En ”axel av sju” (Kina, Ryssland, Centralasien), som komplement till SCO, Shangahikooperationen

63
1494
Invigning av året för kultur och konst för folken i Kina och Centralasien vid toppmötet mellan Kina och Centralasien, Xi’an, 18 maj 2023

 

Detta är en ny artikel av pensionerade indiske diplomaten M.K. Bhadrakumar, som jag bevakar och gärna återpublicerar. https://www.indianpunchline.com/an-axis-of-seven-to-supplement-sco/. MK Bhadrakumar referar nu också till en annan artikel som jag nyligen publicerat här Kina tar ledartröjan i Centralasien

M.K Bhadrakumar

_______________________________

Den ryska dagstidningen Nezavisimaja Gazeta publicerade en rapport inför toppmötet mellan Kina och Centralasien i Xi’an med rubriken ”Kina ändrar formatet för samarbetet med Centralasien”. Den förutspådde att de sex statschefer som samlas i Xi’an den 18-19 maj skulle diskutera ”skapandet av en ny mekanism för samarbete inom olika områden och underteckna viktiga politiska dokument”.

Rapporten påminde om att toppmötet i Xi’an bör ses i samband med ett möte mellan president Vladimir Putin och de fem ledarna för de centralasiatiska staterna i Moskva den 9 maj (Rysslands segerdag.) Tidningen flaggade för expertbedömningen att ”en ny ’5+2’-axel håller på att bildas (Centralasien plus Kina och Ryssland)”. Även om Putin inte var närvarande vid evenemanget i Xi’an, har man uppenbarligen tagit hänsyn till Rysslands intressen.

Den nya ”5 plus 2-axeln” som håller på att bildas kommer att ha sina egna mekanismer och prognoser, som skiljer sig från Shanghai Cooperation Organisation (SCO) eller Belt and Road Initiative och Eurasian Economic Union community. Vid toppmötet i Xi’an övervägdes möjligheten att institutionalisera formatet Centralasien-Kina genom ett sekretariat ”för att på ett övergripande sätt främja samarbetet … och de relevanta mekanismernas funktion”. Med tanke på det toppstyrda beslutsfattande som kännetecknar de centralasiatiska staterna kommer naturligtvis mekanismen med de rådgivande mötena mellan statscheferna i formatet Kina-Centralasien (som ska hållas vartannat år) att vara en nyckelfaktor för att garantera säkerhet, stabilitet och hållbar utveckling i regionen.

Det är fullt tänkbart att Kina, de centralasiatiska staterna och Ryssland, vid en tidpunkt då SCO har tenderat att bli mer och mer ”abstrakt” efter det att Indien upptogs i gruppen, och började slingra sig utan mål, kände ett behov av att skapa mer effektiva mekanismer och planer i sitt gemensamma område för att ge samarbetet en ny kvalitet, och komplettera SCO om så skulle behövas.

Ett element av rivalitet har smugit sig in i SCO:s funktionssätt. Framför allt Indien behöver göra en del självrannsakan här. Detta var verkligen inte vad Kina och Ryssland hade i åtanke när de 2005 satte samman Shanghai Five (som senare omvandlades till SCO.) Samförstånd i beslutsfattandet antogs som en grundläggande princip för SCO:s verksamhet, men på senare tid har en tävlingsanda smugit sig in för att göra upp om bilaterala skillnader och tvister. Vid SCO:s utrikesministermöte i Delhi nyligen bevittnades ett bittert dödläge mellan Indien och Pakistan som skadade ”Shanghai-andan”, trots att de centralasiatiska staterna, Ryssland och Kina stumt tittade på.

Det finns ett tragiskt exempel på SAARC som drabbades av ett liknande trauma under det senaste årtiondet som till slut gjorde det redo för begravning.

Red: SAARC omfattar Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldiverna, Nepal, Pakistan and Sri-Lanka

Men Ryssland och Kina har inte råd med ett sådant tragiskt öde för SCO. USA:s dubbla inneslutningsstrategi gentemot Ryssland och Kina och NATO:s nära förestående expansion till Asien gör det ytterst viktigt att en sammanhängande, motiverad och väl samordnad regional samarbetsprocess finns tillgänglig i deras gemensamma område i Inre Asien.

Hittills har Ryssland ägnat sig åt att stärka den politiska integrationen, medan Kina systematiskt och kraftfullt har samverkat med regeringarna i de centralasiatiska länderna för att utveckla energi- och infrastrukturprojekt inom ramen för en fullfjädrad ekonomisk expansion. Denna arbetsfördelning fungerade ganska bra, men sedan har den regionala säkerhetsmiljön förändrats dramatiskt på senare tid.

Det har till exempel blivit mycket viktigt för Moskva i samband med att Rysslands energiförbindelser med Europa har brutits att omdirigera sin olje- och gasexport till den kinesiska marknaden, och för detta krävs centralasiatisk infrastruktur i transitläge – en helt ny idé. Det räcker med att säga att det behövs en hög nivå av harmonisering och synkronisering av de centralasiatiska ländernas nationella planer. För närvarande finns det inga överenskomna gemensamma strategier i den centralasiatiska regionen, som har en befolkning på 75 miljoner. I Belt and Road-projektet tas inte tillräcklig hänsyn till Rysslands intressen och gränssnittet till projekten inom Eurasiska ekonomiska unionen kan inte heller erbjuda en tillräcklig nivå av samverkan på grund av systemiska svagheter.

Under upptakten till toppmötet i Xi’an förberedde sig ledarna för de centralasiatiska länderna noggrant för evenemanget och har lagt fram ett betydande paket med förslag. Byggnadsarbetet på den mycket strategiska järnvägen mellan Kina, Kirgizistan och Uzbekistan, som kommer att förbinda Xinjiang och Centralasien med Afghanistan, Pakistan och Iran, är nu redo att påbörjas efter en försening på cirka 20 år på grund av ett gräl om mätningen av järnvägsspårens bredd!

Föga förvånande var frågan om sammanknytning, vid sidan av regional säkerhet, det ämne som fick störst uppmärksamhet vid toppmötet i Xi’an. Det handlar om att förbättra transportinfrastrukturen längs rutterna Kina-Centralasien och Kina-Europa genom Centralasien, samt att öka kapaciteten vid gränskontrollstationer, allt i syfte att skapa förutsättningar för ökad frakt- och passagerartrafik.

En positiv faktor är att Kazakstans engagemang i Belt and Road Initiative (BRI) fördjupas. Kina och Kazakstan genomför i praktiken en lista med 52 BRI-investeringsprojekt till ett sammanlagt belopp på mer än 21 miljarder USD, som omfattar transport och logistik, industri och jordbruk, energi, turism och andra områden. Två av de sex BRI-korridorerna passerar genom Kazakstan och förbinder Kina med Europa respektive Iran och Västasien. Dessa BRI-korridorer är viktiga för de flesta av de centralasiatiska ekonomierna för vilka Kina erbjuder den närmaste kusthamnen. Detta gör i sin tur Kazakstan till ett potentiellt nav för att nå Centralasien.

Vid toppmötet i Xi’an noterades också vikten av att starta den kazakisk-kinesiska järnvägen Ayaguz – Tacheng och man efterlyste ett påskyndat bygge av den fjärde linjen i gasledningen mellan Turkmenistan och Kina. Det finns många typer av mineraltillgångar och stora reserver i Tacheng-området – kol, granit, guld, koppar, järnmalm och andra mineraltillgångar i det område där järnvägen under uppbyggnad korsar.

I samband med toppmötet i Xi’an höll Kinas president Xi Jinping möten med var och en av de fem ledarna för den centralasiatiska regionen. Inför toppmötet i Xi’an kallade kinesiska medier Centralasien för ”porten” till Belt and Road-projektet, som Xi ursprungligen hade presenterat från Kazakstan 2013. USA och Indien har bedrivit en hel del skrämselpropaganda kring Belt and Road i informationssfären, men det verkar inte ha påverkat de centralasiatiska staterna. Det är symboliskt att Peking tog initiativet till att hålla det första toppmötet mellan Kina och Centralasien på 10-årsdagen av Belt and Road-initiativet.

På samma sätt hoppas Kina kunna knyta samman Pakistan och Afghanistan med BRI:s infrastrukturprojekt i Centralasien. Som ett första steg kom Kina och Pakistan nyligen överens om att förlänga den ekonomiska korridoren mellan Kina och Pakistan till Afghanistan. Detta var det viktigaste resultatet av ministermötet mellan Pakistan,

Afghanistan och Kina som hölls i Islamabad den 5 maj, fjorton dagar före toppmötet mellan Kina och Centralasien i Xi’an. Det är helt uppenbart att dynamiken i formatet Kina-Centralasien inte kommer att bli optimal om inte Kina också fördubblar sitt engagemang med talibanregeringen i Kabul.

Föregående artikelKakhova-dammens förstörelse. Teknisk översikt och händelser före dammkollapsen
Nästa artikelImperiets histora sammanfattat!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

63 KOMMENTARER

 1. Det viktiga är att de är helt avskiljda fr sog gruppen, och att denna parasitära entitet inte har något som helst inflytande el varit delaktiga..ve o fasa..i bildandet

 2. Detta kinesiska ledarskap och rena ”intrång” som ekonomisk supermakt är dock inte smärtfritt! Ryssland ser med stor oro att kinesiska intressen impregnerar Centralasien ekonomiskt och blir avgjort den viktigaste ekonomiska spelaren i en tidigare Moskvas hemmadomän. Moskva har förutom gas, olja och råvaror inte särskilt mycket att kontra med.

  För Centralasiens del kan det komma som en lättnad, då vi vet att dagens Kazachstan och Tadzjikistan är mycket irriterande hur de politiskt behandlats av Moskva på senare år, vi minns den tadzjikiske presidentens raseriutbrott mot president Putin på ett asiatiskt toppmöte i slutet på år 2022.

  Men det är nya samarbetspartners barnsjukdomar.

  Trenden är dock lika tydlig som logisk: det 21:a århundradets utrikespolitik grundar sig oundvikligen på GEOGRAFI och inte suddiga amerikanska ”värderingar”, då globalismen numera sakta dör sotdöden.

  Här har Europa och unionen sin stora framtidschans: en handels- och tullfri relation och region mellan Lissabon och Shanghai liksom Vladivostok.

  Handel ger fred och ömsesidig förståelse. Bryssel bör här satsa på axeln Bryssel-Berlin-Moskva-Tasjkent-Beijing, och varför inte ta in New Delhi i den ekonomiska axeln.

  Här har vi den ENDA fungerande och världslugnande och avkylande utrikespolitiken för 2000-talet.

  Washingtons vapenexportindustri lär bli den enda stora förloraren. I sig är detta mycket farligt: i vassen lurar där ett ensidigt erkännande av ön Taiwan som ”självständig stat” gentemot FN:s beslut om politiken kring ”Ett enat Kina”. Det kommer att bli Washingtons våldsetablissemangs motvapen: krigisk oreda. Och i det bör, som president Macron klokt uttryckt det, unionen inte låta sig inblandas i.

  Det är inga ”sog”- eller ”zog”-strukturer vi behöver oroa oss för som skribenten pz anger: de är helt enkelt amerikanska. Och alltid amerikanska: den europeiska framtidens dödgrävare och geopolitiska fiende, ty en narcissistisk stormakt på dekis är mycket farlig.

 3. Det som får västvärlden att darra ”idag” är Rysslands slutgiltiga tillbakadragande från CFE-fördraget som kommer att äga rum den 7 november — Ryskt MFA
  Uttalandet påpekade att det ryska utrikesministeriet skulle vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra den federala lagen om uppsägning av detta fördrag.

  Vem har sprängt det ena och det andra är ett upprepande tjat från väst för att missleda de oförståendes blickar bort från vad som kommer att ske utanför Kinas kust.

  Ryssland och Kina kan sin sak i teamarbetet, lugnt och sansat, därför exploderar västs grymma makthavare inför ögonen på de kloka östliga och kärnfulla fredliga härskarna.
  Den ”lilla” människan förstår ingenting av verkligheten, endast de västliga sagorna.
  ×××××××××××××

  ”Ryssland har underrättat alla deltagande stater om sitt beslut att dra sig ur CFE-fördraget 150 dagar efter underrättelsen. Det kommer alltså att ske klockan 00:00 den 7 november”, sade ministeriet i ett uttalande som släpptes på fredagen. Diplomaterna tillade att meddelanden skickades till fördragets depositarie (Nederländerna) och andra medlemsländer genom deras ambassader i Moskva, samt via delegationerna till den gemensamma rådgivande gruppen för CFE-fördraget i Wien.

  Dessutom påpekade det ryska utrikesdepartementet att som ett resultat av tillbakadragandet ur CFE-fördraget kommer två andra juridiskt bindande dokument relaterade till CFE-fördraget att förlora sin kraft med avseende på Ryska federationen, om vilket alla deltagande stater också har varit informerad. ”Detta är den avslutande akten av förhandlingen om personalstyrka för konventionella väpnade styrkor i Europa (CFE-1A), om maximinivåer för tillgången på konventionella vapen och utrustning från de sex stater som är parter i Warszawafördraget, och avtalet om anpassning i fördraget om konventionella väpnade styrkor i Europa (CFE-II). Den första syftade till att fastställa nivåerna av konventionella vapen för var och en av deltagarna i det dåvarande Warszawafördraget och mekanismen för deras förändring. Den andra är en tillfällig lösning på problemet med flankrestriktioner som uppstod på grund av Sovjetunionens upplösning”, sade ministeriet.

  I uttalandet påpekades att det ryska utrikesministeriet skulle vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra den federala lagen om uppsägning av detta fördrag. ”Det är tydligt att fördraget under de nya förhållandena äntligen har blivit en kvarleva från det förflutna. Våra motståndare bör inte ha några illusioner om att Ryssland kan återvända till det”, påpekade diplomaterna.

  Enligt UD betonade Ryssland i underrättelserna att Finlands och så småningom Sveriges anslutning till Nato ”avsevärt bryter mot den säkra och stabila balansen för konventionella väpnade styrkor i norra Europa och är droppen som gjorde det nödvändigt för Ryssland att dra sig ur fördraget. ”

  Återkallelseförfarande
  ”Efter att ha mottagit den ryska underrättelsen kommer CFE-depositarien att behöva sammankalla en konferens för de deltagande staterna inom den tidsgräns som anges i fördraget (senast 21 dagar) för att överväga frågor relaterade till Rysslands utträde ur fördraget.” Ryska utrikesdepartementet förklarade.

  Vid konferensen kommer den ryska sidan att uttala sin bestämda ståndpunkt på grundval av den federala lagen om uppsägning av CFE-fördraget, offentligt upprepa för Nato-länderna och världssamfundet sin åsikt att det var västvärlden som gjorde det omöjligt för oss att stanna. i CFE-fördraget genom dess destruktiva handlingar”, står det i uttalandet.

  Om Rysslands utträde ur CFE-fördraget
  Den ryske presidenten Vladimir Putin undertecknade lagen som säger upp CFE-fördraget den 29 maj och den trädde i kraft den 9 juni.

  Detta fördrag undertecknades 1990 och anpassades 1997. Natoländerna ratificerade dock inte den anpassade versionen av dokumentet och har fortsatt att följa bestämmelserna från 1990, baserat på den konventionella vapenbalansen mellan Nato och Warszawapakten. Som ett resultat var Ryssland tvunget att förklara ett moratorium för genomförandet av villkoren i fördraget 2007.

  Den 11 mars 2015 avbröt Ryssland sitt deltagande i möten i den gemensamma rådgivande gruppen för CFE-fördraget, vilket slutförde processen med att avbryta sitt medlemskap i CFE samtidigt som det förblir en rent rättslig part i fördraget. Sedan dess har Vitryssland representerat Rysslands intressen i Joint Consultative Group.

  https://tass.com/defense/1630185

  Och…!!!
  Tyst om arsenaler: vad betyder Rysslands utträde ur CFE-fördraget?
  Av de grundläggande avtalen med väst var bara fördraget om icke-spridning av kärnvapen kvar.
  22 maj 2023, 17:19
  Maria Shaipova
  NATO INFO NEW TREATY VÄPNAD FORCES NATIONELL SÄKERHET

  Statsduman fördömde fördraget om konventionella väpnade styrkor i Europa, och utrikesministeriet erkände dokumentet som en ”relik från det förflutna”. Rysslands slutgiltiga utträde ur CFE-fördraget kommer att ta upp till sex månader. Vad detta fördrag är och hur säkerheten mellan Europa och Ryssland nu kommer att kontrolleras – i Izvestias material.

  Vad är CFE
  Fördraget om konventionella styrkor i Europa antogs i november 1990. Dokumentet undertecknades av 22 länder: sex länder i Warszawapakten (USSR, Bulgarien, Ungern, Polen, Rumänien och Tjeckoslovakien), samt 16 NATO-länder. Avtalet trädde i kraft 1992 och varade i sju år. 1999, mot bakgrund av Sovjetunionens kollaps och Natos expansion på bekostnad av det tidigare sovjetiska Rumänien, Ungern och Polen, formulerades ett nytt avtal för att anpassa CFE-fördraget. Trots att ett 30-tal länder undertecknade detta dokument, ratificerades det endast i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Ukraina. Avtalet trädde aldrig i kraft, vilket gav alliansens medlemmar en fördel gentemot Ryssland. År 2007 blev obalansen uppenbar: 22 Nato-länder hade mer utrustning än vad som anges i dokumentet, och några av de tidigare allierade länderna gick med i alliansen.

  2007 införde Moskva ett moratorium för CFE-fördraget och räknade med att motparterna återvände till en jämlik dialog. Bland de första handlade det om de närmaste grannarna – Polen och de baltiska staterna. Beskedet väckte uppståndelse i världens eliter och invånare i grannländerna skrämdes av ryska stridsvagnar och trupper.

  Vad begränsade CFE-fördraget
  I den första upplagan införde CFE-fördraget begränsningar av antalet militär utrustning i Europa i fem parametrar: stridsvagnar, pansarfordon, självgående artilleriupphängningar, flygplan och helikoptrar för NATO och Warszawapaktens länder. Varje block åtog sig att minska antalet militär utrustning: inte mer än 20 tusen stridsvagnar och 30 tusen pansarfordon, samt upp till 20 tusen artillerisystem. Militärflyget minskade också: inte mer än 6,8 tusen flygplan och 2 tusen helikoptrar för varje block. Dessutom var antalet trupper och utrustning på flankerna begränsat: i Grekland, Turkiet, Island och Norge för västländer och i Bulgarien, Rumänien, Kaukasus, Leningradregionen och Odessa – för länderna i Warszawapakten.

  Dessutom lovade länderna att förse Wiens militärkommitté och fördragspartners med information om arsenaler och förflyttning av trupper och utrustning, samt att acceptera och genomföra inspektioner och andra ömsesidiga kontrollåtgärder som beskrivs i dokumentet. Det vill säga att representanter för vilket land som helst skulle kunna komma med en kontroll av tillgången på vapen och förstå om mängden utrustning motsvarar de inlämnade ansökningarna. Det anpassade avtalet från 1999 antog att restriktionerna inte skulle påverka block, utan enskilda länder. Således skulle den ryska kvoten vara 6,3 tusen stridsvagnar, 11,2 tusen pansarfordon och 6,3 tusen artillerisystem. Det var tillåtet att ha 3,4 tusen flygplan och 855 helikoptrar.

  Varför Ryssland drog sig ur CFE-fördraget
  Eftersom, efter nio års väntan, de nya NATO-medlemmarna som gick med i blocket 1999 och 2004 inte ratificerade fördraget, och alliansen själv fortsatte att expandera mot Ryssland, beslutade landets ledning 2007 att inte uppfylla avtalen enligt fördraget , främst när det gäller övervakning och truppinspektioner. Som en kompromiss föreslog Ryssland att upphäva flankrestriktionerna, som inte tillåter uppbyggnad av militära styrkor i vissa regioner.

  I mars 2015, mot bakgrund av förvärrade förbindelser med Ukraina, avbröt Ryssland deltagandet i mötena i den gemensamma rådgivande gruppen för CFE-fördraget, och fullbordade därmed de sista interaktionerna enligt avtalet.

  I maj 2023 sade den ryska statsduman upp avtalet, det vill säga den vägrade officiellt att följa avtalen inom ramen för dokumentet. Det var ett av de sista militära fördragen med Nato som blev över efter tinningen i relationerna i mitten av 1990-talet. Uppsägningen av fördraget 2023 syftar till att neutralisera obalansen mellan konventionella väpnade styrkor mellan Nordatlantiska blocket och Ryska federationen, som har förvärrats efter Finlands och Sveriges ansökningar om att gå med i Nato och mot bakgrund av att Ukraina pumpats med vapen. Dessutom sa Moskva att de hade information om hur vissa östeuropeiska länder brutit mot bestämmelserna i fördraget.

  Utträde från CFE-fördraget kommer att tillåta Ryssland att placera vapen där det behöver, och inte meddela någon om det, förklarade Dmitrij Medvedev, vice ordförande i Ryska federationens säkerhetsråd. Han tillade också att Ryssland kommer att maximera produktionen av vapen, militär utrustning och vapen.

  Vad betyder uppsägningen av CFE-fördraget?
  Proceduren för att dra sig ur CFE-fördraget kommer att ta ungefär sex månader, förklarade Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov.

  Enligt honom skickas ett meddelande om utträde från fördraget 150 dagar före det förväntade datumet för utträde, och en särskild konferens för CFE:s medlemsländer bör sammankallas under de kommande tre veckorna.

  ”Därvid kommer vi att uttala vår fasta ståndpunkt, baserad på federal lag. Vi kommer återigen offentligt att förmedla till Nato-länderna och världssamfundet att det var det kollektiva väst som med sina destruktiva handlingar gjorde det omöjligt för oss att stanna i CFE-fördraget”, förklarade Ryabkov.

  CFE-alternativ
  Under det senaste decenniet förstörs infrastrukturen för europeisk säkerhet, skapad med stora svårigheter under 80- och 90-talen av förra seklet. USA drog sig ur ABM- och INF-fördragen, Ryssland tvingades dra sig ur START-fördraget i februari 2023 och i maj sade man upp CFE-fördraget. Av de grundläggande avtalen med väst var bara fördraget om icke-spridning av kärnvapen kvar.

  När det gäller CFE-fördraget uppstår med en viss frekvens tal om alternativ till detta fördrag. Ländernas ledare förstår att det behövs överenskommelser, men de västerländska eliterna slutar inte att försöka påtvinga Ryssland sin vision.

  Så 2016 publicerade den ökända Frank-Walter Steinmeier en artikel i den tyska tidningen Die Welt, där han uppmanade sina europeiska kollegor att återuppta dialogen med Ryssland om konventionell vapenkontroll i Europa. Men på ogynnsamma villkor för Ryssland. Som TASS militärobservatör, pensionerade överste Viktor Litovkin, skrev i Izvestia-kolumnen, finns det inga garantier för att de månader långa förhandlingarna om ett nytt vapenkontrollavtal, som är tänkt att ersätta CFE-fördraget som har dött i Bose, och avtal som inte bara kommer att ta hänsyn till Natostaternas krav, utan även ryska bekymmer och förhållanden, kommer inte att drabbas av samma öde.

  År 2023 talas det inte om något alternativ till CFE-fördraget. Enligt Litovkin kommer det inte att finnas någon annan överenskommelse, eftersom avtal kan ingås mellan länder som är lika i stridspotential, som litar på varandra. Idag anser USA att de är överlägsna vad gäller stridspotential, de vill kontrollera andra och vill inte bli kontrollerade.

  Enligt Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov kan ett alternativ till avtalet dyka upp senare. ”Först efter att den nuvarande stormiga perioden av våra relationer med väst har passerat, kommer väst att överge sin fientliga politik och konceptuellt kommer vi att leta efter andra tillvägagångssätt,” sade han.

  https://www.google.com/amp/s/iz.ru/export/google/amp/1516586

  • Armémässigt torde ju knappast ”västvärlden” darra över den ryska arméns del i utdragandet av CFE-avtalet. Den ryska krigsmakten har ju under drygt 20 års uppbyggande byggts upp under den putinska perioden till en som andas nästan supermakt: men har helt tappat denna militära stormaktsstatus i det misslyckade intåget i östra Ukraina. Tjugo års uppumpad militär uppbyggnad visar att den ryska krigsmakten till lands åstadkommer föga, man intar ett Bachmut här och en annan östlig järnvägsknut där; tömd på invånare och sett från ovan nedmejade ruiner; medan den ukrainska slagkraften tvärtom tycks stärkas, och erhåller starka AKTIVA allierade, medan de ryska allierade bara röstar på sin höjd ”för” RF i Förenta nationerna, men förutom iranska drönare har den ryska krigsinsatsen ingen som helst praktisk krigsnytta av ”allierade och partners” för att nyttja det natoistiska språkbruket.

   • Johan de N, Wake up! Rysslands mod har fått världen att aktivera sitt hat mot Amerika, ett tilräckligt starkt vapen i vissa sammanhang men du som många andra tycks ha fångats i den russofobiska fällan och därmed förblindats av falska berättelser.
    Jag delar en trevlig amerikansk länk ”ungdomlig faktabaserad” som lyfter den äldre besserwisser in i verkligheten.
    https://youtu.be/Vlw8M7ub3KY

   • I Bachmut tvingades Ryssland till försiktighet med de starka vapnen eftersom de hade uppgifter om att Ukraina placerade civila så att de skulle ha dödats om Ryssland hade minskat andelen markstrid och övergått till amerikansk typ av krigföring. Därför förlorade Ryssland en större andel stupade än i kriget i stort. Fortfarande förlorade Ukraina även där betydligt fler soldater.
    Rysslands logik med att de avser att demilitärisera Ukraina håller sakligt sett och den uppfattningen tycks delas av USAs Douglas Macgregor som även är objektiv vid jämförelsen mellan amerikanernas krig i Irak och den försiktigare metoden som Ryssland tillämpar. Ukraina skickar fram kanonmat och Ryssland använder det till demilitariseringen. Hade Ryssland haft mer bråttom hade de sannolikt fått större förluster och de vill ha krafter kvar för en längre global konflikt som det finns skäl att tro att väst planerar.
    Uppfattningen om Ryssland i det globala syd kanske inte skulle vara lika positiv om deras taktik mer liknat den brutala amerikanska.
    Försiktighet imponerar inte på de brutala alfahannarna som styr väst men de som eftersträvar en multipolär värld kan ha en annan bedömning.

    • I video: Lokalbefolkningen avslöjar hur MSM gjorde rapporter i Bakhmut

     En invånare i staden Artemovsk (tidigare Bakhmut) beskrev den ukrainska militärens brott och dess samarbete med ukrainska och utländska medier.

     Långt innan ryska styrkor gick in i staden började ukrainska stridsvagnar beskjuta civila hus för att tvinga civila att evakuera till det ukrainska territoriet. Under tiden visste ukrainska och utländska journalister i förväg var AFU skulle slå till. De sattes in på plats för att filma ”nya bevis på ryska attacker mot civila”.
     https://southfront.org/in-video-locals-reveal-how-msm-made-reports-in-bakhmut/

   • Russia is kicking ass in Ukraine. Inte Nato. Nato kyrkogård heter numera slagfälten vid Donbas slätten där Leopard 2, Bradleys och mängder med andra västerländska tanks, pansarfordon mm ligger begravda. Ibland används även Nato Skrotfält (välj det som passar dig bäst). Hur som helst så kyrkogården eller skrotfält är ett bra MÅTT på kvalitén på Rysslands vapen och vad de kan åstadkomma.

    Världen undrar var håller ”ukrainas starka AKTIVA allierade hus?”. Dessa kom inte till undsättning då Rysslands armé lekte turkey shoot på allehanda ”game changer” tanks bland annat.

    Dina försök att skönmåla Ukraonas militära katastrofer – de är minst sagd pinsamma, de Naucler.

 4. Vad har en amerikansk NATO-bas i Kazakstan att göra?

  Mitt i Centralasien.

  För mig känns det som en Västerländsk kapitalistisk NATO militärbas inte på något sätt hör dit.
  Verkar mer som ett militärstrategiskt intrång liknande USA:s lurendrejeri i Kosovo där skydd för Kosovoalbaner byttes mot plats för USA militärbas.

  Kapitalisten vill alltid göra goa affärer och tråkigt nog var då Ryssland alltför söndersplittrat för att hjälpa serberna att göra något åt saken.

  Det är tyvärr ett söndersplittrat Ryssland som de Naucler, Kalasjnikov, samt många vänstervridna tjejer och kvinnor i Ryssland vill ha.

  Tyvärr är det då pissat på syltan och Ryssland finns inte mer.
  Det blir fest i USA och demokrater, kapitalister samt hela deras anhang skålar i Champagne för det verkliga erövrade fyndet, det stora landet Ryssland.

  • Hej arbetarklass,
   Vet ej var du har det fått det ifrån men du måste strycka bort Kalasjnikov ur din lista.
   För att:
   1. Kalasjnikov vill inte alls ha Ryssland söndersplittrat.
   2. Kalasjnikov är inte vänsterhanden.
   MVH

   • Det är gjort nu.

    Har funderat över J i ryska men kommer till den slutsatsen att J i vår mening inte finns i ryska om man ska uppfatta ryska som ryska och inte något försvenskat.

    J finns däremot i Ukrainska och bl.a. därför låter ukrainska lite annorlunda än ryska.

    J på svenska är en ”lång” bokstav men i ryskan finns bara korta bokstäver därför låter ryska för oss svenskar att ryssar talar väldigt snabbt.

    Ryssar är duktiga men att tala svenska av en ryss blir något väldigt annorlunda och konstigt de inte är vana vid.
    Mest beroende på våra långa vokalljud som inte alls finns i ryskan.

    i och j som korta ljud blir faktiskt väldigt lika

    Ryska Й är för mig ett kort J-liknande ljud men J på svenska är det absolut inte.

    Erik Skarman som gjort en slags avhandling av ryska språket som jag använder mig av säger så här om Й:

    ”Observera att vi föreslår en trankription av bokstaven ы som ett i utan prick. Denna bokstav finns i turkiskan, och uttalet är nog snarlikt. Men oftast transkriberas ы som ’y’, eftersom ljudet har en viss dragning mot y. Bokstäverna ы och и kan tyckas avvika från mönstret, men man kan nog se ett ”vanligt” i som ett jı. Tecknet й, som vi betraktar som konsonanten ”j’ betraktas av ryssarna själva som ett kort i, men här för vi det till konsonanterna. Observera också att ett e med två prickar över (ё) betecknar ett jå-ljud.”

    http://eskarman.se/Ryska.html#vokaler

    Ovan är en lång avhandling ungefär som en skolbok.
    Jag har fått en utskriven på papper med lite större bokstäver.
    Det blir lättare att läsa då.
    Men förkunskaper måste man skaffa sig för hos Skarmans Ryska språket finns många grammatiska begrepp.

    Någon gång har jag hört SVT Public Service rysslandskorrespondent och rysslandskännare Bert Sundström tala ryska i något SVT klipp.
    Det sägs han kan ryska ”flytande” men jag uppfattar inte honom tala ryska.
    Det han talar är för mig istället en ”försvenskad ryska” som inte alls låter som en ryss.
    Ryssen förstår säkert, men varför talar han så sakta och så osammanhängande?

    Så här låter ryska men några svenska J hör jag inte mer än i Е, Ё, ,Ю och Я.

    https://www.youtube.com/watch?v=oy3UDqhplOc

    С розою красивою Александр Кирсс

    ”Med en vacker ros” Alexander Kirss

    головой (huvud)
    i, j eller ij?

    https://translate.google.com/?hl=sv&sl=ru&tl=sv&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&op=translate

    • arbetarklass 11 juni, 2023 At 16:24

     голова=ett huvud
     головой [golovoj] = med huvudet – Google kan inte alltid översätta korrekt
     med huvudet – Kasus instrumentalis
     t ex Slå bållen med huvudet. – Ударить мяч головой.
     eller Tänk med huvudet! (sarkasm) – Думай головой!

     http://eskarman.se/Ryska.html#vokaler
     Har snabbt kollat igenom.
     Mycket som är korrekt samt många fel påträffas.
     MVH

  • Nå – jag vill inte ha någon söndersplittrat Ryssland.

   För min egen del ser jag mycket gärna ett starkt, samarbetsvilligt och framgångsrikt Ryssland.

   Men det går inte med putinismen. Det är det över öronen militariserade och överpropagandiserade ryska styret som förstör det egna landet.

   Det sammantagna systemen politik, ekonomi, press/media är så nerkörda, misskötta och överkorrumperade att det går inte att bedriva politik och civilsamhälle i dagens Ryssland. Dagens ryska system kommer sluta som alla andra militär- och polisdiktaturer: det tar slut med själva systemet; som Francos Spanien, Strössners Paraguay eller Ceauşescus Rumänien.

   Hur ett nytt Ryssland kommer att fungera med fria och självständiga medier, politiska partier och utan korruption och oligarkikapitalismen av idag – det vet vi inte.

   Eftersom ingen normal svensk vill leva under de samhällsproblemen, skall man heller inte förespråka detta eländessystem inrikes för vårt ryska broderfolk: det är det som är den sanna russofobin.

   Problemet med maffiaekonomier som den ukrainska och den ryska att båda nu kommit till en punkt från vilken de inte kan utvecklas civilisatoriskt. Ukrainas folk vill lämna detta system, Rysslands styre KAN INTE lämna systemet; då går putinismen genast under.

   Och det vet Kreml mycket väl. Reformerar man politiska partisystemet till ett normalt, fritt öppet, liksom press och media eller gör upp med den korrupta oligarkikapitalismen – går exakt putinstyret under. Då blev enda chansen krig utåt: mot det grannland som VILL lämna den mafiosa oligarkikapitalismen bakom sig och bli ett normalt europeiskt samhälle; vilket direkt leder till att putinsystemets bord fick ett ben avkapat.

   • Johan de N, du ska inte jämföra hur en normal svensk inte vill leva med hur en ryss lever i det ryska systemet, det är en russofobisk tendens hos dig och för att du ska förstå vad sann russofobi är så får du ett utdrag att läsa ur boken av Guy Mettan
    ’Varför vi älskar att hata Ryssland’ 
    utgiven 2017-03-23
    och har du inte läst den så rekommenderar jag dig att göra det, flera gånger om. Guy Mettan är en exceptionellt bra författare.
    —————————————————————-

    Gränsen för anständighet har passerats när en skola i Schweiz, ett land som anser sig vara en demokratisk rättsstat, vägrar att anställa en lärare med hänvisning till att hon har ryska som modersmål och landets ” filosofi inte tillåter det att anställa en lärare från ett land som framkallar och underblåser inbördeskrig och vars president ljuger och inte respekterar lagen” och när skolan sedan förklarar att ”det ligger i sakens natur att sanktionera också påverka oskyldiga människor”. Sedan när är det tillåtet i en rättsstat att straffa en oskyldig?
    Men för russofoben är allt tillåtet. Russofobin är nämligen inte bara en känsloyttring utan framför allt uttryck för en maktbalans, ett maktförhållande.

    Den är inte bara ett passivt omdöme eller en uppsättning klichéer, förutfattade meningar och stereotyper.
    Den är också, och framför allt, ett aktivt ställningstagande som gjorts i avsikt att om inte skada, så i vart fall reducera den andres makt. I den meningen är russofobin rasistisk: den syftar till att förminska den andre för att bättre kunna dominera över honom. Och det är detta som gör russofobin till ett fenomen så utmärkande för väst. Den arbetar med samma kategorier som Edward Said har identifierat för orientalismen: att överdriva skillnader, bekräfta den västerländska överlägsenheten och använda stereotypa mallar för varje analys.

    Ty de ultimata taktiken i den russofobiska diskursen är att vara en fullfjädrad disciplin och samtidigt kunna varieras i det oändliga, sofistikerad för de akademiker som ansvarar för att formulera teorin och populär för de journalister som vill göra den tillgänglig för alla.
    Utdrag från sida 32, 10 sista raderna och sida 33.

     • Så gott som varenda arbetare spelar med i den här ovan beskrivna russofobin från borgerligheten.

      Vad vill du jag ska göra?
      Solidarisera mig med arbetarklassen kanske?

      Tyvärr gör jag inte det.
      För mig är en skitstövel en skitstövel vilken samhällsklass den än tillhör.

      Dessbättre är inte alla skitstövlar och inte alla heller av borgerligheten utbildade russofober.

      Men russofoberna är ändå tyvärr alltför många.
      Därför sådan är den liberala demokratins skola.

    • Nå Carina, till skillnad från Dig har jag levt i Sovjetunionen, blev myndig i landet och sett landet inifrån. Jag behöver inte läsa västerländska böcker eller googla runt eller youtuba mig till kunskaper för att veta eller erfara det.

     Varenda ryss jag känner är så utled på det korrupta politiska liksom ekonomiska systemet att det är legio.

     Då en massa youtube-indoktrinerade västerländska vänstermänniskor tror annat visar bara att de inte vet mer eller bättre. Det är det som är denna totalt missriktade sympati från Lundström och andra som tyvärr är den sanna russofobin.

     När västerländska vänstermänniskor kryper runt med glädje i den putinistiska högernationalistiska sörjan så känner gemene ryss enbart avsky och förakt för dessa västerländska knasar.

     • Och ändå är Putin så populär enligt opinionsundersökningar i Ryssland.

     • Anders, det går inte att numera det minsta lita på opinionsmätningar i en så stramt, närmast totalitärt, hållen social-politisk modell som den ryska.

      Det opinionsinstitut som man både utomlands och inrikes varit stolt över och länge kunnat litat på, Levadainstitutet, är numera -föga förvånande- stämplat som ”utländsk agent”.

      Putin och putinismen är ungefär som vårt SD; det tilltalar en mestadels manlig klass med sämre utbildning och sämre kunskaper om samhället och världen.

      Jag minns ett sportevenemang i Moskva år 2012 där den åter-nytillträdde president Putin skulle dela ut ett sportpris. Hela publiken buade. Ingen normal stadsbo med en högre utbildning vill låta sig representeras av en gammal föraktad KGB:are.

      Redan då Putin tillträdde vintern 2000 mötte jag gamla professorer och unga forskare som var både så chockade och verkligen avskydde vilken organisation som nu skulle börja styra landet (gamla KGB).

      Men i diktaturer (all politik, debatt och opinionsbildning har ju solklart upphört i ryska samhället idag) svarar folk vad den som frågar förväntar sig erhålla för svar.

      Kriget mot många ryssars släktingar och i ingiften i broderlandet Ukraina har gjort så många ryssar ofantligt upprörda.

      Men de knyter ännu knytnäven i fickan och väntar på att den gamla korrupta KGB-maffian på något mystiskt vis förlorar makten.

      Jag talade med en ryss häromveckan om den första kvinnan i rymden, kosmonauten Valentina Teresjkova, som numera sitter i Duman för ryska partiet ”Enade Ryssland”. Han svarade: ”Du vet Johan, bara namnet ”Teresjkova” är enbart ”ett grovt skällsord idag”. (Hon har förlorat all ära och heder i många ryssars ögon som putinistisk medlöpare). Tyvärr.

     • Hans överlägsna vinster i återkommande val, t.ex. i senaste presidentvalet med flera kandidater?

     • Johan de Naucler, du tycks ha fastnat i ordet Sovjetunionen, du har nämnt det tidigare…vidga dina inre vyer.
      Att ha gränslösa fördomar, tro sig vara bättre vetande då utifrån subjektiva upplevelser, dessutom göra ett helt onödigt och oförskämt personangrepp riktat mot en kvinna, får mig att tro både det ena och det andra. Läs Varför vi älskar att hata Ryssland, och du behöver inte ta åt dig av beskrivningen russofobi, för du är ju ingen russofob eller hur?

     • Jag talade med en ryss häromdagen om den första kvinnan i rymden, kosmonauten Valentina Teresjkova, som numera sitter i Duman för ryska partiet ”Enade Ryssland”.

      Ryssen sa att: ” Valentina är Rysslands stolthet och föredöme för många unga ryssar idag. Hon ska ha all ära och heder för att stå upp på Rysslands sida i en tid då väst för ett total krig mot Ryssland. Valentina leker INTE västerländsk lakej som den där avskummen Navalny som har förlorat all heder i ryssarna ögon som Bidenist medlöpare och en springpojke till stortjuven och oligarken Chorodovsky. Vi Ryssar är så glada att vi återfick vår förna storhet och stolthet som jo fyllot Yeltsin hade fullständigt förstört. Vladimir Putin är Rysslands hjälte i paritet med stora ryska ledarna i historien. Han kommer att gå till historien inte bara som en av Rysslands största utan även som en som ändrade världshistorien. Vladimir Putin står upp mot västs arroganta eliter och ger de vad de tål! Därför älskar vi ryssar Vladimir Putin och har honom olika namn för honom – som du vet kärt barn har många namn.

     • @Johan de Naucler 11 juni, 2023 At 23:14
      ”…till skillnad från Dig har jag levt i Sovjetunionen, blev myndig i landet och sett landet inifrån.”

      de Naucler vet inte år 2023 att SovjetUnionen inte existerar sedan 1989!!

      Det som är intressant är att de Naucler har aldrig nämnt Yeltzins rådgivare, svensken Anders Åslund, som har ställt till det ordentligt för det ryska folket.
      Läs Dan Josefsson artikel från 1997:
      ”Shock Therapy: The Art of Ruining a Country”
      http://josefsson.net/artikelarkiv/51-shock-therapy-the-art-of-ruining-a-country.html

      Efter det du läst artikeln bör du förstå varför ryska folket har sett ”ljuset i tunneln” med Putin. Ryska folket är ett lojalt folk, dom kommer aldrig att svika Putin, oavsett vad du än hävdar.

      Dina påstådda ”ryska vänner” representerar ”ingenting” av dom mer än 140 miljoner människor som bor i Ryssland.

    • Varje gång jag hör hans namn: ”Guy Mettan”, så tänker jag på hans mod att låta Vanessa Beeley tala och kritisera ”Vita Hjälmarna”, vilket var absolut tabu, då hon gjorde det och avslöjade dem som en fake organisation styrd av England.

     Sedan 1998 är han ordförande för Geneva Press Club vars grundare han också är. Guy Mettan har publicerat många böcker om Schweiz och det internationella Genève.

     Det var i november år 2017, som hon bjudits in för att tala om Vita Hjälmarnas agerande och agenda, bland annat utifrån vittnesmål hon samlat på plats i Syrien.

     Då reagerade Reportrar utan gränser. Vanessa Beeley och andra talare sades sprida rysk propaganda och pressfrihetsivrarna bad arrangörerna att ställa in mötet. Schweiziska pressklubben vägrade.
     REPORTRAR UTAN GRÄNSER VILL TYSTA VANESSA BEELEY.

     Dess ordförande Guy Mettan påpekade att han under sina tjugo år i pressklubben blivit van vid att auktoritära och diktatoriska regimer försökt stoppa möten. Det här var första gången som en organisation som företräder journalister i ett demokratiskt land ropat på censur.

     När Vanessa Beeley höll sitt korta men faktaspäckade föreläsning om Vita Hjälmarna hos Geneva pressklubb, började hon med att tacka dem och dess ordförande Mettan för att de modigt stått emot den enorma press de blivit utsatta för och ändå inte ställde in hennes föreläsning.
     De beskylldes för att släppa fram rysk propaganda. De som anklagar mig för att sprida rysk propaganda säger Vanessa Beeley ignorerar det faktum att min information är hämtad från Vita Hjälmarna själva, dessutom de mediekanaler som moderata extremister har och som är finansierade av EU,USA och UK och intervjuer med syriska civila som blivit befriade men levt i områden i Östra Aleppo som kontrollerades av Al Nusra.

     Den ursprungliga videon var borttagen, sedan flyttades den till ICIT digital library, där blev den även borttagen. Det är mäktiga makter som skyddar Vita Hjälmarna.

 5. Johan du säger emot dej själv här lite tycker jag. Ryssland är fortsatt starka militärt. Snart 16mån med världens absolut hårdaste sanktionerna som saknar motstycke. Åt skogen vad gäller sanktionerna mot ALLT ryskt, men missilerna fortsätter. Med dessa sanktionerna snart 16mån skulle ju Ryssland kollapsa 1a månaden. Men nej missilerna fortsätter. Mot kollektiva Usa ledda Nato västvärlden ALLA moderna vapen. Par exempel bara. Patriot systemet som i början var otänkbart finns sedan längesen på plats. Leopard stridsvagnarna samma sak från Tyskland. Sedan har vi allt från England. Från toppen till MINSTA lilla sak, som tex handelsvapnen är av de moderna. 16mån gått men Ryssland står på vinnande sidan TROTS de omöjliga här. Då utan att jag MINSTA lilla räknat in ALLA olika sorters fiffel och fusk man ägnat sej åt mot Ryssland under HELA krisen, från Usa ledda Nato västvärlden. Vilket är MASSOR och kräver hundratals sidor här. Jag läser och tittar på mycket vad gäller denna krisen, från neutrala sidor, medier och personer. Det är HELT hållet lögner vi matas med DAGLIGEN sedan starten. Tiggare och diktatorn Zelenski ångrar arslet av sej, att han EJ gick med förhandlingarna som ägde rum i början. Där ett slutkast som båda var nöjda med i Istanbul, hade stoppat detta direkt, FÖRRA våren. Men Usa och lill-brittanien var tvungna att förstöra ALLT och EJ tillåta detta. Sedan dess är det tragiskt varje gång jag ser han, som en såld korrupt och renodlad nolla. En diktator och nickedocka som både förstört och sålt ut sitt land. Och som Usa har i lillfickan oavsett vad, dvs på ALLA punkter. Då utan att räkna ALLA miljoner som lämnat landet efter dess. Ihop med ALLA HELT onödiga flera 100tusentals döda efter dess. Ryssland kommer ikapp igen där dom behöver göra de såsmåningom. EU har misslyckats brutalt och grovt vad gäller denna krisen från början till slut. Man har totalt misslyckats och agerat som hjärndöda åsnor från början till slut. Största misslyckandet av EU på så många år

  • Nå, J.A., Ryska krigsmakten är mycket stark på papperet och strategiskt. Dess flygvapen och flotta är helt intakta.

   Men av vad vi sett hur den ryska armén på marken agerat de första tio dagarna när man komplett misslyckades slå ut militärt och politiskt sin krigsopponent, eller inta dess politiska och militära kraftcentra, så gick kriget förlorat redan de två första veckorna.

   Det vi ser nu är en alternativ nödkrigsversion 2 eller 3 som säkert ingen i Moskva vare sig tänkt igenom, övat på eller ens planerat för.

   Självklart ville Kreml, Lubjanka och Jasenovo ha en snabb version att inta de ukrainska militära och politiska kraftcentra på en och halv till tre veckor; ungefär som Krim 2014, Warszawafördragets intåg i Prag 1968 eller intåget i Afghanistan i december 1979.

   Men inget ens nära dessa scenarier har inträffat, uppnåtts och lyckats. Den ukrainska sidan verkar utrustningsmässigt, folkligt och militärt viljemässigt liksom politiskt vara långt starkare idag, än i februari 2022.

   Därför har den ryska ursprungskrigsversionen helt misslyckats, vilket vi många skribenter skrev här på GP redan i mars förra året. Sedan dess har den ryska krigsmakten inte gjort några avgörande militära framgångar enligt ursprungsplanerna.

   Flottan och flygvapnet i Ryssland, ja, starka och intakta; dess armé – i det närmaste utmattad och nedgången.

    • Det är en missuppfattning om man skulle tro Rysslands Specialoperation skulle vara en snabb krigsinsats.
     Jag tror Ryssland har en långsiktig plan med alla tänkbara scenarier förbokade.
     De som leder kriget är istället Västvärlden med USA i spetsen.
     Adolf Hitler med bunkern i Washington.

     Specialoperationen är inget ”angreppskrig” som påstås i bl.a. SVT Public Service.
     Specialoperationen är istället en försvarsinsats mot USA och Västvärldens intrång på rysk jord.

     Västukrainarna fick rysk jord men förrådde den likt Judas.
     Ryssarna tänker dock inte dö på korset så Judas får smaka piskan istället.

     Kapitalism = Erövring

     • Till lärdom för Johan de Naucler..
      Leonid Brezjnev var år 1964 en obestridd ledare för supermakten Sovjetunionen genom sin post som generalsekreterare i kommunistpartiet…

      Brezjnev fick en gång frågan. Till vilka länder gränsar Sovjetunionen?
      Brezjnev svarade. Till vilka länder det vill och till vilka gränser vi vill.

     • Rysk jord ska tillbaka till Ryssland samt ryska befolkning i östra Urkraina ska skyddas mot ukronazis terrorisering.

      Västvärldens kapitalism accepterar dock inte det eftersom de hade sett deras operation i Ukraina som en utökning av det Västkapitalistiska väldet.

      ”Se kriget som en investering har faktiskt USA uttalat offentligt.”

      Men jag tror på den här Specialoperationen och någon amerikansk NATO militärbas lär nu inte komma på tal i det östslaviska landet mellan Europa och Ryssland.

      Det går bra för Ryssland nu, har du inte uppmärksammat det?

      Hur många gånger i historien ska västerlänningen vara så dum och tro de kan besegra Ryssland?

      Har inte historien visat det inte är möjligt?

      Jag tror äntligen Västvärldens (kapitalist)välde är på väg att få ett slut nu.
      Först då finns det hopp om en fredligare värld.

      Ryssland och Kina har fått Afrika med sig.
      Varför kan man undra?
      Jo, det är därför att afrikanerna av erfarenhet vet vad västeuropéerna går för.

      Utnyttja, göra goa affärer som de tjänar på.
      I utbyte mot söndrande kulturer och ”västerländska värderingar”.

      Demokratin är ett falseri.

     • Nå Ivan. Brezjnev hade varit med i kriget från första dagen till den sista. Han var också en ivrig freds- och nedrustningsförespråkare, och ledare för en dåvarande supermakt som kunde sina militära professioner.

      Intet av ovan nämnda gåvor har, det visat sig på slagfältet, KGB-agenten Vladimir Putin. Hans militära ambitioner och aktioner har hittills schabrakmisslyckats.

     • Tycker du också Arbetarklass att Sverige då också historiskt korrekt skall återfå Åland, Finland, Karelen liksom Ingermanland med staden Petersburg? Dessa områden har varit längre svenska än något annat lands, inkluderat under sin nu kortvariga ryska ägo? Är det också svensk historisk politisk rättvisa? Att återbörda Neva-deltat till Sverige: är det rättvist?!?

     • Johan,
      Dina vänner har inte förvaltat den ryska jorden i östra Ukraina på ett godtagbart sätt.
      Dessutom har de haft som mål att göra etnisk rensning på ryssar i området.

      Etniskt rensning är för mig ett vidrigt folkrättsbrott.

      Till sist Johan,
      Det står i Bibeln:
      ”Den som inte förvaltar sitt pund kommer förlora det”

      Jag tror det är en del i Specialoperationen.

      Skyll inte på ryssarna.
      Det är den kapitalistiska Västvärlden som bestämmer takten.
      Målet förblir detsamma.

      Jag tror på Ryssland.
      Jag tror på alla länderna i Asien.
      Utom de fåtal länder som horar för Västkapitalismen eller som det också kallas ”demokratin”.

      Jag tror Västvärldens monopolvälde över resten av världen är slut.
      Sista försöket för den västerländske borgaren var ”Globalismen”.
      Men Globalismen lyckades aldrig knäcka nationen.
      Kina, Ryssland, Nord Korea, Iran, Syrien m.fl. länder.
      Alla finns det kvar med sina egna system trots den ekonomiska konkurrensen och alla den Fria Marknadens välsignelser.

  • JA det du påpekar är typisk för ryssofobernas ”logik”. Samling ryssofob kan ha två sinsemellan motsägelsefulla åsikter om Rysslands. T ex 1) Ryssland är mycket svag 2) Ryssland är mycket farligt. Ett annat exempel är 1) Ryssland har slut på krut 2) Ryssland bombade Kiev i en hel vecka. Ett tredje är 1) Ryssarna är mycket sluga 2) Ryssarna är dumma.

   Skulle någon be ryssofoberna förklara ”Hur kommer det sig då att det talas om Nato tank kyrkogården vid Donbas slätten?” Då babblar ryssofob om hel ovidkommande saker som t ex ”Warszawafördragets …”, eller ”Prag 1968 ”, eller ” Afghanistan i december 1979″.
   Samling ruyssofob pratar helst om allt annat än frågan som ställdes – Nato tanks kyrkogården

   de.Nauclear har gjort sig ett namn på den här bloggen just för att vara en duktig elev av ryssofobisk logik

   • Att vara anti-totalitär och anti-putinist är inte samma sak som någon slags påhittad ”russofobi”, som motskällsord från utsatta putinister, som innerst inne vet att deras ryska pseudofascistiska högernationalistiska diktatur har fel och kommer att förlora Putins galna militärt ovetenskapliga äventyr, som är en inrikes olycka för Ryssland.

    Att vilja låta ryska folket däremot leva i social, ekonomisk och politisk frihet precis som alla sina europeiska grannar är att vara vän till det ryska folket.

    • Ryssarna har erfarit vad den ’europeiska’ friheten innebar när anglosaxiska imperiet delegerade till oligarker att snylta till sig landets tillgångar och drog in befolkningen i misär med den största överdödligheten de nånsin haft. Värre än under ’inbördeskriget’ som liksom revolutionen var styrt utifrån.

 6. Ryssland och ryssarna har ALDRIG haft det så bra som de har det nu.
  Hur förklara ryssofoben detta? Ja, hur annars än genom ett kaskad av begrepp som t ex ”pseudofascistiska”, ”högernationalistiska”, ”diktatur” och kryddar det med ”ovetenskapliga äventyr”. Det bekräftar talesättet ”sällan har så många ord använts för att säga ingenting!”

  President Vladimir Vladimirovich Putin är en STATSMAN, en ledar av rang inte en clown som Boris Johnson eller en Biden eller van der Lögnen och inte heller en bankirernas springpojke som Macaroni.

  Därför är ryssarna väldig stolta över Vladimir Vladimirovich Putin.
  President Vladimir Vladimirovich Putin räddade faktiskt Ryssland från bankirvampyrens lömska grepp. Därav hatet mot honom inte bara från allehanda ”commentariat” av typen de Nauclear utan av hela västerländska politiker/press/media kören.

  Till samling ryssofobers förtret är dels hela världen med Ryssland och President Vladimir Vladimirovich Putin och dels är det utför för USA/Nato/väst hädanefter. Det finns ingen återvändo. Det om något gör att hela västerländska politiker/press/media kören går fullständig bärsärkagång. Resten av världen ser detta och njuter av schadenfreude! Det var dags att de ”exceptionella” skit som styr väst reduceras till rätt storlek, d v s dvärgar.

  • Då tycker jag denne skribent skall prata med en erfaren ryss som lever i landet: man ser den nuvarande ryska politiska inriktningen som en fullständig tragedi. Politiska polisen springer runt på stan i storstäderna och kastar in enmansdemonstranter i polispiketer, det finns nu över 560 straffdömda politiska fångar i Ryssland, som dömts för vad de sagt offentligt och dömts, för mindre än tre år sedan var de 158. (källa: Memorial).

   Ja, det är lika bedrövligt, högernationalistiskt och fascistiskt som i Francos Spanien, som på sin tid var helt isolerat från övriga Europa. Så kom hösten 1975, diktatorn avled och Spanien kunde faktiskt resa sig, vandra sin väg in i europeisk civilisation och återupprätta sin demokrati igen.

   Detta kommer också en frihetens dag för det ryska folket igen. När jag säger det till ryssar blir de tysta och man hör tung andning och lätt tårade ögon. De vet att vi förstår. Exakt. Som anständiga medmänniskor. Jag talade med en rysk gammal anständig professor för drygt två månader sedan. Han sade plötsligt: ”Du vet, ’Jochann’, jag slås av att jag på över ett år inte nu haft ett normalt ilsket samtal där vi alla är stressat arga och nervösa”, de var de första civiliserade orden jag talat i telefon på länge”.

   Så tryckt är det ryska samhällsklimatet idag.

   Jag har idag införskaffat en specialutrustning för att enkelt kunna ta del av de ryska statspropagandistiska tv-kanalerna. Vi får se hur mosigare jag själv nu blir i hjärnan.

   • Det ”demokratisk” USA var bundis med den bedrövliga, högernationalistiska och fascistiska Franco regimen i Spanien, de Naucler.

    ”President Richard Nixon toasted Franco and after Franco’s 1975 death, stated: ”General Franco was a loyal friend and ally of the United States.”
    Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/Spain–United_States_relations

    Parallellen med dagens Ryssland är således väldig tunn minst sagd. Att USA kan sova med fascister, nazister och ukrozionazister vet hela världen och dessutom väl dokumenterad. Att Ryssland däremot KROSSAR fascister, nazister och ukrozionazister vet hela världen och dessutom väl dokumenterad.
    Alltså, den som de Naucler anklagar Rysslands ledare för fascism sysslar med mauvais foi

 7. Johan de Naucler.. Du försöker luras..
  Vän till det ryska folket… Vilka av Ryska folkets alla europeiska grannar lever i social, ekonomisk och politisk frihet? Nämn ett av dom!
  Majoriteten av Ryska folket- och dess president Putin är inga dumhuvuden.

  • Jag vet inte vilka ryssar Ivan känner; de jag känner är sedan många år komplett utleda på de ryska officiella samhällets och FSB-systemets lögner och korruption som ligger på afrikanska nivåer.

   Normala medelinkomstryssar tittar inte (aldrig) överhuvudtaget på ryska tv-nyheter och vägleds av vare sig Sputnik eller RT. De flesta ryssar jag lyckats föra en säker politisk dialog med (utan risk för avlyssning eller insyn), tycker till och med att jag är alldeles för ”soft on Putin and his fascism”, och de ser de senaste dryga tio åren med Putin som bortkastade år för landet som bara vräkt ned pengar på militära projekt, medan många ryssar på landsbygden har vare sig rinnande vatten eller avlopp i trähusen.

   Ryssarna är idag det enda industrilandet i i-världen som inte har normalt kombinerade fungerande ekonomiskt system, rättssystem och ett politiskt system där makthavarna kommer -och avgår, utan att det skall trixas med konstitutionen för att EN ENDA man skall kunna (van-)styra det egna till år 2036, och därmed säkra 37 (!) års maktinnehav, Stalin style.

   Det är inte konstigt att de samlade nordiska ekonomierna är sedan många år större i export-, vinst- och produktionskraft än hela den samlade ryska oligarkiekonomin. Den samlade ryska BNP:n är idag dessa år oftast mindre än 2(!) % av världens samlade. (Uppgift bl.a. i DI).

   • Åter olika påståenden utan belägg om Ryssland som går i bräschen mot USA:s imperialism och dess grepp om EU, som du i andra sammanhang säger dig stödja. Många ekonomer är förvånande över att Ryssland klarar sig så bra trots USA:s och Västs mångåriga, illegala och allt hårdare sanktioner. Och är BNP ett problemfritt mått?

    • Nå bäste redaktören! Vi talar om ekonomiska data och statistik som är allmänt kända i officiell t.ex. FN-, OECD, Eurostat- och annan statistik som generellt brukar i diskussioner vara godtagbar av de inblandade i en diskussion.

     Problemet med att ”Ryssland går i bräschen emot den amerikanska imperialismen” (vilken jag som alltid är helt emot) och (den unipolära världen och den Washington-ledda globalismen) är att Moskva gått i Washingtons fälla.

     Man kan inte år 2023 med krig, invasionsvåld, grava krigsförbrytelser invadera ett grannland på det ryska sättet.

     Allt Putin satte upp som mål politiska, strategiska och taktiska har misslyckats:

     Den buffertzon man ville ha mellan det gamla Nato och RF (Finland, Sverige, Baltikum och en rad nyare Natoländer), ledde genast till att det då ”hjärndöda Nato” stigit upp från respiratorn som den friskaste före detta döende politiske patient vi sett på länge. Taktiskt ryskt schabrakmisslyckande.

     Det Kontinentaleuropa som närmare och närmare knöts samman (mot USA:s vilja) med rysk ekonomi: genom Putins agerande: total brytning och Europa är nu helt delat. Washingtons fälla har smällt igen, tack vare Putins krig.

     Det verkar som här på Global Politics så begår den ryska sidan aldrig några strategiska och taktiska misstag och all kritik och tal om dessa blir då indirekt en paranoid diskussion om vem som är pro-amerikansk pro-imperialist.

     Grunden är den att putinismens val med våld och hot, till och med krig, så vänder sig de ryska grannarna bort från Ryssland till Nato, Kazachstan söker sig nu helt oväntade nya kontakter som alternativ till Moskva till bland annat oss i Europa.

     Arga katter får rivet skinn, och de skador det egna putinistiska krigsvåldet har framför allt vållat Ryssland en långt sämre ekonomisk och politisk framtid, uselt rykte, en befolkning i sorg och social-ekonomisk stagnation, och ett repressivt politiskt system i ett europeiskt land vi inte sett sedan Franco dog för 49 år sedan.

     Många här på Global Politics tycks anse att det är fullt i sin etiska ordning att ryska folket underkastat och förtryckt ännu en gång i historien skall ställa upp och vara lydiga för ännu ett ryskt politiskt projekt med imperiala ambitioner.

     Detta krig kommer att visa att det ryska strategiska tänkandet i dagens situation är fel, taktiken slår bakut och detta krig tror jag är markeringen för putinismens sönderfall och slutliga politiska kollaps.

     Ryssar är till skillnad från ett år sedan (då aktivt tysta, skrämda och rädda), idag upprörda, förbannade och i privata sammanhang mycket talföra. De inser vilken politisk-historisk katastrof FSB-maffian orsakat deras släktingar, familjemedlemmar och broderfolk på andra sidan ukrainska gränsen. Och de skäms oerhört i sorg, men bara privat.

     Putins väg att knäcka Washingtons imperialism med våld mot Ukraina sedan februari 2022 är politiskt galenskap, och helt fel, precis så fel och ogillande redaktören själv uttryckte i sin första artikel morgonen den 22 februari 2022, snart 17 månader av totalt misslyckat ryskt krig och våld i Ukraina, ett Ukraina som är starkare, mer folkligt enat, mer politiskt medvetet och mer stridande än någonsin.

     Mina vänsterlutande ukrainska vänner säger konstant: ”vi vill inte ha förhandlingar, vi vill ha ut ”orcherna” eller (de ryska) ”nazisterna” ut ur vårt land”.

     Angreppskrig och invasionskrig brukar historiskt misslyckas för invadören. Det ryska intåget i Ukraina kommer likaledes det historiskt stå i raden av dessa misslyckade invasionskrig; precis som amerikanernas i Vietnam, Irak, Afghanistan och Kuba.

   • 06/13/2023 ekonomi.
    USA misstänktes för bedrägeri med guldreserver. Det amerikanska finansiella systemet riskerar att möta ett nytt hot. Detta anges i materialet i den kinesiska utgåvan av Sohu.

    Genom historien har guld varit en av de mest stabila finansiella tillgångarna. Av denna anledning, i stunder av geopolitisk instabilitet, växer intresset för det från sidan av centralbankerna i många stater och olika investerare ständigt.

    På grund av detta lyckas de diversifiera sina reserver. I synnerhet är detta vad Ryssland gör, vars reserver av ädelmetall, även om de är något, har vuxit med 31 ton jämfört med februari förra året. Och detta är mycket förvånande, med tanke på att Moskva har varit under enorma sanktionstryck från väst hela tiden.

    Sohu-observatörer fann detta tillstånd mycket intressant, rapporterar PolitRussia. Och de bestämde sig för att ta reda på hur det står till med Rysslands geopolitiska motståndare – USA. Enligt officiella uppgifter är USA den största innehavaren av guldreserver – 8,133 ton.

    Ädelmetallen lagras huvudsakligen på två ställen: i Federal Reserve Bank of New York och vid Fort Knox militärbas. Och intressant nog, för några decennier sedan hade amerikanerna över 22 000 ton guld till sitt förfogande. ”Ryssland bygger upp guldreserver medan USA skär ner”, säger kinesiska analytiker.

    Men det finns ett ännu mer märkligt ögonblick. Faktum är att Washington inte tillåter oberoende revisorer att bedöma tillståndet för sina guldreserver. Det är således inte känt med säkerhet hur mycket av den ädla metallen amerikanerna faktiskt äger.

    Om det visar sig vara mindre än vad som deklarerats, kommer det redan bräckliga förtroendet för USA:s finansiella system slutligen att undergrävas. Och detta kommer att medföra mycket obehagliga konsekvenser för USA. https://politpuzzle.ru/?p=7729#more-7729

   • Den Ryska ekonomin är en REAL ekonomi. Den står på REALA tillgångar – inte sedelpress och luftpengar som USAs.

    Enligt PPP måttet är Rysslands ekonomi den SJÄTTE största i världen – strax efter Tyskland men före Indonesien, Frankrike och lill-Britannien.

    När man väljer GDP som mått då räknar man in en mängd aktiviteter som inte producerar något verklig. PPP måttet däremot mäter REAL och inte bluff rikedom.

    Fattar, de Nuclear?

 8. Nu har Kina sagt sitt, får hoppas att det kan få Washington att besinna sig och inte driva kriget vidare. De kommer vara på Ryska Federationens sida om de ser ett hot om ett tredje världskrig.
  Om Washington har funderat, så är det nu offentligt, så de kan börja tänka ut hur de skall avsluta sina fientligheter, om de inte vill bli förintade i ett tredje världskrig.

  Xi Jinping:

  “Stop blaming China. China does not help the Russian Federation, but if it decides to help, God will not help you. Almost the whole world helps Ukraine. If we see the threat of World War III, we will help the Russian Federation, but for now, relax and watch how Russia single-handedly defeats more than 50 countries of the world.

  https://t.me/smehpol

  🖊Subscribe:
  https://t.me/trutheng

  • Efter premiärminister Misjustins besök i Beijing häromdagen där han fick ovanligt varmt upphöjt mottagande (det misstänks bland sinologer att Beijing söker alternativa politiska personer i Moskva att föra en mer konstruktiv dialog med), så har nu istället premiärminister Misjustin behandlats mer kyligt ”illa” vid återkomsten till Moskva, rapporterar flera internationella byråer. Han fick inte delta i det samlade ryska säkerhetsrådet (vilket vore det naturligaste då han torde besitta de viktigaste inre kinesiska budskapen och strategierna -om det finns några). Vi har all anledning till att tro att Beijing inte är så värst nöjda med ryska FSB:s krigsoperation i Ukraina på den geopolitiska arenan, och inte heller kan se något produktivt ryskt slut på det heller, eftersom ryskt militärt avancemang västerut är taktiskt nu helt omöjligt.

   Kazachstan har på senare månader börjat söka närmare politiska och ekonomiska kontakter (närmast politiskt akut?) med Europeiska unionen, då man oroas avgjort att kanske själv stå på Putins kravlista (se bl.a. Euronews tv).

   • Ekonomiska kontakter med EU? Det finns ju något som heter ekonomiska realiteter! EU är bankrutt och med att Tyskland på väg åt skogen och resten av packet följer med i avloppet. EU har lika usel ekonomi som USA, nästan i alla fall, så det är nog bättre Kazakstanierna ringer Kina om de vill ha lån och pengar! Dröm vidare ”Johan”!

    • Var har då Benny sin statistik att redovisa att Unionen är (helt?) ”bankrutt”?

     Var vänlig redovisa denna. Eller är dessa kraftord ännu en Benny-harang för att låta kraftfull med påhittade helt egna statistiska rena trumpistiska stolligheter?

    • Tom västtyska Handelsblatt skriver om EU-ruin!!
     EU har slut på pengar – Handelsblatt
     Blocket har ingen kapacitet att finansiera viktiga nya initiativ utan att skära ner på viktiga projekt, rapporterar outlet
     Högre räntor har ökat trycket på EU:s långtidsbudget, redan pressad av flera kriser, inklusive konflikten i Ukraina, migration och brist på energiförsörjning, rapporterade tidningen Handelsblatt på måndagen.

     I efterdyningarna av pandemin överväldigar dessa frågor EU:s ekonomiska resurser, skrev det tyska uttaget. Budgetreserver är ”praktiskt taget uttömda”, säger artikeln, medan utmaningarna växer och Bryssels förmåga att agera minskar.

     Rapporten kommer före en EU-översyn av dess budget för 2024 samt den så kallade fleråriga finansiella ramen (MFF) för åren 2021–2027.

     Enligt tidningen är EU-ländernas vilja att täcka kostnaderna för den gemensamma budgeten låg, särskilt i Tyskland, den viktigaste nettobidragsgivaren till unionen.

     Allt detta kan undergräva EU:s förmåga att finansiera sina prioriteringar eller reagera på oförutsedda händelser, och sätter flaggskeppsprogram på spel, varnar nyhetsbyrån.

     Rapporten påpekade att blocket har en hel del obligatoriska utgifter, vilket ger det mindre än 30 miljarder euro (32 miljarder dollar) per år för att stödja Ukraina, påskynda energiomvandlingen, stärka chipindustrin, öka inhemsk renteknologisk produktion, öppna upp nya källor till råvaror och motverka Kinas Silk Road-initiativ.

     Begränsat till stela obligatoriska utgifter, ”kan EU inte resa sig för att bli en geopolitisk makt”, avslutade Handelsblatt och noterade att det ekonomiska blocket med den nuvarande budgetstrukturen inte klarar sina utmaningar.
     https://swentr.site/business/577554-eu-budget-crisis/

     • Väldig, väldig glädjande nyheter. EU är BANKRUTT. Tack Handelsblatt för nyheten!🤗🤗🤗

   • Xi Jinping vänskap med Putin är otroligt stark, finns många videor som visar detta. Han är också den person som andra världsledare lyssnar på.

    I Dubai hedrade man Ryssland på Rysslands dag och färgade Burj Khalifa i ryska flaggans färger.

    Burj Khalifa är världens högsta byggnad med en siluett som är känd över hela världen. Ett ingenjörskonstens mästerverk och en symbol för staden Dubais arkitektoniska själ.

    Kina hedrade också Ryssland på Rysslands dag.

    Det motståndskraftiga och kloka ryska folket, djupt rotat i ett vidsträckt territorium, har under många år skapat en stolt historia och kultur, har gått en härlig utvecklingsväg och visat värdigheten och det imponerande utseendet hos en mäktig stat.

    Idag går det ryska folkets kamp för att motverka det ökande hotet och utmaningen från fientliga styrkor som försöker undergräva landets suveränitet, säkerhet och fredliga liv en ny vändpunkt genom rätt beslut och under kamrat Putins ledning.
    Rättvisa kommer alltid att segra, och det ryska folket kommer att fortsätta att glorifiera segerns historia – en inneboende tradition.

    Vårt folk uttrycker sitt fulla stöd och sin solidaritet med folket i Ryssland, som strävar efter att genomföra internationell rättvisa mot imperialisternas egensinnighet och godtycke.

    Kim Jong-un (grattis Putin till Rysslandsdagen).

    Majoriteten av kinesiska folket stödjer Ryssland i kriget och en CNN reporter var tvungen att skriva att hon inte kunde finna någon som var på Ukrainas sida i det pågående kriget. Detta trots ihärdiga försök, och förtal av Ryssland.
    Kina är självklart på Rysslands sida.

 9. 12 juni RIA Nyheter.
  President Putin: Rysslands dag markerar det oskiljaktiga i månghundraårig historia
  President Vladimir Putin gratulerade folket i landet till Rysslands dag.
  Presidenten betonade att patriotism och ansvar för fosterlandets öde testamenterades till ryssarna av deras förfäder och kallade traditioner heliga.
  Vladimir Putin talade vid ceremonin för utdelning av statliga priser och utdelning av Arbetets hjältar på Rysslandsdagen.

  • För första gången firar Donetsk Rysslands dag.
   DPR MFA, [2023-06-12 11:05]
   🇷🇺Residents of the Donetsk People’s Republic for the first time celebrate Russia Day as part of a great state

   🎥Young people answer the questions about what is Russia for them and if they are happy to celebrate Russia Day with other regions.

   DPR MFA, [2023-06-12 12:15]
   #DiscoverDPR

   I videon säger de unga människorna i Donetsk:
   1. För oss är detta en väldigt stor händelse, och vi hoppas att allt som förstördes sedan år 2014 kommer att återbyggas och Donetsk blir som förut.
   2. Ryssland är vårt land, och jag ser många ryssar som kommer hit och hjälper oss att bygga
   3. Ryssland är landet där våra hjältar slåss med dem, utan hänsyn till deras eget liv för oss.
   4.Allting runtom oss är Ryssland, Vi är folket – Allt är Ryssland
   5. När jag bodde i Ukraina var jag väldigt liten, och såg inget som var positivt runt mig
   Ryssar även nu, under krigslagarna är de väldigt vänliga och sympatiska.
   6,För mig, är Ryssland ett stort land, en stark kraft, som försvarar sig själv först av allt från nazisterna.
   7.Jag är glad att vi nu är Ryssland, och jag är glad att jag kan nu fira denna högtid med dem.
   8.För oss, så är detta en speciell händelse eftersom det är första året som vi firar denna dag som en del av Ryssland.
   9. Jag är glad att vi har blivit Ryssland

   Alla är glada över att få känna sig som ryssar, få tala det ryska språket, få fira de ryska högtiderna, som en ung flicka sa att när de tillhörde Ukraina kände hon sig så liten.
   Hade inget värde, utan skulle utplåna sin kultur och identitet. Nu har hon fått tillbaka sitt värde som människa, rätt att existera och sitt språk och kultur.

 10. @Johan de Naucler 11 juni, 2023 At 13:26

  I en kommentar bör man skriva om sina egna åsikter plus att ange källa. Men du upprepar åtskilliga gånger ”vi” utan att ange vilka dessa ”vi” är. Robban och Kenta??
  Ex: ”Men av vad vi sett hur den ryska armén…” ”Det vi ser nu är en alternativ nödkrigsversion…” ”Därför har den ryska ursprungskrigsversionen helt misslyckats, vilket vi många skribenter skrev här på GP…”

  Det framgår av skribenterna att dom INTE håller med dina (mycket bestämda) åsikter, hämtade från ukrainsk och väst propaganda.
  Är du militärexpert?? Nej det är du inte…

  Du vet inte ens mållet med SMO…

 11. Johan de Naucler 12 juni, 2023 At 18:33

  https://www.globalpolitics.se/en-axel-av-sju-kina-ryssland-centralasien-som-komplement-till-sco-shangahikooperationen/#comment-134782
  ”Då tycker jag denne skribent skall prata med en erfaren ryss som lever i landet: man ser den nuvarande ryska politiska inriktningen som en fullständig tragedi.”

  Jag är en ryss och jag lever i landet.
  Erfaren eller inte? Med öppna ögonen i alla fall.

  Jag kan inte bekräfta någonting som skribenten de Naucler påstår här.
  In-gen-ting som stämmer med riktiga dagens Ryssland tycker jag.

  MVH

 12. Vet inte om det står här ovan men Iran är nu fullvärdig medlem av SCO samt Vitryssland är på väg att vända sig bort från Västeuropa och gå Öst istället.

  Här nedan är en länk till Vladimir Poutins tal han höll på mötet.
  Vet dock ej när och var.

  Det Poutin säger är intressant tycker jag.
  Västvärlden har dragit på sig ett skuldberg som kan sätta hela världsekonomin i gungning om krisen löser ut.
  Länder utanför Västvärlden ser också ut att närma sig samarbeten.
  Poutin menar det är USA och Västvärlden som skapat krisen i Ukraina mellan brödrafolken.

  Kanske är det demokratins ordning, att härska genom att söndra?

  http://www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/71578

  Jag hittade artikeln på Swebbtv.

  https://nyheter.swebbtv.se/putin-varnar-for-ny-global-finanskris-pekar-ut-vasts-okontrollerade-skuldberg/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here