Kinas förslag till 14: e femårsplanen har släppts. Bra eller dåligt?

7
2303

Kina har fastställt en ny 5-årsplan för ekonomin. Dagens Industri rapporterar och skriver

”Fler än 300 toppledare inom Kommunistpartiet har under tre dagar mejslat fram den ambitiösa planen som bland annat uppmuntrar till fortsatta marknadsreformer samt en övergång till mer gröna energikällor.
President Xi Jinping har tidigare nämnt att Kina ska ha som målsättning att göra landet, som står för de största utsläppen i världen, koldioxidneutralt till år 2060
I femårsplanen nämns även att Kina fortsatt kommer att arbeta för ett återintegrerande av Taiwan, som Kina betraktar som en utbrytarrepublik som tillhör fastlandet.”

Inte särskilt fylligt – det handlar ju om världens största ekonomi mätt efter köpkraft. Jämför med den mycket utförliga rapporteringen om USA:s ekonomi.

Är det en fördel eller en nackdel med en långsiktig plan för ett lands ekonomi, efter beslut av landets ledande politiker?

Kina vill ”bygga ett modernt socialistiskt land”. Det liknar i hög grad kapitalism under viss statlig kontroll, eller har jag missförstått?
Den inhemska ekonomin och konsumtionen ska stimuleras.

Jag kompletterar med en artikel från kinesiska Global Times, översatt av Rolf Nilsson.


Kinas förslag till 14: e femårsplanen har släppts.

Den fullständiga texten från Kinas kommunistiska partis (CPC) centralkommittés förslag till plan för Kinas utveckling under de närmaste 15 åren offentliggjordes 27/10..

Dokumentet, partistyresens förslag till formulering av den 14: e femårsplanen (2021-2025) för nationell ekonomisk och social utveckling och de långsiktiga målen fram till år 2035, antogs vid den femte plenarsessionen i den 19: e CPC-centralkommittén , som avslutades den 29 oktober.

Kina kommer, enligt förslagen, att sträva efter att ta nya steg i den ekonomiska utvecklingen under perioden. Med nya steg som ska vidtas för att reformera och öppna upp, kommer Kina att förbättra sin socialistiska marknadsekonomi ytterligare och i grunden slutföra byggandet av ett högklassigt marknadssystem.

Kinas sociala hederskodex och hövlighet kommer också att förbättras ytterligare, och folket kommer att ta till sig de socialistiska kärnvärdena.

Kina kommer också att upprätthålla långsiktigt välstånd och stabilitet i sina särskilda administrativa regioner i Hongkong och Macao (SAR), enligt dokumentet, som belyste det fullständiga och trogna genomförandet av politiken för ”ett land, två system”, ”folket i Hong Kong som styr Hong Kong”, ” folket i Macao som styr Macao”, och en hög grad av autonomi för båda regionerna.

Stöd kommer att ges till de två särskilda administrativa regionerna för att förbättra deras konkurrensfördelar och för att integrera dess egen utveckling i landets övergripande utveckling, enligt dokumentet.

Femårsplanen (FYP) har utarbetats vart femte år sedan 1953 och är ett viktigt inslag i Kinas system för styrning, där man fastställer tillväxtmål och definierar en politik för ekonomisk och social utveckling för att säkerställa att nationella strategier håller jämna steg med tiden.

I år är det sista året i Kinas 13: e FYP-period (2016-2020). Den 14: e FYP är av särskild betydelse, eftersom 2021-2025 kommer att markera de första fem åren av Kinas nya resa mot att fullt ut bygga ett modernt socialistiskt land och fortsätta färden mot sitt andra hundraårsmål.

CPC har satt två hundraårsmål: att slutföra byggandet av ett måttligt välmående samhälle i alla avseenden till 2021, när CPC firar hundraårsjubileet, och att bygga ett modernt socialistiskt land som är välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat och harmoniskt 2049 – hundraårsdagen av Folkrepubliken Kina.

Det offentliggjorda dokumentet består av 15 delar, som kan delas in i tre breda sektioner.

Det första avsnittet är en sammanfattning som huvudsakligen utarbetar kommande mål och de avgörande prestationer som gjorts för att bygga ett måttligt välmående samhälle i alla avseenden. Det andra avsnittet beskriver viktiga uppgifter för den sociala och ekonomiska utvecklingen under dess 14: e FYP-period. Det tredje avsnittet kräver att partiledningen stärks och mekanismen för planering och genomförande förbättras.”

Kinesiska demografer tror att familjeplanering kommer att vara en trend i landets befolkningspolitik, och tt minoritetsgrupper, inklusive ogifta kvinnor och par av samma kön, förväntas få samma rättigheter att uppfostra barn. En diskussion startade efter det att den nya femårsplanen släppts. Den avskaffade retoriken med ”familjeplanering” i de tidigare femårsplanerna, samtidigt som begreppet ”inkludering” i fertilitetspolitiken för första gången framkom.

Förslaget till den 14: e femårsplanen (2021-25) för nationell ekonomisk och social utveckling uppmanar landet att genomföra en nationell strategi med tanke på den åldrande befolkningen.

Mer än 1000 förslag från vanliga kineser ordnades och inkluderades i den 14: e femårsplanen efter att myndigheterna begärt yttranden på internet mellan den 16 augusti och den 29 augusti. här.

Föregående artikelUSA: s valbedrägeri är verkligt – och det ignoreras
Nästa artikelXinjiang: USA:s och allierades antikinesiska kampanj misslyckas totalt?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. De socialistiska kärnvärdena kokar ner till partilydighet i olika former; äppelkäck, artig eller apatisk spelar mindre roll. Planekonomi är bra till en sak, enkel tvångsindustrialisering. En utvecklad ekonomi med stor tjänsteproduktion kan inte styras centralt, och det visade sig uppenbart senast vid realsocialismen sammanbrott 1989, även om många insett det långt innan.

  • De senaste femårsplanerna har väl inte fungerat så illa om man utgår från Kinas tillväxt. Varför anta att den nya planen kommer att bli sämre? Det finns ju goda erfarenheter, och uppenbarligen folk som kan ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna. Och varför anta att den kinesiska planen i sin praktik kommer att se likadan ut som de handräknade planerna i Sovjet på 30-talet? Undrar om det kommer att finnas kvantdatorer som räknar på plansiffrorna om några år? Då kommer det att gå rasande fort!

   • Du måste väl begripa det helt och hållet är marknadens förtjänst och inte planekonomins?
    Fundamenta bakom Kinas tillväxt är marknadsanpassningen.
    Utan marknad hade Kinas regim förmodligen gått samma öde som Sovjetunionen gjorde för trettio år sedan.
    Men Kinas styrande parti var förutseende och satte in åtgärder nödvändiga men mot deras planhushållning efter socialismens principer.
    Lika mycket som du hyllar planekonomin kan du därmed (motvilligt) hylla kapitalismen.
    Det är verkligheten för kommunismen.
    En hundraårig resa från ”klass” men som blev till destinationen ”identitet”.

 2. Inifrån Kina.
  —Femårsplanen har faktiskt inte ”släppts”, bara strukturen av den. Planen är sammanställningen av mängder av framställningar från personer, företag, konferenser, kongresser, vad alla vill ha uträttat. Ramverket är klart, nu återstår månader av arbete för att få det färdigt.
  —Bonniers DI är en av de absolut sämsta att rapportera om Kina. En stark varning när det gäller den källan.
  —”Kina har fastställt”. Nej detta är ett förslag som i valda mindre delar har offentliggjorts. Den slutgiltiga planen kommer om några månader. Mycket arbete återstår. (Nu förslag)
  —Detta möte har föregåtts av otaliga konferenser, kongresser, och debatter under många månader. Uppgiften är inte att bara formulera en plan, det är att sammanställa all den massiva information som flödar in, folkvilja, företag av alla sorter, kulturella krav osv. till en plan som reflekterar behoven som framförts från gräsrötterna. En del av Kinas folkstyre. I länder som Sverige formulerar partierna planer efter sin ideologi, som dom sedan säljer i valkampanjer till innevånarna, eller påtvingar. I Kina ställer man krav på regeringen, som försöker möta kraven. Helt omvända förfaranden.
  —”Mer än 1000 förslag” Dom förslagen var till del från individer, men mer sammanställningar av kanske miljoner förslag och framställningar om vad som behövs uträttat. Även från företag,, organisationer, osv.
  —”står för de största utsläppen i världen”. Fel. Kina står inte för de största utsläppen. 18 länder har lika stora eller större utsläpp än Kina, och speciellt Australien och USA har mer än tre gånger så stora utsläpp. Det är bara totalsiffran som blir större i fallet Kina därför Kina som land är betydligt större. USA, t.ex. är 4% av världen, Kina 20%. CO2 i detta diagram. Källa Världsbanken. https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2014/03/co2-emissions-per-capita.png.webp
  Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%.
  https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
  —Ekonomi, ”Inte särskilt fylligt”. USA har en enda ekonomi medan Kina består av åtskilliga ekonomier i åtskilliga nationer och folk. Den som vill ha detaljer får gå till de olika nationerna med vidhängande ekonomier. Prestandan är väldigt varierande liksom förhållandena.
  — ”långsiktig plan för ett lands ekonomi – efter beslut av landets ledande politiker”. Det är inte politiker som bestämmer, bara fastställer en sammanställning av åtskilliga hemställande av ekonomer, affärsmän och individer. När jag arbetade i Japan hade alla företag 25-årsplanering.
  — ”har jag missförstått”. Definitivt så. I Kina kontrolleras och styrs staten, inte omvänt som i Sverige. Kina uttrycker det som ”socialism med kinesiska förtecken”, vilket är motsatsen till kapitalism. I Kina gäller att dela med sig, alltså motsatsen till kapitalism.
  —”inhemska ekonomin och konsumtionen”. Inte så enkelt. Kina inför nu ”dubbel cirkulation”. Ett internt flöde och ett externt av handel, investeringar, export och import. Klipper Sverige av sitt flöde, stoppar Huawei, då stimuleras Kinas interna flöde när Ericsson, med flera, stoppas i Kina. Notera ordvalet ”cirkulation”, det är inte ett enkelriktat flöde. ”Ett vedträ kan inte brinna och en kärring kan inte träta”.
  —”reformera och öppna upp”, Ja, men inte så att man öppnar damluckorna och tar vad som eventuellt kommer flytande. Öppnandet blir selektivt kontrollerat. Endast länder, företag och individer som demonstrerar goda och positiva relationer med Kina, Guanxi, göre sig besvär. Försök till plundring kommer att stoppas. Smutskastning och förtal kommer inte att leda till handel.
  —”folket kommer att ta till sig de socialistiska kärnvärdena” .Det har redan skett, regeringen har ju ett världsunikt 93% folkligt stabilt stöd i det folkstyrda Kina (PEW). Det kommer att vidareutvecklas. Folkstyret kommer att utvecklas.
  –”Hong Kong”. ”City i London”, som även den har viss självständighet likt Hong Kong, är UKs finansiella centrum, Wall Street i New York är USAs finansiella centrum, och Hong Kong är Kinas finansiella centrum. Alla lyder i slutändan under respektive lands regering.
  —”måttligt välmående samhälle”. Egentligen en felöversättning. Det borde heta ett ”anspråkslöst och blygsamt samhälle”, som ”delar med sig”, ett fundamentalt uttryck i Kina idag, alltså ett samhälle som inte styrs av girighet som ett kapitalistiskt samhälle.
  —”familjeplanering”. Uttrycken ”ettbarnspolitik” och ”tvåbarnspolitik” är egentlige vilseledande felöversättningar, dom är speciellt vanliga när det gäller Kina. Från början 1979 var det fråga om familjeplanering. Familjen ekonomi skulle styra dess storlek för bästa välfärd.

 3. Man bör nog läsa Kinas femårsplan som dödsrunan över USA. Fem år från nu har Kina sin egen google, WS och mycket annat på plats. Kanske har Kina börjat med 6G också. För att inte tala om militära landvinningar som Kina gör i hemlighet. Den ryska dito ger en vink.

  https://www.presstv.com/Detail/2020/11/07/638082/Russia-Northern-Fleet-electronic-warfare-system-Murmansk-BN-

  Under tiden spurtar USA baklänges fortare än nånsin. Den tror att den kan nå Orienten där solen skiner jämt fortare genom att spurta baklänges 😉

  • Bara för info. Kina har redan sitt eget Google, sökmotor, översättare, Streetview, etc. http://www.baidu.com image.baidu.com maps.baidu.cn fanyi.baidu.com
   Om WS står för Wall Street, finanscentrum, beakta att ”City of London”, som även den har viss självständighet likt Hong Kong, är UKs finansiella centrum, Wall Street i New York är USAs finansiella centrum, och Hong Kong är Kinas finansiella centrum. Alla lyder i slutändan under respektive lands regering.
   Glöm inte Kinas nya ”Dual Circulation” strategi. Ordet cirkulation är inte en enkelriktad företeelse i en enda rikning. Stryper Sverige tvåvägsflödet i den svenska cikelflödet genom Sverige och Kina, Huawei, då stryps även flödet åt andra hållet, alltså Kinas investeringar i Sverige, och Kinas inköp från Sverige, och därmed jobben. Stoppas flödet på en punkt i ett cirkelflöde stoppas allt flöde i hela cirkeln, men det flyttas bara till Kinas interna cirkelflöde. Kina förlorar ingenting, Sverige förlorar. Filosofin med ”Dual Circulation” som strategi är otroligt kraftfull.

   • City of London lyder inte under Storbrittaniens stat. Den är oberoende. Därför måste även landets drottningen ansöka om lov för att besöka The City. Wall Street är en filial av City of London.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here