DN Åsikt: ”Läkare som låter patienter gå före bryter mot etiken”

1
2995

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Frågan om läkare och läkaetik har aktualiserats under coronapandemin och i debatten om privatiseringar.När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.
Läs gärna också denna: Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi. Skördar nu Corona-offer.

Ingress

Artikeln längre ned har publicerats på DN Åsikt 29/1. ”Läkare som låter patienter gå före bryter mot etiken”” och skrivits av min vän, och förre kollega vid vårdcentralen i den utpräglade industriorten Olofström i Blekinge, doktor Bengt Järhult.
Vi arbetade där som distriktsläkare 1979-82, då jag försvann till Institutionen för socialmedicin vid Karolinska Institutet för att försöka börja forska på riktigt.

Bengt Järhult

Utan kontakten med Bengt Järhult hade mitt liv under de senaste 40 åren sannolikt blivit helt annorlunda.

Vi gjorde undersökningar där vi stod. Detta pressenteras separat efter artikeln som jag tar mig friheten av återpublicera från DN Åsikt.

Bengt är en utmärkt läkare. Och inte bara det. Han är en erkänt bra och aktad debattör. När Läkartidningen för några år sedan särskilt uppmärksammade tre framstående debattörer var det professor Lars Werkö, svensk medicins grand old man, fetma- och bantningsexperten professor Stefan Rössner och distriktsläkare Bengt Järhult, Olofström/Ryd.


Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«

Bengt Järhult, pressfoto
Bengt Järhult, pressfoto

Läkare som låter patienter med privata sjukförsäkringar gå före i vårdkön bryter mot etiken. Nu måste Läkarförbundet reagera mot att pengarna tillåts styra i sjukvården, skriver distriktsläkaren Bengt Järhult.

Nio av tio privata vårdgivare bryter mot hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och låter privatförsäkrade gå före i kön, enligt DN (16 december 2019). Problemet att offentligt finansierade vårdinrättningar utnyttjas är känt sedan mer än 20 år, men när stopplagen avskaffades av alliansregeringen 2006 påstods att det inte skulle leda till några gräddfiler.

Sedan har man inte velat se problemet, senast verifierat när riksdagen 2016 (SD, M, KD, C och L) röstade ner ett modest förslag från de rödgröna om att all sjukvård skulle följa HSL.

Men det finns fler ansvariga.

Vårdbolagen har satt i system att bruka den personal och den utrustning som finansieras av skattemedel genom vårdavtal. I stället för att använda sin fulla kapacitet till att beta av köer från den offentliga sjukvården dirigeras personalen till lagstridig verksamhet för att öka intäkterna.

Vilket ansvar har då läkarna själva och Läkarförbundet? Det är märkligt att det bland tusentals privatläkare genom åren inte funnits en enda visselblåsare som redovisat vad som pågår bakom kulisserna.

Ändå är alla läkare, som är medlemmar i förbundet, bundna att följa de läkaretiska reglerna. Dessa stadgar att läkaren ska ”påtala brister i verksamheten” och aldrig ska frångå principen om alla människors lika värde. ”Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.” Men det är precis det som sker dagligen.

Återigen är det journalister som står för sanningssägandet och lägger grunden för moralisk och juridisk renhållning i sjukvården. Tänk bara på DN:s insats att avslöja allt fiffel på Nya Karolinska eller SVT:s granskning av falsarierna i utredningen om centraliserad vård. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg med sitt tillsynsansvar har heller inte sagt ett pip om brotten mot HSL.

Läkarförbundet centralt har naturligtvis känt till vad som försiggår. Privatläkare sitter i dess styrelse. Men förbundet har i alla år vurmat för privatisering och var en huvudaktör redan på 90-talet när marknads- och vinstänkandet fördes in i vården.

Därför har man sett mellan fingrarna med nätläkarnas framfart. De bryter också mot de etiska reglerna och förbundet har utan protester låtit Capio med sina många sjukhus och vårdcentraler i Sverige säljas ut till ägare som nu styr från bankpalats i Paris och med aktieägare i Australien.

Nu måste ändå förbundet agera när så många av dess medlemmar flagrant bryter mot läkaretiken. Hur ska allmänheten annars kunna ha förtroende för läkare och deras fack?

Teoretiskt skulle brotten mot HSL, att privatförsäkrade går före vid likartade medicinska behov, upphöra om varje enskild läkare följde reglerna. Men vad som är vård efter samma behov utifrån en patients individuella situation är mer än en diagnos. Det rymmer ett mått av tolkning, som kan missbrukas.

Om läkare vill fortsätta att låta mammon styra sina beslut kan de också lämna Läkarförbundet med dess etiska regler. Därför måste samhället reglera privat vård så det blir en absolut boskillnad mellan försäkrade personer och patienter från det offentliga som står i kö.

Privata vårdgivare med vårdavtal och finansiering med skattemedel ska inte få blanda in privatförsäkrade på sina sjukhus och mottagningar.

Relaterat.
Professor Åke Andren-Sandberg om sina erfarenheter som privatpraktiker:”För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter”
Vårdens nya överklass struntar i patienterna. Vakna politiker – se vad som sker med vår välfärd
Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården.


Forskningen på vårdcentralen i Olofström för 40 år sedan.

Spännande eller hur? (Kan det vara försök till ironi?).

Bengt fann att B12-vitamin förskrevs alldeles för ofta, och jag upprättade vårdprogram för behandling av högt blodtryck.
Vi visade att antikoagulatiabehandling kunde ske vid vårdcentral.
Och visade att en utbyggd primärvård kunde avlasta sjukhusens akutmottagningar innan Göran Sjönell presenterade en uppmärksammad avhandling med samma resultat i Stockholmsområdet 1984. Och med bättre metodik än vad vi kunde ha utan medel eller extra tid.

Och vi förbjöd läkemedelskonsulenter för läkemedelsbolag på vårdcentralen, och anmälde nog en för vilseledande information.
Vi hade alla samma lön oberoende av arbetsinsats, och uppflyttades till nästa löneklass 1 januari. Vi var alla nöjda med det, och jobbade på.
Vi inrättade snabbt vårdlag för olika delområden i kommunen – men med valfrihet för den enskilde patienten att byta till annan läkare om hen så ville.
För närmare 40 år sedan. Privatpraktiker fanns inte på orten.

Landstinget utannonserade halvtidstjänst för forskning i primärvården. Bengt och jag sökte, båda helt utan vetenskapliga meriter. Jag fick tjänsten – i kraft av fler tjänsteår. Och jag började med enkla undersökningar av alkoholister i Olofström, social profil, vårdkonsumtion, sjukskrivning med mera. Och ångade på med det i ytterligare dryga 30 år.

Och vi presenterade våra studier:
Järhult B, Romelsjö A. Är vårdcentralen en lämplig vårdnivå för antikoagulantiabehandling? Läkartidningen 1981;78:3901 3.
Romelsjö A, Järhult B, Nielsen KW et al. Yngre hypertoniker vid vårdcentralen i Olofström. Allmänmedicin 1986;7:166 70.
Järhult B, Carlsson S, Romelsjö A. Avlastar en utbyggd primärvård sjukhusens akutmottagningar? Allmänmedicin 1983;4:164-7.
Romelsjö A, Haglund G. Vårdlagsarbete och områdesansvar. Föredrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1980.
Romelsjö A. Antikoagulantiabehandling vid vårdcentral. Läkartidningen 1980;77:2875.
Romelsjö A. Kvalitet i primärvården. Några erfarenheter från Olofström. Föredrag vid symposiet ”Kvalitet i primärvården” vid höstmöte för Svensk Förening för Allmän Medicin i Ystad 1983.
Romelsjö A. Primärvården och alkoholproblemen. SFAM-Nytt 1982;3:66-9.
Romelsjö A. Alkoholrelaterade problem och vårdkonsumtion i Olofström 1980. Alkohol och narkotika 1983;77:11-5.

Romelsjö A.”Problem drinkers” in Olofström. Scand J Prim Health Care 1987;5:101-8.
Romelsjö A. Consumption of care among problem drinkers in a small industrial town in Sweden. Family Practice 1988;5:271-7.

Föregående artikel”Tuff” Expressen-ledare: Nej till Dialog med Ryssland
Nästa artikelDN Debatt. ”Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?” – Finns ett svar?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here