Du är med och utkämpar alla tiders viktigaste kamp!

9
1330
Bild på Caitlin Johnstones site.

Detta är en ny artikel av Caitlin Johnstone, översatt på eget initiativ av en norrbottning, under uppväxten i alla fall. You Are Fighting In The Most Important Battle Of All Time Den kan ses som ett stöd för oss som kämpar mot en resursmässig fullständigt överlägsen motståndare i en kultur som stöds så av etablissemanget.

Caitlin Johnstone

Du utkämpar ditt livs viktigaste kamp!?

Om du läser det här är beror det troligen på en serie händelser under ditt liv, som har gjort dig medveten om att vår värld är mycket annorlunda än den som vi har fått oss till livs av våra lärare, via nyhetsmedierna, från Hollywood och av politikerna.

Vid en eller annan tidpunkt har du dragit slutsatsen att den etablerade versionen av det som händer i vårt samhälle är falsk.

De verktyg som vi har lärt oss att nyttja för att hålla oss informerade om vår regering, vårt land och världen är inte bara fulla av felaktigheter, utan också avsiktligt snedvridna. Det gäller allt från orsakerna till varför krig startas, hur det politiska systemet fungerar, var den verkliga makten ligger, och till hur olika nationer och myndigheter agerar ute i världen. .

Denna medvetenhet har medfört en viss grad av alienation. Om du har en annan uppfattning om verkligheten än dina vänner, familj och bekanta (arbetskamrater) har, kan det påverka ditt förhållande till dem i andra sammanhang, det kan innebära att du upplever ett visst avstånd till dem. Du har antagligen också upplevt att vara den ”avvikande” i politiska diskussioner och när andra kontroversiella ämnen har diskuterats, och kanske har det till och med resulterat att du har blivit av med en del gamla vänner.

Men du gav dig inte

För en del av oss är det viktigare att vara trogna mot sanningen än att passa in. Du är en av dessa människor.

Så jag vill bara säga tack! Uppriktigt sagt. Tack – av hela mitt hjärta. Jag är oändligt tacksam för alla som gör en insats för att befria sig och likasinnade (?) från de lögnaktiga historier som genomsyrar samhället. Det är den viktigaste strid som kan tänkas..Den viktigaste strid som någonsin har utkämpats.

Det finns inget som är viktigare än den här kampen. Människan är på stadig kurs på väg rakt mot Orwells dystopiska samhälle om inte en klimatkollaps eller ett kärnvapenkrig gör att vi går samma öde till mötes som dinosaurierna gjorde. Det enda som skulle kunna kan ändra på det är att människor samlas i stora massor, för att tvinga fram en förändring (i detta repressiva och för mänskligheten svårt destruktiva tillstånd.

Men det gör de inte. Människorna använder sig inte av massornas styrka, för att sätta stopp för det rådande förtrycket och förödelsen, eftersom de inte har något intresse av det. Och varför har de inte? Svaret är att de blir extremt manipulerade av dem som äger makten och rikedomen.

Mänsklighetens största utmaning är att propagandan är mycket mer utbredd och mycket mer avancerad än vad människor kan förstå.

Men det är inte människornas fel. Inte riktigt. Ingen lär dig i skolan att under hela ditt liv kommer den ekonomiska makten, för att den praktiskt taget äger total kontroll av medierna, att försöka styra ditt sinne genom att använda en mycket sofistikerad arsenal av psykologiska ingångar (mantran) till ditt medvetande. Ingen berättar för dig när du är liten att om du vill bli vuxen, måste du först frigöra dig från det nätverk av lögner som avsiktligt vävts in i ditt medvetande ända sedan du föddes.

Men – deras knep bet inte på dig. Du lyckades hitta din väg ut ur detta bedrägeri. Det var inte lätt, och det var inte heller angenämt. Men du lyckades, och nu är du redo att slåss. Och du har kämpat. Du har redan gjort vad du kan för att sprida information om desinformationen. Du har gjort ditt bästa för att kasta sand i propagandamaskinen och peka på de små hål som finns i de officiella versionerna, samtidigt som du hoppas att de som sover ska vakna. Jag behöver inte tala om för dig att du ska göra det, för det vet alla som ser igenom illusionerna. Du gör det redan. Du kommer att fortsätta göra det. Och du blir allt skickligare.

Du kommer att bli ännu skickligare eftersom du fortsätter att lära dig mer och mer. Du får hela tiden en bättre förståelse för hur förtrycksmekanismerna fungerar, så att du kan förklara det ännu bättre för andra.

Du kommer att bli bättre på det eftersom du kommer att fortsätta med denna strategi, vid varje tillfälle attackera de svagaste punkterna i propagandaapparaten. Övning ger färdighet, och ju mer du håller på, desto skickligare kommer du att bli på att hitta hål i rustningen och skjuta in de mest förödande ”sanningspilarna”.

Du kommer att bli bättre på det, för du kommer att fortsätta med arbetet att göra dig av med alla lögner i ditt eget medvetande eller tankesystem, från de mest ytliga propagandaversionerna till de mer grundläggande begreppen. Du förstår att detta är ett ständigt pågående arbete och att det alltid kommer att vara möjligt att nå bättre insikt.Ju klarare du ser, desto bättre förmår du att orientera dig. Ju tydligare insikt, desto bättre överblick i stridens hetta.

Du kommer att kämpa än bättre och du kommer att fortsätta kampen oavsett vad som händer. Inte för att det här är ett enkelt krig, eller för att det ens kan vinnas, men för att du sätter sanningen högst och inte kan acceptera lögner. Du kommer att fortsätta att attackera lögnfabriken vid varje tillfälle som ges, tills den raseras i sitt fundament, omöjlig att reparera. Du kommer att fortsätta att köra svärdet genom lögnerna tills det kommer ut på andra sidan.

Och andra kommer att gå med i kampen eftersom de vaknar och ser vad som händer. Och sen kommer fler. Och fler. Och fler.

Det finns ingen viktigare kamp än den här.
Människans överlevnad och livskvalitet är beroende av den. Storkapitalisterna och deras allierade på regeringsnivå kan inte besegras så länge propagandaapparaten står i vägen för en önskan att besegra dem.

Du är redan engagerad i denna kamp, så min avsikt här är bara att tacka dig, uppmuntra dig och uppmuntra dig igen att fördubbla dina ansträngningar. Ingen tvekan om att den insats du lägger ner är en bra investering. Låt aldrig någon skrämma dig till tystnad eller få dig att tro att det du gör är förgäves. Tvivla aldrig på att du är på rätt väg.

Din förmåga att utmana dig själv gör dig flexibel och är en källa till inspiration. All världens manipulationer och sociala ingenjörskonster kommer inte att kunna röra sig så snabbt eller skina så klart som sanningen. Du har allt du behöver för att vinna, och det finns tydliga tecken på att segern kan vara inom räckhåll. Vad som en gång tycktes omöjligt, verkar nu oundvikligt.

Så fortsätt att kämpa!

I love you
Caitlin Johnstone

Föregående artikelVänner och släktingar i USA, och övriga – rösta på Tulsi Gabbard!?
Nästa artikelOsannolikt med nya storkrig?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Snyggt! Men rubriken är inte korrekt översatt. Den säger väl egentligen ”Du är med och utkämpar alla tiders viktigaste kamp” – inte bara ”ditt eget livs”.

 2. Visst är vi extremt manipulerade men jag vill göra en viss reservation mot detta påstående. Abraham Lincoln, som var en av USAs mest progressiva presidenter sa en gång: ”du kan lura en del av mänskligheten hela tiden och du kan lura hela mänskligheten en del av tiden men du kan inte lura hela mänskligheten hela tiden”.
  Verkligheten gör sig påmind, ”sanningen kryper fram” som Vilhelm Moberg sa. Att överhetens bild av verkligheten har så starkt fäste beror ju också på att många (majoriteten) i vår del av världen har det ganska bra. Det finns alltså en materiell grund för att det kapitalistiska systemet fungerar och att överhetens bild dominerar.

 3. Trevlig läsning. Vi behöver alla uppmuntra varandra i denna vår svåra uppgift, att övertala folk att använda internets i stället för att bara anamma det vi lockats att tro på. Visst riskerar vi att bli sedda som dumskallar – men det har alltid varit pionjärers lott.
  Förakt från dem som vet mindre än du, är ofta en slags bekräftelse på att du har rätt.

 4. Mycket bra skrivet.
  Hoppas på att det sovande folket skall vakna till sans och börja inse vad som händer i vårt land, och börjar agera tillsammans med oss som har varit vakna länge.

 5. När jag första gången läste denna artikel tog jag den mycket personligt. Det är inte så vanligt, vad jag vet, att någon skriver en artikel på detta väldigt medryckande sätt. Artikeln avslutas med ”I love you Caitlin Johnstone”. Det är inte översatt till ”jag älskar dig”. I USA är det vanligt med I love you, och jag märker att det blir allt vanligare med ”älskar dej” i Sverige. För mig som är äldre är ordet ”älskar”, när det gäller personer, av sådan tyngd att jag bara använder det i en mycket snäv familjekrets. Kanske var det ett skäl till att artikeln kändes så personlig.
  Jag såg på kommentarerna till hennes artikel att Pål Steigan skrivit: ”I have been following your work for quite a while and you are doing a great job. I am running an independent media channel in Norway and we are planning a conference in Oslo February 8t-9th 2020.What does it take to make you join us there?” (25:e juni) Det var ett raskt initiativ! Han kanske kände sig lika träffad som jag.

 6. ”För en del av oss är det viktigare att vara trogna mot sanningen än att passa in. Du är en av dessa människor.”

  Inte jag tror jag. Bakom en signatur kan jag gärna vara det men aldrig irl. I verkligheten prioriterar jag frid och trygghet och då måste provokationen för det mesta stå tillbaka. Jag skulle nog inte gå in i ett demonstrationståg så där utan vidare vad det än gäller. Det måste jag tänka igenom i så fall. Är det säkert? Är det nödvändigt? Har det någon betydelse? och så vidare.

  Men lyssna kan jag alltid göra. Idag passerade jag en utställning från försvarsmakten och en officer gick fram till mig där jag stod vid min cykel och betraktade vad som pågick. Han berättade och jag lyssnade och försökte ställa relevanta frågor men yppade inga åsikter. Bland annat fick jag veta försvaret arbetat hårt med jämställdhet och (vet inte hur jag ska uttrycka det kanske ”lika värde”) och fått bort i stort sett all pennalism och kvinnoförtryckande attityd som var vanligt förr i tiden. Idag anställs många kvinnor inom försvarsmakten och gör samma uppgifter som de manliga. Likaså fick jag veta att allmän värnplikt återinförts med nyheten att även kvinnor blir inkallade.

  Numera har jag den fördelen att få göra vad jag vill om dagarna och just idag ska jag gå ut och pilla lite med en motor jag kommit över. Officeren vad chef för en motorskola inom försvaret för marina motorer. Men det ger samma inspiration. Motorn heter Villiers Mark 8D och tillverkades för civil räkning mellan åren 1936 och 1938. Sedan kom Andra Världskriget och all tillverkning ändrades till krigsproduktion där den här motorn fick en uppgift i lättare militärmotorcyklar. Motorn finns på första bilden nedan.

  https://oldthumpers.wordpress.com/2012/02/27/war-horses/

 7. ”Vi, får i väst, lever i en fårkrati – ett fårstyre”
  ”Vi, får i väst, har betesfri- och rättigheter. Vi kan beta vad som helst, inklusive illusionen av att vi är fria och förnuftiga får som vet vad som ligger i vårt intresse – det är det som kallas betesfrihet.”

  ”Vi, de vita får i väst, tror att vi lever i den bästa av alla fårvärldar – vart fjärde år har fåren friheten att utse de vargar i får-skinn som sätter vargarnas intressen före oss får. Det är själva grunden till vår får kratiska system.”

  ”Vi, de vita får i väst, föder mer än gärna eliten och fåraherdarna som skinnar oss. Elitens behöv går före alla oss andra får-borgare. Det är jo liksom själva kärnan i får-kratin”

  ”Vi, de vita får i väst, vill alla de svarta fåren i världen väl. Det är därför vi ställer upp när ledare för våra fårokratier i väst bombar diverse länder utanför, där svarta får är och lurar. Sådana farsot (rättare sagt får sot) utgör stora hot mot fårkratin och fårfreden. Våra fåraherdar räddar liv och sprider ’fårkrati, betesfri- och rättigheter’, sår det gröna fröet och lägger därmed grunden till att tusen och åter tusen åkrar grönskar.”

  ”Vi, de vita får i väst, har får-ledarskribenter och fåralister som driver skickligt får-propaganda och lär ut får-kratins välsignelse till alla stackars svarta får som inte vill bli uppätna av av vargar i fårskinn”

  ”Leve, leve får-kratin”

  Fattar man vilka som är fåraherdar så faller alla pjäser i detta lek som kallas ”demokrati” på plats

 8. Får-kratins abc 8 augusti, 2019 at 15:57
  Din kommentar inväntar moderering
  ”Vi, de vita får i väst, lever i en fårkrati – ett fårstyre”
  ”Vi, de vita får i väst, har betesfri- och rättigheter. Vi kan beta vad som helst, inklusive illusionen av att vi är fria och förnuftiga får som vet vad som ligger i vårt intresse – det är det som kallas betesfrihet.”

  ”Vi, de vita får i väst, tror att vi lever i den bästa av alla fårvärldar – vart fjärde år har västs får friheten att utse de vargar i får-skinn som sätter vargarnas intressen före oss får. Det är själva grunden till vårt fårkratiska system.”

  ”Vi, de vita får i väst, vill alla de svarta fåren i världen väl. Det är därför vi ställer upp när ledare för våra fårokratier i väst bombar diverse länder utanför, där svarta får är och lurar. Sådana farsot (rättare sagt får sot) utgör stora hot mot fårkratin och fårfreden. Våra fåraherdar räddar liv och sprider ’fårkrati, betesfri- och rättigheter’, sår det gröna fröet och lägger därmed grunden till att tusen och åter tusen åkrar grönskar.”

  ”Vi, de vita får i väst, föder mer än gärna eliten och fåraherdarna som skinnar oss. Elitens behöv går före alla oss andra får-borgare. Det är jo liksom själva kärnan i får-kratin”

  ”Vi, de vita får i väst, har får-ledarskribenter och fåralister som driver skickligt får-propaganda och lär ut får-kratins välsignelse till alla stackars svarta får som inte vill bli uppätna av av vargar i fårskinn”

  ”Leve, leve får-kratin”

  Får gratins abcs sionister är västs fåraherdar. Punkt slut.
  Fattar man det så faller alla ”konstiga” regler i detta lek som kallas “demokrati” på plats

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here