Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?

41
2759
Reklambild för migrationsavtalet. (https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact)

Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration från FN skall behandlas och skrivas under 10 december. Det är ett omfattande dokument som knappast har debatterats i till exempel Sverige. Den 3 december var det känt att uppemot 12 stater i EU inte vill skriva under dokumentet. Uppgifter om antalet stater varierar nu.

I en ledare i Göteborgsposten skriver Jenny Sonesson ”Det är anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen inte förankrat avtalet i riksdagen och inte har gjort en konsekvensanalys.”

Hon skriver vidare ”Ännu har ingen utvärdering synts till när detta skrivs. Det är anmärkningsvärt att en sådan basal analys inte presenterats långt tidigare för det folkvalda parlamentet. En varningssignal är till exempel att Journalistförbundet kritiserar avtalet då det riskerar att påverka statliga medel till medier. FN:s ramverk slår fast att medier som ger en negativt vinklad bild av migranter inte ska ha rätt till statligt stöd. Journalistförbundet påpekar att det strider mot den grundläggande svenska principen att staten inte ska agera smakdomare och påverka fria mediers publicering.”

”Men det finns goda skäl för Sverige att utvärdera, debattera och avvakta med att underteckna FN:s globala migrationsramverk.” GP

Ja, det finns det verkligen. Demokratin står inte så högt i Sverige när det gäller vissa frågor, som i detta fall och det dyra kriget åt USA i Afghanistan. Och om avtalet träder i kraft lär tillströmmningen till Sverige – och partipolitiskt till SD, AfS och NMR bli stor.

* Även ledare i Svenska Dagbladet och Expressen menatt Sverige inte ska skriva under avtalet. Expressen.

Trots att avtalets inriktning har stöd av företrädare för storkapitalet – se nedan – är bilden splittrad bland företrädare för vårt nyliberal ekonomiska system.

* En huvudorsak till flyktingströmmar och de imperialistiska krigen, som jag skrivit i många artiklar. Här en som publicerades förstaa gången 2016. Västländers agerande orsak till flyktingkrisen.

Jag har översatt en artikel av Pål Steigan som närmare beskrivet det viktiga avtalet och dess betydelse för storfinansen och imperialismen. Pål Steigan.


Pål Steigans artikel ” Allt fler länder nekar att skriva under FN:s migrationsavtal – vad bör Norge göra?”

Österrike, som för närvarande har det roterande ordförandeskapet i EU, säger att dokumentet blandar asylsökande som har legitima krav på skydd och ekonomiska migranter. Dokumentet förkastas för närvarande av Australien, Israel, Polen, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Österrike, Slovakien, USA, Schweiz, Italien och förmodligen även Nederländerna, Belgien och Kroatien. Det finns också starkt motstånd till avtalen i Tyskland, Frankrike och Danmark. Financial Times

Avtalets anhängare har försökt att minska betydelsen av det genom att säga att det inte är bindande. Detta argument är väldigt missvisande. Det är sant att avtalet inte är i form av lag och att alla stater fortfarande kan anta sina egna lagar. Men avtalet ger också mycket starka begränsningar, och det finns ingen tvekan om att det kommer att ligga till grund för regler och riktlinjer som FN-medlemmar kommer att krävas för att följa eller mätas mot. Det sistnämnda anges tydligt i avtalets sista kapitel.

Förarbetena
Detta dokument har bearbetats i FN under många år. Centralfigur var Peter Sutherland, Goldman Sachs. Han inrättade det globala forumet för migration och utveckling (GFMD) för att underlätta storskalig migration, eftersom han trodde att detta tjänar kapitalets behov.

Peter Sutherland

Han sa på sin tid som FN:s migrationschef följande:

”Europeiska unionen, enligt min åsikt, bör göra sitt bästa för att undergräva” någon ”känsla av vår homogenitet och skillnad från andra”. BBC

Han var en mycket stark förespråkare för massiv invandring av arbetskraft till Europa och för multikulturalism. Och han menade att EU inte bör ta hänsyn till lokalbefolkningens motstånd mot detta.

Miljonärsklubben World Economic Forum, som är en sammanslagning av de 1.000 rikaste multinationella företagen i världen, har också arbetat för massinvandring, som bland annat anges i det här dokumentet: The Business Case för migration.The Business Case for Migration.

”Vi förbinder oss att …
Avtalet, som kommer att skrivas under en vecka, kan läsas härhär. Det första att lägga märka är till att dokumentet är strukturerat som en lång serie av åtaganden. Översättningsformuleringen i dokumentet är ”Vi åtar oss”, det vill säga ”Vi förbinder oss.” Det är konstigt att dokumentet inte uppges vara bindande när det innehåller så många skyldigheter.

Undertecknarna åtar sig att öppna upp för migration och att ge migranter en lång rad ekonomiska och sociala rättigheter.

Detta läge kommer att användas av det brottsliga nätverket av smugglare över Afrika som ”försäljningsargument”. ”Se vad du får när du anländer, bara du betalar mig för att smuggla.” FN-dokumentet syftar till att göra illegal invandring laglig. De brottsliga nätverken kan snart registreras som icke-statliga organisationer och fortsätta sin verksamhet under FN-skydd.

De privilegier som utlovas till invandrare är så omfattande att de kommer att få varje välfärdsstat att knäa. Ett godkännande av avtalet innebär att landet måste anpassa lagar och förordningar till FN-avtalet. Under kapitlet Genomförande i punkt 41 står det:

”Vi förbinder två uppfylla målen och åtaganden som anges i Global Compact, i linje med vår vision och riktlinjer, genom att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och regelbunden migration i alla skeden. Vi kommer att genomföra Global Compact inom på våra egna länder och på regional och global nivå, med hänsyn till olika nationella verkligheter, kapacitet och utvecklingsnivå, och med respekt för den nationella politiken och prioriteringar.”

Den person som hävdar att dessa inte är bindande formuleringar talar emot bättre kunskap.

Föregående artikelOmfattande protester i franska gymnasier, och samverkan med Gula västarna
Nästa artikelVästländers agerande orsak till flyktingkrisen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

41 KOMMENTARER

 1. I vems intresse talar Jenny Sonesson? Hon är borgerlig, för ett samarbete med SD, för EU och att Sverige ska gå med i NATO – bums.
  https://twitter.com/jennysonesson/status/999344904953266176

  Jag tvivlar på att hon har något intresse i arbetarklassen – oavsett nations- och religionstillhörighet – ska få det bättre.
  Hon talar för den borgarklass som vill utnyttja europeisk arbetarklass. En borgarklass som vill se en internationell arbetarklass av alla nationer splittrad.

 2. ”He [Trump] fails to mention, of course, the imperialist wars that NATO [som JS är för, min anteckning] and its allies have unleashed in every corner of the World, creating massive numbers of refugees, or how capitalism has forced millions of people all over the planet to flee poverty, environment catastrphe, and starvation.Given a chose, the vast majority of people chose to live at home.
  There is an endless portrayel of immigrants by ruling class being scroungers and freeloaders. But the same ruling class are happy to exploit them by paying them lower wages than local workers, causing division between different Groups of workers. But it is not immigrants who are driving wages down but the capitalist class – the same bosses who exploit irish workers.”
  ”Those who shout for restrictions on immigration should struggle in the fight to end forced displacement, not to punish the victims of capitalis.”
  https://socialistvoice.ie/2018/12/whose-borders/
  Du, Anders Romelsjö och Pål Steigan, misslyckas också att nämna NATO och USA och andra imperialistmakter som har gjort så att det blir flyktingar i hela världen. Du anklagar immigranterna för SDs och andra högerextremas partiers framgångar. Jag har även hört dig säga att ’invandrare driver ner lönerna’. Men det är kapitalet som driver ner lönerna – inte immigranterna!

 3. Jag antar att du anser dig vara marxist, Anders Romelsjö. Så här skriver Marx:
  ”Efter att i många års tid ha studerat det irländska [eller syriska, libyska, afrikanska, baltiska, polska och med flera länder – min anteckning] problemet har jag kommit fram till den slutsatsen att det AVGÖRANDE [mina versaler] slaget mot de engelska [eller amerikanska, svenska, BRICS och med flera länder och organisationer – min anteckning] härskande klasserna […] inte kan utdelas på engelsk [eller vilket land det nu är som exploaterar en invandrad arbetarklass – min anteckning] mark utan måste riktas mot dess klassens ställning på Irland.” Skrivit 1870 då Irland var en koloni till Storbritannien. Storbritannien styrde och ställde över irländarna. Så Marx riktade sig till den engelska och den irländska härskande klassen på Irland.
  https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1870_04_09.htm
  Situationen är ungefär densamma idag …

 4. FNs migrationsavtal kan bara läsas på engelska och är därför svårt att i detalj ta ställning till för den som i likhet med mig har begränsade engelska kunskaper. Men såvitt jag kan bedöma är den kritik som förmedlas i bloggen Global Politics starkt påverkad av migrationshatare på yttersta högerkanten, som tyvärr för närvarande förfogar över det så kallade problemformuleringsprivilegiet.
  Den som från vänster talar för en generös migrations- och flyktingpolitik stämplas omedelbart som anhängare till det internationella storkapitalets önskemål om en ”massinvandring” reglerad enligt arbetsköparnas krav om en billig och rättslös arbetskraftsimport som konkurrerar ut den inhemska arbetskraftens krav om rimliga löner och god arbetsmiljö. Men precis som i fallet med kritiken mot EU har vänsterns syn på migranter och flyktingar en helt annan utgångspunkt. Det är viktigt att den ges utrymme i diskussionen.
  FNs migrationsavtal omfattar alla former av migration och fastslår inledningsvis att ”Flyktingar och migranter har samma universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som alltid bör respekteras, beskyddas och uppfyllas”. Stort hallå från kritikerna som nu konstaterar att FN bejakar en oreglerad massinvandring som skulle krossa mottagarländernas hela ekonomier. Men de låtsas inte se textens fortsättning: ”Emellertid är migranter och flyktingar distinkta grupper styrda av skilda juridiska ramar. Bara flyktingar är berättigade till det specifika internationella skydd som definieras av internationell flyktinglagstiftning.”
  Människorna har alltid migrerat – ett av grundvillkoren för mänsklig utveckling. Migration måste erkännas som en mänsklig rättighet – vilket FNs migrationsavtal fastslår – inte förbehållen vita européer och nordamerikaner. För övrigt kommer människor att migrera oavsett alla försök att förbjuda dem. Invandring är dessutom en viktig mänsklig resurs för mottagarländerna, förutsatt att invandrarna/flyktingarna inte utnyttjas och förnedras som en underlägsen mänsklig ras utan rätt till rimlig lön, tak över huvudet och möjlighet att bidra genom eget arbete. Där står vänsterns intressen och åsikter i diametral motsättning till arbetsköparnas.
  Ansvaret vilar tungt på alla som anser sig tillhöra vänstern att inte acceptera den rasistiska högerns verklighetsbeskrivning. En grundläggande förutsättning för en levande demokrati är att alla människor ses och behandlas som lika mycket värda.

  • Argumenten är inte hämtade från yttersta högern – där tunga företrädare vill ha denna politik. Bland annat då det gynnar Kapitalet, och försvagar arbetarklassens position. Både tydliga förespråkare för kapitalismen och vänstern är splittrad i denna fråga. Det är välkänt att en ökad arbetslöshet som följer med ökad invandring nu för tiden försvårar lönekampen. Vänstern bör dels belysa detta och dels med kraft påvisa imperialismen och dess krig som en viktig faktor bakom ökad immigration.

   • Naturligtvis och det bästa sättet att göra det är att kräva tuff lagstiftning mot lönenedpressning och avtalsstridiga arbetsförhållanden.
    Hittills har ju EU;s linje varit den motsatta och den har resulterat i ett race to the bottom i hela Europa.
    FN:s migrationsavtal ser inte ut att innehålla sådana krav på lagstiftning och då lär det nog i praktiken bara förstärka den nedåtgående spiralen.
    Inga arbetare har något att vinna på detta.
    Högerpopulisterna vill som vanligt stigmatisera migranterna själva, men vänstern måste göra tvärtom. Avslöja deras splittringsförsök och istället vända ilskan mot mot rikemännens krig och olika metoder för att tvinga ner arbetarklassens livsvillkor. Ungefär så som Anders har gjort i ett flertal artiklar här på bloggen.

    • Anders Åberg,
     Anders Romelsjö har länkat ett stort antal debatt artiklar i ovan svarskommentar till mig. Jag rekommenderar att du läser dom alla. Kanske den här.
     http://jinge.se/allmant/tokvansterliknande-argument-foresprakar-att-budbararen-skall-skjutas.htm
     När du har läst dom så kanske du inte inser att Anders Romelsjö inte har avslöjat splittringsförsöken utan har försökt vända sig bort från rikemannens krig till att beskylla invandrare för att vara lönepressare.

     • Hur har du verkligen läst detta gästblogginlägg av Ulf Karlström? Jag kommer att vara restriktiv med upprepade grundlösa påståenden. Den stora invandringen drabbar främst arbetarklassen med ökad konkurrens om arbetet, lättare för Kapitalet att press ned lönerna. Invandrarna bor oftare i samma områden som svenskar i arbetarklassen.

      En utgångspunkt för Ulf Karlström sommaren 2017 var detta ”På var sin kant står (v) och (sd), den senare med vulgära, eller ibland närmast rasistiska, övertoner. (V) driver en överbudspolitik, vilken delas av flera små, vänstergrupper. Budskapet är – något tillspetsat – fri flyktinginvandring, med hänvisning till asylrätt och klassiska vänsterpositioner som ”internationella solidaritet” och ”proletärer i alla länder förenen eder”. Problemet ligger inte i parollerna utan i avsaknaden av en analys av konsekvenserna; Hur skall man kunna ta emot 160 000 invandrare per år och lotsa in dem i arbete, boende och utbildning?

    • Åberg och Stigsson.. Det finns flera likheter än skillnader olika ismer!
     Likheten är stor mellan höger/vänster revolutionism, religiös/politisk fanatism, rasism, fascism, globalism, imperialism, nazism, kommunism, malthusianism och klimatism, som alla använder våld för att nå sina utopiska idealsamhällen?
     Det är lätt att utse och skapa fiender, men nästan omöjligt att förtjäna vänner.,

     • Och vad säger du om kapitalism som har mördat/dödat miljarder människor – och fortfarande gör så?

     • Stigsson.. Folket har ingen talan.
      Genom att gå emot allt vad nationalism och nationell självbestämmanderätt heter och genom att använda sig av vilka medel som helst för att nå sina mål så försöker de socialistiska/kommunistiska, kapitalistiska och religiösa makteliterna ta makten över folket.
      Den makthavande eliten upprättar gränser mellan sig själva och det numera uppblandade folket, som de föraktar och ser ner på och som uppmanats att öppna sina hjärtan (plånböcker) vilket en före detta svensk statsminister i experimentlandet Sverige proklamerade.
      Det är de som inte har någon talan.. de tärande (vilket handlar om sjuka, handikappade, arbetslösa och fattig-pensionärer) som skall utrotas först och ersättas av närande, för att makteliten ska kunnat driva igenom sin agenda.

     • Här fick vi högerpopulismen sammanfattad. Man ansluter sig till delvis berättigad kritik av det rådande, men framställer splittring mellan olika etniciteter och gammaldags dumnationalism som alternativ.
      Syftet med detta bedrägeri borde verkligen vara uppenbart för dom flesta, nämligen att springa överhetens ärenden för att till varje pris förhindra att folkliga demokratiska rörelser som kan hota kapitalets makt kan uppstå.
      Precis som Kerstin säger så har aldrig nationalism gett folket någon talan. den har alltid varit ett instrument för den härskande elitens makt. Både i öst och väst bör kanske tilläggas.

      Högerpopulistiska förvillare som Korp kommer vi att få kämpa emot ett bra tag till, men det är viktigt att vi aldrig ger dom chansen att sticka fram sitt fula tryne oemotsagt.

 5. Vad har alla dom länderna – Australien, Israel, Polen, USA och med flera – för anledning att förkasta FNs dokument Global Compact? Anser Steigan att de plötsligt har blivit socialistiska?
  Alla dessa länder förkastar dokumentet för att de är kapitalister styrda av borgerliga politiker. De förkastar ett dokument som är utarbetat av kapitalistiska länder och stater.

 6. ”Migrationen ett grundvillkor för mänsklig utveckling”, ”en mänsklig rättighet”, sägs det i kommentarerna. Hur är det nu med migrationens historia ? Till Nordamerika där urinvånarna utrotades och nästan samma hände i Sydamerika, Afrika tömdes på människor som hade behövts i Afrika. Kina är världens största ekonomi på väg att bli även största innovatör. Fem tusen år utan migration. USA är på väg mot intern upplösning just för att de olika grupperna känner föga inre samhörighet. Migrationen har varit kolonialherrarnas privilegium.
  Vänstern måste hålla i hatten när de demonstrerar sin humanism. Vet skribenten att den ”privata sektorn” varit med och formulerat avtalet. Och inte småföretagarnas förening utan Davos-gänget vars språkrör vänstern blivit. Humanitära krig och därpå en migration som bedrivs som kommersiell verksamhet.
  Migration i rimliga proportioner är det inget fel på. Men krigen i Mellanöstern och Afrika har pådrivits av USA, Saudiarabien och Israel. Och hur många migranter har de tagit emot av dessa flyktingar: Noll personer. Det är märkligt att varken ”Wir schaffen es” -Merkel eller vänstern har sagt ett ord om detta, utan tvärtom låtsas att det handlar om spontana uppror. Vill ni minska på SD:s frammarsch bör ni ta bladet från munnen.
  Det är villkoren för handel och investeringar som behövar göras om. Men det går inte för sig för det påverkar miljardärernas bankkonton negativt och vänstern vill hellre satsa på fattighjälp i form av u-hjälp än skapa verkliga reformer till dessas förmån.

  • ”Det verkar som om Kubas socialistiska regering kommer att skriva under avtalet.”

   Kuba tror jag kommer gynnas av FN:s migrationsavtal därför det kommer ge landet och regimen där ett bättre världsrykte. Men Kuba lär få det helt utan att behöva prestera något för säg mig hur många vill egentligen fly till Kuba?
   Jag vill heller inte fly till Kuba men skulle gärna vilja besöka det landet som turist. Dessvärre lär det aldrig bli av. Främst fordras en flygresa och redan där säger jag Stopp!

 7. Det är fullständigt självklart vad den bidragsfinansierade immigrationen ska tjäna till; större utbud av arbetskraft och därmed sjunkande priser på arbete. Efter svammel om humanitet kommer räkningen, sen ökad konkurrens om bostäder och sjunkande priser på arbete. Det krävs en riktig politisk aparatnik som aldrig satt sin for på en arbetsmarknad utan etableringshinder för att inte fatta vad som händer. De finns i överflöd; stureplanscenter och vargfantaster.

  S ansträngde sig att eliminera låglönejobben, och letar nu nya. För moderaterna är fri invandring ett byte de gärna gör; slarva bort våra värdelösa traditioner, få inbördeskrig på köpet, men skoputsarlönerna sjunker. Det tycker de är rationellt. Inga särintressen där inte!

  En absolut linje att inte överträda är gränslös anhöriginvandring, då mångdubblas bidragskostnader och bostadsbrist.

 8. Anders, ”arbetskraftsimport” är ett diffust begrepp, som egentligen betyder att utländsk arbetskraft anställs för att utföra arbeten i Sverige. Det är arbetsköparstyrt och innebär ofta att de anställda exploateras hänsynslöst om inte den fackliga rörelsen är stark nog att förhindra det. Men begreppet används också för att misstänkliggöra en generös invandringspolitik som fyller stora behov av arbetskraft i branscher där det råder brist. Om den gemensamma välfärden ska kunna hållas på en anständig nivå behöver Sverige ytterligare ett stort antal tusen invandrad personal de närmaste åren på grund av befolkningsutvecklingen i landet.
  Att bli skrämd av en text som den här: ”Flyktingar och migranter har samma universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som alltid bör respekteras, beskyddas och uppfyllas” vittnar om mycket dåligt omdöme. Då lägger man sig platt för klassfiendens agenda och går på myten om att all invandring är av ondo för arbetarklassen. Illa, mycket illa.

 9. Alla människor – oavsett vem det är – ska ha samma villkor på arbetsmarknaden. Invandrare såväl som ungdomar och äldre (50+) ska ha samma lön till det yrket hen arbetar i, en lön som är avtalsenlig. Precis som det var förr, på 80-talet. Och förbjud bemanningsföretag som är placerade utomland men vars anställda arbetar i Sverige.
  Så kan vi förhindra kapitalet att utnyttja och exploatera arbetare från olika länder, t ex från Baltikum.
  Om vi även kan förhindra att krig bryter ut (och det görs som bäst med ett socialistisk ekonomisk system) kan vi även förhindra att människor flyr från sitt land.

 10. Gör ett nytt försök att beskriva vad jag uppfattar som det stora problemet:

  Anders: ”Det är välkänt att en ökad arbetslöshet som följer med ökad invandring nu för tiden försvårar lönekampen. Vänstern bör dels belysa detta och dels med kraft påvisa imperialismen och dess krig som en viktig faktor bakom ökad immigration.”

  Redan Marx konstaterade att ett överskott av arbetskraft sänker priset på arbete, precis som fallet är med varje vara på den kapitalistiska marknaden. Det är ingenting nytt som har tillkommit på grund av dagens invandring. Det finns flera andra mycket viktigare orsaker till arbetslöshet, som för övrigt inte är något stort problem i Sverige för närvarande. Kritikerna av FNs migrationsavtal – ett avtal som för övrigt framstår som tämligen tandlöst – framställer storkapitalets intressen av ökad invandring som de enda giltiga. Som om storapitalets intressen skulle vara det enda motivet för invandring och invandrad arbetskraft. Det är en falsk bild som negligerar vänsterns intressen av internationell arbetarsolidaritet och en självklar human inställning till människor som migrerar för att rädda sina liv eller för att de lever i yttersta fattigdom. Immigration i sig är inte fel, utan tvärtom positiv och ibland helt nödvändig. Men det är inte acceptabelt att människor ska tvingas emigrera på grund av imperialistiska krig eller skoningslös exploatering i sina hemländer.

  Det är orsakerna till påtvingad och grym emigration som ska angripas, inte immigrationen som är följden. Immigranternas mänskliga rättigheter kräver att de mottas generöst, vilket i längden gagnar både oss och dem. Och som vänsterns många erfarenheter av klasskamp lärt oss, gäller det att i varje situation bekämpa arbetsköparnas och imperialisternas försök att utnyttja svaga migranter på flykt – tänk till exempel svart arbetskraft, människohandel av alla de slag – för profitens skull och för att splittra oss.

  Medan vi kivas inbördes lever överklassen ohotad i sin egen värld, där de lugnt kan berika sig på underklassens bekostnad. Statistiken visar att Sveriges rikaste snabbt blir ännu rikare (snabbare än i omvärlden) samtidigt som klyftorna växer. De belönas med ohemula skattesänkningar, samtidigt som de är de största uttagarna av skattemedel. Exempel RUT, som innebär att överklassen för första gången i historien får tjänstefolksbidrag, liksom den växande privata vinststyrningen av den gemensamma välfärden, där skattekronorna rinner rakt ned i kapitalisternas fickor. Överklassen är inte intresserad av att skattekronor används för att stärka invandrarnas motståndskraft mot exploatering.
  Det är där vårt eniga motstånd måste sättas in.

  • Bra sagt, Britta Ring!

   I början av 1900-talet när fler kvinnor sökte sig ut på arbetsmarknaden anklagades vi kvinnor för att dumpa lönerna och att arbetslösheten höjs. Den manliga arbetarklassen hade ett stort motstånd över vi gick ut på arbetsmarknaden. Samma sak sker idag när det gäller anklagelserna mot immigranterna.
   Vilka blir härnäst som ska uteslutas på grund av anklagelser om ökad konkurrens och att det blir lättare för kapitalet att pressa ner löner? Kvinnor? Samer? Unga och gamla människor?

 11. När jihadister från Sverige och över hundra länder till genom Turkiet och Jordanien stormade in i Syrien, hade Turkiet på nolltid rest tältläger för hundratusentals flyktingar. Aktionen hade förberetts i flera år och när ett lämpligt tillfälle erbjöds sattes planen i verket. Syftet var att knäcka Syriens ekonomi genom en massutvandring av personer med tillräckligt god ekonomi för att kunna ta sig vidare till Europa.
  Den extrema politiska mitten, för att citera Tariq Ali, framställer den planlagda mottagningen av yrkesutbildad arbetskraft som höjdpunkten av humanitet, medan det i själva verket handlar om ännu en ny metod att fortsätta nykolonialismen. Ja, eller så riktigt ny är den ju inte, USA har sedan länge praktiserat metoden att låta u-länder betala för grundutbildningen varpå de mest begåvade köps över för att skolas till experter för transnationella bolag.
  Assad hit eller Assad dit, Syrien står för en kultur som i århundraden gjort det möjligt för alla regionens trosriktningar att utöva sin religion och respektera varandras olikheter. Sverige står sig fullkomligt slätt vid en jämförelse i tolerans, men anser sig ha rätt att sända krigare dit för att bomba landet sönder och samman. Syriens folk utsätts för dödliga sanktioner, läkemedelsimporten stryps, banktransaktioner hindras men till jihadisterna flyter både dollars, vapen och läkemedel. Det hörs med undantag från ett fåtal bloggare nästan inte ett pip från den svenska vänstern om denna medverkan i krigsförbrytelser. Immigrantmottagning är det stående temat, inte krigen och den egna medverkan i dessa.

 12. ”Sverige” är inte ansvarigt för att muslimerna slåss på sina respektive sidor, det har de gjort långt innan ”Sverige” fanns.

  Om ”Sverige” är oansvarigt är en helt annan sak. Den svenska vänstern är enögd och har minne som en daggmask, en tredje sak. Dagens naivitet inför främmande kulturer är inte ”vänster” utan ”svensk”, och genomsyrar alla. Sannolikt kommer den svenska vänstern att ytterligare drivas på reträtt, som en konsekvens av invandringspolitiken.

  Kan det vara meningen?

  • Om vi – Sverige – kan ta ansvar för att föra ett krig långt från Sveriges gränser så kan vi även ta hand om dess flyktingar.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Participants_in_Operation_Enduring_Freedom

   Om vi – hela världen – slutar upp att kriga i andra länder för att sno åt oss de fattiga ländernas naturtillgångar eller skuldsätter dom till ruin då blir det inga flyktingar. Så ställ krav på världens ledare när det gäller att få stopp på alla krig!

   • Er kritik är abstrakt. Ert snack om kapitalister är bara larv. Lär av Stalin och ingen mindre. Skapa en front där även kapitalister ingår om de delar målen, det gjorde Stalin.
    Ni skall hjälpa till att göra som Eva Thomassen och flera andra gjort i Norge. Spåra transaktionerna och fråga till vem pengarna går. När det i Nederländerna blev alltmer uppenbart att pengarna gått direkt till jihadisterna fick regeringen kalla fötter och drog in biståndet.
    Sverige deltar genom sanktionerna i krigshandlingar med stor dödlig verkan. Den tysta döden till följd av sanktionerna dödar fler människor än vapnen, och är därför så effektiv för interventionsmakterna.
    Flyktingarna måste regeringen ta hand om. Oppostionens uppgift bör vara att tvinga regeringen till att sluta bidra till krigen.

 13. 1,1 miljoner svenskar röstade på ett parti som ifrågasätter den förda invandringspolitiken. Vi ser aldrig några opinionsundersökningar vad gäller invandringen, som skulle ge en indikation på vad svenska folket egentligen tycker om de senaste årens invandring.
  Naturligtvis inte. Eftersom en klar majoritet är emot den förda invandringspolitiken. Men det skiter eliten och dess grundlurade svans högaktningsfullt i.

 14. Nu är jag ingen Twitterföljare men jag ströläste ett flöde från en demonstration på Mynttorget i Stockholm. Kommentaren är för mig väldigt intressant. Den som skriver tar internationell solidaritet för något självklart och kan inte förstå det finns människor som har sitt främsta intresse för landet där det bor. Är vi som tänker på det sättet rent av sämre människor? Lågpannor?

  https://twitter.com/Al3xilund/status/1069641457504526341

  • Internationell solidaritet brukar inte innefatta billig arbetskraftsimport.
   Annars är man utan tvekan lågpannad om man tror att man är bättre än någon annan bara för att man råkar vara född på en viss jordplätt eller är motståndare till att hjälpa människor på flykt undan krig och elände.

 15. FÖRENTA NATIONERNAS MIGRATIONSRAMVERK – NEJ TACK!

  Alla är inte lika glada som Hélene Fritzon att Sverige nu ytterligare öppnar sina gränser för flyktingar och migranter. Protester sker nu regelbundet, inte bara i Sverige utan på flera ställen i Europa, mot Förenta Nationernas migrationsavtal. Här i Sverige sker demonstrationerna mot FN:s avtal bland annat på Mynttorget i Gamla Stan, Sthlm. Några som har talat på dessa demonstrationer är Katerina Janouch, Lennart Mattikainen, Jan Tullberg med mera.

  Katerina Janouch:

  “Vi behöver samlas på gator och torg för att visa vårt missnöje om hur Sverige vansköts. Det är nog nu med att köra över folket. Vi medborgare ska inte hunsas runt. Det är upp till oss hur det här landet ska se ut. Sverige ska den 10 december skriva under Förenta Nationernas migrationsramverk. Sverige är ett av de länder som har tagit emot flest flyktingar per capita och som fortsätter att ta emot flest. Sverige har betett sig oerhört ansvarslöst i de här frågorna gentemot sitt eget folk. Vi ser dagligen konsekvenserna av det här ansvarslösa beteendet och nu kommer Sverige ändå gå med på detta migrationsramverket vilket kommer att innebära ännu fler påfrestningar för Sverige. Man säger att avtalet inte är bindande men många av dessa avtal blir på ett sätt tvingande eftersom man har förbundit sig att gå med på innehållet i avtalen.

  https://jmm.nu/fo-migrationsramverk_forenta-nationerna_katerina-janousch_sverige/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here