Är du en Gumanist?

22
2377

 

Azovbataljonen

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan” återpubliceras denna artikel. Resonemanget och frågeställningen i artikeln känns fortfarande aktuella.

Ingress, Rolf Nilsson:

Rolf Nilsson

När jag läste nedanstående artikel av Bjørn Nistad tänkte jag att Äntligen, äntligen någon som vill problematisera det praktiskt taget enstämmiga fördömandet av den ryska invasionen i Ukraina (eller den speciella militära operationen, om man vill använda deras egen benämning).

Alla jag läst, som kommenterat kriget, är väldigt noga med att framhålla att invasionen är folkrättsvidrig. När de talar om kriget och om Putin nöjer de flesta sig heller inte med detta, utan tillfogar minst ett negativt adjektiv – brutalt, avskyvärt, vedervärdigt, ondskefullt osv.  Och visst, krig är brutala, det finns inga krig utan förstörelse, död, plågor, skador, övergrepp i olika former, när känslorna snabbt tar över och driver på.

Men aldrig finns sådana adjektiv med när man talar om Jemen, Sudan, Somalia, Etiopien. Aldrig när man tidigare har kommenterat USA:s krig. Orden manipulerar hur vi uppfattar berättelsen.

Men åter till Nistad och hans artikel och hans uppenbara vånda. Nistad vet vad folkrätten säger om krig, det är problematiskt. Men han ställer den viktiga frågan: Man bör ändå fråga sig vad som var alternativet till den nu påbörjade militära interventionen.”

Jag har också ställt den frågan i olika kommentarsfält, men alla skribenter har duckat. Ingen har velat/vågat besvara den frågan. Det kan förstås bero på att man inte har något svar, även om man inte vill erkänna det. Det kan också bero på en utbredd rädsla att bli stämplad som Putinkramare, krigsivrare, rysk medlöpare osv. Man kan förnimma George W. Bush’s ord, om att de som inte är med oss är mot oss. Rädslan för att avvika från det som är mainstream. Det finns bara svart och vitt och åsiktskorridoren har plötsligt blivit väldigt smal.

Detsamma gäller om man tvivlar på den officiella berättelsen om 9/11, Om man inte utesluter möjligheten att covid kan vara framställt på ett biovapen-laboratorium, om man vägrar att vaccinera sig med ett mRNA-vaccin från Pfizer, om man undrar över statistiken över allvarliga biverkningar. Då kommer stämplingen fram igen – konspirationsteoretiker, antivaxxare, så kan man inte tycka. Så får man helt inte inte tycka. Då möter man avståndstagande.

Åter till folkrätten. Krig är onekligen ett brott mot folkrätten. Men är det skillnad på ett oprovocerat anfall och ett som provocerats fram av någon som vill ha tlll stånd ett krig, men utan att själv framstå som angriparen. Att mucka gräl, som vi kallar det som föregår ett slagsmål. Man brukar tala om lagens anda och mening, då man inte kan beskriva alla upptänkliga fall i en lagbok.

Om vi väljer USA:s krig mot Afghanistan och Irak som jämförelseobjekt tycker i alla fall jag att båda dessa är just oprovocerade angreppskrig. Varken Afghanistan eller Irak angrep USA eller utgjorde något hot mot USA.Ändå angreps de, med oerhörda konsekvenser för deras länder och befolkningar.

Bjørn Nistad beskriver det som föregick invasionen (han väljer att använda ordet intervention), statskuppen, angreppet på civilbefolkningen i Donbass med minst 14000 dödsoffer under 8 år, hur man behandlade det ryska. Och när man betänker att Zelenskij blev vald med 73 % av rösterna på löftet om att skapa fred med Donbass säger det något om vad folket ville. Men så blev det inte.

Det som också är en viktig del i det som hänt är vilka diplomatiska ansträngningar som gjorts.

Har Ryssland försökt att undvika krig? Har Ukraina försökt undvika krig? Har USA och medlemmarna i Nato försökt undvika krig? Möjligheten fanns ju.

Är Rysslands krav på säkerhetsgarantier för egen del berättigade? Vad skall Nato skydda mot? Borde inte alla länder i Europa, inkl. Ryssland och Ukraina, tillsammans kunna komma fram till en ny europeisk säkerhetsordning, som tillfredsställer allas behov? Är neutralitet något otänkbart? Måste alla länder vara med i Nato? Men Schweiz och Österrike kan ju vara neutrala och stå utanför.

Eller fanns det geopolitiska motiv bakom det faktum att de som kunde skapat fred inte ville göra det?

Och vad skulle Ryssland göra när ingen ville lyssna, ingen ville respektera? Falla undan, låta Ukraina och Georgien bli medlemmar i Nato, acceptera USA-baser ovh missilbatterier intill sin gräns? Med 4 minuters flygtid för missiler till Moskva. Med ukrainska kärnvapen? Med biovapen riktade mot sig? Med den ryska befolkningen, varav många också är ryska medborgare, utlämnade till ett nazistiskt angrepp på Donbass?

Skulle inte de som en gång formulerade folkrätten skilja på dessa båda exempel? Själv gör jag det. Jag delar Nistads slutsats, att Ryssland lämnades utan något bättre alternativ efter att de diplomatiska ansträngningarna bemötts med kalla handen, och att kriget därför är berättigat och att skulden bör låggas någon annanstans. Till exempel på den statsledning som skickar sina unga män att dö i ett krig som väljarna inte ville ha och som på förhand var dömt att förloras. På den statsledning som cyniskt låter ett annat lands unga män bli kanonmat för sina egna intressen, i stället för att använda sitt inflytande för att skapa den fred och den säkerhet som Ryssland efterfrågat, sedan åtminstone 2007, när Putin höll sitt tal på säkerhetskonferensen i München.

Döm själva! Jag hoppas att Bjørn Nistads artikel 28/4 kan skapa debatt i kommentarsfälten här på Global Politics, som på så vis kan utgöra en fristad för just debatt, där åsikter och argument kan brytas mot varandra utan fördömanden. Så som ett demokratiskt samtal skall se ut och som sådant släppas fram och skyddas.
28 februari 2022 av Bjørn Ditlef Nistad

____________________________________________________________________

Gumanister

Björn Nistad

De senaste dagarna har jag fått mejl och andra förfrågningar från personer som ogillar mitt uttalade stöd till Putin och de ryska myndigheterna efter den inledda ryska militära interventionen mot Ukraina. En del av reaktionerna har kommit från personer med minst sagt oförställd antirysk åsikt. Dessa har varit lätta att ignorera. Men det har också kommit negativa reaktioner från personer som inte på något sätt kan anklagas för att vara russofoba.

Det kan vara personer som är kritiska till västlig utrikespolitik, som anser att kuppen i Ukraina 2014 var fel, som har blivit bestörta över Kievregimens bombningar av Donbass, och som varit positiva till mitt informationscenter. Några av dem har till och med stött det ryska övertagandet av Krim. De pågående militära operationerna i Ukraina skrämmer dem däremot.

Jag skall inte hävda att den militära interventionen i Ukraina är oproblematisk. Den har kastat två brödrafolk, ryssar och ukrainare, i krig med varandra. Det kommer att bli en konflikt mellan Ryssland och Europa, och USA:s närvaro i Europa kommer att öka. En ny järnridå kommer att uppstå. Länderna kommer att rusta upp. Det politiska klimatet kommer att bli mer tillspetsat, både i västländerna och i Ryssland.

Man bör ändå fråga sig vad som var alternativet till den nu påbörjade militära interventionen. I åtta år försökte Ryssland övertala makthavarna i Kiev att följa Minsk-avtalen 2014-15, som såg framför sig en lösning på Ukrainakonflikten genom decentraliserande reformer. Kievregimen saboterade avtalen och förde samtidigt ett terrorkrig mot folket i Donbass, vilket har krävt mer än 4 000 civila liv. Västländer avvisade alla Rysslands krav på säkerhetsgarantier i form av icke-utvidgning av Nato, utebliven utplacering av offensiva vapen i Östeuropa och ett internationellt avtal om ukrainsk neutralitet. Den ukrainske presidenten, Vladimir Zelensky, har uttalat att Ukraina överväger att skaffa kärnvapen, något som den forna sovjetrepubliken förmodligen skulle kunna göra på kort tid. Nyligen blossade striderna i Donbass upp igen, med massevakuering av civilbefolkningen till Ryssland som följd.

Vad skulle Putin och den ryska ledningen göra i denna situation? Vänta på att Kievregimen, som har deklarerat sin avsikt att använda våld för att återta. inte bara Donbass, utan även Krim, ska skaffa kärnvapen? Låta amerikanarna, med eller utan ett ukrainskt NATO-medlemskap, etablera militärbaser och placera ut offensiva vapen, till exempel missiler med kärnstridsspetsar, i Ukraina, så att man från rysk sida inte skulle kunna reagera på en ukrainsk attack mot Krim och halvöns 2,4 miljoner invånare, utan att riskera ett kärnvapenkrig med USA?

Kan någon tvivla på vad som skulle hända med folket på Krim om detta avskum skulle få kontroll över halvön?

Att kräva den sortens återhållsamhet är ett uttryck för en svärmisk, oansvarig pacifism. Kan någon föreställa sig den rädsla befolkningen på Krim skulle utsättas för om halvön – under täckmantel av ukrainska eller amerikanska kärnvapen – skulle erövras av Högra Sektorn?

Den här typen av pacifism beskriver Nordahl Grieg i Ung må verden ennu være (1938) som gumanism.

Gumanister är människor som vill ha det goda, i det här fallet för att skydda folket på Krim och för att minska risken för kärnvapenkrig. Men de är inte villiga att acceptera de medel som behövs för att förverkliga det goda, i det här fallet för att hindra Ukraina från att få tillgång till kärnvapen.

Det ryska beslutet att ingripa militärt i Ukraina berodde sannolikt på en kombination av flera faktorer. Kritiker av Putin hävdar att ingripandet berodde på att Putin och omgivningen fruktade att demokrati och pluralism skulle spridas till Ryssland. För argumentets skull, låt oss anta att de har rätt. Men även ett ingripande utfört av en diktator, som kanske håller på att tappa förståndet, som vissa hävdar, kommer att bidra till två saker som är svåra att inte betrakta som positiva: Det kommer att avsluta Kievregimens terrorkrig mot befolkningen i Donbass. Och det kommer att avlägsna en regim som har gjort rysktalande till andra klassens människor och antagit en rad lagar och förordningar för att utrota ryskt språk och kultur.

För mig är det svårt att förstå att människor, som uppriktigt tar avstånd från Kievregimens terrorkrig mot Donbass och den närmast apartheid-aktiga diskrimineringen av rysktalande, tar avstånd från en militär intervention, som gör att den regim som är ansvarig för terrorkriget och diskriminering, avlägsnas.

För mig är sådana människor vad Nordahl Grieg beskriver som gumanister.

Människor dör till följd av den ryska militära interventionen i Ukraina, och hem och andra objekt förstörs. Men oavsett hur dramatiska budskap våra massmedia kan komma med, är det som händer nu i Ukraina knappast mer blodigt och förödande än vad folket i Donbass har fått utstå i åtta år.

Slutet på terrorkriget mot Donbass – kombinerat med en minskning av faran för kärnvapenkrig i Europa – för mig finns det mer än tillräckligt med anledning att helhjärtat stödja den ryska militära interventionen mot den nuvarande ukrainska regimen.

Läs om ett av offren för Kievregimens terrorkrig mot folket i Donbass, 4-årige Vladislav Dmitriev, här.

Läs om hur det ukrainska Rada (parlamentet, ö.a.) 2019 bestämde sig för att utrota det ryska språket och kulturen här.

Föregående artikelUSA-stövlar på marken i Gaza?
Nästa artikelIsraels och USA:s plan för Gaza är uppenbar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

22 KOMMENTARER

 1. Visst är det så, åsiktskorridoren syns mycket trång.
  Några få har försökt att problematisera denna tragiska konflikt
  som pågår i Ukraina och en av dem är den mycket kloka Frida Stranne,
  vars två välskrivna artiklar på Aftonbladets kultursida
  försöker sända ett budskap till oss alla att höja blicken
  och se utanför den gängse officiella sanningen som råder.
  Hade gärna sett om den åsiktsyttringen lämnats plats i
  det trånga utrymme som uppenbart SVT o Sr erbjuder vad gäller
  att förklara denna inte helt svart vita konflikt.
  Ty viktigt är att denna konflikt när den slutar, på något sätt
  skall ena folkflertalet oavsett vilken sida
  och över landgränsen dem befinner sig på.
  Därtill vore det önskvärt att en mera analyserande åsikt
  varit mer bärande från våra politiskt ansvariga,
  istället för att ständigt tala om krig och vapenleveranser.

  Att Sverige lutar sin tillit så oförbehållsamt mot
  USA/Nato finner jag också mycket bekymmersamt för
  vår frihet att bestämma vårt lands färdriktning
  som samhällsbygge.
  Vill mena att USA är inget efterföljansvärt exempel
  med tanke på deras splittrade och starkt segregerade samhällsbygge
  och i övrigt krigiska exempel på vår planet

  • Sanna humanister?
   Det finns nästan 200 folk i Ryssland och cirka 50 av dem bor i olika regioner i Kaukasus.
   De 10 största etniska grupperna i det ryska Kaukasus.
   Det ryska Kaukasus är hem för ett stort antal etniska grupper, var och en med sin egen historia, språk, kultur och gastronomi. Det finns nästan monoetniska nationella republiker, som Ingusjien, där Ingush-folket utgör 95 % av lokalbefolkningen, och multinationella republiker som Dagestan, med cirka 30 folk och 14 statliga språk. Vilka är de kaukasiska etniska grupperna som anses vara de mest talrika?
   https://www.rbth.com/travel/334935-largest-peoples-caucasus

 2. När vi nu ser hur illa det går för Ryssland i Ukraina är det kanske inte så meningsfullt att fråga sig om Rysssland kunnat nå sina mål i Ukraina utan att göra denna militära operation. Men eftersom fråga ställts vill jag som rysslandvän säga att jag tror det. Först vill jag säga att jag delar Nistads syn på hur illa den ryssktalnadse befolkningen i Nonbass blivit behandlade under 8 års krig. Men påståendet att Ukrarina under Zelenskijs ledning skulle skaffa kärnvapen och komma med i Nato och att detta skulle vara nära förestående vill jag invända emot. Histad skriver själv att Zelinkkij hade med stor majoritet blivit vald till presdent med löfte att söka förbättra förhållandet till Rysssland. Men Putins uttalade storpolitiska ambitioner var ju större än vad som gällde Ukraina. Han krävde ju att NATO skulle överge de nya medlemmarna i alliansen som gränsade mot Ryssland, men detta skulle ju vara politiskt omöjligt med hänsyn till opinionen i dessa länder med tanke på att Putin talat om hur katastrofalt det varit med Sovjetujinonens upplösning och hans vilja att återskapa dess storhet. Ledarna i Frankrike, Stgrfbrtannien och Tyskland besökte ju Putin för att klargöra att NATO:s storlek låg fast men att man intr hotade Ryssland. Hade det fortsatt bara handlat om Ukarina skulle det inte varit omöjligt att få till stånd avtal som garanterade dess neutrala status utanför NATO. Men dessa begränsde mål prövades aldrig, och Putin underskattade Ukrasinas motståndskraft och hjälpen från omvärlden och katastrufen för RWysslands är nu ett faktum.

  • Göte, ”hur illa det går för Ryssland i Ukraina” är inte ett faktum utan påståendet som du tog för givet. Vän till Ryssland som du är blir du säkert glad att höra att den speciella militära operationen i Ukraina går enligt plan. Demilitarisering och denazifisering av Ukraina på framfart med stor framgång.
   Att Ukraina vill skaffa kärnvapen däremot är inget påstående utan ett faktum, hänvisar till Zelenskjs uppträdande i München. Faktum, Göte, är ingenting man behöver tro på utan man ska behöva kunna de för att bilda sig ett rätt uppfattning om saker och ting och inte sväva fritt i fantasivärden.
   Inte heller påståendet om att alla som söker kan bli medlemmar i NATO är korrekt. Enligt NATOs stadgar ska/bör man neka tillträde om följden blir ett försvagat och lidande säkerhet för andra länder. Detta är ett faktum liksom att NATO har brutit mot dessa stadgar genom att utöka alliansen på bekostnad av andras/allas säkerhet.
   Slutligen, krigets legitimitet, uppskov till krig, geo-politiska förutsättningar är värda att förstå oavsett hur det ska gå för deltagarna.

   • FN: 1 maj 2022.. Hunger kan inte vara ett vapen varken militärt eller ekonomiskt.
    Är vapenexport från USA/EU till Ukraina mer human än spannmålsexport från Ukraina till
    Nu har nästan 4,5 miljoner ton spannmål samlats i Ukrainas hamnar, men spannmålen kan inte tas ut ur landet. Detta konstaterade chefen för den tyska avdelningen av FN:s världslivsmedelsprogram Martin Frick i en intervju med DPA-byrån, publicerad idag den 1 maj.
    Problemet, enligt Frick, är att hamnutgångar och sjövägar är blockerade. Och mat från Ukraina är viktig i andra länder.
    ”Hunger kan inte vara ett vapen varken militärt eller ekonomiskt,” sa Frick. Efter det uppmanade han till att tillhandahålla mat till invånarna i Ukraina och att återuppta leveranserna till andra stater för att ”mjuka upp den globala livsmedelskrisen.”

    Det bör noteras att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz , under en första maj-demonstration, idag lovade att hjälpa länder som på grund av situationen i Ukraina kan möta ett liknande problem.
    ”Vi borde redan nu vara oroliga att det kommer att finnas de som kommer att svälta, att det finns stater som inte längre kommer att kunna ge bröd till sin befolkning, att hela den här militära situationen kommer att leda till hunger i världen. Vi kommer inte att lämna dessa fattiga länder ifred, vi kommer att stödja dem”, försäkrade han.

    Som EADaily rapporterade , mot bakgrund av stönanden om den förestående livsmedelskrisen, fortsätter västländer, inklusive Tyskland, att leverera vapen till Kievregimen, inte generad av huvudmålet – att fördröja Rysslands militära specialoperation i Ukraina så mycket som möjligt. När det gäller matens välmående i USA görs undantag från sanktioner och embargon. I synnerhet var detta fallet med tillgången på mineralgödsel från Ryssland, som amerikanska bönder inte kan vara utan.

  • Nu går väl kriget ungefär som förväntat för Ryssland! Ukrainas offensiva militära förmåga är utslagen och hade det gått bra för Ukraina hade de ju inte behövt tigga om stöd och vapen från väst! Rysslands problem är att de måste hela tiden ta hänsyn till civila vilket ukrainska trupper och utländska legoknektar tar väldigt lätt på vilket vi ser exempel på i Mariupol där de terroriserar civila. Men visst underskattade Putin problemen med att strida med ena armen bakbunden och hade Ryssland inte haft civila att skydda från striderna hade givetvis de ukrainska trupperna och legionärerna redan varit i gravar för länge sedan eftersom Ryssland förfogar över vapen som fått ukrainsk militär att blekna…Därav deras utnyttjande av civila som sköldar. Varför inte Minsk implementerades trots avtal kan bara skyllas på USA, ingen annan!

 3. USA är mästare på propaganda, och I detta krig är de drivande och ansvariga. Den svenska opinionen är ett offer för denna propaganda.
  Det är öppet deklarerat av dem själva i USA att krigets syfte och mål är att destabilisera Ryssland. Under rätt många år har man sett hur Ukraina med USA/Nato i ryggen försökt provocera Ryssland, och med den stora eskalering av anfallet på Donbass som de laddade upp till i början av året fanns ingen annan möjlighet för Ryssland än att på invånarnas inbjudan och rop på hjälp gå in i konflikten.
  Kriget, som tjänar syftet att trötta ut Ryssland och samtidigt ger stora vinster för krigsmaterialindustrin, kan avslutas omedelbart om ”västmakterna” så vill, men USA hoppas och räknar med att det ska pågå till ”den sista ukrainaren”. Så länge de kan fortsätta skicka krigsmaterial till Ukraina kan de göra stora vinster och hålla Ryssland sysselsatta. Ett delmål för USA verkar också vara att knäcka Europa och de europeiska politikerna verkar vara mycket angelägna att göra Biden &co till viljes.
  Västmakterna styr marionetten Zelenski och Zelenski har ingen möjlighet att avsluta kriget med eget liv i behåll. Det finns tydliga tecken på att hans nazistvänner skulle nacka honom då. Han sägs nu planera för ett fortsatt liv i UK. Vi får se om han lyckas med det.
  Jag tycker vi ska vara mycket tacksamma om Ryssland lyckas av-nazifiera Ukraina. Nazisternas långsiktigt uttalade mål är ju att ta makten i hela Europa

 4. Den nya ryska strategin sen Ukraina inte fallit samman som tänkt är att ta Odessa och hela svarta havskusten, och göra Ukraina landlocked. Ryska Imperiet vill ha vasaller längs sina gränser, är man olydig blir det pisk.

  • Den är inte nytt. Odessa har varit målet från början. Odessa, en stad som Drottningen Katarina de Stora anlade, är ryskt. Den ska förenas med moderlandet således. Vilket betyder slut på lill-Britanniens och lögnimperiets provokationer i Svarta Havet. Glöm inte också att så här dags nästa år kommer det inte att finnas ett Ukraina – den är vid det laget styckats upp i tre eller fyra delar. Summan av kardemumman – Operation Z fortskrider som planerat. Gilla läget😊 Under tiden ett tips till dig så du lär dig något bortom lögnimperiets sagor: https://www.strategic-culture.org/news/2022/05/01/nato-the-founding-lie/

 5. Jag skrev om saken nyligen, på liknande vis och tog det t.o.m. ett steg längre, men fick inga kommentarer på den.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2022/03/22/kritik-vladimir-putin-borde-nomineras-till-nobels-fredspris-inte-anklagas-for-folkrattsbrott/

  Sånt är livet. Evident sanning möts med tystnad från gumanisterna. Orsaken till fegheten tycks vara rädsla. Min meditation gör mig lugn och modig, men hur många människor mediterar flitigt med gott resultat? Hur många tänker öppet och skeptiskt och gör det som de vet är rätt med positivitet och kraft? Jag hoppas hitta 12 sådana individer. Välkomna!

  • Han är dock inte alls lika väl ”meriterad” som Nobelpristagaren president Obama, som startade och bedrev fler krig utan att USA var hotat, krig som dödade mångdubbelt fler än i Ukrainakriget.

 6. Vi skall noga komma ihåg att uppfattningen om Rysslands påstådda brutalitet är en produkt av en intensiv propaganda levererad via svenska media. Rapporterna om Butja har bevisats vara falska, dödandet utfördes när ukrainska styrkor hade kontroll. Det har man kunnat fastställa med astronomiska beräkningar och fotoanalyser. Likaså när det gäller sjukhuset och teatern. Sjukhuset togs över av Azovbataljonen två dager innan den påstådda bombningen, och det presenterades till och med i säkerhetsrådet.

  Media skriver om ”ryska massgravar” i sådan form att dödandet skall associeras med Ryssland. Vad som verkligen händer är att nazistiska Azovbataljonen tar över ett bostadshus, placerar artilleri och granatkastare på markplanet, prickskyttarna på övervåningarna, och de civila på andra våningen som mänskliga sköldar. De dödade civila överges sedan när Azov militären flyr, och det blir för ryssarna att begrava dom när dom anländer. Det mörkar propaganda media helt och istället förfalskar händelsen.

  Som ett exempel, tror ni Hitler eller Josef Goebbels hade fått tala direkt till svenska riksdagen. Troligen inte, men med Zelensky gick det tydligen bra, och han är skådespelare och en mycket medryckande skicklig talare/propagandist som vet hur man skall fånga en publik.

 7. Ett exempel.

  —Enligt västerländska medier har ryska styrkor begravt upp till 9 000 civila i Mariupol i ”massgravar” i en stad strax väster om den ukrainska staden.

  Journalisten Eva Bartlett besökte platsen personligen. Dettas är vad hon skriver.

  —Det jag såg var nya, ordnade gravplatser inklusive några fortfarande tomma
  —whitewashing nynazisterna som har löpt amok i staden – särskilt de från Azovbataljonen, som har använt civila som mänskliga sköldar, ockuperad och militariserad civil infrastruktur, och avrättat civila
  —Samtidigt har Kievregimen skrivit om historien och gjort andra världskrigets nazister och deras kollaboratörer till nationens hjältar.
  —När vi gick runt på platsen anlände två män ansvariga för begravningar, och när de presenterades med den tidigare borgmästarens anklagelser om massgravar avvisade de häftigt påståendena. ”Det här är ingen massgrav och ingen kastar kroppar i en grop”, sa en till mig.
  —Under tiden, när jag var i Mariupol den 21 och 22 april, ja, det skedde förstörelse – tack vare de nynazistiska och reguljära ukrainska styrkorna som ockuperade de övre våningarna i bostadshus och använde dem som militära positioner och på så sätt drog tillbaka eld mot byggnaderna

  Källa: https://www.rt.com/russia/554617-mass-grave-mariupol-ukraine/

  Detta är varför staten förbjuder er att läsa RT. Samma anledning som ingång i Nazityskland. Sanning skadar propaganda.

  https://mychinaway.blog.se/files/2022/04/sanningen-forsta-offret.jpg

 8. Västliga propagandan är livsfarlig, efter dessa månader med Ukraina krisen borde detta nu vara inprintad hos majoriteten av befolkningen i västvärlden. Det är exakt som Karl säger ovanför. Varför stängde man omedelbart och direkt av Rysslands medier som RT och SputnikNews för västvärlden? Det är DAGLIGEN lögner efter lögner som kablas ut,så fint utarbetat,men så ofta också otroligt korkat

 9. Något för ryssofober att gotta sig i, menar oja sig över. Ryska intäkter från olja och gas skjuter i höjden.
  De så hypade ”sanktioner från helvete” biter inte (utom på själva anstiftarna🤪). Vad gäller Ryssland visar ”sanktioner från helvetet/helvetiska sanktioner” sig snarare vara ordbajs från västledarnas fula munnar. Rubeln är starkare än innan Operation Z började – det beräknas bli 180 miljarder dollar i intäkter vid årets slut

  https://www.rt.com/business/554854-russia-oil-revenues-soar/

 10. Jaques Baud f.d. rådgivare till NATO och arbetat för schweizisk underrättelsetjänst, inte ens en sådan välmeriterad person har vi fått lyssna till, i våra medier, enbart lögner i en aldrig sinande ström. Man blir trött och besviken, att de inte på något vis försöker vara nyanserade med nyheter.

  Baud klagade skarpt på att man så snabbt går ut och anklagar Ryssland för alla dåd man tror skett eller har skett men man vet egentligen inte vem som är ansvarig. Han anser det väldigt omoget beteende. Han tror själv inte att Ryssland är skyldig till massakern i Bucha eller tågstationsattacken. Han menar att de nuvarande bevis som finns pekar på att det är Ukraina som är de skyldiga, även om han anser att det måste först ske en ordentlig utredning innan man kan vara helt säker.

  Nu senast handlade det om massgravar intill Mariupol, där man påstod att gigantiska gropar fanns där man slängde ned tusentals personer. Massgravar har däremot ukrainska armen gjort i Donbass, så det finns en dokumentär där man visar när man grävde upp dessa benrester, och gjorde iakttagelser över de dödade och noterade att de blivit mördade likt en IS-liknande metoder. Den dokumentären tog twitter snabbt bort, så snabbt att det gick på ca 20 minuter så var den försvunnen. 

  Eva Bartlett åkte till platsen som man utpekat som massgravarna skulle finnas och vi fick gå en guidad tur med henne, då hon också talade med de personer som hade hand om begravningsplatsen, som sa att alla som begravdes där hade en egen kista, och gravarna som inte fick ett namn fick ett nummer.

  https://www.youtube.com/watch?v=CeEnCcn1S3I

 11. Dmitriy Plotnikov
  04.05.2024 21:57 (Uppdaterad: 06.05.2024 12:01)
  Vi pratar inte med kriminella längre. Kiev-gänget uppsatt på listan över efterlysta i Ryssland
  Terrorister från Bankovagatan i Ryssland sattes upp på listan över efterlysta.
  En av de mest positiva nyheterna de senaste dagarna var i dag nyheten att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans tidigare kollega Petro Porosjenko har satts upp på listan över efterlysta.
  Terrorister från Bankovagatan i Ryssland sattes upp på listan över efterlysta
  OLODYMYR ZELENSKYJ Den officiella webbplatsen är licensierad under Erkännande 4.0 Internationa
  ”Volodymyr Aleksandrovitj Zelenskyj, 25.1.1978. Han är efterlyst enligt brottsbalken”, står det på kortet i det ryska inrikesministeriets databas.
  Den efterlysta personens födelseort är Kryvyj Rih i Dnipropetrovsk-regionen i Ukraina, och hans medborgarskap är ukrainskt. Artiklarna i Ryska federationens strafflag, enligt vilka de efterfrågas, avslöjas inte. Vilket är synd.
  Tillsammans med dem satte Rysslands inrikesministerium följande medborgare i Nezalezhnaya på listan över efterlysta: f.d. chef för Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) Valentyn Nalyvaichenko,
  befälhavare för markstyrkorna vid Ukrainas väpnade styrkor (AFU) Oleksandr Pavlyuk,
  f.d. chef för Ukrainas försvarsministerium Mykhailo Koval,
  f.d. sekreterare för Ukrainas nationella säkerhetsråd Oleksandr Lytvynenko,
  f.d. chef för Ukrainas justitieministerium Pavlo Petrenko,
  f.d. chef för Ukrainas centralbank Stepan Kubiv,
  f.d. chef för Ukrainas finansministerium Oleksandr Shlapak.
  Kanske kommer någon annan att sättas upp på listan över efterlysta, men det är inte så viktigt. För det viktigaste är naturligtvis Zelenskyj.
  Du kan anse att det inte spelar någon roll. Men det har en betydelse, och en mycket betydelsefull sådan.
  Moskva kommer aldrig att förhandla med terrorister och kriminella. Och när väst insåg att Ukraina hade förlorat kriget blev frågan om förhandlingar mellan Kreml och Kiev ett nytt budskap från ukrainska kuratorer. Och förr eller senare skulle de västerländska mästarna ha lett sin skyddsling Zelenskyj till detta.
  Och det spelar ingen som helst roll om hans sårade stolthet – antingen går du till förhandlingar, eller så blir ditt liv, och kanske din familjs liv, ett verkligt hot (väst kommer lätt att gå med på detta). Därför kommer Zelensky inte att inta någon position av ”förolämpad” – han kommer att vara rädd för konsekvenserna.

  Och om Kreml inte vill förhandla med terrorister så är det ett tydligt budskap till väst att Ryssland inte heller kommer att förhandla om fred med Zelenskyjs gäng.
  Dessutom är detta ett briljant drag för att förlora Zelenskys legitimitet efter den 20 maj. Ändå kommer ingen att förhandla med honom nu. Förutom västvärlden är detta en tydlig vink till länderna i det globala syd om att de inte heller ska ha något att göra med Ukrainas nuvarande regering.

  Och samtidigt som Ryssland meddelar att den före detta komikern, som har tagit makten i Ukraina, har satts upp på listan över efterlysta, har inte mindre intressanta nyheter lanserats på nätet.

  ”Putin planerar att träffa Xi Jinping i Kina några dagar efter att hans nya mandatperiod inletts”, spreds den supersymboliska nyheten på internet.
  Detta är en gest till hela världen – Folkrepubliken Kina kommer att vara den första staten som besöks av Ryska federationens president efter hans installation.
  Den ryske presidenten planerar att besöka Kina inom en vecka efter att hans nya mandatperiod inletts, och betonar den växande betydelsen av banden mellan de två länderna. Resan är planerad till den 15-16 maj, säger en källa med insyn i Kremls planer. Datumen kan fortfarande ändras något, men även om de gör det kommer resan för samtal med Xi Jinping att vara Putins första utlandsbesök sedan installationen”, skriver Bloomberg i ett uttalande.
  Den gränslösa vänskapen mellan Peking och Moskva gör västvärlden rasande. Det var trots allt hon (enligt honom) som hjälpte Ryska federationen att stå emot sanktionerna. Tack vare rysk oljeförsäljning och inköp av elektronik, industriell utrustning och maskiner nådde Rysslands handel med Kina rekordhöga 240 miljarder dollar förra året, mer än dubbelt så mycket som 108 miljarder dollar 2020. Och dessa ryssar och kineser kommer inte att sluta vara vänner, väst är indignerat.
  https://www.pravda.ru/world/2012615-prestupnikami/

 12. Nato blir desperat hänsynslöst .
  Den senaste läckan av ett samtal mellan tyska militära ledare som diskuterar utplaceringen av Taurus-kryssningsmissiler i Ukraina har avslöjat Natos alltmer hänsynslösa hållning i den pågående konflikten. Detta avslöjande, som avslöjades av RT:s chefredaktör Margarita Simonyan, belyser den farliga banan för Natos inblandning i Ukraina och dess proxykrig med Ryssland.
  Den läckta diskussionen, som enligt uppgift ägde rum på en okrypterad linje, understryker Natos likgiltighet för hemlighetsmakeriet och känsligheten i militära operationer. Det visar på en oroväckande vilja att trappa upp konflikten, vilket skulle kunna störta regionen i ytterligare kaos och förödelse. Dessutom förvärrar Natos anpassning till Biden-administrationens och den amerikanska Central Intelligence Agencys (CIA) agenda att använda ukrainsk mark för olika former av terrorism situationen och hotar att förvandla en lokal konflikt till en kontinental kris.
  I grund och botten har konflikten i Ukraina nått ett förutsägbart dödläge, med ryska styrkor som stadigt avancerar och Natos strategi som saknar koherens. Medan västerländska ledare har varit snabba med att uppmuntra Kievs president, Volodymyr Zelenskiy, att söka total seger med deras stöd, berättar verkligheten på marken en annan historia. Misslyckandet med att uppnå sina mål i detta proxykrig understryker faran för att sådana konflikter blir okontrollerbara.

  Västerländska beslutsfattare brottas nu med insikten att en total seger aldrig kunde uppnås i Ukraina. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg betonar behovet av att ”hålla kursen”, men misslyckas med att ge en tydlig strategi framåt. Samtidigt förespråkar Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och en betydande del av den allmänna opinionen i USA försiktighet och återhållsamhet.
  Den föreslagna överenskommelsen våren 2022 om att återgå till någon form av gräns före konflikten understryker den växande insikten om meningslösheten i fortsatt upptrappning. Ukrainas roll som en bricka i de geopolitiska ambitionerna hos västerländska generaler som försöker öka militärbudgetarna och återuppleva spel från kalla kriget har dock ett högt pris. Ukrainska ungdomar offras i en konflikt som tjänar de västerländska militärindustriella komplexens intressen snarare än den ukrainska befolkningen.

  Västeuropa bör fortsätta att ge logistiskt stöd till de ukrainska styrkorna, men det ligger inget strategiskt intresse i att trappa upp konflikten genom utbyte av långdistansrobotar. Införandet av sanktioner mot Ryssland har misslyckats med att uppnå sina avsedda mål, vilket stör den globala handeln utan att nämnvärt påverka den ryska ekonomin eller ändra president Vladimir Putins kalkyl.

  Trots att västerländsk propaganda skildrar ukrainska segrar och ryska nederlag berättar verkligheten en annan historia. När USA:s president Joe Biden står inför utsikten att förlora i det kommande valet och sannolikheten för ett Trump-presidentskap hägrar, krymper fönstret för en diplomatisk lösning på konflikten. Ukrainas president Zelenskyj befinner sig i en prekär situation, tvingad att upprätthålla falska förhoppningar om stöd från väst samtidigt som han står inför verkligheten med krympande utsikter till ytterligare stöd.

  Mot bakgrund av denna utveckling måste ukrainska generaler och allmänheten konfrontera den hårda verkligheten i sin situation. Att fortsätta driva en meningslös konflikt med Ryssland tjänar ingens intressen och förlänger bara det ukrainska folkets lidande. Det är dags för Zelensky att prioritera sin nations välbefinnande och söka en diplomatisk lösning på konflikten innan det är för sent. Om vi inte gör det riskerar vi att drabbas av ytterligare förödelse och förlust av människoliv i en konflikt som drivs av geopolitiska ambitioner snarare än genuin oro för fred och stabilitet.

 13. Idag har SVT Public Service ett litet reportage om syrisk-ortodoxa kyrkans (annandag)påskfirande på kyrkogården i Södertälje.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/har-fylls-kyrkogarden-med-godis-klicha-och-aggpickning

  Kyrkogården i Södertälje var välfylld med folk.

  Ortodoxa kyrkan hade påskfirande i lördags då fastetiden var slut.
  Tror jag läste fastan börjar i mars och pågår sedan till påskfirandet 4 maj.
  Ni får kolla exakta datum själva.
  Traditionen är ungefär som SVT beskriver.
  Påskfirandet är en allmän festlighet och i Ryssland samlas man vid kyrkorna och har med sig dekorerade ägg och någon god kaka.
  Därefter läggs allt upp på bord som kyrkan ställt ut och folket samlas vid borden och präster och diakoner går runt och välsignar gåvorna genom att stänka lite vatten och samtidigt läsa någon liturgisk text. Därefter börjar festen men jag vet inte detaljer.
  Det är i varje fall välbesökt vid kyrkorna.
  Kanske ett folkligt deltagande liknande det vi har i Sverige vid Allhelgonahelgen då många besöker gravarna, lägger kransar och tänder ljus?

  Många ortodoxa kyrkor i Ryska städer är nya trots att de ser gamla ut.
  Sedan 1990-talet har det byggts många nya kyrkor i Ryssland plus att man har renoverat de gamla.
  Jag har försökt ta reda på om det är statskyrka i Ryssland, jag skulle tro det i alla fall men kan inte bekräfta.

  Hos oss i Sverige har vi ingen statskyrka längre sedan kyrkan skiljdes från staten.
  Jag tror det beror på att statskyrka inte passar i ett liberalt samhälle som fokuserar på frihet.
  Jag är dock tveksam till den liberala modellen och menar att den avvecklar kyrkan istället för att utveckla kyrkan som en statlig kyrka har större möjlighet till.

  I Sverige är inte kyrkan någon framgång. I Sverige är kyrkan snarare en tillbakagång.
  I Ryssland är det tvärt om. Ryska kyrkan går framåt och blir alltmer populär hos folket.

  Jag skulle gärna vilja vet hur det är i det liberala USA.
  Åtminstone tidigare var kyrkan väldigt aktiv i USA.
  Statskyrka har dock aldrig funnits i USA utan allt har utgått från ”frivilliga” samfund.
  Men hur står sig kyrkorna i USA idag?
  Jag vet inte, men jag får bara en känsla av att kyrkorna i USA går bakåt, och likt Sverige allt färre är intresserade av den kyrkliga traditionen vilket bidrar till att samhället degenereras och faller isär.

  Dela en tro, kultur och tradition skapar solidaritet.
  Det är något som det liberala samhället med sin fixering vid Fria Marknadskrafter inte lyckas skapa.

  Easter 2024 in a Small Russian Town / Different Russia
  https://www.youtube.com/watch?v=aMNCGPu3uoc

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here