Planen att dela upp Ryssland avslöjad

9
3094

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad

Detta är en artikel 5/1 2023 av Mike Whitney https://www.europereloaded.com/the-plan-to-carve-up-russia-outed/ Har tidigare publicerat Washingtons plan för att splittra upp Ryssland.

I årtionden har idén om att avveckla Sovjetunionen och Ryssland ständigt odlats i västländerna. Tyvärr kom man någon gång på idén att använda Ukraina för att uppnå detta mål. För att förhindra en sådan utveckling inledde vi faktiskt den särskilda militära operationen (SMO). Detta är precis vad vissa västländer – med Förenta staterna i spetsen – strävar efter: att skapa en antirysk enklav och sedan hota oss från denna riktning. Att förhindra att detta sker är vårt främsta mål.

Vladimir Putin

Här är dagens geopolitiska frågesport: Vad menade Angela Merkel när hon sa att ”det kalla kriget aldrig riktigt tog slut, eftersom Ryssland i slutändan aldrig blev pacificerat”?

 1. Merkel syftade på det faktum att Ryssland aldrig har accepterat sin underordnade roll i den ”regelbaserade ordningen”.
 2. Merkel syftade på det faktum att Rysslands ekonomiska kollaps inte gav upphov till den ”fogliga stat” som de västerländska eliterna hade hoppats på.
 3. Merkel antyder att det kalla kriget egentligen aldrig var en kamp mellan demokrati och kommunism, utan ett 45 år långt försök att ”pacificera” Ryssland.
 4. Vad Merkel menade var att väststaterna – särskilt USA – inte vill ha ett starkt, välmående och oberoende Ryssland utan en servil lakej som gör som man säger.
 5. Allt detta.

Om du valde (5), klappa dig själv på axeln. Det är det rätta svaret.

Graf miltärbudget

Förra veckan bekräftade Angela Merkel det som många analytiker har sagt i åratal, nämligen att Washingtons fientliga förbindelser med Ryssland – som går tillbaka mer än hundra år – inte har något att göra med ideologi, ”dåligt uppförande” eller påstådd ”oprovocerad aggression”. Rysslands främsta brott är att landet kontrollerar ett strategiskt område i världen som innehåller enorma naturresurser och som är avgörande för Washingtons ”pivot to Asia”-plan. Rysslands verkliga brott är att dess blotta existens utgör ett hot mot det globalistiska projektet att sprida amerikanska militärbaser över Centralasien, omringa Kina och bli regional hegemon i världens mest välmående och folkrika region.

Så mycket uppmärksamhet har riktats mot vad Merkel sa om Minskfördraget att hennes mer alarmerande kommentarer helt har ignorerats. Här är ett kort utdrag ur en intervju som Merkel nyligen gav till en italiensk tidskrift:

Minsköverenskommelsen från 2014 var ett försök att ge Ukraina tid. Ukraina använde denna period för att bli starkare, vilket vi ser i dag. Landet 2014/15 är inte dagens land….

 Vi visste alla att det var en låst konflikt, att problemet inte var löst, men det var just detta som gav Ukraina värdefull tid.” (”Angela Merkel: Kohl utnyttjade sin röst och sin ställning”, Corriere Della Sera).

Merkel erkänner uppriktigt att hon deltog i ett sju år långt bedrägeri som syftade till att lura den ryska ledningen att tro att hon verkligen ville ha fred, men det visade sig inte vara fallet. I själva verket saboterade västmakterna medvetet fördraget för att vinna tid för att beväpna och utbilda en ukrainsk armé som skulle användas i ett krig mot Ryssland.

Men detta är gamla nyheter. Vad vi tycker är mer intressant är vad Merkel sa efter sina kommentarer om Minsk. Här är det viktiga citatet:

Jag vill tala med er om en aspekt som får mig att tänka. Det är det faktum att det kalla kriget aldrig riktigt tog slut, eftersom Ryssland i slutändan aldrig blev pacificerat. När Putin invaderade Krim 2014 blev han utesluten från G8. Dessutom har Nato placerat ut trupper i Östersjöområdet för att visa att man är redo att ingripa. Och även vi har beslutat att anslå 2 procent av BNP till militära utgifter för försvaret. CDU och CSU var de enda som behöll det i regeringsprogrammet. Men även vi borde ha reagerat snabbare på Rysslands aggressivitet. (”Angela Merkel: Kohl utnyttjade sin röst och sin ställning”, Corriere Della Sera)

Global Affairs.org

Graf

Global Affairs.org

Detta är ett häpnadsväckande erkännande.

Vad Merkel säger är att ”det kalla kriget aldrig tog slut”, eftersom det primära målet att försvaga (”pacificera”) Ryssland – till den grad att det inte kunde försvara sina egna vitala intressen eller projicera makt utanför sina gränser – inte uppnåddes. Merkel antyder att det kalla krigets huvudmål inte var att besegra kommunismen (vilket var vad vi fick höra) utan att skapa en foglig rysk koloni, som skulle göra det möjligt för det globalistiska projektet att gå framåt obehindrat. Som vi kan se i Ukraina har det målet inte uppnåtts, och anledningen till att det inte har uppnåtts är att Ryssland är tillräckligt mäktigt för att blockera Natos expansion österut. Kort sagt har Ryssland blivit det största-enskilda hindret för den globalistiska strategin för världsherravälde.

Det är värt att notera att Merkel aldrig nämner Rysslands påstådda ”oprovocerade aggression” i Ukraina som huvudproblemet. Hon gör faktiskt inga försök att försvara detta falska påstående. Det verkliga problemet enligt Merkel är att Ryssland inte har ”pacificerats”. Tänk på det. Detta tyder på att motiveringen för kriget är en annan än den som framhålls av medierna. Vad det innebär är att konflikten drivs av geopolitiska mål som har dolts bakom rökridån ”invasion”. Merkels kommentarer rensar luften i det avseendet genom att identifiera det verkliga målet: pacificering.

Om en minut ska vi visa att kriget utlöstes av ”geopolitiska mål” och inte av Rysslands påstådda ”aggression”, men först måste vi granska de idéer som ger bränsle åt krigsdriften. Den huvudsakliga samling principer som USA:s utrikespolitik vilar på är Wolfowitzdoktrinen, vars första utkast presenterades i Defense Planning Guidance 1992. Här är ett kort utdrag:

Vårt första mål är att förhindra att en ny rival återuppstår, antingen på f.d. Sovjetunionens territorium eller någon annanstans, och som utgör ett hot i samma storleksordning som det som tidigare utgjordes av Sovjetunionen.

 Detta är ett dominerande övervägande som ligger till grund för den nya regionala försvarsstrategin och kräver att vi strävar efter att förhindra att någon fientlig makt dominerar en region vars resurser, under konsoliderad kontroll, skulle vara tillräckliga för att generera global makt.

Där står det i svart på vitt: Den högsta prioriteringen i USA:s utrikespolitik ”är att förhindra att en ny rival återuppstår, antingen på f.d. Sovjetunionens territorium eller någon annanstans, och som utgör ett hot i samma storleksordning som det som Sovjetunionen tidigare utgjorde”. Detta visar vilken betydelse Washington och dess allierade fäster vid det territorium som innehas av Ryska federationen. Det visar också på de västerländska ledarnas beslutsamhet att förhindra att någon suverän stat kontrollerar det område som USA behöver för att genomföra sin stora strategi.

Det krävs inget geni för att räkna ut att Rysslands omvandling till en stark och oberoende stat inte bara har placerat landet rakt i Washingtons sikte, utan också kraftigt ökat sannolikheten för en direkt konfrontation. Enkelt uttryckt har Rysslands återinträde i stormakternas led placerat landet på Washingtons ”fiendeförteckning” och är ett logiskt mål för USA:s aggressioner.

Så vad har detta med Merkel att göra?

Underförstått i Merkels kommentarer är det faktum att upplösningen av den kommunistiska staten och den ryska ekonomins kollaps inte var tillräcklig för att Ryssland skulle bli ”pacificerat”. Hon uttrycker i själva verket sitt stöd för mer extrema åtgärder. Och hon vet vad dessa åtgärder kommer att bli: regimskifte följt av en våldsam uppsplittring av landet.

The United States spends more on defense than the next 11 countries combined

Graf över militärutgifter

Förenta staterna spenderar mer på försvar än de följande 11 länderna tillsammans

Putin är väl medveten om denna ondskefulla plan och har diskuterat den öppet vid många tillfällen. Ta en titt på denna 2-minuters video från ett möte som Putin ledde för bara några veckor sedan:

”Våra fienders mål är att försvaga och splittra vårt land. Detta har varit fallet i århundraden. De anser att vårt land är för stort och utgör ett hot (mot dem), varför det måste försvagas och delas upp. För vår del har vi alltid strävat efter ett annat tillvägagångssätt; vi har alltid velat vara en del av den så kallade ”civiliserade (västerländska) världen”. Och efter Sovjetunionens sammanbrott trodde vi att vi äntligen skulle bli en del av denna ”värld”. Men det visade sig att vi inte var välkomna, trots alla våra ansträngningar. Våra försök att bli en del av den världen avvisades. Istället gjorde de allt de kunde – inklusive att hjälpa terrorister i Kaukasus – för att göra slut på Ryssland och splittra Ryska federationen.

Vladimir Putin

Det vi vill säga är att Merkels åsikter stämmer precis överens med neokonservatismens. De ligger också i linje med dem hos hela det politiska etablissemanget i väst, som enhälligt har lagt sitt stöd bakom en konfrontation med Ryssland. Dessutom har the National Security Strategy, the National Defense Strategy och Congressional Research Services senaste rapport, alla flyttat fokus från kriget mot den internationella terrorismen till en ”stormaktskonkurrens” med Ryssland och Kina. Det är inte förvånande att dokumenten inte har mycket att göra med ”konkurrens”, utan snarare ger de ett ideologiskt rättfärdigande av fientligheter mot Ryssland. Med andra ord har USA lagt grunden för en direkt konfrontation med världens största kärnvapensupermakt.

Kolla in detta korta klipp från Congressional Research Service Report med titeln Renewed Great Power Competition (förnyad stormaktskonkurrens): Implications for Defense-Issues for Congress:

USA:s mål att förhindra uppkomsten av regionala hegemoner i Eurasien … är ett politiskt val som återspeglar två bedömningar:

 • att med tanke på mängden människor, resurser och ekonomisk verksamhet i Eurasien skulle en regional hegemon i Eurasien utgöra en maktkoncentration som är tillräckligt stor för att kunna hota USA:s livsviktiga intressen.
 • att Eurasien inte på ett tillförlitligt sätt är självreglerande när det gäller att förhindra uppkomsten av regionala hegemoner, vilket innebär att man inte kan räkna med att länderna i Eurasien, genom egna åtgärder, kan förhindra uppkomsten av regionala hegemoner, utan att de kan behöva hjälp från ett eller flera länder utanför Eurasien för att kunna göra detta på ett tillförlitligt sätt.” ….

 

Ur ett amerikanskt perspektiv på viktig strategi och geopolitik kan man konstatera att merparten av världens människor, resurser och ekonomiska verksamhet inte finns på det västra halvklotet utan på det andra halvklotet, särskilt i Eurasien. Som ett svar på denna grundläggande egenskap hos världens geografi har amerikanska beslutsfattare under de senaste decennierna valt att som en central del av USA:s nationella strategi sträva efter att förhindra uppkomsten av regionala hegemoner i Eurasien. Även om de amerikanska beslutsfattarna inte ofta uttryckligen och offentligt anger målet att förhindra framväxten av regionala hegemoner i Eurasien, tycks USA:s militära operationer under de senaste årtiondena – både krigsoperationer och dagliga operationer – till stor del ha utförts till stöd för detta mål.” (”Förnyad stormaktskonkurrens: Implications for Defense-Issues for Congress”, US Congress)

Det låter i hög grad som Wolfowitzdoktrinen, eller hur? (Vilket tyder på att kongressen har gått över till det neokonservativa lägret.)

Kartbild

Det finns några saker som är värda att beakta i detta korta utdrag:

 

 1. Att ”USA:s mål att förhindra uppkomsten av regionala hegemoner i Eurasien” inte har något att göra med nationellt försvar. Det är en direkt krigsförklaring mot varje nation som framgångsrikt använder den fria marknaden för att utveckla sin ekonomi. Det är särskilt oroväckande att Kina finns med på Washingtons mållista när amerikanska företags outsourcing och offshoring har spelat en så stor roll för Kinas framgå Amerikanska industrier flyttade sina verksamheter till Kina för att undvika att betala mer än en slavlön. Kan man skylla på Kina för detta?
 2. Det faktum att Eurasien har mer ”människor, resurser och ekonomisk verksamhet” än Amerika utgör inte ett ”hot” mot USA:s nationella säkerhet. Det utgör endast ett hot mot ambitionerna hos västerländska eliter som vill använda USA:s militär för att driva sin egen geopolitiska agenda.
 3. Slutligen: Lägg märke till hur författaren erkänner att regeringen medvetet vilseleder allmänheten om sina verkliga mål i Centralasien. Han säger: ”Amerikanska beslutsfattare anger inte ofta uttryckligen offentligt målet att förhindra uppkomsten av regionala hegemoner i Eurasien, USA:s militära operationer under de senaste decennierna – både krigsoperationer och dagliga operationer – verkar till stor del ha utförts till stöd för detta må” Med andra ord är allt högtravande nonsens om ”frihet och demokrati” bara utslitna klyschor för massorna. De verkliga målen är ”resurser, ekonomisk verksamhet” och makt.

Den nationella säkerhetsstrategin och den nationella försvarsstrategin är lika tydliga när det gäller att identifiera Ryssland som en de facto fiende till Förenta staterna. Detta är hämtat från den nationella säkerhetsstrategin:

Ryssland utgör ett omedelbart och pågående hot mot den regionala säkerhetsordningen i Europa och är en källa till störningar och instabilitet globalt …

 Ryssland utgör nu ett omedelbart och bestående hot mot internationell fred och stabilitet….

 Ryssland utgör ett omedelbart hot mot det fria och öppna internationella systemet, eftersom landet hänsynslöst åsidosätter den internationella ordningens grundläggande lagar … Detta årtionde kommer att bli avgörande för hur man ska hantera det akuta hotet från Ryssland …
(”The 2022 National Security Strategy”, Vita huset).

Slutligen upprepar den nationella försvarsstrategin 2022 samma teman som de andra: Ryssland och Kina utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot den ”regelbaserade ordningen”. Här är en kort sammanfattning från en artikel på World Socialist Web Site:

Den nationella försvarsstrategin 2022… gör det klart att USA …. ser underkuvandet av Ryssland som en viktig språngbräda mot konflikten med Kina…. Den amerikanska imperialismens utbrott… riktar sig allt mer direkt mot Ryssland och Kina, som USA ser som de främsta hindren för det oinskränkta herraväldet över världen. USA:s strateger har länge betraktat herraväldet över den eurasiska landmassan, med dess enorma naturresurser, som nyckeln till globalt herravälde.” (”Pentagon national strategy document targets China”, Andres Damon, World Socialist Web Site).

Bild

Vad dessa tre strategiska dokument visar är att Washington BrainTrust hade förberett den ideologiska grunden för ett krig med Ryssland långt innan det första skottet någonsin avlossades i Ukraina. Det kriget är nu igång, även om utgången är långt ifrån säker.

Strategin framöver verkar vara en version av Cheneyplanen, som rekommenderade en upplösning av själva Ryssland, ”så att det aldrig mer kan bli ett hot mot resten av världen”. Här finns mer från en artikel av Ben Norton:

USA:s tidigare vicepresident Dick Cheney, en av de främsta arkitekterna bakom Irakkriget, ville inte bara upplösa Sovjetunionen; han ville också splittra Ryssland självt, för att förhindra att det återigen skulle resa sig som en betydande politisk makt… Det faktum att en person i ledningen för USA:s regering inte så hemligt sökte den permanenta upplösningen av Ryssland som land, och rakt ut kommunicerade detta till kollegor som Robert Gates, förklarar delvis den aggressiva hållning Washington har intagit gentemot Ryska federationen alltsedan Sovjetunionen störtades.

 Verkligheten är att USA:s imperium helt enkelt aldrig kommer att tillåta Ryssland att utmana dess ensidiga dominans över Eurasien, trots att regeringen i Moskva återupprättade kapitalismen. Därför är det inte förvånande att Washington fullständigt har ignorerat Rysslands säkerhetsintressen, brutit sitt löfte att inte utvidga Nato ”en enda tum österut” efter Tysklands återförening, och omringat Moskva med militariserade motståndare som är fast beslutna att destabilisera landet.” (”Ex VP Dick Cheney bekräftade att USA:s mål är att splittra Ryssland, inte bara Sovjetunionen”, Ben Norton, Multipolarista).

Bild

Att dela upp Ryssland i flera mindre småstater har länge varit en dröm för de neokonservativa. Skillnaden nu är att samma dröm delas av politiska ledare i hela västvärlden.

Angela Merkels senaste kommentarer understryker det faktum att västliga ledare nu är fast beslutna att uppnå de orealiserade målen från det kalla kriget. De har för avsikt att använda militär konfrontation för att påverka det politiska resultat de eftersträvar, nämligen ett avsevärt försvagat Ryssland som inte kan blockera Washingtons maktprojektion över Centralasien. En farligare strategi skulle vara svår att tänka sig.

************

Källa  https://www.corriere.it/sette/esteri/22_dicembre_27/angela-merkel-intervista-11786454-8125-11ed-8ba5-271245d4d84e.shtml

Föregående artikelEtt avtal som gör Sverige till måltavla
Nästa artikelNästan hälften av ukrainarna öppna för ”kompromiss” med Ryssland för att avsluta kriget
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Medan sionist/neokonservativa anhangen drömmer om att stycka Ryssland så det som egentligen kommer att hända är
  1. Först rämnar korthuset EU, följt av
  2. papperstigern Nato, som också säckar ihop av sin egen dynga, och slutligen
  3. Är det lögnimperiets tur att hamna i historiens sopptipp – först inbördeskrig som leder till sammanbrott följt av att flera stater bryter löss från ”Unionen”.

 2. Det som bör tydliggöras beträffande ämnet för artikeln är att kommunismen pådyvlades Tsarryssland av precis samma anledning.
  Att försvaga den då framväxande Ryska ekonomiska utvecklingen.

 3. Medan sionist/neokonservativa anhangen drömmer om att stycka Ryssland så slutar fler och fler länder att använda sig av dollarn i internationell handel. 🤗🤗🤗

  akilleshäl

  ”Saudi Arabia is ready to discuss trading in currencies other than the US dollar, according to the Kingdom’s finance minister Mohammed Al-Jadaan, as cited by Bloomberg.

  Al-Jadaan’s comments come a month after China’s President Xi Jinping said that Beijing is ready to make energy purchases in yuan instead of the US dollar in trade exchanges with members of the Gulf Cooperation Council (GCC). China’s leader highlighted the necessity of the shift while speaking at a Chinese-Arab summit hosted by Saudi Arabia earlier this week.

  “There are no issues with discussing how we settle our trade arrangements, whether it is in US dollar, in euro or in Saudi riyal,” Al-Jadaan said on Tuesday during an interview with Bloomberg in Davos, Switzerland.

  The oil-rich kingdom is seeking to deepen its ties with vital trade partners, including China. The readiness for talks on the issue expressed by Riyadh may signal that the world’s biggest oil exporter is open to diversifying away from the US dollar after decades of pricing crude exports in the US currency. The riyal, the Saudi national currency, has been pegged to the greenback, too.”

  The trend towards the shift to national currencies that is recently being observed among the major participants in global trade chains is partially attributed to the policies of secondary sanctions that Washington is pursuing. Initially, the steps towards ditching the US currency in trade, particularly in the energy sector, were intensified in the wake of the sweeping sanctions introduced by Western nations against Russia

  https://www.rt.com/business/570056-saudi-arabia-dump-dollar-trade/
  OBS: snart ska Saudiarabien utsättas för regime change: aktivister, demonstrationer och ett 24/7 mediadrev om omänskliga och arsle rättigheter och dylik

 4. Om allt detta har man haft kunskap om i länge! Och det är inte bara Ryssland som är måltavla…Sverige är redan menlös vasall precis som Tyskland, GB, Spanien, Finland och de flesta andra länder i Europa som frivilligt låter sig plundras. Ungern, Serbien och i viss mån Frankrike är inte riktigt där än. Serberna lär väl aldrig ge sig och i Ungern finns det säkert redan planer på ”regim change” mot Orban, man väntar bara på tillfälle. Makaronen i Frankrike är visserligen globalist men de ilskna fransmännen är inte så lätta att tas med och medvetenheten mot globalisternas planer är starka där så han får tassa fram i ullstrumporna tills han kväst oppositionen, vilket lär bli svårt.

 5. Krimpolitikern Trofimov: Väst tvingar Ryssland att utöka den nordvästra zonen.
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/01/19/22144723.shtml?updated
  Pavel Zubov
  Chefen för Krims parlaments lagstiftningskommitté, Sergei Trofimov , sade att med ständiga hot om en attack mot Krim tvingar väst Ryssland att utöka gränserna för den särskilda operationen. Hans ord rapporteras av RIA Novosti .
  Trofimov noterade att västerländska hot bekräftar behovet av att ta hela södra delen och nordöstra delen av Ukraina under rysk kontroll . Enligt honom är detta också relevant i samband med beskjutningen av Belgorod, Bryansk, Kursk och andra regioner i Ryssland.
  ”Och med varje leverans av system med längre räckvidd måste vi utöka området för vår fullständiga kontroll”, sade kommitténs chef.
  Han kommenterade också orden från den tidigare högsta befälhavaren för NATO -styrkorna i Europa, general Philip Breedlove, som uppmanade västvärlden att hjälpa Ukraina att anfalla Krim. Enligt Trofimov bör Breedloves ord ses som positionen för en pensionerad militär som inte är ansvarig för någonting. Ställföreträdaren noterade att det i en sådan status är mycket lätt att ge råd och hota.
  Dessförinnan kallade den tidigare befälhavaren för den amerikanska armén i Europa, pensionerade generallöjtnant Ben Hodges, i en intervju med onlinetidningen Sestry, Krim för ”avgörande territorium”. Enligt honom kommer den ukrainska väpnade styrkan att behöva långdistansvapen med hög precision för att fånga halvön och isolera den.
  Som svar på Godges ord påminde Ivan Schonus, vice ordförande i Krimparlamentets kommitté för offentlig diplomati och interetniska relationer, USA om att Krim är en del av en kärnvapenmakt.
  I mars 2014 hölls en folkomröstning på Krim, vilket ledde till att halvön blev en territoriell del av Ryssland och Sevastopol blev en stad av federal betydelse.

 6. Verksamhet i Ukraina.
  Den 21 februari 2022 erkände Ryssland självständigheten för folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, med vilka Moskva undertecknade samarbetsavtal.
  På morgonen den 24 februari tillkännagav Rysslands president Vladimir Putin starten av en speciell militär operation som svar på en begäran från ledarna för DPR och LPR om militär hjälp.

  Ukrainas president Vladimir Zelensky införde krigslagar och tillkännagav allmän mobilisering.
  FN:s generalförsamling antog en resolution som fördömde Ryska federationens agerande och uppmanade till tillbakadragande av trupper från Ukrainas territorium. Storskaliga sanktioner infördes gradvis mot Moskva. Ryssland har blivit världsledande i antalet införda restriktioner, överträffat Iran.

  I mars förra året kontrollerade de ryska väpnade styrkorna cirka 27 % av Ukrainas territorium, men i december hade denna siffra sjunkit till 18 %. Således lämnade ryska trupper nästan helt Kharkov-regionen i september och lämnade Cherson i början av november.
  I slutet av september blev fyra regioner – regionerna DPR, LPR, Zaporozhye och Cherson – en del av Ryska federationen efter resultatet av folkomröstningar. I Ryssland genomfördes partiell mobilisering på hösten och krigslagstiftning utropades i de nya regionerna i oktober.
  Enligt de senaste uppgifterna från FN har cirka 8 miljoner flyktingar lämnat Ukraina, och samma antal har blivit internflyktingar.

 7. Såvitt jag förstår så har delningen av Ryssland hängt med i amerikansk politik och alla presidenter sedan 1918 då Woodrow Wilson invaderade Ryska Sibirien.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here