Ett avtal som gör Sverige till måltavla

15
2082

Detta är en mycket läsvärd artikel i Borås Tidning av Lennart Palm, historiker, senior forskare vid Göteborgs universitet i Borås Tidning

https://www.bt.se/debatt/ett-avtal-som-gor-sverige-till-maltavla/

 

Den nya utrikespolitiken medför hot mot Sverige. Vid en möjlig sammandrabbning mellan USA och Ryssland blir Sverige med amerikanska baser på sitt territorium en logisk måltavla för kärnvapenattacker, skriver Lennart Palm i en insändare i Borås tidning.

Tvivelaktig laglighet, brådstörtat, utan normal utredningsprocess, utan debatt. Inte sedan Sveriges krig mot Ryssland 1743–44 har en svensk regering tillåtit att utländsk trupp stationeras på svenskt område. Ingen grundlag ger en svensk myndighet rätt att fullständigt avstå suveränitet på det sätt som nu görs i samband med det nya försvarsavtalet med USA, DCA, Defence Cooperation Agreement: truppstationering, straffimmunitet, skattefrihet, förhandslagring av vapen.

Syftet sägs vara att ”delta i gemensamma försvarsinsatser” och tillsammans med USA stärka vår ”kollektiva förmåga att stå emot väpnade angrepp”. När blev vi ett kollektiv med USA? ”Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller förhindra en kränkning av rikets territorium”, står det i regeringsformen 15:13. Ingen annan har rätt att försvara Sverige än den svenska försvarsmakten.

Försvarsminister Pål Jonson (M) uppger att USA enligt avtalet skall beredas utrymme på 17 baser att ställa upp sina ”grejer”. I praktiken kommer USA-trupper få röra sig fritt i landet och lagra vad de önskar på svensk mark och Sverige har ingen rätt att inspektera om kärnvapen ingår bland ”grejerna”. Det är USA:s praxis att aldrig bekräfta och aldrig förneka om kärnvapen finns ombord på deras farkoster.

Baserna presenteras bara i en avtalsbilaga. Främst rör det sig om flygbaser med en stark tendens åt norra Sverige. Det är inga små områden: Vidsel är fem gånger Gotland till ytan, Älvdalen 2,5 gånger Gotlands yta. USA ges också möjlighet att agera utanför baserna om de finner att basernas ”säkerhet” skulle kräva det.

Uppgivande av suveränitet har redan ägt rum utan nämnvärd debatt: Bombövningstillstånd över dricksvattentäkten Vättern har sedan 2013 fördubblats, 10 000 raketer och 30 000 granater får nu släppas i vattnet. Amerikanska B 52:or med kärnvapenkapacitet har fått öva både över Vättern och på Östkusten. I Göteborgs södra skärgård har skjuttillståndet från 2013 ökats från 10 000 till 30 000 granater per år. Övningarna är öppna för utländsk militär och ammunitionen innehåller rader av farliga ämnen som blir kvar i vattnet.

Esrange i Norrbotten är sedan länge en viktig del av USA:s globala satellitövervakning, med FRA i nära samarbete med NSA och andra amerikanska underrättelseorganisationer. Vid Esrange har bland andra Israel fått utprova sina drönare.

Den nya utrikespolitiken medför hot mot Sverige. Vid en möjlig sammandrabbning mellan USA och Ryssland blir Sverige med amerikanska baser på sitt territorium en logisk måltavla för kärnvapenattacker. Ryssland kan uppfatta att USA har lagrat kärnvapen i Sverige. Nato utesluter inte ett förstaslag med kärnvapen. Ryssland avvisar förstaslagsrätten och tänker sig kärnvapenanvändning först när den ryska statens existens står på spel.

Att denna kardinalfråga inte debatteras seriöst är en av de största politiska skandalerna i Sverige i modern tid. I ett läge där USA globalt sett är på nedgång och blir alltmer isolerat väljer Sveriges regering att ingå en nära militär allians med landet. I en situation där USA/Nato för varje dag alltmer närmar sig en storkonflikt om Ukraina tycks avtalet särskilt illa övervägt. Det ökar dramatiskt Sveriges risk att dras in i ett möjligt kommande krig med Ryssland.

 

 

 

 

 

Föregående artikelCraig Murray: Din man i Haag – Dag 2
Nästa artikelPlanen att dela upp Ryssland avslöjad
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Oj, oj, oj artikeln är briljant!
  Enkelt och tydligt blottar Palm
  den mörka sidan av svensk politik.
  Palm lyckas leverera budskapet, 
  det får han en eloge för.

  Svenska enfaldiga politiker har skapat det värsta tänkbara scenariot för sina medborgare i framtiden, fastkedjade av ett blodtörstigt och perverst USA, genom nya försvarsavtalet. 

  Blåögda politiker faller in i USA:s
  lögnretorik ”avtalet handlar om att det ska bli betydligt lättare i strävan att stärka Rysslands avskräckning”
  när det egentligen handlar om ett anfallskrig mot Ryssland, ett länge planerat sådant. Skrattretande är att Sverige än en gång, nu som vasall, kommer stupa i krig mot ryssen. 
  Konungariket Sveriges idol Karl den XII, var också enfaldig.

 2. Vi är ockuperade av en främmande krigisk makt! Och detta att vi blir en måltavla för ett eventuellt kärnvapenkrig, det förstår varenda tänkande människa. Man undrar om politikerna har utsatts för några personliga dödshot mot sig eller deras familjer? För så här korkade kan inga levande människor vara, att de går med på detta. Jag har försökt polisanmäla Pål Jonssons agerande men de vägrar nu att ta emot några anmälningar om detta, som borde klassas som högförräderi. I militärens arbetsbeskrivning ingår att skydda landet mot yttre och INRE hot. Det är hög tid att de sätter igång och gör sitt jobb.

 3. Jag håller helt med Carina och Maria.

  Den USA-orkestrerade ’militärkupp’ som håller på att förvandla Sverige till en amerikansk lydstat drabbar även Danmark:
  https://arbejderen.dk/leder/kampen-mod-usa-baser-i-danmark-er-for-alvor-skudt-i-gang/

  Liknande kupper med hjälp av inhemska landsförrädare (som krigshetsaren Pål Jonson) har iscensatts av USA (och CIA) runt om i världen.

  Är de svenskar som röstat fram såväl röda som blå krigshetsarpartier helt okunniga om krigsorganisationen NATO, Kärnvapens konsekvenser, Donald Trump etc.

  Håller vi på att drabbas av samma sorts kollektiva galenskap som hemsökte Japan, Tyskland, Spanien och Italien på 1930-talet?

  Har vi ingenting lärt?

  • Ronny
   Låt oss hålla oss till nuet
   Vi är drabbade av den
   Kollektiva galna gemenskapen EU
   Den skiljer sig inte i mångt och mycket
   Från det historiska bruna arvet.

   De röda i Sverige är inte Vänsterpartiet, Sossar eller Miljöpartister, de är likt alla andra Blåa, Bruna, whatever in Sweden
   Som Wallenberg vill.

   De äkta röda i Sverige
   Är K och SKP
   Ingen okunnig om Nato
   Söker sig till dem
   I Sverige lever antikommunismen
   Även i dem som ropar Nej till Nato!

   Det som sker idag
   Är väl planerat sedan 1949
   Antikommunistiska Socialdemokratin
   I samarbete med USA och V-Tyskland
   Bakom lykta dörrar bestämde hur
   Sverige skulle bli ett NATO-land.

   Kom ihåg!
   Inget sker över en natt
   Allt sker processinriktat
   Inte endast i politiken
   Makten måste först propagera
   Indoktrinera i linje med sin politik
   Sossarna lyckades med Uppdraget!

   • Carina, du skriver ”De äkta röda i Sverige
    Är K och SKP”. På vilket sätt menar du att dessa båda partier är ”äkta röda”?

    • Catarina

     Kortfattat
     ”Äkta röda” är:
     Konsekvent Marxist-leninistiska med 
     en revolutionär socialistisk ideologi. 

     Att ha förståelse för samhället (teori). Att ha ett sätt att enas för att förändra samhället(organisation).
     Att göra en socialistisk revolution.
     Att ersätta kapitalismen med socialism.
     Antiimperialistisk.
     Ett parti som kan utvecklas till ett genuint arbetarklassavantgarde.
     Ett parti med en konsekvent revolutionär analys.
     Att ha ett grundligt vetenskapligt förhållningssätt till alla aspekter av sitt arbete vilket ger partiet möjlighet att närma sig varje fråga ur ett arbetarklassperspektiv. 
     Att hitta sanningen och använda den för att planera partiets arbete.
     Att uppfylla sitt mål att föra kunskap till arbetarklassen.

     Kom ihåg, det finns alltid orsak och verkan, misslyckas ”äkta röd” i en fråga så betyder det inte att den är oäkta röd, ändrar den riktlinje då tar den revisionismens väg och vad tror du…har SKP och K ändrat riktlinje?
     Jag antar att du är organiserad.

 4. ”Kokain kan ge upphov till drogutlösta psykiska störningar, däribland drogutlöst psykos.”-Wikipedia
  Gör drogtester på riksdagsledamöterna.

  • Tror inte det rör sig om rent kokain utan en mix som kallas för natokain. Det är en mix av kokain, rohypnol, heroin och LSD. Kokainet ger en euforisk upprymdhet, rohypnolen en emotionell avtrubbning och likgiltighet för andras lidande, heroinet gör att de känner sig oövervinnerliga och LSD ger en förvrängd verklighets uppfattning.
   Helt uppenbart att natokainmissbruket är utbrett i riksdagshuset. Magdalena Andersson måste springa på toaletten lika ofta som om hon hade en svår urinvägsinfektion. Pål Jonsson lämnar bara toaletten när han skall träffa någon Nato-representant och som barn fick han natokain istället för AD-droppar.
   Med tanke på vilka symtom denna drog ger finns det skäl att även undersöka försvarsstabens toaletter.
   Sedan verkar det som om Kristersson dessutom bytt ut Läkerol mot rohypnol, möjligtvis för den oro som Orban och Erdogan orsakar. Inte konstigt att han inte har problem med folkmord.

   • Finner ingas belägg för missbruk av narkotika i riksdagshuset, däremot missbruk av demokrati, i synen på yttrandefrihet och i synen på Sverige som självständig nation.

 5. Intressant om Sveriges försvarsavtal med USA från 1952.
  ”Den 1 juli 1952 undertecknades avtalet som gav Sverige möjlighet att köpa militär utrustning och materiel från USA. Länderna inledde ett professionellt utbyte av militär spaning och information. Det svenska flygvapnet skulle förses med bränsle och smörjoljor från USA, tillräckligt för nittio dygns krigföring. Så mycket ansågs nödvändigt för att det svenska flygvapnet skulle kunna hålla stånd mot ett sovjetiskt anfall i väntan på Nato.”

  Det nya DCA-avtalet verkar vara en förlängning och utökning av det gamla avtalet.
  https://popularhistoria.se/sveriges-historia/1900-tal/sa-blev-sverige-en-del-av-nato

 6. I artikeln står ” Inte sedan Sveriges krig mot Ryssland 1743–44 har en svensk regering tillåtit att utländsk trupp stationeras på svenskt område. ”
  Och den gången var det Rysk trupp som stationerades för att skydda Sverige mot Danmark eftersom Sverige och Danmark var oeniga om Holstein.
  ”Den svenska regeringen var rädd att danskarna skulle invadera Sverige söderifrån och driva igenom nytt tronföljaravtal med vapenmakt. Eftersom man inte litade på de svenska bondesoldaterna vädjade man till [den ryska] kejsarinnan om hjälp. I Oktober 1743 anlände en rysk galäreskader till Stockholm med 12000 man ombord. De ryska trupperna förlades i Östergötland och Sörmlandför att skydda Stockholm mot danskarna[2].
  Deras överbefälhavare General Keith blev en maktfaktor i svensk politik ända tills det danska hotet ansågs avvärjt och ryssarna seglade hem igen i juli 1744
  [2]James Keith (1696-1759) deltog i Stuartarnas uppror mot Georg I. Efter nederlaget 1715 flydde han till Spanien där han blev överste. Längre kunde en protestant inte koma hos spanjorerna. Keith gick i rysk tjänst, blev generallöjtnant efter erövringen av Danzig 1734 och guvernör i Ukraina 1740. Sedan gick han i preussisk tjänst och blev fältmarskalk.”
  Så långt Gunnar Wetterberg Från 12 till Ett Arvid Horn 2006

  Den ovan nämnde George I markerade att den venetianskt inspirerade/oligarkiska falangen i Storbritannien fullbordade sitt maktövertagande. George I kan därför ses som en Doge liknande dem som Venedigs oligarki hade. Liksom Venedigs oligarkiska familjer lyckades hålla ihop i 600 år inledde Storbritannien en oligarkisk period som varar än.

 7. @petergrfstrm 24 januari, 2024 At 12:20

  Vilka intressanta historiska fakta, petergrfstrm!
  Tack!
  MVH

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here