Vilka ras- och etniska grupper bryr sig mest om klimatförändringar?

8
1105
Klimat och ras. Bild UNZ

Denna artikel Vilka ras/etniska grupper bryr sig mest om klimatförändringar? har vänligen översatts av en infödd Söderbo som driver den intressanta bloggen “Björnbrum”.

Notera betydelsen av socioekonomiska förhållanden och klass…

Undersökningen baseras på

Undersökarna skriver “De sex målgrupperna identifierades med hjälp av en stor nationellt representativ undersökning av amerikanska vuxna som genomfördes hösten 2008. Undersökningsundersökningen omfattade omfattande, djupgående mått på allmänhetens trosuppfattningar, attityder, riskuppfattningar, motivationer, värderingar, politiska preferenser. , beteenden och underliggande hinder för handling. Sex grupper kan urskiljas i alla dessa dimensioner och visar mycket olika nivåer av engagemang i frågan.”


Vilka ras/etniska grupper bryr sig mest om klimatförändringar?

Klimatförändringarna påverkar oproportionerligt medlemmar i missgynnade samhällen och grupper som möter socioekonomiska ojämlikheter, inklusive många färgade. När USA blir mer rasmässigt och etniskt mångfaldigt blir det allt viktigare att främja allmänhetens engagemang för klimatförändringar i olika grupper.

Tidigare forskning har visat att färgade i USA, inklusive hispanics/latinamerikaner, afroamerikaner och andra icke-vita ras-/etniska grupper, är mer bekymrade över klimatförändringar än vita.

Hispanics/latinamerikaner i synnerhet, tenderar att vara de mest bekymrade. Här använder vi data från våra två undersökningar Climate Change in the American Mind som genomfördes 2019 för att undersöka fördelningen av Global Warming’s Six Americas vilja att delta i klimataktivism, samt valfrågeprioriteringar hos de tre största ras/etniska grupperna i USA: icke-hispanic/latino-vita, icke-hispanic/latinamerikanska afroamerikaner, och hispanics/latinamerikaner

Amerikaner i USA kan kategoriseras i sex olika grupper baserat på sina övertygelser, attityder och handlingar relaterade till den globala uppvärmningen. De “mycket oroade” (“Alarmed”) är de mest säkra på att den globala uppvärmningen sker, är mest bekymrade över den och stöder tydligast klimatpolitik och åtgärder. De “berörda” (“Concerned”) tror också att den globala uppvärmningen sker och ser den som ett allvarligt hot, men tenderar att uppfatta den som mer avlägsen och mindre brådskande än de oroade.

Nästan sex av tio amerikaner är antingen oroade eller berörda. De “försiktiga”, “frånkopplade” och “tvivlande” (““Cautious,” “Disengaged,” and “Doubtful”) befinner sig i olika stadier för att förstå den globala uppvärmningen och är mindre engagerade i frågan. De “avvisande” (“Dismissive”) tenderar att avvisa verkligheten och hotet från den mänskliga orsakade globala uppvärmningen och motsätter sig att åtgärder vidtas för att hantera den.

Vi finner att hispanics/latinamerikaner (69%) och afroamerikaner (57%) är mer benägna att vara oroliga eller bekymrade över global uppvärmning än vita (49%). Däremot är vita mer benägna att vara tvivlande eller avvisande (27%) än hispanics/latinamerikaner (11%) eller afroamerikaner (12%).

Jämfört med vita rapporterar hispanics/latinamerikaner och afroamerikaner också större vilja att delta i en kampanj för att övertyga valda tjänstemän om att vidta åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. Mer än en av tre hispanics/latinamerikaner (37%) och afroamerikaner (36%) säger att de “definitivt” eller “förmodligen” skulle gå med i en kampanj, medan ungefär en av fem vita (22%) säger det.

Vi frågade också amerikanerna hur viktiga 29 olika politiska frågor kommer att vara för att avgöra deras röstning vid presidentvalet 2020.

Bland de registrerade väljarna säger en majoritet av hispanics/latinamerikanerna att den globala uppvärmningen kommer att vara “mycket viktig” för deras röstning (57%; rankad 6) – vilket är jämförbart med vikten av invandringsreformen (57%; rankad som sjunde). Medan ungefär hälften av afroamerikanerna säger att den globala uppvärmningen kommer att vara “mycket viktig” för deras röst (53%), rankas den på 16: e plats i deras lista över frågeställningar. Cirka en av tre vita (35%) säger att den globala uppvärmningen kommer att vara “mycket viktig” för deras röst (rankad 17).

Forskning tyder på att färgade personer kan vara mer bekymrade än vita för klimatförändringar eftersom de ofta är mer utsatta för miljöfaror och extrema väderhändelser. Ett särskilt viktigt exempel är att färgade människor förmodligen är mer utsatta än vita för luftföroreningar. Ojämlik exponering för miljöproblem som detta kan också åtminstone delvis förklara varför hispanics/latinamerikaner och afroamerikaner rapporterar större avsikt att delta i klimataktivism.

Jämfört med vita i USA är färgade personer mindre politiskt polariserade i sina åsikter om klimatförändringar, och är mindre benägna att identifiera sig som republikanska eller politiskt konservativa. Till exempel visar våra data från 2019 att 46% av vita identifierade sig som republikaner (eller lutande åt republikanerna) jämfört med 19% av hispanics/latinamerikaner och endast 6% av afroamerikaner.

I själva verket, när vi kontrollerar statistiskt för skillnader i partitillhörighet mellan ras/etniska grupper i våra analyser, är afroamerikaner inte mer oroade eller bekymrade över global uppvärmning.

Latinamerikaner är emellertid fortfarande mer oroade eller bekymrade än vita, även när man kontrollerar för skillnader i partidentifiering.

Således kan skillnader i politiska åsikter mellan vita och färgade personer förklara vissa ras-/etniska skillnader i oro för och engagemang i klimatförändringar.

Att förstå hur olika grupper av människor uppfattar och svarar på klimatfrågor, och varför det finns skillnader mellan grupper, kan hjälpa till att förbättra kommunikationen om klimatförändringar mellan olika grupper och effektivare stödja allmänhetens engagemang och åtgärder.

8 COMMENTS

  • Nejdå, utan de som “följer pengarna”. D v s de är på jakt efter de rikedomar som Europa stal och än idag stjäl från Afrika. Alltså kräver de det som är egentlig deras – sweet payback time ,-)

 1. Kina, Indien och Afrika bryr sig minst om “klimatförändringarna”, Kina och Indien bygger nya kolkraftverk varje vecka.

  • Jo. det stämmer nog men kom ihåg att man även stänger, i alla fall i Kina, många gamla kolkraftverk eftersom de smutsar ner för mycket! Sen är det också så att energin behövs för att producera de varor vi i väst importerar från dessa länder!

   • “Sen är det också så att energin behövs för att producera de varor vi i väst importerar från dessa länder!”

    Så det är ändå västerlandet och de vita européerna som är det egentliga problemet?

 2. Topp 10 kolproducenter 2019

  PR China 3550 Mt fördubblat produktionen, fem ggr större än USA
  India 771 Mt fördubblat produktionen, lika stor som USA
  USA 685 Mt har minskat 5-10 %
  Indonesia 549 Mt
  Australia 483 Mt
  Russia 420 Mt
  S Africa 259 Mt
  Germany 169 Mt
  Poland 122 Mt
  Storbritannien är inte ens med på listan.

  Source: IEA Coal Information 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here