När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa

10
2129

Denna artikel utgör främst en summering av en rapport 26/1 ”When the market
becomes deadly”
från forskningsorganisationen Corporate Europe Observatory (CEO).

Jag har tidigare diskuterat (den negativa) betydelsen av privatisering för coronapandemin och COVID-19. Exempelvis:Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi. Skördar nu Corona-offer. Där hänvisas bl.a. till artikeln Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Och inte minst Vad ligger bakom corona-smittan på äldreboenden?

Utdrag 16/12 “Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Cornoakommissionens delbetänkande.

 


När marknaden blir dödlig. Hur trycket mot privatisering av hälsa och långtidsvård sätter Europa på en dålig grund för en pandemi

Från sjukhus till vårdhem ökar bevisen för att outsourcing och privat tillhandahållande av hälso- och sjukvård avsevärt har försämrat EU-medlemsstaternas förmåga att effektivt hantera COVID-19. EU måste avvisa lobbyisterna från den privata sektorn och vända kursen från den typ av ekonomisk styrning som har påskyndat liberaliseringen av hälso- och sjukvården och istället sätta den offentliga försörjningen i centrum för sin strategi. Om den inte gör det kommer fler liv att stå på spel.

När COVID-19 svepte världen, med över 2 6 miljoner fall och 466 000 dödsfall enbart i den europeiska regionen (till och med den 11 januari), har vårdsystemens förmåga att hantera pandemin ständigt varit i fokus. Långtids- och äldreomsorg har också granskats, eftersom chockerande andelar av COVID-19-dödsfall har inträffat i vårdhem i många europeiska länder – upp till 60 procent i pandemins första våg.

EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem – både de som är baserade på anställningsrelaterad sjukförsäkring och de som finansieras genom allmän beskattning – har utsatts för politiska och politiska påtryckningar som har uppmuntrat den krypande privatiseringen av vården. År 2017 lyfte Corporate Europe Observatory på locket från det ideologiska, företagsmässiga och ekonomiska trycket – inklusive från EU-nivå – som har skapat förutsättningar för en växande roll för företag i den privata sektorn i denna traditionellt offentliga tjänst.

Men att pressa vinster för aktieägarna från hälso- och sjukvårdstjänsterna medför risker: försämrade arbetsförhållanden, sämre löner, minskad personalnivå, större arbetsbelastning, mer stress och genvägar i utbildning och skyddsutrustning, vilket alla påverkar säkerheten och kvaliteten på vården. Ojämlikhet i hälsa förvärras eftersom privata, vinstdrivande leverantörer ”körsbärsplockar” lägre risker och betalande patienter, medan högre risker och fattigare patienter, eller de som behöver akutvård, förblir beroende av tillhandahållande av folkhälsovårdstjänster, som – på grund av åtstramning , och det ökande tillvaratagandet av offentliga medel av vinstdrivande leverantörer – är dåligt finansierade.

Inom ramen för COVID-19 har dessa trender haft katastrofala konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemens förmåga att hantera pandemin. Nedskärningar av hälso- och sjukvårdsbudgeten har lett till underbemanning och minskat antalet sjukhussängar, medan ökningen av privata sjukhus går hand i hand med en minskning av intensivvårdsbäddarna, som är mindre lönsamma för företag. Vinstorienterade vårdhem har hållit sina kostnader nere genom att anställa för få anställda, som ofta har dåligt betalt, otillräckligt utbildning, liten eller ingen sjuklön och är utan annat val än att arbeta på flera olika anläggningar, vilket bidrar till virusets spridning.

Ändå har det inte alltid varit så, och det behöver inte vara så. Förskjutningarna som har lett till större privatisering av hälso- och sjukvården, annan personapolitik inom vårdsektorn och till erosionen och underfinansieringen av den offentliga sektorn är resultatet av politiska beslut på nationell och europeisk nivå. För många människor som är chockade över tillståndet i dessa sektorer när pandemin drabbade dem har dessa förändringar i stort sett gått obemärkt förbi.

COVID-19 har ändå varit en väckarklocka för många, en påminnelse om att vi har ett val i hur våra viktiga offentliga tjänster drivs. Den här artikeln behandlar både EU: s politiska påtryckningar och företagens lobbying som har främjat ökad marknadsföring, kommersialisering och privatisering av vården. Trender som bidrog till att hälso- och äldrevårdssystemen i Europa var dåligt förberedda för pandemin. Några av våra viktigaste resultat inkluderar:

Den privata sjukhuslobbyn frodas i Bryssel och använder pandemin som en möjlighet att driva dess intressen. Analyser visar att privatisering av sjukvården har minskat ländernas långsiktiga beredskap för att hantera pandemier och faktiskt kostar regeringar mer än offentlig hälso- och sjukvård.

EU: s påtryckningar för att minska de offentliga utgifterna har bidragit till kommersialiseringen av äldreomsorgssektorn såväl som inom hälso- och sjukvårdssektorn, med katastrofala effekter under COVID-19, särskilt i vårdhem.

Bevisen mot offentlig-privata partnerskap inom hälsa ökar, men det krävs fortfarande ett skifte i tänkandet. En sådan förändring är dock osannolik om kommissionen accepterar hjälp från företag som McKinsey (känd för sin roll för att öka privatiseringen av Storbritanniens NHS) i sin COVID-19-krispolicy, samtidigt som allmänheten hålls i mörkret om detaljerna.
COVID-19 är ett tydligt exempel på misslyckanden i den privatiserade modellen för vård och långtidsvård. Kampen mot denna modell är en kamp för patienter och arbetare, för äldre och funktionshindrade, för rättvisa, och mänskliga rättigheter.

När planer för en europeisk hälsounion diskuteras är det viktigt att skydda allmänhetens icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårdsförsörjning i Europa och se till att COVID-19-återvinningsfonderna inte släpps ut till vinstdrivande leverantörer.

Föregående artikelAnn Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor
Nästa artikelVad tjänar krigshetsen till?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Utförsäljningen av välfärden (skola, vård och omsorg) till vinstdrivande moguler var ett ödesdigert beslut. Det är våra miljarder kronor i skattemedel som går till välfärdsmogulernas bankkonton. En konsekvens är att polariseringen mellan fattig och rik och möjligheterna till god hälsa och bra utbildning har polariserats. Polariseringen skylls ofta på invandringen, vilket är helt fel. Detta belyses på ett utmärkt sätt av Dan Anderson i boken ”Så fick Sverigedemokraterna makt”. Tyvärr verkar det inte som att allmänheten är medveten om detta. Den här frågan behöver vi lyfta och debattera i god tid innan valet.

 2. I all välmening så är det vänsterfolket själva som har gett högern och SD makten. Detta genom att ställa sig i en osund motposition till dem i migrationsfrågan, enligt principen; om SD inte äter reaktionärt bajs så skall vi äta reaktionärt bajs och kalla SD för nedsättande epitet för att de inte äter reaktionärt bajs.

  Att privatisering av sjukvården har minskat ländernas långsiktiga beredskap för att hantera pandemier och kostar regeringar mer än offentlig hälso- och sjukvård är inget konstigt. Det kan en 12-åring räkna ut i förväg och sådana varningar måste de rimligen ha fått från tjänstemän i MSB.

  Det märkliga är inte politikeradelns totala ignorans inför massdöd av äldre och multisjuka, eftersom det helt tydligt är bra för statsbudgeten. En vilja till massdöd av äldre och multisjuka är exakt vad man kan förvänta sig av marknadsliberala grandiosa narcissister, vilka då dessutom kan införa totalitära lagar och totalitära order om olika nedstängningar, vilka orsakar konkurser och självmord, men ändå får dem att framstå som duktiga ledare med handlingskraft, samt generösa ledare när de pyttsar ut pengar ur tryckpressarna från privatiserade banker och ökar på statsskulden, sannolikt i utbyte mot hemliga konton i skatteparadis eller positioner som ”senior rådgivare” på någon amerikansk storbank.

  I detta så tror jag inte att SD:s ledande narcisssister skiljer sig det minsta från resten av de marknadsliberala narcissisterna. Munvädret är mest en kamp om att få sitta vid köttgrytorna. Skillnaden i realpolitik är nog minimal, tror jag. Denna samlade högers fokus kommer ligga på käbblet om invandringen, inte ojämlikheten, inte arbetslösheten som de alla vill ha hög.

  Det märkliga är väl att det osolidariska folket röstar för detta val efter val, samt även att högern, nögern och sossehögern inte inför lagar tillsammans som tryggar en fullgod beredskap mitt i de här katastrofala marknadsliberala privatiseringarna?

  Men med tanke på att t.o.m. denna vänsterblogg kastar folket rakt i famnen på fulmedier och shadowbannade sociala medier, så är det kanske alls inte märkligt?

  Men jag upptäckte nyligen att Vänsterpartiet i Sverige tydligen har utvecklat ett alternativ uppkallat efter Clara Josephine Zetkin, vilket tyder på mycket god smak. Det är uppenbarligen en inbjudan till hela den äkta vänstern, även till missnöjda sossar och kommunister.

  Men budskapet verkar vara att marknadsliberalerna kommer fortsätta stoppa pengarna i egen ficka och att vi själva måste ta ansvar för beredskapen och våra egna liv. De verkar inte det minsta skrajsna för giljotinen heller, förutom om man nämner den förstås, för då brukar det hagla kontrollord från de välgödda, med avsikten att tysta den intressanta historiska diskussionen.

  Men föreställ er ett virus som är samhällsfarligt på riktigt! (vilket det senaste viruset inte har varit) Har du tillräckliga skydd mot det? Inte? Då ska du nog försöka skaffa dig det!

  Får jag föreslå att alla vänstermänniskor med hjärtat på rätta stället, som har införskaffat lilla MSB-lådan, även placerar några skyddsmasker som faktiskt filtrerar bort 99.97% (egentligen helst 100%) av alla partiklar stora som virus, typ HEPA13- eller ännu hellre HEPA14-filter, samt gärna skydd över ögonen också? Man bör i vart fall ge dessa sydd till sina vänster-kamrater när skiten träffar fläkten, anser jag, för de har åtminstone ett människovärde, anser jag.

  Om du anpassar dig till situationen, eller inte, är upp till dig! Darwinismen kommer avgöra vilka som överlever, inte SD, inte ens om de värsta farhågorna om ”sminkade grisar” besannas och de börjar marschera mot marknadskapitalismen i Ryssland på riktigt, om inte de andra partierna kommer bege sig mot Ryssland redan innan SD når 43%, för de är ju redan och marscherar i andra länder med andra fascistiska krigsförbrytare-svin.

  Om du anpassar dig till situationen, eller inte, är upp till dig! Darwinismen kommer avgöra vilka som överlever, inte SD, inte ens om de värsta farhågorna om ”sminkade grisar” besannas och de börjar marschera mot marknadskapitalismen i Ryssland på riktigt, om inte de andra partierna kommer bege sig mot Ryssland redan innan SD når 43%, för de är ju redan och marscherar i andra länder.

  Men om de vill marschera in i Ryssland så gäller det att du har en ”bug-out bag” och en bra bunker till dig och dina vänster-kamrater att gömma sig i under ca 9-100år … beroende på hur illa det går … Doomsdayclock står ju på 100 sekunder i tolv.

  ”Klimathotet” kommer te sig som ett skämt väl nere i bunkern. Jag lovar! Låt oss ta varje tillfälle att verka för enad vänster och VärldsFred kamrater, men med tanke på den mänskliga naturen och historien så bygg era MSB-lådor, och bunkrar, samt överväg noga karaktären på de som du vill bjuda in!

  • När SD marscherar in i Ryssland med sina HEPA-filter i högsta hugg tänker jag sippa på en god kall öl framför brasan.

   Har vi tur kanske de kommer tillbaka med lite god belugakaviar till middagen.

 3. Jag har just lyssnat på en lång intervju med partiet Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.
  Sverigedemokraterna vill på sikt förstatliga svensk sjukvård.
  Det är inte rättvist och kalla Sverigedemokraterna för ett högerparti ur perspektivet vänsterradikalt 1970-tal.
  Men det är så klart lockande att göra det i nedsättande syfte och då ofta från politikfeministiskt håll.
  Sverigedemokraterna har ambitionen att var ett ekonomiskt ”mittenparti”.
  Det är egentligen inte så konstigt därför man där ser sig som den naturlige arvtagaren till det ”svenska folkhemmet” som i allra högsta grad inrättades av det då största vänsterpartiet Socialdemokraterna.
  Ett parti där ”vanligt folk” eller kalla det arbetaren står för majoriteten och så är det faktiskt också bland partiets väljare.
  En tredjedel av Sverigedemokraternas väljare är kvinnor vilket är lägre än i övriga partier.
  Men sett till antalet kvinnor är det fler kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna än ex. vis Vänsterpartiet.
  Enligt Jimmie Åkesson beror det på att partiet är mer fokuserat på så kallade ”hårda” politiska frågor ex. vis kriminalpolitik än övriga partier.
  Kvinnor har större dragning till mjuka frågor som ex vis medmänsklighet.
  Det märks inte minst inom Svenska Kyrkan där jag ibland kan tycka kristendomen kommit på skam till förmån för en alltmer strömmande humanism och medmänsklighet.
  När Jimmie Åkesson själv skulle välja parti så var han först och nosade på Ny Demokrati som fanns då.
  Men han uppfattade det som ett högerliberalt parti och inte alls den sortens parti han sökte.
  Men till slut hittade han ett möjligt parti som han och några till ganska snabbt förändrade i grunden.
  Med målsättningen att inte vara ett marginellt oppositionsparti utan istället ett statsbärande parti avsett att leda Sverige.
  Strategin är att arbeta långsiktigt. Lite i taget så att säga.
  Vem som helst förstår då väljarbasen måste vara så stor som möjligt.
  Och så bred som möjligt.
  Särskilda ekonomiska grupper kan inte favoriseras.
  Alla måste känna sig delaktiga vilket inte är möjligt i en motsättning om ”klassernas kamp”.
  Jimme Åkesson räkningar inte med någon regeringsmakt i kommande val.
  Möjligen att påverka en regering vilket man redan gör och har gjort en längre tid.
  Men med långsiktigt arbete räknar partiet med regeringsmakt i kommande val längre fram i tiden.
  Det är förmodligen det som gör regerings- och maktpartiet Socialdemokraterna så nervösa.
  De ser sin tradition och ställning i svensk politik hotad.
  En till synes aldrig sinande ström av samhälleliga och politiska misslyckanden kan knappast underlätta.
  Säg vad har partiet Socialdemokraterna gjort för bra med Sverige under sina senaste sju år vid makten?
  Jag kan i varje fall inte hitta något särskilt.

  https://www.youtube.com/watch?v=8TbOW-WaStA

 4. DN har idag artikeln Unga och högutbildade stockholmare söker digital vård

  Den avslutas så här ”Kan man utifrån den här rapporten säga att de digitala tjänsterna träffar vårdbehoven i befolkningen?

  – Nej, det här indikerar snarare att den digitala vården i större utsträckning än den fysiska är inriktad på grupper med lägre vårdbehov. Sedan finns det naturligtvis en orsak till att man söker vård digitalt. Är man frisk så ringer man väl inte. Men det är möjligt att digitala vården har sänkt den där ribban för när man söker. Svarar Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi.

  Vad säger sjukvårdspolitikerna?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here