”Den globala statskuppen” – av Jakob Nordangård

5
1831

Den globala statskuppen

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Ulf Karlström kommenterar här en recension i Vaken av Jakob Nordangårds senaste bok. Han har tidigare diskuterat en tidigare bok av Nordangård Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?

Ingress av Ulf Karlström: Jag känner igen mycket från hans avhandling och Den digitala världshjärnan, hans nya bok. Av recensenten att döma är Nordangård mer återhållsam här. Det tvivlar jag på, med tanke på titeln. Kritisk kan man säga att han betraktar The Great Reset deterministiskt, och skriver fram varje bokstav, som om det vore en sanning. Förlagan kan väl sägas vara en bibel för de troende. Jag har blivit mer och mer tveksam till att presentera dessa sagor som intressanta. Korn av sanning finns det förstås alltid. Alternativet är att man granskar teserna och sakligt värderar sannolikheten för att de kan realiseras.

________________________________________________________________________

Recensionen på ”Vaken”

Jacob Nordangård berättar om sin bok ”Den globala statskuppen”. Han tar upp den ”fjärde industriella revolutionen” som är en av hörnpelarna i ”the great reset” vilken lanserades av World economic forum i början av pandemin. Man sa då att covid-19 skulle tas som avstamp för en total förändring av världen.

Förändringen skulle innebära att vi går över till elektronisk kommunikation istället för att mötas öga mot öga. Vi ska övergå till inköp på nätet istället för att handla i butik med kontanter, dvs just de förändringar som också har genomförts under pandemin.

När folk går över till att göra sitt jobb hemifrån blir det också möjligt att göra samma jobb från andra platser. Detta öppnar för global konkurrensutsättning av tjänster på samma sätt som redan har skett för produkter som idag kan produceras där det är billigast. Ett nästa naturligt steg är att byta ut de som arbetar på distans med artificiell intelligens som gör samma jobb.

Jacob Nordangård menar att alla dessa förändringar också har diskuterats och finns beskrivna i de scenarioövningar som har skett innan pandemin startade, såsom ”event 201”.

En viktig komponent i den fjärde industriella revolutionen är också det som kallas internet of things, IoT, vilket medför att många miljarder föremål blir uppkopplade och rapporterar upp till olika system om vad som händer.

Denna omfattande insamling av information kan komma att missbrukas på sätt som vi inte kan föreställa oss. I stort sätt allt vi gör vid våra datorer kan registreras och lagras.
Vi vet inte hur länge. Vi borde fråga oss hur etiken ser ut hos de bolag som samlar in informationen.
Google hade tidigt som slogan ”don’t be evil” vilket motiverades av att de insåg problemet och ville undvika att hamna snett. Men Google beslutade sig för att ta bort denna ledstjärna ur sina styrande dokument år 2018.

Kommentar av Ulf Karlström: Redan idag använder olika program lagring av personliga uppgifter, fram för allt av inköp. Viss program tycks vara värre än andra. USA-myndigheten NSA avlyssnar en stor – oklart hur stor? – del av Internettrafiken med hjälp AI programmerad för att söka olika specificerade uttryck och termer, rimligen på en herrans massa språk. Hur omfattande NSA spioneriverksamhet är förblir oklart, men vi har skäl att tro att den är omfattande. Det av Israel utvecklade programmet Pegasus har använts av olika stater. Så blev ledande europeiska politiker upprörda – spelat eller reellt? – över att de avlyssnade. Så vissa saker i The Great Reset verkar redan var omsprunget.

Han går vidare in på agenda 2030 som Jacob menar kan beskrivas som en modern variant på socialism.
En massa goda ambitioner som kommer kräva att man tar ut skatter för att genomföra målen och nå den utopi som beskrivs. Man måste också införa en omfattande kontroll och styrning av medborgarna. Idag har detta blivit en omfattande verksamhet hos våra myndigheter, även de myndigheter som inte har någon direkt koppling till målen.

Kommentar av Ulf Karlström: Konsekvensens av recensentens slutsatser är väl att ”välfärdsstaten” är en gigantisk sammansvärjning. Agenda 30 är bitvis mkt ambitiös. Kanske kan man kalla det ett slags önskeprogram som lyfts fram för att miljörörelsen ”skall hålla sig lugn!.

Den fjärde industriella revolutionen med sina verktyg för övervakning och styrning blir enligt Jacob ett medel för att genomföra agenda 2030.

Här kommer vi in på det märkliga faktumet att de stora globala bolagen och de internationella finansintressena börjar förespråka socialism, vilket hänger ihop med deras intresse för att få del av de insamlade skatterna.”

Kommentar av Ulf Karlström:Helsnurrigt! Att lagligt stjäla pengar från skattebasen för att berika sig själva har naturligtvis inte något med socialism att göra. Man kan grovt jämföra med EU, som i sin överstatliga över driver igenom mer eller mindre ”kollektiva åtgärder/förändringar. Ingen skulle komma på att kalla EU för socialistiskt.

Läs även Sverige i framkanten av ”Great Reset” som kan medföra en integration av vår fysiska, digitala och biologiska identitet. Vill vi det? samt andra artiklar om >”The Great Reset”.
här.

__________________________________________________________________

Målen i Agenda 2030

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Föregående artikelBrev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Nästa artikelFråga inte vem klockan klämtar för – Den klämtar för Israel och USA
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Jag tror på det här med ”Global Reset” eller ”Great Reset” som det kanske heter.

  Genom att alliera sig med vänstern har kapitalet eliminerat en av sina värsta fiender.
  Dock har kapitalet en svår fiende kvar som tycks växa och dessutom har sitt starkaste fäste i Ryssland som då blir än värre fiende och måste motarbetas även med krig och våld.
  Kapitalet lyckade aldrig liberalisera Ryssland under dess 1990-tals kris.
  Ryssland stod emot och har repat sig från det ekonomiska kaoset som då hotade Rysslands existens.

  Den svåra fienden är konservatismen som verkar breda ut sig i Västvärldens inre missnöjen.

  Dock är inte konservatismen enhetlig precis som vilken annan politisk ideologi som helst.
  Konservatismen blandas och förvrängs.
  Jag tror det beror på demokratin som alltid måste sträva efter ett majoritetsförhållande för att uppnå maktpositioner.
  Det behövs inte på samma sätt i den diktatur eller autokrati där den auktoritära makten kan hålla den politiska ideologin mer renodlad.

  Jag har kommit till den frågan, varför måste man vara demokrat?
  I Västvärlden jag lever i tycks demokrati vara något självklart, som överhuvudtaget inte får ifrågasättas.
  Vem du än frågar; Är du demokrat?
  Ja, jag är demokrat, svarar förmodligen alla.

  Men är det så självklart egentligen?
  Och vad innebär demokrati i Västvärlden?
  Är det kanske en tro på ett liberalt samhälle?

  Egentligen är det ingen skillnad mot historiens politiskt teokratiska religiösa samhällen.
  Det är bara ”vi” som har den rätta läran och rätt Gud!

  Gud blir sedan framställd i olika skepnader där varje sammanslutning, större som mindre, dyrkar sin heliga överordnade sammanhållande solidaritet.
  Ibland beredd att strida mot sina konkurrenter till siste mans död.

  Är det här vad som är värt mänskligheten?

 2. Jo. Det verkar vara kutym hos högern att alltid hitta på egna betydelser av orden ”kommunism” och ”socialism”.

  Jo. Nordangård tycks tyvärr ingår i högern, även om han är för ekologisk hållbarhet och har goda evidens på att det sekteristiska klimathotandet är en propagandabluff som härstammar från Rockefeller, i syfte att skapa ett globalt hot som kräver globalt styre och kan skapa ett världsherravälde.

  Likväl finns det många rika förvirrade högermänniskor i MP, som lever i en slags njutånger. De gör onda okristliga och bisarra saker och försöker kompensera för sina synder genom falsk godhet.

  Själv ser jag inte hur man kan vara både vetenskaplig och mänsklig utan att vara för en hög nivå av ekologisk hållbarhet och en hög nivå av socialism och en lägre nivå av kapitalets frihet.

 3. En mycket intressant, lärorik och älskvärd blogg
  att läsa med tanke på Ulf Karlströms slående kommentarer…är den svenska forskaren och professor i pedagogik Claes Nilholms blogg, Uppsala Universitet (googla på, Claes Nilholms blogg) den är utomordentligt bra.

  “Som forskare ska man vara otrogen”/”Forskare ska kunna tala om allt.
  För det första tror jag det är viktigt att vara ”otrogen” i den meningen att vi som forskare ska söka ”sanningen” och således vara tydliga med utgångspunkterna för vårt sätt att förstå och skapa kunskap om världen och alltid beakta fakta. Vi ska vara trogna mot vårt förnuft men inte mot traditioner eller auktoriteter utan att pröva deras förutsättningar i grunden. Att bli forskare är förvisso att bli del av en tradition. Min poäng är att det är upp till varje forskare att också ifrågasätta sin egen tradition o sitt val av tradition”.
  Claes Nilholm

  Kanske något för Jakob Nordangård och Ulf Karlström att läsa, alla andra också, är om
  DIKOTOMIERNAS HERRAVÄLDE i Claes Nilholms blogg

  ”Min poäng är, som framgår av rubriken, att vi väldigt lätt hamnar i dikotomiernas herravälde. Vi positionerar oss ofta utifrån den ena eller andra sidan och undviker de som tycker annorlunda än oss själva. Tyvärr finns det en hel del strukturer i samhället och i akademin som faktiskt belönar ett sådant agerande”.
  Claes Nilholm

 4. Ulf Karlström:” Att lagligt stjäla pengar från skattebasen för att berika sig själva har naturligtvis inte något med socialism att göra. Man kan grovt jämföra med EU, som i sin överstatliga över driver igenom mer eller mindre ”kollektiva åtgärder/förändringar. Ingen skulle komma på att kalla EU för socialistiskt.”

  Helt rätt! MEN Det är inte Jacobs poäng! Poängen är att Finansmedialakomplexet använder socialistiska argument för att bluffa och lura och få stater att anta lagar och regler, som i praktiken hjälper FMK att plocka åt sig skattemedel.
  Exempel 1) Skolpengen i kombination med avreglering av skolväsendet.
  Exempel 2) Avregleringen av elmarknaden
  Exempel 3) Alliansens valpropaganda 2006, där de stal och definierade om vänsterns argument och vokabulär.

 5. ”Förändringen skulle innebära att vi går över till elektronisk kommunikation istället för att mötas öga mot öga. Vi ska övergå till inköp på nätet”

  I Kina har sådana förändringar redan inträffat, men skillnaden är att dom har drivits från gräsrotsnivå och deras behov, inte av regimer från toppen, och dom är ett komplement till öga mot öga umgänge och ett komplement till inköp på nätet. Inte en ersättning.

  Ny teknologi öppnar möjligheter, inte sätter begränsningar. En köpare kan alltså finnas fysiskt i Kina, medan affären som säljer finns i Sverige. Där kompletterar teknologi handeln och möjliggör den. Man kan ju inte flyga till Sverige för att köpa en jacka man vill ha.

  Jag använder dagligen Weixin-WeChat för att möta gamla vänner över hela världen. Det är som regel korta utbyten av information. Exempel:

  —”Nya Zeelands premiärminister avgår oväntat” Jag kontaktade gamla vänner på Nya Zeeland och fick veta att hon inte avgick, hon tvingades ut av en folkstorm efter att hon agerat rena diktatorn.

  —”Hotet från Kina får alltfler i Taiwan att ta kurser i självförsvar” (DN). På samma sätt kontaktade jag gamla vänner på Taiwan och undrade om det var sant. Att folk har tagit kurser i självförsvar är rätt, men orsaken som DN påstår är en mycket grov lögn. Orsaken är att USA tillsammans med sin marionettregim på Taiwan arbetar på att konvertera ön till amerikansk kultur. Därför har rån, överfall och stölder ökat dramatiskt, precis som i USA, och det är därför folk tar självförsvarskurser.

  Internationellt distansarbete inom IT har funnits i omkring 25 år. Det är inget nytt.

  ”Denna omfattande insamling av information kan komma att missbrukas på sätt som vi inte kan föreställa oss.”

  Det missbrukas redan idag mycket omfattande och mycket grovt, och Sverige är ledande. Kina är det enda land som har skyddande lagstiftning och teknologi designat för att förhindra det. Det är därför USA försöker stoppa all Kina teknologi. Det försvårar USAs och Sverige massövervakning.

  Som exempel. Att sätta in kontanter på ett konto i Kina görs i en maskin, en omvänd ATM. Man stoppar in ett plastkort, stoppar in kontanterna, och dom hamnar omedelbart på kontot. Vem som gör det eller var pengarna kom från registreras inte.

  I Sverige måste ni fylla i papper, gå igenom förhör, och måste bevisa var pengarna kommer ifrån. Det är massövervakning praktiserad.

  Sådant får ni inte reda på genom propaganda media i Sverige.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here