En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism

5
946

Bild Pixabay.

Denna artikel har jag fått översatt av Catarina Östlund – tack Catarina! A majority of British youth blame capitalism for climate change and racism (trtworld.com)


En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism

En undersökning visar att allt fler unga ser på kapitalismen som orsaken till de problem som finns i världen, och att socialismen är lösningen. En ny opinionsundersökning från högerinstitutet Institute of Economic Affairs (IEA) visar att 75 procent av unga britter tycker att socialism är en ”bra idé”.

Redaktör Romelsjö: Flera opinionsundersökningar i USA visar att en stor andel av främst unga vuxna är positiva till socialism – se ett avsnitt efter artikelns slut.

Den alarmistiska tonen i rapporten är kanske inte förvånande med tanke på institutets ideologiska världsbild. Men studien pekar på en växande och mer långsiktig trend som håller på att förankra sig i den yngre, mest socialt medvetna generationen.

I Storbritannien återupplivades vänstern i landet, särskilt bland de unga, när Jeremy Corbyn blev ledare för oppositionspartiet Labour 2015. Han grundade rörelsen Momentum och den är fortfarande aktiv bland gräsrötter, den samlar anhängare främst bland de unga och på universiteten, Corbyn avgick emellertid 2020.

Rapporten varnar för att ungdomarna har politiserats åt vänster av massrörelser som Black Lives Matter, Extinction Rebeillon “Greta Thunberg-rörelsen” tillsammans med campuskulturen*, som alla har varit viktiga företeelser de senaste åren.

Man har länge utgått ifrån att ungdomar har vänsteråsikter när de är yngre, och att de tenderar att överge socialistiska idéer när de blir äldre för att bli antingen socialdemokrater eller åtminstone små ”k”-konservativa.

Den vanliga uppfattningen, menar rapportförfattaren Dr Kristian Niemiets, kan man inte längre lita på när det gäller att förutse hur det kommer att se ut i framtiden.

Den socialistiska världsbilden definieras enligt rapporten som ett “ekonomiskt system i vilket företag, handel och industri främst leds och ägs av staten. Priser och löner bestäms huvudsakligen av staten.”

Millenniegenerationen, som avser dem som är födda mellan 1981 och 1996 är mer “hyper-politiserad” och kommer sannolikt att ansluta sig till “provocerande och anti-kapitalistiska idéer”, menar rapporten.

Till och med de som befinner sig bland de äldre i generation Y som idag närmar sig 40-årsgränsen, har fortfarande i huvudsak socialistiska åsikter, varnade man i rapporten.

En opinionsundersökning som publicerades 2016 visade att sannolikheten ökade för att britterna i allmänhet skulle börja se mer positivt på socialism än på kapitalism.

I den senaste rapporten från IEA, som också står nära den nuvarande regerande högerkonservativa regeringen i Storbritannien, manas beslutsfattarna att ge akt på det växande hotet från dessa idéer.

Alltför länge har uppfattningen bland nyliberaler varit att ”unga människor alltid går igenom en socialistisk period i ungdomen eller att de kommer att växa ur den”, säger Niemietz i rapporten. ” Det finns inga påvisbara skillnader mellan attityderna när det gäller ekonomi hos människor i sena tonåren och människor i 40-årsåldern. Det är inte längre sant att människor ”växer ifrån socialistiska idéer när de blir äldre”.

IEA, som försöker stimulera ekonomin genom att privatisera Storbritanniens hälso- och sjukvårdssystem, inskränka arbetstagares rättigheter och lätta på miljöbestämmelser står också inför en uppförsbacke när de ska försvara dessa idéer när yngre människor blir alltmer medvetna om de klimatkriser som planeten står inför.

Den ökande ojämlikheten i Storbritannien och en växande känsla av att kapitalismen har gått för långt och förstör miljön har lett till att många ungdomar drar slutsatsen att det är det som är kapitalism.

Det kanske är orsaken till att alternativ som socialism, associeras med positiva termer som “jämlikhet” och “rättvisa” av många unga människor, menar IEA-rapporten.

Rapporten visade att 75 procent av de yngre skyller klimatkrisen på kapitalismen och 71 procent anser att kapitalismen underblåser rasismen. Ytterligare 73 procent håller med om att kapitalismen förstärker själviskhet, girighet och materialism, ”medan ett socialistiskt system skulle främja solidaritet, medkänsla och samarbete”.

TRT World är en turkisk nyhetskanal för offentliga programföretag som sänder på engelska dygnet runt. Kanalen drivs av Turkish Radio and Television Corporation (TRT) och är baserad i Istanbul. Den ger globala nyheter och tar upp aktuella frågor med fokus på Turkiet, Europa, västra och södra Asien. Förutom huvudkontoret i Istanbul har TRT World sändningscenter och studior i Washington D.C., London och Singapore. TRT world är medlem i Association for International Broadcasting. Wikipedia

* ”Campuskulturen är en kraftfull källa till socialisering, även för utbytesstudenter. Studenter socialiseras genom sin uppfattning om institutionens normer, inklusive peer-review, och deras vanliga deltagande i rutinmässiga metoder och gemensamma evenemang. The New York Times” Wikipedia. (Artikelns slut)


Stort stöd för socialism i USA?!

Utdrag ur artikeln Presidentvalet i USA. Demokratisk socialism. Har Bernie Sanders en chans?

Jag nämner nedan ett antal opinionsundersökningar från de senaste 10 åren. Vissa är utförda då det var lågkonjunktur och vissa då det var högkonjunktur. Men bilden är entydig. Stödet för socialism är stort i USA, särskilt bland de unga. Det är självklart att olika personer har olika uppfattningar om vad socialism är.

* Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en opinionsundersökning 2019, som visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2019.
Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

* YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

* I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Relaterat.
Går USA åt vänster?

Föregående artikelHur 6-faldige Wimbledonmästaren Novak Djokovic nästan dödades av Natos terrorbombningar av Belgrad.
Nästa artikelUSA stjäl Syriens olja och spannmål. Turkiet stjäl vattnet. Sverige bidrar med dödliga sanktioner.
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. ”En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism (trtworld.com)”

  Tror dig absolut.
  Samma lär gälla USA
  Det borde vara ett resultat av postkolonialismen.
  Som på grund av omfattande urbanisering drivit i synnerhet storstäderna åt vänster.
  Det måste vara en tämligen sentida händelse då jag inte kan finna motsvarande för bara några decennier sedan.
  Den enskilt största händelsen är en omfattande folkförflyttning.
  Man får nog vara mer än tillåtet naiv om man inte tror det skulle förändra både tradition och kultur.
  Det nationella partiet Sverigedemokraterna har nu äntligen fått uppmärksamheten på kulturfrågor.
  Bl.a. har en tankesmedja öppnats. Oikos tror jag den heter.
  Jag tror inte vägen att förändra samhället bara går genom de demokratiska institutionerna, d.v.s. politiken.
  Politiken i sin tur tror jag måste låta sig styras genom den rådande kulturen.
  Till exempel uppförande av byggnader med ett iögonfallande närmast groteskt utseende tror jag uppmuntrar till en progressiv och kanske rent av provokativ politik till skillnad mot uppförande av en offentlig byggnad i klassisk stil som utstrålar en förnöjsam stillhet med det rådande eller som en påminnelse av någonting bra som varit förut.

  I staden Kalmar vill de styrande uppföra något de kallar ”Foppahotellet”
  En enorm och vulgär skapelse som kommer sätta det vackra renässansslottet i skymundan.
  Frågan har blivit viktig för den lokale högermannen Thoralf Alfson som nu ägnar delar av sin tid för att försöka stoppa projektet.

  https://thoralfsblogg.com/2021/07/15/foppahotellets-detaljplan-overklagad/

  https://sverigesradio.se/artikel/kalmar-slotts-forvaltare-vill-saga-sitt-om-foppahotellet

 2. Glöm inte samtidigt att den etablerade oligarkin, både i USA och i Sverige, fortfarande kontrollerar propagandaapparaten som media och går på fullvarv. Glöm inte att MSM och Public Service är opålitliga och vem dom verkligen representerar. Sedan är det viktigt att komma ihåg vad socialism är. Det är INTE att kapitalist-oligarkerna har ersatts med en klan av kapitalist-ideologer, båda som styr med järnhand uppifrån för att tillgodose sina egna strävanden. Grunden för socialism är tvåfaldig. Folkstyre, att folket har direkt inflytande på besluten vid alla tider, inklusive att avlägsna olämpliga ledare med kort varsel. Ett säkerhetsnät i samhället där ingen behöver fara illa, gå hungrig eller bo på gatorna. Socialism skall definitivt inte tillåtas vara ett system där den late och oduglige kan parasitera på den duglige och flitige och kan missbruka systemet för att leva på samma levnadsstandard. Det skall definitivt inte kunna missbrukas för politiska avsikter, som massinvandring av röstboskap som får betalt för att rösta för politiska mål.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here