Donald Trump bryter mot USA:s konstitution på avgörande punkter – men Bush och Obama röjde väg.

4
1402
Bilden finns i den ursprungliga artikeln.

Denna unika artikel har vänligen översatts av en dam bördig från Haparandatrakten, c:a 10 mil om min uppväxtort Boden.
Den har ursprunligen publicerats på Truthdig. Thruthdig: The end of the rule of law. (Slutet på lagens ordning)

Chris Hedges

Artikeln är skriven av Chris Hedges, en Pulitzerprisbelönad journalist, tidigare på på New York Times, professor i högskoleprogrammet som erbjuds till New Jersey State fångar av Rutgers University.


Slutet på lagens ordning.

Bruce Fein, en före detta högre tjänsteman vid justitiedepartementet och forskare i konstitutionell rätt, har identifierat 12 kriminella överträdelser som begåtts av Donald Trump. Men som han konstaterar är många av dessa kränkningar av konstitutionen inte unika för Trump-administrationen. De har normaliserats av demokratiska och republikanska myndigheter.

Dessa långvariga överträdelser ignoreras därför av demokratiska partiets ledare som försöker anklaga presidenten.

De har valt att uteslutande fokusera på Trumps försök att få den ukrainska presidenten att inleda en utredning om Joe Biden och hans son, Hunter, i utbyte mot 400 miljoner dollar i amerikansk militärhjälp och ett besök i Vita Huset för den ukrainska ledaren. Att inte ta hänsyn dessa institutionaliserade överträdelser i åtalsundersökningen , fruktar Fein, skulle legitimera dem och leda till demokratins död.

Nancy Pelosi

I ett brev på fredagen till husets talman Nancy Pelosi, som också undertecknats av Ralph Nader och Louis Fisher, expert på USA:s konstitution, varnar Fein att Trump ”förstör hela vår konstitutionella ordning.” Han listar som presidentens allvarligaste kränkningar mot konstitutionen ”motstånd mot kongressens stämning och övervakning; spenderandet av miljarder dollar på en gränsmur i söder som det inte anslagits medel för; fortsatt eller utökat presidentkrig som inte deklarerats av kongressen; utövandet av veto-makt ”line-item veto”(Line item veto, eller delvis vetorätt, är en speciell form av vetorätt som tillåter en statsöverhuvud att avvisa specifika bestämmelser i ett lagförslag som antas av en lagstiftare utan att göra veto mot hela lagförslaget. Många länder har olika standarder för att åberopa linjeveton om det alls finns. Varje land eller stat har sina egna särskilda krav för att åsidosätta ett vetorätt i en artikel. Wikipedia);

Vidare trots mot Emoluments-klausulen (en klausul för att skydda federala tjänstemän mot mot s k korrupt främmande inflytande); och spelar åklagare, domare, jury och bödel för att döda någon på jorden förlitandes sig på hemlig, obekräftad information. ”Men han konstaterar också att många av dessa överträdelser inte är unika för Trump och de genomfördes också av Barack Obama och George W. Bush. ”Många av demokraterna har tidigare varit medskyldiga till dessa kränkningar,” sa Fein när jag nådde honom på telefon i Washington, D.C.

”De har smutsiga händer. De har samtyckt till olaglig övervakning, vilket avslöjats av Edward Snowden. De mest allvarliga konstitutionella överträdelserna är de som är institutionella. Dessa usurpationer (ta någons makt med tvång ö. a ) [av båda parter] har permanent försvagat, om inte urvattnat, lagstiftarens makt gentemot statsöverhuvudet. ”

”Vi har en kongress vars medlemmar i stort sett inte vill ta det ansvar som konstitutionen anförtrott dem,” fortsatte Fein. ”De gillar att ge bort allt till presidenten och sedan ställa krav om något går dåligt. De mest oroande konstitutionella åsidosättandena är tyvärr sådana som många medlemmar av kongressen gläder sig åt. Det gör det möjligt för dem att undvika att göra svåra val som kan äventyra deras förmåga att vinna omval. Men man kan inte vara beroende av en tidigare försummelse för att motivera att den kan fortsätta i obestämd tid. ”

”Om vi intar en snäv syn när det gäller riksrättsåtal, kommer det att innebära att allt fler flagranta överträdelser kommer att ses som att de har godkänts och inte har bestridits och efterföljande presidenter kommer att känna att de har grönt ljus för att söka efterlikna Trump i allt utom en ukrainsk upprensning ,”
sa Fein. ”Det här är farligt för landet. Detta kan få en boomerangeffekt, även om vi blir av med Trump, genom att stödja dessa usurpationer för evigt. Detta skulle vara en återgång till one-branch regering(tre brancher , laglig juridisk och verkställande ö.a) som den monarkin som vi gjorde upp med 1776. Det oönskade resultatet är att fjärma den [makt som] stastöverhuvudet har snarare än att försvaga den, vilket är vad som borde hända. ”

Bush och Obama lämnade efter sig nio olagliga krig om vi inkluderar Jemen. Inget av krigens beslutades av kongressen, vilket krävs enligt konstitutionen. Bush satte hela den amerikanska allmänheten under regeringsövervakning genom direkt kränkning av det Fourth Amendment (Fjärde tillägget till konstitutionen) och FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act),FISA) (amerikansk lag stiftad 1978 som reglerar fysisk såväl som elektroniskt underrättelsearbete riktat mot ”främmande makter” och deras agenter i USA) vilket gör det till ett brott av regeringen att övervaka alla amerikanska medborgare utan att tillstånd har stiftats i lag. Enligt dekret 10333 spionerar presidenten på amerikaner som om de var utlänningar. Inte heller denna övervakning har godkänts genom lag. Bush inledde ett globalt program för kidnappning och tortyr som inkluderade utländska medborgare, något som Obama fortsatte med. Bush och Obama genomförde riktade mord över hela världen, vanligtvis med militariserade drönare.

Och Obama, som omtolkade 2002 års Authorization for Use of Military Force Act, gav den verkställande myndigheten befogenhet att mörda amerikanska medborgare. Morden började med drönarattacker mot den radikala imamen Anwar al-Awlaki (amerikansk medborgare, född i Mexico, död i Jemen) och, två veckor senare, hans 16-åriga son. En sådan överträdelse kränker amerikanska medborgares rättssäkerhet. Genom att underteckna lag 1021 National Defense Authorization Act, är Obama – vars meritlista om medborgerliga friheter är ännu mer skrämmande än när Bush slaktade Posse Comitatus-lagen från 1878, som förbjuder användning av militären som inhemsk polisstyrka.
Dessa två presidenter, liksom Trump, bröt mot fördragsklausuler som krävde senatens ratificering. Obama gjorde detta när han undertecknade kärnkraftsavtalet med Iran och Trump gjorde det när han bröt avtalet. Bush och Obama, liksom Trump, bröt mot konstitutionens utnämningsklausul genom att utse befattningshavare som aldrig godkänts av senaten, vilket är ett krav. De tre presidenterna, missbrukade alla rutinmässigt sin rätt att använda dekret om presidentorder, för att gå förbi kongressen (dekretet dvs sekundärlagstiftning, innebär att presidenten utnämner sina ministrar med senatens råd och samtycke wikipedia)

Domstolarna har också bestämt vägrat att återställa grundläggande konstitutionella rättigheter inklusive Right to privacy and Due process (Rätten till integritet citeras oftast i klausulen om rättegångsprocessen i den 14: e ändringen, där det sägs: … Wade 1972 fastställde rätten till integritet som grundläggande och krävde att alla statliga kränkningar av denna rätt skulle motiveras av en övertygande statligt intresse. Wikipedia).

USA: s president har inte obegränsad makt att förklara krig
De 12 brotten (impeachable offenses) som har begåtts av Trump och utpekats av Fein är:
1. Förakt för kongressen
Trump uttryckte sitt förakt för kongressen när han skröt, ”… Jag har Article II, jag har rätt att göra vad jag vill som president.”

”President Trump har upprepade gånger och i strid med författningen systematiskt undergrävt kongressens rätt att övervaka och granska, inklusive den pågående utvecklingen i kongressens ifrågasättande av presidenten själv, genom att instruera Vita husets många anställda och före detta anställda och medlemmar i den verkställande myndigheten att trotsa kongressens stämningsansökningar i en aldrig tidigare skådad grad, långt mer än någon tidigare president någonsin har gjort, ”skrev Fein till Pelosi. ”Utan kongressens bemyndigande har han i hemlighet placerat ut specialstyrkor utomlands och använt hemliga riktlinjer för riktade mord, även på amerikanska medborgare, förlitat sig på hemlig och osäker information. Han har i strid med konstitutionen strävat efter att blockera privatpersoner och enheter från att svara på kongressens frågor eller stämningsansökningar om upplysningar, t.ex. Deutsche Bank. Han har vägrat att tillhandahålla information åt kongressen om nepotism och andra säkerhetsgodkännanden som han har beviljat i opposition mot sina egna FBI-säkerhetsexperter. Han har vägrat avslöja sina skattedeklarationer för ordföranden för Ways and Means-kommittén i strid mot en lag från 1924, 26 U.S.C. 6103 (f). ”

2. Missbruk av presidentens befogenheter och av allmänhetens förtroende.
”Till skillnad från tidigare presidenter har han ljugit lika rutinmässigt som solen går upp och ned, han har skapat förvirring i den medborgerliga diskursen, sanningen och allmänhetens förtroende,” lyder memot till Pelosi. ”Han har uppträtt respektlöst, förminskat och upprepade gånger utnyttjat kvinnor, hånat funktionshindrade, uppmanat till våld mot mainstream-media och kritiker, uppmuntrat och uppvisat trångsynthet mot minoriteter och minoritetsledamöter i kongressen, inklusive deltagit i förbön med Israel och allvarlig kränkt Tal eller Debattklausulen, artikel I, avsnitt 6, klausul 1, för att neka två ledamoters besöksvisum. (Tal eller debatt klausul (klausul) , den amerikanska konstitutionen säger att ” något tal eller debatt i någon av parlamentet,” bland medlemmar av kongressen ”inte ska ifrågasättas på någon annan plats
” ö.a.)

3. Anslagsklausul och intäktsklausul
”Kongressen har konsekvent röstat för mycket mindre pengar än vad president Trump begärde för att bygga en enorm mur som kostar flera miljarder dollar mot Mexiko,” står det i memot. ”I strid mot klausulen och det brottsliga förhindrandet av Anti-Deficiency Act har president Trump spenderat miljarder dollar, långt mer än vad kongressen har avsatt för muren. Kongressens makt är en hörnsten i konstitutionens maktfördelning. ”
Artikel I, avsnitt 7, Klausul 1 i konstitutionen kräver att alla åtgärder som gäller intäkter ska ha sitt ursprung i representanthuset.
”I strid med klausulen har president Trump skaffat tiotals miljarder dollar genom att ensidigt införa tullar efter eget gottfinnande, under avsnitt 232 i Trade Expansion Act från 1962,” står det i memot. ”Han har blivit en Kejsare av utrikeshandeln när han infört tullar eller kvoter eller ohämmat beviljat undantag från handelsbegränsningar för att hjälpa politiska vänner och straffa politiska fiender. I internationell handel har biljontals dollar bokstavligen påverkats . Förmögenheter skapas och försörjningar ruineras över en natt med det oberäkneliga undertecknandet av signaturen med president Trumps penna. ”

“Article I, section 9, clause 8 prohibits the President (and other federal officers), without the consent of Congress, from accepting any ‘present, emolument, office, or title, of any kind whatsoever, from any King, Prince, or foreign state.’
“President Trump has notoriously refused to place his assets in a blind trust,” the memo reads. “Instead, he continues to profit from opulent hotels heavily patronized by foreign governments. He has permitted his family to commercialize the White House. He has compromised the national interest to enrich family wealth on a scale unprecedented in the history of the presidency.”
4. Ersättningsklausul
”Artikel I, avsnitt 9, klausul 8 förbjuder presidenten (och andra federala tjänstemän), att utan kongressens tillåtelse, acceptera ”present, ersättning, tjänst eller titel, av något slag, från någon kung, prins eller främmande stat. ’
”President Trump har notoriskt vägrat att placera sina tillgångar i ”blind trust” står det i memo. ”Istället fortsätter han att tjäna på överdådiga hotell som har utländska regeringar som stamkunder. Han har tillåtit sin familj att kommersialisera Vita huset. Han har äventyrat nationella intressen för att öka familjens rikedomar på ett sätt som aldrig tidigare skett i stadsöverhuvudenas historia. ”
5. Fördragsklausul
Artikel II, avsnitt 2, klausul 2 kräver senatens ratificering av fördrag med två tredjedels majoriteter. Texten säger inget om att uppsägning av fördrag kräver ratificering av senaten, och Högsta domstolen ansåg att frågan var en oberättigad politisk fråga i fallet Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979).
”President Trump trotsade Treaty Clause ( Fördragsklausulen, presidenten ska ha makt med råd och samtycke av två tredjedelar av senaten ö. a.) när han ensidigt avslutar kärnvapenfördraget (INF) (att avskaffa medel och kortdistansrobar sen 1987 Gorbatjov Reagan ö.a.) med Ryssland,” lyder det i memot. ”Fördraget tilldelade” Förenta staterna ”avslutningsbeslutet. Presidenten är inte det samma som USA, i fördragsklausulen.”
6. Förklara krigsklausul
Artikel I, avsnitt 8, klausul 11 ger kongressen ensam befogenhet att förändra nationen från en fredsstat till en krigsstat. Den makten kan inte delegeras.
”I strid med deklarationen om krigsklausul har president Trump fortsatt att föra eller initierat presidentkrig i Libyen, Somalia, Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan och har använt specialstyrkor offensivt i flera afrikanska länder”, fortsätter memot. President Trump har hävdat rätten att inleda krig mot alla nationer eller icke-statliga aktörer i världen – inte i självförsvar – utan på hans befallning, inklusive krig mot Nordkorea, Iran eller Venezuela. ”

7. Ta hand om klausul; Presentationsklausul
I artikel II, avsnitt 3, förpliktigas presidenten att ”se till att lagarna verkligen genomdrivs.”
”I strid med detta förtroende försökte president Donald Trump medvetet att omintetgöra Robert Muellers undersökning om samarbetet mellan Trump 2016-kampanjen och Ryssland som ska ha syftat till att påverka presidentvalet,” påpekar Fein. ”Bland annat vägrade presidenten att svara på specifika frågor som rör hans uppförande som president; han försökte avskeda åklagaren för undersökningen; lockade med benådningar för icke samarbetsvilliga vittnen; och uppmanade justitiekanslern Jeff Sessions att dra tillbaks sitt beslut om jäv för att bättre skydda sitt ordförandeskap. I alla dessa avseenden försökte presidenten att obstruera mot rättvisan. ”

”President Trump har också systematiskt avböjt att verkställa kongressens lagstadgade mandat genom att godtyckligt, i strid med lagen om förvaltningsrutiner, eller på annat sätt, återkalla frågor som rör myndighetsreglementen, och som sträcker sig allt från invandring till myndigheten för konsumentskydd till myndigheten för miljöskydd,” lyder memot . ”Han har regelbundet lagstiftat genom verkställande order från presidenten i stället för att följa konstitutionellt föreskrivna processer för lagstiftning.”

”I strid mot hans konstitutionella skyldighet att se till att lagarna verkligen verkställs , har Trump monterat ned och inaktiverat massor av förebyggande åtgärder för att rädda liv, undvika skador eller sjukdomar, hjälpa familjer, konsumenter och arbetare och att inte inkassera miljarder pga. företagsbedrägeri, fortsätter memot. ”Han har ifrågasatt klimatkrisen som ett” kinesiskt skämt ”, förvärrat klimatkrisen genomfört åtgärder som ökar utsläpp och föroreningar av växthusgaser och uteslutit eller marginaliserat inflytandet från forskare i den offentlig förvaltningen.

8. Klausul om rätt process
I det femte ändringsförslaget föreskrivs att ingen person ska ”berövas livet … utan rättslig process.”
”I strid mot vederbörlig process, hävdar president Trump sin makt, liksom hans närmaste båda föregångare, att agera som åklagare, domare, jury och bödel för att döda amerikanska medborgare eller icke-medborgare, både på och utanför ett slagfält, oavsett om de är engagerade i fientligheter, oavsett om de anklagas för brott eller inte, och oavsett om de utgör ett överhängande hot om att tillföra skada som skulle kunna utlösa rätt till förebyggande självförsvar, lyder det i memot.

9. Utnämningsklausul
”President Trump har upprepade gånger utnämnt de viktigaste högre tjänstemännen i USA, inklusive säkerhetsrådgivare och kabinettens/administrationens tjänstemän, även om de inte har godkänts av senaten. Detta är i strid mot utnämningsklausulen, artikel II, avsnitt 2, klausul 2,” lyder det i memot . ”I en skala som aldrig tidigare utövats av tidigare presidenter har Trump fyllt så mycket som hälften av kabinettens tjänster med” tillförordnad sekreterare ”som aldrig har bekräftats av senaten.”

Presidenterna Trump och Zelensky.

10. Att ta emot utländskt bidrag till presidentkampanjen och mutor 2020.
”President Trump har försökt korrumpera presidentkampanjen 2020 genom att uppmana Ukrainas president att bidra med något av värde för att minska populariteten för den potentiella rivalen Joe Biden, dvs. en ukrainsk utredning av Mr. Biden och hans son Hunter rörande potentiellt korrupta metoder av Burisma (det ukrainska gasbolaget som har anknytning till Joe Bidens son ö.a.), som kompenserade Hunter generöst($ 50 000 per månad). På detta sätt överträdde Trump förbudet mot finansiering av kriminella kampanjer som anges i 52 U.S.C. 30121, ” kan man läsa i Feins memo.”President Trump begärde en bestickning åt sig själv i strid med 18 U.S.C. 201 genom att söka efter något av personligt värde, dvs att diskreditera Joe Bidens presidentkampanj 2020 med hjälp av Ukrainas president för att påverka Trumps officiella beslut att överlåta ungefär 400 miljoner dollar i militär och relaterad hjälp, ”tilläggs det.

11. Kränker medborgarnas integritet

”Regeringen som spionerar på amerikaner som baseras på sannolikheten att någon ska begå ett brott kräver vanligtvis en fullmakt utfärdad av en neutral domare,” heter det i memot. ”President Trump bryter emellertid rutinmässigt mot det fjärde ändringsförslaget med ” övervakning av amerikaner för icke-kriminella, utländska underrättelsesyften enligt verkställande order” (Executive Order12333) och tolkar aggressivt lagen om övervakning av utländska underrättelser.(Foreign Intelligence Surveillance Act)”

12. Inskränkningar av yttrandefriheten
”President Trump bryter mot First Amendmentdet när han töjer på Espionage Act (Spioneri akten) för att åtala publicering av läckt sekretessbelagd information som är avgörande för att avslöja regeringens lögner och förhindra att regeringen begår felaktigheter eller missförstår, inklusive det uppseendeväckande åtalet mot Julian Assange för att han har publicerat information som publicerades i New York Times och i The Washington Post med straffrihet, lyder det i memot.

”Republiken befinner sig i en kritisk punkt”, lyder brevet till talman Pelosi. ”Antingen räddas konstitutionen genom åtal i riksrätt och genom att man avlägsnar förövaren i Vita huset, eller så reduceras den till aska om den får fortsatt stöd i kongressen, vare sig genom försummelse eller genom obegränsad verkställande makt och omintetgörarandet av maktfördelning.”

Föregående artikelFrige Julian Assange! Öppet brev från två tidigare riksdagsledamöter till Europarådet
Nästa artikelFd president Evo Morales: Maktövertagandet i Bolivia var en litiumkupp
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  • Ja, det var intressant läsning.
   USA omtalas väldigt ofta på den här bloggen men i princip endast som bärare av skuld. Men det får man väl tycka vad man vill om?
   Det positiva idag var att det nu fanns något mera.
   Rubriken Internationellt, USA behöver inte längre vara helt tom. Den har nu faktiskt fått ett innehåll.

 1. Gällande skribenten Chris Hedges bör tilläggas att han har en egen show ”On Contact” på ryska RT. Halvtimmes intervjuprogram med kända personer som lagras på RT:s hemsida under rubriken ”Shows”. Så kan det gå. Alltfler amerikanska experter har börjat jobba för ”fienden”, för den som vill se det så. Och den som tror att Putin själv redigerar programmen bör ta sig en titt på Larry Kings program, Larry King: tidigare CNN och numera RT.

  Trump är en kålsupare bland kålsupare. Hittills varken sämre eller bättre än sina föregångare. Eget krig har han dock inte ännu startat men däremot rivit upp ett antal fördrag viktiga för den globala säkerheten. Därtill har han trappat upp handelskrigen och sanktionerna på ett sätt som på sikt bara kan leda till att världen börjar vända USA ryggen.

  Med åtalet mot Trump har demokraterna däremot skjutit sig själva i foten. Det finns inga bevis för utpressning av Ukraina, som erhöll mer vapen än Obama beviljat och det oavsett att en utredning av Burisma inte hade inletts. Däremot har Joe Biden skrutit inför kameror hur han själv utövade utpressning av Ukraina som Obamas vicepresident. Förfarandet kommer till senaten där den republikanska majoriteten kommer att ge igen med ränta och Trump får vind i seglen mot det kommande presidentvalet.

 2. Ja, många progressiva demokratiska bedömare, som Jimmy Dore m.fl. anser att detta svaga impeachment förfarande bara är ett sätt för det demokratiska etablissemanget (Pelosi och Clintons DNC) att garantera en Trumpseger 2020 och att Status Quo består med massiv korruption och med fortsatta krigståg, Big Pharma vinster etc.

  Vad man inte vill ha är en koalition av Bernie Sanders och Tulsi Gabbard som ev. skulle kunna hota Trump i valet och stoppa mutpengarna från MIC.

  Det är bara att se på vilka som MSM smutskastar, så får man svaret, Tulsi Gabbard och nu, i ökande grad framöver, Bernie Sanders.

  De punkter som Trump ev. skulle kunna ha riksrättsåtalats för, hans stöd av Saudi och dess brott i Jemen, hans stöd till jihadister i och bombningar i Syrien efter att ha manipulerat rapporter om kemvapen, var ju inte aktuella för Pelosi och demokratetablissemanget att impeacha.
  Varför? Därför att man helhjärtat stöder Trumps krigståg världen över.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here