USA: s valbedrägeri är verkligt – och det ignoreras

28
2916

 

Bild från USA:s administration.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i National Interest och har översatts av Rolf Nilsson.
Den är skriven av Hans von Spakovsky som är en auktoritet i ett brett spektrum av frågor – inklusive medborgerliga rättigheter, civilrätt, på konstitutionens First amendment, invandring. Han är verksam vid konservativa Heritage Foundation och är en förespråkare för mer restriktiva röstlagar.

Artikeln ger flera exempel på röstfusk i det lilla formatet. Av mycket större betydelse är de olika hindren för att rösta och att vanliga medborgare har så litet inflytandem på den förda politiken. Detta diskuteras inte i denna artikeln från den konservativa siten.

Enstaka exempel finns på röstfusk i Sverige.

Men exempelvis i Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt. Se även under ”Relaterat”. Små brister utesluter inte existensen av mycket större brister!


USA:s valbedrägeri är verkligt – och det ignoreras

NYCKELFRÅGOR

1  Faktum är att valfusk finns på riktigt, och det kan ändra resultatet av ett val.

2  Som det framgår av vår databas finns det många sätt att manipulera val.

3  Det är viktigt att komma ihåg att varje bedräglig röst som avges tar ut en röstberättigads röst.

* Mark Harris hade framgång på valdagen 2018. Den republikanska kandidaten för North Carolinas 9: e kongressdistrikt hade besegrat sin demokratiska motståndare i ett mycket jämnt val. Nästa anhalt: USA: s representanthus. Som det såg ut. Harris hade vunnit med 905 röster, en marginal på endast 0,3 procent av alla avgivna röster. Statens valstyrelse vägrade dock att intyga resultaten när bevis framkom om ”samordnade bedrägliga aktiviteter relaterade till frånvarande personers poströster”, inklusive olagligt insamlande av röster av en politisk konsult och hans medarbetare. (Läs mer om systemet med röster avgivna av frånvarande, ’absentee ballots’ här: här)

[Absentee ballots är röster där valsedeln fyllts i av någon som sedan av olika skäl inte personligen lämnar den, utan genom ombud. Dessa ombud kan då vara personer som samlar in många sådana röstsedlar, s.k. ballot-harvesting]

Styrelsens utredning visade på så många fall av bedräglig verksamhet, inklusive förfalskade underskrifter och omfattande insamling av röster, att ett nyval krävdes i kongressvalet samt i två lokala val. En ny kandidat, Dan Bishop, intog Harris plats och fortsatte att vinna platsen i ett specialval förra året.

En ’grand jury’ i Wake County väckte under tiden åtal mot den politiska konsulten, med anklagelser om grovt lagbrott, konspiration för att hindra rättvisan, innehav av frånvarandes röstsedlar och mened.

Naturligtvis är inte alla fall av valbedrägerier så omfattande. Många är ganska små och involverar ett relativt litet antal röster. Men de är inte alls så sällsynta som många skulle vilja tro. Faktum är att valbedrägerier existerar, och som många av exemplen i [The Heritage Foundation’s ’Election Fraud Database’] visar, kan de ändra resultatet av ett val.

Och ändå vill många i media hellre titta bort. Värre är att vissa försöker avvisa eller förklara bort bevis som inte passar in i den förut godkända ”fortsätt framåt, inget att se här”-berättelsen. De insisterar felaktigt på att det inte finns några sårbarheter i valprocessen.

 • Ett rapporterande team från USA Today, PBS ”Frontline” (Public Broadcasting Service) och Columbia Journalism Investigations är de senaste skyldiga. Inte färre än fjorton reportrar bidrog till en lång berättelse som försökte bagatellisera vad de individer, som har funnits skyldiga till olika valbrott har gjort.
 • Till exempel försöker de förminska skulden beträffande Gary och Leila Blake, som felaktigt röstade genom frånvarande omröstning från en adress och stad där de inte längre bodde. Liksom många av fallen i Heritage-databasen anklagades makarna Blake ursprungligen för ett grovt brott för sina handlingar, men avgav ett ’erkännande av skuld’ – innebärande en straffreducering, så att deras rösträtt inte skulle förloras inom hela staten Wyoming.

Vart och ett av fallen i databasen representerar en exempel på ett fall där en offentlig tjänsteman, vanligtvis en åklagare, ansåg att det var tillräckligt allvarligt för att agera. Och vart och ett slutade med att man upptäckte att individen hade gjort sig skyldig till fel i samband med ett val – eller att resultatet av ett val var tillräckligt ifrågasatt och måste göras om.

Dessutom antyder artikeln att Gary och Leila Blake är en typisk post i databasen och bortser från andra, allvarligare fall, av fusk med frånvaranderöstning. De hävdar att oskyldiga änkor och änkemän bara utför sina nära och käras ”sista önskan” när de röstar i deras namn, även om alla vet att endast de levande har rätt att rösta i valet.

De citerar en välkänd (och mycket partisk) liberal juridikprofessor, som säger att enskilda valbedrägerier inte är ”avsedda för att ändra valresultaten.” Naturligtvis är de det. Varje person som idkar valfusk hoppas kunna påverka resultatet.

Ogiltigförklarade val

Reportrarna hävdar att det inte finns ett enda exempel på bedrägerier med frånvaranderöster, som har påverkat resultatet av ett val. Men det finns flera exempel i vår databas (som det som nämnts tidigare i North Carolina) på att nyval har beordrats på grund av att bedrägeri med frånvaro-röstning väcker allvarligt tvivel om legitimiteten i det ursprungliga valresultatet.

 • USA Today– och PBS-berättelsen kritiserar införandet i databasen av Alabamas 2016 Wetumpka County Council’s District 2-val, som avgjordes med tre röster till förmån för Percy Gill. Det ogiltigförklarades av en domare, när minst åtta frånvaro-omröstningar upptäcktes, där underskrifterna hade förfalskats eller inte hade noterats eller bevittnats enligt statlig lag.
 • Ett annat fall i databasen från Kaufman County, Texas, innehöll ett val för kommunfullmäktige, som upphävts och där ett nytt val beordrats av en demokrat-domare på grund av röstinsamling och bedrägeri med frånvarande-röstning.
 • I St. Louis, Missouri, ogiltigförklarades ett demokratiskt primärval 2016 på grund av frånvaro-omröstningsbedrägeri. Den sittande, Penny Hubbard, verkade vinna det demokratiska primärvalet med nittio röster, men hennes motståndare, Bruce Franks, ifrågasatte resultatet på grund av det stora (och misstänkta) antalet frånvarande-röstsedlar för Hubbard. En domare beordrade ett omval efter att ha fastställt att många felaktiga frånvarande-röstsedlar hade avgetts. Franks vann omvalet med 3: 1-marginal
 • I borgmästarvalet 2018 i Mission, Texas, ogiltigförklarade en domare det första resultatet efter att ha i två veckor ha lyssnat på vittnesmål om mutor och manipulerade frånvarande-röster från kampanjen för sittande Armando O’Caña. Domaren fann att över 158 röster avgetts olagligt.
 • I en nyligen genomförd fallstudie sammanfattar vi fyra val i fyra olika stater, som upphävdes på grund av frånvaro-omröstningsbedrägeri som involverade hundratals och i ett fall tusentals röstsedlar. Ändå hoppar reportrarna för USA Today, PBS “Frontline” och Columbia Journalism Investigations nästan helt och hållet över dessa i sin artikel och avslutar med att hävda att borgmästarvalet i Miami 1997, som ogiltigförklarades på grund av bedrägeri, ”snabbt kollapsade” enbart på grund av Miami Heralds utredning – som om det på något sätt skulle förminska det faktum att ett bedrägeri ägde rum.

Faktum är att systemet avslöjades just för att tidningen avdelade en stort antal journalister att undersöka valet och avslöja felaktigheterna. Alltför många andra medier är uppenbarligen nöjda med att försöka avslöja sådana överväldigande bevis, inte att undersöka det närmare.

 

Offer för bedrägerier

Vidare kan nämnas, att medan USA Today och PBS omnämner ogiltigförklarandet av det 9: e kongressdistriktets val i North Carolina 2018, ger de ingen information om fallet och de hundratals frånvarande-röster som manipulerats. Dessa detaljer kan förstås störa deras ”ingenting att se här”-berättelse.

Andra poster i databasen visar att frånvaro-omröstningsbedrägerier ofta är avsiktliga och organiserade, inte, vilket författarna antyder, enkla misstag från oskyldiga personer som blev lurade av rättssystemet.

 • Ta fallet med Bret Warren i Florida, som förklarade sig icke skyldig till två åtal för valfusk. Hans plan avslöjades efter att fem invånare i en angränsande stad inte mottog sina frånvaro-röstsedlar för valet 2016, men blev förvånade över att upptäcka att de hade fyllts i, undertecknats och lämnats in. Warrens fingeravtryck hittades på var och en av dessa valsedlar.

Frånvaro-omröstningsbedrägeri riktar sig ofta till några av de mest utsatta i vårt samhälle. Vår databas har många förekomster av system som specifikt utnyttjar äldre, funktionshindrade och andra marginaliserade grupper i samhället.

 • Ta till exempel f.d. Connecticut State Rep. Barnaby. Horton erkände sig skyldig till valfusk efter att han blivit påkommen med att förmå äldre medborgare att rösta frånvarande för honom. Statens valkommission utfärdade böter på 10 000 dollar, ett av de största bötesbeloppen som någonsin utfärdats, efter att ha slagit fast att Horton hade gått från rum till rum i en boende för äldre låginkomsttagare, delat ut frånvarande-röstsedlar och bett de boende att rösta på honom.
 • Eller ta ett annat ärende från Florida. Deisy Cabrera erkände sig skyldig för sitt engagemang som frånvarande-”röstmäklare” i ett stort upplagt system för fusk med frånvaranderöstning. Cabrera, som fick betalt av mer än ett halvt dussin kandidater till tjänster i  ’Judicial office’, hade flera frånvarande-röster i sin ägo vid tidpunkten för arresteringen och förde en anteckningsbok med över 500 namn och adresser till väljare som hon inriktade sig på. Dessa mestadels äldre latinamerikaner i Hialeah, etiketterades som ”Deisy’s Voters” och innehöll information om huruvida väljaren var analfabet, blind, döv eller hade Alzheimers.
 • En gripande berättelse som avslöjats av Miami Herald visar hur äldre och funktionshindrade väljare lätt kan manipuleras och pressas i sina hem, sjukhus eller vårdhem, där det inte finns valförrättningstjänstemän eller röstvakter för att övervaka eller följa röstningsprocessen.

”Jag utnyttjades”, sa Ada Perez till journalister. En kampanjarbetare letade upp Perez, sjuttio år gammal, på sjukhuset, där hon återhämtade sig efter en svår stroke. Hon beskrev hur valarbetaren övertalade henne att rösta på Suarez, och sedan slutligen tog valsedeln och markerade den åt henne. Medan hennes ”ögon fylldes med tårar”, sade Perez att hennes ”röst blev stulen … De vet att vår syn inte är bra och att vi inte mår så bra. Vad är det för sorts personer som utnyttjar de äldre? ”

 •  I New Jersey dömdes John Fernandez, som arbetade för Essex County of Department of Economic Development, för valfusk, fusk med frånvaroröstsedel och förfalskning. Fernandez var inblandad i ett stort system för att hjälpa en demokratisk kandidat till senaten att vinna. Fernandez erhöll frånvarande-röstsedlar och fyllde i  dem på uppdrag av väljare som aldrig fick eller själva fyllde i sina valsedlar. Dessa fall ignorerades alla av USA Today och PBS.

Som det framgår av vår databas finns det många sätt att manipulera val. Ta de fem lokala tjänstemännen [Daily Signal ], inklusive en rådman och brandchef, som dömdes för sina ansträngningar att rigga stadens kommunalval 2017 i Canton, Mississippi, i en intrig som innefattade allt från valregistreringsbedrägerier till hotande av och mutande av vittnen.

Angående de hårfina marginalerna i några av våra val, så rapporterade Ohio utrikesministerium, att mellan 2013 och 2017 resulterade femtiosex val i lika röstetal och åttiosex avgjordes med endast en röst. I jämna val, där varje röst räknas, kan en handfull felaktiga röster förändra valresultatet och hindra folkets vilja.

Dokumenterat bedrägeri

Några av påståendena från USA Today och PBS är helt enkelt meningslösa. De kritiserar till exempel databasen för att ha använt datumet för fällande dom när den listar en sammanfattning av ett visst fall, eftersom domen ”kan fällas år efter bedrägeriet”, som om det på något sätt skulle vara vilseledande. Men målen listas konsekvent, efter årtalet för fällande dom eller ett officiellt resultat. Många av sammanfattningarna listar det val där bedrägeriet inträffade och annan information för att ge så många relevanta fakta som möjligt. I samtliga fall listar sammanfattningarna hyperlänkar till verifierande dokument och tidningsartiklar som ger detaljerad information om ärendena.

USA Today och PBS kritiserar också införandet av fall där ”inga bedrägliga röster var inblandade.” Detta innebär är att fusket, såsom t.ex. rösträttsbedrägeri, kan ha avslöjats innan en bedräglig omröstning gjordes. Det är som att hävda att en bankrånare som greps medan han fortfarande var inne i banken inte riktigt var skyldig, och vi borde inte oroa oss för dessa typer av rånförsök.

Intressant nog har USA Today och PBS inte lagt varken tid eller resurser på att undersöka, eller rapportera om, resultaten i en nyligen publicerad rapport från Public Interest Legal Foundation, vilken avslöjade tusentals individer som kan ha olagligt röstat mer än en gång under 2016 och 2018 års val. Eller en rapport från 2017 från Government Accountability Institute som rapporterade om cirka 8 500 personer som kan ha röstat två gånger i 2016 års val.

 

Det är viktigt att komma ihåg att varje felaktig röst som avges i praktiken tar ut en röstberättigads röst. Vi har många näraliggande val i detta land, och många människor är redo att agera för ekonomisk vinning eller genom att få ökad tillgång till mäktiga personer som har incitament att fuska, liksom att det finns en del individer som bara vill ge en förstärkning till sin favoritkandidat.

Amerikanerna förtjänar att ha en valprocess som de kan lita på och som skyddar deras mest heliga rättighet, och de har rätt att veta när trovärdigheten i den processen äventyras.

Relaterat.

I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Demokratin fungerar dåligt i USA enligt första vetenskapliga studien.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Föregående artikelSyrien, inte Sverige ska pröva IS-kvinnorna! Stöd Syriens kamp mot terrorism, Turkiet och USA. Kom till Soltorget lördag kl 12-13!
Nästa artikelKinas förslag till 14: e femårsplanen har släppts. Bra eller dåligt?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

28 KOMMENTARER

 1. Utan att på minsta vis önska Trump tillbaka måste man notera att Obama, Clinton, CIA och FBI kuppade mot just Trump 2016, både före och efter valet. På ett sätt där de i en rättsstat skulle ha förpassats till fängelse. Trumps stora misstag eller kanske bara hans svaga ställning gjorde att kuppen aldrig följdes upp av de rättsliga instanserna. Och nu kommer den att sopas under mattan. Och eftersom Trumpmotståndarna har hand om säkerhetstjänsterna bör man fråga sig vilka möjligheter det finns att lägga in falska röster.

  En sak som redan glömts bort är att Kamala Harris låg helt i botten inom demokraternas interna nomineringsprocess och att Biden fanns någonstans i mitten innan Obama ingrep och förklarade för fotfolket att de måste ställa upp bakom Biden. Bidens försämrade kognitiva förmågor har noterats redan i Australiens stora medier. Europa låtsas om ingenting. Senast 2022 lär presidenten heta Harris.

  Får man förmoda att en trend förblir konstant: USA:s dalande anseende sammankopplad med aggressionspolitiken.

   • Kodord Peter Strzok FBI och Christopher Steele MI6: ”Trump kan inte vinna men en livförsäkring kan vara bra om du skulle dö före 40”. Leta på arkiven hos t.ex consortiumnews eller theduran. Hela RussiGate -sagan och impeach, impeach -processen. Obama stod som yttersta ansvarig och Brennan och Clapper för verkställandet. Trumps kampanj utsattes för spionage före valet och sedan hände det omöjliga: den jäveln vann valet och måste stoppas. Kuppen misslyckades men lamslog Trump genom hela hans ämbetsperiod. Watergate under Nixon förbleknar i jämförelse.

 2. Det finns andra former av valfusk. Återger början av en artikel i Stefan Lindgrens Nyhetsbanken

  ”Den amerikanska NGO:n Judicial Watch har jämfört demografisk statistik i USA län för län och jämfört med antalet röstande. De har funnit stora avvikelser. Ibland har dubbelt så många röstat som antalet medborgare med rösträtt, skriver organisationens hemsida.
  Totalt har Judicial Watch identifierat 1,8 miljoner ”döda själar” i 353 län i 29 stater. Till exempel i Texas registrerade ett av länen 187 röster på 100 röstberättigade.

  En svensk läsare undrar förstås hur det är möjligt. Valreglerna skiljer sig åt i de olika delstaterna och kraven på legitimation är olika. Stora väljargrupper har motsatt sig hårda ID-krav eftersom det anses diskriminerande.” 1,8 miljoner ”döda själar” röstade i USA-valet.

 3. Tycker frågan om valfusk är en bagatell.
  Enligt mig har ett val vart 3,4,5 år inget med demokrati att göra.
  Demokrati (folkstyre) existerar inte.
  Det är fånigt att kalla något i världen demokrati, en förvanskning av ett önskat tillstånd.
  Om demokrati inte existerar hur orkar man bry sig om hur den låtsas finnas?

  • USA har sin ”demokrati” som en käpphäst och ursäkt för att starta krig och sanktioner allt i demokratins namn! En gigantisk bluff som många dessvärre köper utan att reflektera! Fulmedias uppgift är att hålla upp bilden av bedrägeriet med de s.k ”demokratierna” i väst. Rena luftslottet alltså…

 4. En seger för den fria världen
  En mardröm håller på att ta slut. Efter ett ovanligt jämnt valresultat och en gastkramande rösträkning i främst Pennsylvania deklarerade de stora medieorganisationerna på lördagen att Joe Biden blir USA:s nästa president. Donald Trump har förlorat. Det är en seger för amerikansk demokrati och för den fria världen.
  Donald Trumps presidentskap låg som en depression över västvärlden. Han gjorde en del bra saker. Det är inte fel att sänka skatt, stå upp för sitt lands handelsintressen mot Kina och sluta fredsavtal i Mellanöstern. Ekonomin har varit bra, fattigdomen rekordlåg. Men hans retorik och attacker på det demokratiska samhällets institutioner omvandlade presidentämbetet till en fiende till den amerikanska demokratins fundament.

  Som den fria världens starkaste ledare drog han demokratin i smutsen mitt framför ögonen på despoter som Putin, Jinping och Erdogan.
  https://www.di.se/ledare/en-seger-for-den-fria-varlden/

 5. Det här är vad oberoende personer som Paul Craig Roberts, Glenn Greenwald och the Ron Paul Institute publicerat i dagarna om aktuell presidentval i USA:

  Paul Craig Roberts:

  https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/04/a-stolen-election/

  https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/05/evidence-mounts-of-a-stolen-election/

  https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/05/press-prostitutes-make-fools-of-themselves-trying-to-cover-up-vote-fraud-for-democrats/

  https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/06/the-media-whores-cant-keep-their-lies-straight/

  Glenn Greenwald:

  https://greenwald.substack.com/p/the-us-inability-to-count-votes-is

  http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/november/06/the-us-inability-to-count-votes-is-a-national-disgrace-and-dangerous/

  Den andra artikeln publicerad på the Ron Paul Institutes webbsida, d’är man också kan återfinna en artikel benämnd:

  https://news.antiwar.com/2020/11/03/a-biden-administration-would-keep-a-military-presence-in-syria/

  Alltså mer krig, ökad risk för kärnvapenkrig med krigshetsaren Joe Biden och demokraterna. Världen närmar sig en extremt farlig situation med demokraterna vid makten. Man kan tycka vad man vill om Donald Trump, men det var nog att föredra honom som president, eftersom han faktiskt inte har startat några nya krig. Alla minns väl Hillary Clinton för fyra år sedan då hon lovade att intervenera i Syrien om hon vann presidentposten. Turligt nog gjorde hon inte det och hennes löfte om att starta bombning av Syrien kom inte att infrias.

  Glenn Greenwald har nyligen lämnat the Intercept, tidningen han startade med några andra år 2013. Han uppger som skäl att han förhindrades publicera en artikel om Joe Biden.

  https://greenwald.substack.com/p/my-resignation-from-the-intercept

  Sista ordet kring aktuellt presidentval är väl inte klart än, även om Joe Biden nu sägs ha uppnått de 270 elektorer som krävs för att bli president. Dock verkar det troligt att Trump blivit bestulen på sitt presidentskap. I alla fall om man skall ge trovärdighet åt ovan nämnda personer och institut.

  USA är en riktig bananrepublik.

 6. Valfuskets USA. Senaste nytt

  ”Between 3:30 AM and 4:30 AM, they “found” 140,000 mail-in ballots for Biden in Wisconsin;
  Between 3:30 AM and 5:00 AM, they “found” 200,000 mail-in ballots for Biden in Michigan;
  Between 2:00 AM and 4:00 AM, they found a million (1,000,000) mail-in ballots in Pennsylvania”

  Dessutom ”All mail-in ballots “received” in the morning hours of November 4, way beyond the voting deadline. All for Biden, none for Trump”.

  Som om Gamle Joe kandiderade ensam till president posten, ha, ha, ha …

  https://www.youtube.com/watch?v=9898bDivIl0&feature=youtu.be

  Och detta – tala om fisken som tog blockchain marking betet

  https://twitter.com/MediaRival/status/1324490206326738946?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324515784924811264%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Ftruthbarrier.com%2Fsteve-pieczenik-in-bombshell-clip-pours-gasoline-on-watermark-hopes-patriots-divided-could-it-be-true%2F

 7. Jag föredrar ingen särskilt i valet, ”same shit but different taste”.
  Vissa saker är dock inte så förvånade.
  Till exempel poströsternas fördelning.
  Om en kandidat som har hängivna supporters som uppmanas att inte poströsta är det inte förvånande om så sker.
  Jag skulle vara mer förvånad om Trump hade fått mer än 10% av poströsterna.
  Om det är bedrägeri eller inte tror jag inte så många utan insyn i valsystemet kan bedöma.
  Bryr mig inte särskilt om det fuskas, är ett inrikesproblem.

 8. Hörde idag ett framträdande av Donald Trumps advokat Rudy Giuliani där han hävdade att de är utsatta för en ”nationell konspiration”.
  Han sa att företaget som räknar rösterna ägs av två venezuelaner som var lierade med Chavez och som nu är lierade med Maduro.
  Många av er som kommenterar här på bloggen hävdar också att det förekommit valfusk i USA samtidigt som ni alltid har försvarat både Chavez och Maduro. Hur ser ni på anklagelserna att dessa två herrar varit lierade med ett företag som varit del av den ”nationella konspiration” som gjort ”valfusk” möjligt i USA? Ni har inte lite svårt att veta vilket ben ni nu skall stå på?

   • Frågan är hur de som tillsammans med Trump hävdar att det skett valfusk, samtidigt kan stödja Maduro när Trumps advokat hävdar att ett företag som bidragit till valfusket har täta band till just Maduro. Det skulle vara intressant att förstå på vilket ben dessa bloggbesökare nu skall stå på.

    Personligen tror jag inte på något valfusk, inte heller att något företag med kopplingar till Maduro varit del i fusket/konspirationen.

    • ingen känd koppling finns mellan ”de som tillsammans med Trump hävdar att det skett valfusk, samtidigt stödjer Maduro ”

     Trump utmärkte sig med en mycket fientlig politik mot Maduro.

     • Helt nyligen utnämndes den förste usoniske ambassadören till Venezuela på 10 år.

      Efter att ha avskedat Mark Esper och andra hökar verkar Trump i färd med att lämna avtryck innan han lämnar sitt ämbete. Det torde kunna leda till fler oväntade drag under de närmaste veckorna.

   • Valfuskets USA. Senaste nytt

    Guliani sa INTE att företaget ägs av Chavez! Det han sa är att bolaget är från Venezuela Den som vill kan få detta bekräftat från Giulianis mun, istället för via missvisande utsagor av @Andersl.

    Kolla ca minut 37 i videon där Giuliani höll presskonferens tillsammans med sitt legal team och redogör i detalj för valfusket.

    http://thesaker.is/trump-campaign-legal-team-holds-press-conference-in-dc-11-19-20/

    • Citat från Rudy Giuliani
     ”You couldn’t possibly believe that the company counting our vote, with control over our vote, is owned by two Venezuelans who were allies of Chávez, are present allies of Maduro”

     Ingen, vare sig undertecknad eller Giuliani, har hävdat att företaget ÄGS av Chávez. Vad Giuliani säger att ägarna till företaget var tätt allierade med Chávez och har nu täta band med Maduro. Vad detta betyder lämnar jag till var och en att tolka. Men frågan till dig är om du efter detta uttalande från Donald Trumps advokat fortfarande hävdar att valfusk förekommit.

     • Tacksam källor.

      Jag har INTE hävdat att valfusk av betydelse förekommit i presidentvalet.

  • Rudy är enligt mig galen.
   Inget konstigt med det, frågan är dock hur mycket man orkar bry sig om en person utan verklighetsföeankring.
   Låtsas människa utan Större värde för mig.
   Betyder ingenting vad Rudy tycker.

 9. Det speciella med president Donald Trump är att han har en högst betydande del av folket med sig men både den ekonomiska och kulturella eliten mot sig.
  Det gäller ytterligare också till viss del inom det egna partiet.
  Det här är något helt nytt och ett fenomen som aldrig tidigare funnits i USA:s och föralldel hela västvärldens närhistoria.
  Tidigare har konservatismen varit sammanbunden med det höger-liberala men omständigheter har gjort de konservativa idéerna frigjort sig som motkraft till liberalismens förändringsiver där diverse eliter ingår men inte nödvändigtvis folket.
  I den här kampen står socialisterna och känner sig vilsna då deras tidigare fasta länk till underklassen brustit.
  Donald Trump vill ta bort USA:s trupper från både Irak och Afghanistan.
  Hur ska socialister hantera en sådan ambition från högersidan som direkt appellerar till arbetarklassen?
  SVT Vänstertelevision svarar med att ”krigsrisken ökar”.
  Men andra ord är USA:s militära närvaro bra för freden?
  Det socialkonservativa intåget i västvärldens politik är i sig en förändring större än någon annan.
  En konfrontation och direkt utmaning till den liberala demokratin.
  I den situationen kan Ryssland finna en viss trygghet och inte västvärlden och Europa bara som ett hot.
  Att Donald Trump gjorde sig vän med Ryssland och Asien är inte en slump men ett direkt problem för den svenska regeringen som vill upprätthålla Ryssland som en fiende –
  Genom USA!
  Frågan är om Sleepy Joe kan bli en återställare?
  Inte helt säkert tror jag. Den politiske fightern Trump is still a live!

  • Enligt obekräftade uppgifter tas trupper hem för att bomba Iran till stenåldern.
   Strategiskt rätt av Trump, ta bort problemet Iran.
   Israel blir nöjda och Biden får rensa upp i skiten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here