Anders Romelsjö: Går USA åt vänster?

1
1611
American Bald Eagle - Photo: Steppinstars, Pixabay.com, License: CC0
American Bald Eagle – Photo: Steppinstars, Pixabay.com, License: CC0

DN skrev nyligen:

”Ett vänsteruppror pågår i Demo­kraternas parti i USA. En av partiets mest erfarna politiker blev utslagen i ett primärval av en 28-årig vänsterradikal. Med stor marginal vann den unga utmanaren Alexandria Ocasio-Cortez primärvalet över veteranen Joe Crowley i New York i tisdags. Hennes seger är en av årets stora politiska skrällar i USA. Hon har aldrig tidigare valts till ett politiskt ämbete, men segern visar att en ny generation ­håller på att ta över Demokraterna.”

Hennes seger är ett tecken på att det nu pågår ett vänsteruppror inom Demokraterna. Primärvalen är inför valet till kongressen, som äger rum i november i år. En historisk våg av kvinnor ställer upp i valet. Enligt Brookings institution har det skett en tredubbling av kvinnliga kandidater för demokraterna. Vinner Alexandria Ocasio-Cortez i kongressvalet i november blir hon den yngsta ledamoten någonsin i representanthuset.” – Källa: ”Skräll när ung ­vänsterradikal vann”, DN 28/7

Och inte bara det. Sven-Eric Liedman, professor emeritus skrev nyligen i DN:

”USA:s populäraste politiker är fortfarande Bernie Sanders – med 72% i förtroendesiffror, enligt senaste kvartalsmätningen – som presenterar sig själv som demokratisk socialist.”

Läs mer i Morningconsult.com: America’s Most and Least Popular Senators

Detta i en omfattande opinionsundersökning första kvartalet i år med 275 000 deltagare.

”I Storbritannien har Labours vänsteravvikare Jeremy Corbyn vunnit stora framgångar trots intensivt motstånd inom det egna partiet”.

Läs mer i DN: Sven-Eric Liedman: Står även Sverige inför ett katastrofval?

Jag publicerade ett inlägg om situationen i USA – här ett utdrag.
31% av tillfrågade amerikaner tror att det blir inbördeskrig i USA inom de närmaste fem åren, skriver Ramussen Report.De flesta tror att våldet ska komma från motståndare till presidentens politik, precis som det gjorde under Barack Obamas andra år som president.

Trettioen procent (31%) tror att USA kommer att få uppleva ett andra inbördeskrig någon gång under de kommande fem åren, och 11% finner det mycket troligt. Detta skriver Ramussen Report som genomfört en opinionsundersökning av 1000 vuxna i slutet av juni. Felmarginalen är 3 % med 95 % konfidensintervall. Detta innebär att andelen ligger mellan 31-3=28 % och 31+3=34 % med 95 % sannolikhet.

Läs mer i Rasmussen Report: 31% Think U.S. Civil War Likely Soon

Även Newsweek rapporterar detta utan särskilda kommentarer – tydligen inte så oväntat.

Läs mer i Newsweek: Is a second civil war likely? One third of Americans think so

44% av USA:s svarta tror att ett andra inbördeskrig är sannolikt under de kommande fem åren, en uppfattning som delas av 28% av de vita och 36% av andra minoriteter än afrikan-amerikaner.

Något större andel av demokrater (37%) än republikaner (32%) fruktar inbördeskrig medan 26 % gör det av väljare som inte är anslutna till någon större parti (26%). Andelen som oroar sig över inbördeskrig är högre bland kvinnor och hos dem som är under 40 år.

Den viktigaste orsaken till ”vänstervridning” är som regel att folk inte fått det bättre. Och den stora majoriteten i USA har inte fått det bättre. Därtill Trumps migrationspolitik i ett land med många invandrare och där många oriktigt tror att USA har haft en mycket generös migrationspolitik. Författaren och kulturpersonligheten Per Molander (en tid min chef) skrev nyss i DN ”Den procent i USA som hade de högsta inkomsterna tredubblade sin realinkomst mellan 1970 och 2015. Under samma period fördubblades inkomsten för skiktet närmast under, mellan 2 och 10 procent. Övriga 90 procent av befolkningen såg ingen realinkomstökning över huvud taget (data från World wealth and income database).

Den fråga som inställer sig är varför nio tiondelar av befolkningen ska ställa upp på ett socialt kontrakt som inte ger dem något av den ekonomiska tillväxten.”…”Om man tecknar samma bild som ovan av inkomstutvecklingen i USA och Sverige för de tre inkomstskikten – den högsta procenten, skiktet mellan 2 och 10 samt de övriga 90 procenten – men börjar 1991 i stället för 1970, blir bilden en helt annan. Då har de två översta skiktens realinkomst ökat snabbare i Sverige än i USA, samtidigt som den stora majoriteten också fått del av tillväxten, men mindre (också procentuellt).

Men frågan är om utvecklingen sedan 90-talet innebär att Sverige nu har hamnat i en annan tillväxtregim som indikerar en drift mot en amerikansk utveckling.

Läs mer i DN:  Så kan en modern välfärdspolitik rida ikapp apokalypsens ryttare

Det är alls inte så konstigt att en stor andel av befolkningen i USA är positiv till socialism, även om de svarande kan ha olika uppfattningar om vad socialism kan/bör innebära. Och inte lär denna andel minska av att Trumps skattereform främst gynnar de rika.

Opinionsundersökningar i USA.

Hösten 2019 under långvarig proklamerad högkonjunktur genomfördes en Gallupundersökning. Socialism as Popular as Capitalism Among Young Adults in U.S.
Hälften av unga vuxna ser kapitalismen positivt, ner från 66% 2010. Stora företag tappar också stöd bland unga vuxna. Inte bara är socialismens image är oförändrad i USA under det senaste decenniet, som rapporterats i Gallups nyligen genomförda djupgående granskning av attityder till socialism och regeringen, men den positiva synen på socialismen finns i alla åldrar. Sedan 2010 har 50 % av unga vuxna i USA varit positiva till socialismen legat på nära 50%, medan den legat på 34% för Gen Xers (1961-1980) och nära 30% för baby boomers. Samtidigt, sedan 2010, har unga vuxnas syn på kapitalismen försämrats så att kapitalism och socialism är lika populära bland unga vuxna. Detta sågs 2018 och så är det fortfarande idag.

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också:

”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen, färre i kongressvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster – trots eller tack vare? – hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.

Text: Anders Romelsjö

Relaterat

Föregående artikelBengt Järhult: Är våra sjukskrivningar rättsosäkra?
Nästa artikelVarför infördes ångmaskinen i England under den industriella revolutionen?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here