Gula Västarna: De ursprungliga 42 kraven – och de nuvarande 25 kraven

25
2779

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Den återger de ursprungliga 42 kraven som Gula Västarna snabbt presenterade efter sin första manifestation i mitten av november 2018.

Deras kondenserade, aktuella nu 25 kraven presenterades här. Gula västarna firar 1 år! Vad har de för program? och här Björnbrum: Gula västar, akt 50 och program.

Det rör sig om välfärdskrav som de allra flesta bör kunna ställa upp på, tycker jag.

Gula Västarnas 25 punkter

Gula Västarnas urspungliga 42 krav.

 

De Gula västarna la fram en lista på 42 krav 29/11 2018 och en första lista redan en vecka tidigare med de två huvudkraven: Sänk skatterna och inrätta en medborgarförsamling. Det senare kan ses som en kraftfull kritik av demokratin i Frankrike. Le Monde.

Dessa 42 krav presenteras i detta blogginlägg. Det rör sig om radikala, progressiva, delvis socialistiska reformkrav som en bra minimilön – och en maxlön på 160 000 kr/månad. Här finns krav på ökad demokrati, flera krav inom migrationsområdet och krav på flera billiga lägenheter.

Man kan notera att de Gula västarna inte är eniga, vilket är förväntat. The Duran skriver ”Earlier on Monday, it emerged that protesters representing the movement have pulled out of the planned meeting with the Prime Minister. Two of the protest leaders, Jacline Mouraud and Benjamin Cauchy, told AFP they had received threats from hardline protesters who warned them against entering into dialogue with the government.” The Duran.

Kraven nedan har översatts till svenska av Daniel Wiklund Langs. De har publicerats på svenska hemsidan för Gula Västarna Gula västarnas Facebooks-sida.


Kraven från de Gula västarna.

Franska parlamentariker, vi sänder er folkets krav, så att ni kan göra dem till lagar.

Parlamentariker, låt vår stämma höras i nationalförsamlingen.

Lyd folkets vilja! Genomför dessa direktiv:

– Noll hemlöshet.

– Ökad progressivitet i beskattningen.

– Höjning av minimilönen från 1100 till 1300 euro netto.

– Favorisering av småföretag i byar och stadskärnor. Slut på bygge av stora shoppingområden utanför storstäderna som skadar småföretag.

– Gratis parkering i stadskärnorna.

– En omfattande plan för isolering av hus för att göra de ekologiskt hållbara och så att hushållen kan spara pengar.

– Låt de stora (McDonalds, Google, Amazon, Carrefour…) företagen betala höga skatter och låt de små (hantverkare, egenföretagare, småföretagare) betala låga skatter.

– Samma socialförsäkringssystem för alla (inklusive hantverkare och självanställda).

– Pensionssystemet bör förbli solidariskt och socialiserat. Nej till det nya pensionssystemet (som bl.a. innebär att pensionen räknas på hela arbetslivet istället för på ens 20 bästa år, och generellt ökade skillnader beroende på hur mycket man tjänat under arbetslivet.)

– Slut på höjningarna av bränsleskatterna.

Ingen ska få lägre än 1200 euro i pension.

Politiker ska leva på medianlöner. Deras reseomkostnader bör övervakas, och ersättas om de är rättfärdigade. Även rätt till matkuponger och semestercheckar.

– Allas löner och pensioner bör automatiskt höjas i takt med inflationen.

– Skydda den franska industrin – förbjud omlokaliseringar. Att skydda vår industri är att skydda vårt kunnande och våra anställningar.

– Stopp för utnyttjande av utländska arbetare.
Samma rätt till rimliga löner, arbetsvillkor och rättigheter för alla som arbetar i Frankrike. Alla som arbetar i Frankrike ska behandlas jämlikt med franska medborgare, och deras arbetsgivare ska skatta på samma sätt och samma nivå som franska företag.

– För trygghet i anställningen – begränsa ytterligare antalet tidsbegränsade anställningar inom stora företag. Vi vill ha fler tillsvidareanställningar.

– Upphäv skattesänkningarna för företag (kallad CICE). Använd dessa pengar för att lansera en fransk vätgasbilsindustri (som verkligen är ekologiskt hållbar, till skillnad från elbilar).

Slut på åtstramningspolitiken.

-Stopp för återbetalning av skulder som förklaras illegitima och börja betala av den övriga skulden utan att ta pengar från fattiga och låginkomsttagare, utan genom att istället driva in de 80 miljarderna som försvinner i skatteflykt varje år.

– Adressera orsakerna till påtvingad migration.

– Behandla asylsökande väl. Vi är skyldiga dem boende, säkerhet, livsmedel, och utbildning för barnen. Arbeta med FN för att upprätta flyktingläger i många länder i världen, i väntan på utslaget av asylansökan.

– De som får avslag på sin asylansökan bör återföras till landet de kommer ifrån.

– Implementera en verklig integrationspolitik. Att leva i Frankrike innebär att bli fransk (kurser i franska språket, kurser i fransk historia och medborgarkurser med en certifiering i slutet av kursen).

– Maximilön på 15000 euro.

– Skapa jobb till de arbetslösa.

– Höjning av ersättningar för handikappade.

– Sätt gränser för hyrorna och bygg fler bostäder med låg hyra, särskilt för studenter och folk med otrygga anställningar.

– Förbud mot att sälja egendom som tillhör Frankrike (dammar, flygplatser m.m.)

– Större resurser till rättssystemet, polisen, gendarmeriet och armén. Polisen bör få ersättning för övertidsarbete.

– Alla pengar från vägtullar ska användas för vägunderhåll och vägsäkerhet.

– Eftersom gas- och elpriserna har höjts sedan privatiseringarna vill vi att gasen och elen ska bli offentligt ägd igen och att priserna ska sänkas kraftigt.

– Omedelbart stopp för nedläggning av små järnvägslinjer, postkontor, skolor och BB.

Välmående för våra äldre. Förbud mot att tjäna pengar på äldre. Tiden för att tjäna pengar på de gråhåriga är över, och den nya eran av välmående för de gråhåriga har börjat.

– Max 25 elever per klass från förskolan t.o.m. gymnasiet.

– Ökade resurser till psykiatrin.

Inför folkomröstningar i konstitutionen. En användarvänlig hemsida bör upprättas under ett självständigt organs kontroll, där folk kan lämna lagförslag. Om ett lagförslag får fler än 700.000 signaturer måste lagförslaget diskuteras, kompletteras och justeras av Nationalförsamlingen, som ska vara skyldiga att inom ett års tid underställa lagförslaget i fråga en folkomröstning.

– Återinför 7 års mandatperiod för presidentämbetet, så att val till Nationalförsamlingen åter hålls två år efter presidentvalet. Detta har givit en möjlighet att sända en positiv eller negativ signal till presidenten om dennes politik, och skulle bidra till att folkets röst blir hörd.

Pension vid 60 års ålder för alla, och rätt till pension vid 55 års ålder för alla som har kroppsarbetat (t.ex. byggnadsarbetare).

– En 6-åring kan inte ta hand om sig själv, behåll systemet med barnbidrag t.o.m. 10 års ålder.

– Främja varutransporter via järnvägen.

– Slut på livstidspension för presidenter.

– Förbjud mot att ta ut avgift vid användande av kreditkort.

– Skatt på sjöfartsbränsle och fotogen.


På Norska

Kraven nedan är översatt till norska och publicerat i ”Midt i fleisen” (”Mitt i trynet (?)). Ibland översätter jag från norska till svenska men inte denna gång, som synes. De gula västarnas krav.

* Null hjemløshet: HASTESAK.
* Mer progressiv inntektsskatt, det vil si flere nivåer.
* Minimumslønn på 1300 euro netto.
* Fremming av småbutikker i landsbyer og bykjerner. Stopp bygging av store kjøpesentre rundt store byer som kveler småbutikker, og mer gratis parkering i bysentrene.
* Et stort program for etterisolering av leiligheter, for å fremme miljøet og hjelpe husholdninger å spare.
* Skattepolitikk: De STORE (McDonalds, Google, Amazon, supermarkeder …) skal betale MYE og de små (håndverkere, små og mellomstore bedrifter) betale LITE.
* Et enhetlig system av sosial sikkerhet for alle (inkludert håndverkere og små selvstendig næringsdrivende). Slutt på egen sosialforsikring for selvstendig næringsdrivende (RSI).
* Pensjonssystemet må forbli solidarisk og derfor bli offentlig. Ingen pensjonspoeng.
* Stopp økningen i drivstoffskatt.
* Ingen pensjon under 1200 euro.

* Alle folkevalgte har rett til median-lønn. Hans/hennes reiseutgifter overvåkes og, hvis berettiget, refunderes. Rett til kostgodtgjørelse og feriepenger.
* Lønningene, pensjonene og de sosiale utbetaltingene til alle franskmenn skal indekseres etter inflasjonen.
* Beskyttelse av fransk industri: Forbud mot utflytting. Beskyttelse av vår industri betyr å beskytte vår kunnskap og våre jobber.
* Slutt med at arbeidstagere kan hentes inn fra utlandet med utenlandske arbeidsbetingelser. Det er ikke normalt at noen som jobber på fransk territorium ikke skal ha samme lønn og rettigheter. Enhver person som har lov til å arbeide på fransk territorium må behandles som en fransk statsborger, og arbeidsgiveren må betale dem på samme måte som en fransk arbeidstager.
* Beskyttelse av sysselsetting: Begrensning av midlertidige ansettelseskontrakter i store selskaper. Vi ønsker flere permanente kontrakter.
* Avskaffelse av «skattekreditt for fremming av konkurranse og sysselsetting», (CICE). Bruk av disse pengene til å fremme en fransk bilindustri basert på brenselceller (virkelig økologisk, i motsetning til elektriske biler).
* Slutt på innstrammingspolitikken.
* Slutt på renteavdrag på illegitim gjeld og begynnelsen av en gjelds-tilgivelse – uten å bruke fattige og mindre fattiges midler, men ved å finne de 80 milliarder euroene i skatteunndragelser.

Migrationsfrågor

* Få slutt på årsakene til ufrivillig migrasjon.
* Korrekt behandling av asylsøkere.
De har rett til bolig, sikkerhet, ernæring og utdanning for mindreårige.
* Samarbeid med FN om å etablere mottakssenter i mange land rundt om i verden, i avventing av utfallet av asylsøknader.
* Repatriering av avviste asylsøkere til opprinnelseslandet.
* Gjennomføring av en reell integrasjons-politikk. Å leve i Frankrike betyr å bli franskmann – franskkurs, kurs i fransk historie og samfunns-utdanning, med diplom på slutten av kursene.

* Lovbestemt maksimumslønn på 15.000 euro.
*Skaping av arbeidsplasser for de arbeidsledige.

* Økning i sosiale ytelser for funksjonshemmede.

* Kontroll av leiepriser. Flere leiligheter med moderat leie – spesielt for studenter og arbeidstakere i usikre jobber.
* Forbud mot salg av land og eiendeler eid av staten – vannkraftverk, flyplasser og så videre.
* Konsekvent tilførsel av midler til rettsvesenet, politi, gendarmeri og hæren.
* Lønn eller avspasering for politifolks overtid.
* Bruk av alle bompengeinntekter til vedlikehold av motorveier og riksveier i Frankrike og for trafikksikkerhet.
* Fordi gass- og elektrisitetsprisene har steget siden privatiseringen, vil vi ha begge tilbake i offentlige hender, og prisene senkes tilsvarende.
* Umiddelbart slutte å legge ned små jernbanestrekninger, stengning av postkontor , skoler og barselavdelinger.
* Velvære for eldre. Forbud mot profitt på bekostning av eldre mennesker. I stedet for «grått gull», «grå velvære».

Maksimalt 25 elever per klasse fra barnehagen til videregående.

Nødvendige midler skal brukes til psykiatri.

Folkeavstemninger skal inngå i grunnloven. Opprettelse av et forståelig og effektivt nettsted, overvåket av et uavhengig tilsynsorgan, der folk kan foreslå lover. Hvis et slikt forslag mottar 700.000 signaturer, må det debatteres og, når det er hensiktsmessig, suppleres av nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen er forpliktet til å sende det hele til en folkeavstemning – ett år etter datoen da de 700.000 signaturene var innsamlet.
Gå tilbake til et 7-års mandat for republikkens president.
Valg av parlamentsmedlemmer to år etter valget av president vil sende et positivt eller negativt signal til republikkens president om hans/hennes politikk. Dette vil bidra til å få folkets stemme hørt.
Pensjon ved fylte 60 år. Rett til pensjon i en alder av 55 år for alle personer som jobber hardt fysisk
– for eksempel murere eller slakteriarbeidere.
Forlengelse av systemet for tilskudd for barnepass (Pajemploi) fra barnets 6. år opp til barnets 10. fødselsdag.
Fremming av godstransport på jernbane.

Ingen kildeskatt.
Slutt på livslang lønn til tidligere presidenter.
Forbud mot at selgere kan kreve gebyr for betaling med kredittkort.
Beskatning av bruk av diesel og parafin i skipsfarten.

Föregående artikelVarför strejkar fransmännen även idag?
Nästa artikelExtraval bra för socialdemokraterna!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Idag är detta revolutionära krav “Midt i fleisen” på en äckligt arrogant nyliberal överhet. Detta kan bli hur spännande som helst.

 2. Migrationsfrågor:
  ”Å leve i Frankrike betyr att bli franskman.”
  Innebär det att ’De Gula Västarna’ anser att de franska baskerna – och alla andra minoriteter – ska assimileras in i det franska samhället – och börja prata franska?
  Att bli ’fransk’ (eller ’svensk’) – vad betyder det? Spelar nationaliteten någon roll i protesterna mot den borgerliga franska regeringen? Här splittras om igen en protest av arbetarklassen av alla nationer – och som delar upp medborgarna i de som är fransmän (och har intyg på att de är fransmän!) och de som inte är fransmän. Det kravet är mycket besynnerligt när Frankrike har ungefär 40% som är invandrare.

   • Det står i kravlistan i artikeln. ”Å leve i Frankrike betyr å bli franskmann- franskkurs, kurs i fransk historie og samfunns-utdanning, med diplom på sluttet av kursene.”

    Det är som att kräva att Kanadas ättlingar till fransmän, t ex i provinsen Quebeck (ursäkta stavningen) skulle börja prata urinvånarnas språk – och utbilda sig i urinvånarnas historia och samhälle.

    • Det där med Québec är nog överspelat nu och att invandrare lär sig det nya språket måste väl vara bra. ”å bli franskmann” låter kanske mindre bra, men hur perfekt måste en rörelse mot överheten bli för att få stöd från SKP?

     • @ Anders Åberg
      När folket spontant organiserar sig och det börjar liknar revolution på riktigt så visar det sig att vissa märkliga ”kommunister” rynkar på näsan bara för att folket inte kommit fram till exakt samma saker som kommunisterna.

      När således denna promlle av s.k. ”kommunister” medvetet missar tillfället att delta i folkets massiva uppror mot monopolkapitalisterna så undrar man verkligen vad de här s.k. ”kommunisterna” håller på med och varför.

      Min tolkning av revolutionen är att den i stort sett är i linje med vad folk verkligen ofta tycker, när jag talar med dem, vilket får mig att tolka den som helt ärlig, direktdemokratisk och naturligt vänsternationell. Mycket lovande för Frankrikes medborgare, tror jag.

      …men givetvis mindre lovande för monopolkapitalet och de individer som inte hör hemma i Frankrike alls, enligt frankrikes medborgare.

      Plörsligt kommer monopolkapitalet få fly hals över huvud och invandrade kravmaskinerier med avvikande kulturer, som stör det franska folket, kommer sannolikt få franska medborgares samlade krav på sig, uppfylla dem, eller bli utsparkade ur landet.

     • Jaag har inte sett eller läst att ”vissa märkliga “kommunister” rynkar på näsan bara för att folket inte kommit fram till exakt samma saker som kommunisterna” i Frankrike eller annorstädes.

     • Anders Åberg,
      Jag talar endast för mig själv när jag skriver här och andra artiklar. Det är ingen som sitter på min axel och säger vad jag ska skriva.
      En rörelse behöver inte vara perfekt. Jag kan t o m tulla på en del kraven vi har en viss tid mot andra socialistiska partier till kamp mot borgerligheten. Men inte det här kravet – att invandrare skall assimileras. För det är just vad det här kravet har ställts som – att assimileras in i det franska samhället. Vi ska ta vare på kampen mot borgerligheten oavsett nationstillhörighet.
      Vem är fransman – och vem är svensk? Måste man ha intyg på att ha vissa kunskaper för att bli fransman eller svensk? Jag tror inte ens jag som är född svensk skulle kunna klara av dom proven. För min historia och samhällskunskap ser annorlunda ut än den som lärs ut i skolan.
      För det tredje – jag (och många med mig) har en viss oförmåga att tala svenska (kan inte uttrycka mig så bra i tal som i skrift) – gör det mig till mindre svensk då?

     • Att lära sig språk och historia i det nya landet är väl en fördel? Behöver inte innebära assimilering. Kravet är på ”verklig integrationspolitik.”

      Kravet är ”Implementera en verklig integrationspolitik. Att leva i Frankrike innebär att bli fransk (kurser i franska språket, kurser i fransk historia och medborgarkurser med en certifiering i slutet av kursen).

     • Och vems historia, Anders Romelsjö? Just nu pågår en revision av vår historia till förmån till de konservativa (extremhögern) och de liberala. Ja visst är det bra att lära sig språk. Men det finns människor som inte kan lära sig ett nytt språk av vissa orsaker (t ex p g a sjukdom eller psykiska orsaker eller människor som helt enkelt inte har ett språköra). Ska dessa människor förnekas att bli fransmän – eller svenskar – trots att de har arbetat, levt, betalt skatt, o s v, under större delen av deras liv i Frankrike (eller i Sverige)?

     • Martin.
      Jag upplever det som händer i Frankrike som mycket positivt. Äntligen en reaktion i väst på överhetens plundring.
      Samtidigt fattar nog dom flesta att Franska högerpopulister och rasister inte sitter och rullar tummarna nu. Dom är säkert mitt uppe i att infiltrera, provocera och splittra och man kan bara hoppas att dom blir avslöjade.
      Om kravet på att bli Fransman drivs för långt kommer kanske Kerstins farhågor att besannas, så visst finns det anledning att ta på sig dom kritiska glasögonen också, men i nuläget är huvudsidan definitivt att man måste stöda dom gula västarna och hoppas på att detta sprider sig över hela Europa.

      Högerpopulistiskt bullshit om muslimer och svammel om klimatet kommer vi säkert att få ta itu med även här hemma. Högerpopulisternas jobb är ju att splittra och det måste vi ständigt avslöja och bekämpa.

 3. Och dessutom länkar du till en konservativ nyhets-media plattform – The Duran. Det är vad de själva beskriver sig. Alltså en borgerlig webbsite. Och allt detta utan att vara kritisk.

  Faktum är att du, Anders R, kunde mycket väl hämta artiklar från socialistiska och kommunistiska webbsidor än att vända sig till borgerliga när det gäller Yellow Vests. Det FINNS material. Som t ex den här artikeln:
  https://www.jacobinmag.com/2018/11/yellow-vests-france-gilets-jaunes-fuel-macron

  • Liksom Marx och Lenin och många andra läser även jag borgerlig press, men mer kritiskt än de flesta. TheDuran är ingen borgerlig website.

 4. ”Grå är all teori, grönt är livets träd”, brukade Lenin citera, möjligen tidigare formulerat av någon annan filosof. De ideologiska skygglapparna hindrar den radikala vänstern från att betrakta aktuella skeenden. I sin strävan till renlärighet hamnar de ofta på motståndarnas sida.
  Pål Steigan har ofta exempel från avisen ”Klassekampen”, där tidskriften med det stolta namnet springer globalisternas ärenden. Och globalisterna är ingenting mindre än just imperialister, den för närvarande dominerande varianten. Sedan finns det även andra varianter.
  Den gränslösa världen kan vara en framtidsmodell, men vägen dit är lång. För närvarande fungerar den som ett redskap till att skapa kaos genom interventionskrig och kvävande handelsavtal, ställa fattiga mot fattiga, och hindra nationer från att själva styra mot en framtid som de önskar.

  • Jan,
   Det är inte de ideologiska skygglapparna som hindrar mig att betrakta aktuella skeenden – i alla fall inte mig. Jag har upplevt en arbetarklass som har delats upp i två delar av sig själva – trissade av borgarna – och det redan på 60- 70-talet.
   NICRA var en enhetsfront på Nordirland. Alla oavsett nation och religion fick vara med, bara de stöttade parollerna som NICRA hade tagit.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ireland_Civil_Rights_Association
   I slutet av 60-talet förändrades detta. De sociala kraven blev nationella. Samhället delades upp i en som ansåg sig vara unionister och trogna den brittiska kronan och en som ansåg sig vara republikaner och irländare.
   Det är en irländare Jimmy Doran som skrev i den här månadens Socialist Voice: ’The ruling class have always used, and will always use, what ever means are at their disposal to divide the working class. This is done to Control them and to increase exploation and profits. We need to be cognisant of this at al times.’
   Arbetarklassen ska inte dela upp sig själva – oavsett vem de tillhör – och inte sätta upp krav som underlätta för kapitalet att splittra oss.
   Tänk om NICRA inte hade försvunnit utan att hela arbetarklassen – oavsett vilken religion, nation, etnisk tillhörighet, etc – hade ställt sig bakom kraven som NICRA hade ställt.
   Men nu delades arbetarklassen på sig. Och det var t o m så att den unionistiska arbetarklassen strejkade för att förhindra Sunningdals fredsavtalet – Ulster Workers´s Council strike.

 5. Avskaffa bankirmonopolet! Inte att undra varför bankirvampyr väldet ogillar Gula Västarna starkt. Denna krav skulle gälla vilket land som helst i väst.
  Till skillnad från de som kallar sig kommunister, vänster och dylik så har Gula västarna fattat var makten frågan är aran har fattat var makten egentligen sitter och vilka som äger den. Macaroni svara med att förblinda fransmännen ett öga i taget. Dags att ta fram giljotinen och låt några fy förnäma huvuden rulla på Paris gator.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here