Är Kina är på väg att vinna teknikloppet med USA?

17
4367
Databanker för internet.

Denna artikel av Norman Lewis i RT: https://www.rt.com/op-ed/542582-china-tech-race-us/ har översatts av Rolf Nilsson.

Norman Lewis är skribent, talare och konsult om innovation och teknologi, var senast direktör på PriceWaterhouseCoopers, där han startade och ledde deras innovationstjänst för crowdsourcing. Följ honom på Twitter @Norm_Lewis

______________________________________________________________

Kina är på väg att vinna teknikloppet mot USA

En ny studie från Harvards Belfer Center, som jämför USA:s och Kinas tekniska kapacitet och framsteg, utgör en alarmerande läsning för USA-amerikaner – och illustrerar varför många experters förutsägelser visade på dåligt omdöme.

Rapporten, med titeln ”Den stora tekniska rivaliteten”, har inte bara dragit slutsatsen att Kina har gjort extraordinära tekniska språng, vilket gör det till en ”full-spectrum peer competitor” (fullvärdig medtävlare på alla områden, ö.a.), utan att Kina verkar att ligga bra till för att  dominera framtiden.

På mindre än ett kvarts sekel har USA:s framstående tekniska ledarskap i världen vänts. Kina har ersatt USA som den främsta högteknologiska tillverkaren globalt och producerade år 2020 250 miljoner datorer, 25 miljoner bilar och 1,5 miljarder smartphones.

Men förutom att bli ett kraftcentrum för tillverkning, som Graham Allison (en av Harvard-rapportens författare) och Eric Schmidt (tidigare VD för Google) noterar i en debattartikel för Wall Street Journal, ”I var och en av 2000-talets grundteknologier – artificiell intelligens, halvledare, trådlöst 5G, kvantinformationsvetenskap, bioteknik och grön energi – kan Kina snart bli världsledande. I vissa områden är det redan nr 1.”

Detta är en anmärkningsvärd vändning, och en som de flesta västerländska experter på ett arrogant sätt inte ansåg var möjlig.

Harvard-rapporten konstaterar till exempel, att 1999 deklarerade National Academies of Science, Engineering and Medicine att USA:s ”unikt kraftfulla system för att skapa ny kunskap och få den att fungera till allas fördel” skulle förbli den enskilt största avgörande faktorn för 2000-talet.

Harvard-rapporten påminner också om hur Time Magazine i sitt specialnummer ”Beyond 2000” hävdade att ”Kina kan inte växa till en industriell jätte under 2000-talet. Dess befolkning är för stor och dess bruttonationalprodukt för liten.”

Kinaforskaren William Kirby i Harvard Business Review, som speglade den rådande visdomen hos experterna vid den tiden, hävdade att ”Kina [var] till stor del ett land av regelstyrda utantill-lärande elever” som bara kunde imitera, inte skapa. Endast fria tänkare, uppenbarligen – inte ’copycats’ under auktoritärt styre – kunde skapa förnyelse i informationsteknologins era.

Tja, så mycket för experterna. Idag, vilket Harvard-rapporten erkänner, överträffar auktoritära Kina nu klart USA i praktiska AI-tillämpningar, inklusive ansiktsigenkänning, röstigenkänning och fintech (förkortning för finansteknologi, vilket är ett samlingsbegrepp för den senaste IT-tekniken inom finansvärlden, ö.a.).

Fintech-bolag är specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik. Den noterar också att Kina förra året producerade 50 % av världens datorer och mobiltelefoner; USA gjorde bara 6 %. Kina producerar nu 70 solpaneler för var och en byggd i USA, säljer fyra gånger antalet elfordon och har nio gånger så många 5G-basstationer, med nätverkshastigheter fem gånger så höga som amerikanska motsvarigheter.

Man bör inte överdriva Kinas position. USA har fortfarande en dominerande ställning inom halvledarindustrin, vilket den har haft i nästan ett halvt sekel. Men färdriktningen är omisskännlig, med Kina ikapp på två viktiga arenor: halvledartillverkning och chipdesign. Kina har redan överträffat Amerika i produktionen av halvledare. Dess andel av den globala produktionen har stigit till 15 % från mindre än 1 % 1990. Samtidigt har USA:s andel sjunkit från 37 % till 12 %.

En indikator på den underliggande och framväxande kraften i Kinas framtida pipeline för vetenskaplig kunskap och innovation, är dess intellektuella kapital.

Med en befolkning på 1,4 miljarder har Kina en oöverträffad pool av talanger och data. Dess universitet utexaminerar datavetare i ett mångdubbelt större antal än sina amerikanska motsvarigheter. Kina utexaminerar fyra gånger så många kandidatstudenter med STEM-examen (universitetsprogram i Science, Technology, Engineering och Mathematics, ö.a.) och kommer att examinera dubbelt så många STEM-doktorer till 2025. Däremot har antalet inrikesfödda AI-doktorer i USA inte ökat sedan 1990. I internationella vetenskaps- och teknikrankningar för K -12 elever (från kindergarten upptill gymnasieexamen, ö.a.), överträffar Kina konsekvent USA i matematik och naturvetenskap – 2018 rankades Kinas PISA-poäng, som bedömer matematik, naturvetenskap och läsning, som nummer ett, medan USA var 25:e.

För tre decennier sedan återvände bara en av 20 kinesiska studenter, som studerade utomlands, hem. Nu gör fyra av fem det. Och även om Amerika historiskt sett har dragit nytta av sin förmåga att attrahera talanger, riskerar USA nu för första gången att förlora konkurrensen om talang på de vetenskapliga fronterna.

Problemet för USA är, att de underliggande trenderna pekar mot att det kommer att överträffas på nästan alla områden, även de där det fortfarande har ett försteg idag.

Till exempel är USA fortfarande den obestridda ledaren inom bioteknik, med en betydande ledning inom innovation och sju av de tio mest värdefulla life science-företagen. Men Kina listar nu bioteknik som ett av de kritiska områdena för nationell utveckling, med betydande investeringar, vilket tyder på att man konkurrerar hårt över hela det biotekniska FoU-spektrumet. Kinesiska forskare har minskat USA:s försprång inom genredigeringstekniken CRISPR och överträffat det i CAR T-cellsterapi.

USA har under de senaste två decennierna varit den primära uppfinnaren av ny grön energiteknik. Men i dag är Kina världens ledande tillverkare, användare och exportör av dessa teknologier, vilket cementerar ett monopol över den framtida gröna energiförsörjningskedjan.

Mer kritiskt är att Kina har nästan monopol på flera av de kritiska råvaror som krävs för solpaneler, batterier och annan grön teknik, inklusive kemisk litium (50 % av den globala produktionen), polykisel (60 %), sällsynta jordartsmetaller (70 % ), naturlig grafit (70 %), koboltraffinering (80 %) och raffinering av sällsynta jordartsmetaller (90 %). Och där Kina saknar resurser på hemmaplan, har det säkrat dem utomlands.

Harvardrapporten utgör sålunda en väckarklocka för USA och västvärlden. Den belyser att Kina nu är en enorm ekonomisk makt, som är redo att dominera den vetenskapliga och tekniska framtiden. Det är inte konstigt att Allison och Schmidt avslutar sin artikel med en sträng varning: ”Om inte USA kan organisera ett nationellt svar, analogt med mobiliseringen som skapade de teknologier som vann andra världskriget, kan Kina snart dominera framtidens teknologier och de möjligheter de kommer att skapa.”

Den här gången kan experterna ha en poäng. Det verkar som om framtiden redan har inträffat.

Föregående artikelVarför agerar Putin så fientligt mot omgivningen?
Nästa artikelZelenskij utnämner nazist till Ukrainas hjälte
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Usa kommer även här starta sitt vanliga kampanj,så som man gjort mot Ryssland alla senaste åren dvs stoppa utvecklingen och aldrig tillåta något konkurrens.Snart de Kinas tur,då sanktioner och mediebolagen sätts i verket

  • Den kampanjen är redan i full fart med dagliga intensiva smutskastnings, förtals, desinformations kampanjer på MSM och Public Service. Det är rent groteskt hur förfalskat det är. Josef Goebbels – maka på dig. Du är omsprungen.

 2. Ytterligare en annan analys som pekar mot att det är skymning i väst. Det menas att väst gör bäst i att lära sig spela andra fiol

  ”the West has a very strong reason indeed to avoid a new war: the West would lose”. Lieven continues: “This would also risk becoming a world war; for it is virtually certain that China would exploit a war between the United States and Russia, thereby threatening the United States with the risk of two wars simultaneously – and defeat in both”.

  ”Western states are stunned: It is the first time that others are dictating to them, setting out their red lines – rather than being instructed on American red lines. They are disconcerted, and unsure what to do next.”

  https://thealtworld.com/alastair_crooke/approaching-the-geo-strategic-countdown

 3. Ytterligare en annan analys som pekar mot att det är skymning i väst. Det menas att väst gör bäst i att lära sig spela andra fiol

  ”the West has a very strong reason indeed to avoid a new war: the West would lose”. Lieven continues: “This would also risk becoming a world war; for it is virtually certain that China would exploit a war between the United States and Russia, thereby threatening the United States with the risk of two wars simultaneously – and defeat in both”.

  ”Western states are stunned: It is the first time that others are dictating to them, setting out their red lines – rather than being instructed on American red lines. They are disconcerted, and unsure what to do next.”

  https://thealtworld.com/alastair_crooke/approaching-the-geo-strategic-countdown

 4. Det är skymning i väst. Det menas att väst gör bäst i att lära sig spela andra fiol

  ”the West has a very strong reason indeed to avoid a new war: the West would lose”. Lieven continues: “This would also risk becoming a world war; for it is virtually certain that China would exploit a war between the United States and Russia, thereby threatening the United States with the risk of two wars simultaneously – and defeat in both”.

  ”Western states are stunned: It is the first time that others are dictating to them, setting out their red lines – rather than being instructed on American red lines. They are disconcerted, and unsure what to do next.”

  https://thealtworld.com/alastair_crooke/approaching-the-geo-strategic-countdown

  • Sverige behöver inte spela andra fiol, man kan spela med i samma orkester och samma melodi som Kina och har faktiskt en potentiell värdefull plats, om Sverige bara ville. Istället dansar man solo i otakt efter USAs pipa, och det är falskt värre. USA har mer och större problem än den USA trogna pressen vill berätta. Kryptovalutorna systematiskt gräver graven för dollardominansen. USA kan inget göra. Optioner i USA har blivit rena roulettspelet, till och med FED är livrädd och säger så. Oroligheterna och skjutningarna växer, folk går hungriga, en del svälter och familjer bor på gatan. Droger sprider sig lavinartat, fetma och ohälsa likaså, liksom masskjutningar som nu är allt mer frekventa. Samtidigt stiger inflationen. Normalt skulle FED ha höjt räntorna, men gör dom det ökar kostnaderna för staten och kommunerna,, statsskulden och kostnaden på privata skulder ökar och kan trigga en ekonomisk krasch när familjer inte längre kan klara räntebetalningarna och återbetalningarna på lånen. Det är verkligen ingen vacker situation. Solen går numera upp i öster och ner i väster. Notera dubbelmeningen.

 5. Ja Kina kommer göra som Ryssland. Inte bry sej och aldrig böja sej oavsett hur många år det tar. Man är precis som Ryssland en kärnvapenmakt och med permanent plats i FN rådet.Kan se detta framför mej att när konkurrensen sedan börjar bli för jobbigt,då sätter usa igång sitt vanliga maskineri med sanktioner åt höger och vänster ihop med falska propagandan medierna. Europa kommer som dom knähundar dom tyvärr är och varit att haka på direkt. Men till ingen nytta. Det är bäst att bara acceptera läget och fatta att hela denna planet inte är usa väst,det finns mäktiga spelare även i Asien och södra halvklotet också förutom den självklara Ryssland som varit i främsta ledet senaste långa åren, när det gäller denna korsningståget som usa o väst ägnat sej åt

 6. Rapporten är tillnyktrande, speciellt i ljuset av svenska medias intensiva förtals propaganda om Kina som har målat upp en groteskt falsk bild som är så verklighetsfrämmande att inte ens Tredje Riket var så ohederlig.

  Rapporten missar något fundamentalt och väsentligt. Vad är teknologi värt om man inte kan tillämpa den. Världens bästa dator är värdelös utan mjukvara och tillämpning. Där ligger Kina 10 till 20 år före väst. Hur tillämpas och används teknologin i Kina.

  Telefonen uppfanns 1870. Sverige har gjort den elektronisk och lagt till bild, men annars är det samma sak. Kina har appar som WeChat, vilka inkluderar ett stort spektrum av sömlöst integrerade funktioner som media, publicering, nyheter, umgänge, shopping, betalning, debatt, osv. Sverige försöker stoppa utvecklingen. Huawei leder i utveckling, även det har Sverige stoppat på USAs order.

  Man kan handla allt från lunch till bilar digitalt.

  Kina har på 12 år byggt världens största och modernaste kommunikations system. Tågen kör nu nästan lika fort som flygplanen, 600 vs 800 Km/t. Nu bygger man ett till för gods.

  Svenska journalistförbundet klagar över journalister och media i Kina utan att begripa att utvecklingen gått vidare. Samtidigt drivs svenska media nästan precis som Acta Diurna i Rom för 2,000 år sedan, man har bara bytt stentavlorna mot papper och elektronik. Vad man inte berättar är att Kina har utvecklat ett helt nytt mediasystem, digitalt, interaktivt och folkligt drivet.

  En insändare klagade i Göteborgsposten att det är hopplöst svårt att hitta i stan. Man kan inte läsa GPS och köra på samma gång. Kina har omfattande system i städerna där man slår in destinationen på mobilen och blir guidad med röst runt alla trafikstockningar. Servicen är gratis.

  Teknologin har även öppnat för att utveckla hela samhället och samhällssystemet. Det är nu gräsrötterna som styr makten på alla nivåer, eller avlägsnar den, inte tvärt om som i Sverige.
  —Chinese citizens’ trust in government rises to 98 percent: Survey
  —Kinesiska medborgares förtroende för regeringen stiger till 98 procent: Enkät
  Samtidigt används teknologin för att både övervaka och styra makten, tvärt emot Sverige.

  Kina öppnade 6,000 TCM (Traditional Chinese Medicine ) kliniker förra året, och har 1,500 digitala sjukhus. Sjuka och äldre kan vårdas via mobilen och bo och leva som vanligt. Läkare larmas och kan agera digitalt vid behov. TCM är förbjudet i Sverige.

  Miljön har Kina sedan över 20 år satsat på genom att tillämpa teknologi med spektakulära resultat. Klimatet diskuteras inte mycket, det följer förbättring i miljön.

  Matproduktion. Man bygger 25 kvadratkilometer stora växthus med kontrollerat klimat. Ingen konstgödsel eller besprutning. Man gödslar med koldioxid. Jordbruket är digitaliserat med datorer och GPS. Skördarna slår rekord efter rekord.

  Energi. Man har flyttat, genom motivering, transporter från landsvägarna till järnväg och floder. Bara i mitt eget hem har jag halverat elräkningen genom tillämpad teknologi.

  Samhälle. Man utvecklar socialism med kinesiska förtecken, kapitalism med kinesiska förtecken, rättsväsende med kinesiska förtecken, och ett xiǎokāngshèhuì 小康社会 samhälle, som är svårförklarligt för svenskarna har uppenbart har inte tillräcklig mental kapacitet att förstå.

  Framtiden, en intensiv utveckling pågår. Om bara två år tror man att Kina har kärnkraftverk som levereras på lastbilar, chip- och halvledartillverkning är oberoende och ligger före USA.

  Tänkvärt.

  • Nu har det snart gått två år, vart är kärnkraftverken som ska levereras med lastbil?

   ”chip- och halvledartillverkning är oberoende och ligger före USA.” Behöver jag verkligen påpeka hur felaktigt det här är. Eller kan du inte för en gångs skull erkänna att du överdriver nåt enormt.

  • TMC ødelegger Afrika. I Sydafrika finns det farmer där man föder upp lejon så att de kan användas som ”Viagra” för äldre kinesiska mäns potensproblemer, skamligt! För att inte tala om krypskyttar som tar livet av noshörningar för att tillfredsställa behovet till TMC. Det är nästan så att man önskar att man använde torkade p…r från kineser istället!

   Kinas AI ligger 1-2 år efter väst pga brist på de speciella databrickor man behöver. Dessutom är kinesiska AI forskare rädda för AI av den enkla grunden att man vet inte om AI kan svara på ett sätt som skulle kritisera XI och Co.

   Så länge Kina förblir en diktatur så kommer man att ligga efter.

   Grundpelaren i kinesisk ekonomi är egendomsmarknaden. Läste idag att Country Garden står på konkursens rand. Evergrand är där redan. Hur mycket har du förlorat?

   Att man inte kan använda GPS i Göteborg är rent ut sagt skitprat! Vet inte i vilket decennium du lever, men upplysningsvis sä har det funnits GPS med röstinstruktioner i 20 år. Sen flera år har det också varit gratis.

 7. Beträffande den mest avancerade produktionen av mikrochips lär Taiwan ha fått förmånen att utföra en viktig del av den produktionen för Usa.
  Jag misstänker att just detta spelar roll för Usas försök att bromsa eller förhindra föreningen med fastlandet.

  • Japan, Taiwan och Sydkorea, är det USA:s viktigaste allierade på den östra Asiatiska kontinenten eller finns det flera?

 8. 15/05/2022, 05:30
  Ryssland bör sluta att exportera olja och gas! Det är som att elda en ugn med sedlar.
  Det är mycket fördelaktigare för Ryssland att sluta exportera olja och gas. Försäljningen av råolja och gas utomlands bör upphöra.
  Ryssland bör handla med produkter från bearbetning av fossila energiresurser, sa ministern för integration och makroekonomi vid Eurasian Economic Commission, doktor i ekonomi Sergey Glazyev i en intervju med Ukraina.ru
  ”Varför exporterade vi den här gasen? Vi slängde pengar. Det är nödvändigt att bearbeta det, göra kläder, byggmaterial av det, öka produktionsvolymen på denna råvarubas”, betonade Glazyev.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here