Amineh Kakabaveh och debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism

3
1959
Amineh Kakabaveh. Bild i Proletären.

Debatten om Amine Kakabaveh och Vänsterpartiet om hedersvåld, segreation, religiös extremism går vidare, troligen för en tid framöver.

På DN Kultur skriver idag Stina Oscarson och Arne Ruth ”Förra lördagen riktade Amineh Kakabaveh ett budskap till Vänsterpartiet på sin Facebooksida: ”Men jag kan inte acceptera underkastelse, vara tyst och låta mig styras som straff för att jag jobbar med hedersfrågorna.” I onsdags meddelade partiledningen att hon kastas ut ur partiet. Problemet är att vänstern (liksom flera andra partier i dag) bygger sitt varumärke på att ta avstånd från SD och därför måste tycka precis tvärtom i alla frågor för annars är man rasist. Detta har lett till att man vägrar erkänna att det i frågan om hedersvåld finns en principiell konflikt mellan religionsfrihet och kvinnans rättigheter.”
DN: Stina Oscarson och Arne Ruth: Vänstern vägrar erkänna att hedersvåld hotar kvinnans rättigheter.

Inlägget ”Debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism” nedan har skrivits av Ulf Karlström, som skrivit många inlägg här i skilda ämnen, bland annat ”Integrationens svåra frågor”. Artikeln publicerades i juli 2015 på Jinge.se
Ulf har även bland annat skrivit Integrationens svåra frågor.

 

0545353563812_Max


Debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism

Amineh Kakabaveh, verksam inom Nätverket ”Varken hora eller kuvad” (VHEK), och riksdagsman för (v) skrev den 22 juni i Expressen en debattartikel ”I förorten växer mannens diktatur” om s k hederskultur, mansdominans, feminism och extremreligiöst förtryck i förorterna. Den utlyste en vildvuxen debatt, där både ledande partivänner till Kakabaveh och religiösa företrädare tog avstånd från inlägget. Nätverket VHEK redovisar på sin hemsida egna och kritiska inlägg. Debatt har även förts i olika vänsterorganisationers organ, t ex Rättvisepartiet Socialisternas, Haninge, hemsida, och Clartélistan.

Jag vill direkt klargöra att jag sympatiserar med VHEK, utfrån vad jag kan läsa mig till på deras hemsida. I detalj är jag däremot inte insatt i Nätverkets verksamhet. Jag finner också ett inlägg av Mattias Bernhardsson, RS (Haninge 14/7) mycket välskrivet. Han stödjer i allt väsentligt VHEK:s verksamhet, men vänder sig mot vissa generaliseringar i Kakabavehs artikel/artiklar.
På VHEK:s hemsida återfinns en mycket kritisk röst i Aftab Soltani, grundare av Hayat – en förortskvinnorörelse . Jag väljer Soltanis artikel som utgångspunkt för mina reflektioner. Hon formulerar bl a följande 9 teser:

1. Amineh Kakabaveh anser man måste se över stöd till trossamfund då hon inte tycker att skattemiljoner ska finansiera uppbyggnaden av könssegregationskulturer.
vhek-header-logo-2
2. Hon vill även inrätta en medborgarrättsminister som ska ha en klar uppgift att avskaffa könsapartheid i förorterna. Man skulle nästan kunna tro att dessa förslag kom från Sverigedemokraterna.
3. Enligt min uppfattning är det många som inte känner att de kan praktisera sin religion här i Sverige. Det finns moskéer och fysiska platser att utöva religionen på, men samtidigt är klimatet mot muslimer i Sverige minst sagt hårt.
4. Det anses okej att kalla oss lite vad som helst då vi ska bära det kollektiva ansvaret för vad en minoritet av folk som kallar sig muslimer gör i världen.
5. Även den postkoloniala tid vi lever i har en inverkan. Att ha upplevt rasism är inte bara att bli kallad svartskalle eller få slöjan avryckt. De flesta upplever rasismen dagligen genom de mindervärdeskomplex den medför
6. På samma sätt som en kvinna känner sig maktlös i ett rum med bara män känner den icke-vite sig vanmäktig i ett rum fullt med vita.
7. Antingen anpassar man sig, assimileras och försöker efterlikna den vita eller så gör man precis tvärtom. Båda förhåller sig i grunden till rasistiska tankemönster.
8. Om man verkligen ska komma med förslag på åtgärder – vilket faktiskt är nödvändigt – borde det vara att utbilda fler om islam, för problemet ligger inte i vår religion utan i okunskapen om den.
9. Moskén är inget annat än förortens räddning.

Flyktingar på Medelhavet.

Ulf Karlströms kommentarer.
Tes 1. Staten bör vara neutral i förhållande till religiösa grupperingar och inte dela ut skattemedel, vare sig till muslimska eller andra församlingar. Dessutom bör vissa bidrag till prästutbildning och de teologiska institutionerna dras in. SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund – ger stöd till trossamfund, bl a statsbidrag. Under 2009 fördelades totalt 50 miljoner kronor. Stödet till nya samfund ökade 2011 från 50 till 60 milj kr. I de senare ingår samfund baserade på islam och ortodoxa kyrkor. 2012 utbetalades 58 milj kr, samt det dubbla till Svenska kyrkan (f d statskyrkan: 2011 fick kyrkan 115 milj kr). Därtill kommer kostnader för de delar av de Teologiska fakulteterna som inte sysslar med vetenskap, utan bedriver religiös propaganda.

Tes 2. Jag menar att det är oklart vad en minister och ett departement kan göra med ”ovan ifrån påverkan”. Kanske förstärker det religiösa strömningar? Här är måhända Kakabaveh väl etatistisk? Förslagen får nog begrundas mer. RS Haninge har i en motion, som skall behandlas under hösten, lagt 19 konkreta åtgärdsförslag. Svarar förslagen mot Berhardssons artikel på hemsidan förtjänar de att studeras.

Tes 3-4. Muslimer kan visst praktisera sin religion här i Sverige, till skillnad från många länder med diverse muslimsk sektinriktning. Däremot är det dessvärre rätt att det finns en islamofobi i Sverige, uppskruvad av SD. Invektiv är naturligtvis inte alls OK. Varför skriver Soltani sådant strunt? Hur islamofobin skall bekämpas berör jag bara kortfattat nedan.
Tes 5. Ja, islamofobin är ett stort problem i Sverige, även om man inte bör smeta ”rasism” över alla dess uttryck. ”Främlingsfientlighet” är inte synonymt med rasism.
Tes 6. Diskussionen om ”vithet, vithetsnormen” osv finner jag vämjelig. Skall vi börja kvotera folk efter hudfärg? Desperationen i vissa invandrargrupper är förståelig, men inte försvarbar. Vad talade man om i gamla Sydafrika? Vita, färgade och svarta. Är det ett språkbruk Soltani vill ta upp? Bevare mig!
Tes 7. Ordet assimilering tycks leva sitt eget liv i retorikens tjänst. Om man talar om mjuk (liten) assimilering så ligger det väl nära anpassning? Och det borde vara självklart att man i rimlig omfattning anpassar sig till svenska sedvänjor och vanor (OBS, inte luddet ”svensk kultur”, som SD prenumererar på). Kenan Malik har skrivit klokt om felsteget att framälska särartskultur eller multi-kulti. Staten och div vänstergrupper har gett uttryck för synsättet, och kan nog sägas framälska det. Sverige har erfarenhet av vågor av invandrargrupper, alltifrån de unga italienska arbetarna på 1950-talet. Alla eller de flesta av tidigare invandrare har anpassat sig, men inte assimilerats, i ordets stränga mening. Lösningen har varit enkel, och stavas arbete, oftast industriarbete. Sedan ungefärligen millennieskiftet finns få eller inga jobb för outbildad arbetskraft, och industrijobben har flyttat till Tredje världen. Soltani är helt ur kurs när hon talar om rasism i detta sammanhang.
Utredningen den segregerande integrationen

Tes 8. Som religiös tror Soltani naturligtvis på sin religion, eller hokus pokus för oss ateister. Det får hon göra, och har rätt att göra det. Däremot är det rent befängt att majoritetssamhället skall ”utbildas” i en särartsreligion, för att vi skall ”förstå dem”. Här tycks en klyfta öppna sig, och Soltanis tes är ett direkt stöd till SD:s vulgärpropaganda.
Tes 9. Soltani talar i egen sak. Hon tror att en särartsreligion är räddningen. Det är till att ha maktanspråk. Återigen gläds SD-ledningen åt den typen argumentering.

Masoud Kamali, professor i sociologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet, blev känd för en större allmänhet som särskild utredare Om makt,integration och strukturell diskriminering. Huvudbetänkandet publicerades som ”Integrationens svarta bok” (SOU 2006:79, 378 sidor). Överdriven och direkt fientlig kritik riktades mot utredningen, och resultatet blev i stort sett att Mona Sahlin lät den åka i papperskorgen. Om detta skrev jag här 18/1, och reste även vissa invändningar mot Kamalis syn. Nu har han publicerat en lysande artikel med titeln Integration kräver handling (SvD Brännpunkt 13 juli). Kamali är radikal och klargör att ”en västcentrisk politik”… ” har skapat många av dagens terroristgrupper”. Idag är det säkerhetspolitik och inte integration som gäller.
Själv skulle jag vilja formulera det så att USA-imperialismen och dess NATO-drängar har skapat dagens outhärdliga värld, med rader av anfallskrig och enorma flyktingströmmar. Alliansen och Socialdemokratins toppar förnekar detta, låtsas inte se detta självklara sammanhang. Det gör däremot inte ”utanförskapets unga män” i förorterna. Tyvärr förblindas de av religiös propaganda i just förorterna, och leds till fel slutsatser. En stark vänsterrörelse i förorterna hade kunnat neutralisera religionens destruktiva kraft. Dessvärre finns ingen sådan rörelse idag. Hur och när en sådan mobilisering kan ske är en av de viktigare frågorna i svensk politik´.

Varken hora eller kuvad Aftab Soltani i ETC

Relaterat.
Debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism.

Föregående artikelSamma slags demonstranter i Hongkong och bland Gula Västarna i Frankrike?
Nästa artikelHongkong: Reuter presenterar ”fake news” och USA-politiker lägger sig i.
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

3 KOMMENTARER

 1. Jag anser att det är olyckligt att man vid diskussion i detta ämne alltid måste definiera sig mot SD i allt man säger.
  En självständigt tänkande vänstermänniska bör kunna ha en egen syn utan att vara rädd för att ha SD sympatier.
  När det gäller frågan om islam så är det inte religionen som i första hand är den som ligger bakom hedersförtrycket utan den klanstruktur som de människor bär med sig och som kommer från länder i mellanöstern och nordafrika. Här finns anledning att grundligt ta till sig vad Per Brinkemo i sina böcker utreder.

 2. @Kenneth Eiksson
  Argumentationsfelet som folk ofta använder för ”guilt by association” eller ”skuld genom sammankoppling”.
  Påstående 1: Hitler var vegetarian
  Påstående 2: Hitler var ond
  Felaktig slutsats: Vegetarianer är onda.

  Goodwins lag är en konsekvens av detta argumentationsfel.

  Rädslan för detta argumentationsfel, när man tycker som SD i någon fråga, lär inte bli mindre inom V efter mobbningen av Kakabaveh. Ett stenhårt motstånd mot mobbningen, samt ev. en fraktion som bryter sig loss ur V och som ev. tar halva partiet med sig, kan ev. minska denna rädsla inom vänstern igen, tror jag. Även att medlemmarna avsätter hela styrelsen kan rädda V:s styrelse från det klandervärda beteende som de har uppvisat mot henne. Det skulle rentutav kunna förändra Sverige till att börja gå åt vänster igen, tror jag, efter en vandring åt höger i tre decennier.

  Kakabaveh är värdefull och bör, i min mening, ta tillfället i akt att rädda massvis med kvinnor från hedersförtrycket, istället för att själv låta sig förtryckas av en totalitär V-styrelse.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here