De Gröna i Tyskland – USA:s nya redskap för kallt krig i Europa. (Gäller inte detta också för Mp i Sverige?)

9
1856

Ingress: Den här mycket informativa artikeln i norska Midt i fleisen De Gröna i Tyskland – USA:s nya redskap för kallt krig i Europa har skrivits av Diana Jonhstone. Den är skriven av Diana Johnstone, presssekreterare för de gröna i Europaparlamentet från 1989 till 1996. I sin senaste bok, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), skriver hon om viktiga avsnitt i omvandlingen av det tyska gröna partiet från ett fredsparti till ett krigsparti. Hennes andra böcker inkluderar Queen of Chaos: The Misadventures of Hillary Clinton, Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War and Fools ’Crusade: Jugoslavia, NATO, and Western Delusions. Den sista boken är översatt till svenska under titeln ”Dårarnas korståg.” Henns syn på de frågor som behandlas i artikeln framgår också av denna intervju: The Green Party in the U.S. is a pro-peace party—but that’s no longer the case in Germany.

Jag kan inte låta bli att tänka på svenska Miljöpartiet. Inte finns där några protester mot regeringskollegan Socialdemokraterna, som etablerat närmast möjliga samarbete med USA/Nato och därmed bidragit till att öka risken för krig i Europa.


Washingtons gröna förgreningar i Europa

Det tyska gröna partiet har en chans att komma med i en regeringskoalition efter valet i september, efter att ha vänt ryggen åt sina rötter, för att heja på Washington.

Stack med rör för gasledningen North Stream 2, september 2020 (Bild: Pedant01 / Wikimedia Commons. Stack of pipes for natural gas pipeline North Stream 2 at Mukran port, September 2020. Bild:Wikimedia Commons.

Kärnan i det amerikanska imperiet är dess dominans över Europa. Detta sker direkt genom Nato och indirekt genom ett nätverk av fördrag, institutioner och elitorganisationer, som utvecklar politiskt samförstånd och väljer framtida ledare i europeiska länder. Djupt inflytande från USA har orsakat en drastisk försämring av relationerna mellan västeuropeiska länder och Ryssland.

Ryssland är en stor nation med en viktig plats i europeisk historia och kultur. Washingtons plan är att utestänga Ryssland från Europa för att säkra sin egen dominans över resten av kontinenten.

Denna politik handlar om att skapa fiendskap där ingen finns och störa det som borde vara ett fruktbart förhållande mellan Ryssland och väst.

Det är helt uppenbart för alla seriösa observatörer att handeln mellan det resursrika Ryssland och det högt industrialiserade Tyskland är en naturlig kombination, fördelaktig för båda parter – och inte minst för Tyskland. En symbol för det gynnsamma samarbetet är Nord Stream 2-rörledningen, som nu är nästan klar, och som kommer att förse Tyskland och andra europeiska kunder med välbehövlig naturgas till rimliga priser.

Förenta staterna är fast beslutna att blockera slutförandet och driften av Nord Stream 2. De uppenbara motiven är att blockera ”ryskt inflytande”, att sälja Tyskland dyrare gas från amerikansk fracking och i slutändan att försvaga Putins stöd, i hopp om att ersätta honom med en amerikansk marionett, som den alkoholiserade Boris Jeltsin, som förstörde Ryssland på 1990-talet.

Men för de européer som föredrar att avvisa Nord Stream på grundval av högtflygande moraliskt hyckleri, finns det ett överflöd av i stort sett fiktiva förevändningar tillgängliga: Krims folkomröstning om att återanslutas till Ryssland, falskt framställd som en militär annektering; den otroliga sagan om icke-förgiftningen av Alexei Navalny; och det senaste fallet: en obskyr explosion i Tjeckien 2014, som plötsligt tillskrivs samma två ryska spioner som påstås ha förgiftat far och dotter Skripal i Salisbury 2018.

Enligt den liberala doktrinen som rättfärdigar den kapitalistiska ”fria marknaden”, leder ekonomiskt egenintresse människor att göra rationella val. Som en logisk följd har många förnuftiga observatörer trott att tyska politiker och särskilt tyska företagsledares egenintresse, skulle skapa ett effektivt motstånd mot Washingtons försök att isolera Ryssland.

Annalena Baerbock (Wikimedia Commons)

Valet i Tyskland i september: Pragmatism mot självrättfärdighet.

I september kommer tyskarna att hålla parlamentsval, som avgör vem som blir nästa kansler, Angela Merkels efterträdare. När det gäller utrikespolitik kan valet stå mellan pragmatism och moralisk självrättfärdighet, och det är för närvarande inte klart vilket som kommer att segra.

Aggressiv självrättfärdighet har Annalena Baerbock, vald av De gröna som kandidat för nästa kansler. Baerbock signalerar sin stora moraliska dygd genom att börja med att skälla ut Ryssland.

Baerbock är 40 år gammal, ungefär ett år yngre än De gröna. Hon är mamma till två små barn, en tidigare trampolin-mästare, som ler även när hon talar – en ren bild av lycklig, oskyldig hälsa. Hon lärde sig flytande engelska i Florida på gymnasiet, studerade internationell rätt vid London School of Economics och talar (överraskad, någon?) för ett starkt partnerskap med Biden-administrationen, för att rädda klimatet och världen i stort.

Strax efter att Baerbock valdes till De grönas kandidat visade en undersökning att hon ledde i ett brett kandidatfält med 28 procent, strax före Merkels kristdemokratiska parti (CDU) på 27 procent. Men mer överraskande var en enkätundersökning med 1 500 företagsledare av affärstidningen WirtschaftsWoche, vilken visade att Annalena Baerbock utan tvekan var deras favorit.

Omröstningsresultat: Annalena Baerbock: 26,5%, Christian Lindner, FDP: 16,2%, Armin Laschet, CDU: 14,3%, Olaf Scholz, SPD: 10,5% och Har inte beslutat: 32,5%

Det är naturligt att det liberala FDP (fria demokrater) är populärt bland företagsledare. Christian Lindner är också för hårda sanktioner mot Ryssland. Detta tyder på att företagsledare föredrar kommitténs två mest anti-ryska. Naturligtvis kan det främst motiveras av inhemska problem.

CDU-kandidaten, Armin Laschet, är å andra sidan rimligt moderat och kräver ett vänligare förhållande till Ryssland. Men det sägs att han saknar personlig karisma.

Två andra partier nämndes i omröstningen. Die Linke, eller vänsterpartiet, fick 7 procent. Dess mest kända medlemmar, Sahra Wagenknecht och hennes man Oskar Lafontaine, är uttalade kritiker av Nato och aggressiv amerikansk utrikespolitik. Men partiledarna i Linke, som försiktigt hoppas kunna ingå som juniorpartner i någon teoretisk vänsterkoalition, undviker sådana diskvalificerande åsikter.

Partiet ”Alternativ för Tyskland” (AfD) gynnar normaliseringen av förbindelserna med Ryssland, men eftersom det är stämplat som stående längst till höger, skulle inget annat parti våga gå med i en koalition där de ingår.

Tyska regeringar består av koalitioner. De gröna har positionerat sig att antingen gå till vänster (sitt ursprung) eller till höger. Socialdemokraternas (SPD) historiska nedgång och vänsterpartiets svaghet gör utsikterna till en grön koalition med CDU mer sannolikt. En sådan koalition kan innehålla antingen SPD eller FDP, beroende på valresultatet.

I det ena västlandet efter det andra återfinner man motstånd mot en fientlig Natopolitik, antingen på det vänstra eller högra kanten av det politiska spektrumet, blandat med för många andra frågor för att någonsin kunna komma samman. Så det konformistiska centrumet dominerar, och eftersom det traditionellt dominerande CDU och SPD har tappat stöd, gör de gröna en framgångsrik framstöt för att ockupera centrumet.

Nordstream 2. Bild Midt i Fleisen

DET GRÖNAS PARTIPROGRAM: R2P OCH DEN STORA ÅTERSTÄLLNINGEN

Baerbock är en perfekt produkt av processen för transatlantiskt ledarval. Förutom att hoppa upp och ner på trampolinen har hennes professionella intresse alltid varit internationell politik ur ett angloamerikanskt perspektiv, inklusive hennes magisterexamen i internationell rätt från London School of Economics.

Hennes invigning i transatlantiskt ledarskap inkluderar medlemskap i tyska Marshallfonden, World Economic Forums Young Leaders Program och Europe / Transatlantic Board of the Greenes ’Heinrich Böll Foundation.

På grundval av detta har hon snabbt stigit till ledningen för de gröna, med mycket lite politisk och ingen alls administrativ erfarenhet.

De gröna är i perfekt harmoni med Biden-administrationens nya ideologiska korståg för att förvandla världen enligt den amerikanska modellen. Hon upprepar anklagelserna från Russiagate, och utan bevis anklagar De gröna Ryssland för att blanda sig i Europa med onda avsikter, samtidigt som de förespråkar sin egen välgörande inblandning i rysk inrikespolitik, på någon teoretisk ”demokratisk oppositions” vägnar.

”Ryssland har i allt högre grad blivit en auktoritär stat och undergräver alltmer demokrati och stabilitet i EU och det gemensamma grannskapet”, hävdar de. Samtidigt vill de gröna ”stödja och intensifiera utbytet” med demokratirörelsen i Ryssland, som de hävdar ”växer sig starkare för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.”

De gröna förespråkar hårda sanktioner mot Ryssland och ett totalt stopp för Nord Stream 2: ”Nord Stream 2-rörledningsprojektet är inte bara skadligt när det gäller klimat- och energipolitiken, utan också geostrategiskt – särskilt för situationen i Ukraina – och måste därför stoppas. ”

De gröna kräver också att den ryska regeringen fullgör sina skyldigheter enligt Minskavtalet för att avsluta konflikten i östra Ukraina och ignorerar det faktum att det är regeringen i Kiev som förhindrar en lösning, genom att vägra genomföra avtalen.

Baerbock är en fullständig anhängare av ”humanitära interventioner.” De gröna föreslår därför ändringar av FN:s regler för att göra det möjligt att kringgå stormakternas vetorätt (innehas av USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike) för att använda militär intervention för att ”stoppa folkmord”. Hennes entusiasm för R2P (ansvar för att skydda, vilket användes så effektivt i Libyen för att förstöra landet) borde få en positiv resonans i en Biden-regering där USA:s tidigare ambassadör för FN, Samantha Power, letar efter offer att rädda.

Naturligtvis har de gröna inte glömt miljön och ser ”klimatneutralitet” som ”den stora möjligheten för Tyskland som en industrination. ”Utvecklingen av ”teknik för klimatskydd” kommer att ”ge en drivkraft för nya investeringar.” Deras program kräver att man skapar en ”digital euro”, säkra mobila ”digitala identiteter” och ”digitala administrativa tjänster.”

Faktiskt låter det gröna ekonomiska programmet väldigt mycket som den stora återställningen enligt World Economic Forum i Davos, med en ny ekonomi centrerad kring klimatförändringar, artificiell intelligens och digitalisering av allt. Internationell kapitalism behöver innovation för att stimulera produktiva investeringar, och klimatförändringar ger incitament. Som en ung ledare för World Economic Forum har Baerbock förmodligen lärt sig detta väl.

JOSCHKA FISCHER – EXPERT PÅ ATT VÄNDA KAPPAN EFTER VINDEN.

För fyrtio år sedan krävde de tyska gröna ett slut på det kalla kriget och fördömde ”fiendebilderna”, de negativa stereotyper som avsåg Tysklands tidigare fiender. Idag främjar de gröna ”fiendebilder” av ryssarna och är några av de största bidragsgivarna till det nya kalla kriget.

Baerbock har inte behövt förråda gröna ideal – de förråddes redan grundligt innan hon ens gick med i partiet för 22 år sedan, av Joschka Fischer.

Fischer var en rapp-käftad, före detta radikal, som ledde den ”realistiska” flygeln i de tyska gröna. Hans nominering till Tysklands utrikesminister 1998 välkomnades entusiastiskt av höga amerikanska tjänstemän, trots att han var en ’dropout’ från gymnasiet, som hade tillbringat sin ungdom som vänsterorienterad gatukämpe i Frankfurt, inte långt från USA:s baser.

I mars 1999 bevisade utrikesminister Fischer sitt värde genom att leda Tyskland och sitt ”pacifistiska” gröna parti in i Natos bombkrig mot Jugoslavien. Ett lager grön färg är särskilt värdefullt när sådant skall göras. Många principiella gröna krigsmotståndare lämnade partiet, men opportunisterna strömmade in. Fischer visste vad han skulle säga: hans anledning att gå till krig var ”aldrig mer Auschwitz!” – helt irrelevant för problemen i Kosovo, men moraliskt skrämmande.

Från sin läromästare, USA:s förra utrikesminister, Madeleine Albright, lärde sig Fischer konsten att använda svängdörren, och 2007 gick han in i konsultbranschen med sitt eget företag och gav råd till företag om hur man skulle hantera politiska frågor i olika länder. Opportunism kan vara en konst. Han samlade också lukrativa uppdrag som föredragshållare och hedersdoktorat från universitet runt om i världen – han som aldrig fick någon gymnasieexamen. Från sin, i ungdomen, ockuperade kåk, har han klättrat upp till en lyxvilla i den bästa delen av Berlin, med den femte i sin serie av attraktiva fruar.

När han blev rikare flyttade Fischer bort från politiken och De gröna, men Baerbocks kandidatur verkar ha återupplivat hans intresse. Den 24 april publicerade Spiegel en gemensam intervju med Fischer och ledande FDP-politikern, Alexander Graf Lambsdorff , med titeln ”Vi måste slå Ryssland där det verkligen gör ont.” Fischer antydde att mötet med Lambsdorff var en förvarning för en möjlig integrering av FDP i en grön koalition.

DESSEMELLAN, I FRANKRIKE

Över Rhen, i Frankrike, har också de franska gröna, Europe Ecologie les Verts (EELV) gynnats av folks förtvivlan över de etablerade partierna, särskilt de försvinnande socialisterna och de försvagade republikanerna. De gröna har vunnit flera borgmästare-/ordförandeposter tack vare val med lågt valdeltagande under pandemin. De har skapat lite uppståndelse genom att fördöma julgranar (som offer för att huggas ned); genom att ta bort sponsringen av en flygklubb på grund av att barn inte längre ska drömma om att flyga (dåligt för miljön); och genom att bidra med två och en halv miljon euro av offentliga medel till byggandet av en jättemoské i Strasbourg, sponsrad av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, för att främja islam i Europa (Strasbourg har redan ett halvt dussin små moskéer som betjänar stadens turkiska invandrarbefolkning).

EELV-kandidaten för det franska presidentvalet 2022, Yannick Jadot, har inspirerats av Baerbocks nuvarande popularitet, till att tänka stort. I en kolumn den 15 april i Le Monde skrev Jadot:

”De gröna vid makten i Tyskland hösten 2021 kommer, om de kombineras med ekologerna i Frankrike 2022, att bidra till att skapa förutsättningar för framväxten av [en stark europeisk] utrikespolitik och ett gemensamt försvar …”

Jadot gav sin krönika rubriken: ”Auktoritära regimer förstår ingenting annat än maktförhållanden.” ”Allt de förstår är makt” är den slitna kliché, som alltid används av krafter som själva föredrar att använda våld.

Jadot beklagar ”den ökande aggressiviteten hos de auktoritära regimer som styr Kina, Ryssland och till och med Turkiet” och det faktum att de ”gör våra demokratier mer sårbara genom att sprida falska nyheter” eller ”köpa upp våra nyckelföretag”. (Detta är ett skämt, eftersom USA notoriskt ingrep mot Frankrikes kärnenergi-företag Alstom, för att hjälpa General Electric att köpa det. (Läs Frédéric Pieruccis otroliga historia).

En sak som de franska och tyska gröna har gemensamt är Daniel Cohn-Bendit, som har gått in och ut från båda partierna och skjutit dem båda i famnen på Nato och Washington. Men en skillnad mellan dem är, att medan de tyska gröna är i stånd att gå med i en koalition, antingen till höger eller till vänster, så identifieras de franska gröna fortfarande med vänstern, och vänstern har mycket liten chans att vinna nästa franska presidentval val, ens med en militär-grön ledare.

Biden har meddelat att 2000-talet är århundradet med konkurrens mellan USA och Kina. För USA handlar det alltid om konkurrens, aldrig om samarbete. Europa är inte med i loppet; det förlorade för länge sedan. Europas roll är att vara en osjälvständig följare, så att USA kan vara ledare. De europeiska gröna vill leda dessa följare, oavsett vart Washington leder dem.

 

 

Föregående artikelIran: Nästa krig? USA:s krigsmaskin behöver olja!
Nästa artikelZara Larsson kritiserar Israel för apartheid och för att döda civila.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Angående Joscha Fischer: Jag följde tidigare tysk press främst genom den braskande tidningen der Spiegel.Joscha Fischer fick allt bättre press när de tyska gröna allt mer delades i ”fundamentalister” och ”realister”. Man kunde inte undå att till en början få intrycket att Joscha Fischer var en skum figur. Ett intryck som övergick i visshet med tiden. Han var känd bl.a. för att ha misshandlat en polis på ett direkt livsfarligt sätt. I vilket land som helst bestraffas sådant extra hårt. Låt oss jämföra med våra egna vietnamdemonstrationers då tid ett blåmärke på en polis arm i kunde anföras som ”bevis” för att demonstranterna misshandlat den stackars mannen. Joscha Fischer var uppenbarligen en provokatör.

 2. Ett lysande exempel på en artikel där skribenten inte bara saknar kunskap om tysk mentalitet och tysk politik.
  Kritiken mot Joschka Fischer är dessutom full av ad homien argument. Att han inte avslutade sin abitur eller att han har ett förhållande med ”den femte i sin serie av attraktiva fruar” har ingenting med hans politiska syn att göra.
  Citatet ”hans anledning att gå till krig var “aldrig mer Auschwitz!”” är avkortat. Han sa – Ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Han menade alltså att kriget var försvarbart för att förhindra folkmord och faschism. Betydligt intressantare hade varit en analys varför han ansåg det.
  Vidare hade det varit väldigt intressant med en analys var Fischer ändrat sin politiska inställning från att vara extremvänster till en moderat politiker (inte att förväxla med det svenska partiet. För övrigt gäller den förändring många fd från extremvänstern. Inte alla har gått så långt till höger som Fischer men de flesta tyckas ha lämnat det extrema bakom sig. Varför vet jag inte

  • Om nu Fischer är så mot fascism varför håller han tyst om Ukraina och fascisternas framfart där? Det är nog så att Fischer är en feg skit som anpassat sig till vasallmentaliteten som råder i Tyskland och den kommer att förbli så länge Tyskland inte gör upp med sin förmyndare USA och slänger ut packet från tysk jord!

 3. Jag är helt övertygad om att USA köper upp politiska aktörer i hela Eu och gör dem till marionetter, som skaffat sig inflytande i olika partier och som har möjligheter att dominera nyhetsflödet. Det ser man redan i den svenska rapporteringen från statskontrollerade Pk-medier. Omöjligt att blunda för.

  Dessa svenska Stats-Stasi-medier får allt färdigleverera sekretess och propagandaskadat från USA-dominerade nyhets och PR-byråer. Det är ju bekvämt och bra för svensk dyng–press. Då kan man eliminera kostnaden för riktig journalistik. Bara trycka upp och fylla tidningarna med material till läsekretsen, som då får något att tugga på till morgonkaffet. ( Svensk press och fulmedia i stort skiter fullständigt i vad som är sant. De vill sälja sig till vilket pris som helst. ) Hur ska de kunna veta vad som faktiskt är sant? Klart att de inte vet det. Hur skulle de kunna avgöra det, när det inte längre finns någon undersökande journalistik värt namnet.
  Resten är betalda drängar under redaktionernas politiska policyn eller köpta av USA:s och EU:s trollfabrikörer.

 4. MOSKVA (Sputnik) – Rysk gasförsörjning genom Ukraina kommer att fortsätta så länge relevanta kontrakt är i kraft, eftersom Moskva inte strävar efter målet att avbryta leveranserna efter idrifttagning av Nord Stream 2-rörledningen, ryska utrikesministeriets avdelning för ekonomiskt samarbetsdirektör Dmitry Birichevsky sa i en intervju med Sputnik. ”Kontraktet förblir giltigt, [Rysslands gasjätte] Gazprom kommer senare att förhandla med sina partner i Ukraina. Vi vill inte avbryta gasförsörjningen genom Ukraina.

  Ryssland har aldrig använt energi och naturresurser som en del av tryck eller utpressning. Om ekonomiskt enheter når en överenskommelse, om det finns behov av rysk gas i vissa europeiska regioner, kommer gas att levereras till konsumenterna på ett säkert och förutsägbart sätt, säger Birichevsky.
  Den ryska diplomaten betonade att Nord Stream 2 är ett uteslutande ekonomiskt projekt och pekade också på de befintliga avtalsförpliktelser som reglerar gastransit genom Ukraina.

  ”Transiten genom Ukraina kommer att fortsätta så länge relevanta kontrakt är i kraft,” tillade Birichevsky.
  Ukrainska GTS-operatörens chef, Sergiy Makogon, sa tidigare i maj att den ukrainska ekonomin skulle förlora 5-6 miljarder dollar årligen om Nord Stream 2 lanserades. Enligt Makogon inkluderar detta 1,5 miljarder dollar Ukraina skulle förlora om Ryssland avbryter gastransit.
  Det ryssledda gasprojektet sägs vara färdigt inom kort.. Nord Stream 2 är en tvillingledning på 745 kilometer som kommer att transportera gas från Ryssland direkt till Tyskland under Östersjön och passera även Danmarks, Finlands och Sveriges territorialvatten.

 5. ST.PETERSBURG, 2 juni / TASS /. Nord Stream 2-anläggningarna i Leningradregionen kommer att börja arbeta i ett testläge nästa vecka för att förbereda för lanseringen av gas i Tyskland, berättade Leningradregionens guvernör Alexander Drozdenko till journalister på onsdagen.
  ”Igår genomfördes en inspektion av ryska anläggningar i Leningradregionen i Kingisepp-distriktet, som kommer att börja arbeta i testläge från och med nästa vecka för att förbereda lanseringen av gas på den tyska sidan”, sa Drozdenko efter sitt deltagande i ett affärsforum hålls som en del av affärsprogrammet på startdagen inför St. Petersburg International Economic Forum.
  Han noterade att han på onsdag morgon träffade Gerhard Schroeder och Matthias Warnig, som representerar den tyska sidan i Nord Stream 2-projektet.
  ”Vi diskuterade just att projektet har kommit in i hemsträckan”, tillade han. Drozdenko erinrade om att Mecklenburg-Vorpommern är det territorium som kommer att ta emot rysk gas. ”[Premiärminister för den tyska federala staten Mecklenburg-Vorpommern] Manuela Schwezig är en av få som konsekvent har försvarat både Tysklands intressen och våra intressen av att fortsätta byggandet av Nord Stream 2 hela tiden”, sa han.

 6. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy anklagar som vanligt Nord Stream 2 projektet för Ukrainas alla problem. Han har länge skrämt västvärlden med de problem (som enligt honom) väntar efter lanseringen av SP-2 i drift…”Om de slutför byggandet av Nord Stream 2 är detta ett hot mot energisäkerheten i Ukraina och Europa. Ryssland kommer definitivt att stänga av oss från gasförsörjningen.
  Ukraina blir utan kontrakt och ekonomiska transitvinster på minst tre miljarder dollar per år. Då blir vi utan möjlighet att finansiera den ukrainska armén”.
  Samtidigt, enligt Stockholm Peace Research Institute (SIPRI), använde Kiev år 2020.. 5,9 miljarder dollar på försvarssektorn, eller 4,1% av Ukrainas BNP.
  Som jämförelse spenderade Tyskland endast 1,57% av sin bruttonationalprodukt på försvar förra året.
  https://ukraina.ru/exclusive/20210603/1031541768.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here