Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?

31
3675
Klimat och ras. Bild UNZ

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell och lika intressant idag, eller hur?

Denna artikel Vilka ras/etniska grupper bryr sig mest om klimatförändringar? har vänligen översatts av en infödd Söderbo som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum”.

Redaktören: Jag har tagit bort ordet ”raser” ur titeln

”Modern forskning och vetenskap har påvisat det numera endast finns en art av människa, i form av Homo sapiens, kvar på Jorden. Detta gör att begreppet ur ett taxonomiskt perspektiv inte har någon relevans.[1][2][3] Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt” Wikipedia.

Trots denna brist med gammaldags användning av begreppet ”ras” är artikeln som baseras på en undersökning riktigt intressant.

Notera betydelsen av socioekonomiska förhållanden och klass…

Undersökarna skriver ”De sex målgrupperna identifierades med hjälp av en stor nationellt representativ undersökning av amerikanska vuxna som genomfördes hösten 2008. Undersökningsundersökningen omfattade omfattande, djupgående mått på allmänhetens trosuppfattningar, attityder, riskuppfattningar, motivationer, värderingar, politiska preferenser. , beteenden och underliggande hinder för handling. Sex grupper kan urskiljas i alla dessa dimensioner och visar mycket olika nivåer av engagemang i frågan.”

 


Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?

Klimatförändringarna påverkar oproportionerligt medlemmar i missgynnade samhällen och grupper som möter socioekonomiska ojämlikheter, inklusive många färgade. När USA blir mer rasmässigt och etniskt mångfaldigt blir det allt viktigare att främja allmänhetens engagemang för klimatförändringar i olika grupper.

Tidigare forskning har visat att färgade i USA, inklusive hispanics/latinamerikaner, afroamerikaner och andra icke-vita ras-/etniska grupper, är mer bekymrade över klimatförändringar än vita.

Hispanics/latinamerikaner i synnerhet, tenderar att vara de mest bekymrade. Här använder vi data från våra två undersökningar Climate Change in the American Mind som genomfördes 2019 för att undersöka fördelningen av Global Warming’s Six Americas vilja att delta i klimataktivism, samt valfrågeprioriteringar hos de tre största ras/etniska grupperna i USA: icke-hispanic/latino-vita, icke-hispanic/latinamerikanska afroamerikaner, och hispanics/latinamerikaner

Amerikaner i USA kan kategoriseras i sex olika grupper baserat på sina övertygelser, attityder och handlingar relaterade till den globala uppvärmningen. De ”mycket oroade” (”Alarmed”) är de mest säkra på att den globala uppvärmningen sker, är mest bekymrade över den och stöder tydligast klimatpolitik och åtgärder. De ”berörda” (”Concerned”) tror också att den globala uppvärmningen sker och ser den som ett allvarligt hot, men tenderar att uppfatta den som mer avlägsen och mindre brådskande än de oroade.

Nästan sex av tio amerikaner är antingen oroade eller berörda. De ”försiktiga”, ”frånkopplade” och ”tvivlande” (”“Cautious,” “Disengaged,” and “Doubtful”) befinner sig i olika stadier för att förstå den globala uppvärmningen och är mindre engagerade i frågan. De ”avvisande” (”Dismissive”) tenderar att avvisa verkligheten och hotet från den mänskliga orsakade globala uppvärmningen och motsätter sig att åtgärder vidtas för att hantera den.

Vi finner att hispanics/latinamerikaner (69%) och afroamerikaner (57%) är mer benägna att vara oroliga eller bekymrade över global uppvärmning än vita (49%). Däremot är vita mer benägna att vara tvivlande eller avvisande (27%) än hispanics/latinamerikaner (11%) eller afroamerikaner (12%).

Jämfört med vita rapporterar hispanics/latinamerikaner och afroamerikaner också större vilja att delta i en kampanj för att övertyga valda tjänstemän om att vidta åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. Mer än en av tre hispanics/latinamerikaner (37%) och afroamerikaner (36%) säger att de ”definitivt” eller ”förmodligen” skulle gå med i en kampanj, medan ungefär en av fem vita (22%) säger det.

Vi frågade också amerikanerna hur viktiga 29 olika politiska frågor kommer att vara för att avgöra deras röstning vid presidentvalet 2020.

Bland de registrerade väljarna säger en majoritet av hispanics/latinamerikanerna att den globala uppvärmningen kommer att vara ”mycket viktig” för deras röstning (57%; rankad 6) – vilket är jämförbart med vikten av invandringsreformen (57%; rankad som sjunde). Medan ungefär hälften av afroamerikanerna säger att den globala uppvärmningen kommer att vara ”mycket viktig” för deras röst (53%), rankas den på 16: e plats i deras lista över frågeställningar. Cirka en av tre vita (35%) säger att den globala uppvärmningen kommer att vara ”mycket viktig” för deras röst (rankad 17).

Forskning tyder på att färgade personer kan vara mer bekymrade än vita för klimatförändringar eftersom de ofta är mer utsatta för miljöfaror och extrema väderhändelser. Ett särskilt viktigt exempel är att färgade människor förmodligen är mer utsatta än vita för luftföroreningar. Ojämlik exponering för miljöproblem som detta kan också åtminstone delvis förklara varför hispanics/latinamerikaner och afroamerikaner rapporterar större avsikt att delta i klimataktivism.

Jämfört med vita i USA är färgade personer mindre politiskt polariserade i sina åsikter om klimatförändringar, och är mindre benägna att identifiera sig som republikanska eller politiskt konservativa. Till exempel visar våra data från 2019 att 46% av vita identifierade sig som republikaner (eller lutande åt republikanerna) jämfört med 19% av hispanics/latinamerikaner och endast 6% av afroamerikaner.

I själva verket, när vi kontrollerar statistiskt för skillnader i partitillhörighet mellan ras/etniska grupper i våra analyser, är afroamerikaner inte mer oroade eller bekymrade över global uppvärmning.

Latinamerikaner är emellertid fortfarande mer oroade eller bekymrade än vita, även när man kontrollerar för skillnader i partidentifiering.

Således kan skillnader i politiska åsikter mellan vita och färgade personer förklara vissa etniska skillnader i oro för och engagemang i klimatförändringar.

Att förstå hur olika grupper av människor uppfattar och svarar på klimatfrågor, och varför det finns skillnader mellan grupper, kan hjälpa till att förbättra kommunikationen om klimatförändringar mellan olika grupper och effektivare stödja allmänhetens engagemang och åtgärder.

Redaktören: Och varierande exponering för klimatförändringar kan vara en rimling bakomliggande bidragande orsak.

Föregående artikelÅrhundradets fångutbyte: Assange mot brittiska och amerikanska legosoldater tillfångatagna i Ukraina
Nästa artikelPutin om faran för Sverige och Finland med Nato-medlemskap
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

  • Nejdå, utan de som ”följer pengarna”. D v s de är på jakt efter de rikedomar som Europa stal och än idag stjäl från Afrika. Alltså kräver de det som är egentlig deras – sweet payback time ,-)

 1. Kina, Indien och Afrika bryr sig minst om ”klimatförändringarna”, Kina och Indien bygger nya kolkraftverk varje vecka.

  • Jo. det stämmer nog men kom ihåg att man även stänger, i alla fall i Kina, många gamla kolkraftverk eftersom de smutsar ner för mycket! Sen är det också så att energin behövs för att producera de varor vi i väst importerar från dessa länder!

   • ”Sen är det också så att energin behövs för att producera de varor vi i väst importerar från dessa länder!”

    Så det är ändå västerlandet och de vita européerna som är det egentliga problemet?

   • Kina stänger en massa gamla fossil kraftverk och ersätter som med nya effektiva som släpper ut betydligt mindre föroreningar. En anledning är miljön, men även att dom har nått sin tekniskt-ekonomiska livslängd. Dom är helt enkelt utslitna och går inte att renovera. USA gör samma sak men ligger av historiska skäl mellan 10 till 20 år efter Kina. Kina behöver energi, inte bara för tillverkning för export, utan för att eliminera fattigdom, vilket som har lyckats mycket bra med. Den nya energin är främst kärnkraft, vindkraft och solkraft. De nya fossilkraftverken kommer att vara ekonomiskt-tekniskt slut efter 30 till 40 år, alltså 2060, och då kommer dom att rivas, och man räknar med att ny teknologi då tar över, som Torium reaktorer. Kina driver alltså en mycket klyftig långtidsplanering. Vad som verkligen är intressant är att man efter 2010 har stängt ner tiotusentals kolgruvor, en del mycket stora.

  • Viket är en stor fet lögn, för den berättar inte att man stänger ner mängder, tusentals, av gamla nedsmutsande kraftverk och ersätter som med moderna rena. Relativt expansionen och avskaffandet av fattigdom sjunker alltså utsläppen dramatiskt. Mätningar utförda i USA visar tydligt att just Kina är en av världen minst utsläppande.
   https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/co2-per-capita-world-China-place-44-P.jpg
   Med modern satellitteknologi kan vi mäta precis var till exempel koldioxid kommer ifrån, och koldioxid kommer inte från storstäder eller industriella center, utan från floder och hav. Skillnaderna är mycket tydliga. Koldioxid är dessutom en gas som gynnar klimatet och bidrar mycket marginellt till någon uppvärmning. Ökad koldioxid är resultatet av uppvärmning, inte orsaken. Mycket tydligt från mätningar som går tillbaka miljoner år.

 2. Topp 10 kolproducenter 2019

  PR China 3550 Mt fördubblat produktionen, fem ggr större än USA
  India 771 Mt fördubblat produktionen, lika stor som USA
  USA 685 Mt har minskat 5-10 %
  Indonesia 549 Mt
  Australia 483 Mt
  Russia 420 Mt
  S Africa 259 Mt
  Germany 169 Mt
  Poland 122 Mt
  Storbritannien är inte ens med på listan.

  Source: IEA Coal Information 2019

 3. ”Vilka ras- och etniska grupper bryr sig mest om klimatförändringar?”

  Snacka om fejkfråga….
  Alla vi här vet att det inte finns raser bland människor.
  Etniska grupper finns men bedöma dem efter klimatförändringar är också fejk.

  Men om vi kommer till politiska grupper så är frågan inte längre fejk.
  Frågan om klimatförändringar betyder mer för människor till vänster i politiken än de till höger.
  Orsaken torde vara att de här två grupperna saknar förtroende för varandra.

  • Du har rätt om ”ras”, ett begrepp som ändå används mycket i debatt, i vanligt tal och politiskt. Jag har ändrat titeln på artikeln och förklarar varför jag gör det.

   • Jag tror det är så att med identitetspolitik förvandlas vissa ord till invektiv.
    Det är människors sätt att försvara sig mot angreppen.
    Längre tillbaka när samhället mera styrdes av en klasskampsretorik blev kapitalist ett skällsord.
    Det kan förvissa vara så fortfarande men långt från samma utsträckning som tidigare.
    Istället har tillkommit andra politiska skällsord som ersättare.
    Ordet rasist är väl det mest tydliga.

 4. Vi talar ofta om hur energi genereras, solkraft, vindkraft, kärnkraft osv. Vad som är mest intressant i Kina är hur den förbrukas. Allt elektriskt är indelat i fem klasser, mest eller minst energieffektivt. Alla är märkta. Förr tände man i 200W lampa i salongen. Idag använder man ett punktljus på 3W. Det är en energibesparing på 98.5%. Parkbelysning går på sparlåga, och går på fullt med en rörelsesensor när någon går förbi. Belysningen i trappuppgångarna slås på av ljudet när någon kommer, etc.

   • Enligt Ekonomifakta står Kina för 11,5 av 38 miljarder ton utsläpp av koldioxid, dvs för 30 %.

    3 304 EU och Storbritannien5 107 USA1 792 Ryssland1 437 Europa och Centralasien1 154 Japan585 Nordamerika1 358 Internationellt flyg och transport856 Afrika söder om Sahara1 776 Latinamerika och Karibien3 285 Östasien och Stilla havet2 831 Mellanöstern och Nordafrika9 Övriga Länder2 597 Indien390 Sydasien 11 535 Kina. (https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/koldioxidutslapp-i-varlden/?graph=/25898/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/all/)

    • En tredjedel är för mycket men möjligtvis acceptabelt om landet styrs av ett kommunistparti.
     Något du kan instämma i?

    • Till och börja med är Kina folkstyrt, inte partistyrt som länder som Sverige. Det högsta beslutande organet i Kina är Nationalkongressen, vilket motsvarar Sveriges Riksdag. Den stora skillnaden är att Nationalkongressen består av folkvalda personer, inte parti-utsedda personer som i Sverige. Nationalkongressen delegerar sedan både makt och uppgifter på villkor till de nio folkrörelserna, varav kommunistpartiet är det största. Det kallas partier språkligt, men motsvarar inte alls svenska partierna med en styrande icke vald partistyrelse där den verkliga makten ligger. I Sverige är folket helt blockerat från att påverka, medan i Kina har kan folkviljan styra de olika besluten.

     Frånsett propaganda och politiken är koldioxid ganska ointressant eftersom koldioxid bara mycket marginellt påverkar någon uppvärmning. Ökad temperatur ger ökad koldioxid enligt naturlagar som Henrys Lag. Halten koldioxid är alltså en funktion av temperaturen, inte tvärt om. Satellitsändningar visar klart att källan till koldioxid är inte storstäder, industriområden och mänsklig verksamhet, utan floder och havsområden. Naturlagar dikterar att främst hav och floder absorberar eller avger koldioxid för att uppnå rätt balans vid en viss temperatur. Det är mätningar, och ligger bortom alla åsiktsdebatter.

   • Nu är det väl så i verkligheten att naturliga källor står för ca 95% av alla utsläpp av CO2 så där ligger Kina i lä!

 5. Idag har jag lyssnat till Henrik Jönsson.
  Bara för jag tyckte det var intressant.
  Berättelsen handlade om hyperstagflation som han menar hela Västvärlden nu kan stå inför.
  En ekonomisk kris utan motstycke där vanliga marknadsparametrar satts ur spel.
  Henrik menar vi ser början nu genom en skenande inflation i världsekonomin.
  Där i princip alla är förlorare.
  Henrik menar de är tre samverkande orsaker.

  1. Coronapandemins effekter

  2. Den krigsliknande konflikten i Ukraina som blivit till en väpnad konflikt mellan Västvärlden och Ryssland i landet Ukraina men som Henrik påstår är Rysslands anfallskrig på Ukraina.
  Men där håller jag inte med Henrik alls.

  3. Och sist men kanske allvarligast Västvärldens politikers lättjefulla och oansvariga handlande om sina länders ekonomier och penningpolitik tillsammans med ett moraliskt koketteri om en värld som håller på att gå under genom klimatförändringar samt som jag själv tycker en överdriven och urskiljningslös humanism framkallad av USA:s utrikespolitik och krigshandlingar i framförallt Mellanöstern som gjort att främst Västeuropa blivit till politisk splittring tärda på socialt och ekonomiskt kapital.
  Se bara på Belarus och Ryssland. De länderna behöver inte ta emot några migrationsströmmar från Mellanöstern och Nordafrika då de inte haft något ansvar för USA:s krigspolitik mer än Ryssland gjorde en militär insats med stridsflyg i Syrien för att stoppa IS terrorister.

  Västvärlden, EU, svenska politiker och partiet Socialdemokraterna, dom är ju totalt blåsta i huvudet.
  De skulle straffa Ryssland ekonomiskt för deras insats mot de Väststödda ukrofascisterna men nu visar det sig att de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland slår som en bumerang tillbaka på Västeuropa själva.
  Hur dum får man bli egentligen?

  Västvärlden tycks inte fatta att Ryssland är en liten ekonomi men en stor kultur.
  Där den stora kulturen är viktigare än den lilla ekonomin.
  Kulturen är den stora styrkan inte ekonomin.

  USA är tvärt om. Därför slår ekonomiska kriser långt värre i USA.
  Har USA någon kultur överhuvudtaget eller är där bara business samt köp- och säljaffärer?

  USA och Västvärlden tror dom äger hela världen men det gör dom inte.
  Får inte Ryssland sälja sin billiga energi till Västeuropa så står där andra i kö.
  Vissnar en blomma på ängen så står där tusen åter.

  Räkna med tuffare ekonomi i Västvärlden framöver.
  Diverse vänsteraktivister av klimat- och generös migrationsmodell samt moraliserande humanister på vänsterkanten kommer förmodligen få det betydligt tuffare framöver.
  Det är lätt att vara generös med andras pengar men vad göra när pengarna tagit slut?

 6. Med anledning av KarlWs kommentar fr 22 juni 2022:
  Jag uppskattar mycket KarlWs bidrag till vår kunskap om Kina men hälsan tiger still från min sida och det som föranleder mig att skriva är kritik mot KarlWs ofta upprepade uppfattning om CO2. Inte lögn men likväl missvisande. I ett dok på mychinaway som det inte gick att kommentera på när jag sist besökte avslöjade KarlW genom det han skrev där och som var avsett att vara pedagogisk information från en som kan ämnet, att han i själva verket missförstått hur CO2 bidrar till uppvärmningen. CO2 är nämligen i stort ogenomsynligt för värmestrålningen och om det var som i en enkel modell för växthuseffekt skulle växthuseffekten inte öka vid tillfört CO2. Men i stället handlar det om att det finns en temperaturgradient med ca -6 grader/km i troposfären och det är orsaken till att det strålar ut mindre energi när CO2 tillförs. Och inte växthuseffekten i sig som är i stort oförändrad.
  I flera sammanhang där verklig växthuseffekt förekommer finns det nog en temperaturgradient men den i atmosfären är väldigt påtaglig.
  Richard Lintzen som är en känd skeptisk klimatforskare har tidigare resonerat om en iriseffekt vilket visar att det behövs något exceptionellt för att kunna förklara hur klimatet skulle kunna reglera bort verkan av ökad CO2. Han inser att det måste till en sorts homeostatisk verkan som det emellertid saknas bevis för. Men det är bra att han tar upp det för det vore förstås intressant om det vore sant.

  • ta en titt på denna sajt. https://earth.nullschool.net/#2022/06/23/0300Z/chem/surface/level/overlay=co2sc/orthographic=-118.51,39.89,3000/loc=-126.039,40.144
   Det är realtids satellit mätningar av koldioxid. Klicka på olika ställen på globen och du får reda på koncentrationen av koldioxid på den platsen i realtid. Om teorin är sann att människan står för utsläppen vilka driver upp temperaturen borde koncentration vara störst runt människans städer och industriområden. Det är den inte. Största koncentrationen finns runt haven och stora floder. Den nuvarande propaganda teorin att människan skulle vara orsaken till koldioxid med uppvärmning som följd är alltså bevisligen en lögn.

   Koldioxid bidrar till uppvärmning marginellt, men enligt fysikens lagar, Henrys lag speciellt, är det ökningen av temperaturen som orsakar en ökning av nivån av koldioxid. Nivån av koldioxid är alltså främst en funktion av temperaturen, inte tvärt om. Jorden har gått igenom denna process av uppvärmning många gånger över miljoner år innan människan fanns, och bevisligen är det en temperaturökning som orsaka en ökning av koldioxid. Först ökad temperatur, följd av ökad nivå av koldioxid.

 7. Problemet med detta är att man måste hålla sig till väldigt generella resonemang på en kommentarstråd. Väldigt ofta hittar någon någon udda detalj på en blogg någonstans, och framför det som den väsentliga sanningen. För mig är fysiken, det har inget att göra med ”väder”, rätt klar, det är när massor av olika fysikaliska fenomen börjar samverka eller motverka varandra det blir komplicerat. Jag har själv trasslat till det för mig genom att föröka förklara varför vad som står i ett blogginlägg någonstans är irrelevant, även om någon utan djupare kunskaper i ämnet råkar ha en annorlunda åsikt. Det har lett till att jag försökt leverera en tioårig vetenskaplig matematisk och fysik utbildning på en konsumentråd, och det går inte. Vad som pågår på jorden idag med koldioxid och uppvärmning är mycket klart, för jorden har gått igenom samma sak åtskilliga gånger i historien. Sedan får konspirationsteoretikerna tycka vad dom vill.

 8. Om vi nu granskar galenskaperna som klimathysterikerna står bakom så till att börja med varför ha med John Kerry? Det måste ju vara någon typ av idioti att låta en kriminell miljöförstörare vara en av ledarfigurerna…John Kerry har enligt uppgift 6 olika boenden, 12 bilar, 2 yachts och en privatjet och denna charlatan ska tydligen säga till andra att minska sina utsläpp? Den s k miljörörelsen är kidnappad av globalisternas elit som John Kerry och är i sak helt ute och cyklar…Klimatet blir kallare och det är verkligheten!

 9. Miljöpartisterna på svt förnekar sig inte, deras kampanj pågår 24/7. När isarna smälter blir det reportage på reportage, när de fryser till är de inte intresserade.

 10. ”Klart man litar på forskarna.”

  I en liberal värld går det mesta att köpa.
  Förmodligen även forskare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here