En onödig debattbok om Kina?

64
4849

Denna artikel har publicerats i nr 4 2018 av den utmärkta tidskriften Folket i Bild Kulturfront. Den har skrivits av Torbjörn Wikland, som följt utvecklingen i Kina sedan 50 år tillbaka. Han har också varit vice ordförande i Svensk-kinesiska Vänskapsförbundet och ordförande i föreningen Folket i Bild Kulturfront. Artikeln är en recension av boken ”Är Kina ett imperialistiskt land”?

Som bakgrund kan nämnas att jag nyligen publicerade artikeln Är Kina imperialistiskt?


En onödig debattbok?

Allt fler, även folk som inte läser kultursidor, ledarsidor och djupare politiska analyser, har förstått att Kina blivit en stormakt, framför allt ekonomiskt men även politiskt. Efterhand växer därför naturligt nog intresset för att bättre förstå och även bevaka Kinas roll i världen och världspolitiken. Men hittills är det väldigt få böcker som fokuserar på detta – än mindre på svenska.  Just därför blev jag nyfiken på boken ”Är Kina ett imperialistiskt land?” – utgiven av det pånyttfödda Oktoberförlaget 2017. Det är en svensk översättning av en bok av N.B. Turner 2014.

Jag har nu läst boken. Hm, tyvärr är jag både konfunderad och besviken. Då bortser jag från att den är skriven med en vänsterjargong med rötter i 70-talsvänstern och som fick mig att konsumera flera koppar kaffe för att inte somna under läsningen. Jag ska försöka förklara mig lite mer utförligt.

Boken huvudtes är att bevisa att Lenins teori om imperialismen som kapitalismen högsta stadium numer även gäller Kina som stat och stormakt och att kritisera några mindre kända och okända auktoriteter på vänsterkanten som uttalat sig i frågan och kanske inte helt delat denna åsikt.

För den som inte är insatt i vad Lenin behandlade i sin bok 1916 i denna fråga var det en kritik av de socialdemokratiska partiernas uppslutning bakom sina staters krigföring under första världskriget. De krigförande staternas politik var, menade Lenin, ett direkt resultat av utvecklingen av den dåvarande kapitalismen, ledd av de utvecklade staterna i Europa.

OK, men kopplingen till Kina idag? Jo, den bok jag läst gör en ganska grundlig genomgång av de fem kriterier som Lenin ställde upp för marxister för att karaktärisera imperialismen. Inte helt oväntat finner författaren att Kina idag uppfyller alla fem kriterierna för att kallas imperialistiskt.

Jag har inte lusläst källorna för dessa påståenden, men så vitt jag översiktligt kan bedöma så förefaller slutsatserna underbyggda.

MEN vad säger oss detta? Rimligen bör vi därefter fråga oss om Lenins drygt hundra år gamla perspektiv ger oss som ogillar stormaktspolitik någon vägledning för att konkret motsätta oss stormaktspolitik. Men då tittar författaren bara upp i himlen och talar om socialistisk revolution och att alla imperialister är lika stora kålsupare m.m., dvs. tungomålstalande i vänsterdräkt. Det är därför jag är besviken på boken.

Med sådana utgångspunkter blir det helt obegripligt varför inte bara vänstern utan många andra motsatte sig Hitlers politik före och under andra världskriget. England, Frankrike och USA var ju också stormakter som kan kallas imperialister. Ändå var det en självklarhet, efterhand, att inte bara vänstern utan bred opinion långt ut mot höger, motsatte sig och var beredda att med sina liv bekämpa Hitler-Tyskland. Det är alltså skillnad på imperialism och imperialism, men den frågan går författaren helt förbi.

Personligen menar jag att Kinas agerande i världspolitiken än så länge är en försiktigt och mycket framgångsrik utmanare av den amerikanska krigspolitiken runt om i världen. Och hittills visar det också att Kina i det stora hela varit en gynnsam faktor för alla de nya stater som frigjort sig från kolonialismens bojor efter andra världskriget. Att det verkligen varit så bekräftas numer när Kina gång på gång pekas ut av företrädare för den ”djupa staten” i USA såsom dess huvudfiende.

Självklart behövs en djupare analys av Kinas roll och utveckling i världen. Och Kina kan mycket väl komma att bli en ny supermakt som tar över USAs roll i världen. Där är vi inte idag, men visst vore det bra att diskutera och analysera det. I ett sådant arbete är tyvärr boken helt värdelös som startpunkt. (Slut).

Ur förordet till boken

Det har sedan länge varit känt och förstått att hela världen har varit under kontroll av kapitalistisk imperialism. För en tid bröt sig en del av vår värld loss från den; det började med segern för socialismen i Ryssland och fortsatte genom den kinesiska revolutionen och formade slutligen en socialistisk värld. Men i sinom tid togs de socialistiska länderna över, genom interna klasstrider om politik och ekonomi, först av kapitalistiska samarbetsmän och förespråkare, sedan av kapitalisterna själva, som i stort sett redan fanns inom de härskande kommunistpartierna.

I Ryssland, och senare i Kina, när kontrarevolutionerna och kupperna skedde, så följde det därefter en period av inträde och integration i det globala imperialistiska systemet. Sovjetunionen, till en början under redan existerande paroller om socialism, fortsatte många av sina etablerade nationella och ekonomiska maktrelationer i ett nytt socialimperialistiskt block (socialistiskt till namnet, imperialistiskt i verkligheten).

Det ryska kapitalistiska och imperialistiska försöket att upprätthålla detta block, eller viktiga delar av det som en gång varit del av detta block, och dess historiska allierade, har fortsatt under åren medan den ”socialistiska” skylten har kastats bort. I Kina har proletariatets nederlag och kapitalisternas övertagande av statsmakten, efter den stora revolutionären Mao Zedongs död, också lett till en period av integration i det globala imperialistiska systemet. Kina verkar fortfarande under ”socialistiska” paroller, men har uppfört sig otvetydigt som en kapitalistisk makt.

Föregående artikelMajoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió
Nästa artikelPresident Trumps tal till nationen

64 KOMMENTARER

 1. Jag är en av dom som är skarp kritisk till VP och hur de släppte fram Stefan Löfven. Det finns de som säger att de stödde Löfven på grund av att alternativet hade varit värre, en SD, KD och M-regering. På samma sätt agerar Anders Romelsjö, Torbjörn Wikland och många andra i utrikespolitiken. De vet om att Kina (och Ryssland) är imperialistisk men de stödjer i alla fall landet med förklaringen att USA är värre.
  Det vi bör ställa oss frågan är den här: Exploaterar och förtrycker Kina folket, arbetarklassen och dom fattiga (i Kina och i dom fattiga länderna, främst då Afrika och i Asien) på samma sätt som USA och alla andra länder, alltså på ett kapitalistiskt vis? Vi måste svara Ja på den frågan, oavsett om det är mer eller mindre.
  https://www.counterpunch.org/2018/08/08/brics-johannesburg-simultaneously-disappoints-and-threatens/
  Och på tal om socialistimperialism – gjorde Sovjetunionen samma sak som Kina idag gör? Jag vill att ni ska svara på den frågan. Det eftersom ni tog upp socialimperialism. Utnyttjade och exploaterade Sovjetunionen andra länder för att de själva skulle bli rika?
  Jag anser att Sovjetunionen stöttade socialistiska organisationer och socialistiska länder med pengar, vapen, utbildning, etc. T ex stöttade de ANC och Kuba. Anser ni att detta var socialimperialism? Jag tycker att det var berömvärt av Sovjetunionen att göra så. Kina stöttade i gengäld länder som var emot Sovjetunionen, t ex fascistiska Chile. Och de var motståndare till Kuba för att Kuba stöttade Sovjetunionen.
  Jag anser att Kinas ideologiska förändring skedde redan innan Mao Zedongs död. Det skedde på 60-talet när Kina tog en annan väg än den socialistiska. Vilket USA omedelbart förstod. De rullade inte tummarna utan de inledde ett samarbete i slutet av 60-talet och början av 70-talet med Nixon som besökte Kina. Detta har Z Brzezinski medgett i en intervju.

  • Du ska inte tillvita mig åsikter som någon annan har. Varför lär du dig inte skillnad mellan utrikespolitik. Även om Kina är imperialistiskt har de nu en annan och fredligare utrikespolitik än USA. Och Ryssland har föga imperialistiska drag om man använder sig av Lenins teori om imperialism. Var konkret om du ska diskutera detta. Är Ryssland imperialistiskt?

  • Många krig och kriser och konflikter ingår i den nya ekonomiska världsplanen. (The New World Order).
   Kommunism är framodlad av väst för att skapa kaos och konflikt med kapitalismen. Dessa system har en gemensam moder och äger gemensamma mål genom materialismen.
   Så Stalin och Mao fick hjälp från USA. Andra världskriget var planlagt för att förändra Europas politiska karta för att bilda Europas Förenta Stater och genomföra globaliseringen. Första Världskriget skedde även det avsiktligt för att få bort tsar- och kejsardömena i Ryssland, respektive i Europa.
   Professor Charles Highams avslöjar i sin bok ”Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot” som bygger på dokument från ’US national archives’ och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.
   Profitörernas enda etik är profit. Människan är inte längre ett mål i samhället utan ett medel i ett antisamhälle. Eliten vill göra folk till boskap i den förfalskade ekonomins herravälde.
   När Zbigniew Brzezinski ledaren för den Trilaterala Kommissionen skriver i sin bok ’Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’, talar han om ett nytt samhälle där extrem vänster och höger förenas. ”Marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision”, och ”människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen”. Detta beskriver den liberala visionens innebörd. Kina förverkligade detta 1989 på Himmelska Fridens torg. Kapitalism och kommunism gick samman.

   • Och nu flaxade korpen ner i dom galna konspirationsteoriernas tröstlösa träsk!
    Naturligtvis är inte kommunismen framodlad av det kapitalistiska väst och den har lika självklart inga gemensamma mål med kapitalismen.

    Materialismen är det vetenskapliga sättet att betrakta världen på och har inget mål alls, mer än att förklara hur naturen fungerar.

    Delar av eliten i väst sponsrade Hitler för att bekämpa kommunismen, men han gjorde inte riktigt som dom ville.

    Stalin fick hjälp av väst mot en gemensam fiende och väst föredrog naturligtvis att ryska soldater offrade sina liv istället för dom egna.

    Planerna inför dom båda världskrigen varierade från land till land. Några övergripande planer som inbegrep hela västvärlden och innefattade båda världskrigen fanns självklart inte och även om en del fantiserade om sådant så var det ogenomförbart i praktiken. Alla hade sina egna ambitioner.

    Att både Kina och Ryssland blivit kapitalistiska länder beror på att kommunismen inte fungerade tillräckligt bra och på att kapitalismen helt enkelt var starkare.

    • https://russia-insider.com/en/history/western-media-and-elites-supported-bolsheviks-russian-civil-war-ugly-truth-emerges/ri25171
     Western Media and Elites Supported the Bolsheviks in the Russian Civil War – the Ugly Truth Emerges
     The White armies in the Russian Civil War received not a cent from the west. Not a shell, not a rifle reached any faction of the White forces from the west. The west was not anti-Bolshevik. Furthermore, the western powers actively supported the Red forces during and after the Civil War. While the western financial and technical support for the building of socialism has been treated in another paper, it begins with the subject of this one: the western backing of the Red forces consistently from 1918-1921.
     russia-insider.com
     Västra medier och eliter stödde bolsjevikerna i det ryska inbördeskriget – den fula sanningen dyker upp
     I november 1918 tecknade de allierade ett avtal med de Röda för fullt stöd i utbyte mot ekonomiska koncessioner. Medan de allierade i första hand endast sökte Rysslands fortsatta handling i kriget, vandrade deras uppmärksamhet snart. När Brest-Litivosk-fördraget undertecknades, tillåter väst Röda att omorganisera gamla ryska skulder, öppna Ryssland till världsmarknadsprodukter och, enligt vad som anges i avtalet, överlämna de mer industrialiserade delarna av Rysslands väst.
     Kolchak motverkade också att acceptera gamla skulder, initiera en konstituerande församling och garanterade Polens oberoende. Den avslogs. Att Denikin vägrade att sälja ut Ryssland i utbyte mot hjälp förseglade hans nederlag (Foglesong, 2011)
     Både Woodrow Wilson och Lloyd George erkände Trotskij som den ”legitima” ryska regeringen. Eftersom det röda var det enda alternativet till ”tsaristiska vita”, erkändes de. George uttalade att ett förenat Ryssland skulle vara det ”största hotet” mot det brittiska imperiet. Gen. Denikin konstaterar i sina memoarer att deras enda leverantörskälla var de som togs efter Röda nederlag. Röda officerare hade regelbundna löner och en hel personal, vilket starkt föreslår västerländsk hjälp (Gardner, 1976).
     William Bullitts uppdrag ledde till ett avtal med Lenin och, som alltid, en total avvisning av de vita. Memorandumet bad om att alla embargon skulle upphävas på sovjetregeringen och för dess omedelbara erkännande. Full frihandel med sovjeterna krävdes också, med det sista och viktigaste villkoret att alla skulder i väst skulle betalas (Thompson, 1966)
     Västerländska tidningar talade hårt av de vita, jämställde dem med hyresvärdar och ”reaktionärer” något som kommer från bolsjevikisk propaganda. Storbritannien sjönk Black Sea Fleet medan fransmännen, i kolonnets memoarer, kämpade Volunteer Army. Ändå kämpade de vita arméerna med de bristande ammunitionen och de grundläggande försörjningarna till stillastående och började dirigera dem vid våren 1919. Västet hade dock bestämt sig. Kolchak var tvungen att gå (Bolton, 2011).
     De vita arméerna under inbördeskriget förvirrar många. De gemensamma myterna är att de var kungliga och betjänade ”hyresvärden” -klassen. Få royalists var en del av de vita krafterna och ”hyresvärden” -klassen var bönderna själva, som i början av kriget ägde nästan 95 procent av allt ryskt land. En falsk konservativ radikal dikotomi är ritad. De vita var till stor del lojala mot Kerensky och församlingen. De var fientliga mot kossackautonomi och ukrainsk separatism. Det ”förenade stora Ryssland” var en av de få sloganerna som de alla var överens om.
     General Graves var en talesman för den amerikanska härskande klassen. Hans arbete med situationen vid den tiden visar inte bara sitt stöd av bolsjevismen, utan också den amerikanska regeringen. Få hade någon aning om vad ”bolsjevismen” var. Om så många visste vad ”marxismen” var. Idag har utbildade människor en vag idé om dessa begrepp.

  • Kina är verkligen ingen imperialism, vilkas länder skulle i så fall ingå i det imperiet. Jag har inte heller sett att Ryssland har några imperialistiska ambitioner. När det gäller USA, glöm inte att USA har varit i krig 222 år av sin 239 åriga existens, man har över 1,000 militära baser runt jorden, man har ingripit militärt i länder som Korea, Vietnam, Sydkorea, Japan, Filippinerna, Guam, Marschall öarna, Iran, Libyen,, Libanon, Kuwait, Irak, Somalia , Bosnien, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Yemen , Pakistan, Syrien, osv. Man har ockupationstrupper i EU, Japan, Sydkorea och Filippinerna, man provocerar ständigt i Sydkinesiska Havet, USA har 20 hangarfartyg, världens största krigsflotta, USA har mer militära styrkor än hela övriga världen tillsammans, man konstant hotar och trakasserar andra, USA har 60,000 anställda bara för att spionera och värdens största propagandasystem i bruk. Det finns inge motsvarighet i varken Ryssland eller Kina. USA är inget annat än en aspirerande världslig militärdiktatur. USA styr andra länder politik och beslut, inklusive Sverige. Om inte det är imperialistiskt, då vet jag inte.

  • @Kerstin Stigsson Exploaterar och förtrycker Kina folket, absolut inte. Med personlig erfarenhet av båda, förtrycket i Sverige är enormt i jämförelse. I Kina finns ingen ”arbetarklass”. Kina har lyft 800 miljoner ur fattigdom, det är knappast förtryck. Ta och läs artikeln om Kinas inblandning i Gambia/Senegal. https://newsvoice.se/2019/01/senegambia-bridge Det är väl knappast ”förtryck”. Kinas ideologiska förändring tog plats 1958 då Mao Zedong bröt med Sovjet och Kina började utveckla sitt eget system.

   • Sudans Kommunistiska Parti genom tidningen Riktpunkt: ’Kina har hjälpt till att ödelägga 15 000 byar och bidragit till 600 000 människors död genom att leverera vapen, ammunition och militärhelikoptrar som använts mot folket för att driva bort dom från landet. Landet har sen Kina tagit över och bedriver, utöver utvinning av olja och mineraler, storskaliga jordbruk. Jordbruksprodukterna producerar de i Sudan men exporteras därefter – naturligtvis utan att de kommer det sudanesiska folket till del. Till följd av den här politiken lever runt 2,7 miljoner människor i Sudan som internflyktingar i sitt eget land’.
    Finns det ingen arbetarklass i Kina?!?! Vem gör arbetet med att sy kläder? Vem städar? Vem arbetar i hamnarna med att lasta och lossa? Vem packar upp varorna i de kinesiska butikerna? Och så vidare …
    Har du någon aning om hur stor lön de får, hur många arbetstimmar de arbetar om dagen, vilket skydd de har?
    Rapporterna som har kommit Kina gör gällande att Kina exploaterar sin egen arbetarklass med många arbetstimmar och livsfarliga arbeten.
    Det var Kina – och inte Sovjetunionen – som införde kapitalismen. Kapitalismen var redan uppfunnen 1958. Det var Sovjetunionen som höll sig till marxismen-leninismen.
    Kina samarbetar med utländska företag som H&M för att exploatera arbetare.
    https://www.bloomberg.com/news/features/2018-03-02/china-is-turning-ethiopia-into-a-giant-fast-fashion-factory

    • Suck. Hur kan folk falla för propagandan så lätt. Det finns olika yrken, som har olika betalt, men inge arbetarklass som i sverige. Jag vet det är svårt att greppa det kinesiska tänkandet. Kina investerar i Etiopia, precis som andra en gång investerade i Kina, vilket lyfta landet ur fattigdom. Det var USA som levererade vapen, inte Kina. De som packar upp varor i butikerna är till exempel ägarfamiljen. Kom och upplev själv.

     • Cirka 43 miljoner kineser är mycket fattiga.
      https://www.youtube.com/watch?v=W11o_4keAwA

      Men jag antar att Karl W menar att de tillhör medelklassen …

      Kina har beslutat att utrota fattigdomen till 2020. Lycka till!
      Skämt omsider, jag tror definitivt inte på att de lyckas. Men jag tror att de försöker utrota orden ’fattiga’ och ’arbetarklass’ ur ordboken. Men det innebär inte att det inte finns några fattiga eller någon arbetarklass i Kina.

     • Möjligtvis är 4 procent en låg siffra. men 43 miljoner är inte en låg siffra! Det är cirka 4 gånger Sveriges befolkning som är fattiga.

     • Och Anders, du vill inte informera att Kina säljer vapen. Finns det ingen arbetarklass i Kina?

     • Visst, Kina är ett av världens tre främsta vapenexportörer 2012-2016 enligt SIPRI. Jag tycker nog att det finns en arbetarklass i Kina fast landet på flera sätt skiljer sig från t.ex. Sverige.

 2. Såväl den sovjetiska som den kinesiska ekonomin gjorde enorma framsteg i begynnelseskedet. Därefter inträdde en period av stagnation som Kina löste på sitt sätt och Sovjetunionen inte förmådde lösa. Kina tog draghjälp av kapitalismens omättliga aptit på vinster via kostnadsinbesparingar och fick igång en tillväxtmotor som lär vara unik i världshistorien.
  Hellre än att snyfta i kapellets avskildhet och sörja en värld som inte kommer åter borde vänstern visa nyfikenhet och inse att historiens krafter inte enbart låter sig bemästras med samhällelig ingenjörskonst som det fanns en övertro på när socialismen var ung. Ekonomins krafter kräver anpassningsförmåga som inte kan underskattas.
  Kapitalismen hade inte uttömt sin potential – så kunde man förenklat sammanfatta det hela. Kina tog draghjälp av denna och mångdubblade sin produktionsförmåga tills den överträffade USA:s, den tidigare största kapitalistmakten. Resultatet för Kinas del blev en blandekonomi som i vissa stycken opererar under kapitalismens logik. Men dels är det för tidigt att förutspå när den kommer att drabbas av kris och hur denna kommer att utveckla sig, dels blir den traditionella kapitalismens motsättningar allt mer kännbara och det blir allt mer adekvat att hävda att dess potential närmar sig sina gränser. Finansindustrin finns till mest för att göda sig själv och multimiljardärerna saknar både visioner och intresse att gagna flertalets behov. Nya lösningar måste till som är radikalt annorlunda men det vore fel att invänta ett nytt 1917 eller 1949. Kriserna har sina förlopp och människorna kommer att organisera sig på olika sätt för lösa dessa och komma vidare, det är inte konstigare än så. Men svaren finns inte i backspegeln, även om viktiga lärdomar kan hämtas via denna. Komplexa ekonomier kräver ett stort mått av frihet för de enskilda aktörerna samtidigt som allmänintresset bör fås att ersätta det nakna egenintresset, det är dessa frågor som pockar på nya lösningar.

  • @Jan Nybondas Kina är nästan omöjligt att beskriva för västerlänningar därför att alla sitter fast i tänkandet om kommunism vs kapitalism, demokrati vs diktatur, osv. Alltså ett fundamentalt sätt att endast kunna fungera i konfrontation och motsättning där det finns bara två ändlägen på en rät linje. Svensk och västerländsk tänkesätt, kultur, och funktion grundas på att skapa konfrontation, och att vinna, en part vinner, den andre förlorar. Det går igen i hela samhället, företag, domstolar, debatter, vad som helst. Kinas samhälle är grundat på samverkan, att alltid finna lösningar, flexibilitet, förändring ständig och snabb pragmatiskt anpassning, på pragmatik. Man undviker konfrontation. Kina löser problem, man vinner inte med makt. Det finns inga räta linjer, inga ändlägen. Kina är ingen ”blandekonomi”, Kina är kinaekonomi och kinaföretagsamhet. Jämfört med det otroligt hårt reglerade och toppstyrda Sverige så är flexibiliteten enorm i Kina, därmed även anpassningsförmågan. När det går fel i Kina är det som en tågurspåring, ”jäklar”, fixa skadorna, sätt tillbaka tåget på spåret och kör. Tänk SAAB Automobil. Där strulade man i tio år och kom ingenstans, tills Kina tog över, utom att advokaterna blev rika. I ett parallellfall i Kina var man i full fart igen efter tre månader, bra med problemet att man inte kunde hitta tillräckligt med folk att anställa.

   • Jag gillar det du skriver, absolut, men även Kina opererar under vissa ekonomiska grundrestriktioner. Landet är en exportekonomi och det man producerar bör ske med lönsamhet. Produktionslinjer som inte är lönsamma måste ersättas med nya. Blandekonomi är en förenkling för att uttrycka att kraven som gäller på kinesiska företag varierar, vissa är mer fristående än andra och sysselsättningsskäl kan bidra till att vissa tillåts vara mindre effektiva.
    Att kalla det för kinaekonomi är en bra utgångspunkt men sedan bör man kunna utveckla hur det hela fungerar annars hamnar man i rena romantiken. Å andra sidan: Ekonomen Paul Krugman som har Sveriges Riksbanks medalj kring halsen medgav förra veckan att han inte fattar hur Kinas ekonomi fungerar och det bekräftar det du säger om det binära tänkesättet i Väst, antingen eller. Krugman var ärlig nog att medge att han förutspått kollaps i Kina för knappt tio år sedan och haft fel. Nu ser han akuta kristecken igen. Enligt honom investerar Kina alldeles för mycket och han fattar inte hur de får det att gå ihop.
    Men du har rätt i att det finns ett underliggande kulturelement i kinesiskt tänkande som västerlännigar helt missar. Sammanjämkandet, samexistensen, samarbetet och möjligheten för olika modeller att samsas under samma tak.

  • Tack Jan Nybondas för det mest klargörande inlägget på länge. Skön kontrast mot alla vilda konspirationsteorier och det dogmatiska stelbenta tänkande som så länge präglat vänstern.

 3. Såvida det inte sker en seismisk förändring kommer aldrig Kina att ta över USA’s nuvarande roll i världen. USA har länge strävat efter en roll som världens envåldshärskare eller militärdiktatur drivet från den Djupa Staten i USA. När Deng påbörjade sitt reformarbete 1978 pressades han att just utveckla Kina till en stormakt som USA eller Sovjet. Deng vägrade blankt, och så har det förblivit. Kina har även utvecklat samma princip inrikes, landet består av otaliga folk, och dom har alltmer gets självbestämmanderätt över sina egna beslut och politik. Kina har definitivt inte inordnat sig i någon kapitalistiskt system, men har utvecklat ett pragmatiskt gränssnitt så landet kan fungera parallellt med kapitalismen. Kina utvecklas alltmer till vad som kan kallas en delningsekonomi, den är varken kapitalistisk eller kommunistisk. ”Socialism” i Sverige är en hårt centralstyrd regim som genom skatter, avgifter och på olika förtäckta sätt samlar på sig omkring 80% av allt som produceras, och sedan delar ut det igen efter eget gottfinnande, där man särskilt ser efter ”de egna”. ”Socialism”, Marx, i Kina är en delningsekonomi, och tolkas som att ”dela med sig” och ordet ”socialism” skrivs bokstavligen så med kinesiska skrivtecken. Konceptet är tydligen nästan omöjligt för en västerlänning att greppa.

 4. De svenska kommunisterna stödde Hitler mot Storbritannien/Frankrike från och med Molotov/Ribbentrop-pakten till Operation Barbarossa, dvs sommaren 1939 till sommaren 1941. Deras stoltaste stund. Först efter Hitlers angrepp på SSSR tog SKP parti för väst. Sovjetunionen fick 14000 lastbilar och många P39 Airacobra från USA i hjälp, men tillverkade minst lika bra mordvapen själva i betydligt större skala. AK47 är utvecklat av Herr Kalashnikov sen han studerat den tyska Stürmgewehr MG44 på nära håll. Mig15 var en rysk Messerschmidt P.1101/Focke Wulf Ta 183.

  ”Antiimperialismen” har alltid varit villkorad och i sovjetunionens tjänst. Givetvis är Kina imperialistiskt i leninistisk terminologi, men det spelar ingen roll. Hur skulle Kina kunna vara antimperialistiskt? Kina angrepp Vietnam redan 1980, när den vietnamesiska kommunistregimen föredrog sovjetunionen. Bortsett från att Kinas krig i Korea och sydostasien mot väst naturligtvis är en form av imperialism. Lenins imperialistiska teorier är lika användbara som hans teorier för partibygge och jordbruk.

  • Desinformation!!!
   SKP: ”Vårt partis 11 kongress 1939 slog fast ’Idag gäller det i allra främsta rummet att ena arbetarmassorna i aktioner mot fascism och kriget […].”
   https://www.skp.se/old/80_ar/skp_i_k.htm
   Före det stödde SKP de spanska republikanerna mot fascismen.

     • SKP egen hemsida meddelar datum för 11 kongressen 6-9 april 1939. Den nazi-sovjetiska pakten meddelades 23 augusti 1939. Nazityskt angrepp på Polen kom den 1 sep, det sovjetiska tre veckor senare. Ny Dag den 2 sept 1939 hade en stor artikel om de tyska och ryska folkens gemensamma fiender. Inscannad av någon, hittas via google ”Ny Dag” sorterat efter bildkriterium.

     • Tack, Oban! Du har helt rätt. Av de små kommentarerna får man ibland mer info än vad jag kände tidigare till! 🙂
      Här kan du läsa mer om detta.
      http://www.marxistarkiv.se/varldskrig/kommunisterna_o_2a_varldskriget.pdf
      Läs även länkarna som står i introduktionen.
      Det var en orolig tid med och man visste inte vilket steg man skulle ställa sig på. Och Stalins beslut om att alliera sig med nazisterna ställer jag mig mycket tveksam till. Stalin borde ha tagit ställning för socialismen och inte genomfört en pakt med nazisterna. Hitler hade uttalande och publicerade planer för vad han planerade att göra, t ex Lebensraum. Sovjetiska agenter informerade detta till Stalin och andra i Kreml. Det är mycket märkligt att Stalin inte beaktade detta.
      Nazisterna utnyttjade givetvis denna pakt för propaganda.
      Men vi kan ju lära oss av det misstaget – och inte börja försöka ’liera’ oss återigen med högerextremismen.
      Jag tror att Stalin insåg sitt misstag ganska snabbt men då var skadan redan skedd, och han tvingades att alliera sig med Storbritannien och Frankrike.

     • Den konventionella visdomen ger vid handen att Stalin några dagar vägrade tro rapporterna om det tyska angreppet, och sen beordrade röda armén att inte falla tillbaka för regruppering, varvid Wehrmacht fick flera miljoner krigsfångar på bara ett par dagar.

      Den väsentligaste slutsatsen gäller SKP (dagens vänsterpartiet med numera döda medlemmar). SKP följde exakt dekreten från Moskva, anklagade Storbritannien och Frankrike för Hitlers angrepp, från augusti 1939 till juni 1941. Där fanns inte tillstymmelse till eget tänkanden, alla höll bara med partilinjen, trots att det var uppenbart vem som anföll vem. Och det känner man igen.

     • Oban, Jag läste lite mer noggrant igenom den länken jag skickade med i kommentaren. Jag spekulerar nu. Jag tror att Sovjetunionen ingick pakten därför att de var rädda för att Hitler och nazisterna annars skulle vända sig till Storbritannien och Frankrike. Chambelin hade vid den tiden goda kontakter med Nazityskland. En sådan pakt – Nazityskland, Storbritannien och Frankrike och sannolikt USA – skulle ha inneburit en full katastrof för Sovjetunionen.
      Men även om detta var orsaken så kan pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland inte försvaras.

     • Kommunister och flera andra har i alla tider försvarat pakten. Det är väl belagt att Sovjetunionen åren innan och tiden före krigsutbrottet sökte bilda någon typ av försvarspakt tillsammans med Storbritannien och Frankrike. Men de sa Nej och gav efter för Hitler. Münchenöverenskommelsen. Man tillät annekteringen av del av Österrike etc. I detta läge kände sig Sovjet tvungen till non-agressionspakt med Tyskland för att spara tid för förstärkning, bl.a. efter de förrödande likvideringarna av en stor del av officerarna. Grov revision av andra världskrigets historia. Del 1 – Sovjetunionen. Däremot fanns hemliga överenskommelser om bl.a. Polens delning som inte kan försvaras.

     • Stalin hade nog mycket lite val i den situationen. Han fick en enda chans att förhindra att en möjlig allians mellan England/Frankrike och Tyskland. USA hade nog hållit sig utanför.
      Stalin borde ha ju vetat hur illa han själv hade skadat Röda armen med sina utrensningar och var i akut behov av tid för att få den på fötter igen.

      Han var däremot närmast galen som anföll Finland samma år och visade upp Röda armens inkompetens för hela världen. Kanske bidrog det till att övertyga Hitler om att det skulle vara lätt att slå Sovjetunionen. Hitler lär ju ha sagt om Sovjetunionen att ”det är bara att sparka in dörren så faller hela den ruttna byggnaden ihop.”

  • Ludwig Schmeisser i sovjetisk fångenskap lär ha varit den som faktiskt utvecklade Kalashnikov från en tysk modell. Den berömda stridsvagenen T34 utvecklades efter en amerikansk förebild. Inte sagt för att förminska Ryssarna, men för att visa att Usa som tillsammans med britterna förde bolshevikerna till makten parallellt med att man hycklande demoniserade dom, därefter hade ett omfattande samarbete med dom.
   Sovjet gjorde mer av den lärdom dom hämtade från tyskarna inom raketforskningen än vad Usa förmådde. På andra teknikområden var Usa främst. Usa hade därför attraktiva lockbeten att erbjuda.
   Fö finns det kanske fog för att fråga sig om Sovjetunionens sammanbrott i viss mån orsakades av att dom lät sig mutas att ge Usa segern i rymdkapplöpningen på falska grunder. Det gav Usa möjligheter att värva mängder av ’vänner’ som kunde användas för att infiltrera. Såna fortsätter långt senare att försvara bluffen med Apollo-projektet.
   Även Apollo-Soyuz var bluff (utan amerikanskt deltagande) vilket ärliga ryska experter övertygande bevisat.
   Undrar hur det är med den liberala falangen i Ryssland idag, är dom helt enkelt fortsättningen på mutkolvarna från brezhnev-tiden?

   • Peter.
    Ludwig Schmeisser verkar vara ett obevisat påstående från amerikanska vapenkretsar. Michail Kalasjnikov själv låter betydligt mer trovärdigt.
    T34 hade ett fjädringssystem av amerikansk ”Christie” typ, men modifierat av ryssarna. Amerikanarnas egen Shermantank var fullständigt underlägsen T34, vilket säger oss att T34 med självklarhet INTE var tillverkad efter amerikansk förebild.

    Inget av detta är ger så mycket som minsta antydan till att USA och Storbritannien förde bolsjevikerna till makten. Framför allt Storbritannien var en svuren fiende till kommunismen och naturligtvis var dom hatade av kapitalister i hela världen.

    Varför du sprider sådan här uppenbart fejkad information omkring dig vet inte jag, men jag vill uppmärksamma alla som läser här på att dina sk. fakta sannolikt alltid är mer eller mindre fejk.

    • Herr Kalashnikov var inspirerad av världens första automatkarbin, den tyska Sturmgewehr 44, men AK47 var ingen kopia, den var mer lättskött och pålitlig, och är fortfarande världens mest spridda mordvapen.

     Där fanns en amerikansk ingenjör med ett innovativt hjulupphängningssystem, Mr Christie. Amerikanska armén var inte intresserad, men sovjetunionen anställde honom. De ryska stridsvagnarna var flest och störst med god marginal, KV1 och KV2 saknade västliga motsvarigheter, men Röda Armén var topphuggen på kompetens av Stalin under utrensningarna runt Moskvarättegångarna.

     T34 med 76mm-kanon dök upp redan första vid Moskva dec 1941, de kördes direkt från från traktorfabriken till fronten. Inte förrän med T34 med 85mm-kanon dök den T34 upp som gått till historien, första versionen var inte så effektiv. USA fick sin första dugliga stridsvagn, M26 Pershing, till fronten i feb 1945. USA låg vapentekniskt efter både Storbritannien, Nazityskland och Sovjetunionen inom varierande sektorer av vapenproduktion, men före i själva skalan av industrialisering, stordrift av produktion och distribution.

     Ryssland har alltid varit framstående när det gäller vetenskap och mordvapen, blixtsnabba att kopiera framgångsrika modeller och fulla av uppslag när det gäller egna original. Det ligger inherent i kulturen, skulle man kunna påstå. Hitlers knäppa idé, att ryssarna var undermänniskor, saknade varje verklighetsanknytning. Om tyskarna känt till Röda Arméns faktiska numerär och tekniska kapacitet borde de av självbevarelsedrift ha avstått angreppet, de hade ingen chans redan från början. Det cirkulerar uppgifter om att Röda Armén hade 30.000 stridsvagnar på lager, Nazityskland gick till angrepp med 3.000, nästan allihop relativt små och rörliga. Dömt på förhand.

     • Jag funderade lite grann på ditt uttryck ’mordvapen’. Nuförtiden finns det vapen som oskadliggör utan att döda offret, som elpistolen. Men jag skulle nog inte sagt mordvapen om vapen. Nästan alla vapen är tillför att döda eller skada.

      Var det verkligen Sovjetunionen som kopierade andra? Kan det inte ha varit tvärtom? Faktum är att internet uppfanns i Sovjetunionen, men regeringen trodde inte på den idén.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Glushkov

     • Visst Oban, nästan alla vapen som tillverkas görs så för att möta ett redan tillverkat vapen och naturligtvis studerar man fiendens varianter och tar in alla tillgängliga uppgifter som är relevanta.

      Man kan tillägga att den Tyska stridsvagnen Panther, som kanske var den bästa stridsvagnen under WWII, allmänt anses vara en Tysk T34.

      Man kan också spekulera kring hur kriget hade sett ut om Stalin INTE hade avlivat en stor del av officerskåren. Hade t.ex. Tuchatjevskij haft makt över Sovjetunionens överlägsna stridsvagnsflotta i krigets inledning kanske det hade sett helt annorlunda ut.
      Om Hitler hade gett Guderian och Manstein fria händer hade kriget nog också sett annorlunda ut, så spekulera kan man göra tills man tröttnar.

     • Jag kallar det mordvapen, eftersom uttrycken ”effektivt” och annat döljer syftet.

      Jag är fullt beredd att principiellt inte förkasta teorin att internet-idén skulle kunna ha en ryskt bakgrund på samma sätt som stealth-teknik, men påpekar att hela datarevolutionen är anglosaxisk från första dagen; Turingmaskinen. Hela terminologin är på engelska. En av faktorerna bakom sovjetunionens kollaps var efterblivenhet i digitalisering. I min bransch dök även rysk teknik upp, som kuriosa. Allt var rena kopior av amerikanska uppfinningar, ingenting originellt. Utom den kyrilliska texten…

      Panthern (Pzkw VI) var influerad av T34, särskilt vad gäller lutande frontpansar, bredd på larvfötter och storlek på hjul, men var mycket mer komplicerad och svår att reparera. De tyska kanonerna sköt längre, men mest kostnadseffektiv var antagligen T34/85. Dvs ”bäst”.

     • Nu har jag följt länken till Viktor Glushkov. Han ser inte ut att ha någonting alls med Internet att göra. Internet är en produkt av USA´s försvarsdepartement, ett sätt att säkerställa att digitala 8bitars meddelanden tar sig fram så länge en enda kommunikationslinje fungerar. Det spred sig till USA´s universitetsvärld och sen till allmänheten runt 1995.

      Det intressanta med SKP´s politiska linje 1939-41 är förstås inte vad Stalin gjorde, utan att SKP anklagade Storbritannien när Hitler anföll först Polen och sen västeuropa. Det var alltså de svenska kommunisternas officiella politisk, lanserad i Ny Dag. Låt det sjunka in.

     • Oban, faktum är att SKP hade rätt: ”Storbritannien gav således säkerhetspolitiska garantier till Polen, Rumänien och Grekland samt inledde förhandlingar med allians med Sovjet. Då Hitler, september 1939 anföll Polen, var det ett bakslag för Chamberlains fredinriktade utrikespolitik.”
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain

      Det är mycket märkligt att de konservativa och liberalerna idag beskyller Sovjetunionen för att vara allierade med Nazityskland. Storbritanniens Chamberlain gjorde samma sak 1938 när han och Hitler slöt Munchenpakten. Chamberlain hade samma orsak som Sovjetunionen- och det var att skapa fred. Och de hävdade båda att de ville vinna tid. Tidningen Corren nämner ’Men med Munchenavtalet lyckades Chamberlain köpa sig ett nödvändigt år av upprustning’. Sovjetunionen hävdade samma sak när de slöt avtalet med Nazityskland. De ville köpa tid.
      De konservativa och de liberala nämner Munchen uppgörelsen som ett avtal medan de anklagar Sovjetunionen för att ha varit en pakt med varandra. Avtalen var ungefär densamma. Storbritannien gav Tjeckoslovakien till Nazityskland i Munchen pakten.
      Med Munchenpakten befarade Sovjetunionen att Storbritannien skulle ingå en allians med Nazityskland.
      Så jag kan nog hålla med SKP att Storbritannien har en liten skuld till att Andra Världskriget utbröt. Chamberlain tog inte Hitler på allvar utan såg först och främst Storbritanniens bästa och inte Europas bästa. Han och Storbritannien kunde ha ingått en allians med Sovjetunionen tidigare.

      ——————————————————————————————————-

      Nja, inte dagen internet. Men Sovjetunioen uppfann OGAS.
      https://en.wikipedia.org/wiki/OGAS

      Lite mer information om OGAS:
      https://www.calvertjournal.com/articles/show/7605/soviet-internet-cybernetics-viktor-glushkov

    • Anders Åberg
     Det är för att du inte söker information som du pratar om att ’det verkar ’ vara si och så. Läs källor som i likhet med Nikolai Starikov är ärligt intresserade att dra fram sanningen. Han fördömer inte Sovjet utan förklarar hur de olika aktörerna agerade och varför. Hans bok ’ The Liquidation of Russia – who helped the reds to win the civil war ’ ger detaljerad info om hur Britterna manipulerade mot – inte för de vita armeerna. Dom tar 5 ggr mer betalt i väst än från Ryssland för Starikovs böcker (i båda fallen översatta allså). Dom vill inte att vi skall få den infon.
     En helt annan källa John Colemans ’Diplomacy of Deception’ bekräftar den bild Starikov ger.
     Ett exempel som bolshevikernas försvarare brukar dra upp är Us/Uks paraderande inför den ryska befolkningen efter landstigning i Murmansk. Det var en propagandaoperation för att underlätta Lenins rekrytering av rekryter med hänvisning till att ’imperialisterna försöker krossa revolutionen’. Det var i stort sett poängen plus att dom ville skydda vapnen åt bolshevikerna. Wall street och London gjorde sen goda affärer med de röda och mkt omfattande ingenjörsprojekt av väst deltog.
     Frankrikes De Gaulle plattade senare till Allen Dulles påminnandes honom om hur dom hjälpt de röda att störta Tsaren. I fallet Kina var det general George Marshal som hjälpte Mao att få vapnen istf Chiang Kai Shek. I Ryssland var det bla Generalmajor Frederic Poole.
     Och det kan väl var och en begripa att det fanns skäl till varför man ändrade lite på narrativet om Kalashnikov.
     ”In fact, Avtomat Kalashnikova, or AK-47, has precious little to do with Mikhail Timofeyevich himself – he was merely APPOINTED to be its inventor,” writes Alan Petrov on Russian defence blog MAXPARK.”

     • Peter.
      Jag hart läst massor av böcker om WWII, men också lärt mig att man får sålla hårt i den information som förmedlas.
      Den information jag funnit säger mig att världen inte fungerar som du tror. Jättelika konspirationer som dessutom fungerar är med största sannolikhet ren fantasi, åtminstone över längre tidsperioder. Historien är fylld med tillfälligheter, ledares personliga ambitioner och tur och otur.

      Tvärsäkerhet om historien är lika korkad som tvärsäkerhet om klimatet och jag tror inte att seriösa historiker ägnar sig åt sådant. Det kan alltid komma fram nya uppgifter som skriver om historieböckerna.

     • Jag brukar leta efter kritik mot teser som framförs. Sen jämför jag kritiken med den kritserade källan/tesen. Det brukar då väga över rätt mkt åt ena hållet vems argument och källor som håller högre kvalitet. Men då fordras det att man söker såna motsatta perspektiv. Att ha läst ’många böcker om världskrigen’ säger inte så mkt eftersom etablissemanget bland segrarmakterna har en förkrossande dominans och inte av en slump utan synnerligen medvetet och konspirerande dvs så att alternativa perspektiv fryses ut, hindras i karriärer, missar lukrativa bokkontrakt. Du måste medvetet söka efter källor som motsäger det du tror.
      Insidern Carroll Quigleys böcker om det angloamerikanska etablissemanget avslöjar en av de stora konspirationerna som Us/Uk fortfarande nyttjar.
      Han skrev ’Dom var som dom vill att vi ska tro att kommunisterna är’. Dvs konspirerar i hemliga sammansvärjningar.

 5. Torbjörn har rätt i sin kritik av boken. Den tar sin utgångspunkt i gamla teorier, inte i dagens verklighet. Dagens Kina går sin egen väg, som inte passar in i gamla mönster. Jan Nybondas och Karl W bidrar på ett konstruktivt sätt till förståelsen av denna utveckling. Sara Flounders har också gjort det i flera artiklar på iacenter.org, för att bara nämna en läsvärd källa.
  Alltsedan Tordesillasfördraget 1494 – där Spanien och Portugal delade upp de nyupptäckta områdena utanför Europa mellan sig – har de europeiska stormakterna sett världen som erövrare och styckat upp kontinenter mellan sig. Under det sena 1800-talet och 1900-talet framträdde två icke-europeiska länder som imperialistiska utmanare: USA och Japan. Kina blev ett av offren för kolonialmakternas huggsexa.
  Den koloniala och imperialistiska hegemonin mötte alltid motstånd. Taipingrevolutionen är ett exempel, en inspirerande föregångare till den senare kommunistiska revolutionen i Kina.
  Den ryska oktoberrevolutionen 1917, då det försvagade Tsarryssland ersattes av en stat som erkände och understödde folkens nationella frigörelse, markerade ett genombrott för de antiimperialistiska krafterna världen över. Sovjetunionens exempel och stöd ledde till seger för nationella befrielserörelser i många länder, däribland Korea, Vietnam och Kina.
  Under andra världskriget försökte Hitlertyskland erövra och kolonisera Sovjetunionen. Han sökte (och fick i viss utsträckning) stöd från de övriga kolonialmakterna med hänvisning till ”den vita rasens” överlägsenhet. Hade hans projekt lyckats, skulle läget ha varit mycket mörkt för den koloniala delen av världen. Istället såg vi efter kriget ett uppsving för den nationella frigörelsen – och socialismen.
  USA-imperialismen stod efter kriget som herre på täppan. De forna rivalerna Japan, Tyskland och Italien ockuperades, övriga europeiska kolonialmakter var försvagade och tvingades efterhand avveckla sina koloniala imperier. USA upprättade ett globalt regelsystem för världsmarknaden och inriktade sig på att inringa de socialistiska länderna och dämma upp den nationella frihetsrörelsen. De brutala terrorkrigen mot Korea och Vietnam/Kambodja/Laos var de främsta exemplen.
  Efter Sovjetunionens upplösning har USA-imperialisterna med förnyad kraft gått in för att upprätta sin världshegemoni. Ekonomiskt är de (relativt sett) försvagade, men militärt har de fortfarande stora resurser. Strategiskt inriktar de sig på den euroasiatiska landmassan (Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard), det vill säga på att stycka upp och återkolonisera det forna Sovjetunionen och Kina.
  Kina är väl medvetet om detta och ser vad som hänt med Jugoslavien och Sovjetunionen. De har en klok strategi för att bygga upp sin ekonomi och sin försvarskapacitet och säkra sin tillgång till strategiskt viktiga råvaror, men också för att söka bundsförvanter bland de länder som strävar efter självständighet, särskilt i Asien, Afrika och Latinamerika. Det är en långsiktig politik, som bland annat innebär ömsesidigt samarbete enligt de fem principerna för fredlig samexistens. De imperialistiska länderna ser den som hotfull, men efter vad jag förstår, välkomnas den av de flesta länder som upplevt kolonialismen och imperialismen på nära håll.

  • Christer Lundgren. Är Kina kapitalistiskt? Förtrycker och exploaterar de arbetare i hemlandet och utomlands? Du kanske även anser att Kina inte har någon arbetarklass …
   Även USA anser att Kina är kapitalistiskt. Och du har fel om Z Brzezisnki. Brzezinski ansåg att USA, Kina och Ryssland skulle ingå i en Top 3 makt i framtiden.
   https://www.youtube.com/watch?v=eAivky9toNo&t=109s
   Det har kommit allt fler rapporter att kineserna förtrycker afrikanerna. Det är ingen långsiktig politik. Det är helt enkelt imperialism! Det är en klok strategi – för Kina. Men inte för afrikanerna eller för Sri Lanka. Sri Lanka var tvungna att ’hyra’ ut en del av sitt land till kineserna på 99 är! Det finns de som anser att Kina använder checkboken för att få inflytande i Afrika, Asien och Sydamerika.
   Och det är ingen fredlig samverkan när 2, 7 miljoner människor i Sudan lever som internflyktingar i sitt eget land. Ghana och Malaysia har sagt upp sina avtal med Kina
   Visst hjälper Kina till med att bygga ut länder men det gjorde även USA!

   Vänsterpartier/kommunistiska överlag ska slåss för arbetare och dom fattiga av alla nationer och bekämpa kapitalismen var den än är. Inte stödja nationer som förtrycker arbetare. Att stödja kapitalismen (vad den än månne vara och heta) är inte marxistiskt!
   Och Kinas ’nya’ ekonomi är inte så ny och framåtskridande och berömvärd som ni tror. Deras ekonomi har alla spår av en merkantilistisk ekonomi. Och denna ekonomi är lika kapitalistisk och exploaterande som nyliberalismen.

 6. Jag läste nu på Samnytt en krönika om ”Den gigantiska klimatbluffen” att Kina nu bygger över tusen nya kolkraftverk. Även i Indien sker liknande projekt. I Afrika finns stora kolfyndigheter som EU hindrar att exploatera genom hot om indragna biståndspengar. Istället kommer kineserna nu och mutar in tillgångarna på olika sätt. Kolet är värdefullt för den ekonomiska tillväxten och kineserna vill slippa konkurrensen från EU. Det är faktiskt ganska långt ifrån det koldioxidneutrala och fossilfria samhället. Jag tror det är ganska få idag som känner till att vårt land Sverige före mitten av femtiotalet och bort mot början av 1900-talet var så gott som helt och hållet koleldat för bostadsuppvärmning och delvis som energikälla i den då mycket omfattande svenska industrin. I mitten och slutet av 1930 talet importerades sex miljoner ton kol samt 2 miljoner ton koks årligen. 20% av landets koksförbrukning producerades vid de svenska kommunala gasverken i städerna. Från mitten av 50-talet fram till och med sjuttiotalet blev Sverige istället oljeeldat men luftföroreningarna blev närmast katastrofala. Den hittills största enskilda åtgärden för att förbättra miljön var att avskaffa oljeeldningen. Men även andra betydande miljöförbättrande åtgärder har vidtagits de senaste decennierna. Utsläpp av koldioxid är svårt att göra något åt om man vill använda fossila bränslen. Om nu koldioxidutsläppen är så farliga. Därom tvistar de lärde och även politikerna. Jag vet inte riktigt vem av dem jag ska tro på. Men ska man se på exemplet Kina så verkar inte koldioxidutsläppen vara så farligt?

  http://blog.zaramis.se/2010/06/28/kol-koks-beijerinvest-investment-ab-beijer/

  https://dms-cf-05.dimu.org/image/012sBXcKBHbu?dimension=1200×1200

 7. Det fanns ett slags surt moln som följde de sydvästliga vindarna från Ruhr och Storbritannien och landade i Sverige för femtio år sen. Det var koleldningen i Europas industriländer. De brittiska kolgruvorna gick i putten med gasfyndigheterna i Nordsjön, Arther Scargill kämpade länge för utsläppen, men hade ingen chans mot prismekanismen. Västtyskland, Frankrike och Storbritannien byggde också ut kärnkraften.

  I korthet var större delen av koldioxiden utsläppt utomlands och kom hit med de dominerande vindarna.

  Dagens koldioxidutsläpp ökar dramatiskt i Asien, medeltemperaturerna är stabila, det ligger i medelvärdens natur kan man säga, men däremot är miljön förgiftad lokalt i många kinesiska och indiska städer. Någonting som hette ”smog” som förr fanns i Europa, finns nu i Kina istället.

 8. Vi står inför förändringar som mycket få människor kan föreställa sig. Det handlar om vår överlevnad. Om Globalisterna vinner så förändras vår tillvaro. Vänster blir höger. Demokrati blir fascism, kommunism blir demokrati och liberalism blir demokratur. Den enda raka tråden är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Om Nationalisterna vinner så får vi behålla våra hus, vår hembygd, vår flagga och slipper att få näsan krossad en gång om dagen. Vi kan dela med oss av vår kunskap och visa hur man bygger ett fredligt samhälle, ett samhälle som inte exkluderar någon men kräver lojalitet, respekt och kunskap istället för dogmer. Vi får behålla lönen för vårt arbete utan att behöva göda världens banksystem. Vi har råd att bekosta vår sjukvård, vår skola och ett gott samhälle, där höger kan fortsätta att vara höger och vänster får vara vänster. Helt enkelt, alla får behålla sin egen åsikt och rätten att uttrycka den. Vi kan fortsätta att stifta våra lagar, som redan våra förfäder gjorde på tingshögen. Klimatalarmisterna försöker dra täcket över de egentliga problemen istället för att synliggöra dem. Vi har inget problem med klimatet, utan med dem som vill använda det för sina suspekta syften. Att nå kontroll över världen genom att använda luft, vatten, jord och vår omgivande atmosfär som de vapen vilka ger den ultimata beslutsrätten över liv och död. De vill avgöra vad vi skall äta och dricka, vad vi skall tänka och tycka, när vi skall leva eller bli sjuka och dö, när och om vi skall sätta nya generationer till världen. Men glöm inte att i vårens EU-val handlar det om just detta valet – globalism eller nationalism. https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/02/09/bollen-ar-anda-alltid-rund/

  • Ha ha. Bondfångeriet i ett nötskal. Dummare än så här blir det nog inte.

   Nationalisterna har inga planer på att begränsa bankernas eller storföretagens makt och står således lika mycket på deras, dvs. globalisternas sida som dom nyliberaler som river ner välfärden.
   Det tvärsäkra svamlet om att klimathotet är en bluff finns naturligtvis också på plats, men är fortfarande lika mycket struntprat som förut.

   Detta skrattretande inlägg illustrerar dock det som högerpopulisterna uppnått i samarbete med nyliberalernas MSM. Globalism eller nationalism är det ickeexisterande motsatsförhållande som blir kvar när MSM vägrar berätta att överhetens skattesänkningar och plundring av privatiserad offentlig är orsaken till välfärdens problem. Detta är troligen huvudorsaken till SD:s framgångar inom arbetarklassen

   En demokratisk politik i folkets intresse är alternativet till både globalism och nationalism, som iallafall i högerpopulisternas version är två varianter på samma sak, nämligen överhetens makt över folket.

   EU valet handlar bara om vilka som skall få del av dom extrafeta köttgrytorna i Bryssel och kan utan vidare bojkottas, om nu inte någon ställer upp med svexit som paroll.

   • ”EU valet …… kan utan vidare bojkottas”

    Ja, och då vet jag nog precis hur det blir. Men det kanske är så du vill ha det?
    Men ånej, så lätt ska dom inte få det den här gången. Jag vill nog nog istället förespråka mobilisering till valurnorna. Ingen demokrati utan opposition. Det är ju precis vad som skett i Venezuela. Oppositionen bojkottar valen. Är det diktaturen som står högst upp på din önskelista?

     • Givetvis ett parti som är lyhörda för folkets röst. Sedan får man välja ideologi efter vad man tror på. Men det är absolut inte nödvändigt. En röst kan också vara strategisk, för att uppnå ett överordnat mål. För min egen del har inte ideal främsta prioritet. Verkligheten som jag ser den är det som för stunden avgör valet. Jag tillhör gruppen rörliga väljare som faktiskt ökat väsentligt på senare år. Det verkar som ideologi får allt mindre betydelse för människors partisympatier. Tidigare har det hänt jag bojkottat EU-valet men nu står det klart för mig att det inte går att få bort EU genom att bojkotta valen. Snarare tror jag påverkan måste göras från insidan av EU. Och det är väl den strategin vänstern haft hela tiden. Min tid i Vänsterpartiet var inte folk där särskilt EU-kritiska. Jag förstår det numera därför vänstern allmänhet har ett stort fokus på politik och parlamentariska institutioner. Det är själva ingången till makten. Vad som händer sedan ser vi ju på förändringar och reformer.

     • Och då tror jag att du är grundlurad. EU är överhetens och nyliberalernas egen konstruktion, vars själva syfte är att folkets röst aldrig skall kunna utmana profitens.

 9. Åberg har tydligen förstått att tanken på ett mera demokratiskt styrt EU är absurd.
  Världsherrarna på Wall Street styr både den extrema högern, den extrema vänstern och alla varianter däremellan. Konflikter och hat piskas fram. Förändring genom kaos – Ordo ab Chaos – myntades av frimurarsekten Scottish Rite på 1300-talet.
  Världskrig, krig och revolutioner har skett och sker avsiktligt för att med blodspengar omforma Europa- och jordens övriga samhällen.
  Lita aldrig på politiker! Sverige har aldrig varit demokratiskt styrt. Sverige styrs idag av USA, EU och FN.

  • Jag tror att USA har ett oproportionellt stort inflytande i FN därför FN:s huvudkontor finns i USA. Men jag ser dessvärre inget alternativ. Vart skulle annars den här penningslukande byråkratiska kolossen ligga? Möjligen i den ekonomiska tillväxtens Kina men dit är det förmodligen en avlägsen framtid. Än så länge är USA-makten det centrala i världen. Som navet i ett roterande hjul liksom…

  • Hew
   Ja jag har förstått att ”tanken på ett mera demokratiskt styrt EU är absurd”.
   Jag förstår också att dina konspirationsteorier är absurda. politiken låter sig inte styras på det sätt du tror.

 10. Åberg och arbetarklass – FN planeras bli den nya världsregeringen.
  De små stegens tyranni öppnar vägen till en totalitär superstat där alla militära- och polisstyrkor kommer att överföras under FN:s kommando. Vänster och höger flyter ihop. Kommunism och kapitalism uppgår i varandra. De politiska ledarna deltar i samverkan med finansvärldens oligarker.
  Enligt frimuraren general Wesley Clark finns det ingen plats i det moderna Europa för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra mångkulturalismen på 2000-talet. Vi kommer att skapa multietniska stater. Det är en tes som inte bara gäller Europa utan är en väg för en allmän internationalism och en enda dominerande regering med en polisiär kontroll för den sociala och politiska omställningen. (1984: är en roman av den brittiske författaren och journalisten George Orwell som publicerades den 8 juni 1949. Romanen handlar om ett samhälle styrt av en totalitär diktaturstat).

  • Visst Hew vi planerar 200 år i förväg så går det som på räls! Kommunismen finns ju knappt kvar så det blir nog en smärtfri uppgång för kapitalismen….Alltså allvarligt talat, detta är strunt och hjärnspöken och förtjänar inte att tas på något som helst allvar.

   Konspirationsteoretikerna är en gren av förvillarträdet. Dumnationalisterna, dom religiösa, dom främlingsfientliga, dom tvärsäkra klimatförnekarna och inte minst överhetens MSM är andra grenar på samma träd.
   Dags att köpa mer soppa till motorsågen!

  • Det intressanta är att de som varit utsatta för tyranniet är också de som i främsta ledet kämpar emot. Vänstern har historiskt kämpat i motståndsrörelserna världen över i modern tid men den här motståndsrörelsen kämpar de istället emot. Problemet för dem är bara att de inte har de nationella arbetarklasserna med sig. Uppslutningen är minst sagt bristfällig. Däremot har de borgarna med sig. Två tyrannier blir ett och samma. Tillsammans med globalisterna (de världsdominerande företagen) blir resultatet en triangulering till en kommande världsregering så jag tycker det ligger mycket i vad du säger Hew.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here