Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen

19
1790

Bild: Shutterstock på licens.

Denna artikel Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen av Emma Black 23 maj 2021. Siten utges av Socialist Alternative som är Australiens största marxistiska revolutionära grupp. Kapitalismen kan uppenbarligen inte vidta tillräckliga åtgärder för att komma tillrätt med ”klimatkrisen”, användning av fossila bränseln och metangas och utsläpp av koldioxid. Se artiklar under ”Relaterat”.


Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen

”Nettonoll till 2050” (eller 2060 i Kinas fall) har blivit det nya vanliga politiska mantrat om klimatförändringar. Men detta ambitiösa, men ändå långt ifrån tillräckliga, mål förutsätter en rad nya tekniker som i bästa fall inte har testats och i värsta fall är helt hypotetiska.

Namedroppandet av dessa högteknologiska ”lösningar” på klimatkrisen var ett av inslagen i president Joe Bidens toppmöte på Earth Day i april. President Biden har lovat att investera 35 miljarder dollar i några av dem som en del av sin föreslagna American Job Plan , ex avskiljning och lagring (CCS) av koldioxid, vätgas, kärnkraft, vindkraft till havs, biobränslen och elfordon.

Även om det kan tyckas att det finns anledning att fira att Trumperan av ren klimatförnekelse har upphört, så inger den nya trenden anledning till allvarlig oro, dvs. trenden att orera om teknikens magiska kraft som en lösning på klimatkrisen. När man ser bortom de rubrikfriande tillkännagivandena om ökade långsiktiga ambitioner, kom toppmötet på Earth Day inte fram till mycket mer än statlig grönmålning av den fossildrivna kapitalismens business as usual.

I stället för att redogöra för de förändringar som måste göras här och idag för att minska utsläppen, promotade Biden och andra världsledare istället tron på vetenskapens och teknikens förmåga att komma till undsättning vid någon obestämd tidpunkt i framtiden.
Australiens premiärminister Scott Morrison var en av dem. Medan medierna lyfte fram den förmodade klyftan mellan en progressiv, ”grön” Biden och den konservativa, fossilbränsleälskande Morrison, predikade båda samma tro på teknikens krafter. Liksom Biden har Morrison lovat att investera tiotals miljarder dollar i utvecklandet av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, ”rent” väte, och andra färgstarka innovationer som ”blått” kol och ”grönt” stål .

I maj månads federala budget i Australien tilldelade the Coalition (sammanslagning av liberalerna och The National Party ö a ) mer än en halv miljard dollar till att utveckla de två första teknikerna – 263,7 miljoner dollar för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och 275,5 miljoner dollar för ”ren” vätgas.

CCS innebär främst att fånga in C02-utsläpp vid källan – i gruvor, kraftverk osv – och pumpa ner dem djupt under jorden (så lyder teorin ) för att permanent lagras i lämpligt porösa och stabila berggrunder. Men trots att politiker och företagsledare krängt CCS som en enkel lösning för klimatkrisen i årtionden, har den aldrig visat sig fungera ens i närheten av den storlek som krävs.
Australien skryter redan om att de har världens största, påstått funktionella, CCS-anläggning vid Chevrons gasprojekt Gorgon i västra Australien. Men enligt Climate Council ( icke-vinstdrivande organisation i Australien öa ) har ”Gorgon CCS-experimentet …varit ett stort, dyrt misslyckande …som har fångat upp mindre än hälften av de utsläpp som krävs för att göra CCS livskraftigt”.

I vad som bara är det senaste i en rad problem sedan det togs i drift 2019 rapporterade Michael Mazengarb i Renew Economy tidigare i år att pumputrustningen som krävs för att rena vatten från berggrunden i havet som C02 ska sprutas in i, hade täppts igen med sand.
Men även om CCS kan vara värdelöst för att ta itu med klimatförändringarna, är det fortfarande ett extremt användbart politiskt verktyg för regeringen – vilket ger den grönt skydd medan den fortsätter att slussa pengar till koalitionsanhängare inom kol- och gasindustrin. Och naturligtvis är det också användbart för de företag som tar emot regeringens ”gröna” generositet.

Bernard Keane hade rätt i sin bedömning av det som en bluff i Crikey (australiensisk nättidning öa). ”Fossila bränsleintressen”, skrev han 2019, ”inser möjligheten att få ut en del av skattebetalarnas pengar från en regering som är orolig för att den kanske måste låtsas tro på klimatförändringarna”. Årets budget gav dem jackpot.

Men om CCS är en bluff, vad sägs om ”ren” vätgas? I sitt tal vid Earth Day-toppmötet lovade Morrison att konkurrera med amerikansk innovation genom att investera miljarder i högteknologiska ”vätedalar”. ”I USA har man Silicon Valley”, sa han. ”Här i Australien skapar vi våra egna ”Hydrogen Valleys”, där vi kommer att omvandla våra transportindustrier, våra gruv- och råvarusektorer, vår industri, vår bränsle- och energiproduktion.”
Vätgas är potentiellt en ren energikälla, men bara om den produceras med förnybar energi. Och att framställa den i den skala som behövs för att förändra ekonomin på det sätt som Morrison förutsätter skulle det krävas mycket el.
I ett inlägg i Quarterly Essay (ledande tidskrift för politik, kultur och debatt öa) beräknar Australiens tidigare chefforskare, Alan Finkel, att för att producera samma volym väte som Australien för närvarande exporterar flytande naturgas skulle kräva ”cirka 2 200 terawattimmar” el. Det är, konstaterar Finkel, ”ungefär åtta gånger Australiens totala elproduktion 2019”.

Om Morrison verkligen trodde att den ”väteboom” han räknar med kommer att baseras på produktion av förnybar energi i en sådan skala, skulle regeringen ha sett till att öka finansiering för förnybara energikällor i budgeten. Det har inte hänt.
Verkligheten är istället att Morrison använder talet om ” hydrogen valleys”(“ vätedalar”) som ett sätt att grönmåla samma gamla ”gaseldade räddning” som han gjorde PR för förra året. Regeringen planerar inte att producera vätgas med el från förnybara energikällor, utan snarare från gas. Det avslöjar fokuset på CCS. Framtidens ”vätedalar” kommer att korsas med rörledningar och peppras med gaseldade kraftverk med CCS-magi -som vi förutsätts tro på- som bedyrar att hela verksamheten trots detta kan drivas grön och hållbar.
”Ren” vätgas visar sig då, precis som CCS, vara ännu en teknisk chimär utformad för att grönmåla kapitalismens fortsatta beroende av fossila bränslen.

Hur är det då med de andra tekniska lösningarna som lanseras? Den kanske mest rubrikfriande av dem har varit Bidens investeringsförslag på 174 miljarder dollar för infrastruktur för elfordon och deras produktion. Återigen, ytligt sett kan det låta som en bra idé. Vem skulle inte vilja leva i en värld där vi alla kan köra runt i eleganta, tysta, kraftfulla och ”gröna” elfordon som Teslas?
Än en gång är detta dock bara ännu en falsk teknisk ”lösning” på klimatkrisen som kommer att bidra till att behålla ett miljöförstörande status quo. Ett genuint hållbart samhälle kommer inte att byggas kring den typ av bilkultur som finns idag. Det som behövs är bland annat en massiv satsning på kollektivtrafik och omställning av städer för att minska behovet av långa pendlingsavstånd.
Lanserandet av elfordon som en del av en teknologisk ”grön” utopi har utformats för att förhindra denna typ av förändring, för att skydda så mycket som möjligt av biltillverkarnas och andra storföretags intressen som drar nytta av status quo.

Elon Musk Wikipedia.

Elon Musk personifierar detta. I sin auktoriserade biografi, Elon Musk: “Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” avslöjade Ashlee Vance (amerikansk författare och kolumnist öa) att Musks förslag om hyperloop* i Kalifornien syftade till att upphäva planerna på en höghastighetsjärnväg mellan Los Angeles och San Francisco. ”Musk hade serverat Hyperloop-förslaget bara för att få allmänheten och lagstiftarna att ompröva höghastighetståget”, skrev Vance. ”Han hade inte för avsikt att bygga det… Med lite tur skulle höghastighetståget ställas in. Musk sa det till mig i en rad mail och telefonsamtal som ledde fram till tillkännagivandet.”

För den som har råd (en Tesla ligger på en prisnivå som får ens ögon att tåras, $ 73,900 i Australien idag [i Sverige ca 5-600 000 SEK] ), kan ägandet av en elbil få en att känna det som att man gör något för att hjälpa till att rädda planeten. Det är en illusion.

Även om ens bil laddas med el som produceras av förnybar energi måste man också ta hänsyn till alla utsläpp som produceras vid konstruktion och underhåll av de vägar och motorvägar som man kör på. Sedan har vi materialet i själva bilen, och litiumet som behövs för batteriet. Den skyhöga efterfrågan orsakar redan stora miljöproblem för stora litiumproducenter som Kina, Chile och Bolivia. Talande nog har Musk redan utarbetat den ultimata flyktplanen för sig själv – att flytta till mars. För majoriteten av mänskligheten är det inte ett alternativ.

Den långa raddan av falska tekniska lösningar på klimatkrisen är inget annat än en förhalningstaktik, utformad för att skapa intryck av förändring för att säkerställa att den fossila bränsleekonomins vinstmaskin ska kunna fortsätta så länge som möjligt.

Endast en total samhällsomvandling, där den tekniska produktionen är rationellt utformad och demokratiskt organiserad och kontrollerad, kan se till att vi, med Marx ord, kan ”testamentera jorden i ett förbättrat tillstånd till efterföljande generationer”.

Hyperloop är ett varumärke för ett nytt transportsystem för passagerar- och godstrafik. Varje bana hos Hyperloop består av ett stålrör med lågt lufttryck, vilket gör att luftmotståndet blir lågt. I stålrören transporteras kapslar, som dras och bromsas med hjälp av elektriska, så kallade linjära induktionsmotorer etc (Wikipedia.)

Relaterat.
Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelBidens förödmjukande sätt att försöka skada relationerna mellan Kina och Ryssland
Nästa artikelAvslöjar det politiska spelet kring Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Något om G7-toppmötet och löften om global avkolning till 2050 (”Klimatförändringar”).
  När G7-länderna (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA) började sina årliga toppmöten på 1970-talet, dominerade de fortfarande den globala ekonomin. Men idag producerar G7-länderna bara 31% av världens BNP. Dessutom anser Sachs att G7 är särskilt irrelevant eftersom dess ledare inte uppfyller sina löften. ”De gillar att göra symboliska uttalanden, inte lösa problem. Ännu värre, de ger intryck av att lösa globala problem, men i verkligheten är de fortfarande olösta. Årets toppmöte var inget undantag, skriver författaren till artikeln.
  Som ett exempel citerar han situationen med koronaviruskrisen. G7-ledarna har satt upp ett mål att vaccinera minst 60% av världens befolkning och har lovat att omedelbart distribuera 870 miljoner doser av vaccinet under nästa år, vilket borde vara tillräckligt för att fullständigt immunisera 435 miljoner människor. Men 60% av världens befolkning är 4,7 miljarder, vilket är ungefär tio gånger det antalet.
  Ett annat exempel på falska G7-löften är klimatförändringar. Vid det senaste toppmötet stödde G7-ledarna målet om global avkolning 2050 och uppmanade utvecklingsländerna att göra detsamma. I stället för att ta fram en finansieringsplan som gör det möjligt för utvecklingsländerna att uppnå detta mål, bekräftade de dock de ekonomiska åtaganden som ursprungligen gjordes 2009 och fortfarande inte uppfyllts hittills.
  Världens problem är för brådskande för att överlåtas till sina egna anordningar och åtgärder, som bara är en symbol för vad som behövs för att uppnå de angivna målen. Därför bör världsledare spela mindre för publiken och göra mer affärer.
  Rekommendationer är : färre personliga möten, allvarligare läxor för att knyta medel och mål, mer schemalagda Zoom-möten för att diskutera vad som verkligen behöver göras, och förlita sig mer på G20 (plus AC) som en grupp som kan verkligen komma igång till slutet. För att lösa några verkligt globala problem behöver vi Asien, Afrika och Latinamerika vid förhandlingsbordet , avslutar författaren av materialet.
  https://russian.rt.com/inotv/2021-06-20/Ekspert-Project-Syndicate-obyasnil-pochemu

 2. Något om G7-toppmötet och löften om global avkolning till 2050 (”Klimatförändringar”).
  När G7-länderna (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA) började sina årliga toppmöten på 1970-talet, dominerade de fortfarande den globala ekonomin. Men idag producerar G7-länderna bara 31% av världens BNP. Dessutom anser Sachs att G7 är särskilt irrelevant eftersom dess ledare inte uppfyller sina löften. ”De gillar att göra symboliska uttalanden, inte lösa problem. Ännu värre, de ger intryck av att lösa globala problem, men i verkligheten är de fortfarande olösta. Årets toppmöte var inget undantag, skriver författaren till artikeln.
  Som ett exempel citerar han situationen med koronaviruskrisen. G7-ledarna har satt upp ett mål att vaccinera minst 60% av världens befolkning och har lovat att omedelbart distribuera 870 miljoner doser av vaccinet under nästa år, vilket borde vara tillräckligt för att fullständigt immunisera 435 miljoner människor. Men 60% av världens befolkning är 4,7 miljarder, vilket är ungefär tio gånger det antalet.

  Ett annat exempel på falska G7-löften är klimatförändringar. Vid det senaste toppmötet stödde G7-ledarna målet om global avkolning 2050 och uppmanade utvecklingsländerna att göra detsamma. I stället för att ta fram en finansieringsplan som gör det möjligt för utvecklingsländerna att uppnå detta mål, bekräftade de dock de ekonomiska åtaganden som ursprungligen gjordes 2009 och fortfarande inte uppfyllts hittills.

  Världens problem är för brådskande för att överlåtas till sina egna anordningar och åtgärder, som bara är en symbol för vad som behövs för att uppnå de angivna målen. Därför bör världsledare spela mindre för publiken och göra mer affärer.
  Rekommendationer är : färre personliga möten, allvarligare läxor för att knyta medel och mål, mer schemalagda Zoom-möten för att diskutera vad som verkligen behöver göras, och förlita sig mer på G20 (plus AC) som en grupp som kan verkligen komma igång till slutet. För att lösa några verkligt globala problem behöver vi Asien, Afrika och Latinamerika vid förhandlingsbordet , avslutar författaren av materialet.
  https://russian.rt.com/inotv/2021-06-20/Ekspert-Project-Syndicate-obyasnil-pochemu

 3. Innan jag tar ställning måste jag veta om där finns någon hotande klimatkris.
  Samt hur allvarlig den är.
  Det är inte en ja eller nej fråga utan ett mer eller mindre fortgående förlopp som måste bedömas och där de flesta experter är eniga.
  Utan politisk eller ekonomisk påverkan.

  Jag menar vänstern inte är att lita på i sådana här frågor då de gör dem till möjligheter för sina egna syften.

  Socialisten och vänstermannen Karl Marx menade att kapitalismen så småningom skulle förgöra sig själv genom kris men det har jag inte sett några som helst spår av än så länge.
  Jag försöker förklara för folk, särskilt unga tjejer (om jag träffar några) att inte vara så lättskrämda inför politikens manipulatörer.

  • Naiv inställning.
   Nästan hela jorden är redan förstörd av kapitalism.
   Eller gillar du slavhandel. Droger, vapen, miljökatastrofer, prostitution, slavarbete som kallas lönearbete., 2300 olika tandkrämen, avgaser, utrotning av folkgrupper för ekonomisk vinning, mygel, 9800 miljoner ton plast i haven, utbyggnad av allt möjligt skit, bitcoin, vinst, ackumulerad vinst, uppskjuten vinst, att 75% av mänskligheten lever på mindre än 10$ om dagen, religion, präster, skoskav, plastikoperationer, förskingring, rån, våld, avfall som r radioaktivt 100. 000 år.
   Om du gillar allt de så är det inget större fel på kapitalism
   Om du vill kan jag skicka en lista på miljoner skit som du kan gilla.
   Stöd kapitalismen, handla tills du spyr..

   • Det går inte skylla på ideologier, vare sig på planekonomier eller fri marknad när det ytterst är människor som har ansvaret om moder jord
    Ej heller djur och växtlighet som bara gör vad de ska göra.
    Sedan förstår jag inte vad religion skulle ha med kapitalism att göra.
    Det får du Jerry hemskt gärna förklara för mig.

    Religion är väldigt viktigt för människor och har varit så ända sedan begynnelsen.
    Det samhälle där religionen är utrotad vill jag inte leva i.
    Det är i religionen du finner svaren på de obesvarade frågorna tillika svaret varför du är här samt i slutänden måste bort och försvinna härifrån.
    Välkommen till livet och välkommen till verkligheten.
    Samt välkommen till historien om du orkar ta den till dig som den varit.

    • Religion är bara kitsch.
     Du vet om att olika religiösa organisationer förvaltar cirka 100 gånger mer resurser än Sverige, eller?
     Utan kapitalism skulle inte religion som den utövas idag existera.
     Kapitalism är INTE en ideologi, det är ett ekonomiskt system för vinstmaximering.
     Ett system för att låta rika leva av sitt kapital utan att bidraga till mänsklighetens utveckling.
     Om man tror att religion är ett sätt att välkomna människor till en verklig?? Värld bör man fundera på sina referenser.

     • Religion är en rättighet och ett mänskligt behov.
      Tyvärr kan religion missbrukas och förvandlas till ideologiskt vapen.
      Metoden brukar kallas hjärntvätt och är en strategisk form av intellektuell våldsutövning.
      Det resulterar i att samhällen tvingas ha särskild kontroll på intellektuella vilka uppvisat tendenser till extremism i någon form.
      Det finns flera sådana varav politisk extremism torde vara den vanligaste.

  • Det finns ingen klimatkris som det blåses upp av media och politiker…Det anser inte ens IPCC så man undrar ju vad alarmisterna gapar om? I vanlig ordning är det pengar och makt som ligger bakom och obskyra politiker! Dessutom är det väl bara i västvärlden som man fortfarande i någon större omfattning tror på klimatskojarnas larmande…I resten av världen vill man ha mer elektricitet, bilar, riktiga hus, mat m.m och bygger ut kolkraft, vattenkraft, kärnkraft för fulla muggar!

   • ”I resten av världen vill man ha mer elektricitet, bilar, riktiga hus, mat m.m och bygger ut kolkraft, vattenkraft, kärnkraft för fulla muggar!”

    Du ser ingen risk med all den här exploateringen?
    Jag vill bara påminna dig om att planeten jorden inte är ett massivt klot full av resurser likt ett påskägg fullproppat med godis.
    Jordens resurser är istället koncentrerade till ett väldigt tunn ytskikt där dess resurser måste hushållas och vårdas för att inte slösas bort utan förmåga till återhämtning.
    Du som varit företagare borde förstå att en god ekonomi måste var långsiktig om man är mån om företagets överlevnad.

 4. Artikeln fånga ganska bra problemet, utan att ens nämna det. Beteendeförändringar. Strukturförändringar. Teknologitillämpning. Idag tjänar staten, fossilindustrin, bilindustrin, osv sina grova pengar på att smutsa ner. Ingen vill ha några förändringar. En lokalbiljett i Stockholm kosta 20 gånger samma biljett i Kina. Skillnaden går i statens och kommunens fickor. Dom vill inte förlora det. Helst skulle man vilja förbjuda all konkurrens, monopolisera och femdubbla priset. Zoom och Jitsi är 45 år gamla teknologiska tillämpningar, med 10 år gammal teknologi. Sverige förbjuder till och med utveckling, som Huawei och gör allt för att stoppa WeChat genom falsk ryktesspridning. För 15 år sedan började Kina flytta godstrafik från lastbilar till järnväg och floder. Sverige ökar idag lastbilarna. På 12 år byggde Kina världens största system av snabbtåg. Nu bygger man ytterligare ett för gods. Det tar över fån landsvägar och flyg. Sverige utreder. 45% av Kinas ekonomi är nu digitaliserat. Man umgås, debatterar, handlar, utbildar och gör affärer digitalt istället för att resa. Sverige snackar och försöker stoppa utvecklingen. Kina har omfattande tekniska lösningar på plats för trafikstyrning och energisparande i storstäder, Sverige ingenting. Kina har massiva investeringar i ren energi, Sverige flyttar mot fossilkraft, även om den bränns utomlands. Kina utvecklar ett omfattande folkstyre med ett distribuerat media system, svenska regimen centraliserar och monopoliserar. Sverige går åt fel håll, rätt mot ”stupet”

 5. Klimatkrisen är en låtsaskris som används för att skärpa beskattningen av det arbetande folket och dra in förmåner som det arbetande folket redan betalat för över skatten.

 6. ”Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen”

  Kapitalismens låtsaslösningar?
  Klimatkrisen?

  En bristande logik jag brottats länge med är samma vänsterpolitiker som proklamerar ”klimatkris” och ”stigande havsnivåer” som översvämmar bostäder hur enkelt som helst beslutar om byggande av kustnära bostadsområden.
  Min fråga är:
  Tror de själva på vad de varnar för när de handlar och beslutar tvärs emot?
  I så fall måste klimathoten endast ha syftet att skrämma människor, och då särskilt kvinnor och unga unga kvinnor att de som tänker på sina barn, barnbarn etc. aldrig rösta annat än vänster.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/100-000-bostader-utmed-kusten-snart-verklighet-i-sodra-sverige

  Inläggets rubrik borde snarare vara:
  ”Vänsterns låtsas-hot för att genom skrämsel locka sina väljare tillbaka.”

  Rätt eller fel vet inte jag men så blir i alla fall logiken.

  Ett oförglömligt uttryck från Socialdemokraterna påminner mig ofta.
  – Vi tror på politiken!
  Jag är heller inte dummare än förstå varför.
  Jag tror inte det finns några som är så demagogiskt sinnade som vänstermänniskor.
  Och inte bara det. Dom verkar leva med det överallt och hela tiden.
  Det skulle möjligen kunna vara PR-folk och försäljare i toppklass.
  Men knappt det. Och de har helt andra anledningar.
  Jag träffade en misstänkt sådan redan igår kväll på ett motorsamkväm som menade att hans oväntat låga pension berodde på att ”fyrtiotalisterna” tog allt.
  Jag svarade med ett mummel men vet samtidigt att mannen jobbat som kommunalarbetare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here