Vårdens nya överklass struntar i patienterna. Vakna politiker – se vad som sker med vår välfärd

10
2694

 

Ingress

Artikeln längre ned har skrivits av min vän, och förre kollega vid vårdcentralen i den utpräglade industriorten Olofström i Blekinge, doktor Bengt Järhult. Först publicerad i Aftonbladet. Vårdens nya överklass struntar i patienterna. Vi arbetade där som distriktsläkare 1979-82, då jag försvann till Institutionen för socialmedicin vid Karolinska Institutet för att försöka börja forska på riktigt.

Bengt Järhult

Vi gjorde undersökningar där vi stod. Bengt fann att B12-vitamin förskrevs alldeles för ofta, och jag upprättade vårdprogram för behandling av högt blodtryck.
Vi visade att antikoagulatiabehandling kunde ske vid vårdcentral.
Och visade att en utbyggd primärvård kunde avlasta sjukhusens akutmottagningar innan Göran Sjönell presenterade en uppmärksammad avhandling med samma resultat i Stockholmsområdet 1984. Och med bättre metodik än vad vi kunde ha utan medel eller extra tid.

Och vi förbjöd läkemedelskonsulenter för läkemedelsbolag på vårdcentralen, och anmälde nog en för vilseledande information.
Vi hade alla samma lön oberoende av arbetsinsats, och uppflyttades till nästa löneklass 1 januari. Vi var alla nöjda med det, och jobbade på.
Vi inrättade snabbt vårdlag för olika delområden i kommunen – men med valfrihet för den enskilde patienten att byta till annan läkare om hen så ville.
För närmare 40 år sedan. Privatpraktiker fanns inte på orten.

Landstinget utannonserade halvtidstjänst för forskning i primärvården. Bengt och jag sökte, båda helt utan vetenskapliga meriter. Jag fick tjänsten – i kraft av fler tjänsteår. Och jag började med enkla undersökningar av alkoholister i Olofström, social profil, vårdkonsumtion, sjukskrivning med mera. Och ångade på med det i ytterligare dryga 30 år.

Ja, livet hade verkligen blivit annorlunda om jag stannat kvar.

Och vi presenterade våra studier:
Järhult B, Romelsjö A. Är vårdcentralen en lämplig vårdnivå för antikoagulantiabehandling? Läkartidningen 1981;78:3901 3.
Romelsjö A, Järhult B, Nielsen KW et al. Yngre hypertoniker vid vårdcentralen i Olofström. Allmänmedicin 1986;7:166 70.
Järhult B, Carlsson S, Romelsjö A. Avlastar en utbyggd primärvård sjukhusens akutmottagningar? Allmänmedicin 1983;4:164-7.
Romelsjö A, Haglund G. Vårdlagsarbete och områdesansvar. Föredrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1980.
Romelsjö A. Antikoagulantiabehandling vid vårdcentral. Läkartidningen 1980;77:2875.
Romelsjö A. Kvalitet i primärvården. Några erfarenheter från Olofström. Föredrag vid symposiet ”Kvalitet i primärvården” vid höstmöte för Svensk Förening för Allmän Medicin i Ystad 1983.
Romelsjö A. Primärvården och alkoholproblemen. SFAM-Nytt 1982;3:66-9.
Romelsjö A. Alkoholrelaterade problem och vårdkonsumtion i Olofström 1980. Alkohol och narkotika 1983;77:11-5.

Romelsjö A.”Problem drinkers” in Olofström. Scand J Prim Health Care 1987;5:101-8.
Romelsjö A. Consumption of care among problem drinkers in a small industrial town in Sweden. Family Practice 1988;5:271-7.

Bengt är en utmärkt läkare. Och inte bara det. Han är en erkänt bra och aktad debattör. När Läkartidningen för några år sedan särskilt uppmärksammade tre framstående debattörer var det professor Lars Werkö, svensk medicins grand old man, fetma- och bantningsexperten professor Stefan Rössner och distriktsläkare Bengt Järhult, Olofström/Ryd.


Vårdens nya överklass struntar i patienterna. Läkare: Vakna politiker – se vad som sker med vår välfärd-

Bengt Järhults artikel i Aftonbladet.
DEBATT. Medicinsk etik är i Sverige i hög utsträckning lagstadgad genom hälso-och sjukvårdslagen och riksdagens beslut om prioriteringar 1997. Medicinska behov ska styra vem som får vård, inte efterfrågan eller köpkraften hos patienten.

Lagarna gäller läkare/sköterskor när vi möter individuella patienter – men också politiker och administratörer. De senare har enligt Vårdförbundet explosivt ökat i antal, mer än nyckelgrupper på vårdgolvet. Ändå har de inte med sina näringslivsinspirerade ledningssystem (New public management, NPM) kunnat säkra människors lagstadgade rätt till en egen fast läkare, kortat köerna eller säkrat vårdplatser.

I hög utsträckning struntar denna vårdens nya överklass i riksdagens etiska plattform.
Därför har man släppt fram rent kommersiella aktörer som nätläkarna, vilka på löpande räkning tar resurserna från de svårare sjuka. Stölden av läkare och hundratals miljoner förstärks inom kort när nätläkarbolag integreras i annan affärsdrift.

Ica-ägda Apoteket Hjärtat satsar 335 miljoner i Min doktor och planerar sköterskemottagningar i köpcentra. Det kommer trappa upp vård- och läkemedelskonsumtionen. Enligt Läkarförbundet innebär det en risk för ökade kostnader, är varken samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart och kan skada patientens tilltro till vården.

Det finns inga data som visar att nätläkare avlastar vårdcentraler eller akutmottagningar i Sverige. Det är inte dolda medicinska behov som åtgärdas, utan oftast självläkande tillstånd som medikaliseras. Upptrappningen av egenvård och sköterskerådgivning till läkarbesök, vilket betalas med skattemedel, borde ses som ett lagbrott. Pengarna borde prioriteras till en högkvalitativ primär- och kommunal vård för svårt sjuka äldre och för att åtgärda platsbristen på sjukhus.

Debatten har helt uteblivit till följd av maktspelet i regeringsfrågan.

När Nordea berättade om sina flyttplaner till Finland blev det ett himla hallå och slutade bland annat med att LO och Socialdemokraterna bojkottade banken. Nu har Capios styrelse föreslagit att S:t Göran och andra sjukhus samt hundratals mottagningar ska säljas till ett multinationellt vårdbolag med bland annat en fransk bankkoncern som storägare. Debatten har helt uteblivit till följd av maktspelet i regeringsfrågan.

Det är svenska skattepengar som byggt upp Capio, givit aktieägarna utdelning, vilka nu tillika berikar sig med 8,2 miljarder. Nästan samtidigt meddelar Ambea, mer känt som skandalbolaget Caremas hemvist, att de genom uppköp skapar Nordens största omsorgsföretag.

Det demokratiska inflytandet över svensk sjukvård minskar förstås när styrelsebesluten flyttas utomlands. Den kommersiella kraften i det privata utbudet ökar när bolagen nästan får en monopolsituation. Kommersiell syn på sjuka människor är inte förenlig med riksdagens etiska plattform om prioritering.

Skadlig privatisering

Med multinationella koncerners intåg i Sverige kommer styrningen av vården än mer inriktas på lönsamhet och selektion av lämpliga patienter för maximal ersättning

Det är en myt att privat verksamhet har snabba och korta beslutsvägar. Samma topp-down ledningsstruktur som införts i offentlig vård präglar de privata, stora bolagen. På Aleris Elisabethklinik har nyligen 10 av 11 ortopeder sagt upp sig. De beskriver i Uppsala Nya Tidning 6/10 hur Aleris gått från tillitsbaserad till toppstyrd ledning med ensidigt produktionsfokus.

Med multinationella koncerners intåg i Sverige kommer styrningen av vården än mer inriktas på lönsamhet och selektion av lämpliga patienter för maximal ersättning från det offentliga eller försäkringsbolag. Läkare och sköterskor kommer allt längre bort från professionellt, självständigt arbete med helhetssyn utifrån medicinsk etik.

Vakna politiker, se vad som sker med den solidariskt finansierade välfärden!

Bengt Järhult, distriktsläkare i Ryd, Kronoberg

Föregående artikelHård Brexit och hård politik mot arbetarklassen
Nästa artikelLäs Folket i Bild Kulturfront
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Förr fanns det läkare, spm med sin kunskap och erfarenhet även var rikspolitiker. I dag räcker det med ideal och putsade skor för att bli nominerad på valsedlarna. Ingen behöver kunna någonting för att vara politiker. Tyvärr. Följderna av privatiseringen som nämns , kan inte vara okända i politikernas låtsasvärld. Vetskapen ligger på deras skrivbord, men de bryr sig inte för de är fredade. Runt politikernas värld finns en sorterande mediamur, som inte släpper förbi kritik, annat än snaskiga skandaler. Vi har visselblåsare som Bengt Järhult och många fler, men vart skall man vända sig med synpunkter ? Riksdagen svarar inte. De lokala partiexpeditionerna, är befolkade med lojala flygblad ? Sociala media, som detta är en tröst, men i dag inte en lösning av de problem vi står inför. För att påverka överheterna får vi kanske vända oss till Fransmännen, för majoriteten svenskar födda efter 1960 lär det inte gå att få fart på. Det går inte för dem att se in i den nära framtiden då de av ointresse saknar historisk kunskap.
  Rydborna är säkert stolta och belåtna med sin Bengt, själv har jag många gånger uppskattat Bengts synpunkter i lokalblaskan.

 2. Jag kan berätta vad jag själv fått utstå vid mina besök
  hos Närhälsan och Sahlgrenska i Göteborg.
  Haft magproblem sedan 20-årsåldern, magkatarr och
  magsår, som konstaterades 1977, fram till dags dato.
  Har gjort 30 Gastroskopi-undersökningar, senast 9/1 2019
  mot förträngd nedre magmun.
  Men endast vid ett tillfälle har läkare gett medicin för att
  eliminera huvudproblemet MAGSÅRET, skedde år 2000.
  Låg inlagd 15 dagar Nov-Dec 2018 på Sahlgrenska utan
  att jag fick besked om hur man avlägsnar magsåret.
  Det verkar vara en obotlig sjukdom?

  • Kan vanligen behandlas så att besvären i alla fall minskar. Magsår kan utlösas av olika faktorer, inklusive stress. Ganska nyligen fann man att en bakterie hade avgörande betydelse.

 3. Ingen expert alls. Men kanske du bor nånstans där det finns mycket mögel och som kommer ned i magen genom luftvägarna. gör det själv nämligen och jag ska snart flytta.

 4. Anders, kan du inte göra ett inlägg om hur kapitalet tjänar på att sälja opioider i USA, alltså tjäna på andra död? Jag har hört talas om att den här ’opioid-epidemin’ har dödat fler amerikaner än vad som dog i Vietnamkriget.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here