DN Debatt. ”Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?” – Finns ett svar?

30
3307
Värnpliktiga. Försvarsmakten.

Idag publiceras en viktig artikel på DN Debatt. ”Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?”

Alla läsare har inte tillgång till texten. Jag tycker att den är mycket bra och återger utdrag, med en avslutande kommentar.

Författare är:

Hans Blix, fd utrikesminister (L)

Rolf Ekéus, fd ambassadör Washington och nationalitetskommissarie OSSE

Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) och vice ordförande Utrikesutskottet

Birgitta Hambraeus, fd riksdagsledamot (C)

Sven Hirdman, fd statssekreterari försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva

Carl-Magnus Hyltenius, fd nedrustningsförhandlare och ambassadör i Köpenhamn

Thage G Peterson, fd försvarsminister (S) och Riksdagens talman

Pierre Schori, fd biståndsminister (S) och FN-ambassadör

Maj Britt Theorin, fd statssekreterare nedrustningsfrågor och riksdagsledamot (S)


DN Debatt. ”Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?”

Inledningen:

Nio fd politiker och ambassadörer: Sverige vågar inte längre föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik utan tyr sig till USA.
Det motiveras med Rysslands aggressiva och repressiva politik. Men den nya politiken har bidragit till en ökad spänning i Nordeuropa när Sverige hamnat på konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland.

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik präglas numera i anmärkningsvärd hög grad av osäkerhet och oro. Nyligen genomdrev riksdagens borgerliga partier ett riksdagsuttalande om att Sverige förbehåller sig rätten att söka medlemskap i Nato om vi skulle anse det nödvändigt – Nato-optionen. Det är egentligen en självklarhet. Sverige är ju en suverän stat. Genom att göra ett särskilt riksdagsuttalande som regeringspartierna inte stod bakom, skapades bara osäkerhet om svensk säkerhetspolitik. Regeringen å sin sida markerade att man står fast vid den svenska alliansfriheten. Bra så. Men problemet är att Sverige under senare år blivit så beroende av USA att våra anspråk på ”alliansfrihet” har ett allvarligt trovärdighetsproblem. Under det kalla kriget kunde Sverige föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” var en säkerhetspolitisk doktrin som vi i Sverige år efter år konstaterade ”tjänade oss väl”. (Slut på inledningen). Nedan följer utdrag ur artikeln.

 • Genom ett ”för våra förhållanden starkt försvar” (under det kalla kriget) kunde vi säkerställa att ingen kuppartat skulle kunna ta kontroll över svenskt territorium, och hota motståndaren därifrån.
 • Sverige vågar inte längre föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik utan försöker ty sig till USA så nära som möjligt. Det motiveras med Rysslands aggressiva och repressiva politik. Men är hotet från dagens Ryssland verkligen större än från det kalla krigets Sovjetunionen? Då ansågs Sovjetunionens och Warszawapaktens militära kapacitet ungefär jämbördig med Nato:s. I dag, trots rysk återupprustning, är USA:s försvarsutgifter ungefär tio gånger högre, och de europeiska Nato-ländernas sammanlagt tre gånger högre än Rysslands. Även om man tar hänsyn till den lägre kostnadsnivån i Ryssland kan man räkna med att USA/Nato:s militära kapacitet är flera gånger större än Rysslands. Och Rysslands svaga ekonomi gör att denna styrkebalans knappast kommer att ändras till Rysslands fördel under överskådlig tid.
 • Sveriges nuvarande USA-anpassning innebär att vi offrat mycket av vårt utrikespolitiska oberoende och våra möjligheter att konstruktivt bidra till konfliktförebyggande och avspänning i världen. Vi ser hur USA:s påtryckningar fått Sverige att överge sin väletablerade politik mot kärnvapen och avstå från att underteckna det i FN framförhandlade Fördraget om Kärnvapenförbud, som nu har trätt i kraft. Men framför allt har den nya svenska politiken bidragit till en ökad spänning i Nordeuropa genom att Sverige hamnat på konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland, helt i strid med våra säkerhetspolitiska intressen.
 • Den nya svenska politiken har bidragit till en ökad spänning i Nordeuropa genom att Sverige hamnat på konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland, helt i strid med våra säkerhetspolitiska intressen.
 • Den amerikanska krigsmakten, som under det kalla kriget i stort sett var frånvarande från Östersjöområdet, är sedan tio år i hög grad närvarande med såväl örlogsfartyg som krigsflygplan. De deltar i en mängd militära övningar riktade mot Ryssland i hela det nord­europeiska området – i Östersjöområdet och på Nordkalotten – antingen unilateralt eller tillsammans med andra Nato-stater och med deltagande även av Sverige och Finland.
 • Det enda verkligt allvarliga hotet mot Sveriges säkerhet är sålunda en stormaktskonflikt i Europa och i vårt närområde.
 • För en mindre nation har det ett stort värde att bedriva en trovärdig och förutsebar säkerhets­politik. Finland, Schweiz och Österrike är goda exempel på det men knappast Sverige.
 • Det kräver en reviderad svensk säkerhetspolitik, som tar till vara erfarenheterna från världskrigen och det kalla kriget och som baseras på sakliga intresseanalyser. För en mindre nation har det ett stort värde att bedriva en trovärdig och förutsebar säkerhets­politik.
 • Ett medlemskap I Nato löser inte Sveriges säkerhetsproblem utan gör oss mer utsatta.
Kort kommentar:  Den kraftfulla artikeln är mycket bra. Det är nödvändigt att försvars- eller utrikesministern går i svaromål tycker jag. Men kommer de att göra det? Vågar de? Artikelförfattarna tar inte direkt upp frågan om Sverige bör sträva efter lika bra relation till Ryssland som till USA. Detta brukar jag förfäkta då och då. Då skulle vår säkerhet förbättras, och parterna (USA/Nato och Ryssland) skulle sannolikt försöka minska sin aggressiva framtoning och oblyga försök (av USA för närvarande) att påverka vår självständighet. Man kan tycka att författarna inte riktigt besvarar den fråga de ställer i titeln. Min bedömning är att detta beror på ökad kamp om naturresurser och produktionsförhållanden i en globaliserad, eller bättre uttryckt, en imperialistisk värld. (Jag har publicerat denna kommentar i ”Ifrågasätt” till artikeln i DN.). Därtill har vi det starka militärindustriella komplexet som redan dåvarande USA-presidenten, general Eisenhower, varande för, redan för drygt 60 år sedan.
Föregående artikelDN Åsikt: ”Läkare som låter patienter gå före bryter mot etiken”
Nästa artikelNatos russofoba presschef Ben Nimmo blir chefs-övervakare på Facebook
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

30 KOMMENTARER

 1. Ja, det finns ett enda och enkelt svar; vår neutralitet ägde trovärdighet så länge vi hade ett förhållandevis starkt försvar, och kunde hävda oss på eget territorium. ”Våra” politiker la ner det, det finns bara spillror kvar, vi kan inte längre hävda oss ens på eget hav. Politiken sår nu vad den sått sen 70-talet.

  Den som hävdar svensk neutralitet måste börja med att kräva minst 100 miljarder till försvaret årligen över decennier. Dagens ”upprustning” är ingen upprustning, utan tillfälliga små penningtillskott som strax följs av mer penningbrist.

  Utan eget avskräckande försvar ingen neutralitet. ”Ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans”.

  • Håller inte med Fredrik. Sverige hade börjat bli en lydstat redan innan den stora nedmonteringen. Att nu satsa mer pengar på ett felinriktat försvar som provocerar mer än det skyddar är vansinne.

   • Så oväntat… Sverige är ingen lydstat, vare sig då eller nu. Nedmonteringen av försvaret antog katastrofala proportioner i direkt anslutning till sovjetkollapsen, då troddes allmänt att Ryssland skulle bli en demokratisk rättstat, trots ryska imperiets långa tradition av envälde och vasaller. Ryssland är åter Ryssland, ortodoxt och inåtvänt, ganska skönt för omvärlden.

    Det är typiskt att samma vänster som alltid motarbetat Sveriges nationella försvar inte vill hjälpa till att bygga upp det trots att det inte ens syftar till att försvara oss mot socialismen längre, utan bara mot ärkefienden sen 1700-talet. Nu får vänstern helt rättvist avnjuta vår Nato-anslutning, som tack för sin fega insats.

  • När den svenska försvaret var som starkast skulle den ha klarat motstånd mot Sovjetunionen i högst en vecka tycker jag mig ha läst någon gång för länge sen. Sedan räknade man med NATO, fast inte officiellt förstås.

   Annars, hur länge skulle Sverige numera klara sin försörjning om Kattegatt spärrades?
   Vi importerar över hälften av vad vi äter, till exempel. Vägar och järnvägar mellan Norge och Sverige har inte direkt en enorm kapacitet och vid krig är frågan om de kvarvarande norska hamnarna (Olso spärras samtidigt som Göteborg om Kattegatt stängs) skulle ha kapacitet över för det svenska och det finska godset.
   Öresundsbro torde vara bland det första att slås ut. Nordsjöhamnar skulle behöva ersätta de polska och tyska Östersjöhamnarna. Att försörja Norden, Baltländerna, Polen och Tyskland från Medelhavet och Atlanten känns vanskligt, så där på en höft (på Sovjettiden var försörjningen av Baltikum, Polen och Centraleuropa fis bekymmer, nu är det NATOs).

   Nato har troligen förstås räknat på eländet men jag har aldrig läst någonting i ämnet. Stridspittarna brukar inte skriva om detta ”störande” ämne. Logistik är ju för trivial för att krigshetsare skall bry sig. De flesta är överviktiga nuförtiden och då är minskad intag av föda bra för folkhälsan… en tag.

   För en gång skull hade Mogens Glistrup rätt som ansåg att Danmarks försvarsutgifter skulle läggas på vettigare saker och att det räckte med en rad telefoner på var sin stolpe längs med kusten, kopplade till en central svarare som spelade upp ”vi ger oss” på ryska.
   Inte ordagrant så, men något i den stilen påstods den gamle busen sagt.

 2. Jag har lagt in följane kommentar i DNs ”Ifrågasätt”:
  Artikelförfattarna är gamla, kloka och erfarna. Det de talar för är helt enkelt sunt förnuft. Men jag har en invändning. Det råder ingen som helst osäkerhet om vad Sverige kommer att göra i en kritisk säkerhetssituation. Sverige är fullkomligt insyltat i Nato och har ovanpå det hemliga specialavtal med USA Den så kallade alliansfriheten är bara desinformation för att hålla den svenska allmänheten lugn.

  Det efter Sovjetunionens fall kraftigt försvagade Ryssland har utsetts till den onde fiende som USAs militärindustriella komplex behöver när ”kampen mot kommunismen” inte längre duger som förevändning för rustningsindustrins affärer.. En fiende som inte har en chans att stå emot ett väpnat angrepp från USA/Nato utan sitt kärnvapeninnehav. Och Sveriges aktivistiska vapenlobby sluter upp utan förbehåll .

  De har inga sakliga argument som håller för en kritisk granskning. Istället ägnar de sig i gammal klassisk McCarthystil åt att stämpla alla förespråkare för nedtrappning, dialog och gemensam säkerhet som ”Putinkramare” i förlitan på att den som skriker högst och har de starkaste röstresurserna ska få rätt. Det är glädjande att det sunda förnuftet den här gången har fått utrymme på DN Debatt.

 3. ”DN Debatt. ”Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?” – Finns ett svar?”

  Ja, det finns det.
  Politiker och etablissemang har velat byta ut ”sin” mot ”vår”.
  Nämnda politiker tillåter inte längre Sverige som nation med egen profil.
  Våra politiker har sedan några decennier gjort allt för att utplåna Sverige som det tidigare varit bekant för folket till förmån för en internationalisering och integrering med omvärlden.
  Med tillägget för den delen av omvärlden som politikerna själva betraktar som ”demokratisk”.

 4. Med svagt försvar och följsam anslutning till den brittiska geopolitiken, som dominerar hela Västvärlden, har Sverige blivit helt beroende av att presidenterna Putin och Xi kommer på utvägar gynnsamma för alla sidor ur de provokationer, ultimatum och dödlägen som geopolitikerna ständigt orkestrerar för att eskalera en öst-västkonflikt till randen av ett världskrig, en het konflikt som bara skall låsa Ryssland och Kina i valet att antingen backa undan eller gå med på kärnvapenkrig. Jag håller med den amerikanske fd. senatorn Mike Gravels uttalande i lördags den 1.2 2020:
  – Jag anser att vi är de mest tursamma människorna i världen just nu, beroende på det sakförhållande att vi har en ledare som Putin i Ryssland och Xi i Kina, som kan erbjuda en tillbakahållande kraft mot den amerikanska ledningens otyglade imperialism. Vi har tur som har dessa sofistikerade ledare på den andra sidan som hanterar frågan, enligt min mening, på ett mycket intelligent sätt.
  Det var slutorden från senator Mike Gravel i ett forum som diskuterade nödvändigheten att vända försämringen av de rysk-amerikanska relationerna med en ny paradigm, eller riskera kärnvapenkrig. På ett virtuellt rundabordsforum under rubriken: “Worsening U.S.-Russian Relations—Reverse Them with New Paradigm, or Face Nuclear War.” Se honom vid 3:28:24 på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210213-forum-us-russian-relations Vid rorumet medverkade Helga Zepp-LaRouche Saturday, och fd CIA officeren Ray McGovern, fd U.S. Senator Mike Gravel, Edward Lozansky, Alex Krainer, and Schillerinstitutet Harley Schlanger och Diane Sare.

  På engelska: ”I think we are the luckiest people in the world today right now by the fact that we have a leader like Putin in Russia and Xi i China, who can offer restraint to the unrestrained imperialism of the American leadership. We are lucky to have these sophisticated people on the other side who are handling the issue in my mind in a very intelligent fashion”.

 5. Jag tror även jag att det är tur att vi har en konflikt mellan USA, Ryssland och Kina.
  Skulle dessa tre gå samman och besluta sig för att gemensamt gynna sig själva så kan resten av världen betrakta sig som slavar.

 6. Hotet kommer inte från öster, utan från USA. USA är en av historiens i särklass aggressivaste stormakter. Det är inte bara utrikespolitiska oberoende som offrats, utan oberoendet politiskt, ekonomiskt och kulturellt. USA dikterar vad Sverige tillåts köpa och bruka. Det är inte bara en fråga om att våga, USAs ständiga hotelser med sanktioner kan allvarligt skada Sverige, och lika mycket försämrade relationer

 7. Karl W påminner oss om Goebbels; om en lögn upprepas tillräckligt många gånger bir den en sanning.

  Sverige har en historia, oberoende av både USA och vad Karl W vill få oss att tro. I den historien mötte det svenska riket det ryska på slagfältet, och besegrades grundligt, av rent kvantitativa orsaker. I Sverige ingick det som numera kallas Finland, som har en svenskspråkig befolkning längs kusten. Finland erövrades av ryska imperiet 1809.

  I Sverige kallas Ryssland ”arvsfienden”, dvs den fiende vi har i arv sen tidigare generationer, i minst trehundra år. Ryssland blev arvsfienden innan USA bildades. Arvsfienden befinner sig i en av sina traditionella transmutationer, hos dem kallas det ”stor oreda”. När rysk oreda upphört genom blodig diktatur är det dags för grannarna att oroa sig, i västeuropa ledde det till bildandet av Nato, en försvarspakt med två syften; att hindra invasion österifrån, och att hindra medlemsländerna från att kriga internt. Nato har varit mycket framgångsrikt och sina medlemmar till oerhört stor hjälp. Alla Natos europeiska medlemmar utom UK är numera oförmögna att föra krig mer än en dag, sen är ammunitionen slut.

  • Fredrik
   Fast denna gången var det du som upprepade en lögn. Alla vet att USA är ”en av historiens i särklass aggressivaste stormakter.” Således hade Karl W rätt och du fel. Och fel hade du igen när du försöker lura i oss att NATO är en försvarspakt. NATO handlar helt om anfall och expansion.
   Två lögner i rad! Undrar vem det påminner oss om?

  • Det är sant, Sverige har en historia, den går inte att ändra på hur man än försöker, och den är inte samma sak som nutiden. Sverige var en aggressiv erövrings makt, som en gång kontrollerade stora delar av norra Europa och vid olika tider ockuperade Norge, Danmark och Finland och delar av Ryssland, omkring 1700. Sverige tvingade finländarna att byta språk och religion. Finländarna kunde själva välja att konvertera. Alternativet var halshuggning. Trettioåriga kriget (1618-1648), slaget vid Narva (1700-1701) var början. Så småningom kommer vi till slaget vid Poltava 1709, där svenska armen förintades av Ryssland, KarlXII tog till harvärjan och flydde, Ryssland ockuperade sedan stora delar av dåvarande Sverige, huvudsakligen nuvarande Finland och en del kustområden. Sedan anföll svenskarna Norge, och det slutade när KarlXII sköts i Fredriksten 1718, nuvarande Halden. Till denna dag debatteras om kulan kom från Norge eller Sverige, svenskarna var krigströtta. Ryssarna fortsatte att hålla svenskarna på plats, och inte förrän Freden i Nystad 1721 blev det bättre ordning. Att NATO bildades för att förhindra en Sovjetisk kommunistisk expansion västerut är sant, men det var 70 år sedan. Sovjet är borta, men inte NATO, som nu på samma sätt som Sovjet då försökte expandera västerut, arbetar nu USA med NATO som verktyg på att expander österut. Sovjets avsikt var att sprida ideologin kommunismen, en form av diktatur, USA avsikt är att sprida en annan form av diktatur, som dom kallar demokrati. I inget fall tillåts något folkinflytande eller folkstyre.

  • Det är väl OK, men jag föreslår att städa ut de som inte vet vad dom gör ur Sveriges ledning och riksdag innan vi börjar förlåta.

 8. Nato bildades efter sovjets bestående ockupation av östeuropa, och har aldrig haft en offensiv roll. Under den sovjetiska ockupationen bestod de stående arméerna av tre gånger fler stridsvagnar på den sovjetiska sidan än på Nato-sidan, 4500 mot 1500. Sovjet var alltså adekvat utrustat för att anfalla västerut, medan Nato aldrig var utrustat för fälttåg österut. Nato hade två uppgifter; att hindra röda arméns anfall och att hindra krig mellan västeuropeiska stater. Framgångsrikt utfört.

  USA har mycket liten trupp i norra Europa, ingen i skandinavien, USA har ett vapenlager i Norge. De baltiska staterna har några stycken amerikanska plan parkerade som en påminnelse till ryssarna om vem de börjar bråka med om de försöker invadera en tredje gång, men det är nog inte så aktuellt. Balterna är rädda förstås, de har en rysk femtekolonn bosatt inom sina länder som ett minne av sovjetockupationen, och oroar sig för ryssarnas idéer om vad Putin kallar ”det nära utlandet”. Ryssar bosatta utomlands. Balterna vill ha amerikaner på plats, de uppfattas som fredsskapande.

  USA har flyttat delar av sin tyska verksamhet till Polen, men totalt är engagemanget ändå bara tio procent av jämfört med kalla kriget. Det beror på att kalla krigets primära aggressor gjorde konkurs 1989, till allas lättnad. Nittio procent av amerikansk personal togs hem från USA när sovjet kollapsade.

  • Utmärkt sammanfattning Fredrik. Klar, koncis och korrekt. Den ryska femte kolonnen i baltstaterna är ett intressant kapitel i sig. Sovjet använde ju denna ”settler” politik för att bryta ner gamla strukturer. Kina använder samma princip i sina kolonier Tibet och Mongoliet. Turkiet gör det på norra Cypern. Konstigt nog kallas det inte krigsbrott i dessa sammanhang.

   • Tja, USA använde exakt samma teknik i Nordamerika och dessutom ett av historiens mest mordiska ”settler” politik för att bryta ner indianerna…Konstigt nog kallades det inte krigsbrott! (Man kan ju bara hånskratta åt denna enögda idiot som kallar sig Åkerblad…Hur många dumma spån kan det få finnas på ett litet forum som detta?)

   • Nej, Kina använder ingen “settler” politik. Verkligheten är den motsatta. Främst ungdomen har nu genom dessa massiva utbildningsprogram både fått språkkunskaper och yrkeskunskaper och genom WeChat får man tips, så stora horder från Tibet, Xinjiang, eller Inre Mongoliet drar nu österut i Kina för att jobba, tjäna pengar och bli oberoende. Just därför går klanerna i taket och demonstrerar mot att deras språk ”utrotas”, vilket inte är sant, när ungdomen bryter sig loss från hederskulturen, klan-väldet och dess kontroll. Uigurernas hemland heter Altishahr och ligger i södra delen av Xinjiang där dom utgör 90% av befolkningen, och tidigare fanns det ungefär 50% fler, huvudsakligen yngre, som ville jobba än det fanns jobb. Med nya kunskaper hittar man nu jobb österut. I resten av Kina är det brist på arbetskraft. Det är just detta som ligger till grund för den intensiva propaganda dreven som ni utsätts för av svenska media där man ljuger och sprider rykten om läger, tvångsarbete, kultur och religionsförföljelser. Vad som händer är att Kina har förstört USAs rekryteringsgrund av missnöjda fattiga människor. USAs bojkott av tomater och bomull från Xinjiang har till syfte att skapa arbetslöshet och misär för lokalbefolkningen för att skapa ett missnöje och återskapa rekryteringsbasen av USA terrorister och skapa oroligheter. De falska ryktena om tvångsarbete, läger och förföljelser är bara propagandan och lögn och propagandaverktygen. Jag gjorde själv samma sak när jag var ung. Luffade runt, jobbade och reste. Inklusive Asien.

  • Nato aldrig haft en offensiv roll? Lägg ner din löjliga desinformation Fredrik det är bara efterblivna som Åkerblad som går på sådana horribla påståenden! Nato gör ju inget annat än krigar runt om i världen hur f-n kan man missat att läsa om det? Står om krigen och bombningarna t o m i MSM-blaskor…

  • Sovjet var faktiskt uttalat expansiva, man ansåg att kommunismen var den framtida universallösningen för hela världen, man bearbetade som bekant Kina med flera som blev kommunistiskt och fler andra länder. NATOs närvaro som du säger gjorde det för ”dyrt” militärstrategiskt att försöka militärt expandera västerut i Europa. Det blev kalla kriget, och USA tyckte sig se spioner och kommunister gömda i varenda buske och papperskorg. McCarthyismen. Just nu pågår McCarthyismen Akt II bara att nu ser USA ryssar och kineser i varenda buske och papperskorg. Chansen att Ryssland skulle idag försöka militärt expander västerut är noll, än mindre Kina. Däremot vill allt fler se att jänkarna åker hem och avslutar ockupationen sedan 70 år. Nu är det USA som tydligt arbetar på att expandera både i Europa och Asien.

 9. Undrar om det är Fredrik Malm som döljer sig bakom signaturen Fredrik. Ideologisk förblindning associerar man ju till. Med tanke på USA:s alla styrkor och baser i Japan, Tyskland m.fl. länder kan man ju undra vem som är ockuperad av vem. Man har fast trupp i Norge, som inte längre har något eget försvar.

  • USA har över 1,000 militära baser på främmande mark som även sysslar med spioneri och utveckling av biologiska vapen. Japan, Sydkorea, Tyskland och även Norge är bara toppen på ett massivt isberg.

 10. Fredrik/Thomas Åkerblad.. Ryssland är redan sedan lång tid demoniserat i väst.
  Varför kommer du/ni inte ihåg hur de målade Putin med blodet droppande från huggtänder. Det fanns många liknande bilder.
  Putin har förklarat att både i naturen och i samhället finns det en utveckling, topp, dämpning.
  Ryssland har ännu inte nått sin topp. Ryssland ser framåt- och sin egen utveckling.
  Ryssland genomgick de svåraste prövningarna i sin historia på 90-talet och början av 2000-talet, men det är på väg att utvecklas.
  Putin tittar på vad som händer med oss: ett helt hav av problem. Men till skillnad från andra gamla eller snabbt åldrande länder ökar vi fortfarande. Vi är en ganska ung nation, tillade presidenten. Enligt Putin blev inte beräkningarna av Rysslands fiender uppfyllda. ”Först var det en beräkning att vi inte skulle kunna göra någonting med detta koronavirus alls.
  Först räknade de med det! Vi gick ut från det faktum att vi är värdelösa och att det inte finns något sätt vi kan göra någonting.
  Men vi kunde. Och bättre än andra länder. Vi har 12 sjuka per 100 tusen av befolkningen. Mobilisering av hela hälso- och sjukvårdssystemet, mobilisering av industrin visade sig helt enkelt jämförbart högre än i europeiska länder och stater. Där finns just en sådan kollaps!

  Det finns en hög nivå av vård och industri, och resultaten är anmärkningsvärda, vi är fortfarande långt ifrån dem på vissa områden, en helt självklar sak. Men detta är för en viss publik, men här för den stora majoriteten av befolkningen. Och de har inte förmågan att mobilisera, som det visade sig kan vi bättre!

  • Ryssland har förgäves under lång försökt ansluta sig till det USA dominerade väst, nu vänder man sig österut och det finns redan en de facto allians med Kina och ASEAN, glöm inte att även Japan har anslutit sig till RCEP. Ny har vi även BRI med närmare ettusen tåg för handel och Tyskland har ett nytt avtal med Kina, och ett annat avtal närmar sig för Turkiet. Dollarn är överkörd i världshandeln av Euron just nu, och Yenen och Rubeln kommer snart i krypto-form och därmed döden för dollardominansen. Det är knappast någon tvekan om vilken riktning världsskutan styr.

 11. Pro Primo: Det heter ”arvfiende” men inte ”arvsfiende”.
  Det sägs att ryssarna inte vet vad ”arvfiende” betyder, det som Sverige, och Karl XII slänger sig med, finns inte på ryska, säjs det. Ungefär som Nato/Sverige har uppfunnit något i sina tankesmedjor, som heter ” hybridkrigföring” , också det ett helt okänt begrepp i Ryssland, ”tala om för oss vad det är”, frågar de , däremot har man tankssmedjor, vilket var tur för oss, som åkte på Hitlertåget, 1942.

  Danmark är arvfiende isf, till Sverige, de ser nog oss som det, när Roskildefreden 1658, skrevs som enade Sverige, i syd, där finns en fientlighet som är tydlig sedan dess, en svensk stöddighet. Ryssland erövrade inte Finland 1809, utan det var ett byte i Tilsit, med Napoleon, där Sverige fick Norge, och tsaren Finland.

  Tsaren slog sedan Napoleon. Men i Sverige firar man bara 1809, som ett slags nederlag, inte för finnarna iaf, men aldrig sägs ett ord om Roskilde-freden, 350 år, 2008, som väl var viktigare för ett helt Sverige än Finland, en grå DDR-halva, som vi hamnat i inbördeskrig med om Sverige fått styra där, vi skall vara glad att vi slapp det.Men det är så eliten styr historieforskningen, Sverige ett offer, för Ryssland, och Finland ett offer, (för Sverige ?) som det är så synd om, man odlar detta.

  Detta 1809, var mycket fördelaktigt för Finland,då tsaren ville spela ut den gamla svenska ockupations-regimen i Finland, överklassen är ju finlandssvensk mest, (utkäkad dock, som minskat från 12% 1930talet , till 5% idag) och finnarna/fennomanerna fick stöd, med egen valuta, skriftspråk, ej värnplikt, men många finländare gjorde karriär i tsararmén, som general Mannerheim(!) , amiraler, till marinen, det var tsaren som grundlade Mariehamn på Åland, och segelflottan där. Där satt tsaren i 100 år, aldrig att det var problem med det, hur kan det komma sig, Röda armén befriade inte bara Europa, utan även norra Norge, samt Bornholm, i ww2, från tyska nazismen, och lämnade sen. Sverige tänkte sen ta Åland, för ålänningarna ville till Sverige förstås, tacka för det, men då dög gamla tsarbesittningar, så Finland fick det, av NF, för att man krossade de röda socialdemokraterna 1918, Branting (s) skickade flottan dit i mars, men då skvallrade finnarna för tyskarna, som kom och körde bort den svenska marinen, detta innan freden i november 1918.

  England bombade Åland 1854/56, ca i Krimkriget, och brände finska Borgå, plundrade, det var inte populärt i Finland, och med 1905 års revolution, fick Finland ett bättre, mer demokratiskt system än Sverige, en lantdag, lika rösträtt för män och kvinnor, dröjde till 1921 i Sverige, ca 40.000 finnar byggde befästningar i Finland för tsaren i första världskriget, 1914-1918, allt detta slogs sönder av vitfinnarna, 1918, med tysk invasion, den finska arbetarrörelsen, krossades, Folkets hus konfiskerades, 20.000 barn till de arkebuserade småtorparna, adopterades bort till vita officerare, som i Argentina 1970talet, e.u. SVT-program.

  Sen bytte ”Röda armén” faktiskt namn till Sovjetarmén, 1945. Problemet i Europa, 1945, var för Sovjet-unionen att man i USA hade kärnvapen, som man även använt mot Japan x 2, för att mest just skrämma ryssarna med, visa vad man var kapabel att göra. Man hade hela den västtyska armén, gamla nazister, som gick in i Nato 1955, och vad nazisterna var kapabla att göra , visste ryssarna, mycket väl. Stalins motdrag var förstås att om nödvändigt blixtockupera alla västeuropeiska städer av strategiskt värde, som då inte kunde kärnvapenbombas, jo kanske av amerikanarna, de var nog beredda att göra även det, mosa Europa, mera grushögar, för sin rysskräcks skull, tokarna.

 12. Personligen tror jag inte att de globalistiska oligarkerna i USA och Ryssland är så stora ovänner. De tjänar kortsiktigt på skrämsel och konfliktskapande.

  Kortsiktigheten är naturligtvis katastrofal långsiktigt, men det förstår bara normalintelligenta tolvåringar, samt de som är intelligentare än dem.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here