Är Nato till någon större hjälp för USA i ett eventuellt krig?

9
1608
NATO-trupper i Europa - Pressvideo: NATO
NATO-trupper i Europa – Pressvideo: NATO

Ja det frågar sig somliga. Jag är osäker. Å ena sidan har USA en oerhört dominerande ställning i Nato, och än starkare nu under Biden. Å andra sidan har USA haft föga framgångar i sina krig, med större (Afghanistan och Libyen) eller mindre hjälp (Syrien trors bombangrepp av Storbritannien och Frankrike) av Nato.
Läsaren Ivan sände mig nedanstående som kommentar. Har omvandlat detta till en artikel. Med egna kommentarer inne i artikel för ovanlighetens skull.


Apropå Storbritanniens provokativa intrång i Ryskt vatten utanför Krim i Svarta Havet.

här och även här på Sputniknews.

Den israeliska diplomaten Yakov Kedmi (tidigare chef för den israeliska specialtjänsten “Nativ”) noterade att risken för en väpnad konfrontation mellan Ryska federationen och länderna i Nordatlantiska alliansen var liten och efter toppmötet mellan Ryssland och USA sänkte den till noll.
Detta rapporterades av RIA FAN. Kedmi öppnade amerikanernas ögon för Förenta staternas ensamhet i ett eventuellt krig med Ryssland.
Redaktören: Är inte alls säker på det. Vi har de baltiska staterna, Polen, Sverige och Storbritannien.

Natos hjälplöshet lämnar USA ensamma i sin konfrontation med Ryssland och Kina. Detta menar den militärpolitiska experten Yakov Kedmi.
Enligt experten försöker USA:s president Joe Biden bevisa sig som ledare för en stat som återvänder till positionen som “världsgendarm”. På grund av detta försöker Washington få tillbaka den politik för globala och regionala allianser som den har bedrivit i årtionden efter andra världskriget. Kedmi anser att ett sådant tillvägagångssätt är föråldrat och värdelöst, vilket framgår av misslyckandet med amerikanska försök att bilda nya allianser i Mellanöstern och Fjärran Östern.
Redaktören: Osäkert, vi har t.ex. nya Quad.

“Världen har förändrats. Idag är amerikanerna ensamma.” De säger: “Amerika återvänder och krönte Biden. Det finns inga militära allianser utom Nato – en hjälplös, onödig relik från det förflutna,” sa Kedmi.
USA:s allierades “effektivitet” i Nordatlantiska alliansen framgår av de väpnade styrkorna för de europeiska medlemmarna i blocket, liksom de enskilda staternas militära misslyckanden de senaste åren (till exempel Frankrike i Mali).
Redaktör Romelsjö: Vi har också Shanghai Cooperation Organization.
”Shanghai Cooperation Organisation (SCO), bildat 2001, är den enda större militära internationella organisation, där varken USA eller någon av dess nära allierade är medlemmar.
SCO omfattar de fyra kärnvapenmakterna Kina, Ryssland, Indien och Pakistan trots sina återkommande problem, samt Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland. Vidare finns sex ”dialog-stater”, däribland Turkiet medan Afghanistan, Iran, Mongoliet och de tio ASEAN-länderna är observatörer, dvs totalt 29 stater medan Nato har 28 medlemmar.
SCO täcker över 60 procent av den eurasiska landmassan, har nästan hälften av världens befolkning (och har över 20 procent av den globala BNP. )
SCO har alltmer blivit en organisation för ekonomiskt utvecklingssamarbete för att öka politisk stabilitet. Men Kina och Ryssland har också genomfört gemensamma militära övningar, även tillsammans med Iran.
I slutdeklarationen från SCO-mötet 2018 betonas frihandel, samarbete på många områden under ledning av FN, som lyfts fram på ett helt annat sätt än då USA uttalar sig. Där nämns strävanden efter en kärnvapenfri zon i centrala Asien, efter att hindra fortsatt militär upprustning av rymden, globalt samarbete mot terrorism och droghandel, normalisering av relationerna på Koreahalvön, inklusive kärnvapenavveckling, uppslutning bakom Minsk 2-avtalet, stöd till FN-resolutionen 2254 för ett självständigt Syrien med bevarad territoriell integritet, och stöd åt den Nya Silkesvägen (BRI).
SCO:s potentiella betydelse ter sig som stor.” Leder Kina utvecklingen mot en multipolär värld?

Kedmi undrade ironiskt nog hur användbart den “danska ubåtsflottan” och “de portugisiska pansardivisionerna” skulle vara i en eventuell konfrontation mellan Nato och Ryssland eller Kina. “Ur militär synvinkel är Nato en börda för USA som inte spelar någon roll i Europa. Och blocket kan inte spela någon militär roll i händelse av en konflikt mellan Ryssland och USA. Ja, som en resultatet av denna konflikt kommer Europa – eller en del av den – att förstöras. Men detta är allt. Nato är absolut värdelöst. Ett krig, om det händer, kommer bara att vara mellan USA och Ryssland”,sa Kedmi på Iton TV.

Den tidigare chefen för den israeliska specialtjänsten “Nativ” reagerade alltså på den senaste incidenten med den brittiska förstöraren Defender utanför Krimkusten, enligt ”Economy Today “.
Fartyget från Royal Navy bryter genom gränsen till Rysslands territorialvatten och återvände till det internationella vattenutrymmet först efter varningsskott från de ryska gränsbevakarna. Det första meddelandet är en begäran om att stoppa. Om inte kommer fartyget att beskjutas för få det att stanna. Om fartyget öppnar besvarande eld– sänks det utan tvekan, ”sa Kedmi om mekanismen för att svara på sådana västra provokationer.

Enligt honom kommer allvarliga skador och till och med att NATO-fartyg sänks i ryska territorialvatten inte att leda till en öppen konflikt mellan Alliansen och Ryssland. I händelse av ett krig med RF:s väpnade styrkor kommer hela den brittiska flottan att leva högst en kvarts timme, medan Storbritannien själv kommer att försvinna från världskartan, avslutade statsvetaren.
Tidigare sade den spanska utrikesministern Arancia Gonzalez Laya att Nordatlantiska alliansen måste bygga en konstruktiv dialog med Ryssland och Kina. Men enligt hennes åsikt måste Natos ledning följa en tuff position.

Föregående artikelNyckelvittne för USA i fallet Assange erkänner lögner i åtal
Nästa artikelJulian Assanges far och bror är på turné i USA och uppmanar regeringen att upphäva sitt åtal
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. En avdelning av krigsfartyg från den ryska Svarta havsflottan har gått till sjöss för att genomföra artilleriövningar, meddelade försvarsministeriet på onsdagen. Artilleriövningarna kommer att involvera amiral Makarov, en fregatt i Admiral Grigorovich-klass, samt korvetterna i Grayvoron och Vyshny Volochek Buyan-klass. Alla tre kan bära Kalibr eller Oniks antifartygs kryssningsmissiler. Andra involverade fartyg kommer att omfatta Samum, ett svävare-missilfartyg, Ivan Golubets gruvsvepare och flera namnlösa stora landningsfartyg.
  Övningarna kommer också att innehålla användning av helikoptrar och flygplan från de marina flyg- och luftförsvarsstyrkorna vid Svarta havsflottan, med fartygsbesättningar för att driva artilleriild mot yt- och luftmål. Tidigare rapporterades att så många som 15 fartyg från Rysslands kaspiska flottilj. hade överförts till Svarta havet för övningar.
  Övningarna kommer före den förestående ankomsten av USS Roosevelt och USS Donald Cook krigsfartyg i Svarta havet. Guidade missilförstörare i Arleigh Burke-klass är beväpnade med Tomahawk-kryssningsmissiler, VL-ASROC anti-ubåtmissiler och RIM-156 SM-2 yt- till luftmissiler och förväntas segla in i Svarta havet mellan 14 och 15 april, och stanna kvar i området fram till 4 respektive 5 maj. Förra veckan kallade Pentagons talesman John Kirby operationerna för amerikanska krigsfartyg i Svarta havet för ett ”rutinmässigt” uppdrag.

  Förekomsten av amerikanska krigsfartyg i Svarta havet är begränsad enligt villkoren i Montreux-konventionen från 1936, som begränsar tonnaget och antalet marinfartyg från icke-Svarta havets befogenheter som tillåts i vattnet. Länder som inte ligger intill Svarta havet kan inte stanna i dess vatten i mer än 21 dagar och deras totala tonnage får inte överstiga 30 000 ton.

  De ryska svarta havets flottor och den förestående utplaceringen av amerikanska krigsfartyg till vattendraget kommer mitt i en stor eskalering av spänningarna i östra Ukraina. Tjänstemän från Donbass-republikernas utbrytare har anklagat Kiev för att förbereda en ny stor militäroffensiv. Washington, dess europeiska allierade och Kiev har anklagat Moskva för att ställa trupper vid gränsen och söka ”provokation”. Ryssland har uppmanat Kiev och utbrotten att hålla sig till villkoren för Minsk-eldupphöret.

  På tisdagen anklagade den ryska vice utrikesministern Sergei Ryabkov USA och Nato för att ”medvetet förvandla Ukraina till ett pulverfat” med sina vapenleveranser, och betonade att om någon eskalering äger rum, ”kommer ansvaret för konsekvenserna av en sådan eskalering att ligga helt och hållet vid foten av Kiev och dess västra kuratorer ”.

  Förra månaden godkände Biden-administrationen leveransen av ytterligare 125 miljoner dollar i militärt bistånd till Ukraina, vilket innebär att det totala ” anti-Rysslands ” biståndet till landet under de senaste åren uppgår till över 1,85 miljarder dollar .

  Moskva är en garant för 2015 års Minsk-fredsavtal, som frös inbördeskriget som bröt ut i östra Ukraina i efterdyningarna av Euromaidan-statskuppet i februari 2014 i Kiev. Avtalen föreskriver ett eldupphör, tillbakadragande av tung militärutrustning från kontaktlinjen och mer betydelsefullt återgång av de utbrytande regionerna till ukrainsk jurisdiktion efter att de har beviljats ​​bred autonomi och skyddad status. Vapenstilleståndsdelen i avtalet har i allmänhet hållits, men ukrainska lagstiftare har vägrat att utvidga autonomin till utbrotten, vilket förhindrar att fredsavtalet genomförs till fullo.
  https://sputniknews.com/military/202104141082628716-watch-russian-warships-deploy-to-black-sea-amid-us-destroyers-arrival-as-ukraine-tensions-grow/

 2. Frågan är självklart intressant. Vad få känner till är ju att Förenta staterna INTE tillåter andra Nato-allierade att ha baser på sitt territorium, medan till och med amerikanska trupper på sina ”europeiska” baser inte ens vid begångna brott får dömas i europeiska domstolar. Nato är därför så att säga en envänd organisation. Nato fungerade på 1900-talet men är knappast en ”försvarsallians” för 2000-talet hur många symposier och styrdokument för det orwellska språkbruket med ”transatlantiska” värdeord. Som Napoleon klokt iakttog är utrikespolitik ALLTID grundat på geografi, aldrig på värderingar i politiskt och militärt avgörande lägen.

  Kina och Ryssland är ju militärt avgjort starkare ihop gentemot både Förenta staterna eller ens de välartade vasallerna i Nato inräknade.

  Några ytterst avancerade datorkonflikter (krigsspel) genomfördes inte för så länge sedan och det visade att av tjugo konflikter Förenta staterna mötte mot respektive Ryska Federationen och Folkrepubliken Kina förlorade Förenta staterna i vardera tjoget nitton gånger vardera mot Ryssland respektive Kina. Förenta staterna har helt enkelt som sjömakt geografin emot sig.

  Kontinentaleuropa har egentligen idag inga faktiska politiska och militära fiender sinsemellan, det är helt enkelt Förenta staterna som konstant för in anti-ryska och anti-kinesiska konflikter in på en kontinent vi alla i Euroasien skulle må bra av upphörde en gång för alla.

  Först var det fel på enpartistaten, planekonomin och avsaknad av frihet; när allt det förändrades och Ryssland och Kina har kapitalistisk ekonomi, rysk flerpartistat så förblir Förenta staternas militärpolitik ännu precis densamma, man hittar bara på en rad helt nya anledningar.

  Förenta staterna – landet och systemet som aldrig kan leva i fred, som konstant uppfinner nya konflikter och alltid har nära till våld: precis som i den egna konfliktfyllda narcissistiska sanhällsmodellen; man skjuter liksom bara joggare på villagatan som inte passar in och uppfinner nya konfliktskäl i Q-Anon-moraset i den amerikanska högern. För att tala med Shakespeare som ”är det något sjukt i kungariket Amerika”.

  Jag tror ett enat Europa också militärt mellan Grönland och Kamtjatka skulle betyda mycket mer och starkare fred och stabilitet i hela Europa. Det anglo-amerikanska måste alltid lägga sig i andra länders politik och konflikter, någon räknade ut att sedan 1945 har Förenta staterna manipulerat 86(!!) staters politiska val och bland annat sänkt Australiens premiärminister en gång.

  Behöver verkligen vi i Europa de amerikanska militära råden och vapensystemen inuti Europa på lång sikt -egentligen? Det går ju helt enkelt inte intellektuellt ihop.

  Ett delat Europa med svaga dysfunktionella stater mellan EU och Ryssland är det som håller den eviga politiska konfliktmaskinen USA igång. När europeiska länder ingår fullt affärsmässiga avtal med till exempel ryska företag lägger ett land på andra sidan jordklotet in extraterrestriala lagar (mot parter man inte berörs av i andra länder) och sanktioner mot europeiska stater (som t.ex. Tyskland) som är enligt internationell rätt helt olagliga. Ingen i hela Europa idag upplever den sedan många år existerande gasledningen Nordstream-1 som vare sig ett militärt eller miljömässigt hot, som det utmålades som då DEN byggdes på sin tid. Nu upprepar sig precis samma politiska tankeoreda och stökiga pressfanatism när det gäller en parallell-ledning till den första.

  Vi måste bli mer europeiska och europeiskt patriotiska. Europa – i mångt och mycket kulturellt och politiskt världens viktigaste och klokaste kontinent, den avgjort rikaste, med nära en miljard invånare är den enda som måste ha ett annat lands (från andra sidan jordklotet) militärbaser och utrikespolitiska tvångströja på sig. Det är helt enkelt skamligt. Vi européer borde skämmas hur vi låter oss hunsas och omyndigförklaras militärt och utrikespolitiskt av ett Förenta staterna som är en gammal politiskt sett urartad koloni. Det är dags för ett fritt och enat nytt Europa där det råder europeisk lag och finns enbart europeiska befäl och soldater på våra militärbaser.

  Det är dags för Europa och de stolta européerna att äntligen bli herrar i eget hus.

  • Hur få ut sådana kloka synpunkter i etablerade media? Kanske lägger man ned alltför litet möda på det. Man kan skriva till Registrator i något departement och få svar av någon tjänsteman/-kvinna, men det ändrar förstås inget. Vad skriver DN och SvD om det falska vittnet mot Assange – en mellanstor nyhet åtminstone. Inte ett ord.

   • Inte heller ett ord om de falska vittnena och falska läckta dokumenten om Kina. Det är bara att läsa innantill, ”svenska media” är inte ”svenska media”, det är USA styrda och kontrollerade media som helt öppet för och driver USAs och CIAs narrative och agenda i helt öppen avsikt att styra den svenska agendan och agerandet. Dom kallar det ju helt öppet för agendasättande journalistik. Den agenda man sätter är USA agenda. Man sprider falska fabricerade rykten om yttrandefrihet, förtyck, övervakning, tvångsarbete, koncentrationsläger, osv. i Kina, allt vilket inte existerar. Repetera lögnen tills den blir sanning. Sedan är svenskarna dessutom både hjärntvättade och mentalt omogna och outvecklade för att ens misstänka att dom blir grovt missledda. Vi ser ju det till och med på dessa trådar. Från vårat håll och med vårt eget samhälle som utgångspunkt i Kina är Sverige en råbarkad diktatur med drakonisk censur, övervakning, och propaganda som genomsyrar hela samhället ner på nivå av individerna, och som har ett av de mest sofistikerade övervaknings och angiverisystemen som någonsin existerat. Dags att vakna till, men det är nog för mycket begärt. Diktaturen Sverige har ett järngrepp på innevånarna.

 3. Att USA blir alltmer övergivet är tydligt. USA har inga lojala allierade, USA har gisslan vilken dom med hot, tvång och sanktioner tvingar till underkastelse och lojalitet. The Quad är ett exempel. Den situationen är inte stabil. När det gäller Kina börjar andra alltmer frivilligt av egen vilja följa Kina som ett ledande positivt exempel värt att följa. Det ömsesidiga beroendet ekonomiskt och politiskt mellan länderna i öst och SCO blir allt starkare som tiden går, medan det motsatt gäller USA och NATO. USA metod att våldföra sig på andra både politiskt, ekonomiskt och militärt har blivit en röd flagga. Allt fler vill inte vara beroende av USA eller utsätta sig för USAs hotelser, aggression, påtryckningar eller sanktioner. Alla USAs krig hittills har utkämpats på någon ananas territorium, inte på USAs. Det kommer att bli olika nästa gång. USA blir slagfältet. Glöm heller inte att USAs största vapen idag är propagandan, vilken Sverige dagligen dränks i via MSM och Public Service. Folk förstår alltmer och skyr den.

 4. Som en iakttagare (utanför både Nato och Västeuropa) uttryckte sig så är många europeiska hjärnor helt enkelt amputerade. Det ordvalet är både grovt, men också helt sant.

  Vi européer borde också fråga oss vad kostar dessa konflikter de europeiska ekonomierna som det politiskt-militärindustriella komplexet i Förenta staterna kastar in i Europa? Först kommer den amerikanske mordbrännaren och anlägger eld och så kommer Washingtons politiska brandkår och släcker elden med sitt politiska Münchausensyndrom. Ska vi behöva ha det så?

  En minister i Lettlands regering klagade för en tid sedan att mycket militär utrustning landet påtvingades landet var helt onödig och gick ut över bl.a. rejält eftersatt budget i sociala och medicinska facken. Sådant oroas inte Förenta staterna av alls som helt enkelt statsmässigt rent ut skiter ens i de egna medborgarnas väl och ve medicinskt och socialt: man löser det hela med att förskriva opioider som skall hela och läka allt. Medborgare som socialt misslyckas får sitta i världens största fängelsesystem, kommersiellt skött naturligtvis..

  En skarp uträkning förra året visade att när man separerade de amerikanska försvarsutgifterna på olika regioner lade inte ens amerikanerna de berömda 2% på just Nato.

  Talar Europa ihop sig med Ryska federationen kan vi på sikt få en stabil säkerhetsordning och sammanhållen allians mellan Atlanten och Ural, utan icke-européers inblandning och uppfunna konflikter.

  Det finns ETT ENDASTE land i världen som hotas och fruktar europeisk enighet: militär, social, kulturell, politisk och ekonomisk – det är Forenta staterna som liksom tycker de äger och kan härja och härska över de europeiska länderna som några slags amerikanska skuggdelstater som en form av europeiska Montana, New England och Idaho.

  Ett gott steg på vägen vore ett inrättande av ett lokalt euroasiatiskt politiskt-militärt säkerhetsråd där våra länder kan samtala formellt och informellt om säkerhetsfrågorna på vår stora kontinent: självklart utan amerikansk överrock, och lösa dem. Likaså att inom Europa så bör politiska och ekonomiska sanktioner fasas ut och när sådana införs utifrån skall hela kontinenten svara med samma svar gentemot en sådan agressor.

  Det är dags för Europa att bli vuxet i världen, nedtämt och nedbrutet som det är av Pentagon, NSA och det amerikanska militär-industriella komplexet. Det är dags för Europa att spela huvudrollen i vår egen film, och inte springa som uppassningshjon åt egentligen fientliga icke-europeiska stater som verkar som en trojansk häst inuti europeiska naturliga politiska förhållanden i och på vår egen kontinent. Så lever folken i precis de andra kontinenterna i världen, bara inte vi.

  Våra hjärnor är amputerade och tankarna förseglade, och alldeles livsfarligt ofria.

  • Övningen, känd som Sea Breeze 21, pågår från 28 juni till juli och genomförs uteslutande i Svartahavsområdet.
   Det är den största övning som någonsin har genomförts, och involverar cirka 32 länder från sex kontinenter, med mer än 5 000 trupper, 32 fartyg, 40 flygplan och 18 specialoperationer och dyklag som deltar. De länder som deltar är Albanien, Australien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Danmark, Egypten, Estland, Frankrike, Georgien, Grekland, Israel, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Moldavien, Marocko, Norge, Pakistan, Polen, Rumänien, Senegal , Spanien, Sydkorea, Sverige, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.
   Svarta havet gränsar till sex nationer: Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Ryssland, Georgien och Ukraina. De tre första är medlemmar i Nato, och Ukraina och Georgien försöker gå med i den västerländska militärpakten. Tjugosju av de 32 nationerna som deltar i Sea Breaze 21-övningen har ingen territoriell närvaro i Svarta havet.
   Enligt handlingar som tillskrivits det brittiska försvarsdepartementet var incidenten med HMS Defender alls inte oavsiktlig utan snarare en del av ett uppdrag som kallades Operation Ditroite och utformades från början för att vara provocerande.
   https://www.rt.com/op-ed/528038-ukraine-nato-sea-breeze/

   • Tack för svaret!
    De anglo-amerikanska militära planerna för Europas utkanter börjar nästan anta närmast parodiska proportioner: med deltagande länder som Brasilien (för övrigt ett medlemsland i BRICS/BRIKS), Egypten, Senegal och självklart det stora svartahavslandet framför andra – Australien.

    Vad är det de anglo-amerikanskt styrda militära övningarna vill visa för Fastlandseuropa? ”Vi skall alltid ha kontroll över er vad ni än vill och tycker. Europa tillhör Amerika och aldrig européerna själva”? Är det den långsiktiga diplomatiska uppvisningen?

    Det är dessvärre svårt att objektivt få ett annat intryck än rå maktuppvisning gentemot Kontinentaleuropa. Ni får aldrig bli politiskt och militärt självständiga…

 5. Kedmi förklarade varför Ukrainas väpnade styrkor inte har någon chans att konfrontera enheterna i Folkrepubliken DPR och LPR på lika villkor.
  Ukrainas väpnade styrkor är sämre än enheterna för folks milis från DPR och LPR, både i moraliska och villiga termer och i tillgången på tung utrustning och i förmågan att använda den.
  Detta meddelades av den välkända militära experten Yakov Kedmi, han citeras av ” Economics Today ”. Den tidigare chefen för Nativ-specialtjänsten konstaterade att militärkämparna i Donetsk kämpar för sina egna liv och hem, medan motivationen för soldater och officerare från Ukrainas väpnade styrkor är helt annorlunda och inte ger hjälte och självuppoffring.
  ”Hittills är kåren för LPR och DPR i deras artilleri eldkraft tre gånger överlägsna de ukrainska trupperna som dras till gränsen, och nästan två gånger när det gäller tankmakt”, sa Kedmi.
  Enligt militäranalytikern har de ukrainska försvarsmaktens brigader som är utplacerade i Donbass inte ens en spöklik chans att konfrontera enheterna i Folkrepubliken DPR och LPR på lika villkor.
  Kedmi förbinder detta med Donbass-republikernas stora överlägsenhet i tung pansarutrustning, nämligen i stridsvagnar, artilleri (inklusive självgående) och i flera raketsystem, liksom i närvaro av erfarna och utbildade militärspecialister.
  Enligt samtalspartnern av Ekonomika Segodnya kan en aggressiv satsning från de väpnade styrkorna i Ukraina inte leda till fångsten av Donbass och kommer att sluta i de fullständiga nederlagen för de attackerande enheterna.
  https://politros.com/205368-kedmi-obyasnil-pochemu-vsu-ne-imeyut-shansov-zahvatit-donbass?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here