USA:s senaste projekt för att skada Kubas internationella hälsovårdsbistånd. Uttalande av Svensk-kubanska.

1
1520

Svensk-Kubanska Föreningen har 1 september gjort följande uttalande:


USA:s senaste projekt för att skada Kubas internationella hälsovårdsbistånd i tredje världen.

Kuba har idag 50 000 läkare och annan hälsovårdspersonal i 66 länder. Kuba står för en tredjedel
av allt internationellt medicinskt bistånd i världen. Mellan 1995 och 2015 har Kubas
hälsovårdsbistånd räddat 5,8 miljoner liv i en lång rad fattiga länder.

Denna beundransvärda humanitära insats försöker USA:s regering sabotera. USA har tidigare
försökt muta kubanska läkare till att hoppa av. Nu trappas angreppen upp.

USA:s organ för internationellt bistånd – USAID – annonserar ut att de erbjuder upp till 3 miljoner US dollar till sökanden i Kuba och utanför, som tar fram information “rörande brott mot mänskliga rättigheter – inklusive tvångsarbete – mot kubansk medicinsk personal exporterad till utlandet”.

Det handlar om 3 miljoner dollar för att skapa förtalskampanjer mot Kubas solidariska internationella bistånd! Det hela är en skymf mot de kubanska läkarna och också mot de länder som tecknat avtal med Kuba om biståndet. Det ska tydligt sägas att de kubanska läkarna och annan vårdpersonal har frivilligt ansökt om tjänstgöringen i biståndsprojekten.

Notera att Kubas biståndsarbete fått högsta lovord från Världshälsoorganisationen WHO och andra instanser, från
mottagarländernas regeringar och från de människor som fått hjälp. Se Kubas utrikesministeriets uttalande nedan:

USAID anger att “något omnämnande av USAID eller USA:s regering behöver inte göras i materialet som ska spridas på ön”. Avsikten är tydligen en smutskastningskampanj i värsta CIA-stil, med 3 miljoner dollar som utannonserade mutor.

USA:s regering är uppenbarligen ointresserad av positiva kvalitéer i Kubas biståndsarbete, utan endast intresserad av negativa företeelser; halvsanna eller fabricerade. Vår erfarenhet säger att det blir mycket fabricerade historier. Det är väldokumenterat att USA-finansierade s.k. ”oberoende journalister” i
Kuba har visat sig vara allt annat än oberoende.

Det har varit en födkrok för s.k. dissidenter på USA:s skattebetalares bekostnad. Här är en länk till en artikel på engelska om projektet med länk ”request for
applications”
till USAID:s dokument: Cuba Money Project.

USAID och USA:s regering borde istället sopa rent framför egen dörr!

Av alla industrialiserade länder i världen är USA det enda som saknar ett heltäckande sjukvårdsförsäkringssystem. Mer än 30 miljoner medborgare i USA saknar sjukvårdsförsäkring. Konsekvensen har blivit att minst 30 000 människor i USA dör i onödan varje år. Många av dessa är fattiga eller arbetslösa. Samtidigt noterar vi att totalkostnaden för sjukvården i USA är dubbelt så hög per invånare som i Europa.

Beträffande frågan om tvångsarbete, har USA över 20 procent av världens fångar; mer än 2,3 miljoner. För det obligatoriska arbetet som många fångar tvingas utföra betalas endast småslantar som lön eller inget alls. USA:s regering borde ta itu med sitt eget tvångsarbete!

Om USA verkligen ville stödja Kubas mänskliga rättigheter och välstånd måste USA respektera världssamfundet som i FN:s generalförsamling, med undantag för nej-röster från USA/Israel, enhälligt krävt att USA upphäver sin olagliga handels- och finansiella nästan 60-åriga blockad mot Kuba.

Enbart april 2018 – mars 2019 orsakade blockaden Kuba förluster på 4 347 miljoner US-dollar.


Kuba Uttalande från Kubas utrikesministeriun 2019-08-29 (2)

USA avsätter miljontals dollar för att sabotera och hindra Kubas läkarhjälp till andra länder. Uttalande av Kubas regering.

Kubas UD fördömer och tar energiskt avstånd från de senaste aggressionerna mot Kuba från USA:s regering, som genom ett program från USAID finansierar aktiviteter för att smutskasta och sabotera det internationella samarbete som Kuba erbjuder inom hälsovård till tiotals länder och som gynnar flera miljoner människor.

Det är en ansträngning som läggs till de grova påtryckningar som USA utövar mot olika regeringar för att sätta hinder i vägen för samarbete med Kuba. Det kan läggas till de tidigare programmen som riktade in sig på att locka kubanska läkare, som arbetar utomlands, att hoppa av till USA och därmed röva bort mänskliga resurser som formats i Kuba.

I centrum för det omoraliska förtalet står påståendena, helt utan grund, att Kuba utövar slaveri. Det förnekar att erkänna det arbete
som hundratusentals professionella inom hälsovården under lång tid genomfört frivilligt i olika länder, speciellt i tredje världen.

Det är en förolämpning mot de bilaterala programmen mellan regeringar om samarbete. Alla avtal är legitimt fastslagna mellan den kubanska regeringen och tiotals länder i enlighet med riktlinjerna från FN om samarbete Syd-Syd. Avtalen svarar mot kraven om hälsa som dessa regeringar självständigt fastställt. Det handlar om ett attentat mot solidaritet som hyllats av det internationella samfundet och fått beröm av de högsta organen inom FN, WHO och den Panamerikanska Hälsoorganisationen, PAHO.

Lögnerna är avslöjande för den låga moraliska nivån på USA:s regering och de politiker som ägnar sig åt den business som utgörs av aggression mot Kuba. Kampanjen har miljontals dollar till sitt förfogande och medlöperiet från olika stora massmedier och från skrupulösa journalister, som offrar sin påstådda opartiskhet och objektivitet, för att stå i tjänst hos USA:s regering och dess politiska intressen.

Under decennier och fram tills idag, liksom i fortsättningen, har nationer med minst resurser erbjudits samarbete gratis. Kuba täcker i stort sett hela kostnaden för dessa länder. På samma sätt, och enligt FN:s riktlinjer om samarbete mellan utvecklingsländer, erbjuds biståndet till vissa länder på basen av komplement och kompensation för de tjänster som de får.

Det består av ett fullständigt rättvist och legitimt utbyte utvecklingsländer emellan, varav många har stora naturresurser, en ekonomi eller en industriutveckling överlägset Kuba. Men de saknar mänskliga resurser som vårt land har lyckats skapa: professionella yrkesutövare och humanister redo att frivilligt arbeta under svåra förhållanden; utifrån uppfattningen att hälsovården ska vara heltäckande, något som vi lyckats bygga upp under åratal av framgångsrika erfarenheter.

De kubanska yrkesutövarna som deltar i dessa program gör det helt frivilligt. Medan de genomför sitt uppdrag fortsätter de att få hela sin lön i Kuba och disponerar dessutom ett stipendium i det land de arbetar, tillsammans med andra former av ersättning.

I de fall som Kuba får betalt för tjänsterna så bidrar detta till ett mycket värdefullt stöd, rättvist och fullständigt legitimt, för att kunna finansiera, upprätthålla och utveckla det hälsovårdssystem som gratis är tillgängligt för varje kuban, liksom till samarbetsprogram som utförs i andra länder.

Tillgång till hälsovård är en mänsklig rättighet och USA begår ett brott när de försöker hindra och försvåra detta utifrån aggression
och politiska motiv.

Föregående artikelHongkong: Reuter presenterar ”fake news” och USA-politiker lägger sig i.
Nästa artikelIsraels ockupation en miljökatastrof
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here