Migration = Utveckling? Vem vinner på ”brain drain”?

14
3392

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Nyligen och även tidigare har här publicerats artiklar om migration.

Se mer under ”Relaterat”.

”Köp” av professionella i fattiga länder av rika länder är en viktig del av imperialismen. Denna underlättas av FN:s migrationspolicy som antogs 10/12 2018, och som var utformad i storfinansens intressen. Detta kallas också ”brain drain”. Om FN:s migrationspolicy: Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?

Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?
FNs nykoloniala migrationspakt godkänd, men de stora problemen kommer senare

Siffrorna i artikeln är några år gammal, men problematiken har inte minskat – snarare tvärtom! Och synpunkterna är lika relevanta som då de skrevs.


 

I. Wikipedia skriver ”Inom hälsosektorn mister fattiga länder i genomsnitt 1,34 miljoner kronor för varje av 3 miljoner arbetare inom hälsosektorn som reser till Väst. Det motsvarar 3 833 miljarder kronor, ungefär detsamma som u-ländernas sammanlagda skuld. Det är inte heller bara pengarna det påverkar: i Ghana går det omkring 6 läkare på 100 000 människor, medan det i USA, Australien, Storbritannien och Kanada går 220.” Wikipedia

Jag fortsätter med en kritisk betraktelse om ”Brain drain” som fanns i tidigare upplage av skriften ”USA som världspolis”. I den nuvarande kortare versionen saknas detta avnnitt. Skriften on på 100 sidor kan beställas via för endast 60 kr+ porto 66 kr+ kuvert=130 kr! Maila till .

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med ”USA som världspolis.”

Läs nya unika, billiga “USA som världspolis”!

 

II. 7.4.2 ”Brain drain” försvagar utvecklingsländer – utdrag ur tidigare upplaga av skriften ”USA som världspolis”.

I. ”Brain drain” innebär en utvandring av personer med teknisk kompetens eller kunskap vanligen från u- till i-länder, ofta efter aktiv rekrytering. ”Brain drain” innebär en ekonomisk kostnad för de länder som svarat för utbildningen. Enligt konservativa beräkningar har ”brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade, lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar/år till 100 000 ofta välavlönade utländska experter årligen, motsvarande 35 % av u-hjälpen. I en studie (Mills EJ et al. 2011) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar i form av utebliven avkastning på utbildningskostnaderna. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA. I Afrika finns 25 % av den globala sjukdomsbördan men bara 2 % av läkarna. Många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder rekryteras till i-länder.”

II.Totalt fanns redan för ungefär 15 år sedan sedan det i USA 213 000 läkare (27 % av alla) och 99 000 (5 % av alla) sjuksköterskor som utbildats utomlands. (World Health Report. Geneve: World Health Organization. 2006; Chapter 5: sid. 98, Table 5.1). Enligt World Health Report saknades samtidigt 4,3 miljoner sjuksköterskor i världen detta år. här

III. ”Brain drain” är en export av mänskliga resurser som tillförde USA:s ekonomi över 7 miljarder dollar årligen. (Straubhaar, T). International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange. HWWA Discussion Paper 1008; 88: 1–23.

IV. ”Brain drain” brukar betraktas som en ekonomisk kostnad, eftersom emigranterna tar med sig sin utbildning sponsrad av regeringen eller andra organisationer. Det finns en parallell med kapitalflykt, med samma rörelse för finanskapital.

V. Enligt konservativa beräkningar har ”brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar årligen till 100 000 vanligen välavlönade utländska experter årligen, ett belopp som motsvarade 35 % av u-hjälpen. Enligt FN:s utvecklingsprogram har Etiopien förlorat 75 procent av sin välutbildade arbetskraft mellan 1980 och 1991. Nigeria, Kenya och Etiopien tros vara de länder i Afrika som främst drabbats. Etiopien utbildar många utmärkta läkare, men det finns fler etiopiska läkare i Chicago än det finns i Etiopien.

VI. ”Brain drain” berör inte minst sjukvården. I en studie i British Medical Journal (Mills EJ et.al The financial cost of doctors emigrating from sub-Saharan Africa: human capital analysis British Medical Journal 2011; 343:d7031) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar för dessa länder i form av utebliven avkastning på investeringarna i deras utbildning, som grovt sett kostat minst 600 miljoner dollar. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA.

VII. Medan 25 % av den globala sjukdomsbördan finns i Afrika finns där 2 % av läkarna i världen. Det är väl känt att också många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder för dyra pengar sedan flyttat till i-länder. (Karin Sundström. Läkarutvandring från Afrika ger påtaglig förlust av humankapital. Läkartidningen 2/2 2012).

VIII. Kina blev störst i världen då det gäller ”brain drain” under 2007. Enligt officiella kinesiska medier utvandrade då 65 000 välutbildade kineser varav 25 000 till USA. Den största gruppen av emigranter består av professionella och sakkunniga med medelklassbakgrund, [101] som är ryggraden för utvecklingen av Kina. (Jamestown Foundation. China’s Brain Drain Dilemma: Elite Emigration 17 augusti 2010).


Vad göra?
Varför inte en internationell överenskommelse att ”mottagarländer” åtminstone betalar kostnaderna för utbildningen av de utbildade från utvecklingsländerna till dessa? Samt en andel för varje år de är yrkesverksamma. Vidare att de som har förmånen av att få en högre utbildning i ett fattigt land tvingas arbeta kvar några år innan de får flytta. Men grundproblemet kan inte lösas inom dagens kapitalism.

Föregående artikelPandora Pampers – det stinker lång väg – Avslöjanden som passar Biden & Co…
Nästa artikelAssanges far – de vill bara mörda min son Julian Assange
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

14 KOMMENTARER

 1. De länder vi tar emot flyktingar från upplever naturligtvis en Brain Drain. Å andra sidan är det en betydande överdödlighet även på högutbildade i länder där det pågår krig. Och som döda gör de inte mycket nytta. Att mottagarländerna får betala för flyktingarnas utbildning är en intressant idè. Problemet kan vara att veta till vem man skall betala i de fall en regering i praktiken saknas. Dessutom sker en betydande återvandring när konflikten upphör och många välutbildade tar med sig nya kunskaper från vidareutbildningar , erfarenheter och kontakter som bidrar till det ursprungliga hemlandets utveckling. Dessutom finns det många exempel på hur återvändande flyktingar har ett speciellt förhållande till det landet de var flyktingar i vilket gynnar bägge parter. När Brandt och Papandreu återvände t.ex

 2. De som flyr hit är oftast inte högutbildade. Men det finns de som flyr hit – t ex de afghanska ungdomarna – som utbildar sig här i Sverige och ger en stor tillgång till Sverige. Och det finns de som utbildar sig här och reser tillbaka för att arbeta i sitt eget land. Det finns även de svenskar – högutbildade – som har flyttat från Sverige, och är detta inte en Brain Drain från Sverige? Ett exempel är – med all respekt i personen i fråga – är kommentaren ovan, Sven Andersson.
  Så ditt försvar om att det är en Brain Drain på gång från utomlands när flyktingar flyr håller inte. Flyktingar flyr undan krig, klimatkatastrofer och ekonomisk ruin – som kapitalet i Kina, USA, EU och med flera har tvingat på dom. Du gör en höna av en fjäder – när fjädern tillhör en kråka!
  Jag tror att de flesta skulle vilja stanna kvar i sitt eget land om förutsättningar fanns för det.
  Och jag tror att du behöver studera Kuba hur de hanterar samma situation …

  • Har publicerat några artiklar om detta, som denna: Kuba som inspiration. Kinas väldiga satsning på Nya Sidenvägen, med biträde av Ryssland, kontrasterar med sin dominerande ”win-win”-policy tydligt mot USA:s aggressiva, exploaterande imperialism.

   • Vem – förutom Kina – skulle ha mer att vinna på Kinas väldiga satsning på Nya Sidenvägen? Konsumenterna här i Europa, eller arbetarklassen i Kina?
    Ska vi som socialister stödja den som kontrasterar mindre exploaterande kapitalism än den som dominerar? Både Kina och USA (och EU) är aggressiva exploaterande imperialistmakter. Det har ingen som helst betydelse vem som är dominerande i det här fallet.
    Kinas imperialism går framåt för varje år som går. Allt medan USAs imperialism är tillbakagående (i jämförelse med Kina). Så när Kina går om USA – ska du då skifta fokus på den som är mest aggressiva exploaterande imperialistmakten? Eller kommer du att stödja Kinas kapitalism och imperialism?

    • Det är väldigt viktigt att ha en klar bild av de olika imperialistmakterna, deras relationer, deras roll, och relativa styrka. Detta var mycket viktigt för Lenin och Sovjetunionen. Sovjet sökte på 30-talet först allians med Frankrike och England mot Tysklands rustningar och krigshot. Detta avvisades och Sovjet slöt pakt med Tyskland för att avvärja eller försena hotande anfall. Det är bra för världen att imperialistiska Kina med Ryssland som bundsförvant växer fram som en motpol, och det verkar tydligt att Kinas ekonomiska politik inte är lika exploaterande som USA:s.

     • Ja visst var detta viktigt. Men Lenins ställde sig aldrig på en imperialistmakts sida mot en annan. Han var mycket klar med vilka han skulle stödja – och inte var det någon imperialistmakt. Utan arbetarklassen.
      Stalin sökte allians med diverse kapitalister mot nazismen. Detta kan man tycka vad man vill om. Jag själv skulle inte kunna få för mig att alliera mig med någon nazist eller fascist som har mördat tusentals kommunister i Tyskland på 30-talet.
      Men efter Stalins död och efter Krusse hade Sovjetunionen en bra ideologisk hållning om vilka de skulle stödja när imperialistmakter bekämpade varandra. Det gällde i krig men även i fredstid. De tog inte ställning för någon imperialistmakt.
      https://www.clarte.nu/bloggen/10341-om-motsattningar-mellan-imperialistiska-stater
      Vilket är och var även Lenins hållning.

      Det är inte alls bra att Kina och det kapitalistiska Ryssland växer fram som motpoler. Vi måste bekämpa kapitalismen var den än finns.

     • Ditt svar visar att du är lika oförstående som tidigare då det gäller konkret analys av konkreta förhållanden och realpolitik. Klokt nog för Sovjetunionen förstod Stalin, Lenins lärljunge, att det var nödvändigt att sluta en non-aggressionspakt med nazistisk Tyskland, som dödat så många kommunister, för att vinna tid. Tyskland hade sannolikt kunnt besegra Sovjetunionen vid ett direkt anfall 1939 med hela sin krigsmakt. De politiska förhållandena var helt annorlunda 1945-1991. Det fanns bara ett imperialistiskt block, dominerat av USA. Det är förstås bra för arbetarklassen att denna hegemoni håller på att brytas.

 3. Anders bild av migration är ensidigt negativ: brain drain, lönedumpning, människohandel. Men migration är ju så mycket annat och mer. Därför är jag glad över kommentarera ovan, litet annorlunda än jag har blivit van att se på den här bloggen. Människorna har alltid emigrerat. En av grundförutsättningarna för mänsklighetens utveckling. Och migration måste erkännas som en mänsklig rättighet inte bara för vita européer och nordamerikaner. När detta är sagt kan man börja diskutera olika problem orsakade av imperialism och kapitalistisk utsugning.

 4. Glömde kommentera tipset om system för ekonomisk ersättning för fattiga länders utbildningskostnader när högutbildade flyttar till rika länder. Kan visst vara värt att diskutera. Glömde också notera en viktig orsak till växande migration: klimatkatastrofer, som redan märks av. Ett långsiktigt problem, som sätter press på mottagarländerna och som kräver långsiktig planering. Invandringsstopp är aldrig en lösning, vilket sunda förnuftet borde inse.

 5. Kerstin, håller med om ditt första inlägg men med en ytterligare en kommentar:
  Arbetsförmedlingen har statistik över personer som är med i etableringsuppdraget, alltså vuxna flyktingar som skrivits in efter att de fått permanent uppehållstillstånd. De siffrorna visar att 30 procent av de som var inskrivna hade utbildning över gymnasienivå. Det är ingen majoritet men ändå ganska många som hade behövts i sitt hemland och som Sverige i sin etniska inskränkthet alltför sällan förmår utnyttja. Kubas export av läkare är inte så mycket migration som handelsvara. Tex så har Venezuela avtal med Kuba om att byta läkare mot olja. De kubanska läkarna tjänar dåligt utomlands men ändå många gånger mer än vad de tjänar på Kuba där lönen ligger på en 20-30 USD per månad. De återvänder när kontraktet är slut med en besparing som de investerar i egen privat verksamhet. Ungefär som de kubanska soldater som slogs i Angola. Vet inte hur många f.d. soldater jag åkt taxi med och som äger sin egen taxi som de köpt med sina besparingar. Problemet som uppstår på Kuba är att det ofta är brist på läkare trots att man antagligen utbildar flest läkare per capita i världen. Kuba har haft ungefär 30 000 läkare bara i Venezuela, (har inte de senaste siffrorna sedan krisen i Venezuela ytterligare fördjupats). Läkaren får 230 dollar per månad; mellan 125 och 225 dollar per månad sätts in på ett sparkonto och 50 dollar betalas direkt till familjen på Kuba. Jämfört med läkarlönen på Kuba är det astronomiska summor. Ingen vet hur mycket Kuba får i form av olja för besväret. Mer business än solidaritet i mina ögon och inte utan Brain Drain-effekt. Däremot är jag mer imponerad av hur Kuba tar emot läkarstudenter från Colombia (ofta f.d. gerillamedlemmar) till låg eller ingen kostnad.

 6. En del av kommentarerna bortser i för hög grad från att det handlar om imperiets folkfördrivningar för att dels hindra de berörda länderna att utvecklas och bli till konkurrenter. Och för att underlätta vad som i realiteten var tänkt att bli kolonisering.
  Det hör man inte mkt om nu men det var ett av de angivna motiven för Irakkrigen.
  Tack vare Rysslands ingripande avbröts den process som skulle omstörta 7 länder på fem år och som inledde med att skapa det kaos som betecknas ’failed states’.
  Eftersom processen avbröts fick vi inte se imperiets tänkta fortsättning. Men självklart skulle imperiet med tiden skapat för dom gynnsamma stabila förhållanden.
  Genom att underlätta tömningen på folk försvinner det mer akuta behovet att skapa acceptabla förhållanden i de berörda länderna.
  Att man pekar ut en del individuella fördelar för dom som kommer och värdfolket är inget bra argument. Men det hjälper imperiet att slippa bli utsatta för välförtjänt kritik och motaktioner.
  Den multikulturella politiken som förs i väst underlättar för att relativisera värdet av att ha en nationell kultur och därför också för att anse att det folken därnere förlorat inte var så viktigt. Man kan glömma bort att dom funnits och västföretag kan obekymrat tömma ländernas naturtillgångar.

 7. Peter, jag upprepar gärna varje gång jag skriver att jag är emot de imperialistiska krigen. Det är enkelt, bara att ha en färdig text att klistra in.
  Och jag skulle aldrig få för mig att relativa värdet av vår nationella kultur. Idag står kampen för min del mellan mig och min colombianska familj, skall vi titta på Kalle Anka och hans vänner kl. 15.00? Kan inte se svensk TV så det blir en icke-PK version från 2012. Problemet är att ingen här förstår att svensk kultur hotas om vi missar Kalle. Jag kämpar på. Det svenska stålet biter! God Jul från Colombias Karibien
  Den multikulturella politiken som förs i väst underlättar för att relativisera värdet av att ha en nationell kultur och därför också för att anse att det folken därnere förlorat inte var så viktigt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here