Brevväxling med Sveriges ambassadör i Chile

0
1807

 

Demonstration före Coronapandemin.

Ingress: Jag har publicerat några artiklar om situationen i Chile, och fått kommentarer. En kommentator skrev ”Att publicera ett sådant upprop är tecken på att man inte kontrollerar sanningen i vad som skrivs (UNDERSÖKANDE JOURNALISTIK?). Vänsterdemonstranter kastar stenar och molotowcoctails på poliserna och militärerna som försöker hålla lite kontroll på de illegala demonstrationerna, vandalismen av tunnelbanestationer och hotell och mass-stölder ur varuhus. Varuhusen sätts sedan ofta i brand, ibland blir någon av demonstranterna innebrända i sådana bränder. ”

För att ytterligare belysa situationen publicerar jag detta brev till Sveriges ambassadör i Chile, samt den svenska ambassadens informativa svar.


Brev till Sveriges ambassadör i Chile.

Detta brev har sänts från Chile Despertó Suecia: Comisión de DDHH y Boicot – Gotemburgo, Norrköping, SödertäljeEstocolmo y Falun
Chile Despertó Suecia; Kommission Mänskliga Rättigheter & Bojkott, Stockholm – Göteborg – Norrköping – Södertälje – Falun. Mail:

Till:
Sveriges Ambassadör i Chile, Oscar Stenström

Vi framför vår hälsning, och skriver till Er i egenskap av släktingar och vänner till politiska fångar från den chilenska sociala revolten. Den 18 oktober i fjol inleddes ett nytt historiskt ögonblick i vårt land, och sedan dess har den chilenska staten agerat på ett extremt oroande sätt gentemot de som utnyttjar sin legitima rätt att demonstrera.

Flera rapporter från mänskliga rättighetsorganisationer såväl i vårt land som internationellt – t.ex. INDH (Chiles Nationella människorättsinstitut), IACHR (Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter), Amnesty International och QuebecKanadensiska missionen för observation av mänskliga rättigheter – har avslöjat hur den chilenska befolkningens mänskliga rättigheter har kränkts på alla möjliga sätt, vilket påminner om händelserna som inträffade under åren av militärdiktatur.

I Chile har man nu mördat, torterat, misshandlat, lemlästat, våldtagit och förtryckt med oproportionerlig styrka.
Med den tydliga målsättningen att kriminalisera befolkningens rättvisa krav, så har vårt lands fängelser fyllts med politiska fångar.

Det bör påpekas att Chiles åklagarmyndighet har erkänt att mer än 30 000 personer har blivit arresterade, och att mer än 2 500 av dessa befinner sig i preventivt fångenskap. För dessa 2 500 personer, bland dem våra släktingar och vänner, har åtal väckts och man har förordnat preventivt fängslande, i ett läge då de påstådda brotten och föreslagna straffsatserna saknar proportion gentemot de händelser som ägde rum i samband med den pågående sociala mobiliseringen.

Fängslandet utgör ett grymt och tydligt politiskt straff. Det är sannerligen avvikande för en demokrati att ha politiska fångar som faktiskt utövat sin rätt att demonstrera, men det är ännu allvarligare att det bland dessa 2 500 personer finns minderåriga, som hålls i anstalter underordnade SENAME, Chiles barnavårdsmyndighet.

Det finns ett antal förhållanden som vi vill belysa, eftersom de avviker från de juridiska protokollen från landets egen straffrätt:
– Olagliga gripanden
– Tortyr i häktena
– Hot mot de häktades/fängslades släktingar
– Påskrift av uttalanden under tortyr och hot
– Inledande av rättsprocess där de redovisade bevisen saknar vetenskaplig evidens, och där bevisen
tolkas subjektivt av polis, åklagare och domare
– Preventivt fängslande som inte är anpassat till gällande lag, och således bryter mot gällande kriterier
och principer i chilensk straffrätt
– Fängelsevillkor där de fängslade behandlas grymt och bestraffas

Förutom dessa situationer, som kränker våra släktingars och vänners grundläggande rättigheter, har de flesta rättsprocesser som inletts mot dem åberopat lagstiftning som egentligen inte kan tillämpas, såsom Lagen om statens säkerhet, som fastställer oproportionerligt stora påföljder enligt politiska kriterier.

Andra åtalspunkter som åklagarmyndigheten använder sig av innebär också
oproportionerligt stora påföljder. Vi har konstaterat att handlingar som i andra sammanhang skulle ha klassificerats som störning av ordningen nu definierats som brott som hotar statens säkerhet, eller till och med mordförsök.

Förutom allt detta har man under de gångna månaderna även kränkt två grundläggande principer för såväl lagstiftningen som demokratin, nämligen rättsväsendets oberoende från statens makter och allas jämlikhet inför lagen.

Allt det som vi beskriver här utgörs inte av enstaka isolerade fall, utan det är uttryck för ett systematiskt tillvägagångssätt från den chilenska statens sida.

Vi kan bekräfta att våra släktingar och vänner inte har några garantier för en rättssäker process och att deras grundläggande rättigheter kränkts.
Det är mot denna bakgrund som vi framför en begäran om att ni kan ta emot oss inom ramen för ett virtuellt möte, så att våra familjer kan förklara situationen som drabbat våra släktingar och vänner. Vi kan förstås anpassa oss till ert schema och er tillgänglighet.

Med vänliga hälsningar,
Släktingar och vänner till politiska fångar
Santiago de Chile, den 28 juli 2020.


Svar från den svenska ambassaden

(den 4 augusti 2020):

Tack för ert mail och ert engagemang för de mänskliga rättigheterna. Ambassadör Oscar Stenström befinner sig utanför landet till slutet av augusti varför jag svarar skriftligt å ambassadens vägnar.
Ambassadör Stenström och ambassaden tar rapporterna om begångna allvarliga MR-kränkningar i Chile på mycket stort allvar. De mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer genomsyrar den svenska utrikespolitikens alla delar. Sveriges regering förväntar sig att de mänskliga rättigheterna respekteras under alla omständigheter. Detta drivs bilateralt och inom EU.

Sedan krisen bröt ut i oktober 2019 har ambassaden nära bevakat läget för de mänskliga rättigheterna i Chile. Vi har noterat och är oroade över uppgifter i rapporter från t.ex. FN, Human Rights Watch och INDH som bl.a. kritiserar våldsanvändningen av chilensk polis under demonstrationerna i slutet av förra året och framhåller att allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommit.

Bl.a. har FN dokumenterat ett antal fall av tortyr och dålig behandling samt observerat att även fredliga demonstranter och förbipasserande anhållits under förhållanden som bedömts godtyckliga.

Chiles regering har medgett att ordningsmakten inte följde rutinerna för våldsanvändning under demonstrationerna och att alla anklagelser ska utredas inom rättsväsendet.

President Piñera har i möte med Sveriges ambassadör till Chile betonat att straffrihet inte ska råda, men framhöll samtidigt att den politiska makten varken kan eller får ingripa i rättsskipandet. Ambassaden har också tagit upp dessa frågor med Chiles justitieminister samt med ansvarig statssekreterare för de mänskliga rättigheterna. Chile är en demokratisk rättsstat och Sveriges regering förväntar sig naturligtvis att
Chiles rättsväsende undersöker de anklagelser om kränkningar som framkommit – en process som redan har inletts.

Vi förväntar oss att rättsväsendet undersöker huruvida de personer som frihetsberövades i samband med demonstrationerna anhölls i enlighet med lagen. Dessutom har vi noterat och är oroade över uppgifter om svåra förhållanden inom den chilenska kriminalvården, inklusive överbeläggning, bristande tillgång till hälso- och sjukvård och olika former
av kränkande behandling.

Vi förväntar oss att den chilenska regeringen gör sitt yttersta för att förbättra situationen inom kriminalvårdssystemet och att förhållandena på Chiles fängelser är adekvata.

Sveriges utrikesminister Ann Linde har flera gånger uttalat sig om situationen i Chile för att understryka vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut. UD kommer senare i år att publicera en rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Chile. Rapporten kommer bland annat att behandla utvecklingen i samband med de sociala protesterna, förhållandena inom kriminalvården samt frågor om rättssäkerhet, inklusive lagen om statens säkerhet.

Tack igen för ert engagemang.
Vänliga hälsningar,
Charlotte Alvin
First Secretary/ Deputy Head of Mission
Embassy of Sweden
Santiago de Chile

Föregående artikel”Oppositionsledaren” Tikhanovskaya får råd av USA:s biträdande utrikesminister.
Nästa artikelBelarus: Imperialisterna kör samma gamla trötta vals om och om igen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here