Vad bör göras åt klimatet?

42
1814

FN:s nya klimatrapport har kommit. Innehållet är det väntade. Den grundläggande lösningen är att avskaffa kapitalismen, detta primitiva odemokratiska ekonomiska system där främsta målet är vinstmaximering. Media presenterar rapporten med artiklar av varierande längd. Jag väljer längre ned en artikel från The Independent.

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/un-climate-report-ipcc-greenhouse-gas-b2304011.html

Men inleder med utdrag från en äldre artikel: Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också

Nu bestäms ekonomin alltså av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger större än vad som behövs för att utrota fattigdom. Därefter har de ekonomiska ojämlikheterna ökat. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed klimatförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Relaterat
Bara klasskamp kan stoppa klimatförändringar?
De rika i “den gröna klimatpolitiken” – vad vill de?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat.
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

___________________________________________________________

Artikel i The Independent

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/un-climate-report-ipcc-greenhouse-gas-b2304011.html

Hur man desarmerar en tidsbomb för klimatet: Världens forskare säger att 1,5°C fortfarande kan uppnås men ”mänskligheten på tunn is”

”Kort sagt, vår värld behöver klimatåtgärder på alla fronter – allt, överallt, allt på en gång”, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vid lanseringen av slutrapporten från den mellanstatliga panelen om klimatförändringar

Louise Boyle

Senior klimatkorrespondent i New York

15Kommentarer

Efter fem år av möten, rapporter och debatt har världens forskarsamhälle ställt ett ultimatum om klimatkrisen: ”Akta nu för att säkra en hållbar hållbar framtid för alla.”

Den så kallade ”syntesrapporten” publicerades på måndagen av FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC), ett organ som består av hundratals internationella forskare från en svindlande mängd discipliner.

Den nya rapporten kokar ner de sex tidigare IPCC-rapporterna som publicerats sedan 2018, som samlade och analyserade tusentals vetenskapliga artiklar.

Det motsvarar den mest klarsynta, uppdaterade bedömningen av klimatkrisen: hur den påverkar världens alla hörn och dess system, och hur det går för mänskligheten i sina försök att mildra katastrofer och anpassa sig till dem som är nu. oundviklig.

Rapporten är tydlig att om transformativa förändringar görs i hela samhället för att minska utsläppen av växthusgaser från planeten under detta årtionde, är det fortfarande möjligt att hålla den globala genomsnittstemperaturen till 1,5 C (2,7 F). (Världen har värmts upp med 1,1 C (2F) sedan industrialiserade länder började bränna olja, gas och kol för 200 år sedan.)

Men utmaningen är enorm eftersom utsläppen fortsätter att öka. Detta beror till stor del på befintlig infrastruktur för fossila bränslen – och mer byggs fortfarande. Takten och omfattningen av det som har gjorts hittills, även med ytterligare planer på gång, är långt ifrån tillräckligt.

På den nuvarande utsläppsnivån kommer mänskligheten att blåsa förbi 1,5C-målet under det kommande decenniet.

Bortom 1,5C – en gräns som alla länder gick med på under Parisavtalet 2015 – ökar hoten i takt. Men varje inkrementell mängd uppvärmning som undviks kommer att ha oerhört stor betydelse – särskilt för de mest utsatta.

Men rapporten varnar också: ”Sannolikheten för plötsliga och/eller irreversibla förändringar ökar med högre globala uppvärmningsnivåer.”

IPCC kommer sannolikt inte att publicera igen förrän i slutet av detta decennium, då de upprepade, brådskande varningarna från forskare kommer att göra lite för att hålla ökningen inom 1,5C-gränsen, om de fortsätter att ignoreras nu.

”Det finns ett snabbt stängande fönster av möjligheter att säkra en levande och hållbar framtid för alla”, konstaterar IPCC. ”De val och åtgärder som genomförts under det här decenniet kommer att få effekter nu och i tusentals år.”

Bland de viktigaste fynden är:

 • Människan är ansvarig för praktiskt taget all global uppvärmning under de senaste 200 åren
 • Temperaturökningshastigheten under de senaste 50 åren är den högsta på 2 000 år
 • Mängden koldioxid i atmosfären är på den högsta nivån på minst 2 miljoner år

Hur kommande generationer kommer att uppleva klimatkrisen beroende på vilka beslut som fattas detta decennium

Effekterna av global uppvärmning slår hårdare och snabbare än tidigare väntat, sade IPCC, medan länder snabbt närmar sig vissa gränser för att kunna anpassa sig till extremer.

”Klimatets tidsbomb tickar”, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. ”Men dagens IPCC-rapport är en vägledning för att desarmera klimatbomben. Det är en överlevnadsguide för mänskligheten.”

Han tillade: ”Mänskligheten är på tunn is – och den isen smälter snabbt.”

Utsläppen måste börja minska nu och halveras ungefär i slutet av årtiondet.

Människor går genom översvämningsvatten efter kraftiga regn i Hadejia, Nigeria i september 2022

Fynden, även om de är dystra, förblir färgade av beslutsamhet.

”Flera, genomförbara och effektiva alternativ” finns för att minska utsläppen och kostnaden för förnybar energi rasar, säger IPCC.

Rapporten understryker också att undvikande av försämrade resultat innebär snabba nedskärningar av fossila bränslen över hela linjen, och ingen ny infrastruktur för olja, kol och gas.

Ändå kommer det att bli svårt att bli av med alla utsläpp inom sektorer som jordbruk, flyg, sjöfart och industriella processer, konstaterar IPCC, och dessa kommer att behöva ”motvägas” genom att ta bort kol från atmosfären för att uppnå nettonoll.

Detta kan vara genom biologiska metoder som plantering av träd, markbindning, restaurering av torvmarker och hantering av havets ”blå kol”.

Sannolikheten för plötsliga och/eller irreversibla förändringar ökar med högre globala uppvärmningsnivåer.

IPCC:s sammanfattande rapport

Men IPCC noterar att vid sidan av ”avsevärd minskning” av fossila bränslen, kommer det att finnas en roll för teknologier kring koldioxidavskiljning och lagring.

Det finns också en mängd olika verktyg för att hjälpa samhällen att anpassa sig till extrema klimat, sa forskare, och på sätt som kommer att göra livet bättre.

Även om man håller fast vid den gränsen på 1,5 C förväntas säkra en viss nivå av livlighet runt om i världen, men det kommer att variera dramatiskt från region till region.

Låglänta Stillahavsnationer, Afrika söder om Sahara och den indiska subkontinenten upplever redan katastrofala värmeböljor, torka, översvämningar och cykloner.

Rikare och nordligare delar av världen upptäcker snabbt att de inte heller är immuna mot dessa onda cykler.

Vid sidan av effekterna på människor tar klimatkrisen en extrem vägtull på naturen. Hundratals arter har gått förlorade på lokal nivå, rapporterar IPCC, medan massdödlighet har registrerats på land och i havet.

Cirka 30-50 procent av land, sötvatten och hav behöver skyddas för att säkerställa en sund planet, rekommenderar rapporten.

När värmen stiger förväntas mat- och vattenosäkerheten öka, och dessa brister kommer att påverka och kan förvärra händelser som pandemier och konflikter.

Den sista delen av IPCC publicerades efter ett veckolångt möte i Interlaken, Schweiz, som såg djupa klyftor mellan rika och fattiga länder om utsläppsmål och ekonomiskt stöd.

IPCC-rapporter måste undertecknas av nationella regeringar som ett tecken på att de accepterar de vetenskapliga rönen – och använder dem i hur de agerar.

Tidsfristen förlängdes gång på gång på söndagen när stora länder inklusive Kina, Brasilien och Saudiarabien, såväl som USA och Europeiska unionen, prutade om fraser i texten, rapporterade Associated Press .

Rapporten fungerar som en bakgrund till viktiga klimathändelser som äger rum i år.

Cop28, det internationella klimattoppmötet senare i år i Förenade Arabemiraten, kommer att vara den första ”globala inventeringen” – ett de facto rapportkort om hur varje land gör när det gäller att minska sina nationella utsläpp.

IPCC-rapporten ger också svartvita bevis för att klimatkrisen tar en oproportionerligt stor vägtull på länder i det globala södern – och kommer sannolikt att öka trycket på rika länder att sätta stopp för den klimatfinansiering som de har lovat, och misslyckats med att fullt ut. leverera.

Dödsfallen från översvämningar, torka och stormar var 15 gånger högre i mycket utsatta områden under de senaste tio åren, jämfört med de mest motståndskraftiga områdena.

”Klimaträttvisa är avgörande eftersom de som har bidragit minst till klimatförändringarna drabbas oproportionerligt mycket”, säger Aditi Mukherji, en rapportförfattare.

En av de största knäpppunkterna den senaste veckan var hur man definierar vilka nationer som räknas som sårbara utvecklingsländer, vilket gör dem berättigade till pengar från en ”förlust och skada”-fond som överenskommits vid Cop27 i Egypten, rapporterade AP.

Även om det är avgörande att snabbt minska utsläppen till 2030, måste länder också bli mer motståndskraftiga mot klimatpåverkan i en snabbare takt.

Till exempel kommer tillgång till ren energi och teknik att förbättra hälsan och luftkvaliteten, vilket särskilt gynnar kvinnor och barn, noterade IPCC.

Men att bli mer motståndskraftig blir svårare för varje uppvärmning.

Det finns tillräckligt med pengar i det globala finansiella systemet för att minska utsläppen, säger IPCC också. Det behöver bara kanaliseras i rätt riktning.

”Accelererade klimatåtgärder kommer bara att ske om det blir en mångfaldig ökning av finansieringen. Otillräcklig och otillräcklig ekonomi håller tillbaka framsteg”, säger författaren Christopher Trisos.

Herr Gutteres efterlyste på måndagen en ”accelerationsagenda” som skulle stoppa licensiering eller finansiering av ny olja och gas – i överensstämmelse med resultaten från den opartiska och inflytelserika International Energy Agency.

Han efterlyste också ett slut på all internationell offentlig och privat finansiering av kol, ett stopp för utbyggnaden av befintliga olje- och gasreserver och att subventioner flyttas från fossila bränslen till omställningen av ren energi.

Regeringar måste öka sin offentliga finansiering för klimatåtgärder och ge tydliga signaler till investerare, medan centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter måste spela en roll, konstaterar IPCC.

Teknik, know-how och politiska åtgärder bör delas för att ge varje samhälle en chans att undvika att låsas in i koldioxidintensiva framtider.

Städer och stadsområden erbjuder möjligheten att snabbt skala förändringar av livsmedel, elektricitet, transporter, industri, byggnader och markanvändning. Och hela tiden kommer en livsstil med låga koldioxidutsläpp att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Föregående artikelSe och hör från manifestationen i USA – 20 år efter USA:s oprovocerade, fullskaliga angrepp på Irak!
Nästa artikelMoskva inleder brottmål om ”Putin-domen”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

42 KOMMENTARER

 1. Man skulle kunna kanske kunna hyra en liten tjej i flätor, och medelst henne övertyga populasen att fattigdom för dem är toppen, medans de som landar i Davos med sina privata Jetflygplan bara är en parentes som inte påverkar så mycket.

  Vi skulle även kunna övertyga populasen om att injektioner, av mRNA-biovapen som får kroppens celler att producera gift, samt att bära stänkmasker som inte stoppar virus, är solidariskt för att rädda farmor.

  Utmärkt för att minska populationen ”åt klimatet”, eller åt eliten, tror jag. Vad tror ni?

  Missförstå mig inte! Jag är för en minskning av populasen, särskilt asen i eliten förstås, men även bland populasen som ständigt väljer dem behövs det absolut en kraftig reduktion!

  Däremot anser jag inte att den bör drabba intelligenta hederliga människor, ty det vore varken rättvist eller intelligent, eftersom de behövs för framtidens generationers väl.

 2. Ämne: ”Troende” på den mänskliga uppvärmningen visar sin kärlek och hängivenhet för ”moder jord” och är angelägna om att rädda den till varje pris.

  https://www.technocracy.news/the-empty-predictions-of-the-global-warming-cult/

  De tomma förutsägelserna om den globala uppvärmningskulten.
  ”Troende” på den mänskliga uppvärmningen visar sin kärlek och hängivenhet för ”moder jord” och är angelägna om att rädda den till varje pris. Deras undergångsprofetior har upprepade gånger misslyckats.
  De har länge övergivit legitim vetenskap för att omfamna pseudovetenskap, vilket tvingar data att passa deras förutfattade slutsatser. Det är dags att de slutar få ett frikort för att förändra samhället. ⁃ TN-redaktör

  Klimatförändringshysteri har varit en pågående social stridspunkt sedan åtminstone 1980-talet. Under de senaste 40 åren har västländer obevekligt bombarderats med propaganda för global uppvärmning och förutsägelser om en miljökatastrof.
  Många människor tillbringade sina formativa barndomar och skolår med att indoktrineras med berättelser om glömskan – en värld där haven reser sig hundratals fot och landmassor slukas av vågorna. En värld där exponentiellt stigande temperaturer skapar kaos med vädret när miljoner dör av orkaner, tornados, översvämningar och torka.

  Som många av oss nu vet, slutade alla dessa påståenden med att vara falska. Glaciärerna och polarisarna smälte aldrig. Landet är inte täckt av havet. Den enda hungersnöden idag är ett resultat av ekonomisk katastrof, inte klimatkatastrof. Och de flesta hotade arter har inte försvunnit från planeten.

  Men klimatforskare som jagar miljarder dollar i finansiering från regeringar och globalistiska tankesmedjor säger fortfarande att vädret Apocalypse är på väg; de hade fel i 40 år, men vi borde lita på dem nu. ”Debatten är över” säger de, och vi måste vända oss till ”experterna”.

  Men var är bevisen för denna klimatkris som dessa välfinansierade vetenskapsmän och aktivister fortsätter att prata om? Var finns vädereffekterna? Man kan se de mycket påtagliga resultaten av vår pågående ekonomiska kris; Inflation och höga priser, svindlande konsumenter som förlitar sig på kreditkort, massuppsägningar inom teknikindustrin som sprider sig till andra sektorer, etc.
  Människor upplever nedgången och de kan bevittna konsekvenserna för sig själva. Om klimatkulten vill att människor ska ta dem på allvar måste de visa något slags synligt bevis på att den globala uppvärmningen är verklig och ett legitimt hot.

  Problemet är att de inte har några bevis, och därför tvingas de att oärligt koppla varje dålig väderhändelse till ”klimatförändringar” som ett sätt att skrämma allmänheten. Låt oss titta på den verkliga väderdatan och se om förment farliga koldioxidutsläpp på något sätt bidrar till väderkatastrofer.

  USA nämns ofta som en primär koldioxidförorenare (även om nationer som Kina står för 30 % av de globala koldioxidutsläppen medan USA bara producerar 14 %). Låt oss titta på en meritlista av väderdata i USA och se om vi kan hitta tecken på annalkande katastrof. Om problemet är globalt, så borde det verkligen vara synligt i amerikanskt väder lika mycket som vilket annat land som helst.

  Vad sägs om orkaner? Varje gång en orkan träffar Gulf Coast gnäller mainstreammedia om klimatförändringar som orsak. Men har det skett en betydande ökning av orkaner i USA? Nej, det har inte enligt långtidsdata. Stormar bildas i en takt som överensstämmer med det historiska rekordet .

  Hur är det med stora översvämningshändelser? Har det varit fler skyfall och rasande floder? Nej, det har det inte. Översvämningshändelser sker inte i en högre frekvens eller allvarligare i dag än de har gjort under de senaste decennierna. Även klimatforskare tvingas erkänna att USA och globala översvämningsskador har minskat i årtionden . Uppgifter om skador som andel av BNP visar detta.

  Betyder detta att vi står inför ökande torka? Visst orsakar den globala uppvärmningen betydande skada genom förlust av nederbörd? Nej, det händer inte heller. De värsta torkarna i USA:s senaste historia inträffade på 1930- och 1950-talen .
  Kanske kan vi se en märkbar förändring av tornados och hårt väder i inlandet? Finns det fler dödliga tornados idag än för år sedan? Nej det är inte. Faktum är att farliga tornados har minskat.

  Klimatförändringshysteri förlitar sig ofta på teorin om temperatur ”tipping points” som grund för sina argument. Officiella temperaturdata går bara tillbaka till 1880-talet, vilket ger oss ett litet fönster för att se klimatet och jämföra data från idag med data från det förflutna. Enligt NOAA har den globala temperaturen stigit mindre än 1°C på 100 år.

  De hävdar att det bara krävs en ökning med 1,5°C för att utlösa en ”tipping point”-händelse som kan förstöra jorden som vi känner den. Det finns inga bevis som stödjer tipppunktsteori, och det finns inte heller något historiskt prejudikat. Det finns förvisso inga bevis för vädret, och skeptiker har svårt att hitta några indikationer på att en katastrof är i horisonten.
  Om något bevisar uppgifterna att koldioxidutsläpp av människan inte har någon effekt på väderhändelser. Så, om vi är på gränsen till förintelse av global uppvärmning, är det inte för att mänsklig industri orsakade det.

  Sanningen är att klimatförändringarna har blivit en religiös ideologi, en förlängning av jorddyrkan baserad på tro snarare än fakta. Och som alla religioner behöver klimatkulten en apokalypsmytologi, en världsslutbild för att hålla flocken i linje.
  Varje decennium trollar de fram nya berättelser om oundviklig förstörelse om vi inte följer deras regler och böjer oss för deras nycker. Det är ett sorgligt försök att adjungera vetenskapen som ett verktyg för iver.

  • Ivan, oj, Ivan, jag trodde du var klok! Men när det gäller klimatet så är du det inte. Använd nu ditt förnuft och låt inte känslorna rusa iväg. Det är väl självklart att vi måste lita på den konsensus som råder bland forskarna.

   Du skriver ”Sanningen är att klimatförändringarna har blivit en religiös ideologi, en förlängning av jorddyrkan baserad på tro snarare än fakta.”

   Du verkar inte förstå hur vetenskaplig forskning går till. Kolla här Vetenskap – Wikipedia

   Och inse att det finns starka krafter som vill att du ska skriva som du gör, för hela det kapitalistiska systemet hotas om världen börjar ta klimatfrågan på allvar. Och med det kapitalistiska systemet ryker den privata äganderätten, och vi börjar äga allt som kan ägas gemensamt. Vad i hela friden gör att du vill försvara de inte ens 1%-s rätt att äga nästan allt på vår jord, och förstöra den för framtida generationer.

   • Hej Catarina
    Men om nu klimatfrågan har med den Fria Marknadens existens att göra och är beroende för en övergång till en world-wide socialism så borde det finnas politiska intressen utöver vetenskapen till att få ”klimatkrisen” till vedertagen erfarenhet.

    Kanske klimatfrågan har lika stora politiska betingelser som vetenskapliga?

    Mycket av påståendet om världens stundande undergång alternativt klimatkris tycker jag bygger på påkallandet av emotionella känslor som först drabbar unga kvinnor måna om livets existens med tanke på sina avkommor.
    En del flickor tar till och med skada av det här och det är inte alls bra.

    Jag betraktar frågan lika mycket som en form av hjärntvätt liknande den vår militär använder för att upprätthålla den emotionella känslan av ”hotet från Ryssland”.

    Jag mötte en sådan kvinna i matbutiken idag.
    Det var hon som började och sa det blivit Putinpriser på maten.
    Det räckte mer än väl för att jag skulle reagera.
    Det blev en lång och kanske något högljudd diskussion om krisen i Ukraina men vi skiljdes i varje fall som vänner.
    Vi var i ungefär samma ålder.
    Fick en uppfattning om gråsosse och dessutom politiskt motiverad.

 3. IPCC är en politiskt tillsatt organ för att driva hypotesen om ”global-warming”.
  Byggt på rent forsknings-fusk och bedrägerier.

  Studera boken ”Rockefeller – En klimatsmart historia” av Jakob Nordangård.
  Målsättningen med klimat-krisen är att införa The Great Reset som WEF driver på.

  Det demokratiska väst kan liknas vid V. Mobergs ”Demokratur”.

   • Jag uppfattar det som i kontroversiella frågor finns inte längre någon gräns mellan vetenskap och politik.
    Därför i de fallen blir båda beroende av varandra.

    Jag noterar du börjar din kommentar med ordet ”Klimatkrisen”.

    För bara något år sedan eller två talades det istället om ”klimathotet”.
    Menar du att hotet nu utvecklats till en kris?

    Hur allvarlig?
    Vilket år går världen under?

    Greta Thunberg som nu börjar vuxna till sig gjorde för några år sedan en tweet att världen skulle gå under 2023.
    Nu är det 2023 och Greta Thunberg har raderat sin tweet från Twitter.

   • @Anders Romelsjö (red) 20 mars, 2023 At 19:23
    Nu är det faktiskt så att en del av oss är tillräckligt välutbildade och erfarna inom naturens lagar för att kunna granska bluffen. Jag håller med om att det finns en klimatkris av sort, men den består av att människan vägrar acceptera förändringarna och tror att detta lilla tvåbenta däggdjur kan reglera klimatet som man vrider på termostaten i hemmet. Det gäller bara att ösa tillräckligt med pengar i WEF kapitalistiska fickor. IPCC är en byråkrati som har ett syfte, och syftet är inte vetenskapligt.

    • Karl W du skriver ”Nu är det faktiskt så att en del av oss är tillräckligt välutbildade och erfarna inom naturens lagar för att kunna granska bluffen.”
     Jag såg en gravsten i Frankrike en gång, så här stod det på den, ”Här vilar en som aldrig blev något, inte ens akademiker”.
     Och min erfarenhet är att mycket välutbildade människor kan vara nog så kloka när det gäller vissa speciella specialområden, men när det gäller att röra sig utanför dessa så är de ganska begränsade, det sunda förnuftet följer inte automatiskt med en hög utbildning.
     Förresten, hur är det Marx säger ”ens sätt att tänka bestäms av den plats man har i samhället i förhållandet till produktionen”.

     • @Catarina Östlund 21 mars, 2023 At 13:51
      ”sunda förnuftet följer inte automatiskt med en hög utbildning” medan matematik och träning i att analysera och utvärdera gör det. Vetenskap är inte en fråga om sunda åsikter, utan att kunna och än mer förstå. Fysikens lagar har inte något med sunt förnuft att göra, men tyvärr finns det väldigt många som tror, precis som en religiös rörelse, vilket klimatfrågan har blivit.

 4. Ett exempel där jag själv vart med. WEF propaganda maskinen har gått ut med att värmebölja i västra Kina nyligen var den värsta i mänsklighetens historia och berodde på människans klimatpåverkan. Det var den inte alls. Jag upplevde själv både den värmeböljan och den före den 2014, som var precis densamma. Samma temperaturer, denna gång bara ett par dagar längre. Äldre berättar att detta är normalt, och visar bilder hur det var förr, före luftkonditioneringen.

 5. Den verkliga sanning är att det är inte mycket, om ens något, lilla människan kan göra åt klimatet, annat än att göra som alltid genom evolutionen, anpassa sig. Däremot finns mycket att göra när det gäller miljön, arbete pågår i Kina och går framåt. Klimatet drivs av krafter som är lång större än de som rör bara jorden. Planetbanorna till exempel, eller strålningen från solen. Om någon har ett bra förslag hur vi skall flytta på jorden, då vill jag gärna lyssna.

  Sedan tror jag inte det är så enkelt att bara införa socialism. Sverige har ju praktiserat socialism i över 100 år, vad hände. Socialismen i sovjet orsakade en otrolig nedsmutsning, och samma sak med socialismen tidigare i Kina. Vad som hände var att kapitalismens rovdrift bara ersattes med politikernas rovdrift. I socialismen som Sverige är folket blockerade från att ha inflytande. Staten konfiskerar – skatter, avgifter, och förtäckta skatter, elräkningarna till exempel. Sedan delar man ut autonomt, utan folkinflytande, och behåller mycket åt sig själva, byråkratin.

  Jag tror mer på begreppet folkstyre, vilket inte längre är synonymt med varken demokrati eller socialism. Inte heller har det visat sig speciellt vettigt med social jämlikhet, beordrar från toppen av politiker och idealister. Kinas Stora Språnget ett skräckexempel. Det måste vara tillåtet med skillnader, där envar kan välja vad som passar dom, givet en viss minimum basnivå.

  Att ”tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter” håller jag med om, men ska dom straffas för missbruk av rättigheterna, till exempel att sprida desinformation, lögner och falska rykte, vilket vi ser dagligen på svenska MSM och Public Service. Värsta exemplet är hur dessa rättigheter brukades för att etablera Nazityskland och dölja förintelsen.

  IPCC byråkratin har jag själv tappat intresset för. Det är en byråkrati som etablerades för 35 år sedan, och har inte åstadkommit någonting, utom att bränna pengar. Den här artikeln beskriver väl hur denna ”beställningsforskning” fungerar. Så här köper man forskning.

  —Forskare anklagas för att ha ”köpts” av Fauci – Nya Dagbladet
  nyadagbladet.se/vetenskap/forskare-anklagas-for-att-ha-kopts-av-fauci/

   • Till ”klimatforskaren” Anders Romelsjö..
    Vem som helst kan ju kalla sig klimatforskare. Behövs ingen utbildning.

    Några frågor. Vilken seriös forskning visar med mycket starka belägg att människan kan förstöra klimatet?
    Vilket slag av klimat kan människan ha förstört? Hur kan klimatet förstöras?

    • De forskare som skrivit IPCCs rapporter är mycket kunniga forskare inom klimatområdet. Jag är ingen ”klimatforskare” men har stor erfarenhet av annan forskning, vilket underlättar bedömningen även i denna fråga.

     • @Anders Romelsjö (red) 21 mars, 2023 At 10:40
      Jag är förvånad över hur inlägg numera alltmer börjar försvinna.
      Dom är inte kunniga forskare utan betalda forskare för att producera vad uppdragsgivaren har beställt.

 6. Media. I Kina är det så idag att en del media ägs av samhället, deras uppgift är att informera, medan andra media ägs av individer, grupper eller kommuner. På de media som ägs av samhället kan även allmänheten skriva. Då får man en direkt kommunikation och debatt utan mellanhänder mellan beslutsfattarna och de som påverkas av besluten. Inga journalister och media som förfalskar och sprider rykten.

  Sedan tjatas ändlöst lögnen om att människan producerar koldioxid som driver uppvärmning. Uppmätta fakta är, inte teoretiska modeller, att temperaturökning kommer först, det friger koldioxid som är lagrad i haven och jorden. Det stämmer även med naturlagarna, vilket det omvända inte gör.

  För 90 miljoner år sedan växte det skog på sydpolen. Kan någon förklara för mig vilka människor som orsaka den uppvärmningen. Dagens människor hade naturen ännu inte uppfunnit. Rymdödlor ??
  —South Island [New Zealand]-type forests flourished near South Pole 90 million years ago, study shows Michael
  https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/120787344/south-islandtype-forests-flourished-near-south-pole-90-million-years-ago-study-shows

  • Givetvis kan de tidigare ändringarna av klimat ha skett utan att människor finns. Forskarna har noga analyserat olika tänkbara faktorer och funnit att människans aktiviteter är avgörande för pågående uppvärmning och klimatändring.

   • @Anders Romelsjö (red) 21 mars, 2023 At 11:53
    Faktum, uppmätt och verifierat, är att klimatet går i cykler över miljoner år, och dom sammanfaller med planetrörelser. Uppvärmningar och avkylningar. Klimatfrågan har blivit lika mycket en religiös tros rörelse som den platta jorden, häxprocesserna, eller Aristoteles teorier, vilka som bekant överlevde nästa 2,000 år. Troende kommer inte att ändra sig, Spelar ingen roll, det finns alltid ett nytt fluff-argument, ”jamen X ’forskare’ tror ju på det”.

     • @Anders Romelsjö (red) 22 mars, 2023 At 12:53
      Det är precis vad det är, för IPCC hävdar att dagens situation är ny och unik med människan som enda orsak, vilket den inte är. Dagens utveckling är bara en repetition av åtskilliga tidigare händelser genom miljoner år, som har dokumenterats..

 7. Biobränslen är inte klimatvänliga menar delar av Klimat- och Miljörörelsen, bl.a. Fridays of Future.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljoorganisationer-sagar-reduktionsplikten-en-falsk-klimatlosning

  Man stödjer sig på att även biobränslen generar koldioxid såväl som fossila bränslen.
  Det är enorma satsningar som ”vänstersverige” gjort på den här energiomställningen på senare år.
  Man kan då undra till vilken nytta?
  Det har kostat hur mycket som helst i pengar och kanske lika mycket i koldioxidutsläpp.

  Men det är inte bara människan men sina uppfinningar som generar stora mängder koldioxid.
  Korna på ängen gör det också, likaså hästarna i hagen, samt all annan boskap och vilda djur.
  Ska det göras klimatåtgärder där också?

  Somliga här, inklusive redaktören menar det är det ”ekonomiska systemet” som är problemet.

  Jag vet inte vad jag ska tro, men det verkar som ju mer man rör i det här problemet(?) desto större tycks det bli.

  Jag har tidigare hävdat det är den ökade mängden människor som är grundproblemet och dess ökade förutsättningar för liv och förbättringar som de önskar och vill ha.

  Det påstås humanism värnar livet men ska man tro Klimatrörelsen så går den ekvationen inte längre ihop.
  Det motsäger varandra precis som texter ur Bibeln.

  Situationen ovan artikel SVT tycks vara som hos prästerna.
  Man hämtar texten ur Bibeln man tycker passar bäst för den söndagens ändamål.
  Utanför predikan fortsätter livet som vanligt och folket som kom ut ur kyrkan har i bästa fall fått något nytt att tänka på.

  Jag vet inte vad jag ska tro om det här.

  Det är precis som om dagens klimataktivister ger den gamla väckelserörelsen från 1800-talet som hade ett syfte att påverka samhället nytt liv men nu i en moderniserad och sekulär upplaga.

  Koldioxiden svävar där uppe i himlavalvet utan vi människor har något fast grepp om dess skeenden lika lite som Guds egentliga vilja.

  Men tro och fundera kan vi alltid göra och kanske försöka leva efter Guds och koldioxidens vilja?

  • @arbetarklass 22 mars, 2023 At 03:39
   Värt att påpeka igen att koldioxid är inte en skadlig gas, utan en förutsättning för allt liv på jorden. Historiens snabbaste utveckling av djur och växtliv inträffade när koldioxid halten av mer än dubbelt så hög som nu.

    • @Anders Romelsjö (red) 22 mars, 2023 At 12:52
     Tvärt om. Människan är bara en vidare utveckling av det liv som började då koldioxiden var mycket hög. Dessutom, är verkligen människan ”Skapelsens krona”.

     • Vi har att fokusera på dagens läge. Här en beräkning av perioden med hög koldioxidnivå och ökade utsläpp av metangas som också sker nu ”Metan är mer än tjugo gånger verksammare som växthusgas än koldioxid, något som är särskilt oroande för oss med tanke på de otaliga gigaton av fruset metan som just nu ligger begravt under de arktiska kusternas havsbottnar.
      Det frusna metanet, de så kallade metanhydraterna eller klatraterna, är stabila så länge temperaturen håller sig tillräckligt låg. Men om havsbottnen värms upp så kan metanet börja bubbla upp snabbt och våldsamt.” (https://svenska.yle.fi/a/7-1243152)

      Metanutbrott antas ligga bakom tidigare massiva utdöenden i jordens historia, bland annat perm-trias-utdöendet, det värsta i sitt slag under jordens historia, då 96% av alla marina arter och 70% av de landlevande ryggradsdjuren dog ut.

      2016 ”Metangasutsläpp från fossila bränslen betydligt större än man tidigare trott” (https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/mobilitet/metangasutslapp-fran-fossila-branslen-betydligt-storre-an-man-tidigare-trott/)

     • Anders Romelsjö (red) 23 mars, 2023 At
      Metan är inte 20 gånger mer växthus drivande, svenska naturvårdsverket kom till 70 gånger, andra har kommit till 100 gånger. Det är metan och vattenånga som är de drivande väsentliga gaserna, koldioxid är i jämförelse ganska obetydligt, utom i propagandan. ”Dagens läge” är heller ingenting som existerar isolation, utom, igen, i propagandan. Här rör det sig om repetitiva processer över miljoner år, ska vi få något grepp om det måste vi sluta stirra på våra egna fötter. Processen tycks vara ett jorden kommer närmare solen på grund av de så kallade Milankovitch Orbital Cycles. Uppvärmningarna sammanfaller tydligt med dom. Det tycks vara nog för att smälta permafrost, det frigör enorma mängder metan, samtidigt värms havsytan upp och havet och marken avger koldioxid. Ökningen i temperatur frigör koldioxid, inte tvärt om.

     • @Anders Romelsjö (red) 23 mars, 2023 At 07:40
      ”otaliga gigaton av fruset metan som just nu ligger begravt under de arktiska kusternas havsbottnar”
      Nja, metan, CH4, fryser vid minus182.456 grader Celsius, så det finns nog inte mycket frusen metan under isarna. Det är metangas som fångats under permafrost- och istäcken. När permafrosten tinar och isarna smälter frigörs den i atmosfären. svenska.yle är väl knappast något vetenskapligt sanningsvittne heller. Däremot vet vi att kemiskt bundet metan i havsbottnarna frigörs när temperaturen ökar, det gäller alltså mest grunda vatten. Detta är säker en del av cirkel i uppvärmningen, en liten uppvärmning genom Milankovitch Orbital Cycles, smälter dessa frost ”lock” och börjar frigöra metan, som driver på uppvärmningen, som smälter mer frost och frigör mer metan. En resulterande ökande temperaturen gör att jorden avger lagrad koldioxid, som i sin tur bidrar till uppvärmningen, men betydligt mer marginellt. En lite temperaturökning orsakad av planetbanorna blir alltså katalysatorn till en ”ond cirkel” av uppvärmning. Människans koldioxid finns helt enkelt inte med i bilden.

     • @Anders Romelsjö (red) 24 mars, 2023 At 12:25
      Absolut, och håller helt med, men just nu sysslar man med att påstå att vi kan reglera klimatet genom att finansiera Davos ligan för ”omställning”. Det är inte att ta klimatförändringarna på allvar utan att missbruka dom i vinst syfte. Kina har redan visat att anpassa samhället till klimatförändringarna sparar pengar, inte kostar mer.

     • Ja tyvärr man alldeles för litet med tanke på den av främst människan orsakade ändringen av klimatet. Givetvis försöker. Kapitalet utnyttja situationen för en omställning i sitt intresse. Politikerna gör alldeles för litet och lyssnar för mycket på dem som IPCC-rapporten implicerar.

 8. Låt mig föreslå ett fysikalisk problem i samband med ”sunda åsikter”. Tänd en lampa, det blir ljust. Tänd ytterligare en lika stark lampa på samma ställe. ”Sunda åsikter” säger väl att då blir det dubbelt så ljust, men stämmer det. En matematisk analys av fysikaliska vågrörelser ger resultatet, och praktiska matningar kan verifiera det.

  Ett annat lite problem jag tänkte på. När ljus passerar genom en prim, då delas det upp i olika färger. Vad säger ”sunda åsikter”, varför.

  • Kom igen Karl W när du kan bevisa dina teorier genom att ha insamlat dina fakta med vetenskapliga metoder som uppfyller vissa krav, då först kan vi ens börja läsa dina teorier…

   Läs det här som skrevs redan för mer än 10 år sedan, du kommer att hitta alla dina argument i dessa regler för klimatskeptiker som Uppsalainitiativet har skrivit. Men jag lovar, du kommer att känna igen dig!

   Det första svarsalternativet för varje fråga är i linje med IPCCs uppfattning i del 1 och finns med som referens.
   Uppsalainitiativet: Guide för aspirerande klimatskeptiker del 1
   Uppsalainitiativet: Leta efter resultat för guide för klimatskeptiker del 2 (Googla om inte blåmarkeringen kommer upp)

 9. @Catarina Östlund 24 mars, 2023 At 13:23 Med flera
  Det är inga teorier.
  Judith A. Curry är en amerikansk klimatolog och tidigare ordförande för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology. Hennes forskningsintressen inkluderar orkaner, fjärranalys, atmosfärisk modellering, polarklimat, luft-hav-interaktioner, klimatmodeller och användning av obemannade flygplan för atmosfärisk forskning. Mer på”Wikipedia”
  Hon disputerade i ämnet 1982 och har sedan arbetat som klimatolog, och hr alltså över 40 års erfarenhet. Hon beskriver i dessa videos hur hon mobbades blev utfryst när hon motsatte sig klimatbedrägeriet.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry
  judithcurry.com
  — ”There’s no emergency” – Dr Judith Curry on climate change
  http://www.biznews.com/global-citizen/2022/10/05/climate-change-2 2022-10-05
  —Judith Curry: ”Relax, there is no climate emergency!”
  https://www.youtube.com/watch?v=i4YUnZIKneY&ab_channel=EISM
  —“There’s no emergency” – dissident climatologist Dr Judith Curry on climate change
  https://www.youtube.com/watch?v=YBdmppcfixM&ab_channel=BizNewsTv

 10. Läs detta. En av väldens mes erkända och erfarna klimatforskare uttalar sig.

  —Klimatforskaren: Mobbning bakom ”konsensus” i klimatfrågan
  https://nyheter.swebbtv.se/klimatforskaren-mobbning-bakom-konsensus-i-klimatfragan/
  Video här
  https://twitter.com/catranchdream/status/1636903459394863104

  Jag har spelat in videon och ljudet och skall även konvertera det till text.
  ”Dr. Judith Curry vittnar om att teorin om klimatförändringar av människan är en bluff”
  Man blir uppriktigt förbannad att läsa alla dessa underliga krystade undanflykter som produceras hela tiden i debatten, som att vetenskap bara är ”sunda förnuftet” när det gäller klimatet, eller påståendet att den som är utbildad i en vetenskaps gren då är kompetent i alla andra. Det är som att säga att alla som har körkort är även kompetenta att vara piloter på en jumbo jet.

  Klimathysterin är kanske människans någonsin största bedrägeri, tillsammans med Covid hysterin.

 11. Kollektiv hysteri uppstår i kollektiv. När vänstern inte kan kommendera verkligheten blir de arga. I George Orwells psykologiska analys föreliiger fenomenet ”hate minute”. En av många omistliga insikter i ”1984”. En ständigt aktuell bok.

  • ”Kollektiv hysteri uppstår i kollektiv.”

   Kan det absolut göra.
   Vem minns inte Pingstkyrkan i Knutby, Uppland för ett tjugotal år sedan?

   Men rätt hanterat är kollektiv en effektiv samlande kraft.
   Jag gläds till återkristningen av Ryssland.

   Kyrkan kommer stå för den samlande kraften och staten för ordningen.
   Det kommer bli en oslagbar kombination.

   Jag menar att kollektivet måste ha någon form av gemensam tro som förenar.
   Vad det är för tro kanske inte är huvudsaken men i Ryssland är tradition mycket viktig.

   Liberalismen har medfört Västvärlden mer individualiserad.
   Tillståndet blir spretigt och svårigheter att samlas.
   Det gör en söndrad enhet mer sårbar.
   Kaos uppstår här och där vilket även visat sig i demokratins flaggskepp USA.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here