Avvisar ICJ Kievs krav på att erkänna Ryssland som angriparstat eller?

15
1219

Red: Finner inget om detta i DN eller Aftonbladet, men väl i Deusche Welle (DW) som skrev 31/1 under rubriken ”Ukrainas ”terrormål” mot Ryssland till stor del avvisat av ICJ”

I ett fall som togs upp i FN:s högsta domstol 2017 anklagades Ryssland för att ha brutit mot ett antiterroristavtal genom att finansiera proryska separatister, och begärde ersättning för offren för flyg MH17 som sköts ned över östra Ukraina. https://www.dw.com/en/ukraine-terror-case-against-russia-largely-rejected-by-icj/a-68134988

2/2 skrev DW ICJ beslutar att fallet mot Ryssland kan fortsätta

Kyiv Post skriver ”Ukrainas ”terrormål” mot Ryssland till stor del avvisat av ICJ https://www.kyivpost.com/post/27441

Jag publicerar också SvT:s rapport, samt mer eller mindre samstämmiga, mer utförliga och kompletterande rapporter i Almaydeen, Ryssland och Consortium. Vilka frågetecken kvarstår?

SVT har en avvikande rapportering genom utelämna viktig information:

ICJ går vidare med misstänkt ryskt krigsbrott. Internationella domstolen i Haag (ICJ) beslutade på fredagen att gå vidare med Ukrainas anklagelser om att Ryssland brutit mot folkmordskonventionen från 1948, uppger Reuters. Ukraina menar att Ryssland använt falska påståenden om folkmord för att legitimera invasionen. Vivvi Alström, SVT

____________________

Almaydeen: https://english.almayadeen.net/news/politics/icj-rejects-kiev-s-claim-to-recognize-russia-as-aggressor-st

Det ryska utrikesministeriet rapporterade på onsdagen att Internationella domstolen (ICJ) avvisade Kievs krav på att erkänna Ryssland som en ”aggressorstat” och Donetsk People’s Republic (DPR) och Luhansk People’s Republic (LPR) som ”terroristorganisationer”.

Tidigare under dagen avvisade ICJ de flesta av de krav som Ukraina ställt mot Ryssland enligt den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering på Krim, sade domstolens ordförande Joan Donoghue.

”Internationella domstolen följde inte Kievs förslag och vägrade att erkänna Ryssland som en ’angriparstat’. Domstolen avvisade också ukrainska insinuationer om att DPR och LPR påstås vara ’terroristorganisationer'”, säger uttalandet.

Ministeriets uttalande tillade att Kiev syftade till att använda domstolsbeslut för att stödja sina krav på överföring av ryska tillgångar frysta i väst och införandet av internationella restriktioner mot Ryssland.

Ukraina lämnade in stämningsansökan till ICJ 2017 och anklagade Ryssland för att ha brutit mot internationella konventioner om antiterrorism och rasdiskriminering genom åtgärder i Donbass och på Krim.

ICJ slog fast att ”Ryssland bröt mot antidiskrimineringsfördraget” genom sitt genomförande av utbildningssystemet på Krim efter 2014, särskilt när det gäller skolundervisning på ukrainska. Domstolen avfärdade alla andra anklagelser.

När det gäller den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism drog domstolen slutsatsen att Ryssland underlåtit att vidta åtgärder för att utreda fakta som rör personer som påstås ha varit inblandade i ett brott. Domstolen avvisade alla andra invändningar som Ukraina hade framfört enligt detta fördrag.

Den Haagbaserade domstolen fastställde också att Ryssland omsorgsfullt hade uppfyllt sitt ansvar att samarbeta i arbetet mot finansiering av terrorism. Detta inkluderade att uppfylla skyldigheterna att identifiera och hindra medel som används för att finansiera terrorism.

ICJ valde dessutom att inte uttala sig om Kievs anklagelser om att Ryssland skulle vara ansvarigt för nedskjutningen av Malaysia Airlines flight MH17 över östra Ukraina 2014.

________________________________________________

Consortiumnews skriver ICJ gav Ryssland rätt Internationella domstolen i Haag är en FN-domstol, till skillnad från ICC, Internationella brottmålsdomstolen,
som främst springer västmakternas ärenden.

Rester av det nedskjutna flygplanet. Bild från Björn Nistads blogg.

ICJ beslutade på onsdagen 31/1 att Ryssland inte finansierade terrorism i sitt försvar av separatister i Ukraina och domstolen vägrade att finna Ryssland skyldigt till att ha skjutit ned Malaysian Airlines Flight 17, vilket Ukraina hade begärt i sitt åtal.
Fallet fördes till ICJ av Ukraina 2017, tre år efter att den USA-stödda kuppen i Kiev störtade den demokratiskt valda presidenten Viktor Janukovitj…
Man ville veta vilka rapporter den holländska regeringen hade fått om ukrainskt luftrum innan planet sköts ner. Regeringen I Kiev vägrade att lämna ut dessa uppgifter
och EU-domstolen beslutade att den inte behövde avslöja information om flygsäkerhet. ICJ vägrade också att tillstyrka Ukrainas krav på ersättning för påstådd diskriminering av etniska tatarer
och ukrainare på Krim efter 2014. https://consortiumnews.com/2024/02/01/icj-rulesagainst-ukraine-v-russia-on-terrorism-mh17/

_________________________________________

Maria Zakharova

Utrikesministeriets talesperson Maria Zakharovas kommentar 2/2 till FN:s internationella domstols beslut att avvisa Ukrainas anklagelser om att Ryssland brutit mot folkmordskonventionen

Den 2 februari 2024 meddelade FN:s internationella domstol (ICJ) i Haag dom i målet ”Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)”. För närvarande är domen begränsad av den processuella frågan om domstolens jurisdiktion. Men även i detta preliminära skede har Ukrainas fall redan fallit samman. Domstolen avvisade helt Ukrainas alla påståenden om att Ryssland har brutit mot och ”missbrukat” konventionen för att rättfärdiga inledandet av sin särskilda militära operation.

Domstolen godtog Rysslands preliminära invändningar och instämde i att Kievs anklagelser inte har något att göra med konventionen. Det handlar inte om att Ryssland skulle ha begått folkmord eller underlåtit att uppfylla sina åtaganden att förhindra det. Tvärtom hävdar Kiev att Ryssland var alltför nitiskt när det gällde att uppfylla konventionen genom att inleda den särskilda militära operationen för att skydda Donbass från folkmord utan tillräckliga skäl. Den särskilda militära operationen grundar sig dock på rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan, vilket FN:s säkerhetsråd underrättades om. Det var den militära upptrappningen – väpnade attacker mot DPR och LPR från Ukrainas väpnade styrkor – som fick Moskva att reagera.

Västvärldens kollektiva inblandning i fallet utan motstycke hjälpte inte Ukraina. Så många som 47 länder (mestadels Nato- och EU-medlemmar) förklarade sin avsikt att stödja Ukraina genom att ansluta sig till processen. Av dessa har 33 länder redan lämnat in relevanta ansökningar i jurisdiktionsskedet. Vi blockerade USA:s ansökan – USA erkänner inte självt ICJ:s jurisdiktion enligt nämnda konvention. Således talade 32 grupper av advokater i tur och ordning vid utfrågningarna i Haag i september 2023.  De företrädde följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Förenade kungariket, Danmark, Tyskland, Grekland, Irland, Spanien, Italien, Kanada, Cypern, Lettland, Litauen, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Nya Zeeland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Finland, Frankrike, Kroatien, Tjeckien, Sverige och Estland.

Det är värt att notera att samma Natoländer, när de tidigare anklagades av Serbien för att ha brutit mot folkmordskonventionen genom att bomba Jugoslavien, inför samma domstol hävdade att konventionen inte reglerade användningen av våld och att den militära kampanjen ”till försvar” av kosovoalbanerna var berättigad. Vid den tidpunkten lyssnade domstolen på dessa argument och vägrade att granska alla serbiska fall. Naturligtvis påminde vi domstolen om dessa prejudikat. Ryssland har länge varnat väst för att Kosovo-frågan kommer att slå tillbaka, vilket det har gjort igen.

Så nu kommer domstolen endast att granska en fråga – huruvida Ukraina begick folkmord i Donbass. Med andra ord har Kiev satt sig själv på de anklagades bänk som en del av sina egna anspråk. Vi kan bara applådera Kiev och dess västliga beskyddare för att de så skickligt skjuter sig själva i foten.

Relaterat
Moskva kritiserar nederländsk domstol för en politiskt motiverad dom i MH17-rättegången

Föregående artikelUSA varnar lilla önationen Salomonöarna 1000 mil bort från samarbete med Kina
Nästa artikelKorrespondens med DN:s politiska redaktör
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. Vi får tacka för att någon överhuvudtaget uppmärksammar detta ärende.

  Jag tycker nog att man dock mycket strikt och noga måste hålla sig för att just POLITISKT dra fullständiga just politiska slutsatser om vad en internationell domstol beslutar om vad som är tillämpligt gentemot konventionen i fråga. Varför då kan man naturligt nog fråga sig?

  Det som gör detta ärende än mer komplicerat är att kriget i sig ännu pågår och är inne på det elfte året.

  Vad den i Radan avsatte presidenten Janukovitj beträffar så avsattes han i sin helhet av sina egna partikamrater: alla deputerade i Radan från hans eget Partija Regioniv (Regionernas parti) liksom det ukrainska Kommunistpartiet röstade FÖR hans avsättande -vilket skedde. Janukovitj försök att bilda någon slags exilstyre i östra Ukraina misslyckades likaså: man kastade stora stenar på hans bil när han passerade i Donbas. Vad denne avsatte president Janukovitj gör idag 10 år efteråt i Putins exil vet inte jag, jag har inte sett till honom sedan filmregissören Oliver Stone intervjuade honom strax efter avsättandet år 2014; kanske vet någon annan här?

  Kriget fortgår tragiskt nog fortfarande och ingen domstol i världen tycks dessvärre kunna göra något åt det.

  • Författare: Ivan Chinaev.
   Putins intervju med Carlson kan förstöra västerländska mediers lögner.
   Intervjun av den amerikanske journalisten Tucker Carlson med Rysslands president Vladimir Putin kan få en ”svepande” konsekvens som kommer att förstöra ”lögnens byggnad” som byggts av västerländska medier, sa statsvetaren och chefen för Institutet för politisk forskning Sergei Markov till RIAMO.

   Tidigare kom den tidigare programledaren på Fox News till Moskva och intervjuade Putin. Carlson noterade att han inte har någon anledning att känna skuld inför USA på grund av intervjun med den ryske presidenten.
   ”Den här intervjun är en unik händelse, så ingen förstår vad den kan leda till. Det unika är att Vladimir Putin har varit föremål för blockad av västerländska medier under de senaste 2 åren.
   Här slår denna blockad plötsligt igenom. Å ena sidan kan det ha en svepande effekt, det vill säga förstöra den storslagna byggnaden av lögner som byggts av västerländsk media”, sa Markov.
   Han tillade att kanske denna ”byggande av lögner” redan har blivit så stark under dessa två år att den här intervjun inte kan orsaka någon skada på den.

   ”Kanske blir det inga konsekvenser, eller så kommer det att bli enorma. Faktum är att detta är en unik händelse. Det är tydligt varför denna blockad genomförs. Faktum är att Vladimir Putin helt enkelt har rätt. Och alla västerländska media, västerländska härskare vet om detta, så jag försöker beröva honom rösträtten”, konstaterade statsvetaren.

   Han betonade att västerländska sändningar till 90 procent ligger i USA:s nuvarande president Joe Bidens intresse och mot potentiell presidentkandidat Donald Trump. De är rädda för att Vladimir Putin ska säga något till den amerikanska publiken och detta kommer att kraftigt undergräva den nuvarande amerikanska ledarens möjligheter i valkapplöpningen.
   ”Men allt detta är inte heller klart ännu. Bara en sak är klar – publiken kommer att bli enorm. Putins intervju kommer uppenbarligen att ses av hundratals miljoner. Detta får Rysslands fiender att darra”, avslutade Markov.
   Hålla kontakten! Prenumerera på RIAMO Telegram-kanalen .

   • Det skall självklart bli intressant, om än mycket subjektivt, att få höra vad president Vladimir Putin säger om kriget och hans syn på sakernas tillstånd. Den skall tydligen presenteras under torsdagen. Hur spridd den blir (eller rentav ratad eller blockerad) blir en mätare på hur öppet och nyfiket ändå det gamla väst är, eller inte, rentav.

    Det är en ytterst märklig uppfattning som faktiskt råder i många västerländska länder både politiskt, medialt och diplomatiskt att INTE höra på det minsta vad den ryska sidan har att säga: en slags omvänd – och alternativt mycket farlig – verklighetsflykt.

    Men det intressanta är nog att faktiskt, likaså, höra just själva intervjun än just den lätt excentriske Sergej Markovs spindoktorerande förhandsversion kring allt Kreml står för och inte. Det är sällan något gott går att utreda i de ryska frågorna som måste passera just genom Sergej Markov, som i sig ofta tyvärr bara späder på västliga iakttagelser och misstankar kring Rysslands avsikter.

    Att han har varit president Putins talesman förr, men inte är det längre (till förmån för den klart fördelaktigare Pesjkov) är bara det en fördel.

    Men att stänga ned ryska röster och uttalanden, och som västerländska medier och politiker inhämta närmast alla åsikter och ”analyser” från Washingtons tankesmedjor och presskonferenser är bara skadligt. För oss själva alltså. Den amerikanska fördumningen har tyvärr spridit sig till Europa, även om våra egna principiella ställningstaganden kan vara helt rätt ryggradsmässigt
    ändå.

   • Ukrainas väpnade styrkor (AFU) förlorade mer än tusen soldater i det norra militärdistriktet på en dag. Detta rapporterade det ryska försvarsministeriet .

    https://www.gazeta.ru/army/news/2024/02/07/22283875.shtml

    Avdelningen noterade att den ukrainska armén förlorade 1 055 militärer. Det rapporteras att 290 personer från den ukrainska försvarsmakten gick förlorade i Donetsk-riktningen. Dessutom eliminerades 220 militärer i Krasnolimansk riktning. Upp till 275 ukrainska väpnade styrkor förlorades i Kupyansk riktning. I riktning mot södra Donetsk förlorade Ukraina 195 krigare.

    Den 7 februari rapporterades det att ryska trupper hade eliminerat den amerikanske legosoldaten Brandon James Bowersox i zonen för en speciell militär operation.
    Det rapporterades också att de ryska väpnade styrkorna på morgonen den 7 februari genomförde en gruppanfall med högprecisions långdistansflyg- och havsbaserade vapen, såväl som obemannade flygfarkoster, mot företag i det militärindustriella komplexet ( MIC) i Ukraina.
    Dessförinnan sa den tidigare brittiska underrättelseagenten Alastair Crook att Ryssland hade klargjort utsikterna till Ukrainas oundvikliga kapitulation.
    Tidigare har chefen för Zelenskys kontor uppmanat Europeiska unionen att skynda på med militär hjälp.

  • Jaha, Johan.
   Det tycks nu i den demokratiska Världen vara accepterat att kriget började 2014 och inte 2022.

   2014 följde jag utvecklingen i Ukraina i en milslång tråd på Flash Back Forum.
   Tyvärr är där mest pajkastande men genom att följa många inlägg och söka info omkring fick jag som intet vetande en ganska klar bild av vad som hände där borta i före detta Sovjetunionen.
   Jag vill minnas saken också var uppe här eller på Jinge men då mest som politisk utveckling av vad som skett på Majdantorget och dess följder i Rada.
   Det var tuffa tag redan då. Flera slagsmål utbröt mellan ledamöterna i parlamentet Rada och bland annat en mordbrand i ett fackföreningshus i Odessa där flera brändes inne.
   Jag vill minnas det var de här ukronazisterna som låg bakom mordbranden och de inne i fackföreningshuset förmodligen motståndare till den av USA understödda statskuppen då västinspirerade nyliberalerna tog makten med sina ambitioner om EU, NATO, den USA-liknande ryskfientligheten och allt vad det mer nu var.
   Separatiströrelser uppstod i Donbass där folket kände sig tillhöra Ryssland istället för EU och Västvärlden.
   När dessa tagit makten lokalt drog de västvänliga i Kiev igång ett krig med hjälp av det som var kvar av den Sovjetiska Invasionsmakten och det var häpnadsväckande mycket.
   De fick igång karavaner av stridsvagnar som aldrig tycktes ta slut.
   Sedan drog de iväg till Donbass och skulle skjuta sönder de ryskorienterade seperatistområdena.
   Men då var det inte fråga om militära mål för de företrädesvis ukronazis som tagit sig dit.
   Istället sköt de skarpt med artilleri rakt in i bostadshusen bland civilbefolkningen.
   Väldigt lite av det togs upp i media här.
   Det betraktades istället som ”oroligheter”.

   Om Avdijivka är det stora slagfältet just nu så var Donetsk stora Internationella Flygplats det då.
   Det var där stridspittarna flockades och liken av soldater staplades på hög.
   Senare kom även dit soldater och äventyrare från Västvärlden för att demonstrera och visa upp sina krigskonster mot soldaterna i ”De Fria Republikerna”.

   Senare stabiliserades läget och kriget gick på sparlåga under att fredsförsök gjordes.

   Det var under den tiden då Västvärlden, USA och Storbritannien hjälpte Ukraina att bygga upp de omfattande försvarslinjer och krigsmakt de utnyttjat sedan SMO i februari 2022.

   Västvärlden lade grunden för det mycket blodiga kriget som sedan Ryssland var tvungen att utlösa både för att skydda sig själv samt sina söner och döttrar i det Ryska området Donbass fast nu med plats i Ukraina.

   Genom att lära känna denna för mig högst okända östslaviska kultur märkte jag mer och mer att det var där jag egentligen tillhörde fast jag växt upp och lärd i något helt annat i vår Västvärld.

   • Något om Rysslands deltagande i fredsbevarande operationer.
    Förenta Nationernas fredsbevarande operationer genomförs för att förhindra eller eliminera hot mot fred och säkerhet genom gemensamma verkställighetsåtgärder när ekonomiska och politiska åtgärder är otillräckliga och ineffektiva.

    Ryska federationen är som permanent medlem av FN:s säkerhetsråd ansvarig för att upprätthålla fred och säkerhet över hela världen. Under de senaste åren har de ryska väpnade styrkorna tillsammans med andra medlemmar av det internationella samfundet upprepade gånger deltagit i förebyggande eller eliminering av inbördes och interetniska konflikter på territoriet i både de före detta Sovjetunionen och i länder långt utomlands. Geografisk omfattning av sådana platser är enorm: Sydossetien, Abchazien, Transnistrien, Tadzjikistan, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Metohija, Angola, Tchad, Sierra Leone och Sudan. I dessa länder har ryska militärer redan visat sig vara erfarna och högt kvalificerade fredsbevarare som kan utföra de tilldelade uppgifterna.

    Den 15:e separata motoriserade gevärsbrigaden bildas för att förbereda de ryska trupperna för att delta i operationer för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Dess trupper kan avskiljas till fredsbevarande kontingenter enligt beslut av Ryska federationens president och i samväldets intressen, FN, OSSE, NATO-Ryssland rådet och, om nödvändigt, Shanghais samarbetsorganisation.

    En annan viktig aspekt av Rysslands deltagande i internationella fredsbevarande aktiviteter är att skicka militära observatörer till FN-uppdragen. De tjänar i Mellanöstern, Västsahara, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Liberia och Sudan. Det är anmärkningsvärt att vårt land är bland de tio bästa länderna i världen med det högsta antalet militära observatörer vid FN.

    Samtidigt har Ryssland ett särskilt ansvar för att upprätthålla säkerheten i OSS. Således är gemensamma fredsbevarande styrkor från Ryssland och Moldavien fortfarande närvarande i Transnistrien för en fredlig lösning av den väpnade konflikten och på grundval av lämplig överenskommelse.

    Dessutom tjänar de ryska trupperna som fredsbevarande styrkor i militär kontingent inom Collective Security Treaty Organisationen. Denna kontingent bildades i oktober 2007. Den är framför allt avsedd att delta i fredsbevarande operationer i CSTO:s medlemsländers territorier (enligt beslut av CSTO:s kollektiva säkerhetsråd), såväl som utanför dessa stater ( på grundval av mandat från FN:s säkerhetsråd).

    Det är värt att notera att idag ökar rollen och betydelsen av fredsbevarande verksamhet i utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna. Efter att den ryska försvarsmakten reformerats har våra militära enheter blivit mer beredda att delta i internationella fredsbevarande operationer – både för att upprätthålla fred och säkerhet i konfliktområden och för att skydda Rysslands intressen och dess medborgares liv.
    Uppdrag och mål för den ryska försvarsmakten
    Med tanke på de senaste årens utrikespolitiska förändringar och nya nationella säkerhetsprioriteringar har den ryska försvarsmakten nu en helt ny uppsättning mål som skulle kunna delas upp i följande fyra stora dimensioner:

    Att avskräcka militära och politiska hot mot Ryska federationens säkerhet eller intressen
    Stödja Ryska federationens ekonomiska och politiska intressen
    Upprätta andra verkställighetsoperationer än krig
    Använder militärt våld
    Specifikt för de pågående globala militära och politiska förändringarna möjliggör förvandlingar av de tidigare nämnda målen. Förståeligt nog verkar de befintliga hot-knapp nationella säkerhetsfrågorna vara heltäckande och mångdimensionella till sin karaktär.

    De ryska väpnade styrkorna avskräcker krig och militärpolitiska hot samt sörjer för nationell säkerhet genom att utföra följande uppgifter:
    spåra de ökande militär-politiska spänningarna och avslöja krigsförberedelser för att attackera Ryska federationen och/eller dess allierade;
    upprätthålla de strategiska kärnkraftsstyrkornas m9, status, operativa tillgänglighet och mobiliseringsberedskap och relevant stödkapacitet för att säkerställa deras funktionalitet och användbarhet; hålla C2-systemen redo att orsaka de önskade förlusterna på angriparen under alla förhållanden;
    upprätthålla operativ kapacitet, krigs- och mobiliseringsberedskap och utbildning av de allmänna fredstida styrkorna på en nivå som är tillräckligt hög för att slå tillbaka lokal aggression;
    säkerställa beredskap för strategiska utplaceringar som en del av en statlig ansträngning för att sätta nationen på krigsfot;
    vidta åtgärder för att införa territoriellt försvar.
    Att stödja ryska ekonomiska och politiska intressen delas upp i följande uppgifter:
    sörja för säkerhet för ryska medborgare i krigszoner och områden med politisk eller annan sorts instabilitet;
    skapa en vänlig miljö för rysk stats- eller regeringsrelaterad ekonomisk verksamhet;
    skydda ryska nationella intressen i territorialvattnet, kontinentalsockeln, exklusiva ekonomiska zoner och världshavet;
    genomföra tillsynsoperationer i varierande skala som styrs av den ryske presidenten för att säkerställa viktiga nationella ekonomiska och politiska intressen;
    iscensätta och genomföra informationsutjämningsoperationer.
    De ryska väpnade styrkorna kan genomföra följande fredstida verkställighetsoperationer:

    att leva upp till åtagandena i enlighet med relevanta internationella fördragsåtaganden och mellanstatliga överenskommelser;
    bekämpa internationell terrorism, politisk extremism och separatism; förebygga och sätta i schack sabotageverksamhet och terroristhandlingar;
    genomföra en partiell eller fullfjädrad strategisk utplacering, upprätthålla den operativa tillgängligheten av den nukleära avskräckningskapaciteten;
    driva fredsbevarande/fredsupprätthållande operationer med FN/CIS-mandat samtidigt som de verkar antingen som en del av en koalition inrättad av en internationell rysk-deltagande organisation eller på ad hoc-basis;
    säkerställa en krigslagar/nödregim i en eller flera ingående enheter i Ryska federationen i enlighet med uttryckliga direktiv från den nationella kommandomyndigheten;
    skydda Ryska federationens nationella gränser i luft- och undervattensmedia;
    genomdriva internationella sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd;
    förebygga naturkatastrofer och andra nödsituationer, hantera deras konsekvenser.
    Användningen av våld är för att säkerställa Ryska federationens säkerhet.

    De ryska väpnade styrkorna är utbildade för att direkt engagera sig i följande typer av väpnade konflikter:
    BEVÄPNAD KONFLIKT
    En form av konflikt som förs för att lösa politiska, etniska, religiösa, territoriella och andra typer av skillnader genom användning av vapen, där landet (länderna) som är inblandade i de relevanta militära operationerna inte kommer att låta spänningarna eskaleras till den särskilda statusen generellt känt som krig. Mer

    LOKALT KRIG: Ett krig mellan två eller flera länder som strävar efter begränsade politiska mål, där stridsoperationer i allmänhet åtalas inom gränserna för de krigförande sidorna. Mer

    REGIONALT KRIG: Ett krig som involverar den givna regionens två eller flera länder (grupper av länder) som verkar genom användning av antingen nationella eller koalitionsväpnade styrkor som befaller både konventionella och nukleära kapaciteter inom en enda region begränsad av havets/havens och flyg- sidor som strävar efter kritiska militära och politiska mål. Mer

    STORSKALIGT KRIG: Ett krig mellan koalitioner av länder eller större världsmakter. Det kan utlösas genom eskalering av en väpnad konflikt, lokalt eller regionalt krig genom att ett betydande antal länder från olika världsregioner är effektivt involverade. Mer

    De ryska väpnade styrkorna är utbildade för att direkt engagera sig i följande typer av väpnade konflikter:
    effektivt föra två samtidiga väpnade konflikter av vilken typ som helst i fredstid eller i en nödsituation genom användning av beredda styrkor, samtidigt som den strategiska avskräckningsförmågan upprätthålls, styrkornas beredskap (andra trupper) bibehålls och avstår från att inkalla förstärkningar. Dessutom bör de ryska väpnade styrkorna behärska förmågan att utföra fredsbevarande uppdrag, medan de verkar antingen som en del av en multinationell kontingent eller utan assistans;
    genomföra strategiska utplaceringar för att stävja eskalering av spänningar genom att säkerställa tillgången till de strategiska avskräckningsvapnen och manövrera de engagerade beredda styrkorna i händelse av ökande militär-politiska och strategiska hot.
    slå tillbaka rymdfartens aggression i krigstid genom att använda tillgängliga styrkor, och samtidigt åtala två lokala krig efter det att den ryska försvarsmaktens fullfjädrade strategiska utplacering avslutats.

    • Putin gav västvärlden ett svårt val: två alternativ för Ukrainas öde
     https://www.mk.ru/politics/2024/02/04/putin-predyavil-zapadu-zhestkiy-vybor-dva-varianta-sudby-ukrainy.html

     ”Vi måste till varje pris förhindra uppkomsten av en värld där makt överträffar höger, där starka länder byter gränser efter behag och de svaga blir offer för de starka.” Medan du funderar på vem som så tydligt uttryckte kärnan i Rysslands handlingar (tips: inte Putin), kan du prata om några av händelserna under den senaste veckan.
     Under hela veckan fick Zaluzhny sparken i Ukraina. Sanna läckor, falska läckor – pressen använde hela sin arsenal och pratade om konfrontationen mellan överbefälhavaren och presidenten. Enligt mig kan man tro två saker av allt detta.

     För det första meddelandet att USA informerades om Zelenskys beslut att avlägsna Zaluzhny. Och där var de inte så glada över detta att Nuland galopperade till Kiev som en skållad person – för att lösa situationen, återställa kontrollen och förhindra (detta är ironin) Maidan.

     Det är bara det att hegemonens administration ännu inte har bestämt sig för vilken av de två dockorna som är mer lönsam för den, men själva oaktigheten i bråket i Ukraina och de ”ukrainska politikernas” överdrivna initiativ irriterar ägarna.
     För det andra kan du tro att Zelenskij vill skylla på Zaluzhny för alla misslyckanden vid fronten och körsbäret på toppen är förstörelsen av Il-76 med ukrainska fångar.
     Ingen förutom Putin nämner ens en internationell utredning (och hur de skrek), för allt är uppenbart. Och även den västerländska pressen (franska) skriver direkt att den sköts ner från ett American Patriot-komplex.

 2. Jo de där va roligt måste jag erkänna😂Kiev tiggaren, OCH världens största tiggare fortsätter ånga på ALLT vad de går med Usa Nato världen bakom sej, medans ugnen fortsatt e varm så att säga

 3. Om ICJ avvisade Kievs krav att stämpla Ryssland som aggressorstat och Donetsks och Luhansks republiker som terroristorganisationer, borde personer i vissa västeuropeiska länder, som sitter i fängelser för påstådd terrorism (för att de kämpade på Donetsks och Luhansks sida) släppas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here