En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism

15
2440

Bild Pixabay.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Om Storbritanniens där kapitalismens nackdelar med ökande inflation och matpriser är lika aktuell idag. Bank of England rapporterade 22/6 om en inflation på 9,1 %, den dittills högsta i G7. här.. Senare har USA rapporterat om en inflation på 9,1 % också.

Denna artikel har jag fått översatt av Catarina Östlund – tack Catarina! A majority of British youth blame capitalism for climate change and racism (trtworld.com)


En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism

En undersökning visar att allt fler unga ser på kapitalismen som orsaken till de problem som finns i världen, och att socialismen är lösningen. En ny opinionsundersökning från högerinstitutet Institute of Economic Affairs (IEA) visar att 75 procent av unga britter tycker att socialism är en ”bra idé”.

Redaktör Romelsjö: Flera opinionsundersökningar i USA visar att en stor andel av främst unga vuxna är positiva till socialism – se ett avsnitt efter artikelns slut.

Den alarmistiska tonen i rapporten är kanske inte förvånande med tanke på institutets ideologiska världsbild. Men studien pekar på en växande och mer långsiktig trend som håller på att förankra sig i den yngre, mest socialt medvetna generationen.

I Storbritannien återupplivades vänstern i landet, särskilt bland de unga, när Jeremy Corbyn blev ledare för oppositionspartiet Labour 2015. Han grundade rörelsen Momentum och den är fortfarande aktiv bland gräsrötter, den samlar anhängare främst bland de unga och på universiteten, Corbyn avgick emellertid 2020.

Rapporten varnar för att ungdomarna har politiserats åt vänster av massrörelser som Black Lives Matter, Extinction Rebeillon “Greta Thunberg-rörelsen” tillsammans med campuskulturen*, som alla har varit viktiga företeelser de senaste åren.

Man har länge utgått ifrån att ungdomar har vänsteråsikter när de är yngre, och att de tenderar att överge socialistiska idéer när de blir äldre för att bli antingen socialdemokrater eller åtminstone små ”k”-konservativa.

Den vanliga uppfattningen, menar rapportförfattaren Dr Kristian Niemiets, kan man inte längre lita på när det gäller att förutse hur det kommer att se ut i framtiden.

Den socialistiska världsbilden definieras enligt rapporten som ett “ekonomiskt system i vilket företag, handel och industri främst leds och ägs av staten. Priser och löner bestäms huvudsakligen av staten.”

Millenniegenerationen, som avser dem som är födda mellan 1981 och 1996 är mer “hyper-politiserad” och kommer sannolikt att ansluta sig till “provocerande och anti-kapitalistiska idéer”, menar rapporten.

Till och med de som befinner sig bland de äldre i generation Y som idag närmar sig 40-årsgränsen, har fortfarande i huvudsak socialistiska åsikter, varnade man i rapporten.

En opinionsundersökning som publicerades 2016 visade att sannolikheten ökade för att britterna i allmänhet skulle börja se mer positivt på socialism än på kapitalism.

I den senaste rapporten från IEA, som också står nära den nuvarande regerande högerkonservativa regeringen i Storbritannien, manas beslutsfattarna att ge akt på det växande hotet från dessa idéer.

Alltför länge har uppfattningen bland nyliberaler varit att ”unga människor alltid går igenom en socialistisk period i ungdomen eller att de kommer att växa ur den”, säger Niemietz i rapporten. ” Det finns inga påvisbara skillnader mellan attityderna när det gäller ekonomi hos människor i sena tonåren och människor i 40-årsåldern. Det är inte längre sant att människor ”växer ifrån socialistiska idéer när de blir äldre”.

IEA, som försöker stimulera ekonomin genom att privatisera Storbritanniens hälso- och sjukvårdssystem, inskränka arbetstagares rättigheter och lätta på miljöbestämmelser står också inför en uppförsbacke när de ska försvara dessa idéer när yngre människor blir alltmer medvetna om de klimatkriser som planeten står inför.

Den ökande ojämlikheten i Storbritannien och en växande känsla av att kapitalismen har gått för långt och förstör miljön har lett till att många ungdomar drar slutsatsen att det är det som är kapitalism.

Det kanske är orsaken till att alternativ som socialism, associeras med positiva termer som “jämlikhet” och “rättvisa” av många unga människor, menar IEA-rapporten.

Rapporten visade att 75 procent av de yngre skyller klimatkrisen på kapitalismen och 71 procent anser att kapitalismen underblåser rasismen. Ytterligare 73 procent håller med om att kapitalismen förstärker själviskhet, girighet och materialism, ”medan ett socialistiskt system skulle främja solidaritet, medkänsla och samarbete”.

TRT World är en turkisk nyhetskanal för offentliga programföretag som sänder på engelska dygnet runt. Kanalen drivs av Turkish Radio and Television Corporation (TRT) och är baserad i Istanbul. Den ger globala nyheter och tar upp aktuella frågor med fokus på Turkiet, Europa, västra och södra Asien. Förutom huvudkontoret i Istanbul har TRT World sändningscenter och studior i Washington D.C., London och Singapore. TRT world är medlem i Association for International Broadcasting. Wikipedia

* ”Campuskulturen är en kraftfull källa till socialisering, även för utbytesstudenter. Studenter socialiseras genom sin uppfattning om institutionens normer, inklusive peer-review, och deras vanliga deltagande i rutinmässiga metoder och gemensamma evenemang. The New York Times” Wikipedia. (Artikelns slut)


Stort stöd för socialism i USA?!

Utdrag ur artikeln Presidentvalet i USA. Demokratisk socialism. Har Bernie Sanders en chans?

Jag nämner nedan ett antal opinionsundersökningar från de senaste 10 åren. Vissa är utförda då det var lågkonjunktur och vissa då det var högkonjunktur. Men bilden är entydig. Stödet för socialism är stort i USA, särskilt bland de unga. Det är självklart att olika personer har olika uppfattningar om vad socialism är.

* Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en opinionsundersökning 2019, som visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2019.
Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

* YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

* I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Relaterat.
Går USA åt vänster?

Föregående artikelAfrika på väg att överge USA-dollarn
Nästa artikelVarför stoppar Ryssland sitt deltagande i överenskommelsen om spannmålsaffärer?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. ”En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism (trtworld.com)”

  Tror dig absolut.
  Samma lär gälla USA
  Det borde vara ett resultat av postkolonialismen.
  Som på grund av omfattande urbanisering drivit i synnerhet storstäderna åt vänster.
  Det måste vara en tämligen sentida händelse då jag inte kan finna motsvarande för bara några decennier sedan.
  Den enskilt största händelsen är en omfattande folkförflyttning.
  Man får nog vara mer än tillåtet naiv om man inte tror det skulle förändra både tradition och kultur.
  Det nationella partiet Sverigedemokraterna har nu äntligen fått uppmärksamheten på kulturfrågor.
  Bl.a. har en tankesmedja öppnats. Oikos tror jag den heter.
  Jag tror inte vägen att förändra samhället bara går genom de demokratiska institutionerna, d.v.s. politiken.
  Politiken i sin tur tror jag måste låta sig styras genom den rådande kulturen.
  Till exempel uppförande av byggnader med ett iögonfallande närmast groteskt utseende tror jag uppmuntrar till en progressiv och kanske rent av provokativ politik till skillnad mot uppförande av en offentlig byggnad i klassisk stil som utstrålar en förnöjsam stillhet med det rådande eller som en påminnelse av någonting bra som varit förut.

  I staden Kalmar vill de styrande uppföra något de kallar ”Foppahotellet”
  En enorm och vulgär skapelse som kommer sätta det vackra renässansslottet i skymundan.
  Frågan har blivit viktig för den lokale högermannen Thoralf Alfson som nu ägnar delar av sin tid för att försöka stoppa projektet.

  https://thoralfsblogg.com/2021/07/15/foppahotellets-detaljplan-overklagad/

  https://sverigesradio.se/artikel/kalmar-slotts-forvaltare-vill-saga-sitt-om-foppahotellet

  • Den svenska ekoaktivisten Greta Thunberg har protesterat mot sitt lands anslutning till Nato. Vad är anledningen till detta?
   Tre år har gått sedan de vuxna farbröderna och tanterna inkluderade 16-åriga svenska Greta Thunberg som en av de mest inflytelserika personerna i världen , och den internationella klimathysterin har avtagit något.
   Greta fortsätter sin kamp, ​​men förändringarna har också påverkat henne. Nu 19 år gammal börjar hon sakta engagera sig i politiska frågor som hon tidigare undvek – aktivisten var bara orolig för klimatet och inget annat än klimatet.

   Korståget mot Ryssland fängslade inte Greta – och tack för det. Hennes andra exceptionella uttalande om ämnet politik visade sig vara till och med motsatt i betydelsen – i själva verket stödde aktivisten protesten mot hennes hemlands inträde i den nordatlantiska alliansen.
   Hon publicerade nämligen i sin kanal för kommunikation med omvärlden – ”Twitter” ett foto från Stockholmsutställningen i FFF:s regi, där ekoaktivister bland annat samlats under parollen ”Nej till NATO”.
   Ryssarna bör dock inte smickra sig själva. Bilden innehöll också en affisch ”Inget Ryssland, inget NATO, inget krig” och till försvar av ett ”fritt Kurdistan”.

   Vad gäller Kurdistan är allt mer eller mindre klart. För att gå med i Nordatlantiska alliansen tvingades officiella Stockholm göra en ganska förödmjukande överenskommelse med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.
   Det handlar om utlämning av kurdiska nationella aktivister som anklagas för terrorism till Ankara.

   Turkiet och Sverige fanns tidigare i ett enda lagrum i den meningen att de var tvungna att byta misstänkta för grova brott. Men i kurdernas fall har det svenska rättssystemet varit extremt ovilligt att göra detta: de flesta av vänstern uppfattar dem som en förföljd minoritet, och Erdogan som en avskyvärd autokrat.
   Det gäller även miljöaktivister, som brukar blockera med vänsterkrafter. I de flesta fall är deras rörelser i Europa förespråkare för skydd av minoriteter – religiösa, nationella, sexuella, kön och andra.
   Motsättningen med ”dealen för NATO” i detta fall är uppenbar, särskilt eftersom Erdogan fortfarande hotar att blockera utvidgningen av alliansen norrut (processen med att Finland och Sverige går med där har ännu inte avslutats) om förseningar igen uppstår med utlämningen av kurderna.

 2. Glöm inte samtidigt att den etablerade oligarkin, både i USA och i Sverige, fortfarande kontrollerar propagandaapparaten som media och går på fullvarv. Glöm inte att MSM och Public Service är opålitliga och vem dom verkligen representerar. Sedan är det viktigt att komma ihåg vad socialism är. Det är INTE att kapitalist-oligarkerna har ersatts med en klan av kapitalist-ideologer, båda som styr med järnhand uppifrån för att tillgodose sina egna strävanden. Grunden för socialism är tvåfaldig. Folkstyre, att folket har direkt inflytande på besluten vid alla tider, inklusive att avlägsna olämpliga ledare med kort varsel. Ett säkerhetsnät i samhället där ingen behöver fara illa, gå hungrig eller bo på gatorna. Socialism skall definitivt inte tillåtas vara ett system där den late och oduglige kan parasitera på den duglige och flitige och kan missbruka systemet för att leva på samma levnadsstandard. Det skall definitivt inte kunna missbrukas för politiska avsikter, som massinvandring av röstboskap som får betalt för att rösta för politiska mål.

 3. Demokratisk marknadsekonomi med starkt skydd för privat ägande och omfattande hinder för impulsiva politiska övergrepp på enskilda är den enda tolerabla vägen att gå, vare sig man har klimatångest eller ej. Planekonomi innebär per definition misshushållning med resurser. Varor ingen efterfrågar tillverkas i stor skala, varor alla vill råder det ständig brist på. Socialismens sammanbrott i östeuropa innebar kraftigt minskade föroreningar. Socialismen är klimatets och mänsklighetens fiende i alla lägen.

  • Det kan vara bra att se på litet fakta:

   Medellivslängden ökade bra efter Oktoberrevolution. Den var i Sovjet – Ryska kejsardömet – år 1880 27,7 år; 1900 32,4 år; 1930 42,9 år och 1950 64,0 år. Enligt den grundbok i historia på A-nivå som länge dominerat vid svenska universitet, McKay et al, A History of World Societies var de industriella framstegen i Stalins Sovjet ”indeed, quite spectacular”. Mellan 1928 och 1937 femfaldigades produktionen. ”Inget annat stort land hade någonsin uppnått en så snabb ekonomisk industriell tillväxt.” Grundläggande orsak till segern över nazismen, till priset av över 20 miljoner döda och en kraftigt förstörd industri och infrastruktur. Snart var Sovjet tillbaka, världens andra supermakt 20 år senare.
   Krigen efter de första åren efter Andra världskrigen fördes av USA och kolonialmakter mot Korea och nationella befrielserörelser, som i Sydostasien.

   Upplösningen av Sovjetunionen och allierade följdes av kraftig minskning av medellivslängden. Den var särskilt stor i de länder där kapitalismen infördes snabbt, vilket studerats i en artikel i ledande medicinska tidskriften The Lancet.

   Sovjets fall resulterade i en väldig ekonomisk kris med 50 % minskning av både BNP och industriproduktionen mellan 1990-1995.

   Vid privatiseringen övergick kontrollen över företagen från statliga organ till personer med insiderkontakter i regeringen.
   * En grupp män utan egna tillgångar, ”oligarkerna”, kunde med stöd av pengar utifrån bli mycket rika och förde sedan enorma tillgångar som arbetats ihop av andra ut ur landet, med aktivt stöd av bl.a. USA:s vice finansminister Lawrence Summers, senare chefsrådgivare åt president Obama. Jeltsins egen familj blev mycket rik. Oligarker flyttade miljarder i kontanter och tillgångar ut ur landet.
   * Försämringen av ekonomin ledde till kollaps av sociala förmåner.
   * Födelsetalet sjönk kraftigt medan dödligheten sköt i höjden.
   * Fattigdomen ökade från 1,5 % i slutet av Sovjettiden till 39-49 % i mitten av 1993.
   * 1992 konsumerade genomsnittsryssen mindre än 1991 och en tredjedel av befolkningen levde under existensminimum.
   * Under 1990-talet rådde extrem korruption och laglöshet, och alkoholismen ökade kraftigt.
   En Gallupundersökning 2013 visar att en majoritet av medborgarna i 7 av 11 forna sovjetrepubliker . Tankeväckande, manar till ödmjukhet.
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

   * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år.

   Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

   * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

   ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

   Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

   Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från mycket dåliga förhållanden. .

   Inget vet med säkerhet om Kina hade haft samma, bättre eller sämre BNP om Maos politik fortsatt. Men vi har all anledning att tro att tryggheten, jämlikheten hade varit större och arbetslösheten närmast obefintlig. Var den statliga planekonomin och frånvaron av stor ojämlikhet en viktig förutsättning även för framgångar i Kinas kapitalistiska ekonomi?

   • Att tillväxten under Mao-tiden var god generellt är en gammal bedräglig lögn som vägrar att dö. Det var sant under vissa tidsperioder och på specifika platser i specifika fall. Tillväxten var god under tiden av Mao’s jordreform 1946 till 1958, men den började från en ren noll-nivå. All förbättring från nära ingenting är fantastisk.

    Stora Språnget är exemplet. Om en bonde producerade fem säckar ris, skrev byråkraterna in i böckerna att han producerat åtta säckar ris, det för att se bra ut mot överordnade. De tre extra säckarna ris existerade aldrig i verkligheten, men dom existerade och överlevde i statistiken till denna dag som kostymnissarna på till exempel Världsbanken använde för sin statistik, som alltså är groteskt felaktig – till denna dag.

    Medellivslängden ökade klart, men inte bara på grund av bättre tillgång på mat, som skapades från jordreformen, utan även på grund av en rad andra faktorer. Kanske främst en stigande medvetenhet att ta hand om sig själv och familjen. Ett stigande tillförlit inför framtiden. Helt plötslig existerade det en morgondag, värd att leva och arbeta för.

    Det var heller inte alls Mao’s politik som var orsaken. Mao var en vildhjärna med ryckiga och ofta vansinniga idéer, vilka de flesta blev katastrofer. Vad folk inte vet, eller inte ens vill veta, är att den som verkligen styrde och administrerade Kina var inte Mao, utan Soong Ching-ling, (1893-1981). Hon bildade även kommunistpartiet 1921, om än inte formellt, men det var hon som drev fram det.

    Hon var Kina de facto verkliga ledare och hedrades med titeln ”Hederspresident för Folkrepubliken Kina”. Kina har endast haft en enda kvinnlig formell kejsare, Wu Zetian (624-705) Genom hela Kinas långa historia har det mycket ofta varit kvinnor som har varit de verkliga ledarna, men osynliga. Den sista var Empress Dowager Cixi (1835-1908). Deras namn har sällan ens skrivits in i historieböckerna.

    Mao tiden lämnade tre viktiga arv som lade grunden för Kinas utveckling som vi ser den idag. Barfotaläkarna, blev grunden till hälsovård, läs och skrivkunnighet och skrivsystemet ny-kinesiska lade grunden till utbildning, och vad få vet eller ens vill förstå, familjeplanering, 1968.

    Mao tiden anses i dag officiellt som en katastrof, med Mao som personligt ansvarig, men Kina lärde sig av misstagen och har byggt något bättre, ett arbete som bara påbörjats idag. Vi vet mycket väl vad som hade hänt om om Maos politik fortsatt. Det hade lett till en ofattbar katastrof.

    Västs demokratier är inget annat än en variation av forna diktaturer där makthavare autokratiskt beslutar om vad som är bäst för menigheten efter maktelitens eget skapade regelbok. Kina har hunnit betydligt längre. Där kan gräsrötterna styra sin eget värld, men får också ta ansvaret för sin egna handlingar. Folkstyre.

    • Intressant liten historiebeskrivning av Kina om än i ett något annorlunda perspektiv.
     Vem kan Kina bättre här än Karl Wang?

     Jag tror jag vet i alla fall att Kina är världens mesta ”cykel-land” åtminstone för länge sedan under Mao-tiden.
     Trots att cykeln inte är uppfunnen i Kina.

     Vad jag förstått har gamla kinesiska cyklar väldigt hög kvalitet och tillverkades dessutom för alla tänkbara sorters transporter.

     I Sverige och andra länder i Väst finns en liten folklig men väldigt entusiastisk grupp människor med stort intresse för gamla fordon och fordonshistorik.
     Finns det motsvarande grupp människor i Kina eller tänker man där bara nytt?

     Tänk och komma till en veteranfordonsträff på en gammal cykel från Kina.
     Förmodligen blir man ganska unik och ensam med sin dyrgrip från Kina bland alla de stora och färgglada dollargrinen från efterkrigstidens och 1960-talets American Dream.
     Eller som vi här kallar det, Kapitalismens rövar-land.

     • @arbetarklass 18 juli, 2023 At 00:29
      Cykeln är fortfarande i flitigt bruk i Kina, och sant, gamla cyklar lever än, dom är oförstörbara. Många har numera fått en elmotor. För inte så länge sedan cyklade man även långa sträckor – som 30 till 50 mil, en dag i taget. Hade man inte cykel gick man. En dam, nu omkring 60, berättade att när hon var ung och hon och hennes släktingar skulle åka tåg från Chongqing till Chengdu för att hälsa på släktingar, ungefär 30 mil, då började man gå till tåget klockan sju på morgonen, och kom fram till järnvägsstationen lagom till att komma med kvällståget.

      Jag har själv tidigare åkt den sträckan, med buss, som tog en timma. Nu åker man Monorail på 15 minuter för tre kronor.

      Numera använder man mest Weixin-WeChat istället för att fysiskt resa, eller elcyklar, elbilar och elektriska Segway-typ fordon.

 4. Som jag förstått har det Kinesiska Kommunistpartiet lyckats mycket bra med sin kombinerade planekonomi med inslag av västerländsk Fri Marknad inom landets industriella produktion.

  Tyvärr har inte Västvärlden möjlighet till en sådan ekonomi då det direkt skulle omintetgöra borgarens välde eller till och med borgarens existens.

  Fler här borde inse att våra demokratier vilar på borgarens möjligheter.
  Om fler insåg det skulle vi kunna få en annan demokrati som vilar på hela folkets möjligheter.

  • @arbetarklass 18 juli, 2023 At 00:50
   Det är viktigt att komma ihåg att vad du kallar det ”Kinesiska Kommunistpartiet” är inte ett politiskt parti som är styrt av en ideologisk partistyrelse som sysslar med planekonomi. Det är en folkrörelse som styr makten i Kina, både lokalt och centralt. Det är sant att kommunistpartiet har arbetat med planeringen, på uppdrag av Nationalkongressen, men det är inte en fråga om klassisk kommunistisk planekonomi, utan folkstyre.

   Det finns heller inga ”inslag av västerländsk Fri Marknad inom landets industriella produktion.” Marknaden är inte ”fri” utan så driven att det skall finnas, inte så mycket västlig typ konkurrens, utan mer av ”tävlan” att vara bäst, och att vara bäst är inte som i väst en fråga om att konkurrera ut och eliminera en medtävlare., utan att vara bättre än andra

   Kina hart just avslutat ett projekt att stoppa så kallad rov-konkurrens, där företag som Amazon, TaoBao, Alibaba, Tencent, Meituan, Ant och Didi har fått miljardböter för att dom har missbrukat sin dominanta position, något som är normalt för amerikanska företag som Google, Facebook, eller WhatsApp. Alltså monopolistisk konkurrens. Kinas marknadsregulator bötfällde till exempel Alibaba en rekord 18,2 miljarder yuan (US$2,8 miljarder eller 25.8 miljarder kronor), motsvarande 4 procent av 2019 års intäkter, för att missbruka ” sin dominerande marknadsposition i Kinas online-detaljhandel plattformstjänstmarknaden sedan 2015″.

   Västföretag sysslar ofta med att sprida falska rykten som ett led i deras metoder att konkurrera, och vi har sett väldigt mycket av det när det gäller Ryssland och Kina nyligen. Avsikten med att smutskasta är att gynna amerikanska företag. Finansiera inte kriget i Ukraina är ett exempel, även om det är USA som driver kriget. Köp inte produkter från Xinjiang, man skyller falskt på mänskliga rättigheter och tvångsarbete. Den verkliga avsikten är att missgynna kinesiska företag och gynna amerikanska. Kina har slagit ner hårt på sådan ryktesspridning nyligen. Metoden är tillåten i väst och används flitig i konkurrenssyfte.

   —China launches another internet crackdown targeting online rumours
   https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3227889/china-launches-another-internet-crackdown-targeting-online-rumours?utm_source=rss_feed

   —A timeline of China’s 32-month Big Tech crackdown that killed the world’s largest IPO and wiped out trillions in value
   https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3227753/timeline-chinas-32-month-big-tech-crackdown-killed-worlds-largest-ipo-and-wiped-out-trillions-value?module=lead_hero_story&pgtype=homepage

   Monopolisering och falsk ryktesspridning är väsentliga komponenter i USAs och västs marknadsföring och konkurrens, men Kina tillåter inte sådana metoder.

 5. Anders tar upp bolshevikrevolutionen och bättre hälsa.
  Det är ett faktum att USA hjälpte bolshevikerna. 1920 tackade de röda sina amerikanska vänner dvs USAs därvarande militär under general Graves. Det handlade bla om att USAs militär bekämpade Japans försök att ta kontroll över transsibiriska järnvägen.
  Det är en annan bild av interventionskriget än den många vill tro på.
  Utdrag ur A Suttons Americas secret establishment
  ”So grateful were the Soviets for American assistance in the Revolution that in 1920 – when the last American
  troops left Vladivostok – the Bolsheviks gave them a friendly farewell.
  Reported the New York Times (February 15, 1920 7:4):
  [Suttons bok innehåller ett tidningsurklipp därifrån]
  Note in particular the sentence:
  ” . . . calling the Americans real friends, who at a critical time saves this present movement.”

  slut på utdrag
  Notera att bolshevikerna alltså avslöjar att USAs militär i ett kritiskt skede räddade den röda sidan!
  Å den andra sidan avslöjar inte Sutton att britterna samtidigt parallellt med USA underminerade de vita styrkorna till hjälp för de röda. Nikolai Starikov kompletterar därför bilden att anglosaxerna stödde bolshevikerna.
  Sutton var nog i god tro om britternas roll.
  Därefter händer följande:
  Den amerikanske president Warren Harding som tillträdde 4de Mars 1921 var verkligen positiv till handel med Sovjet och fred. Tysklands Walther Rathenau och hans motpart Rysslands utrikesminister Georgi Chicherin undertecknade Rapallo-överenskommelsen 16 april 1922
  Rathenau mördades 24 juni 1922. Houston Chamberlain’s (HSC) advokat medverkade i organiserandet av dem som utförde mordet
  Warren Harding dog ’av dåliga ostron’ 2 augusti 1923
  I december 1923 till januari 1924 utspelade sig en betydelsefull brevkorrespondens mellan HSC och Hitler och breven låg fram till 1945 på HSC skrivbord i Tyskland som tillsammans med sedermera exilkungen Edward VIII utgjorde ett alibi för Storbritannien beroende på krigets utveckling

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here