Sverige och Finland går med i Nato och struntar i verkliga orsaker och konsekvenser

14
1383

Denna artikel https://transnational.live/2022/05/12/it-is-foolish-for-finland-and-sweden-to-join-nato-and-ignore-both-the-real-causes-and-consequences/
12 maj av fredsforskaren Jan Öberg har vänligen översatts av Rolf Nilsson.

Den publicerades också på Tankarnas trädgård 13 maj.

________________________________________________________________________

Det är dumt av Finland och Sverige att gå med i Nato och ignorera både de verkliga orsakerna och konsekvenserna

Här är vad väst är intellektuellt oförmöget att se – mitt i sin gränslöst självgoda, militaristiska sinnesstämning:

Natos expansionspolitik skapade – och är ansvarig för – konflikten.
Ryssland skapade – och är ansvarigt för – kriget.

Det finns inget våld som inte bottnar i underliggande konflikter. Konflikt- och fredskunniga människor talar därför om båda.

Och om de vill ha fred ökar de inte symptomen – kriget – de tar upp den verkliga orsaken, konflikten och ber de stridande parterna att berätta vad de fruktar och vad de vill och sedan rör de sig, steg för steg, mot en hållbar lösning.

Men varken mainstreammedia eller politiker har civilkuraget att ta itu med konflikten. Det handlar bara om kriget och bara om Ryssland/Putin, som måste straffas, oavsett priset som ska betalas av framtida generationer. Om vi ​​överlever.

Det är en banalitet att påpeka att det krävs minst två för att hamna i konflikt. Men det är den intellektuella och moraliska nivån som beslutsfattare, media och mycket av den akademiska världen verkar på, i dessa mörka tider.

Detta tillvägagångssätt har ingen framtid och kan aldrig skapa fred. Punkt slut.

Beslut som tas med detta irrationella förhållningssätt och känslomässighet kommer bara att göra saken värre. Som att Sverige och Finland går med i Nato, baserat på ögonblickets hysteriska panik: Det finns helt enkelt inget trovärdigt, realistiskt scenario, som skulle leda till en isolerad, rakt ur tomma intet, rysk attack mot någon av dem, om de förblev alliansfria, som de har varit i årtionden.

Att några mindre kunniga personer – eller personer som talar för NATO-medlemskap – har pratat om till och med en isolerad, ur tomma intet, attack mot den svenska ön Gotland, är Monty Python-politik.

Varför går Sverige och Finland med?

Så varför kommer nu Finland och Sverige att fatta ett katastrofalt, spänningshöjande beslut att gå med i Nato? Här är några av de möjliga orsakerna:

 • Båda har stått under hårt tryck av Nato och i synnerhet av USA – en man som stod för FN:s mål om internationell nedrustning, kärnvapenavskaffande och det intelligenta konceptet gemensam säkerhet. USA:s ambassadörer har hållit hemliga möten med svenska riksdagsmän, det finns många kanaler, krav och belöningar.
 • Sveriges enskilt värsta säkerhetsutmaning var den ryska ubåten, U 137 Whisky on the Rocks. Den var rysk, ja, men operationen var en amerikansk PSYOP – Psychological Operation – utförd av ”Navigationsexperten” ombord, som var den ende som aldrig intervjuades i Sverige och som kort därefter fö
  Det var en PSYOP, avsedd att få Sverige att inse att Sovjetunionen var ett hot, att dess försvar mot öst var bristfälligt och att det skulle söka skydd från väst självt. Detta är oerhört väldokumenterat av professor emeritus, Ola Tunanders, framstående forskning under flera decennier, senast publicerad i boken ”Navigations-Experten. Hur Sverige lät sig bedras av U137” .Steg för steg lotsades Sverige i rätt riktning. Vissa svenska politiker visste vad som pågick, men inte media och folket.
 • Båda länderna har manövrerat för att bli uppvaktade av USA och NATO. De har under de senaste 20 åren engagerat sig i Nato på alla möjliga sätt – så, liksom ordspråket säger, varför inte gifta sig nu? Med andra ord, Finland och Sverige ansluter sig nu för att de – stegvis – har fattat det ena felaktiga beslutet efter det andra, målat in sig i ett ”inget-val-utom-NATO”-hörn och abdikerat från varje uns av sitt historiska, självständigt sinnade, kreativa utrikespolitiskankande. Och slutat att kritisera krigföring och militarism.Det har också varit möjligt, eftersom kritisk, eller alternativ, oberoende intellektuell input till utrikesdepartementen har skurits bort och ersatts av olika typer av pro-amerikansk marknadsföring av politik. I decennier har Natos ekokammare definierat det nationella pro-NATO grupptänkandet. Ingen tilläts att fråga: Vart i hela friden är vi på väg om, säg, 25 år från nu?
 • Vidare ansluter sig nu Sverige och Finland, eftersom eliter kopplade till Military-Industrial-Media-Academic Complex, MIMAC, i båda länderna snarare än folket – bestämmer i kerhets- och utrikespolitiska frågor. Naturligtvis var det extremt lite öppen offentlig diskussion; det var inte önsvärt. Beslutsfattarna visste att Natos kärnvapendoktrin och dess medlemmars krig, särskilt i Mellanöstern, i grunden sågs som något ont bland medborgarna.Liberala medier menar att det inte kan hållas en folkomröstning, eftersom det finns en sådan tidspress – förmodligen innan en rysk invasion av Sverige och Finland – och därför fattas det viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska beslutet sedan 1945 i all hast nu, medan det råder folklig upprördhet mot Ryssland – den älskade, nödvändiga fienden.De svenska beslutsfattarna vet förstås att det aldrig kommer att finnas en majoritet på 75 % eller så för Nato – vilket är vad det borde finnas för att fatta ett så grundläggande, ödesdigert beslut. Så mycket för demokratin, skulle man kunna säga – men ingen ny NATO-medlem har hållit en folkomröstning där Nato och andra alternativ diskuterats fritt och en majoritet på 75 % var för. (Enligt Svenska Dagbladet den 6 maj 2022 tror 48 % att Sverige ska gå med, men på bara en vecka har de som inte är säkra på vad de ska tycka ökat från 22 till 27 %).Finlands Nato-vänliga opinion verkar ha vuxit från 53 % i februari till 76 % i maj 2022. Den var 19 % 2017, enligt en rapport i Wall Street Journal. Ukraina har spelat sin roll.
 • Ytterligare ett skäl att ansluta sig är den intellektuella nedrustningen, som innebär att beslutsfattare har enats kring ett alternativ, glömt att lämna andra dörrar öppna och medvetet undertryckt andra Fredsdiskursen – i media, politik och forskning – har försvunnit. Fred har kommit att betyda vapen, avskräckning, mer och mer av det, kopplat till blind lojalitet med varje USA/NATO-krig. Till exempel beslutade dåvarande socialdemokratiska statsministern Göran Perssons regering snabbt att avaktivera Sveriges förbudslagstiftning mot vapenexport 2001, för att kunna fortsätta exportera vapen till USA under dess invasion av Irak.Denna fleråriga intellektuella nedrustning är uppenbar – och tenderar alltid att gynna militära, framför civila, medel, såväl som diplomati. Och inte bara i dessa länder, förstås.Ett institution som SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute – har förfallit intellektuellt, till något som snarare borde heta Stockholm International Military Security Research, SIMSI – som jag har föreslagit för flera år sedan.Med andra ord, den politiska kreativitet som behövdes för att driva en oberoende politik av neutralitet, alliansfrihet och global nedrustning, tillsammans med en stark tro på internationell rätt, försvann för flera år sedan.Det är lättare att följa flocken – särskilt när det socialdemokratiska partiet, som det verkar idag, bara existerar till namnet.

Också intressant? Massmedia normaliserar våld – Det är en del av vår kultur

 • Utan att uttömma alla dessa – tragiska – skäl, är en sista anledning att nämna medias roll. Precis som överallt har media, från vänster till höger, enats kring en pro-västlig, icke-neutral politik. Den nuvarande pro-NATO-propagandan, inte minst i liberala Dagens Nyheter, är att genomgående marginaliseras Kritiska röster och allmän information i form av ”faktarutor” reduceras till några gymnasieliknande grundfakta i kombination med FOSI, Fake + Omission + Source Ignorance. Sverige kan ha TV-sända paneldiskussioner, där alla deltagare de facto är mer eller mindre för Nato och där man på så sätt utelämnar en stor del av den allmänna opinionen. *)

https://i0.wp.com/transnational.live/wp-content/uploads/2022/05/MLK.png?resize=768%2C117&ssl=1

Vilka blir konsekvenserna av Finlands och Sveriges NATO-medlemskap?

Det finns potentiellt så många – vissa mer sannolika än andra – att de inte alla kan listas i en kort och spetsig analys som denna. Men låt mig nämna några:

 • Svenskarna och finnarna blir mindre säkra. Varför? För det blir hårdare konfrontation och polarisering, istället för mjuka gränser och medlande attityder. I en allvarlig kris kommer de, av praktiska skäl, att bli ockuperade och tillsagda av USA/NATO vad de ska gö
 • I den grad de två länderna gon gång i framtiden kommer att bli ombedda att vara värdar för amerikanska baser – som Norge och Danmark nu är – kommer de inte att kunna säga nej! Sådana baser kommer att utgöra Rysslands förstahandsmål i en krigssituation.
 • Ur rysk synvinkel är naturligtvis deras NATO-medlemskap extremt spänningshöjande och konfronterande. Rysslands militära utgifter utgör 8 % (66 miljarder USD) av de militära utgifterna tillsammans för de 30 Nato-medlemmarna. Nu kommer det att ske en enorm upprustning inom hela NATO; Enbart Tyskland planerar att öka till nästan dubbelt så mycket som Rysslands utgifter. Ukraina kommer att få cirka 50 miljarder USD. Lägg till ett återupprusta Sverige och Finland, så kommer vi att se Rysslands militärutgifter att snabbt minska, ner till 4 % av Natos utgifter – och fortfarande kallas ett formidabelt hot.
 • Det kommer praktiskt taget inte att finnas några mekanismer för förtroendeskapande och konfliktlösning kvar i Europa. Ingen diskussion kommer att vara möjlig om ett nytt alleuropeiskt freds- och sä Och oavsett om man förstås och respekteras eller inte, kommer Ryssland att känna sig ännu mer skrämt, isolerat och – i en viss situation – bli ännu mer desperat. Liksom, normalt sett, den svagare parten i en asymmetrisk konflikt. Vi lever i mycket farliga tider och dessa två ytterligare länder i Nato kommer bara att öka risken, på intet sätt kommer det att minska den.Om Finland och Sverige så starkt vill bli ”skyddade” av USA och/eller Nato är det helt onödigt att dessa två länder går med, eftersom om det blir en allvarlig kris kommer USA/NATO under alla omständigheter att komma för att ”skydda” eller snarare använda deras territorier för att komma närmare de baltiska republikerna. Det är vad Host Nation Support-avtalen handlar om.Den enda anledningen att gå med skulle vara punkt 5 i Nato-fördraget – men nackdelen är att punkt 5 kräver att Finland och Sverige förväntas delta i krig som inte handlar om deras försvar och kanske till och med i framtida folkrättsstridiga krig à la dem i Jugoslavien, Irak och Libyen. Så, kommer finska och svenska ungdomar att dödas i framtida Nato-krig i andra länder? Är de beredda på det?
 • Det kommer att kosta en förmögenhet att konvertera deras militära infrastruktur till ett fullt NATO-medlemskap – och när de har gått med kan de inte avstå från att betala, vad än priset än kommer att bli. Dessutom blir i mycket mindre grad ett, de facto, suveränt beslutsfattande möjligt – här är de jure nästan irrelevant. Och det var redan väldigt självbegränsat innan de gick med.
 • Som NATO-medlemmar har Finland och Sverige inget annat val än att dela ansvaret för kärnvapen – Natos avskräckning och eventuella användning av dem. Det är också uppenbart att Nato-fartyg kan föra in kärnvapen i deras hamnar – men de kommer naturligtvis inte ens att fråga – de vet att USA:s arroganta svar är att ”vi varken bekräftar eller förnekar den sortens frågor.”
  Detta strider mot varje fiber i det svenska folket – och mot Sveriges beslut att inte utveckla kärnvapen för cirka 70 år sedan.
 • Dagarna då Sverige och Finland i princip åtminstone kan arbeta för alternativ, är räknade. Det vill säga, för FN-fördraget om kärnvapenavskaffande och FN:s mål om allmän och fullständig nedrustning, alla alternativa policykoncept, som gemensam säkerhet, mänsklig säkerhet, ett starkt FN etc. De kommer inte att kunna fungera som medlare – som t.ex., Österrike och Schweiz. Ingen Nato-medlem kan ge något annat än läpparnas bekännelse till sådana ädla må Nato är inte en organisation som uppmuntrar alternativ. Istället eftersträvar man monopol, såväl som regional och global dominans.
 • Finland och Sverige säger ja till ett militaristiskt tänkande, till ett ’fredsparadigm’ som är genomsyrat av vapen, beväpning, offensivitet (lång räckvidd + stor destruktiv kapacitet), avskräckning och ständigt hot:NATO är den i mänsklighetens historia mest militaristiska organisationen. Dess ledare, USA, har varit i krig 225 av 243 år sedan des grundande år 1776. Varje idé om ickevåld, FN-stadgans bestämmelse om att skapa fred med övervägande fredliga medel (artikel 1 i stadgan) kommer att vara utesluten.

Också intressant? TFF PressInfo # 291: Att hantera förlusten av en nära fiende. Perestrojkan som en utmaning för väst

 • Den politiska uppmärksamheten, såväl som medel, kommer att tendera att övertill militära frågor, bort från att bidra till att lösa mänsklighetens mest akuta problem. Men – vi vet det nu – ursäkten kommer att vara Putins invasion av Ukraina. Finns det någon stor och viktig förändring som inte kan motiveras med hänvisning till det?

https://i0.wp.com/transnational.live/wp-content/uploads/2022/05/arctic58784777-arctic-region-political-map-with-countries-capitals-national-borders-important-cities-rivers-and-lak.jpg?resize=570%2C693&ssl=1

Bild från Strategic Culture
 • Även om alla vet att Arktis inom en snar framtid kommer att bli en region med centrala säkerhets- och fredsbekymmer, har denna fråga knappast diskuterats i relation till de två ländernas NATO-medlemskap. Det krävs dock inte mycket expertis för att se att USA/NATO:s tillgång till Sverige och Finland är en klar fördel i den framtida konfrontationen med Ryssland och Kina där.
 • Som NATO-medlemmar kommer Sverige och Finland, inte bara att acceptera, utan också förstärka årtionden av hat mot det ryska folket, allt ryskt, inklusive rysk-europeisk kultur. Man kommer att säga ja till västvärldens hänsynslösa, underdåniga, kollektiva (olagliga) bestraffning av allt ryskt, upphävandet av Ryssland inom alla dimensioner.
 • I kontrast till detta stod däremot en gång i tiden Finlands president Kekkonen för en politik för aktiv neutralitet, en mellanroll och för skapandet av OSSE. Finland var stolt över att dess invånare kände att varken öst eller väst var en fiende, olika slags jämviktsförhållanden rå Och detta var under höjdpunkten av det första kalla kriget, när Warszawapakten var cirka 10 gånger starkare gentemot Nato än vad Ryssland är idag. Hur och varför? En anledning var att politiken hade en intellektuell grund och ledarna en medvetenhet om vad krig innebar. Så är det inte idag.
 • Utsikten, som ingen Nato-förespråkare talar om, är denna: Med all sannolikhet har vi bara sett den hårda början på ett extremt kallt krig med en ständigt ökande risk för också ett hett krig. Det är USA:s uttalade syfte – och det innebär Nato – att försvaga Ryssland militärt i Ukraina så att det aldrig kan resa sig igen och att undergräva dess ekonomi på hemmaplan genom historiens svåraste, icke-tidsbegränsade och ovillkorliga sanktioner – det vill säga sanktioner som inte kommer att lyftas under en livstid eller mer.
 • Och slutligen, genom att gå med i Nato, kommer de två länderna att tvingas stå på det större västs sida i den framtida förändringen av rldsordningen, där Kina, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika, såväl som enorma icke-västliga regionala sällskap kommer att vinna i styrka.USA:s prioritet nummer ett är Kina. Som NATO-medlemmar kommer Sverige och Finland inte att kunna stå på två ben i framtiden, ett västerländskt och ett icke-västerländskt, utan kommer att gå ner sig och falla tillsammans med väst – USA-imperiet och Nato i synnerhet.

Om du tycker att detta är ett för vågat och pessimistiskt scenario, följer du inte utvecklingen och trenderna utanför själva västvärlden. Tänk också på att ett splittrat och problematiskt USA, EU och NATO just har kommit samman av en anledning: den negativa politiken i att hata Ryssland och mörkläggning av sitt kristallklara medansvar för den konflikt, som förde oss dit vi befinner oss.

Västvärlden har ingen positiv vision längre – dess handlingar handlar om upprustning, hot, sanktioner, demonisering, det självrättfärdiga ”vi-gjorde-aldrig-något-fel” och den åtföljande projiceringen av sina egna mörka sidor på andra, särskilt då Kina.
För små länder att lägga alla sina ägg i en korg, när de har alternativ och att agera utan en aning om utvecklingen under de kommande fem till tio åren, har alltid varit ett recept på katastrof, för krig.

Både Nato och EU agerar i dag som passagerarna gjorde i restaurangen på eleganta, lyxiga RMS Titanic.
Det fanns enorma problem som borde ha lösts för att mänskligheten skulle överleva: klimat, miljö, fattigdom, ojämlikhet, militarism, kärnvapen, etc. De är nu bortglömda. Ekonomisk kris och störningar följde, och sedan kom Corona och tog hårt på alla typer av resurser och energier. Och, slutligen, nu detta krig i Europa med dess underliggande, Nato-skapade, konflikt.

Nu är inte läge att fatta beslut, i ett ögonblick av historisk hysteri och panik. Detta är verkligen ett ögonblick att hålla sig kall.

Man kan bara beklaga att Sverige och Finland saknar den intellektuella kraften att se den större bilden i tid och rum. Nato har haft tid på sig sedan 1949 att bevisa att man kan arbeta för fred. Vi vet nu att Nato inte förmår det. Att gå med i Nato är därför en stor gåva till militarism och framtida krigföring.

*) Var säker på att en analys som denna inte kommer att orsaka någon reaktion i något Natolands media eller bland beslutsfattare, även om den skickas till tusentals av dem.

Föregående artikelTillsammans för Fred och miljö – möte idag!
Nästa artikelNygamla uppgifter: USA finansierar nynazistiska Azovbataljonen i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

14 KOMMENTARER

 1. 14 maj 2022, 10:25
  Ryska utrikesdepartementet: Sveriges och Finlands inträde i Nato upphäver faktiskt deras icke-nukleära status.
  Att Sverige och Finland går med i NATO väcker frågor om deras icke-nukleära status.
  Ryska federationens biträdande utrikesminister Alexander Grushko noterade att uttalandet om Sveriges och Finlands avsikt att gå med i Nato väcker frågor om dessa länders icke-nukleära status, rapporterar RIA Novosti .
  ”Det är välkänt att Finland och Sverige var bland de stater som mest aktivt förespråkade förbud och förstörelse av kärnvapen i världen. Men alliansen förklarade sig kärnvapen, förklarade att den skulle förbli kärnvapen så länge det fanns kärnvapen i världen”, sa diplomaten.
  Grushko noterade att dessa länder kommer att delta i Natos kärnvapenplaneringsgrupp. Samtidigt sa han att det var för tidigt att tala om Rysslands utplacering av kärnvapen i Östersjöområdet.
  Tjänstemannen betonade också att om den nordatlantiska alliansen flyttar kärnvapenstyrkor och infrastruktur till de ryska gränserna, kommer Moskva att svara på detta genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
  Tidigare har Grushko sagt att Finlands inträde i Nato inte skulle förbli utan en politisk reaktion från Ryssland.
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/14/17737244.shtml

 2. Inte bara dumt utan även kriminellt. Nato är en terrorist organisation. Se vad den gjorde mot Libyen, Afghanistan, Irak ; förna Jugoslavien. Nato har (precis som apartheid israel) överhuvudtaget ingen rätt att existera! Om någon tror att Nato skyddar hen behöver hjärnan undersökt. Nato är bankirvampyrens armé med huvudsäte i Lönndon – inget annat, varken frösvars allians eller skydd från hot. Utan en bankirens legoarmé finansierad av medlemsnationernas skatter skatter vars enda riktiga uppgift är att säkra bankirens globala herravälde. Ett annat namn frö det är unipolar världsordning. Genom att stå emot Nato står Ryssland och Kina i framkant av kampen mot bankirens globala diktatur. Världen har vaknat och alltfler länder står bakom Ryssland och Kina. Inom en snar framtid kommer epoken med krig och elände för att säkra bankirerna bli över. Historien står inte på bankirens och därmed Natos sida. Att nu välja ingå i en ”allians” är att välja att vända ryggen till historien coh det kommer både Finland och Sverige att betala dyrt för det.

 3. Finlands anslutning till Nato kan få negativa konsekvenser för landet.
  Statsvetaren Vladimir Karasev är säker på detta. Han berättade om detta i en intervju med FAN.

  ”Om vi ​​tittar på dynamiken i händelserna i länder som ligger i omedelbar närhet av våra gränser och deras försök att komma in i Nato, kommer vi att se att dessa försök slutar illa för dem.
  Georgien minus Sydossetien och Abchazien. Ukraina minus Krim, Donbass och Cherson. Därför bör finländska politiker fundera över sitt lands öde, för att inte gå i minus.
  För för Ryssland kommer den nationella säkerheten alltid att vara högre än ”önskelistan” för finska, svenska och andra tjänstemän och politiker”, konstaterade statsvetaren.

  Tidigare sa Finlands NATO-ambassadör Klaus Korhonen på CNN att hans land inte ser några direkta militära hot från Ryssland. Diplomaten noterade att den finska gränsen är helt säker och tillade att ”vi är väldigt långt ifrån någon form av nukleär situation.” Han menar dock att den särskilda operationen för att denazifiera och demilitarisera Ukraina har lett till drastiska förändringar inom säkerhetssfären, så Helsingfors kommer att integreras i den nordatlantiska alliansen.
  https://riafan.ru/23245517-viiti_v_minus_politolog_ob_yasnil_chem_grozit_vstuplenie_v_nato_dlya_finlyandii

 4. 14 maj 2022, 13:24
  G7:s utrikesministrar säger att de inte erkänner gränsförändringar i Ukraina.
  Efter ett tredagarsmöte i Wangels kommun i norra Tyskland gjorde G7-ländernas utrikesministrar ett uttalande där de sa att G7-länderna inte erkänner förändringar av gränserna i Ukraina och kommer att leverera vapen till Ukraina om det skulle behövas under en längre tid. , rapporterar TASS .
  ”Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla vårt militära bistånd till Ukraina så länge det är nödvändigt”, står det i dokumentet.
  Enligt politiker har Rysslands agerande i Ukraina lett till en försämring av utsikterna för utvecklingen av den globala ekonomin.
  Utrikesministrarna uppmanade Ryska federationen att avsluta ”spannmålsexportblockaden” från Ukraina och kallade det ”bara det första steget”. Texten i uttalandet säger att omkring 43 miljoner människor är ett steg bort från hunger.
  Ministrarna uppmanar också Kina att inte ge assistans till Moskva, att inte kringgå antiryska sanktioner och att inte motivera sina handlingar.
  G7 är en informell internationell klubb som samlar Storbritannien, Tyskland, Italien, Kanada, Frankrike, Japan och USA.
  Tysklands utrikesminister Annalena Burbock anklagade under ett tal vid ett möte med G7:s utrikesministrar Ryssland för ett ”matkrig” runt om i världen. Enligt henne blockerar Ryska federationen exporten av spannmålsgrödor, och livsmedelskrisen är också en del av ”hybridkriget”. Burbock betonade att G7-länderna kommer att motsätta sig detta.
  I mars införde Ryssland ett förbud mot export av spannmål och socker från landet fram till den 31 augusti, med undantag för leveranser under exportlicenser utfärdade av industri- och handelsministeriet .

  • Vem fan bryr vad en samling fåkunniga säger? De representerar inte ens 15% av världens befolkning.

   Ryssland ritar om kartan.Den så kallade G7 kan bara se på.
   Ryssland kan stoppa exporten av vilken vara den vill.

   En glädjande nyhet: Ukraina ”får” inte ”hjälppaketet” om 40 miljarder dollar. Som senatorn Randy Paul uttryckte det så rätt så rätt

   ”My oath of office is to the US Constitution, not to any foreign nation, and no matter how sympathetic the cause, my oath of office is to the national security of the United States of America. We cannot save Ukraine by dooming the US economy.”

 5. 14 maj 2022 klockan 15:55
  Det kollektiva väst har förklarat ett totalt hybridkrig mot Ryssland, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov vid ett möte i rådet för utrikes- och försvarspolitik.
  Diplomaten förutspådde misslyckandet med ”försöken” från väst att isolera Ryssland, eftersom ytterligare närmande mellan Moskva och länder utanför ”den gyllene miljarden” är oundvikligt. Chefen för avdelningen betonade att alla som är redo att föra en oberoende politik nu är under attack av USA.

  Vi står inför valet av en historisk väg. Yttre omständigheter förändras varje dag. Vårt land förändras i takt med omständigheterna. Valet vi gör underlättas av att det kollektiva väst har förklarat ett totalt hybridkrig mot oss. Och det är svårt att förutsäga hur länge allt detta kommer att pågå, men det är klart att konsekvenserna kommer att märkas av alla utan undantag, säger Lavrov.

  Enligt utrikesministern erkänner många experter redan tyst att västvärldens försök att isolera Ryssland inte kommer att bära frukt, och utanför den ”gyllene miljarden” finns en förståelse för att världen blir mer mångfaldig. Lavrov noterade att många länder i Asien och Latinamerika bojkottar antiryska sanktioner och strävar efter verklig frihet att välja utvecklingsvägar, eftersom de inte vill offra sina nationella intressen.

  Tidigare anklagade Lavrov väst för en aggressiv anti-rysk politik. Enligt honom minns Ryssland inte ens under det kalla krigets mest konfliktår en sådan ”synkron” utvisning av diplomater. Utrikesministern är övertygad om att länderna i Västeuropa och Amerika avser att motsätta Moskva till den ”sista ukrainaren”.
  https://news.ru/vlast/lavrov-zapad-obyavil-rossii-totalnuyu-gibridnuyu-vojnu/

 6. EU:s död kommer omedelbart: statsvetaren Rogov om utsikterna för Ukrainas anslutning till Europeiska unionen. Ukrainas anslutning till EU kommer bokstavligen att betyda slutet och solnedgången för Europa, statsvetare, medlem av huvudrådet för den militär-civila förvaltningen i Zaporozhye-regionen Volodymyr Rogov är säker .
  Så samtalspartnern till FAN kommenterade det senaste uttalandet av Rysslands biträdande utrikesminister Alexander Grushko att anslutningen av Ukraina till Europeiska unionen skulle innebära slutet för detta politiska block. ”Detta kommer inte bara att innebära slutet för Europeiska unionen, utan i själva verket början på dödshjälpsprocessen för hela Europa, det vill säga dödshjälp av frivilligt självmord.
  Politisk ukrainism kryddad med nazism och fascism är idag en cancertumör för hela EU. Och Ukrainas anslutning till EU kommer bokstavligen att betyda slutet och förfallet för Europa, som västerländska filosofer har talat så mycket om. Och EU:s död kommer inte bara att vara oundviklig, utan nästan omedelbar!” – sa experten.
  FAN:s samtalspartner noterade ironiskt nog att i stället för europeiseringen av Ukraina, av någon anledning, skedde ukrainiseringen av européer. ”Så mycket har sagts att Ukraina är Europa, och det är nödvändigt att europeisera det, men ändå har det under alla dessa år visat sig precis tvärtom.
  Faktum är att EU har blivit ukrainiserat, och idag ser vi aggressiva skaror av ukrainska flyktingar som försöker skaka sina rättigheter, döda lokala invånare i Polen, råna italienare, skrika om deras rättigheter i Tyskland, bryter mot lagar och kräver att de får ingenting för det ”, – avslutade Vladimir Rogov.
  https://riafan.ru/23246184-smert_es_budet_mgnovennoi_politolog_rogov_o_perspektive_vstupleniya_ukraini_v_evrosoyuz

 7. Om konsumenten (i detta fall Finland) inte betalar bör han kopplas bort och inaktiveras.
  säger Bazhenov om uppsägning av elförsörjning från Ryska federationen till Finland.
  Denna åsikt uttrycktes av en ställföreträdare för statsduman i Ryska federationens federala församling Timofey Bazhenov,om Finlands bortkoppling från rysk elförsörjning.
  Enligt honom är el en vara som man måste betala för. ”Jag anser att beslutet att avbryta leveransen av el till Finland är helt korrekt och rättvist!
  Varje medborgare som använder el vet att du måste betala en månatlig mätare, och i den meningen skiljer sig Finland inte från andra konsumenter av rysk el.
  Minns att Inter RAO natten mot den 14 maj stoppade elförsörjningen till Finland. Redan vid ett tiden på morgonen slutade den skandinaviska staten att ta emot el från Ryssland.
  – Naturligtvis kommer Finland att ha svårigheter, och det tror jag att de redan har. För enligt mina uppgifter köper Finland från Ryssland ca 35% av all el som används i landet.
  Det är omöjligt att hitta vissa kapaciteter åt gången. Naturligtvis använder de nu reservgeneratorer och kommer att försöka byta förbrukning till andra källor, men de framkallade en viss magnetisk kris för sig själva genom denna uteblivna betalning.

 8. EU kommer inte att acceptera Ukraina, och tala om en möjlig start av registrering för landets inträde kommer att förbli tal för att trösta och uppmuntra president Volodymyr Zelensky.
  Detta är Den ledande forskaren vid Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, statsvetaren Sergey Fedorov är säker på.
  Med största sannolikhet kommer detta att vara en ren demarch – bara för att muntra upp Ukraina och sedan fördröja adoptionsprocessen i många år, om inte decennier.
  Turkiet har gått med i Europeiska unionen i 50 år! Och det finns inget slut på detta. Dessutom, för att acceptera Ukraina] i Europeiska unionen, behövs ett enhälligt beslut av alla länder som finns där.

  Macron, med all sin sympati för dagens Ukraina, är den ende som ärligt sa att du naturligtvis kan ansöka och fylla i några dokument, men allt detta kommer att ta väldigt lång tid – decennier! I detta avseende talar Macron sanning om utsikterna för Ukrainas anslutning till EU.
  Tidigare har Rysslands biträdande utrikesminister Alexander Grushko sagt att Ukrainas eventuella inträde i Europeiska unionen skulle innebära slutet för organisationen.
  ”Om Europeiska unionen verkligen inkluderar i sin sammansättning denna stat, där nazistiska grupper styr showen och nazistisk ideologi regerar, vilket är oförenligt med europeiska värderingar, kommer detta att innebära slutet för Europeiska unionen”, betonade viceministern .

 9. Varför begär USA vapenvila nu? Den 13 maj ringde försvarsminister Lloyd J. Austin upp Rysslands försvarsminister Sergei Shoigu och uppmanade till ett omedelbart vapenstillestånd i Ukraina samt betonade vikten av att upprätthålla kommunikationslinjer.
  USA strävar efter en vapenvila i Ukraina! Uppmaningen pekar på en snart kommande kollaps av de ukrainska styrkorna.
  Ukraina förlorar upp till 15 000 man per månad till kriget. Det totala antalet ukrainska offer, döda och skadade, är troligen redan 50 000.
  De vapen som USA och andra tillhandahåller är inte tillräckliga för att upprätthålla kriget. Ukraina har bara 3 dagars reserver av diesel och bensin kvar. Huvuddelarna av dess styrkor är orörliga och blir omringade av ryska styrkor. Deras situation är hopplös. Pentagon vet givetvis allt detta och det var därför Austin inledde samtalet och bad om vapenvila.
  Den ryska sidan kommer inte att gå med på en vapenvila. Åtminstone inte om inte ”västern” erbjuder sig att ta tillbaka några av de 6 400 sanktionsåtgärder som det har inlett mot Ryssland. Det finns nyligen ett antal andra frågor som också går till Rysslands fördel:
  De ekonomiska utsikterna för Ryssland är goda. Det kommer att få en rekordskörd av vete. Dess interna åtgärder för att kompensera för resultatet av sanktioner fungerar. Motsanktioner som Ryssland nu har inlett mot sina fiender börjar bli effektiva.
  Ungern har blockerat europeiska sanktioner mot rysk olja.
  Turkiet saktar ner om inte förbjuder det kurdvänliga Sveriges och Norges inträde i Nato.
  De amerikanska vapenleveranserna till Ukraina kommer att upphöra den 19 maj om inte kongressen godkänner auktoritet för nya.
  Senator Rand Paul har hållit upp den erforderliga räkningen med det ganska rimliga kravet att få en generalinspektör att granska vart de 40 miljarderna ”för Ukraina” kommer att gå. Demokraterna kommer säkerligen ogilla det.
  De amerikanska bensinpriserna har nått rekordhöga .
  De europeiska naturgaspriserna har också ökat efter att Ukraina blockerade flödet från Ryssland genom en av rörledningarna och medan flödet genom Yamal-rörledningen i Polen har stoppats på grund av ryska motsanktioner.
  Le Monde har verifierat och publicerat en video som visar en ukrainsk ”frivilligbataljon”, ledd av en känd brottsling, som torterar ryska krigsfångar.
  Ryssland har publicerat nytt material om USA:s militära biologiska ”forskning” i Ukraina. Andra länder kommer också att ha frågor om dessa aktiviteter.

 10. Ivan skriver ”USA strävar efter en vapenvila i Ukraina! Uppmaningen pekar på en snart kommande kollaps av de ukrainska styrkorna.”

  Det tycks stämma. Detta är en översättning från RT, och notera att information inte kommer från eller via ryska källor. Detta visar även varför den svenska regimen, läs USA, är så angelägen att stoppa er från att läsa fakta information från RT. Ladda ner psiphon3.exe och PsiphonAndroid.apk

  Notera särskilt att:

  ”Kanadensisk krypskytt ”besviken” med verkligheten i Ukraina Men även frivilliga med stridserfarenhet i länder som Irak och Afghanistan uppger det detta krig är på en annan nivå, med en brittisk ex-Royal Marine som säger att ”We’re the underdogs här och vad du än säger om ryssarna, de är en professionell armé och de använder mycket av högteknologisk [utrustning].”
  https://www.rt.com/news/555128-canadian-sniper-wali-ukraine/
  Den information kommer direkt från personen, inte varken från eller via ryska kanaler.

  Översättning:

  Utländska militära volontärer delar med sig av sina erfarenheter av striderna i Ukraina
  https://www.rt.com/news/555387-ukraine-foreign-volunteers-experience/

  Fighters från flera länder klagar över korrupta befälhavare, självmordsuppdrag, dålig utrustning och underrättelsetjänst i Ukraina Enligt ukrainska tjänstemän har över 20 000 utländska medborgare från 52 länder anlänt till landet att delta i den pågående militära konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Dock, några har delat med sig av sina erfarenheter och hävdat att de blivit ombedda att delta i självmord uppdrag, andra klagar över korrupta befälhavare och liten eller dålig utrustning.

  Mamuka Mamulashvili, som tjänstgör som befälhavare för den georgiska legionen – en internationell brigad som bildades i Ukraina 2014 – sa till tidningen Telegraph i Storbritannien att han uppskattar att ”70 % av människor som har kommit ut för att gå med i den internationella legionen har redan vänt tillbaka”, och tillägger det de som kommer in i landet är för otåliga för att se strid. ”Det här är inte krigsturism,” han säger.

  En volontär från Storbritannien, Matt Robinson, som tjänstgör som militär tränare i Kiev, noterade att många av de utländska medborgare som kommer in i landet är allvarligt oförberedda på vad som väntar dem som några av rekryterna har inget annat än enkel jakt-erfarenhet och grundläggande överlevnadsförmåga.

  ”Du kommer sannolikt att drabbas av beskjutning långt innan du någonsin kommer att få chansen att byta eld med vem som helst, vilket är vad de flesta människor vill göra”, varnade han och noterade att konflikten mellan Ryssland och Ukraina är i första hand ett artillerikrig, där soldater tillbringar större delen av sin tid med att ta skydd snarare än skjuter på varandra.

  Läs mer: Kanadensisk krypskytt ”besviken” med verkligheten i Ukraina Men även frivilliga med stridserfarenhet i länder som Irak och Afghanistan uppger det detta krig är på en annan nivå, med en brittisk ex-Royal Marine som säger att ”We’re the underdogs här och vad du än säger om ryssarna, de är en professionell armé och de använder mycket av högteknologisk [utrustning].”
  https://www.rt.com/news/555128-canadian-sniper-wali-ukraine/

  Utländska krigare är också enligt uppgift skyldiga att underteckna treårskontrakt när de ansluter sig till Ukrainska väpnade styrkor, och många frivilliga, i hopp om att undvika att göra en sådan långvarig laglig engagemang, försöker nu verka oberoende av ukrainska militära enheter.

  Men det innebär i sig betydande risker, enligt Michael, en före detta amerikansk militär, som hävdar att sådana rekryter tenderar att ha uppdrag som ingen annan vill göra och kan avsluta upp att hamna i farliga situationer utan avgörande information.

  ”Du kan sluta som kanonmat om du har fel befäl, och det är farligt att sätta in dig själv in på ett slagfält utan att koordinera med andra – du kan bli dödad av din egen sida.” sa Michael. ”Det finns också korruption med grundläggande utrustning som saknas. Det kommer att finnas vapen utan ammunition, eller saknad kroppsrustning eller medicinskt kit. Vi är alla angelägna om att slåss, men det är de inte precis gör det enkelt för oss.”

  Inom några dagar efter Rysslands militära angrepp på Ukraina lovade regeringen i Kiev visumfrihet inresa för utlänningar som är villiga att ta till vapen mot Moskvas styrkor. Men rekryteringen ändrades i mars till att tillåta enbart de med militär erfarenhet, och stoppades helt efter en talesman för Ukrainas så kallade ”internationella legion” uppgav att skicka otränade frivilliga till fronten blev mer av ett hinder än en hjälp, och tillräckliga förråd av skjutvapen och ammunition fanns inte.

  Samtidigt har Moskva påmint utlänningar som försöker slåss i Ukraina att de som legosoldater inte ges status som kombattanter enligt internationell rätt.

  Ryssland attackerade grannstaten i slutet av februari, efter Ukrainas misslyckande med att genomföra villkoren i Minsk-avtalen, som först undertecknades 2014, och Moskvas slutliga erkännande av Donbass republikerna Donetsk och Lugansk. De tysk- och fransk- förmedlade protokollen var utformad för att ge utbrytarregionerna särställning inom den ukrainska staten

  Kreml har sedan dess krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som kommer gå aldrig med i det USA-ledda militära NATO-blocket. Kiev insisterar på att den ryska offensiven var helt oprovocerat och har förnekat påståenden att man planerade att återta de två republikerna med våld.

 11. Att det mycket väl kan röra sig om en snart kommande kollaps av de ukrainska styrkorna styrks även av den alltmer intensiva amerikanska krigspropagandan genom svenska media, främst DN. Exempel:

  —”Ann Linde – Den ryska regimen kan hota med giftattacker” (AB) Men det är ju mycket välkänt att det är USA som sysslar med biologiska vapen. Inte Ryssland. De USA finansierade och USA drivna 30 biovapenlabben i Ukraina och 330 amerikanska biovapenlabb i världen. Vi vet nu att covid kom från USA, avsiktlig frisläppt eller kanske misslyckat experiment att studera spridning av patogener. Det vet vi inte.

  —”Putins strategi för att ta över östra Ukraina” (DN) Inte ett ord om Biden’s strategi för att ta över hela Ukraina.

  —”Förbud mot de flesta utlandsresor oroar pandemitrötta kineser” (DN) En otrolig tirad med en uppsjö av påhittade fantasifulla lögner. Det finns inget förbud, men regeringen har avrått mot utlandsresor. Shanghai smittan kom ju från utlandet. Faktum är att 98% av Kina fungerar helt normalt, men mycket vaksamt. Jag upplever det ju själv dagligen på plats.

  —”Xi lär hålla covidlinje ’så länge det går’”, (DN) Lögn, det är inte XiJinping som bestämmer det utan folkviljan är kristallklar och uttrycksfull och Xi har skyldighet att följa den. Primärt gäller att rädda liv. Inte som i Sverige där man helt enkelt lämnade tusentals att dö, och till och med gav dödshjälp med morfin till äldre.

  —”Därför har Sverige få andra alternativ än Nato om Finland går med” (DN) En typisk supervinklat propaganda stycke direkt efter förebilderna och propagandahandböckerna i Tredje Riket. Fakta är minst sagt bleknad och genomskinlig.

  Propagandan att gå med i den amerikanska terrororganisation NATO är massiv. Precis som propaganda 1933 att rösta på nazistpartiet. Historien går igen. Dessutom lika effektiv. NATO är ett av USAs verktyg för att genomföra sin tilltänkta globala monocentrala militärdiktatur, samma målsättning som en gång Hitler. En gång Sverige har skrivit på står Sverige i realitet under USAs kontroll, militärt, politiskt, kulturellt, och ekonomist. Avsikten är på sikt att avskaffa nationalstaten och göra Sverige till en amerikansk kontrollerad koloni. Massimmigrationen var ett steg, massövervakningen att säkerställa kontroll av folket ett annat. Censuren en annan.

 12. Detta historiskt idiotiska och mest korkade under hela 2000talet kommer nu att ske. Söndag idag,och har ändå genom hela veckan tänkt att detta historiskt idiotiska farliga korkade kommer Sverige ändå inte göra (trots den ensidiga vidriga debatten)Men nu söndag idag, inser jag att detta historiskt största misstag, och så helt idiotiska kommer att ske. Det är klart nu. Det är häpnadsväckande korkat idiotiskt,farligt och fan jag finner inga ord ens ärligt talat. Sverige ska in i NATO,hela Östersjön militäriseras åt skogen också, och det är bara otrolig korkat upprustning som gäller nu över hela Europa. Herre Jesus asså, till Washington maffians största glädje nu för åratal och även decennier framöver. Äh är så förvirrad fattar inte hur man kan vara så här historiskt korkade bara

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here