Vad händer med klimatet? En bok för aktivister och skeptiker.

197
6967

Denna artikel om en vår tids två största frågor är skriven av Anders Persson, amatörhistoriker som också jobbade som meteorolog på SMHI 1967-90 och 2002-07, internationellt 1991-2001 och 2008-11 då han gick i pension.


Karneval förlag är att gratulera till en bok som har alla möjligheter att bli en bästsäljare, professor Lennart Bengtssons ”Vad händer med klimatet?” En bättre titel hade kanske varit ”Vad gör vi med klimatet?” men den är upptagen sedan professor Bert Bolin (med min medverkan) 1979 gav sitt bidrag på Ordfronts förlag . Det är en händelse som ser ut som en tanke att det nu är en fd. Ordfrontmedarbetare, Björn Eklund, som förlagsmässigt står bakom Lennart Bengtssons bok.

Karnevals förlag har specialiserat sig på kontroversiell litteratur om dagspolitiken och Lennart Bengtssons bok faller väl in i det mönstret. Den är, som bokens underrubrik anger, en klimatforskares syn på jordens klimat.
I dessa dagar då vi översvämmas av ”klimatexperter” säger inte detta mycket, inte heller får namnet ”Lennart Bengtsson” några klockor att pingla igenkännande hos de flesta. Men då ska ni veta att Bengtsson är vårt lands främste klimatexpert och en av de mest framstående meteorologerna i världen. Han är också en av de få klimatexperter som meteorologer gärna lyssnar på.

Vem är Lennart Bengtsson?

Jag lärde känna Lennart Bengtsson hösten 1966 när jag började läsa meteorologi vid SMHI och Stockholms universitet. Han hade då i nästan tio år varit en av de ledande i Sverige och världen att utveckla system för datorproducerade väderprognoser. Sverige var, efter USA, ledande i världen. Storbritannien hade ett mer avancerat system är det svenska, men det fungerade inte praktiskt. Lennart och hans grupp hade däremot lyckats hitta de förenklingar som gjorde framgång möjlig. Hösten 1965 kunde Sverige, efter USA, men före alla andra länder, presentera femdygnprognoser i TV två gånger i veckan.

I början av 70-talet beslöt de europeiska väderinstituten att slå ihop sina resurser, tekniskt, vetenskapligt och ekonomiskt, för att möjliggöra tiodygnsprognoser med hjälp av superdatorer. Organisationen kom att heta ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) och lades i Reading mellan London och Oxford. Lennart Bengtsson utsågs som vetenskaplig ledare, chefen var visserligen en dansk, men han hade fått större delen av sin utbildning i Sverige och USA.

Prognoserna började komma 1980 och var från början de bästa i världen, en topplacering ECMWF fortfarande innehar. Sedan dess härör alla prognoser över två dygn som visas i svenska media från ECMWF, underlaget till de prognoser som är kortare än två dygn kommer också därifrån, men har givits en förfinande efterbehandling av varje enskilt nationellt institut.
Ganska få människor utanför meteorologernas led har hört talas om ECMWF, och det har en politisk orsak. Det ingår i ”affärsidén” att de nationella instituten ska få ”äran” av prognoserna. Och framgången har varit spektakulär. Vid starten 1980 kunde man få användbara (dvs. inte perfekta) prognoser upp till 4-5 dygn. Sedan dess har gränsen utökats med ett dygn per decennium så att vi idag har prognoser (fortfarande inte perfekta) som är användbara upp till 8-9 dygn.

Klimatcentrum på Gotland?

Hösten 1981 var Lennart på ett av sina återkommande besök i Sverige, på SMHI i Norrköping. Bosse, en meteorologkompis och jag, tog en öl med honom innan tåget till Stockholm och Arlanda skulle gå. Det visade sig då att Lennart kände att han gjort sitt på ECMWF och ville gå vidare. Hans dröm var att bilda ett centrum för klimatforskning på Gotland. Varför just Gotland glömde vi att fråga honom, men förmodligen skulle den vackra ön attrahera alla de internationella forskare han ville engagera. Tanken var också radikala i den meningen att den klimatforskning han vill ägna sig åt skilde sig från den gängse. Det handlade inte så mycket om att detaljstudera det rådande klimatet som att förutsäga de kommande förändringarna.
Bildtext: ECMWF i Reading väster om London anställer flera hundra meteorologiska forskare från hela Europa och har alltid flera dussin gästforskare på plats.

Men det skulle gå ytterligare tio år innan drömmen förverkligades. Ty strax efter återkomsten till ECMWF fick Lennart ta över efter högste chefen, som i sin tur drog iväg mot nya mål. 1980-talet var en glansperiod för ECMWF som också blev ledande på meteorologisk ”kaosforskning”, dvs hur osäkerheter i vår kunskap om nuläget påverkar väderprognosernas träffsäkerhet. Lennart var med om att lägga grunden för ett system som, enkelt uttryckt, på förhand kunde tala om hur säker eller osäker en prognos var.

Klimatcentrum i Hamburg!

Men 1990, vid 55 års ålder, lämnade Lennart Bengtsson ECMWF för att nappa på ett tyskt erbjudande att starta ett klimatforskningscentrum i Hamburg inom kedjan av Max-Planck-Institut. När Lennart lämnade Hamburg 2000 hade det utvecklats till ett av världens främsta klimatforskningsinstitut.

Men vid 65 års ålder borde han ha gått i pension och, som många kollegor, ägnat sig åt fiske, golf eller segling. Men nya utmaningar väntade, både som professor i dynamisk klimatologi vid Readings universitet samt chef för avdelningen ”Earth Sciences” vid Internationella Rymdvetenskapliga Institutet i Bern.

År 2015, vid 80 års ålder, var det dock dags att pensionera sig. Men eftersom Lennart fortfarande var ung till sinnes fortsatte han att hålla kontakt med den meteorologiska samfälligheten, erkannerligen klimatforskningen. Det är dessa 60 år av meteorologisk erfarenhet och kunskap, utökad med 30 år inom klimatforskningen som lagt grunden för Lennarts bok ”Vad händer med klimatet?”

Föredömlig populärvetenskap.

Jag har, som ni kan förstå, som meteorolog läst många böcker om väder och klimat. Därför kan jag med gott samvete säga att Lennarts bok intar en topposition, både i vetenskaplig lödighet och pedagogisk tillgänglighet. Förlaget ska dessutom ges äran av att gjort en bok som väcker lästlust med läckra bilder och lättillgängliga diagram.

Efter att ha utrett vad som är skillnaden mellan klimat och väder, går Lennart vidare och förklarar vad det är som bestämmer jordens klimat, hur vår kunskap om detta utvecklats och hur denna kunskap används inom klimatforskningen.

Ett särskilt spännande och aktuellt innehåll finner man i kapitlet om ”extremväder”. Medierna rapporterar nästan dagligen om ”extremväder” här och där och underbygger en känsla av att vi står inför en snar katastrof. Men boken visar att trots den uppvärmning vi haft de senaste 100 åren har inte vädret blivit nämnvärt häftigare. Antalet tropiska orkaner har möjligen minskat något, antalet kraftigare sådana har möjligen ökat något. Antalet starka tornados i USA har inte ökat sedan 1954 med mera, med mera. Detta är en omständighet som förbryllar forskarna: modellerna anger ökande extremväder med ökande temperatur. Men historien visar inget klarare samband mellan uppvärmning och extremväder.

Nedanstående figurer är inte från Lennarts bok, ehuru han refererar till dem. De finns tillgängliga på SMHI:s sajt SMHI: Klimatindikatorer.och uppdateras regelbundet.

Bildtext: Medelvinden över södra Götland, som efter fjällen är den blåsigaste delen av Sverige, visar inte att tillfällen av kraftig vind ökat sedan förra sekelskiftet.

Bildtext: Medelvärdet av de maximala regnmängderna för 60 stationer i Sverige visar heller inte på någon tydlig trend de senaste 120 åren.

Att de nuvarande klimatmodellerna visar på ett samband mellan ökande temperatur och ökad frekvens av extremväder, men att denna relation inte stöds av observationer, är ett viktigt forskningsområde för närvarande – ett av flera.

Meteorologer under press

Låt mig avvika från recensionen och berätta ur min egen erfarenhet. I slutet av 1990-talet återkom SMHI:s generaldirektör, en icke-meteorologisk, fd. politiker, tillbaka från en utlandsresa där han fått höra att vädret har varit och kommer att bli mer extremt. Han höll en presskonferens om saken och givetvis ville journalisterna veta mer. Så de kontaktade SMHI:s ledande klimatexpert, som försäkrade dem att andelen stormar, skyfall osv. i Sverige inte hade ändrats på 100 år.

För detta fick min kollega ”på fa-an” av generaldirektören och det var enbart tack vare att han uppbar en doktorsgrad från Uppsala Universitet, som han undgick vidare repressalier. Men alla meteorologer är inte doktorer och har svårt att stå emot pressen att se ”rätta” och säga ”rätta” saker. Att de meteorologer som, förutom Lennart Bengtsson, vill nyansera klimatdebatten, oftast är pensionärer, beror inte på att de företräder gammaldags, reaktionära ståndpunkter, utan att de går fria för konsekvenser om de råkar se eller säga ”fel” saker.

Vetenskap och politik

När jag jobbade i England var jag på ett stort två-dagarsmöte på ”Royal Society”, dvs britternas vetenskapsakademi, som behandlade vetenskapsmännens rätt att ha olika åsikter. Tron på 95% konsensus är inte bara en myt, den skulle vara skadlig för vetenskapen. I en paus hamnade min grupp i polemik med Chris Smith, Labours fd. miljöminister. Han verkar inte ha tagit intryck av mötet utan skällde ut oss meteorologer för att vi inte var totalt ense.

Mina brittiska kollegor sökte göra klart för honom, förgäves tyvärr, att deras uppgift var att skaffa fram beslutsunderlag, inklusive osäkerhetsfaktorer, och att de var hans och hans politiska kollegors förbannade plikt att ta de politiska besluten. Meteorologerna, åtminstone inte i Storbritannien, ville inte användas som några ”nyttiga idioter”, som skjuts framför politikerna.

En av mina brittiska kollegor påminde Smith om väderprognosen för D-dagen 1944. Den var full av osäkerheter som noga redovisades för general Eisenhower. Baserad på denna information tog han beslutet att genomföra invasionen. I dagens läge är det risk för att han skulle ha bett meteorologen ta beslutet för honom!

Inte så mycket polemik

För att återgå till Lennart Bengtssons bok så är en annan kvalitet att den inte är speciellt polemisk. Den bör kunna läsas av såväl ”klimatskeptiker” som ”klimataktivister”. Syftet har ju också varit att söka ”hyfsa debatten” genom att röja i okunskap och vanföreställningar. Andra halvan av boken handlar därför om hur vetenskapsmännen med matematiska modeller söker ”förutsäga” klimatet. Detta är inte lätt, och problemet är att molnen fortfarande är svåra att fånga med de intrikata ekvationerna. Ty det handlar inte bara om att förutsäga molnmängden utan också på vilken höjd molnen bildas. På en viss höjd kan ett moln ha en avkylande effekt, på en annan en uppvärmande.

Vad bör göras?

De sista tre kapitlen diskuterar hur jordens energiförsörjning ska lösas, vad man kan göra för att motverka klimatförändringar och Sveriges plats i de stora sammanhangen. Lennart har inga patentlösningar, lika lite som han kan avgöra hur det framtida klimatet kommer att utvecklas.

Någon läsare kanske tycker att det är en svaghet med boken, ”inga klara besked”. Men jag menar nog att det är bokens styrka: genom att visa på frågans komplexitet kan man lättare mota Olle i grind, dvs förhindra åtgärder som fattats i panik eller av okunskap. Det som fått många av oss meteorologer att hålla en låg profil i klimatdebatten är att vi vet hur komplicerad det atmosfärisk-oceanografiska systemet är. Både bland ”aktivister” och ”skeptiker” möter man ofta en förbluffande stor naivitet och tro på ”snabba fix”. Lennart Bengtssons bok, som jag hoppas blir en ”bästsäljare” i julbokfloden, bidrar till att öka realismen och kunskapen i klimatdebatten.

Föregående artikelNy manifestation i Stockholm till stöd för Julian Assange och yttrandefrihet 13 juli!
Nästa artikelTal 4 juli: Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning!
Anders Persson
Anders Persson är pensionerad meteorolog, med stort intresse för historia. 1991-2001 jobbade han på det europeiska vädercentret ECMWF i Reading och mellan 2008 och 2010 vid vetenskapsavdelningen på brittiska Meteorological Office i England. 1993-2013 reste han runt i världen och lärde ut moderna väderprognosmetoder via kurser anordnade av FN:s meteorologiska gren, WMO.

197 KOMMENTARER

 1. Lennart Bengtsson, må vara en lokal världskändis i Sverige, men i den stora världen han är inte ensam.
  Debatten om global uppvärmning och klimatförändringar har skiftats från äkta vetenskaplig utforskning till en kampanj som demoniserar CO2. Användningen av energi, den främsta källan till mänskliga koldioxidutsläpp, har spelat en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen och förbättrad levnadsstandard som har upplevts i många länder sedan den industriella revolutionen.
  Coalitionens uppgift är att visa med vetenskapliga fakta att: CO2 är ett näringsämne som är viktigt för livet. Koldioxid vid nuvarande nivåer och högre gör att växter, träd och grödor växer snabbare och effektivare. Det är viktigt för livet. Precis som vi behöver syre för livet, kräver vår ekonomi energi, som ofta beskrivs som syre eller livsnerven i ekonomin. Energi måste vara riklig, tillförlitlig och rimligt prissatt för en ekonomi för att uppnå en stabil och fortsatt tillväxt. Koldioxid (CO2) är en naturlig och fördelaktig beståndsdel i atmosfären. I volymprocent är 99% torr luft kväve (78%) och syre (21%). De flesta av resten är argon (0,93%), med koldioxid som uppgår till endast 0,04%, men ökar långsamt. Ännu mindre mängder andra gaser, neon, helium, metan etc. utgör resten.
  Atmosfärisk CO2 är avgörande för livet på jorden, eftersom växter använder solljus för att kombinera CO2-molekyler från luften med H2O-molekyler för att göra kolhydrater (till exempel socker) och andra organiska föreningar. I processen frisätts syremolekylerna (O2) till atmosfären. Vid koldioxidnivåer mindre än 150 ppm (delar per miljon) slutar de flesta växterna att växa. Över det mesta av det multicellulära livet på jorden har koldioxidnivåerna varit tre eller fyra gånger högre än nuvarande nivåer. Nuvarande CO2-nivåer på 400 ppm är fortfarande mycket mindre än optimala för de flesta växttillväxt.
  Luft innehåller också vattenånga (H2O), från så mycket som 7% i de fuktiga troperna till mindre än 1% på en kall vinterdag. Humant utandad andning innehåller vanligtvis 4% till 5% CO2 och ca 6% H2O. Vattenånga,
  Vattendamp, moln och koldioxid hindrar utrymmet av termisk strålning till rymden och tillåter jordens yta att vara tillräckligt varm för livet. Utan denna ”växthusgaser” skulle de flesta oceanerna frysas. Ökande nivåer av växthusgas CO2 från bränsleförbränningen kommer att öka jordens yttemperatur något. Observationer indikerar att varje fördubbling av koldioxidkoncentrationen ökar jordens yttemperatur med 1 till 2 C, och kanske mindre. Uppvärmningen är så liten att de resulterande längre växande årstiderna och ökad växtproduktivitet från ytterligare CO2 kommer till stor nytta för livet på jorden.
  Högre koldioxidnivåer kommer att vara till nytta för utvecklingsvärlden.

  https://co2coalition.org/co2-fundamentals/

  Högre koldioxidnivå är bra för vårt klimat och natur.
  William Happer är en forskare i världsklass. Inte nog med att han är fysikprofessor vid Princeton, han är också en global auktoritet i klimatrelaterade frågor. Herr Happer berättar bland annat att högre koldioxidnivå är bra för vårt klimat och natur. Han berättar också hur vänsterliberala politiker slutat bjuda in honom för diskussioner kring just klimatet sedan Happers hållning i klimatfrågor blivit allmänt känd. Vidare berättar Happer att effekterna från koldioxidutsläppen redan är oss förbi och att koldioxidnivåerna påverkar klimatet så lite att de skulle behöva dubbleras innan vi får en grads temperaturökning.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=MMo7V8V_u7U

  • Problemet är att så många politiker och storbolag tjänar storkovan på att mässa om CO2 som farligt. Retoriken är som oftast att skatter och avgifter kommer att rena luften. Bakom kulisserna arbetar man ilsket på att dagens nedsmutsning måste få fortsätta, annars sinar pengarna. Avledningsmanövrer är renare fossilmotorer, och allt är ju någon annans fel, som Ryssland, Indien och Kina. Av de mer fantastiska utläggen, visste ni att ljudet från vindkraftverk orsakar cancer, amerikansk gas ska kallas ”frihetens gas”, kolgruvor skapar jobb och välfärd och det är ju ”frihetens molekyler”, oljejättarna och deras köpta politiker och journalister gör allt för att saboterar alla försök att förändra fossilekonomins grepp över människorna. https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-donald-trumps-forsok-att-strypa-vetenskapen-ar-hans-farligaste-hittills/

  • Varför koncentrerar sig offentliga organisationer, icke-statliga organisationer och miljöaktivister på att diskutera klimatförändringar men ignorerar samtidigt frågan om USA:s avgång från INF-fördraget?
   Varför försöker olika aktivister att fokusera allmänhetens åsikt om frågor som klimatförändringar snarare och överge andra viktiga fördrag?
   Vi har just nu, i synnerhet i väst, människor som protesterar på gatorna- och klimatförändrings-aktivisterna, som har ett särskilt uttalande nu om de kommande generationerna av denna värld. De vill vädja till grupper av människor, men låt oss inte glömma den andra faktorn här, vilket också är media, och medias roll i att lägga fram de potentiella effekterna av klimatförändringarna.
   USA vill ha överlägsenhet i Nuke Weapons Systems över alla rivaler, inte bara över Ryssland.

  • HH blir du inte det minsta osäker på William Happer när du kan läsa att han nu ingår i Trumps nationella säkerhetsråd och är Trumps ”vetenskapsman”? https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/21/william-happer-trump-white-house-climate-crisis….
   Om honom står att han tidigare var ledare och medgrundare för en grupp som kallades CO2-koalitionen, som fick pengar av far-right” (ultra-höger, typ) organsisationer och fossila bränsleintressen som Mercer Family Foundation och Charles Koch institutet . htpp://www.theguardian.com / environment/2019/jun/14/White House physicist sought aid of rightwing thinktank to challenge climate science
   Har du någonsin hört talas om att forskare kan låta sig köpas? Då ger jag mycket mer för de många forskare som envist håller fast vid sina teorier, och aldrig låter sig köpas.

  • Svar till HH ”Ett annat mantra som man hör mässas numera är att ”koldioxiden är inte en fiende, koldioxiden är livets vän! Växterna behöver koldioxid för att leva.”

   Ännu en halvsanning som ser bra ut när man trycker den på en av klimatförvillarnas t-shirts.

   Här har jag ett standardsvar som jag brukar copy-pasta in i diskussioner numera för jag orkar inte skriva samma sak gång på gång.

   Det går så här:

   Ingen förnekar nyttan med koldioxid. Det skulle inte finnas liv på jorden utan CO2, vår planet skulle vara frusen från pol till pol. Och växtlivet behöver CO2. Självklart.

   Men det handlar om balans. För mycket och för lite skämmer allt. Jordens nuvarande ekosystem och klimat har under årmiljonernas lopp anpassat sig till en viss mängd koldioxid i atmosfären, strax under 300 ppm, sisådär.

   Det är ett finstämt och metastabilt tillstånd som har rått ungefär så länge som den geologiska epoken pleistocen har pågått, omkring 2,5 miljoner år. Under hela den här tiden har atmosfärens CO2-nivåer och därmed också jordens medeltemperatur varierat väldigt lite.

   Tills vi började bränna kol i en hisnande takt. Vi är nu över 400 ppm, och kurvan stiger brant. Det är naivt att tro att det inte skulle få följder.

   Jorden är hur som helst bra på anpassning, betydligt högre CO2- nivåer har rått här förr, om vi går så pass långt bak som till paleocen och eocen. Men förändringarna har skett över hundratusentals eller miljoner år. Förändringarna som vi orsakar sker inom några hundra år. Ekosystemen och klimatet har ingen chans att hinna med i sådana svängar.

   Jorden är inget tomatväxthus där du enkelt kan reglera vatten, näring och ljus för att plantorna ska kunna ta vara på CO2-gödslet. Det är helt andra regler som gäller på planetnivå. Växterna kan inte utnyttja all koldioxid som strömmar till om torkan samtidigt ökar.

   Framför allt är det hela betydligt mer kaotiskt än ett växthus. Det är ett enormt experiment som vi håller på att genomföra, där vi blint trycker på knappar och sorglöst kastar in kol i pannan. För att se vad som händer. Eller som du säkert skulle säga, för att se vad som inte händer. 37 gigaton CO2 per år, det känns väl ingenstans, eller hur?

   Salt är också nödvändigt för allt liv på jorden. Du skulle själv dö om du inte fick din dagliga dos salt.

   Men höj dosen an efter med ett gram eller så per dag så kommer du att få se vad som händer.

   Eller snarare, dina arvtagare kommer att få se det.” Marcus Rosenlund, journalist som har skrivit om klimatet i 20 års tid,,,

   • Vad som händer är att balansen återställs av naturen, och det händer just nu. Öknarna minskar snabbt, grönområden har växt med en yta två gånger ytan av USA, livsmedelsproduktionen ökar dramatiskt. Den ökande CO2 kommer från att den ökande solaktivitet har värmt upp haven som dom släpper bunden CO2 i stora mängder. Det finns inget stabilt tillstånd som aldrig förändras. Ett antal giriga propagandister har startat en falsk vidskeplig hysteri att människan skall kunna styra jordens klimat, och det därför att dom tjänar grova pengar på hysterin. En liknande aktion vore att påstå att vi skulle arrangera om stjärnbilderna. Människans totala påverkan är 0.3%, förändringarna vi kan göra är i storleksordningen PPT (Parts Per Trillion) eller mindre, knappast ens mätbart. Att någon har ”journalist” skrivit om klimatet i 20 år betyder fabulering, inte kunskap. Mig veterligt ingår inte några sådana baskunskaper i journalistutbildningen. Dina långa utläggningar av personliga åsikter börjar bli lite tjatiga och tråkiga. Du får naturligtvis ha vilken åsikt du vill, men vi undanber oss att ständigt få den upprepad. Du övertygar ingen.

 2. Det framtida klimatet kan människan inte göra något åt det är bara skojeri att påstå något sådant! Att politiker nappat på det här klimatskojet har ju att göra med att de vill höja skatterna och kontrollen av medborgarna och med avsikten att avskaffa den lilla demokrati vi har kvar. Alla pengar som politikerna får in extra på klimatskatterna går oavkortat till att bekosta den vanvettiga migrationspolitiken. Lennart Bengtsson har helt rätt vilket också bevisas av verkligheten!

  • Benny skriver…
   ”Lennart Bengtsson har helt rätt vilket också bevisas av verkligheten!”
   Ställer samma fråga till dig som till HH!

   Svara

 3. Suck. Genast vaknade dom tvärsäkra klimatsvamlarna. Om jag hade haft energin så kunde jag nog gjort en gigantiskt lång lista på alla väl renommerade forskare som varnar för människans klimatpåverkan, men det hade naturligtvis inte hjälpt. Tvärsäkra människor utan kunskap ändrar man inte på så lätt.

  • Jaså, Anders Åberg? Och vilka välrenommerade forskare kan du räkna upp? Rockström? Han är ju ingen klimatforskare utan agronom dvs en något mer utbildad lantbrukare. Och nu är ju vetenskap ingen demokrati där forskarna röstar om vem som har rätt! Det är verkliga observationer som avgör frågan och dina s.k klimatforskare får nog börja visa upp oförvanskade data som stödjer deras snömos om CO2 inverkan på klimatet. Alla som läst på vet att klimatet på jorden korrelerar med solens aktivitet och följaktligen kan man inte påverka klimatet med CO2 nämnvärt.

  • Du verkar själv väldigt tvärsäker på din sak. Varför är du så tvärsäker?

   Vill upplysa dig om att du raljerar mot vetenskapsmän som efter djupare undersökningar är skeptiska till evidensen för det rimliga i klimatalarmismen, samt att du använder det ovetenskapliga auktoritetsargumentet och förmodligen hänvisar till en starkt filtrerad och kritiserad rapport (utan att hänvisa till den eller till kritiken mot den).

   Inom vetenskapen gäller aldrig argumentationsfel, men forskningsrapporters evidens och matematiska bevis.

   • Jaja och du raljerar inte när du pratar om ”klimatbluffen” som du har gjort ett antal gånger…..
    Sedan är jag inte alls tvärsäker om klimatet. det är ju just tvärsäkerheten jag kritiserar.
    Har du verkligen missat det?

    • Min slutsats är att det är en klimatbluff efter att ha studerat källan till klimatbluffen som Jakob Nordangård redovisat i sin forskning, samt bluffmakarnas alla ogiltiga sätt att ljuga och uppenbara argumentationsfel, samt de mer hållbara evidensen och argumenten och de olika diagrammen.

     Samtidigt som klimatet och tusendelar av CO2-halt får massvis med uppmärksamhet så skiter fulmedia att tala om miljoner massmördade i krigsförbrytelser av USA och deras allierade terrorgrupper.

     Slutsatsen om klimatet är enkel. Vi vet inte hur klimatet blir. Det kan bli varmare eller kallare. Det enda rimliga är en utmärkt beredskap för alla de event som kan påverka väder och klimat. Kärnvapen, vulkaner och kometer är ex. på sådana saker.

     Politikeradeln har nu nedmonterat vår lilla beredskap mot sådana farliga event och kastat pengarna på massmigration av terrorister, icke-flyktingar och icke-barn, bankmaffia och överdrivna Bryssel-löner till politikeradeln. Folket har röstat för dem.

     8-partiet i riksdagen är unisont för EU och folket röstar på dem. De småpartier som skulle kunna erbjuda ett verkligt alternativ till eländet valsamverkar INTE brett för att ta sig över denna och erbjuda alternativ åt folket, eller har jag fel?

     • Martin Gustafsson… Vetenskapliga partiet , nu är du allt ovetenskaplig när du köper Jakob Nordmangårds förklaring rakt av…så vitt jag förstår har han inte ändrat uppfattning i sin senaste bok, sedan han skrev ”Sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret”på bloggen Klimatupplysningen” Läs vad Uppsalaintitiativet skriver om det : ”Sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret”….Inlägget är intressant eftersom det så effektivt sammanfattar många klimatförvillares världsbild. I korthet:
      Klimathotet är ett rent påhitt (precis som tidigare atomkrigshotet, verkar det som1). Nordangård verkar vara dogmatiskt övertygad om att det inte finns något klimathot. Koldioxid är bara bra.
      Klimathotet drivs av skrupelfria organisationer och individer som bara vill sko sig ekonomiskt och skaffa sig makt och införa tvångsåtgärder, gärna genom en världsregering.”

  • Rekommenderad läsning:
   Johan Thybergs ”Forskning till Salu” finns på webben,
   forskning-till-salu.se/uploaded/forskning_till_salu_johan_thyberg.pdf
   Den som vill ha sitt nästa statliga anslag eller uppdrag för industrin gör nog bäst i a producera ”godkända” forskningsresultat. Att undergräva politikernas och industrins stora inkomster från klimatskojarna är ingen bra strategi.

  • Sagoberättaren Johan Rockström, är en av många som mot betalning styr sagan om det falska klimathotet. Han får lön för att säga så. I grunden är Rockström agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet, med intresse för för Naturresurshushållning. Inom det senare området försvarade han 1997 vid Systemekologiska institutionen på Stockholms universitet en avhandling för doktorexamen inom ämnesområdet Naturresurshushållning, med titeln ”On-farm agrohydrological …” och har aldrig sysslat med klimatforskning och har ingen som helst utbildning i ämnet.
   Rockströms eventuella bidrag till klimatområdet avser personliga visioner om sakförhållanden, som genomgående avvikit från även de mest alarmistiska scenarios FN:s klimatpanel IPCC någonsin hävdat. Han har veterligt inte publicerat en enda vetenskaplig artikel i den grundläggande frågan om klimatförändringars drivkrafter.
   http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2017/04/ar-johan-rockstrom-serios-vetenskapsman.html

   Många företag tjänar pengar på ”klimatsmarta” produkter och tjänster, man får anslag för att bekräfta tesen. Beräkningar visar att klimathotet kostar världen >1000 miljarder dollar varje år, i direkta kostnader, byråkrati, felsatsningar mm. Till ingen nytta. I Sverige är notan redan över 100 miljarder kronor per år till ingen nytta.
   https://fridebatt.se/det-totalitara-klimathotet/

   • Jag uppfattar att Rockström är en seriös vetenskapsman, som dock inte tydligt ser det ekonomiska systemets avgörande roll.

    • Jag tror du nämner något väldigt viktigt där. Alla gräver och skottar ur sitt eget hål, få tar med, eller ens begriper, hela bilden. Eftersom alla har olika expertis, och olika områden av inkompetens, alltså vad dom inte vet, får dom olika resultat. Som illustration. En gång var jag VD för ett företag i Australien. Det var kristider på 80-talet, företagsgruppen hade ett tiotal företag, mina månads prognoser låg alltid inom ett par procent, medan alla andra bommade ordentligt med 10% till 15%. Ekonomi direktören trodde jag fuskade med bokföringen och en dag dök det upp en svärm med revisorer, men dom hittade inget fel. Koncernchefen kallade in mig för att förklara hur jag gjorde. Med var ekonomidirektören. Jag hade använt montecarlosimulering, en matematiskt metod som förutsäger sannolikheten att något kommer att inträffa i komplexa system, en metod typisk för ingenjörer. Ekonomidirektören blev arg, det var ju ingen vedertagen ekonomisk metod, så skulle jag inte hålla på, varpå koncernchefen brast ut i gapskratt. Man behöver inte vara seriös ”vetenskapsman” för att begripa. Det är snarast ett handikapp. Glöm inte: En specialist lär sig mer och mer om mindre och mindre, tills han vet allt om ingenting.

  • Agronomen Rockström och SvD:s skribenter är inga forskare med verklig kompetens på området, således är det ganska orimligt att betrakta deras psykologiskt trixande och manipulerande kreationer.

   Mer ”rimligt” är ev. att titta på vilka som betalar dem, d,v,s, pengarnas väg ner i deras fickor och vilka intressenter som gynnas. Det har Jakob Nordangård gjort indirekt. Han tycks ha funnit källan till klimat-propagandan. Även om man inte förstår forskningsresultat så bra, så kan man förstå Nordangårds forskning. Han har ex. intervjuats om sin avhandling på SwebbTV.

  • Det som Rockström säger om jetströmmarna låter imponerande:
   ”Under extremåren 2003, 2010, 2018 och 2019, uppvisade jetströmmen ett märkligt beteende. Strömmen saktade ner och fick djupt svängande Rossbyvågor. Vågorna hamnade 2018 i ’resonans’ och bildade en ovanligt stillastående, sjubladig klöverform över hela norra världsklotet. Detta, tillsammans med bergsformationer som påverkar luftströmmen, fick högtryck och lågtryck att ’fastna’ – vilket förstärkte det extremt varma vädret.”

   men är vad man i England kallar ”mambo-jambo”, dvs struntprat.

   Det skulle föra för långt att gå in i en detaljkritik, så låt mig växla hjulspår och påpeka att den jetström som alltid diskuteras är den sk. ”polarfrontsjeströmmen” mellan 40 och 60 graders latitud. Men man hör aldrig talas om den ”subtropiska jetrömmen” kring 30 graders latitud. Den är nästan dubbelt så kraftig som sin ”brorsa” och växelverkar ofta med den när de möts kring 40 graders latitud.

   Den subtropiska jetströmmen anses inte förstådd av meteorologerna och har kallats ”Jetströmmarnas Askunge”. Oförståelsen beror på ett matematiskt felslut som upptäcktes av en amerikansk meteorolog 1920, som accepterades under 20 år, men glömdes bort under 2:a världskriget. Jag har i fackpressen sökt påpeka detta misstag, men blivit refuserad eftersom det jag sagt inte stämmer med läroböckerna!

   Jag var på ett klimatmöte på Stockholms universitet för ett tag sedan. Där var okunnigheten om den subtropiska jetströmmen lika stor som annorstädes i den meteorologiska världen. Man visste t.ex. inte att den bara förekommer på vinterhalvåret, och försvinner på sommarhalvåret – ty det står inte i några läroböcker.

   • Tack AP, äntligen en vettig utredning!

    Andra i den här tråden kallar Rockström ”sagoberättare” och icke sakkunnig, vilket låter väldigt tveksamt. För när en annan person som utan meteorologiska specialkunskaper säger tvärtemot vad Rockström säger, kommer ni att avvisa denne även om det stämmer med era egna åsikter/sagor?

 4. Klimatskeptiker lyfter ofta kärnkraften som ett ”miljövänligt” alternativ. Men det är falska påståenden. Det finns ingen hållbar lösning för uran-avfallet som dessutom är grunden för kärnvapentillverkning. Kärnkraften är heller inte säker. Alla vet att en allvarlig kärnkraftsolycka kan inträffa precis när som helst var den än finns över hela jordklotet.
  Kärnkraften är en mycket effektiv energikälla men det är den första energikällan som måste bort för att få en miljövänlig men också fredlig värld.

  Jag upplevde en förnöjsamhet när företaget Vattenfall gick ut med beskedet att skrota och riva ut kärnkraftverket Ringhals äldsta reaktorer 1 och 2 som börjar bli uppåt 50 år gamla samt återställa marken där de ligger vid kusten utanför Varberg.
  Det här projektet kostar stora belopp men det är en bra investering för framtiden.

  • Som vanligt dålig koll arbetarklass! Med den nya kärnkraftstekniken så använder man det s.k avfallet som bränsle eftersom den mesta energin finns kvar. Det är väl bara i Sverige man fortfarande har planer på att gräva ner bränslet! Men jag tror att man i slutändan kommer att sälja det i stället för att gräva ner det när det går upp för ljushuvudena att det finns pengar att tjäna. Kolkraft är för övrigt mycket farligare än kärnkraft och borde förbjudas direkt eller konverteras till gaskraftverk.

   • ”Som vanligt dålig koll arbetarklass!”

    Jag menar utbyggd existerande kärnkraft. Inte förbättrad teknik. Jag vet inte om det finns några sådana byggda ännu eller om de endast existerar på ritbordet? Säker kommer aldrig kärnkraften bli. Jag tror kärnkraften i Sverige är på väg bort inom överskådlig tid och jag tycker det är bra. Motivet kommer vara att kärnkraftverken helt enkelt är för gamla och utslitna. Säkerhet, men även lönsamhet, kan inte längre garanteras.

    Så kärnkraftskramare, er tid har ni bakom er. Ägarna till kärnkraften bestämmer. Inte några höger- eller mittenliberala politiker. Den här saken vinner den radikala vänstern. Det känns glädjande att kunna påstå det här. Som ung var jag engagerad i kärnkraftsomröstningen 1980. För Linje 3. Symbolen var en gul och glad sol. Men min motivation var inte politisk utan teknisk. Jag var intresserad av den alternativa energitekniken och fick vara med om några intressanta studiebesök. Från kärnkraftverk till vedpannor för en-metersved eller något hemmabyggt vindkraftverk. Finalen blev dock politisk. Jag var en av dem som delade ut valsedlar utanför en vallokal. Idag är den traditionen borta.

    • arbetarklass.. Du behöver inte oroa dig för kärnkraftens framtid.
     Här något om modern kärnkrafts-teknologi.
     Rysslands nya flytande kärnkraftverk är nu redo att värma upp Arktis.

     Akademic Lomonosov” har färdigställt två KLT-40S reaktorer, som kan producera upp till 70 el och 50 megawatt värmeenergi per timme. En enda enhet kan producera tillräckligt med energi och värme för att möta kraven på en stad med en befolkning på 100 000.
     FNPP blir den första av en föreslagen flotta flytande kärnkraftverk som kan ge värme och energi till Rysslands avlägsna regioner och hjälpa till med utvinning av naturresurser.
     Ryssland planerar också att hyra ut liknande konstruktioner till andra länder där de kommer att användas för elproduktion- och avsaltning av vatten, eftersom anläggningen kan omvandlas till en avsaltningsanläggning med en produktionskapacitet på cirka 240 000 kubikmeter färskvatten per dag.
     https://www.neimagazine.com/news/newsrussias-fnpp-expects-a-licence-in-july-7171129

     • Ett modernt teknologiskt uppbyggt samhälle är bästa försvaret mot en någon gång i framtiden eventuell klimatuppvärmning.
      När utvecklingsländerna i samarbete med oss i väst byggt upp en egen produktiv sektor för att försvara sina befolkningars välfärd kommer koldioxidutsläppen att öka, vilket av allt att döma bara kommer att gynna jordbruket och göra växterna glada.
      Vill vi rusta oss för en kommande värmeökning, (trots att pålitligare vetenskapliga rön snarare tyder på motsatsen), är det bästa försvaret ett modernt samhälle med teknologi och vetenskap i centrum.
      Detta ger oss fantastiska möjligheter att exempelvis göra världens öknar bördiga och gröna med kärnkrafts-baserad havsvattenavsaltning, vilket, förutom andra trevliga, inte minst estetiska, fördelar, skulle ha en svalkande effekt på klimatet.

     • Jag tror inte på en obegränsad tillväxt. Någon gång kommer naturen sparka bakut när det gått för långt. Det är naturens eget sätt att skydda livet. Någonstans där är den radikala vänstern inne på helt rätt linje. Till skillnad mot den liberala högern som för sin överlevnad aldrig kan erkänna det finns några begränsningar.

  • När det gäller kärnkraft, China har utvecklat en ny typ av reaktor där bränslet inte är stavar utan små bollar i ett grafit skal. Det skulle omöjliggöra en olycka som Chernobyl eller Fukushima. China sägs även ligga långt före andra i utvecklingen av Thorium reaktorer. Uranet blir som bekant mycket radioaktivt efter användandet, Thorium mycket mindre så. I fallet Chernobyl var det inte reaktorn som exploderade utan ångpannan, men en Thorium reaktor användes inte vatten, utan salt, och systemet arbetar vid låga tryck, olika dagens uran reaktorer som arbetar vid höga tryck. China är ganska tysta om den här utvecklingen, och det amerikanska propagandasystemet, läs MSM, SVT/SR, mörkar förstås. Man vill inte gärna låta folk veta att USA är akterseglad på ännu ett område och Kina har tagit ledningen i teknologi.

   • ”I fallet Chernobyl var det inte reaktorn som exploderade utan ångpannan”

    Reaktorn är ”ångpannan”. Förmodligen menar du ångdomen där det kanske flera hundra grader varma vattnet under högt tryck, uppåt hundra bar, genom förvärmning av turbinernas avkylda returvatten förvandlas till ånga som driver ångturbinerna som i sin tur driver generatorerna för den elektriska kraften. Tjernobyl reaktorerna var av speciell rysk typ som kallas RBMK reaktorer och med grafitmoderator. Vad jag förstår en typ av reaktor som är svår att styra och lätt kan skena som en häst. Lite förklaringar nedan.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/RBMK.svg

    https://sv.wikipedia.org/wiki/RBMK

    https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngpanna

    • Reaktortanken är inte ångpannan, åtminstone inte när jag var med och konstruerade kärnkraftverk. I reaktortanken bildar klyvningen värmen under högt tryck värmer upp en vätska, den heta vätskan, till exempel tungt vatten, används sedan för att bilda ånga i ångpannan. I fallet med pebble reaktorn används inte vätska utan gas under lågt tryck, ibland C02. Den gasen värmer sedan ångpanna som genererar ångan som driver turbinerna. Det är alltså inte samma vätska som cirkulerar i reaktortanken och turbinerna. I en del konstruktioner, lättvattenreaktorer, värms vattnet i reaktorn till över kokpunkten, men under högt tryck, den tillåts inte koka, sedan pumpas den in i pannan där man lättar på trycket så ånga bildas. Lite mer kunskaper fordras än att läsa populistiska Wiki, som inte alltid ger rätt information.

   • Ångdomen är nr 6 på den schematiska bilden för RBMK reaktorn på den länkade Wikipedia bilden. Det är alltså den radioaktiva vattenångan som driver turbinerna och sker en explosion någonstans i det systemet så kan inte reaktorn på något sätt kylas vilket leder till en säker härdsmälta och en fruktansvärd miljökatastrof.

    Framtidens reaktorer vet jag mindre om men jag låter mig inte förföras så enkelt av ny teknik. Jag tillhör inte den progressiva människotypen utan finner ofta tryggheten (eller otryggheten) i det bestående. Det jag känner till och på något sätt kan utvärdera. Fagra löften har världen sett alldeles för mycket av.

    • Det är viktigt att komma ihåg att det var ingen kärnexplosion som inträffade utan ångsystemet som exploderade, som blåste ut radioaktiviteten från härdsmältan i reaktorn. Jag har inte studerar just Chernobyl systemet i alla detaljer, men jag tvivlar mycket starkt på att det var radioaktiv ånga som drev turbinerna. Turbinerna behöver ju regelbundet underhåll, och det skulle vara otroligt dumt att låta dom bli radioaktiva. Då får ju personalen inte gå i närheten av dom. Pannan på bilden kallas ”Damp-wasser gemisch”, ordet gemisch betyder blandare eller komposit. I en fossilpanna värmer man vattnet med en eld, eller kanske annars elektriskt. I denna konstruktion ersätter det heta vattnet under högt tryck från reaktortanken elden eller elpatronerna, det kokar alltså inte på grund av trycket, och kokar vatten i pannan. Vattnet i reaktorn och vattnet i ångsystemet är alltså helt olika system och blandas inte. Pannan arbetar alltså både som en vanlig ångpanna, ångdom och värmeväxlare men den heta vätskan från reaktorn är ”elden”.

   • ”… men en Thorium reaktor användes inte vatten, utan salt, och systemet arbetar vid låga tryck, olika dagens uran reaktorer som arbetar vid höga tryck. China är ganska tysta om den här utvecklingen, och det amerikanska propagandasystemet, läs MSM, SVT/SR, mörkar förstås. Man vill inte gärna låta folk veta att USA är akterseglad på ännu ett område och Kina har tagit ledningen i teknologi.”

    Vet inte vad jag ska säga men jag bjuder gärna på den här låten.

    https://www.youtube.com/watch?v=CjzP137fWj4

 5. Så, varför försökte oljebolagen mörka – hemlighålla – fakta om klimatförändringarna? Även oljebolagens egna forskare säger att orsaken till klimatförändringarna är fossil energi.
  https://www.desmogblog.com/2019/07/11/historical-deception-global-climate-coalition-science-denial

  Det här är en bättre bok att läsa på semestern.
  https://www.desmogblog.com/2019/07/09/bomb-trains-oil-rail-threat-book

 6. Norska isbrytaren – forskningsfartyget ”Kronprins Haakon” som skulle upp till nordpolen, var tvungen att vända sig norr om Svalbard, de träffade på ”betydligt tjockare ismassor” än förväntat. Vad var det Al Gore påstod i sin löjliga film 2006? Att isarna i Arktis skulle vara borta vid det här laget! För övrigt, allt som påstods i den filmen visade sig vara lögner och överdrifter.

  • Inte bara det, folk tvångsmatas ju hela tiden med förfalskningar, ofta grova förfalskningar av verkligheten. I går matades svenskarna via SVT med dessa fredliga demonstrationer i Hong Kong, idag släppte polisen i Hong Kong en pressrelease som berättar om demonstranter som gräver upp gatsten och kastar, anfaller polisen med järnrör, och hur 13 poliser hamnar på sjukhus och fem ligger kvar. Låter det inte fredligt – eller?

 7. Här en praktisk introduktion om vilka som agerar riktkarl i klimathysterin, och var forskningen befinner sig i sammanhanget. Enkelt, lätt och koncist, men på engelska. Climate Change: What Do Scientists Say?
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=OwqIy8Ikv-c

  Och hur oljeindustrin ser möjligheter att tjäna slantar en gång till på sin verksamhet.
  https://twitter.com/elleprovocateur/status/1142098220610277377

  Enligt Nasa så växer Grönlands största glaciär för tredje året i rad.
  https://twitter.com/Carbongate/status/1141409482905391104

 8. Märkligt att vissa inte ser sambandet att USA-kapitalismen förnekar allt tal om klimatet…senaste kunde inte en konferens i Rovaniemi i norra Finland om Arktis enas om ett uttalande för USA vägrade att acceptera att hot från klimatet ingick i beskrivningen av området. Intresset styr…

 9. ” Dollarns ställning i världen hänger intimt samman med dess roll i den globala oljehandeln” …tacka tusan för att USA kämpar med näbbar och klor för att behålla den ställningen. Saddam Hussein ville gå över till euro…Ghadaffi ville gå över till afrikansk valuta ..det resulterade i förödande krig…USA-kapitalsmen skyr ings medel för att nå sina syften..och självklart pumpar dom in miljarders miljarder i propaganda som ni sväljer med hull och hår…
  (Citat artikel i i Proletären)

  • Koldioxid är växternas viktigaste näring. Mer av gasen har visat sig välgörande för hela mänskligheten. De globala utsläppen fortsätter att öka med 2,5 – 3,0 procent per år. Det är c:a 17 ggr ett års ALLA utsläpp i Sverige. Om vår flygskatt minskar flygandet med 10 procent, försenar vi den globala ökningen c:a fem timmar. De nationerna vill naturligtvis inte fördärva klimatet. De har noterat ett Fullskaleprov sedan 50-talet: Den globala temperaturen har stigit några tiondels grader och halten koldioxid med nästan 40 procent. Resultatet är en grönare Jord med minskade öknar, 20 procent större skördar per decennium enligt FAO samt en minskning av antalet extremt fattiga från 37 till 10 procent på 25 år enligt Världsbanken.

 10. Så här skrev Lennart Bengtsson om Stockholmsinitiativet i jan 2011 ”…….Det vore ju värdefullt om Stockholmsinitiativet som ändå består av välutbildade individer åtminstone i ringa grad försöka sätta sig in i de vetenskapliga frågeställningarna. Detta tycks fullständigt lysa med sin frånvaro. Som det nu är, når de, så att säga från andra hållet, i sin analytiska skärpa knappt upp till de allra tokigaste klimataktivisternas, vilket inte vill säga lite.

  Man kanske också kunna reflektera över den omständigheten att det förkättrade globala temperaturdatasetet från University of East Anglia de fakto systematiskt har redovisat en lägre temperaturuppvärmning än exempelvis NOAAs data set. Även Stockholmsinitiativets smarta medlemmar borde ju inse att en person som Dr Jones som utan laga bevis placerats i klimatförfalskarbåset borde ju, om skyldig, ha begått sitt brott med ett tydligt syfte, vilket inte tycks vara fallet. Nu har vi som en konsekvens en varmare värld än tidigare.

  Det problem som vi har att ta itu med är ett potentiell allvarligt problem där vi förr eller senare tvingas göra en realistisk riskbedömning. Havsytan höjning och systematiska ändringar i den hydrologiska cykeln kommer inte att upphöra utan snarare gradvis förvärras. Vi kan bara hoppas att det kommer att gå långsamt. Eftersom jag aktivt sysslar med dessa frågor är jag tyvärr inte lika säker på min sak som Stockholmsinitiativets medlemmar. Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta är inte bara ansvarslöst, det är också något som bör lysa med sin frånvaro i ett kultursamhälle där man ändå bör kräva en intellektuell redbarhet.

  Med hälsning

  Lennart Bengtsson” på bloggen Uppsalainitiativet, strax efter att Stockholmsinitiativet utsetts till Årets förvillare.

  • Tilläggas kan detta som Lennart Bengtsson också skrev 2011 angående klimatförnekarnas eget påhitt NIPCC ”Här utesluter man flertalet referenser från ledande tidskrifter utan refererar till publikationer från bl a Energy and Environment, vilken väljer artiklar mer för sitt politiska budskap än för sitt vetenskapliga.
   Och
   ”Man har systematiskt och säkert avsiktligt letat upp artiklar som stöder en, som det förefaller, förutfattad uppfattning att någon egentlig klimatändring inte föreligger och om det så skulle vara då är en ökad mängd koldioxid i alla fall gynnsamt.
   Och.
   ”Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet. Och om det skulle ha någon effekt så är denna huvudsakligen positiv.”
   http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html

   2011 ansåg Lennart Nilsson uppenbarligen att klimatskepticismen mest var pseudovetenskap beställd av några. Dessa några kan knappast ha varit några andra än lobbyister från dom mycket mäktiga industrigrenar som tjänar miljarder på att kunna fortsätta med sina CO2 utsläpp.

 11. Om Lennart Bengtsson står att läsa på Uppsalainitiativet…googla på
  ”Om Lennart Bengtssons beklämmande färd ner i klimatförnekarträsket”….11 MAJ 2014 Uppsalainitiativet.

 12. Hur kan du uppfatta det så säkert? Jacob Nordangårds bok visar hur han och Anders Wijkman givits stort inflytande i de Rockefeller-initierade sammanhang där dessa båda dilletanter naturligtvis upplever ett stärkande av deras karriäregon. Det är karriärfenomen och har inget med verklig kunskap att göra.
  Det betyder inte att dom spelar teater. Men dom har inte kompetens och kunskap att ha starka uppfattningar när experterna ju är mkt mer nyanserade. Dom är karriärens kreatur för att travestera Palmes ord.
  Den senaste i raden av dessa väl avlönade karriärister är Pär Holmgren.
  http://www.klimatupplysningen.se/2019/07/16/par-holmgren-och-gralet-pa-smhi/

 13. Peter Grafström du skriver ”Hur kan du uppfatta det så säkert?”….vilket tänker du på?

 14. Om du menar Uppsalainitiativet, så tycker jag att allt dom har skrivit tyder på att de grundar sina åsikter på vetenskap…till skillnad från Stockholmsinititativet som verkar grunda sina åsikter på tro och dunkel propaganda.
  ”Ja Galileo likt klimatforskare idag har bevisen på sin sida. Medan klimatförnekartrollen och den katolska kyrkan bygger sin uppfattning på tro.”( En kommentar på Uppsalainitiativet som säger mycket.)

 15. Grundaren av Uppsalainitiativet Anders Martinsson, gymnasielärare i fysik och matematik säger ”Jag vill förstå världen och att andra ska förstå den. Det gör mig skitförbannad när människor försöker förvilla och bedra.” . ”Han tar kampen mot klimatförnekarna” skriver Uppsala Nya tidning . ” Jag kan sakna de äldre klimatförnekarna. De var i alla fall trevliga, säger Anders Martinsson och skrattar.
  Den klassiska klimatförnekaren beskriver han som en äldre ingenjör eller fysiker. De var intresserade av att diskutera vetenskap och vad som är rätt och fel. De argumenterade utifrån data hur den skulle tolkas.
  Men det har ändrats över tid. Idag har frågan blivit mer politiskt och ideologiskt laddad. Det finns de som driver det nästan som ett yrke att vara klimatskeptiker. Man misstror forskarna som kollektiv och menar att de har en egen agenda….” Uppsala Nya tidning, maj 2019…tyvärr låst artikel….

 16. En viktig grundfråga har tappats i den här tråden tror jag: politiska påtryckningar. Det är inte bara politiker som vill ha katastrof-bekräftelser i klara termer från forskarna, men har det inte också varit påtryckningar där vissa stater försökt skyla över hur allvarligt läget kan vara? – Hur som helst, här är det frågan om politik och forskning, och hur fri forskningen kan vara. (Jag tror man får betrakta även vissa privata intressen som politiska, i den mån de kan påverka de politiska processerna.)

  En annan sak som tappats: co2 är ju bara en växthusgas och inte den värsta. Vad händer när stora mängder sumpgas sipprar ut från tinande tundror?

 17. Javisst…som jag nyss skrev i en kommentar om en konfersn i Arktis….https://www.di.se/nyheter/usa-hindrade-klimatdeklaration-om-arktis/….och första gången jag hörde talas om ”stora mängder sumpgas som sipprar ut från tundrorna” var för ett par år sedan när en rysk klimatforskare, kvinnlig, skulle ha brustit ut i gråt när hon beskrev det. Och återupprepar det jag skrev ” Dollarns ställning i världen hänger intimt samman med dess roll i den globala oljehandeln” …tacka tusan för att USA kämpar med näbbar och klor för att behålla den ställningen.”,
  (citat artikel i i Proletären). Förstår inte riktigt vad du med ”Det är inte bara politiker som vill ha katastrof-bekräftelser i klara termer från forskarna” och ”här är det frågan om politik och forskning, och hur fri forskningen kan vara”?

 18. Oklart formulerat av mig, men om vi säger som så: Politiker kan agera självständigt, eller de kan vara beroende (köpta) av privata intressen inom branscher med anknytning till olja eller kol. I det senare fallet blir politikerna privatintressenas officiella front utåt.

  • ”vad är lämpligt att börja lägga ned och helst avsluta för gott” Sveriges riksdag och byråkrati kanske. Man börjar i alla fall undra.

  • NL Bra att du delade det, viktigt att de som är engagerade i frågan om klimatet känner till det här. Ett av de första krav vi bör ställa i Sverige är att Sverige ska avbryta allt samarbete med krigsalliansen NATO, och genast skriva under FN-konventionen mot kärnvapen. Och att Sverige åter ska skriva in ”neutralitet”i vår försvarsdoktrin.

 19. PÅL Steigan har skrivit en bra artikel om tillväxtekonomin ”Decoupling debunked”…”Verdensøkonomien er ikke i stand til å vokse uten at CO2-utslippene også vokser. Det er konklusjonen i en omfattende internasjonal studie som er utarbeidet for European Environmental Bureau (EEB-rapporten), som er en paraplyorganisasjon for 150 grønne organisasjoner i Europa. Dette skriver Dagens Næringsliv.

  Rapporten har tittelen «Decoupling Debunked» og den slår fullstendig beina under illusjonene om «det grønne skiftet» som angivelig skal gi oss ny og miljøvennlig grønn vekst.

  Forskerne bak studien har gått gjennom over 600 vitenskapelige rapporter og studier og deres konklusjon er entydig: Det finnes ingen bevis for at det er mulig å kople den økonomiske veksten fri fra miljømessig belastning av jorda.” Bra att en stor paraplyorgansiation för ”gröna organisationer” är överens om det. Det är alltid en början.

  • Det är inte frågan om vad Kreti och Pleti tycker och tror om jordens klimatcykler.
   Klimatcykler är återkommande svängningar av det globala eller regionala klimatet.
   Ett välkänt exempel på cykel är El Niño Southern Oscillation, även kallad ENSO, som primärt påverkar havens yttemperatur utefter centrala och östra Stilla havet och den tropiska sydamerikanska västkusten, men inverkar på klimatet runt hela jorden. Många cykler bygger på hypoteser utan kännedom om deras orsaker.
   Här är exempel på cykler: Istider, Nordafrikanska cykeln, Atlantic Multidecadall Oscillation. El Niño Southern Oscillation. Pacific decadal oscillation. Interdecadal Pacific Oscillation. Arktiska cykeln. North Atlantic Oscillation. Nort Pacifik Oscillation. Sunspot cykeln. Quasi-biennial oscillation. Vissa cykler beror på samverkan mellan andra cykler.

   Fråga.. Är polarområdena på väg att bli kallare?
   2019/07/23 av Ingemar Nordin.
   https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/23/ar-polaromradena-pa-vag-att-bli-kallare/

   Allt du behöver veta om ”klimathotet”
   ttps://klimatboken.com/

 20. HH Försökte ladda ner sidan, men fick varning lite mer ”än vanligt”, brukar gå in och läsa ändå , men jag fick ytterligare en varning… och blir lite osäker ” Du skulle inte kunna referera? Kanske jag är överdrivet försiktig?

 21. HH…du är väl medveten om vilka Stockholmsintitiativet är? Om inte så läs länkarna från Uppsalaintitiativet, en vetenskaplig blogg. Stockholmsintitiativet är en blogg som ex ett år fick pris för årets förvillare. Och Ingemar Nordin lär vara en av grundarna. Läs här om Ingemar Nordin..
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2016/02/250-skeptiska-artiklar-under-2015.html

  Lars Karlsson28 februari 2016 10:41 (kommentar efter artikeln…)
  Ja, tyvärr är detta precis vad vi har kommit att förvänta oss från Ingemar Nordin, filosofi-professor från Linköping, medlem i Stockholmsinitiativet och neo-McCarthyist. Sorgligt och bedrövligt

  Lars Karlsson29 februari 2016 20:08 (Kommentar)
  Wow! 1996 förstörde talibanerna den afganska väderlekstjänstens kontor eftersom väderleksprognoser stred mot deras tro. Nu vill Ingemar Nordin, professor i vetenskapsfilosofi, att amerikanerna ska stänga NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) eftersom deras forskning strider mot hans libertarianska ideologi.

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/03/lobbyism-for-rymliga-samveten.html

  Jag kan inte ta ditt inlägg på allvar.

 22. Hur kommer det sig att till och med experter blir ödmjuka inför möjligheten att spå väder några dagar in i framtiden? Naturligtvis på grund av att alla kan kontrollera hur snett det kan gå.
  Men klimatet, vädret i minst 30 år in i framtiden, är svårare att kontrollera. Därför är det bara för allehanda politruker att smaska på.

  • Politrukerna, och deras ”kusiner” inom klimatindustrin är ute efter mer pengar. Klimatalarmismen är bara brottsverktyget.

 23. Gunnar Anderson och Karl W , är det här något som ni bara tror, eller i annat fall kom med källor till det ni säger. Annars kan man inte ta er på allvar.

  • För att ta dig på allvar;
   Plocka fram den bästa klimatmodellen och presentera den här, så får vi se hur den har utfallit.
   Du är en sådan politrukwannabe. Gå till dig själv och sök källan.

   • Gunnar Andersson!Nu var det jag som bad dig först! Fram med källor, så ska du nog få mina. Jag går inte till mig själv för att söka källan, jag går till vetenskapen!

    • Catarina Östlund Med respekt, men du bär dig åt som en treåring i sandlådan. ”Jag chingade först”. Det är inte en fråga om en eller ett par ”källor”, det är en fråga om kunskap som ackumulerats under långa akademiska utbildningar och många års erfarenheter och att läsa som ligger till grund för slutsatser. Inte ett stycke isolerad enstaka fakta från någon ”källa” som man råkade läsa i veckan. Sedan är det även en fråga om att kunna förstå och tolka. Som Stenmark lär ha sagt, ”Det går inte att förklara för den som inte begriper”. Lars Berns thesis byggde på matematisk modellering, det är en avancerad matematisk teknik och så man analysera mycket komplexa samband, han har över 50 års erfarenhet, och 35 års erfarenhet när det gäller klimatet. Jämför det med en åsikt byggd på ”källor” – vilka källor, vem står bakom källan. Du ”går till vetenskapen”, men på vilka grunder, utbildning och kunskap kan du värdera”vetenskapen”, är den falsk eller trovärdig, passerar den en rimlighetstest. Vem är bondfångare eller bluffmakare av vilka vi ser en ständig parad med ”källor” som visat sig totalt vansinniga och förfalskade. Du får gärna ha motsatta åsikter och framföra dom vad mig anbelangar, och du behöver inte tro på något du inte gillar.

  • Gå till anthropocene.live och leta tillbaka. Där finns mycket information.
   Leta i klimat statistiken, alltså metrologiska data. Klimatet har inte ändrats alls.
   https://www.popsci.com/new-study-shows-earth-getting-greener https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3557905/Rising-carbon-dioxide-making-Earth-GREENER-Extra-plant-growth-greenhouse-gas
   https://anthropocene.live/2019/05/30/oligarkins-konspiration-mot-manskligheten/ https://anthropocene.live/2019/03/25/klimatdomedagssektens-prognoser/

   Lite exempel

   Sept 19, 1989, St. Louis Post-Dispatch: “New York will probably be like Florida 15 years from now.”

   October 15, 1990, Carl Sagan: “The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.”

   1990, Actress Meryl Streep: “By the year 2000 – that’s less than ten years away — earth’s climate will be warmer than it’s been in over 100,000 years. If we don’t do something, there’ll be enormous calamities in a very short time.”

   April 1, 2000, Der Spiegel: “Good bye winter. Never again snow?” And December 5, 2006 our own VäderPär in 20 years we would have forgotten how to ski. Vasaloppet will just be a memory.

   Oct 20, 2009, Gordon Brown, UK Prime Minister (referring to the Copenhagen climate conference): “World leaders have 50 days to save the Earth from irreversible global warming.”

   Samma gamla ”skit” man maler om hela tiden. Lägger man skatt på kläder blir dom renmare, lägger man skatt på bilar och bensin blir det renare avgaser. OSV OSV.

   Brygg en kopp kaffe och dränk lögnerna i den.

   • Det är väl ändå upp till er som är så tvärsäkra på den mänskliga, katastrofala påverkan av klimatet att redovisa åtminstone en tvärsäker klimatmodell som dokumenterat har prickat in klimatet i 30 års tid.

    • För det första har man grovt missa i förutsägelserna. Domedagen flyttas bara från några år år gången när den inte inträffar som förutsagt. Att klimatet förändras är helt klart, vilket det har gjort i miljoner år. Människans påverkan är förmodligen inte mätbar. Som populär exempel, en enda skogsbrand i Arktis producerar lika mycket CO2 på en dag som hela Sverige på ett helt år, och de finns många skogsbränder. Det finns ett flertal gaser som håller uppe värmen på jorden. Om dom inte fanns skulle det vara 33 grader kallare. Vid CO2 av 0.02% dör allt levande ut på jorden, vi är inte långt borta från det. CO2 ökningen kommer dessutom mest från haven. Vid högre temperatur, orsakat av solen, binder vattnet mindre CO2 (gaslagarna) som avges i atmosfären. Dessutom är uppvärmningseffekten inte linjär utan logaritmisk. Det betyder att fördubblas koncentrationen fördubblas inte effekten. Vid en viss koncentration upphör den att öka. Detta har med strålningsfysikens grundlagar att göra och är inget märkligt. Inom ett visst frekvensintervall, när all är absorberat upphör påverkan, även om koncentrationen ökar. Där är vi nu, så mer CO2 ger inte mer uppvärmning av CO2.

  • Jag tänkte lika mycket på kommentarerna för det finns bra mycket mer kompetent information där än bara vad Lars presenterar, och det finns mycket relevanta arkiv av mätningar, men Lars Bern är inte någon knähund till PK-eliten, så det är många fabulatörer som inte gillar honom. Sedan är det faktiskt så att en del av oss har en relevant gedigen utbildning, kunskaper och lång erfarenhet, vilket du kanske själv saknar, och det gör att vi kan faktiskt själva analysera och bedöma vad som ar relevant och korrekt och inte bara tro på någon obskyr åsiktsblogg på webben som källa. Om du inte vill tro på oss får vi respektera det, låt bli då, men kom inte och arrogant begär ”källor” för varenda bedömning för att försöka diskreditera oss, vi är faktiskt välutbildade och pålästa under en livstid och har ett väl uppbyggt komponentens och kunskapsförråd vi kan stödja oss på. Om du saknar det kan jag bara föreslå att du skaffar dig utbildning i relevanta ämnen och läser på under några år. Passar det inte dig kan jag lova att jag kan bli mycket mer tydlig i klartext om mitt omdöme om dig.

  • Jag känner till deras barocka åsikter, jag orkar bara inte tragglas mig igenom alla dessa bokstavligen hundratusentals underliga åsiktsbaserade bloggar.

 24. C Ö.. Vänligen hänvisa till någon vetenskaplig artikel om ”klimatet”.. som publicerats i Uppsalainitiativet!

 25. Vad förväntas hända mer Klimatet? Om något händer beror det dock inte på koldioxidutsläpp i atmosfären.
  För närvarande pågår oöverträffade skogsbränder som flammar över Arktis syns från Rymdbilder.
  Satellitbilder visar mer än 100 långlivade bränder med enorma plymer av virvlande svart rök som täcker större delen av polcirkeln inklusive delar av Ryssland, Sibirien, Grönland och Alaska.
  Bränderna har nu nått ” oöverträffade nivåer ”, enligt Mark Parrington från EU:s Copernicus Emergency Management Service, som sa att rökvirveln täcker två miljoner kvadratkilometer.
  Skogsbränder brinner över 11 regioner i Ryssland med den största täckande Irkutsk, Krasnoyarsk och Buryatia. Troligtvis orsakat av blixtnedslag har de från och med den 22 juli bränt 829 kvadratkilometer enligt NASAs Earth Observatory .

  Bränderna har släppt ut 50 megatons koldioxid i atmosfären under de senaste sex veckorna, ” vilket motsvarar Sveriges totala årliga utsläpp ”, enligt den europeiska atmosfärövervakningstjänsten CAMS. Detta häpnadsväckande belopp är mer än som släpptes av arktiska bränder i samma månad mellan 2010 och 2018 sammansatt.

  https://www.rt.com/news/465138-wildfires-arctic-russia-space/

 26. Jag tror inte bara det är klimatet som aktivisterna Greta Thunberg som uppmanar till strejker och med flera aktivister, SVT Public Service, media, vänstern med flera hyllar. I dess förlängning är det hägrande målet snarare kommunismen. Jag läste Greta Thunberg nyligen poserat iförd AFA-tröja på någon webbsajt men när det uppmärksammades i sociala medier släcktes sidan ned med ett meddelande ”sidan kan inte visas”. Jag tror Greta Thunberg med familj tillhör avdelningen borgerliga kommunister. Förr hette det att ”borgerligheten är liten men högljudd”. Det stämmer fortfarande att borgerligheten är högljudd men skillnaden är att borgerligheten blivit så mycket större när den lierat sig vänstern och socialister.

  Ett tydligt exempel är den ytterst borgerliga politikern Carl Bildt som häromdagen tog ställning för den rödgröna regeringen i frågan om den häktade rapparen ASAP Rocky eller vad han nu heter. Sitt tidigare trofasta ställningstagande för USA verkar Carl Bildt släppt helt och hållet och blivit random svensk pk-politiker. Jag vet inte varför men kanske ett sista försök att hålla sig kvar i det politiska rampljuset som förmodligen varit hans livs största intresse?

  • Arbetarklass…om du nu är någon person….tänk själv, Greta är 16 år…hon avskyr fascism…hon tar på sig en tröja som hennes aningslösa mamma har haft på sig. Hon förstod inte att tröjan bar AFA:s emblem, dvs att hon gjorde reklam för en våldsbejakande anarkistgrupp. Hon tog bestämt avstånd från dem så fort hon blev medveten om det. Det finns nog ingen som retat gallfebern på gamla gubbar så mycket som Greta…hon borde veta hut, hon borde gå i skolan, hon har lurats av sina föräldrar, hon tjänar pengar i ett miljardföretag osv osv…Det som är hoppfullt det är att unga människor över hela världen inte lyssnar på gamla 30-40-50-talister. Dom lyssnar på Greta. Och hon lyssnar på forskarna! Jag tackar Gud för Greta! (Skriver jag som är både 40-talist och ateist.)

   • Du underskattar tonåringar ganska mycket, dom är synnerligen medvetna om vad dom gör. Det var även vi en gång innan vi växte ifrån tonåren. Vad som alla tycks missa här är att hon donerar alla dessa pengar till organisationen ”Extinction Rebellion” vilken är en AFA organisation och har bevisat sig vara ytters våldsbenägen (London) driven av Jonathan Pye, som låg bakom de våldsamma Göteborgskravallerna och dömdes till 4 års fängelse för det. Detta är inte bara om en tröja.

 27. Hörni klimatrealitetsförnekare…har någon av er någonsin funderat på ”varför ingen har investerat miljarders miljarder för att bevisa att teorin om Higgs partikel inte stämmer”? Det händer nämligen när det gäller klimatet. Uppriktigt sagt, var inte så f-t naiva! Intresset styr. (Citat från en utmärkt podd med Ola Söderholm och Liv Strömqvist ”Stormens utveckling”

  • Själv har jag inte alls ”funderat”. Det behövs inte, det är uppenbart, ”follow the money”. Om det vore så att staten, oljebolag, bilföretag, domedagsindustrin, och allsköns påhäng skulle kunna tjäna miljarder på att bevisa att teorin om Higgs partikel inte stämmer, då hade världen sett mycket annorlunda ut.

   • Karl W och varför kan du inte då dra slutsatsen att det kan förhålla sig så att olje- och kolbolagen pumpat in miljarders miljarder för att misskreditera klimatforskare? Här en sak för dig att tänka på, du kanske också har barn och barnbarn som du känner ansvar för?: En holländare , energihållbarhetsexpert, vid namn Kees van der Leun skriver om hur klimatförnekare bidrar till klimatkrisen 1. Genom att inta en extrem absurd position ….2. Pressa klimatforskare åt det försiktiga hållet…3. Få medierna att tillämpa en falsk balans mellan dom två…Resultatet är att samhället har ingen aning om hur illa det är ställt.

    • Catarina östlund Det är inte en fråga om att förneka klimatets variationer och förändringar. Det har förändrats hela tiden i miljoner år och det har inte ändrats. Vad det gäller är varför, och vilken påverkan människan har. När det gäller fossil industrin har du en bra sammanställning här.
     https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-donald-trumps-forsok-att-strypa-vetenskapen-ar-hans-farligaste-hittills/
     Sedan är det lätt att iaktta vad som görs, eller inte görs. Fossilindustrin och staten lever och överlever på att bränna fossilt, smutsa ner, och man gör ju helt öppet allt för att diskreditera ny teknologi så den inte ska tränga undan fossilbränningen. I Sverige kör man tåg på lappade 1800-tals spår, medan Kina har byggt världens största tågnät. I Sverige körs långtradare, medan i Kina kör man flodfartyg och tåg, I Sverige begravdes allt i flera olika ”utredningar”. Sverige bekämpar effektivt nya elfordon, Kina hjälper dom, delningsbilar, ingen skatt, inga avgifter, få regler, fri parkering, osv. Att samhället har ingen aning håller jag med om, staten och fossilindustrin styr ju media effektivt. Den journalist som inte säger ”rätt” saker åker ut. Solens uppvärmning av vår planet har frigjort enorma mängder CO2 ur haven (gaslagarna), planeten blir grönare, syre och matproduktion ökar, öknarna minskar, medan klimat hysterikerna som lever på fossilindustrin har lanserat CO2 som någon slags giftgas.

 28. Klimatrealitetsförnekare….Det finns ett gammalt uttryck som lyder så här: När träden börjar bli gamla då börjar också rötterna att synas. Likadant är det med oss människor. Jag antar att ni är födda på 40-50-talet (som jag själv)…och på den tiden, så var det så att barn uppfostrades på så vis, att man inte tog hänsyn till vad dom tyckte och tänkte. ”Din vilja växer i skogen” var ett uttryck som vuxna använde mot barn som utryckte vad dom ville. Och när man blir gammal, så dyker alla dom här oförrätterna upp vare sig man vill eller inte….och då blir det så att man vägrar att lita på någon enda auktoritet…dvs absolut inte ex på vad majoriteten av forskarna säger, man litar på dom som säger det som stämmer överens med vad man själv tycker. Det kall as att projicera. Var nu kloka, och inse att ni har fel, och inse varför ni så envetet håller fast vid vad just NI TROR…Ni bidrar tyvärr till en skrämmande framtid för våra barn och barnbarn…och inte bara det, CO2-utsläppen påverkar redan nu jorden, vårt enda hem, på ett mycket negativt sätt. Ingen vore gladare än jag och alla andra som oroar oss, om det ni säger vore rätt, men vi är funtade så att vi inte låter våra känslor styra utan vårt förnuft får bestämma, alltså litar vi på vetenskapen. Handen på hjärtat, ligger det inte något i det jag säger?

 29. SVT Public Service vänsterjournalister verkar ha bekymmer om ”invasiva arter”. Men bara växter och djur. Som jag förstått är dock människan den mest ”invasiva” arten på hela jordklotet. Somliga menar till och med att arten människan håller på att förändra jordens klimat till en dystopi. Något som inte djur och växter kan genomföra. Men enligt vänsterhumanisterna kan tydligen människan inte betraktas invasiv. Människan kan bara föröka sig obehindrat och så många som möjligt räddas. Ett social ideologi där människan är viktigare än allt annat.

  Hur blev då SVT Public Service en megafon för socialism och humanism?
  Historien har sin början i tidiga 1970-talet då SVT lanserade TV2. Jag minns det men var liten då. För SVT var det en stor satsning och TV2 skulle framförallt bli en samhällskanal. Tidigare hade Svensk Television varit tämligen opartisk och utan någon särskild politisk agenda. Men med TV2 skulle det bli annorlunda. Från ingenting måste ett stort antal journalister rekryteras från journalisthögskolorna och det råkade sammanfalla med 68-rörelsens vänstervåg och turbulensen med Vietnamkriget m.m. Den här ”nya sortens” journalister var inte bara samhällsbevakare. De hade också med utbildningen och politiska rörelser en vilja att förändra världen som nu skulle visa sig i deras arbete. TV2 blev redan från början en ”vänsterkanal” med inlindade politiska budskap. Bland annat barnprogrammen där en serie hade importerats från det kommuniststyrda Sovjetunionen.

  Om många idag uppfattar SVT Public Service som en vänsterkanal eller vänsterliberal kanal så är det inte påståenden ur tomma intet. Saken har sin egen historia och socialister på den här bloggen till exempel har sällan någon kritik mot SVT. Dock händer det någon gång ibland då inte SVT är som de önskar. Men för det mesta hörs ingenting och då förmodar jag socialisterna är nöjda med landets statstelevision SVT Public Service.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invasion-av-frammande-djur-oroar-experterna

   • Dagens vänster, utom den vänsterextrema, är nyliberal. Vänstern måste vara nyliberal, annars skulle den aldrig få borgarna med sig. Du kan sluta tänka Sveriges politiska landskap som socialism mot kapitalism. Den striden är över för länge sedan. Början till slutet var Sovjetunionens fall. Vi är på väg till en politisk karta liknande den i USA där gemensamma vänsterliberala krafter (Demokratiska Partiet) står mot konservativa krafter (Republikanska Partiet). Konstellationen vänsterliberala krafter är i det stora hela redan organiserad i Sverige. Kvar står den konservativa sidan som ännu inte riktigt lyckats formera sig på grund av allt motstånd, men är på god väg. Jag har upptäckt att även dagstidningar som politiskt ska vara höger, t.ex. SvD är infiltrerat av 68-rörelsens vänsterjournalister. Etablissemanget är progressivt och vänster så motståndet är hårt. Partier med konservativt innehåll har egentligen inte så mycket att välja på i Sverige. Valet står mellan bestämma sig eller försvinna. Jag tror väljarna kommer att kräva det. Det går inte att hålla på och hymla hur länge som helst. Jag tänker främst på partierna Kristdemokraterna och Moderaterna där solidariteten håller på att brista. Det är faktiskt en viss skillnad mellan Moderaterna i Skåne och Moderaterna i Stockholm trots att de tillhör samma parti.

    • En vänster kan aldrig stödja nyliberalismens högerpolitik. Om den kallar sig vänster är det helt fel. Tänk att en majoritet i kapitalismens högsäte USA är positiv till socialism – du blandar bort saker rejält här. Lästips: Nio tecken i jakt efter internet-troll.

     Nedan utdrag från en artikel som också anger punkter för en demokratisk socialism. Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!

     Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en aktuell undersökning.

     En opinionsundersökning. visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2.
     Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

     * Och det är ingen enstaka undersökning!

     YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
     YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. Yougov

     I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
     * En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.)
     * Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.)
     ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
     Kapitalism is not working images
     -I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism. Politico.
     -I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

     – En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Ryssland. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
     Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

 30. ”En vänster kan aldrig stödja nyliberalismens högerpolitik. Om den kallar sig vänster är det helt fel. Tänk att en majoritet i kapitalismens högsäte USA är positiv till socialism – du blandar bort saker rejält här.”

  Hej Anders
  Det var mycket i den kommentaren. Att en majoritet i USA skulle vara positiv till socialism har jag svårt att tro. Det verkar i alla fall inte synas i valresultaten. Men visst finns en vänster i USA. Det har i alla fall för mig visat sig helt tydligt. USA har blivit polariserat på ett sätt det inte varit tidigare. Jag tror det har samma orsaker som hos oss. En okontrollerad migration från fattigare länder eller länder i kaos.

 31. Catarina Östlund med flera, Låt mig berätta en egen historia hur det kan gå till. Jag var direktör för ett stort företag i livsmedelsbranschen med ansvar för all teknologi. Inom livsmedelsindustrin använder man H2O2, Oxygenol, för att sterilisera förpackningar innan dom fylls. Sedan ”bränner” man bort det med värme (kokar det) och då dör alla bakterier. En professor och medicine doktor vid ett stort universitet släppte en ”vetenskaplig rapport” att ämnet framkallar cancer, och att rester blev kvar i produkten och förpackningarna skulle framkalla cancer hos konsumenterna. Han hänvisade till försök på råttor. Det lät konstigt, så jag grävde. Vi försökte mäta hur mycket av ämnet som fanns kvar, men det gick inte, det fanns inga mätmetoder som var tillräckligt känsliga, så vi fick utveckla en. Det visade sig vara i storleksordningen PPB (Parts Per Billion), vi talar om en nivå av enstaka molekyler. Han hade matat råttor med ämnet, och det hade då ”orsakat cellförändringar” runt övre magmunnen, vilket kan kallas cancer. Mängden fanns med, men var noggrant fördunklad och förmörkad i komplicerade formler och uttryck. Mängden visade sig vara i storleksordning att en människa skulle få i sig något liknande en halvliter per dag, att jämföras med verklighetens enstaka molekyler. Journalisterna begrep naturligtvis inte vad som pågick utan dunkade på stortrumman om cancerrisk. Professorns personliga bakgrund sa allt. Han hade varit hyperaktiv vänsterextremist, hade flera gånger arresterats, uttryckligen hatade kapitalismen, och hade en gång dömts för förtal. Tro inte på alla dessa sensationella journalistiska alster. Deras uppgift är att sälja tidningar, och dom är helt tillåtna att blåljuga och dessutom totalt okunniga i ämnet.

 32. Karl W du menar väl inte att du bedömer ”vetenskapliga rapporter” med utgångspunkt från det som hände på ditt företag? När jag läser dina inlägg så kommer jag att tänka på boken Frydenholm, av den danske författaren Hans Scherfig. Boken handlar om en fiktiv by i Danmark före och under den tyska ockupationen. Hans S beskrev hur samhällets invånare ställde sig till det som hände…alltifrån godsägarens till arbetarens …Boken sändes sedan efter kriget som ”radioföljetong”.. Och lyssnare från ”hela” Danmark hörde av sig…”Jo, nog hade författaren skildrat livet i just deras samhälle nästan pricken…men han hade varit lite väl orättvis mot doktorn i byn” typ. De trodde med andra ord att det var en dokumentärroman de hade lyssnat på. Och vad säger det. Jo det som Marx säger ”människans plats i förhållande till produktionen bestämmer hennes sätt att tänka.” Så att du är klimatförnekare, det är inte konstigt alls. Och sen medierna, javisst , de är ute efter att sälja tidningar…men också att förmedla ägarnas intressen. Och att publicera domedagsskildringar desorienterar läsarna…så att de, som du, inte alls tror på vetenskapen.

  • Jo – jag granskar dom med utgångspunkt från egna och andras erfarenhet och jag bedömer på den granskningen. Problemet är just vad du beskriver, ”vetenskapliga” rapporter och ”dokumentärer” prånglas ut som om det vore enda sanningen, medan det bara är maskerad propaganda för att missleda. Visste du att vindkraftverk orsakar cancer, en elbil smutsar ned mer än en fossilbil, men man jämför med en fossilbil med elektrisk påhängsmotor och ett ton batterier – inte en riktig elbil. En elbil smutsar ner 5% i jämförelse om den drivs i en delningsindustri, för utnyttjandegraden är tio gånger så hög så endast tiondelen så många bilar behöver tillverkas. Man bygger ett kolkraftverk, ve och fasa, jordens undergång är nära, bara att man glömmer att påpeka att det släcker en miljon kolkaminer och kolspisar och river ett gammalt kolkraftverk. Det nya kraftverket har rening så föroreningarna minskar med en faktor 25. CO2 framställs som en giftgas, medan det är jordens viktigaste gas och bas för allt liv. Ta bort CO2 och alla växthusgaser, CO2 svarar för 20% av effekten. Då dör allt liv på jorden och temperaturen sjunker 30 grader. Det är bara så att jag sväljer inte allt skit bara för att någon har kallat det ”vetenskap”.

   • Karl W.
    Ditt inlägg är ju helt irrelevant. Du kan rabbla upp hur många tekniska detaljer om elbilar, kolkraftverk och ditten och datten som helst, forskarna är iallafall nästan helt överens om att dom totala mänskliga CO2 utsläppen påverkar jordens klimat.
    Sedan fattar jag inte varför ni klimatsvamlare ständigt måste upprepa det idiotiska argumentet att CO2 behövs i naturen. Ingen har någonsin ifrågasatt detta!! För hundrade gången, debatten handlar om ANDELEN CO2 i atmosfären.
    Sluta bygga löjliga halmgubbar och diskutera seriöst istället.

 33. Det är synd att detta program https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1?start=auto&tab=2019 bara kan ses en enda dag till, för det visar med all önskvärd tydlighet att jorden värms upp på ett onormalt sätt. Har inte klimatet alltid ändrats, kan man fråga sig? Klimarförnekares favorit argument är att under jorden historia har varmare och kallare klimat avlöst varandra, och att det bara är naturligt. Men till det säger de vetenskapliga bevisen klart NEJ. De visar att orsaken en helt annan…. att det är människans användning av fossila bränslen som hotar hela vår existens. Forskarna har visat att det finns ett tydligt samspel mellan temperaturen och CO2, och det här är inte bara något dom har teorier om, utan de kan se det med egna ögon genom att undersöka borrkärnor av is (från glaciärer i Antarktis) som fungerar som sk tidskapslar, de innehåller ”gammal luft” och man kan studera den kemiska sammansättningen i dessa tidskapslar från olika tider. De har sett det genom att studera musselskal djupt nere på havsbotten, (man kan ex se precis hur varm sommaren var och hur kall vintern var ett enskilt år i ett 50 miljoner gammalt musselskal.) Man undersöker luften högt uppe i ett laboratorium på en vulkantopp i Hawai ( man räknar de olika typerna av kolatomerna i luften och så kan man avgöra om luften är förhistorisk eller ej)….och man undersöker havet … Klimatforskningen inleddes egentligen samtidigt när man började använda det fossila bränslet, dvs redan för 200 år sedan. I programmet kan man se hur forskningen ända sedan dess har utvecklats. Det är inte bara teorier forskarna lägger fram, det är OBSERVATIONER. Så lägg nu av Karl W och alla ni andra klimatförnekare, du skriver ”vetenskapliga” rapporter och ”dokumentärer” prånglas ut som om det vore enda sanningen, medan det bara är maskerad propaganda för att missleda.” och ” Det är bara så att jag sväljer inte allt skit bara för att någon har kallat det “vetenskap”.” Folk kommer att säga om er att ”ni har drabbats av en känslomässig störning som har slagit sig på förnuftet.” (Kristina Lugn myntade detta uttryck för ett annat sammanhang). Ni blir utskrattade. Sen är det en annan sak, att vi står inför oerhört många problem idag, hur ska vi lösa dem? Men en sak är alldeles säker: Det fossila bränslet måste stanna kvar i jorden!

  • Du behöver nog lite bättre kunskapsunderlag för att kunna tolka vetenskapliga rapporter och skilja dom från ren propaganda under samma rubrik. Människans total påverkan av klimatet är 0.3%, påverkar – ja – knappast mätbart. CO2 påverkar temperaturen, den är en av de många gaser som förhöjer temperaturen på jorden omkring 30 grader. CO2 utgör 20% av den gasblandningen. Det finns alltså ett samband. Bara en enda skogsbrand producerar lika mycket CO2 som människan i Sverige producerar under ett år. Det har skett en ökning av CO2 genom att solen värmer upp haven, som då avger massiva mängder CO2, vilket har resulterat i en kraftig ökning av växtligheten, matproduktion, syre, och öknarna minskar. Den stora faran för mänskligheten är inte CO2, utan den skränande kör av okunniga pladderkvarnar och vidskepliga domedagsprofeter som går finanselitens ärenden, medvetet eller omedvetet.

   • Karl W.
    ”den skränande kör av okunniga pladderkvarnar och vidskepliga domedagsprofeter som går finanselitens ärenden” Det antar jag är din beskrivning av större delen av all världens klimatforskare och vetenskapsmän.
    Du själv måste då tillhöra den kunniga elit som vet allt om klimatet. Det borde rimligtvis medföra att dina kloka tankar regelbundet publiceras i etablerade vetenskapliga publikationer som Science och Nature. Gör dom det? Eller är det bara här dom syns? Jag tar mig friheten att gissa att dina alster mest publiceras på bloggar som den här.

    Allt tyder istället på att dom som går finanselitens ärenden i själva verket är klimatförnekarna. Finanseliten lär ha oerhört mycket större investeringar i klimatskadande industri än i alternativa energikällor.
    Ditt resonemang saknar logik och seriositet karl och präglas dessutom av en närmast skrattretande tvärsäkerhet som det helt saknas stöd för.

    Kanske skulle du avstå från klimatdebatten och ägna dig helt åt Kinapropaganda istället, där lyckas du iallafall lite bättre tycker jag.

    • Nej – större delen av världens riktiga och kunniga klimatforskare och vetenskapsmän är tystade och bortsorterade, dvs. alla som inte stöder domedagssekterna. Jag vet inte allt om klimatet, men jag har tillräckliga kunskaper i metoderna för att kunna avslöja och sortera bort fuskarna och propagandisterna som missbrukar sin titlar och positioner för att vilseleda och förvirra i utbyte mot anslag. Du själv har naturligtvis all den relevanta utbildning och kunskap för att göra dina bedömningar, enligt dig själv. Inte bra finanseliten, utan staterna. Om nedsmutsningen upphörde skulle skatterna mer än halveras, och finanseliten försvinna. Därför är det nödvändigt för dom att elda på förvirrings politiken med att stödja domedagssekterna eftersom det ökar möjligheten till mer skatter och avgifter utan att påverka det verkliga problemet. Grundmotivationen är ju att beskatta föroreningar, och för att det skall gå måste man ju ha gott om föroreningar, och se till att inga alternativ finns. Liknande med Kina, jag försöker få folk att förstå att dom är grundlurade i de lögner och förfalskningar som matas ut i propagandan.

     • Karl W du skriver – ”större delen av världens riktiga och kunniga klimatforskare och vetenskapsmän är tystade och bortsorterade, dvs. alla som inte stöder domedagssekterna.” Källa?

     • Om någon är grundlurad i den här frågan så är det troligen du själv Karl och lurifaxen är olje och fordonsindustrin. Där har du den kanske mäktigaste industrigrenen i världen och också den med störst resurser att lura opinionerna.

     • Kära Catarina Östlund. Det finns faktiskt många av oss som har en gedigen utbildning och lång erfarenhet för att själva kunna göra bedömningar, utan att förlita oss på en ”källa” varje gång. Jag kunde nog fylla flera sidor med länkar, men jag vill inte dränka kommentarskolumnen i SPAM.

      ”2014 undersökte beteendevetaren John Cook och hans grupp 11 944 vetenskapliga uppsatser om klimatet och presenterade en rapport för FN:s klimatpanel IPCC. Två tredjedelar av dessa uppsatser ströks eftersom de inte nämnde mänsklig påverkan av klimatet eller att koldioxid var orsaken till varmare klimat. Men bara 69 av uppsatserna pekade på att människan påverkade klimatet i avsevärd grad. Alltså bara 0,5 procent av de ursprungliga 11 944 uppsatserna och endast 1,6 procent av de uppsatser som utvaldes för IPCC-rapporten.”

      https://samnytt.se/bara-en-liten-minoritet-av-forskarna-anser-att-manniskan-paverkar-klimatet/
      https://samnytt.se/den-gigantiska-klimatbluffen/
      https://samnytt.se/greenpeace-grundare-global-uppvarmning-bluff-iscensatt-av-kopta-och-korrupta-experter/
      https://anthropocene.live/2019/03/25/klimatdomedagssektens-prognoser/

     • Anders Åberg Jag är inte speciellt lättlurad, matematik kan berätta saker i mycket råa termer. Jag håller helt med att olje och fordonsindustrin finns med, men de verkligt tunga spelarna är staten. Nedsmutsning är tungt beskattat, försvann den skulle det bli finansiell kris eftersom skatte- och avgifts intäkterna från nedsmutsningen skulle försvinna. Olje och fordonsindustrin hoppar på staten och säger, tillåter ni en uppstädning avskedar vi miljoner och ni får betala deras bidrag. Se istället till att det inte finns alternativ. Staten hoppar på telefonen och ringer sina lojala media MSM och SVT/SR. Se till att folk förstår saker rätt.

     • Karl W.
      Då blir jag dessvärre tvungen att ifrågasätta även ditt uttalande om din hur lättlurad du är.
      Du påstår nu att staten hotar att gå emot världens mäktigaste industrigrens intressen och att denna industrigren då tvingar staten att stoppa alla alternativ. Olje och fordonsindustrin satsar dock själv mer och mer på att få fram alternativ. Staten pratar också mycket om alternativ och satsar även en del på dom, men det totala resultatet är likafullt att CO2 utsläppen fortsätter att öka.
      I Sverige har fordonsindustrin sedan länge haft oerhört inflytande på politiken och jag kan inte se några som helst tecken på att det har ändrats. Staten och kapitalet sitter fortfarande i samma båt.
      https://www.youtube.com/watch?v=ZQXmqLF7Eyw
      Dom agerar tillsammans för storindustrins intressen och i nuläget innebär det att gamla jättelika investeringar i klimatförstörande industri måste försvaras, men att dörren för alternativen också måste hållas öppen.

      Klimatproblemen har, oavsett vad du påstår, ett så stort stöd i forskarsamhället att dom inte kan ignoreras. Därför låter sig maktens män fotograferas ihop med Greta Thunberg och det ordnas stora konferenser där dom spelar upp sin teater om hur ansvarsfulla dom är. Media distribuerar sedan pjäsen till folket. Verkligheten visar dock vad dom i själva verket gör, dvs. ingenting mer än att dansa efter storindustrins pipa.

      Ditt bidrag här blir att vara en liten kugge i försvaret av oljeindustrins gamla investeringarna och att stoppa folkets vrede från att drabba dom gangsters som förstör vår planet.
      Allt tyder på att du är grundlurad Karl!

     • Anders Åberg Kan jag påminna dig att ”staten” och ”världens mäktigaste industrigrens intressen” och ”storindustrin” är i stort samma sak och nära förbundna. Dom vill inte förlora de feta intäkterna från alla klimatavgifter, skatter och försäljning genom att någon idiot börjar förbättra föroreningarna eller ens att media upplyser allmänheten om vad som pågår. Fordonsindustrin satsar allt på att få behålla fossilmotorn. Kina är ett undantag där en helt ny fordonsindustri växer fram. Hittills har jag inte sett några satsningar på alternativ alls i Sverige. Sju utredningar över 1800 tals banorna, medan Kina har byggt värdens största höghastighetsnätverk och elbilarna ökar lavinartat liksom ren energigenerering. ”Klimatproblemet” har bara stöd på universiteten där dom är beroende av politikernas välvilja för nästa forskningsanslag. Jag vet mycket väl vad det rör sig om, trots en del andras omhuldade kärleksfulla åsikter i ämnet. Jag har ju själv varit med som insider i denna cirkus i över 50 år.

     • Exakt, Karl W! Så vad har Kina nationella kapitalistiska merkantilistiska stat för intresse i klimatet, där du ställer dig på klimatförnekarnas sida?

     • Karl W.
      Du behöver inte påminna mig om det jag så tydligt själv skrev i min kommentar. Staten och kapitalet sitter i samma båt.

      I Sverige pågår mindre satsningar på att minska klimatpåverkan, men som jag skrev så händer inget som hotar storföretagens klimatskadliga investeringar.

      Att Kina däremot verkar satsa lite större på att minska sin klimatpåverkan är intressant och jag kan bara ställa mig bakom Kerstins fråga vad Kinesiska staten kan tänkas ha för intresse i klimatfrågan? Kan det rentav vara så att dom har insett något som inte deras propagandist på Globalpolitics har fattat?

     • Kerstin Stigsson, Jag ställer mig inte på klimatförnekarnas sida, tvärt om, klimatet förändras, men vad klimathysterikerna ylar om är ren vidskepelse och känslobaserat och mynnar i att tjäna pengar på CO2 vidskepelse. Folk har till och med kallat CO2 ”giftgas”. Sedan är Kina inte någon ”nationell kapitalistisk merkantilistisk stat”, Kina passar inte in på den kapitalist-kommunistiska skalan. Kina är pragmatisk. Man vill ha en trevlig miljö att leva i. Det gör att man arbetar på att förbättra och göra den renare och trevligare och är mycket framgångsrika.

     • Anders Åberg . I Kina sitter kapitalet och staten inte i samma båt. Man har medvetet förhindrat den utvecklingen. Staten har inte tillåtits bli beroende av kapitalet. Egentlige är det fel att säga att Kina har ett intresse i klimatet, Kinas primära intresse är att det skall vara trevligt och säkert att leva och bo, ”fredligt och harmoniskt” som man uttrycker det, och för att komma dit måste man få både miljö, väder och klimatet rätt. Projekten är enorma. Bara ett solkraftverk, 46 kvadratkilometer av solpaneler, vindkraften producerar mer än hela USAs kärnkraft idag, transportsystemet blir omstrukturerat så det bara kanske behöver 5% av energin, för dom som kommer ihåg de gamla mjölkflaskorna av glas från 50-talet, dom finns nu i Kina i PET-plast och kan både återanvändas och återvinnas. Helt enormt hur det förändras och i snabb takt. USA och Trump går på hur Kina lider, inte alls, det går framåt så det visslar, halvårsrapporten kom igår. Underskott i kommuner i Sverige, handels och budgetunderskott i USA, alla katastrofala. Tvärt om i Kina. Den sämsta distriktet i Kina utvecklades 4.6%. Det är tre gånger bättre än Sveriges prognos och det märks och syns i vardagslivet.

     • Karl W.
      Om nu Kina är ett sådan altruistiskt föregångsland som du hävdar så har du ett hästjobb framför dig med att få oss i Sverige att tro på det.
      Mig har du definitivt inte övertygat och jag har mycket svårt att se dig som något annat än en ren propagandist.

      Jag tror att den materiella verkligheten formar Kinas politik såväl som vår och I Kina har samma krafter släppts lös som här. Således är det rimligast att utgå från att överhetens jakt efter makt och rikedom på andras bekostnad styr även Kina.
      Jag tror dock att dom kinesiska ledarna har insett att klimatfrågan måste lösas och därför satsar på att göra detta.
      Det skiljer i så fall ut Kina på ett positivt sätt jämfört med övriga världen och förhoppningsvis kan dom bli ett framtida föredöme på det området.

     • Anders Åberg Att det är ett hästjobb att få svenskarna ut ur sin djupa indoktrinering håller jag helt med om. Som jag brukar säga, åk och upplev själva då. Kina har utvecklats långt bortom den primitiva kultur Sverige sitter fast i och bara för att den svenska eliten och överhetens jakt efter makt och rikedom på andras bekostnad är välkänd medför det inte samma sak i Kina. Kina är folkstyrt, verkligen. Kinas kultur och livsstil är vida överlägsen den svenska. Egentligen är det inte klimatet i första hand som man bryr sig om, det är livsvärde, levnadsstil, att leva gott och säkert, harmoniskt och fredligt. Klimatet är bara en komponent som måste fixas för att åstadkomma det.

 34. För att förtydliga, självklart jordens klimat har alltid skiftat från varma perioder till istider, men att det sker på det sätt som händer nu, är inte naturligt. Forskarna tror att normala växlingarna triggas igång av ändringar i jordens omloppsbana. När man ser historiskt på det så är det så att när CO2 halten stiger, då stiger också temperaturen och när CO2 halten sjunker då sjunker även temperaturen…om en graf följer CO2 halten och den andra temperaturen, så är de väldigt lika. Nu är det så att ”CO2 halterna är de högsta på 800 000 år, ja kanske flera miljoner år. Och nu fortsätter de att stiga snabbt….. förändringar brukar ta tar tusentals år, och jorden är inte inne i en sån fas nu.”

  • Stämmer, det har funnits teorier att jordens omloppsbana skulle ha förändrats, men ingenting som visar att det skulle ha skett. Dels är krafterna som behövs för att förändra banan massiva, planeter som passerar nära stora som Jupiter, och om dom försvann skulle jorden återgå till sin gamla bana. Vad det istället rör sig om är förändringar i solaktiviteten. Solen består av gaser, och den flammar upp eller dör ner precis som en brasa på jorden beroende på bränslet. Helt sant att temperaturen stiger med CO2. CO2 är en av många gaser som fungerar som en sköld och bevarar värmen på jorden, försvann de gaserna skulle temperaturen på jorden sjunka 30 grader. CO2 är 20% av de gaserna, och människan total inverkan på CO2 mängden är 0.3%, medan de andra gaserna påverkar till 80%. Som jämförelse, en enda skogsbrand producerar på en dag mer CO2 än människor i Sverige under ett het år. De ändringar som vi ser är naturliga, inklusive den påverkan som faktiskt människan har. Du kan ju själv bidra till dina teorier genom att sluta resa och gå istället, sluta värma huset, köpa kläder eller laga mat. Då får du CO2 att minska.

  • Vad är en klimatförnekare? Vem/vilka har förnekat att vi har pågående klimatcykler (klimatförändringar) på vår planet sedan många miljoner år tillbaka och så kommer det att fortsätta med eller utan Greta Thunbergare eller Anders Åbergare.

   • Ivan.
    Jag tror inte att några Greta Thunbergare eller Anders Åbergare har förnekat det iallafall, vilket ju är ganska naturligt då det är fullständigt uppenbart och dessutom inte är det som frågan handlar om.

 35. Karl W, du har refererat till Lars Bern och Ingemar Nordin, båda knutna till Stockholmsinititiativet. Här en ytterst läsvärd artikel på Uppsalainitiativet, skriven av Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
  Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet
  Den börjar så här….
  ”Vetenskap och pseudovetenskap För att kunna bringa reda i den svåra frågan om hur man skiljer mellan vetenskap och pseudovetenskap behöver vi definiera eller åtminstone något så när ringa in vad dessa begrepp står för. Hansson (2008a, 2008b) redogör förtjänstfullt för hur mångfacetterat begreppet pseudovetenskap är. Här kommer jag att använda mig av ordet pseudovetenskap i betydelsen argumentation som utger sig för att vara vetenskaplig men som inte är det. Den definitionen är givetvis bara meningsfull om vi gör klart vad vetenskap är, vilket är ett mer komplicerat företag…”
  Läs den intressanta fortsättningen. Artikeln avslutas med massor av källor och innan dess:
  ” Så håller Stilbs & co på, sida upp och sida ned med trams och desinformation. Men om det nu faktiskt skulle handla om en ”klimatbluff” (för att låna ett ord från rubrikerna till de båda Expressen-artiklarna), vad kan det då komma sig att vetenskapssamhället presenterar så vilseledande resultat? Stilbs (2007c) förklarar det hela med en konspiration avsedd att attrahera politikernas intresse för klimatfrågan och därmed generera ökade anslag åt klimatforskarna, samtidigt som politikerna tacksamt spelar med för att få en förevändning att förtrycka folket. Detta scenario är i själva verket en roman kallad State of Fear av författaren Michael Crichton, mest känd för Jurrasic Park. Crichton är en stor idol bland ”klimatskeptiker” och inbjuds ofta att tala på deras konferenser; han är också anhängare av psykokinesi och andra paranormala fenomen. Att en konspirationsteori sammanfaller med en roman av en halvtokig science fiction-författare medför naturligtvis inte att den är felaktig, men nog borde man kunna begära att den som förespråkar en sådan teori kommer med något slags belägg för den. Stilbs presenterar dock inga belägg som höjer sig över den beklämmande låga nivån på de hans argument jag här refererat. Sammanfattningsvis kan om artiklarna av Peter Stilbs och hans vänner i Stockholmsinitiativet sägas att dessa utgör ett klockrent exempel på pseudovetenskap. Att försvara herrarna med att de skriver i Expressen och inte i någon vetenskaplig tidskrift, och därmed inte lyder under de vetenskapliga kraven på rigorösa resonemang, håller inte. Det framgår tydligt av deras artiklar att de avser ge intryck av att presentera vetenskapliga argument,26 och när de inte har täckning för det, då är det pseudovetenskap. ”

  • Jag vet inget om ”Stockholmsinitiativet”, men jag vet att Lars och Ingemar är mycket erfarna och kompetenta personer. Lars thesis var ju på matematisk modellering, vilket är mycket annorlunda än statistik. Olle Häggström har åsikter, och har väldigt lätt bakgrund att backa upp sina åsikter med. Han har ju levt hela sitt liv i den trånga teoretiska akademiavärlden. När han föddes hade vi grågossar varit utanför den akademiska åsiktskorridoren länge – i verkligheten. Vi har inga subjektiva åsikter, vi kan själva granska matematik och metod och göra egna bedömningar. Det är inte en fråga om att ”presentera vetenskapliga argument” utan en fråga om att granska och bedöma värdet av dom.

 36. Karl W….du skriver ”Jag vet inget om ”Stockholmsinitiativet”, men jag vet att Lars och Ingemar är mycket erfarna och kompetenta personer.” Märkligt att du då inte känner till Stockholmsinitiativet, eftersom Ingemar Nordin står på Wikipedia som en av grundarna av bloggen och Lars Bern ofta förekommer i deras spalter. Dessutom sammanfaller dina åsikter starkt med de som framförs på bloggen. Säkert kommer du att känna igen ditt sätt att resonera när du läser motiveringen för att Stockholmsinititativet år 2010 utsågs till Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning
  https://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2010/. Karl W, tiden har sprungit ifrån dig, det är andra tider nu. Inse att numera kan alla hämta information på nätet, och den tid då såna som du kunde stå oemotsagda är förbi.

  • Catarina Östlund Jag har hört talas om något som kallas Stockholms initiativet, men webben är enorm och jag hinner inte med i alla turer och irrgångar alla tar. Att några som inte gillar kunskap och erfarenhet försöker smutskasta den är väl inget konstigt, det gör du ju själv flitigt men nedsättande personliga kommentarer, inte för att jag bryr mig. Att läsa åsikter på webben av aktivister är inte samma sak som att skaffa sig kompetens och kunskaper.

   • Sverige är idag i mångt och mycket ett land där åsikter värderas högre än kunskap.
    Men alla är överens om, att vi ska vara aktsamma om vår planet.
    Många försöker redogöra för fakta om jordens klimat med ett lågmält resonerande.
    Inom islam får man inte häda Profeten. Delar av miljörörelsen är på väg att utveckla samma synsätt gentemot kritik av Greta.
    Klimatalarmisterna ser det som en religiös kamp där de ”otrogna” ska häcklas och stenas.

    • Struntprat Ivan. Det är ni klimatskeptiker som blir galna när vetenskapen hädiskt hävdar att människan förstör klimatet och det är ju ni som värderar åsikter högre än kunskap. Likt kreationisterna griper ni efter diverse pseudovetenskap som passar er förutfattade mening och låter den ligga till grund för skrattretande tvärsäkerhet om sådant som ingen kan veta.
     Halleluja!

  • Nu får du nog fortsätta den här diskussionen utan mig Ivan. Arga treåringar i sandlådan försöker jag helst undvika.

 37. Kan inte låta bli att tänka på postmodernister när jag tänker på er klimatförnekare. Kan tyvärr inte dela bilder hit, men en bild som illustrerar följande kan man se om man googlar på Jinge.se och postmodernism.
  ”PREMODERN: ”Becuase God put it there and that´s the way it allways been.”
  MODERN: ”Onwards and upwards with inevitable progress”
  POSTMODERN: ”Bllpppggghljsdlkfjowejfalskdjflksjdldjl;aldflkj;;;;;df””
  Här några citat:
  ”…upplysningen är spottkopp för en postmodernist….” (ur kommentar på Jinge.se)
  ”Under postmoderna villkor finns bara partiella, subjektiva och individuella sanningar. Det innebär också att tron på ”moderna projektet, dvs mänsklighetens frigörelse genom framsteg i fråga om vetenskap, teknik och rationalitet gått förlorad…”Jean-Francois Lyotard
  ”Att inriktningen och genomförandet av vetenskaplig forskning påverkas av sitt sociala och historiska sammanhang vill få förneka. Däremot har det väckt häpnad och stark irritation när postmodernister hävdat att forskningens resultat, ja, i grund och botten all vår kunskap om verkligheten, bestäms av detta sammanhang. Enligt denna uppfattning skulle all kunskap vara socialt konstruerad.” Vetenskap och folkbildning, Postmodernism.

 38. Catarina Östlund.. Du är en mästare i konsten att yttra dig i skrift utan att åstadkomma en enda mening som betyder någonting…

 39. Jag har bett biblioteket att ta in Lennart Bengtssons och Elsa Widdings senaste böcker, så att det finns något annat än skrämselpropaganda på hyllan i detta ämne. Eftersom dagspressen och statstelevisionen framför myter och hindrar klargöranden genom att välja sida i en fråga där nyhetsförmedlaren inte vet mer än läsaren stiger värdet av att ha tillgodogjort sig dessa böcker.

  Kommer de att recenseras i dagspressen? Om det verkligen händer, kommer det att inramas av brasklappar före, under och efter. Samma nummer av tidningen kommer att innehålla minst fem artiklar som nämner ”klimatförändringarna” och deras orsaker som ett faktum. Trots att det bara är ett fält av teorier, späckat med statistiska minor.

  Fakta spelar ingen roll, Björn Wimans och Daniel Helldens åsikter är bara att rätta sig efter.

  • Catarina.
   Svamlandet och den närmast religiösa tvärsäkerheten är deras gemensamma nämnare, så dessvärre kommer dom knappast att sluta med det.
   Deras åsikter hittas politiskt hos högerpopulisterna, som med stor sannolikhet är storindustrins springpojkar och således har tydliga motiv att försöka rädda skinnet på dom rikemän som släpper ut all skit i naturen.

  • Catarina Östlund.. Varför hymla med fakta? Den 29 juli at 13:26 skrev du att ”Jag tackar Gud för Greta!”
   Greta Thunberg är en supporter till Antifa! Enligt USA:s president Donald Trump var också mördaren vid shoppingcentret Cielo Vista i El Paso i Texas en supporter till Antifa.
   https://www.youtube.com/watch?v=MzkNA1Bkg-I

  • Catarina Östlund Du är bra rolig du, du hänvisar till statens skattefinansierade propagandakanal och språkrör som om det skulle vara något all lita på. Den ena efter den andra oberoende forskarrapporten publiceras nu och visar klart att klimatet förändras som det alltid gjort, men människans påverkan är knappt mätbar. En ny oberoende har just publicerats Environmental Research Letters. Vi fullständigt dränks i betald skräpvetenskap. Klimatskrämselpropaganden är en mycket viktig del i politikernas möjlighet att kunna lägga på hela befolkningen nya skatter och avgifter för att kunna finansiera alla vidlyftiga politiska projekt som man gett sig in i. Få luras längre. Som bekant, ju högre skatter på bilar, ju renare avgaser, i alla falla om man skall tro politikerna. Vetenskapligt – eller hur.

   • Högre skatter på bilar är inget som olje och fordonsindustrin vill ha. Om politikerna genomför sådant enbart för att finansiera olika projekt skulle dom aldrig gå med på det. Industrin vet säkerligen själva bättre än många hur allvarliga klimatfrågorna är. Shell lär ha vetat det redan 1988. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/oljebolaget-forutspadde-klimathoten-redan-1988/

    Nu verkar dock olje och fordonsindustrin vilja tysta ner frågan och mycket av klimatskepticismen kan antagligen förklaras med det.
    https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Klimatf%C3%B6rnekelse-starkt-kopplad-till-h%C3%B6gernationalism.aspx

    I dagens nyliberala värld agerar inte politiker på kollisionskurs med världens mäktigaste industrigren, så jag blir inte förvånad om vi snart får se samma politiska anpassning till högerpopulismen i klimatfrågan som vi sett i migrationsfrågan.

    Sedan Karl, så är inte MSM 100% lögn, då skulle alla ha avslöjat det för länge sedan. Utrikespolitiskt börjar dom nog närma sig den siffran, men knappast i vetenskapliga frågor.

    • I dagens auktoriserade medier diskuteras en särskild köttskatt. Det va’ la bra? Varför inte en skatt direkt på utandningsluften?

    • Det är inte oljeindustrin som beslutar om skatter, men höga skatter är bra för dom, då blir deras pris mindre synligt. ”Populism”, nysvenska för demokrati. Politiker, storindustrin, media, alla i samma båt. Inte 100% lögn, OK 99% då. Alla har rätt till en åsikt, hur knasig den än är.

  • Okej CA, ännu en länk. Har nu sett den.
   Börjar med katastrofscenarier, extremväder i bästa hollywoodska undergångsstil. Snyggt producerad panikspridare.
   För att anknyta till recensionen här ovan, läs vad skribenten svamlar om klimatväder och skaffa Lennart Bengtssons bok och se vad han svamlar om. Sedan kanske ditt eget skriveri blir mer berikande.

   • Jag menar vad recensenten skriver om extremväder, inget annat. Detta motsäger hela inledningen av dokumentären. Resten av dokumentären är ett sammelsurium.
    Dessutom är det tråkigt när någon är inne och petar i det man skriver. CÖ och 97:an Åberg får kalla andra svamlare, medan deras eget svammel upphöjs till ”skriverier”.

 40. Anders Åberg 8 augusti, 2019 at 12:22
  ”Eller varför inte skatt på meningslösa kommentarer på bloggar?”

  Ge ditt förslag till den rödgröna regeringen. Jag är säker på de tacksamt tar emot alla förslag att försöka öka skattetrycket. Att ständigt försöka öka skatterna på alla tänkbara sätt är vad socialdemokratisk politik går ut på. Jag har förstått det efter ett antal år jag studerat politiken.

  Man skulle kunna påstå att ständigt öka skatterna är en utdragen väg mot socialism. En väg där hastig revolution ersatts av långsammare reformer. Det blir som att sakta koka en groda. Grodan märker ingenting förrän i dödsögonblicket. Eller som i vårt fall, sakta vänjer sig människan vid att ekonomin blir en gemensam angelägenhet och den enskilde inte har någon ekonomi alls. Åtminstone heter det så men i praktiken helt styrd av politiker som då har den absoluta makten och där den enskilda individen står helt maktlös inför staten. Kvar står i bästa fall demonstrationsrätten att stå på gator och torg och skrika och gapa om vad som är fel. Men utan att kunna göra något åt saken själv. Men jag kan inte se demonstrationsrätten som någon rättighet om tillstånd alltid måste sökas. För vart finns demonstrationsrätten om staten vägrar demonstrationen med hot om våld och polisiära åtgärder?

  • Sossar och borgare har tillsammans sänkt skatterna i runt 30 år nu. Jag har sett siffror på att det motsvarar ca 100 miljarder om året i uteblivna skatteintäkter. Dom har dessutom lyckats med konststycket att göra skatten regressiv, så att låginkomsttagare numera betalar procentuellt mer i skatt än höginkomsttagare.
   Det verkar som om du har missat en del information dom senaste åren klasse.

 41. Vad beträffar förbränningen av kol så görs oftast jämförelsen med övrig energiframställning vattenkraft, kärnkraft, vindkraft m.m. Något som det tyvärr talas mindre om är kolförbränningen inom industrin. Det gäller främst den tunga industrin. Vårt land Sverige har faktiskt en stor sådan hantering genom landets stålindustri där kolet används för uppvärmning. Som jag uppfattat består exporten av malm- stålprodukter främst till USA. Den här exporten är betydande för landets ekonomi så man bör nog förstå den transatlantiska länken och Sveriges kopplingar till USA inte enbart är av strategisk och politisk karaktär.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/explosion-vid-ssab-s-industriomrade

  Vad jag förstått är Svenska staten storägare i SSAB.

 42. SLUTA NU FÖR TUSAN ALLA KLIMATFÖRNEKARE! ”Läget är mycket allvarligare och klockan är mera slagen än många anar. Det handlar inte om propaganda, förutom då det kommer till förnekarnas avsiktliga kampanjer avsedda att skapa förvirring och så tvivel. Det att så många säger ”vet inte vad man ska tro på” tyder på att de har lyckats.
  Jag borde väl bara strunta i sådana inlägg och gå vidare med mitt jobb. Men ibland blir man bara så frustrerad. Den här kampen för att få folk att förstå situationens allvar, den är lite väl mycket ett steg framåt, två steg tillbaka numera.” skriver Marcus Roslund, vetenskapsredaktör, radiopratare, författare, fotograf, i en utmärkt artikel:https://marcusrosenlundblog.com/2019/08/10/det-ar-inte-en-mansklig-rattighet-att-forsta-saker-man-maste-fortjana-det-med-hart-arbete/

  • Så var det även med tulpanlökarna. Få förnekar klimatet och att det förändras mycket långsamt, men klimatskojare finns det gott om. Speciellt bland de vidskepliga, outbildade och okunniga eller dom som tjänar pengar på skojeriet. Vi vet din personliga åsikt, du behöver inge tjata om den efter varenda inlägg som inte håller med. Lösa åsiktsbloggar gör ingen skillnad på klimatet.

 43. C Ö.. Vad är en klimatförnekare?
  För övrigt.- Pajasen Marcus Roslund platsar bland klimatskojarna Rockström och Gore, som också saknar vetenskaplig examen.

 44. Den finns redan, Anders Åberg, eller hur? Mammons religion heter den och liknar svårt den religion som vaktade det feodala samhället, överbyggnaden då var katolska kyrkan, den bestämde världsbilden. På den tiden var astronomi en kontroversiell vetenskap. Kyrkan bestämde att Himlen tillhörde Gud, så den fick man inte forska om. Att forska om jorden var däremot aktningsvärt År 1600 såg inkvisitionen till att bränna italienaren Giordano Bruno på bål och senare tysta Copernicus, för att de sa att jorden kretsade kring solen. Galilei kunde med kikarens hjälp, alltså med egna ögon, se att det Bruno och Copernicus sagt stämde, och inte tvärtom som kyrkan sa. Trots det förbjöds han att föra ut sin vetenskap och dömdes till livslång husarrest. På samma sätt är det nu, den vetenskap som visar att kapitalismen är förödande för klimatet, den måste förgöras. Och också nu bygger vetenskapsmännen sin kunskap på direkta observationer, och inte på det som Mammons präster säger dvs : ”Vi människor påverkar INTE klimatet på ett negativt sätt hur mycket vi än använder oss av de fossila tillgångar som jorden erbjuder. ” Egentligen vet dom, om några, att om vi måste börja använda jordens resurser på ett hållbart sätt, då dör ju hela idéen med kapitalismen, för den kräver evig tillväxt för att överleva. Vilken tur att vi har internet, för vetenskap kan spridas som en löpeld runt jorden, och den religion som Karl W m fl företräder, den kommer inte att få många anhängare….och väldigt få människor som är födda efter 50-talet!

 45. Välmenat lästips till Anders Åberg.
  Den Trojanska hästen i den nya världsordningen är inte kommunism, socialism eller fascism. Det är teknokrati.
  Med noggrann detalj och ett överflöd av originalforskning använder Patrick M. Wood Technocracy Rising för att förbinda prickarna i modern globalisering på ett sätt som aldrig har setts förut så att läsaren tydligt kan förstå globaliseringsplanen, dess förövare och dess avsedda slutspel.

  I den stora depressionens hetta under 1930-talet föreslog framstående forskare och ingenjörer ett utopiskt energibaserat ekonomiskt system som kallas Technocracy som skulle drivas av samma forskare och ingenjörer istället för valda politiker. Även om denna radikala rörelse förlorade fart 1940, fick den status igen när den konceptuellt antogs av den elitistiska trilaterala kommissionen (medstiftad av Zbigniew Brzezinski och David Rockefeller) 1973 för att bli den så kallade ”New International Economic Order.”
  Under de efterföljande 41 åren syns det moderna uttrycket för Teknik och den nya internationella ekonomiska ordningen tydligt i globala program som Agenda 21, Hållbar utveckling, Grön ekonomi, Regeringsråd, Smart tillväxt, Smart Grid, Total Awareness-övervakningsinitiativ och mer.
  Wood hävdar att det enda logiska resultatet av Technocracy är Scientific Dictatorship, som redan ses i dystopisk litteratur som Brave New World av Aldous Huxley (1932) och Nineteen Eighty-Four av George Orwell (1948), som båda tittade rakt in i ansiktet av teknokrati när det fortfarande var i sin barndom.

  • Men vad bra Ivan, då kan vi strunta i forskning och vetenskap och helt hänge oss åt att stödja oljeindustrin!

  • Både Trump och Orban har redan signalerat ny lagstiftning för att kontrollera teknokrati-makten och teknokrati-väldet. Det skall inte gå att styra yttrandefriheten på tech-bolagen genom algoritmer. Det mest intressanta här är att Kina har redan hunnit mycket långt i utvecklingen. Att förhindra eller försvåra yttrandefrihet genom privat censur, hotelser, förföljelser, uthängningar eller trakasserier är straffbart och så har det varit länge. Läsvärt
   https://juliacaesar.blog/2019/08/11/uthangningar-en-svensk-specialitet-sedd-fran-england/#more-12377
   https://snaphanen.dk/2015/08/29/sondagskronika-mardrommen/
   Sådant skulle troligen innebära fängelse i Kina.

    • Just precis. Orbans land kan jag inte så mycket om, men i USA och även i Kina är det kriminellt att förhindra att folk får yttra sig. Dessutom är yttrandefriheten reglerad så det inte går att utnyttja den som nazisterna gjorde. Dom tillät bara den yttrandefrihet som stödde deras avsikter, och stängde ner allt som motsade dom. Vi ser samma sak hända i Sverige just nu där regimen gör allt för att stänga alternativa media och öser pengar över de media som stöder regimen. Det är en mycket farlig utveckling som speglar vad som hände i Tyskland för sådär 100 år sedan. Värt att notera när det gäller Kina, i Sverige kontrolleras yttrandefriheten av staten och deras trogna media, medan i Kina tillhör yttrandefriheten gemene man, som kan fritt använda den men det ställs krav och finns ansvar hur, olika Sverige.

 46. Som sagt, bra att internet finns…”Om vi ska vara korrekt, så var det mest korrekta i Giordano Brunos filosofiska tankar hans ifrågasättande av etablerade sanningar. Sånt brände kyrkan folk för på den tiden.” skriver Lennart Bromander i Aftonbladet…Orsaken till att Bruno brändes på bål var alltså inte för att för att han sa att jorden snurrade runt solen….

 47. Jaså, ni håller fortfarande på … men om vi byter perspektiv och ser till några praktiska frågor, utan att blanda in växthusgaser: en stor del av Jordens befolkning bor vid/när kuster. Uppvärmningen skickar ut mer smältvatten i haven, vattennivån stiger. För exempelvis Egypten handlar det om svåra problem när Nilens delta översvämmas. Som Egypten ser ut, med mest öken, är det svårt att omlokalisera stora mängder människor inom landet, förutom att jordbruket ödeläggs. Några idéer om lösningar? (Man kan ställa samma fråga om det inre av Bengaliska viken där Gangesdeltat växt och skapat nytt livsrum. Där finns det åtminstone teoretiska möjligheter till omlokaliseringar längre norrut i Indien och Bangladesh, men grundproblemet är ju detsamma.)

  • Hur mycket stiger havsnivån? Till nästa år?
   Det är väldigt mycket om…
   Inte ens väderprognoserna håller någon längre tid. Ett par dagar, kanske.
   Men om havsnivåerna stiger, så gör man väl som man alltid har gjort, drar sig längre inåt land.

  • I Bengaliska viken är det landet som sjunker inte havet som stiger. Lösningen är densamma som den alltid varit i miljarder år. Människan har överlevt för att hon haft förmågan, och intelligensen, att anpassa sig till förändringar. Nu har några idioter lanserat iden att vi skall kunna anpassa klimatet till människan, bar vi skickar dom tillräckligt och rikligt med pengar. Jag tror inte på iden.

 48. Två kommentarer, den första om klimatskeptiker, eller förvillare…vad är utmärkande för dem? ”Jo, dom är inte intresserade av att ändra vetenskapen, de är intresserade av ändra opinionen.”
  Och så finns det dom som kallas klimatalarmister….som Uppsalainitiativet…”de presenterar forskar samhällets slutsatser, inte sina egna. De tar klimatvetenskapen på allvar.”
  Se intressant intervju här http://humanistbloggen.blogspot.com/2011/08/vofcast-5-anders-martinsson-om.html

 49. Allvarligt talat och mycket märkligt , arbetarklass, att du litar på ”Rolf Malm har tidigare arbetat som reklam- och PR-konsult”:s teorier om klimatet, och inte på den överöveröverväldigande majoriteten av forskarna? Han skriver bl a ”Vi kanske ska vara tacksamma för att det blivit några grader varmare”.

  • Reklam och PR-konsult? Jaså? Men är inte det ett helt vanligt yrke? Du kanske tror att riksdagens partier till vänster gör sina valkampanjer helt själva? Nä, jag tror inte det. Som regel är de skapade av just reklambyråer och PR-konsulter. Men merparten av produktionen består så klart till varor och tjänster. Privat- såväl som samhällsägda.

   Vad gäller tillväxten inom skog så tror jag Malm har helt rätt. 2009, i tiden samma som jag var mest vänsterradikal, satte jag tre små trädplantor. En tall och två granar. De hade kommit upp vilt på andra ställen här så jag bara flyttade dem. Det går bra om man gör på rätt sätt. Stammarna var då lillfingertjocka. I eftermiddags gick jag ut och mätte stammens diameter närmast marken. De var tjugo centimeter och någon över. Granarna börjar bli höga. Ungefär nockhöjd på huset och det är tvåvånings. Och det här bara på tio år. Jag vet det för jag digitalfotograferade samma år jag satte plantorna och datum finns på bilderna och i filnamnet. Tittar man lite på gammalt snickeri- och byggnadsvirke ser man ofta det är tätare mellan årsringarna på gammalt virke. Nyare virke från bygghandeln är mera snabbvuxet och porösare. Som byggvirke är det tyvärr sämre än gamla tidens. Det verkar som det blivit mera fart på växtligheten med mer koldioxid.

   Men det Malm kritiserar mest är övertonerna och känslosvallet. Det finns ingen sans i klimatdebatten. Eller kan vi säja klimatfrågan tyvärr blev till en helt sanslös debatt?

 50. Ni som skriver här och är insatta i klimatfrågan kan ni ge mig länk till några bra reviewartiklar att läsa som behandlar området?

  • Crister Olsson ”För den som vill lära sig mer om klimatvetenskap ger Lennart Bengtssons bok en utmärkt introduktion på svenska. Men för en mer allsidig diskussion om klimatpolitik och klimatets inverkan i en nära framtid bör man söka sig också till andra källor.” Skriver Mats Almgren, se kommentar här nedanför. Det finns det två bloggar som värda att läsa, den ena tillhör det sk klimatförnekarna, Stockholmsinitiativet, och den andra de sk klimatalarmisterna, Uppsalainitiativet.
   https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativets-syfte/
   http://uppsalainitiativet.blogspot.com/p/om-oss.html
   Jag vill inte sticka under stol med att de förstas huvudsakliga uppgift är att påverka opinionen, och de andras är att avslöja klimatförnekarna (och då ofta sådan som förekommer på Stockholmsinitiativet) på strikt vetenskaplig grund. Intressant att se hur de båda grupperna går till väga.

 51. Lennart Bengtsson, som ömsom varit klimatalarmist, klimatförnekarna och numera ansluter sig till klimatalarmisterna…. anser att vi inte kan göra något annat än anpassa oss…Men det tycker inte Greta! Hon uppmanar till generalstrejk! Måtte det gå Gretas väg! Läs här en recension av ovanstående bok här av Mats Almgren*.
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/08/recension-vad-hander-med-klimatet.html

  Den avslutas: ”Jag är benägen att hålla med Lennart Bengtsson såtillvida att jag inte heller tror att snabba och tillräckligt omfattande omställningar kommer att ske. Men jag ser det som en djupt pessimistisk prognos. Människor kommer att ställas inför svårigheter som de knappast kan bemästra. Man kan inte göra annat än att anpassa sig, skriver LB. När havet stiger finns det bara två möjligheter, att bygga skyddsvallar eller att flytta till högre beläget land! Det är ju recept som har prövats förut: att skydda sig eller att flytta. Hur lätt det är har vi klara exempel på från flyktingströmmarna de senaste åren. Då har det inte gällt stigande hav eller klimatfrågor, utan andra omständigheter som gjort ursprungslandet mer eller mindre obeboeligt. Människor som inte kunnat skydda sig på plats har försökt flytta till bättre ställen. Hur välkomna har de varit där?

  Dessutom är det inte bara en fråga om att flytta så att man kan gå torrskodd. Om havet stiger, om torka breder ut sig i vissa delar, medan andra får för mycket nederbörd, kommer också livsmedelsförsörjningen i fara. Och samtidigt har vi att räkna med att ytterligare 3 miljarder människor eller så, tillkommer långt innan seklet är slut. Ekvationen går inte ihop.

  Det finns tyvärr ytterligare en möjlig konsekvens för dem som varken kan skydda sig eller flytta: att stanna kvar och gå under.

  För den som vill lära sig mer om klimatvetenskap ger Lennart Bengtssons bok en utmärkt introduktion på svenska. Men för en mer allsidig diskussion om klimatpolitik och klimatets inverkan i en nära framtid bör man söka sig också till andra källor.”
  *Mats Almgren, född 1940, är en svensk kemist. Han disputerade 1974 vid Chalmers tekniska högskola,[1] blev 1982 professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet och är numera professor emeritus. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala och Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

 52. Här två kommentarer om Lennart Bengtssons bok på Uppsalainitiativet:

  Lars Karlsson19 augusti 2019 18:17
  ”LBs inställning är lite som att det är OK att spela rysk roulette eftersom den kammare som kommer upp kan vara tom.”

  Lars Karlsson19 augusti 2019 18:24
  ”En låg klimatkänslighet kommer i alla fall bara att fördröja problemet med något decennium.
  Rogelj, Meinshausen, Sedláček och Knutti” Se diskussionen under recensionen av Lennart Bengtssons bok på Uppsalainitiativet.

 53. Som sagt, det krävs en viss förmåga att kunna lita på auktoriteter, om man ska kunna lita på vad en överväldigande majoritet av forskare säger. Bloggen Uppsalainitiativet som jag hänvisar till, är inte ute efter att påverka opinionen, de som skriver där försöker bara samla all tillgänglig vetenskap och därefter föra ut vad forskarna kommit fram till. Det är betryggande.

 54. Beträffande påstådd konsensus i fråga om koldioxidutsläppens konsekvenser:  ”Vi är inte vetenskapligt där än. Trots vad du må ha hört i media så finns inget sådant som konsensus i den vetenskapliga uppfattningen att detta (mänsklig påverkan på växthusgasernas effekt) skulle vara ett problem. Eftersom det finns naturliga variationer i vädret så kan vi inte statistiskt veta något förrän om 150 år”  Tom Tripp IPCC-ledamot sedan 2004.

  ”Det är en uppenbar lögn när media får det att framstå som om det bara är en bråkdel av vetenskapen som inte tror på tesen om människoframkallad global uppvärmning”  Atmosfärvetenskapsmannen Stanley B Goldenberg från Hurricane Research Division av National Ocean and Atmospheric administration.

  ”Inom vetenskapen är konsensus irrelevant. Relevant är upprepningsbara resultat. Det finns inget sådant som konsensus inom vetenskapen. Om det är konsensus är det inte vetenskap. Om det är vetenskap är det inte konsensus. Basta!

”

  Amerikanske författaren Michael Crichton

  ”Var vänliga och behåll ert lugn. Jorden kommer att hela sig själv – – Klimatet är bortom vår möjlighet till kontroll…. Jorden bryr sig inte om regeringar eller deras lagstiftning. Man kan inte finna särskilt mycket global uppvärmning i dagens väderobservationer. Klimatförändringar är en fråga om geologisk tid, något som jorden rutinmässigt gör av sig självt utan att fråga någon om lov eller förklara sig.”

  Nobelpristagaren i fysik 1998 Robert B. Laughlin

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here