Den verkliga skandalen: Muellergate – inte påstådda Russiagate

10
1685
Bild Shutterstock

Denna artikel av förre brittiske ambassadören Craig Murray har översatts av Björn Nilsson med bloggen ”Björnbrum” Läs Bloggen Björnbrum! Craig Murray skriver på sin blogg ”The blog will continue to be free to read, and free for anybody to copy and use/republish the articles without payment.”

I Craig Murrays rapport finns fler referenser i texten. I artikeln nämns (John) Podesta som varClintons sista stabschef. John Podesta.

Craig Murray.

Den verkliga Muellergate-skandalen.

Robert Mueller är antingen en dåre eller djupt korrupt. Jag tror inte att han är en dåre.

Jag kommenterade inte omedelbart Mueller-rapporten eftersom jag var så chockad av den, jag har väntat för att se om några andra fakta kom fram som rättfärdigade den. Muellers rapport. Ingenting har kommit fram.

Jag begränsar mig själv till det område som jag har personliga kunskaper om – läckan hos DNC [Demokratiska partiets nationella kommitté] och Podestas e-post till Wikileaks. Till den större frågan om den korrupta ryska 1% som har affärsrelationer med den korrupta västerländska 1% är allt jag måste säga är att om du tror att detta är begränsat av partipolitiska gränser i USA är du en dåre.

John Podesta.

Med DNC-läckan började Mueller med fördomen att det var ”ryssarna” och han uteslöt avsiktligt och systematiskt som bevis allt som motsade denna uppfattning.

Som om det var en fråga om bestämd linje, utelämnade Mueller viktiga steg som varje ärlig utredare skulle ta. Han startade inte någon rättsteknisk undersökning av DNC-servrarna. Han intervjuade inte Bill Binney. Han intervjuade inte Julian Assange. Hans underlåtande att göra någon av dessa uppenbara steg gör hans rapport värdelös.

Det har aldrig gjorts en rättsteknisk undersökning av DNC-servrarna genom någon amerikansk brottsbekämpande myndighet eller säkerhetsinstans, trots att påståendet att dessa servrar hackades är kärnan i hela utredningen. I stället accepterade säkerhetstjänsterna helt enkelt ”bevis” som tillhandahållits av DNC: s egna IT-säkerhetskonsulter Crowdstrike, ett företag som är politiskt knutet till makarna Clinton.

Det är precis som om polisen tar emot ett telefonsamtal som säger:

”Hallå? Min man har just blivit mördad. Han hade en kniv i ryggen med initialerna till den ryska mannen som bor granne, graverad med kyrillisk skrift. Jag har anställt en privatdetektiv som skickar bilder av kroppen och kniven. Nej, du behöver inte se någon av dem.”

Det finns ingen ärlig polis i världen som skulle gå med på det förslaget, och inte heller skulle Mueller göra det om vore han en någorlunda ärlig man.

Två fakta är förknippade med detta misslyckande:

Bill Binney

Den första är det absoluta nyckelordet från Bill Binney, tidigare teknisk direktör för NSA, USA:s övervakningsorganisation med en budget op 14 miljarder dollar per år. Bill Binney är erkänt världsledande inom internetövervakning, och är oändligt mer kvalificerad än Crowdstrike. Bill säger att nedladdningshastigheten för ”hackningen” som ges av Crowdstrike – 41 megabyte per sekund – inte ens är i närheten att uppnås på långt avstånd. Därför måste informationen ha laddats ner till en lokal enhet, t.ex. ett USB-minne. Binney har ytterligare bevis om formatering som stöder detta.

Mueller identifiering av ”DC Leaks” och ”Guccifer 2.0” som ryska säkerhetstjänster är något Mueller försöker bevisa med ett enkelt påstående. Leverantören visar att DNC-läckaget har varit källan till andra, oklassificerade e-postmeddelanden som skickats till Wikileaks och som hade erhållits under en Freedom of Information-förfrågan. Mueller antar helt enkelt, utan bevis, att samma väg användes igen för det läckta DNC-materialet.

Hans identifiering av Guccifer 2.0 personerna med ryska agenter är så tunn att det är skrattretande. Det finns inte heller några bevis på den specifika överföringen av de läckta DNC-e-postmeddelandena från Guccifer 2.0 till Wikileaks. Binney hävdar att om detta hade hänt skulle paketen ha blivit omedelbart identifierbara för NSA.

Bill Binney är inte en ”beklagansvärd”. Han var den tidigare tekniska direktören för NSA. Mike Pompeo träffade honom för att höra hans expertis om just denna fråga. Binney erbjöd sig att ge bevis för Mueller. Men kallade Mueller honom som ett vittne? Nej. Binneys röst är helt ohörd i rapporten.

Muellers vägran att kalla Binney och beakta hans bevis var inte en hederlig mans handling.

Det andra viktiga beviset vi har är från Wikileaks Vault 7-utgåva av CIA-material, där CIA själva skisserar sin kapacitet för hackning under ”falsk flagg”, kvarlämnande missledande ledtrådar, inklusive bitar av främmande skript och språk. Detta är just vad Crowdstrike hävdar sig ha hittat i ”ryska hackning”-operationen.

Så här har vi Mueller som utelämnar de viktigaste stegen i en oberoende rättsteknisk undersökning av DNC-servrarna och att underlåta att höra Bill Binneys bevis. Ändå var det inte på grund av brist på tid. Medan man avsiktligt underlät att vidta några åtgärder för att erhålla bevis som kan motbevisa berättelsen om ”rysk hackning” hade Mueller gränslöst med tid och energi att slösa i meningslös jakt efter helt obefintliga länkar mellan Wikileaks och Trump-kampanjen, inklusive fiaskot med intervjuer av Roger Stone och Randy Credico.

Det är värt att komma ihåg att ingen av anklagelserna mot amerikaner som härrör från Mueller-undersökningen har någonting att göra med rysk samverkan eller Trump-Wikileaks samverkan, som helt enkelt inte existerar. Anklagelserna handlar helt och hållet om helt yttre frågor som grävdes fram genom det extraordinära amerikanska systemet för ”rättvisa”, att försöka utpressa de som är anklagade för orelaterade brott som upptäckts av undersökningen till att framställa bevis på ryskt samverkan. Den officiella termen för denna utpressningsprocess är givetvis ”förhandlingar”.

Mueller har anklagat 12 ryssar som han påstår är GRU-agenter ansvariga för ”hackningen”. Majoriteten av dessa visar sig vara verkliga människor som uppenbarligen har jobb och liv som inte har något att göra med GRU. Mueller blev överraskad när ett antal av dem, snarare än att hålla sig borta, hade företrädare i domstolen för att bekämpa anklagelserna. Mueller var tvungen att backa och begära omedelbar ajournering så snart som ärendet öppnades, medan han kämpade för att begränsa informationen. Hans hela energi sedan dess i detta fall har upptagits av att lämna in förslag om att begränsa upplysningar, enskild efter enskild, med sikte på att de anklagade ryssarna kan dömas utan att någonsin ha kunnat se eller svara på bevisen mot dem. Det är precis detsamma som hans inställning till motstridiga bevis i sin rapport.

Muellers misslyckande med att undersöka servrarna eller ta in Binneys bevis bleknar till obetydlighet jämfört med hans attack på Julian Assange. Baserat på inga avgörande bevis beskyller Mueller Assange om att ta emot e-postmeddelandena från Ryssland. Mest avgörande är att han inte gav Assange något tillfälle att svara på hans anklagelser. För någon med Muellers bakgrund i brottsbekämpning, som förklarar någon som skyldig utan att ge denne någon möjlighet att berätta sin version av historien, är detta tydliga bevis på illvilja.

Utan förklaring hänvisar Mueller-rapporten till exempel till en medierapport om Assange som säger att han hade ”fysiskt bevis” att materialet inte kom från Ryssland, men Mueller avfärdar helt enkelt detta utan att ha gjort något försök alls att fråga Assange själv.

Det är också särskilt fegt eftersom Julian Assange var och hålls isolerad utan möjlighet att försvara sig. Assange har upprepade gånger förklarat att materialet inte kom från den ryska staten eller från någon annan stat. Han var väldigt villig att ge bevis till Mueller, vilket kunde ha skett genom videolänk, genom intervju på ambassaden eller genom skriftlig kommunikation. Men som med Binney och som med DNC-servrarna, var den helt korrupte Mueller ovillig att acceptera några bevis som skulle kunna motsäga hans förutbestämda berättelse.

Muellers avsnitt i rapporten med rubriken ”GRU:s överförande av stulet material till Wikileaks” är en löjlig blandning av internetkontakter mellan Wikileaks och personer som inte visat sig vara ryssar, överföring av material som inte bevisats vara DNC-läckor. Det är också sönderplockat av Binney. Det är så patetiskt att Mueller – efter att ha låtsats att han hade bevisat internetöverföring – ger upp genom att tillägga ”Kontoret kan inte utesluta att stulna dokument överfördes av mellanhänder som var på besök under sommaren 2016”. Han nämner Mr. Andrew Muller-Maguhn som en möjlig budbärare. Än en gång bad han inte Mr. Muller-Maguhn om att lämna uppgifter. Inte heller frågade han mig, och jag kunde ha hjälpt honom på några av dessa punkter.

Att driva en ”utredning” med en förutbestämd uppfattning om vilka som är de skyldiga parterna, och sedan namnge och fördöma dessa parter i en rapport utan att höra vittnesbörd från dem som man anklagar är en arbetsmetod som placerar den fege och korrupte Mr Mueller bortom förakt.

Mueller ger inga som helst bevis till stöd för hans enkla påstående att Seth Rich inte var källan till DNC-läckan. Han anklagar Julian Assange för att ”förställa sig” genom att hänvisa till Seth Richs-mordet. Det är ett intressant faktum att de amerikanska säkerhetstjänsterna har visat exakt samma nivå av intresse för att undersöka Seth Richs datorer som de har visat att undersöka DNC-servrarna. Det är också intressant att detta mord figurerar i en rapport av historiska konsekvenser som Muellers, men ändå har nästan ingen allvarlig resurs satts in för att hitta mördaren.

Muellers fördömande av Julian Assange för påstått utnyttjande av Seth Richs död skulle vara mycket övertygande om det officiella svaret på frågan ”vem mördade Seth Rich?” inte var ”vem bryr sig?”

Föregående artikelFörbereder USA krig mot Iran?
Nästa artikelUSA bedriver krig med olagliga sanktioner mot en fjärdedel av jordens befolkning. Margot Wallström spelar med. Acceptera inte det!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Mycket väl sammanfattat av Craig Murray. Detta är givetvis inga nyheter. De som följt denna blogg och dess föregångare har hela tiden fattat att Muellers utredning inte var seriös. Mueller har egen historia kantad av missbruk av myndighetsmakt och vilseledning så nog var han passande för uppdraget alltid, det är klart. Den som däremot följt enbart SVT, DN m.fl. har knappast fattat nå’nting nu heller.
  Muellers främsta uppgift var att sabotera för den nya administrationen och att skydda den avgående från strålkastarljuset. Tre år har gått och Mueller har fått Trump att göra 180 grader på sina kampanjlöften. Givetvis bär Trump själv en stor del av ansvaret. Om han inte fattar att utnämningen av Pompeo, Bolton och andra skummisar är en fortsättning på krigslinjen, då har han inte fattat nå’nting.

  Craig Murray är en intressant person att följa. Politiskt en mittenfigur men en stark förkämpe för skotsk självständighet. Personligen bekant med Julian Assange och även om han inte direkt säger det, förmodligen delaktig i överföringen av en del av det läckta materialet från Washington till WikiLeaks.

  En detalj i översättningen; ”plea bargaining” har översatts med förhandlingar. Jag känner inte till om det finns en vedertagen svensk term för detta köpslående som har urartat till direkt maktmissbruk från rättsväsendets sida i USA. I stället för att åklagarmyndigheten och domstolen skulle gå till botten med ärendet och bevisa den anklagades skuld börjar man köpslå med denne och säger: ”vi har så mycket smuts att kasta på dig att du kommer att buras in på tio år. Men om du accepterar vår slutsats att du begått ett brott kommer du undan med tre år.” En travesti på rättvisa.

 2. Mycket intressant intressant artikel av Craig Murray. Den typen av analys har inte DN och SvD mäktat med, eller inte velat göra.
  Jans kommentar om Trumps helomvändning i krigsfrågor är helt korrekt. Trumps antikrigsretorik, som även jag trodde på, mer eller mindre, var betingad av den breda folkliga misstron i USA mot krigsäventyr. När valrörelsen var avklarad kom han snabbt i händerna på det som är mycket större än Trumps ego, nämligen representanter för det militärindjustriella komplexet i USA. Och på den vägen är det – ett nytt Kallt krig, med svåröverblickbara konsekvenser

 3. Muellers solkigt rykte lär gå tillbaka ända till tiden efter mordet på JF. Kennedy, men jag minns inte var jag läste att han, som ung jurist, beordrades att mörklägga skeendet, i stället för att göra en seriös brottsundersökning om mordet.
  Det kunde exempelvis ha varit på https://www.globalresearch.ca (För artiklar före 2004, sök på https://archives.globalresearch.ca ) men jag hinner inte plöja efter artikeln i frågan.

  Intressanta artiklar:
  https://www.globalresearch.ca/breaking-seymour-hersh-cracks-russiagate-as-cia-planted-lie-revenge-against-trump/5602295
  Breaking: Seymour Hersh Cracks ‘RussiaGate’ as CIA-Planted Lie, Revenge Against Trump
  By Eric Zuesse
  Global Research, August 02, 2017

  https://www.globalresearch.ca/13-shocking-facts-about-special-prosecutor-robert-mueller/5616426
  13 Shocking Facts About Special Prosecutor Robert Mueller
  By Washington’s Blog
  Global Research, September 19, 2018
  Washington’s Blog 1 November 2017

 4. Kopplingar mellan Crowdstrike och SBU´s (ukrainsk säkerhetstjänst) hackarna.
  Why Crowdstrike’s Russian Hacking Story Fell Apart- Say Hello to Fancy Bear
  For instance, the malware used was an out-dated version just waiting to be found. The one other interesting point is that the Russian malware called Grizzly Steppe is from Ukraine. How did Crowdstrike miss this when it is their business to know?
  https://washingtonsblog.com/2017/01/crowdstrikes-russian-hacking-story-fell-apart-say-hello-fancy-bear-2.html

  Lite mer från ”Ukrainagate”??

  Judgment Day for John Brennan
  By Mike Whitney
  https://russia-insider.com/en/judgment-day-john-brennan/ri27024

  Why Did Trump’s Lawyer Cancel His Trip to Kiev?
  https://www.stalkerzone.org/why-did-trumps-lawyer-cancel-his-trip-to-kiev/

  Amerikanska ambassadören i Kiev (från Obama adm) återkallad hem?!
  https://www.stalkerzone.org/yovanovitch-did-not-come-grants-are-suspended-what-is-happening-now-at-the-us-embassy-in-ukraine/

  What Does the Early Dismissal of the US Ambassador to Ukraine Mean?
  https://www.stalkerzone.org/what-does-the-early-dismissal-of-the-us-ambassador-to-ukraine-mean/

  The Former Prosecutor General of Ukraine Described How Joe Biden Fired Him for Refusing to Protect Corrupt Officials
  https://www.stalkerzone.org/the-former-prosecutor-general-of-ukraine-described-how-joe-biden-fired-him-for-refusing-to-protect-corrupt-officials/

  Ukraine’s Prosecutor-General Admitted That the US Ambassador Yovanovitch Dictates Who He Cannot Touch
  https://www.stalkerzone.org/ukraines-prosecutor-general-admitted-that-the-us-ambassador-yovanovitch-dictates-who-he-cannot-touch/

  Rudy Giuliani drops truth bombs: “Steele memorandum written in Ukraine” (Video)
  https://theduran.com/rudy-giuliani-drops-truth-bombs-steele-memorandum-written-in-ukraine-video/

  Noose tightens around Steele, as US State Department exposes UK spy’s “political ties” (Video)
  https://theduran.com/noose-tightens-around-steele-as-us-state-department-exposes-uk-spys-political-ties-video/

  Oleg Tsarev: The Destiny of the 2020 American Presidential Election Is Being Decided in Ukraine
  (Skrolla ner till) How do you explain the early resignation of the US Ambassador in Ukraine Yovanovitch? What does the future hold for Volker? Why did Sergey Leshchenko leave Zelensky’s team? What disagreements were there?
  “Here everything is simple. There is an ongoing investigation into the activity of the US ambassador during the US presidential election. Yovanovitch and Poroshenko’s environment took an active part in fighting against Trump to benefit Clinton. As I am told by friends from the US, Yovanovitch will be removed and, perhaps, will be jailed. The accomplices of the ambassador from Ukraine will become outcasts. The next American ambassador in Ukraine will jump away from Poroshenko and his environment, like evil from incense. What risks does this pose for Poroshenko? The fact that nobody will intercede for him in the West.”
  https://www.stalkerzone.org/oleg-tsarev-the-destiny-of-the-2020-american-presidential-election-is-being-decided-in-ukraine/

  The Coming Wrath Of Barr: The Real Story Behind The Russian Hoax
  https://theduran.com/the-coming-wrath-of-barr-the-real-story-behind-the-russian-hoax/

  Off topic
  Evidence that Douma ‘chemical attack’ was staged: OPCW’s unpublished engineers’ report
  The alleged chemical attack on Douma in April 2018 was the pretext for airstrikes on Syria by France, UK and US. The final report on the alleged attack published by the OPCW left unexplained why its Fact-Finding Mission (FFM) had made no engineering assessments during its visit to Douma in April 2018, when experts could have inspected the sites with cylinders in position, rather than six months later when inspection was no longer possible and assessments had to rely on images and measurements obtained by others. A Briefing Note by the Working Group on Syria Propaganda & Media highlighted this as an obvious anomaly.
  The report of this investigation was excluded from the published Final Report of the OPCW Fact-Finding Mission, which referred only to assessments sought from unidentified “engineering experts” commissioned in October 2018 and obtained in December 2018.

  A copy of a 15-page Executive Summary of the report entitled “Engineering Assessment of two cylinders observed at the Douma incident” is posted here.
  https://timhayward.wordpress.com/2019/05/13/evidence-that-douma-chemical-attack-was-staged-opcws-unpublished-engineers-report/

  The Junta in Kiev Destroyed More Proof of Its Involvement in the Sniper Shootings on Maidan
  https://www.stalkerzone.org/the-junta-in-kiev-destroyed-more-proof-of-its-involvement-in-the-sniper-shootings-on-maidan/

 5. Om: ”Evidence that Douma ‘chemical attack’ was staged: OPCW’s unpublished engineers’ report”

  Strange News from the OPCW in the Hague
  Journalisten och bloggaren Peter Hitchens har mejlat till OPCW i Haag
  ”The leaked document differs sharply from this. SO I set out first of all to discover if the OPCW disputed the claim that the leaked document came from within its organisation. As you will see from the response below (As it is mostly flannel, I have highlighted the key words), it does not dispute this. I also asked them to confirm that its named author was in fact an OPCW employee. As you will see from the response below, it declined to confirm the latter. I think, if it had wished to do so, it could have disowned the name person.”
  I have received the following reply from the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons:
  …/Pursuant to its established policies and practices, the OPCW Technical Secretariat is conducting an internal investigation about the unauthorised release of the document in question. (my emphasis, PH)

  …/At this time, there is no further public information on this matter and the OPCW is unable to accommodate requests for interviews.’

  I thank the OPCW for confirming that the document is genuine.
  https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2019/05/strange-news-from-the-opcw-in-the-hague-.html

 6. Trump Administration Withholds Information That Could Debunk Russian Interference Claims

  Frågan är varför ?

  On Tuesday Russia’s President Putin again rejected U.S. claims that his country interfered in the 2016 elections in the United States. Additional statements by Foreign Minister Lavrov provide that there is more information available about alleged Russian cyber issue during the election. He pointed to exchanges between the Russian and U.S. governments that Russia wants published but which the U.S. is withholding.

  …/Lavrov responded first to the question. He said that there is no evidence that shows any Russian interference in the U.S. elections. He continued:

  Speaking about the most recent US presidential campaign in particular, we have had in place an information exchange channel about potential unintended risks arising in cyberspace since 2013. From October 2016 (when the US Democratic Administration first raised this issue) until January 2017 (before Donald Trump’s inauguration), this channel was used to handle requests and responses. Not so long ago, when the attacks on Russia in connection with the alleged interference in the elections reached their high point, we proposed publishing this exchange of messages between these two entities, which engage in staving off cyberspace incidents. I reminded Mr Pompeo about this today. The administration, now led by President Trump, refused to do so. I’m not sure who was behind this decision, but the idea to publish this data was blocked by the United States. However, we believe that publishing it would remove many currently circulating fabrications. Of course, we will not unilaterally make these exchanges public, but I would still like to make this fact known.
  https://www.moonofalabama.org/2019/05/trump-administration-withholds-information-that-could-debunk-russian-interference-claims.html

 7. En förvaltningsdomstol i Kiev har inlett en procedur som kan innebära att Ukrainas nuvarande president Petro Porosjenko, parlamentets talman Andrej Parubij, premiärminister Vladimir Grojsman och ytterligare 177 tjänstemän från Ukraina beläggs med utreseförbud.
  Kievdistriktets förvaltningsdomstol tog upp ärendet på begäran av polis, säkerhetstjänst och gränspolis. Utreseförbudet kan riktas mot Porosjenko, Parubij och Grojsman samt mer än 50 parlamentsledamöter och 40 ministrar och vd för det statliga gasbolaget Naftogaz samt domare i Högsta domstolen och domarnas kvalificeringskommission – sammanlagt 180 personer.

  I begäran från de tre myndigheterna ombedes domstolen förklara att det skulle vara olagligt om de visade ”underlåtenhet att vidta alla åtgärder för att skydda den nationella säkerheten och inte motsatte sig organiserad brottslighet av personer som innehar politiska poster och kan begå korruptionsbrott”.
  https://www.nyhetsbanken.se/2019/05/utreseforbud-hotar-porosjenko.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here