Assanges far – de vill bara mörda min son Julian Assange

8
1373
Foto: 26 september 2019 när John Shipton, Julians pappa deltog

Julian Assanges pappa, John Shipton, har berättat för en webbsändning som samproduceras av CN Live! att amerikanska och brittiska myndigheter fortfarande försöker döda hans son. Publicerat av Consortiumnews

Stödkommittén för Julian Assange ordnar en manifestation på Sergels torg i morgon lördag kl. 12. Gå dit!


Assanges far – de vill bara mörda min son Julian Assange

John Shipton, Julian Assanges far, sa att efter nästan 13 år av sonens internering är det klart vad USA: s avsikt är.

”De vill bara mörda honom. Det är allt. De vill att han ska dö”, säger Shipton.

”De diskuterade sätt att göra det. De hittade lagliga sätt att göra det. Det har pågått i tolv år. Det är inget skämt”, säger Shipton. ”De har förföljt Julian Assange i ambassaden, i själva verket har de konspirerat för att behålla Julian på ambassaden.”

Assange står inför en utfrågning i ett amerikanskt överklagande mot att utlämna honom vid High Court i London i slutet av denna månad.

USA har överklagat ett beslut av domaren Vanessa Baraitser den 4 januari att inte utlämna Assange på grund av den höga risken för självmord i ett amerikanskt fängelse. Shipton kallade USA: s påstående inför High Court att Assange inte skulle isoleras hårt om han utlämnas som struntprat.

Joe Bidens jurister kommer att argumentera för att Assange inte är så sjuk eller självmordsbenägen. Om det ska göras en annan psykologisk undersökning av Assange som beställts av High Court, kan det förlänga överklagandet med ett år, varnade Shipton.

Man vill dölja brott genom att fokusera på Assange

Shipton sa att fördelarna med WikiLeaks -publikationer för människor runt om i världen och till och med för regeringar har döljts av den uppmärksamhet som fallet har lagt på Assange. Det här skiftet över från avslöjandet av statsbrott till hans sons psykologi ”i sig är en skandal”, sa Shipton till Sydney’s Politics in the Pub i en webbsändning som co-producerades av CN Live!

”Det är manipulationerna från statsåklagare och justitiedepartementet som säkerställer att hela fokus nu ligger på Julians karaktär och hans psykologi,” sa Shipton. ”Jämför detta med Himalaya av brott och fördelarna för allmänheten i Storbritannien och västvärlden genom exponering av dessa brott.”

”USA: s krig i Afghanistan och Irak är över och Guantanamo är nästan stängt”, sade Shipton. ”WikiLeaks avslöjanden, med uppgifter från Chelsea Manning, nådde genom den politiska kroppen, och som en konsekvens har folket tagit bort sitt stöd från regeringars krig,” sa han.

”Värdet med dessa läckor är enormt. En gåva till människor, säger Shipton. Men det är potentiellt en gåva till regeringar också, om de agerade klokt”, sa han.

”Varenda politiker i världen skulle tjäna på att stödja Julian. Man kan förlora två röster. Men du vinner tio”, sa han. ”Jag kan inte förstå varför den australiensiska regeringen och andra regeringar inte löser detta problem. Det ger fördelar, enorma fördelar för befolkningar runt om i världen och för regeringar, vilket visar att de kan agera mot tydliga orättvisor. ”

Shipton tillade: ”Vägen ur detta är uppenbar för alla: att den australiensiska regeringen använder förhandlingsmöjligheterna och fantasin hos skickliga diplomater” för att befria min son.

Överklagandeförhandlingen i USA mot Julian Assange är inställd för High Court i London den 27 och 28 oktober.

Consortium News, som har fått beröm för den bästa Assange -rapporteringen, kommer att finnas i rättssalen för att tillhandahålla kontinuerlig täckning.

John Shiptons fullständga kommentar finns som videoinspelning i artikeln i Consortiumnews.

 

 

Föregående artikelMigration = Utveckling? Vem vinner på ”brain drain”?
Nästa artikelNy manifestation för Julian Assange lördag kl 12 på Odenplan. Kom, stöd yttrandefriheten!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Tack för god artikel om tragiken kring en av världens viktigaste sanningssägare. Hade det inte varit för att den alltid klena norska Nobelpriskommitten som aldrig kan fatta beslut som går EMOT amerikansk politik; borde Julian Assange fått fredspriset för många år sedan. Assanges fall och insatser rimmar alldeles utmärkt med personen Alfred Nobels sinnelag och testamentstext där Assange avslöjat ett brutalt -och lika straffritt- kriminellt politiskt systems mord, folkmord och övergrepp i bl.a. Irak.

  En fråga till gemenskapen: är det någon som vet om det är möjligt att ta Assanges fall till Europadomstolen i Strasbourg, då hans fall nu avhandlas i en stat som står under Strasbourgs domsrätt?

  • Denna information finner man på Lawlines, där man kan få hjälp med olika juridiska frågor
   Vad krävs för att det ska ha skett en kränkning av Europakonventionen?

   För det första måste det ha skett en kränkning av en artikel i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i fortsättningen skriver jag Europakonventionen). I Sverige är Europakonventionen införlivad i svensk rätt genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det innebär att man kan åberopa Europakonventionen inför svensk domstol.

   De stater som är anslutna till Europakonventionen åtar sig att skydda dessa rättigheter. Skyddet gäller främst gentemot staten (staten får inte kränka en persons rättigheter enligt konventionen), men skyddet gäller även gentemot ”det allmänna i stort”, t.ex. myndigheter och domstolar ska respektera rättigheterna i konventionen. Viktigt att påpeka är att varje person som befinner sig inom en stat som är ansluten till Europakonventionen omfattas av konventionsrättigheterna, man behöver alltså inte vara medborgare i landet.

   Du uppger att svensk socialtjänst inte har försvarat barns rättigheter. Socialtjänsten är ett offentligt organ, så den myndigheten ska följa Europakonventionen. Det framgår inte vilken rättighet enligt konventionen som du uppger har blivit inskränkt (jag misstänker att det kan röra sig om artikel 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv, men det framgår inte tydligt).

   Får stater inskränka rättigheter som finns i Europakonventionen?

   Vissa av rättigheterna i Europakonventionen får inte inskränkas, exempelvis artikel 3, som tar upp skyddet mot tortyr. Men många av rättigheterna får inskränkas. Kraven är då att inskränkningen ska ha stöd i lag, vara proportionerlig samt nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Länderna som är anslutna till Europakonventionen har relativt stor bedömningsmarginal avseende detta.

   Vad krävs för att Europadomstolen ska ta upp ett fall?

   Europadomstolen får ta emot enskilda klagomål, se Europakonventionen art. 34. Art. 35 i Europakonventionen tar upp kriterier för att ett mål ska tas upp till prövning av Europadomstolen. Alla nationella rättsmedel ska ha uttömts, och målet får anhängiggöras senast sex månader från det att det slutgiltiga beslutet meddelades, art. 35.1 Europakonventionen. Klagomålet får inte vara anonymt. Om samma ärende redan har hänskjutits till internationell prövning kommer Europadomstolen inte att ta upp det. Europadomstolen kommer inte att ta upp ett ärende som är väsentligen samma som ett ärende som redan har prövats. Det innebär att även om man själv har ett nytt ärende kommer domstolen inte att pröva det om de redan har avgjort ett liknande ärende.

   Vad händer om Europadomstolen kommer fram till att det har skett en kränkning av Europakonventionen?

   Om man har fått sina rättigheter kränkta kan Europadomstolen döma ut skadestånd, se art. 41 i Europakonventionen. Dock kan Europadomstolen enbart döma ut skadestånd, samt ange i domen att det skett en kränkning. Europadomstolen kan alltså inte ändra ett beslut. Exempelvis: om någon blir uppsagd och det skett en kränkning av konventionen kan Europadomstolen inte bestämma att personen ska få sitt jobb tillbaka.

   Vad du kan göra nu

   Jag rekommenderar att du kollar om alla kriterier är uppfyllda för att du ska kunna väcka talan i Europadomstolen. På Europadomstolens hemsida (länk här) finns information om hur man ansöker.

   Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

   Jenny Hedin

   • Tack för uppmärksamhet och svar på min fråga (jag känner till de teoretiska förutsättningarna i EKMR), jag tänkte mig snarast utlämnande av en odömd persons förutsättningar i Europa av en häktad inför process i Förenta staterna (som självklart inte godtar EKMR) eftersom Assange inte begått de brott han anklagas för under amerikansk domsrätt och på territorier där dessa gärningar inte alls är ett brott. Det är t.ex. i Sverige helt lagligt att offentliggöra alla de uppgifter Assange gjort om Förenta staternas militär och dess brott, och från Sverige skulle han till exempel INTE kunna utlämnas i motsvarande situation som han befinner dig i Storbritannien.

  • Komiskt är att politiker i EU klagar på att rättssystemet i Polen och Ungern blivit mer politiserat men det är ju ingenting jämfört med de korrumperade rättssystem man har i övriga EU! Finns ju hur många fall som helst där höga politiker borde åtalas för inkompetens, korruption och försumlighet men inget händer för att höga politiker styr rättssystemet som inte är oberoende! Och än värre är det i USA där kriminella före detta presidenter springer lösa trots sin dokumenterade brottslighet! Småbovar släpas till Haag för dom medan fula fiskar som Bush och Obama lever sina liv i godan ro! Sverige är inte mycket bättre och politruker som Dan Eliasson, Tomas Bodström, Anders Sundström, Anders Ygeman med flera har inte blivit åtalade för något trots bevisade oegentligheter!

   • Mmmm – trots att ämnet handlar om Assange (vi bör hålla oss inom det ärendets ramar i detta tema) så saknar jag Trump i listan ovan…(om vi talar om inkompetens).

     • Mnäää. Jag håller helt med. Han var som den näst siste tsaren Aleksandr III, hopplöst konservativ men inga politiska frälsande krig!! (Och den gamle halsstarrige efterträdaren fick ta hela det rättfärdiga slaget och smeleken i Afghanistans mer eller mindre quisling-kollaps). Äras den som äras bör.

      Trots att jag inte ens under pistolhot skulle rösta på Trump så insåg han klart sitt statssystems svaga ekonomiska och politiska svagheter liksom förmågor och begränsningar till skillnad från både föregångare och det han själv kallade ”träsket i Washington”. Jag är klart villig att ge honom rätt helt och fullt på den punkten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here