Ett nytt Hiroshima är på väg om vi inte stoppar det nu – Många nya uppgifter och feta lögner

6
1659
Atombomb över Hiroshima

Denna mycket viktiga artikel av den kände australiensiske journalisten John Pilger har publicerats på Consortiumnews.com.

______________________________________________________________

Ett nytt Hiroshima är på väg om vi inte stoppar det nu

Hiroshima och Nagasaki var handlingar av överlagt massmord, där man släppte loss ett vapen med inneboende kriminalitet. Det rättfärdigades med lögner som utgör grunden för 2000-talets amerikanska krigspropaganda, och skapar en ny fiende och måltavla – Kina.

När jag för första gången åkte till Hiroshima 1967 fanns skuggan på trappan fortfarande kvar. Det var ett nästan perfekt intryck av en människa i lugn och ro: benen utspridda, ryggen böjd, en hand vid sidan av sig själv, medan hon satt och väntade på att en bank skulle öppna.

Kvart över åtta på morgonen den 6 augusti 1945 brändes hon och hennes siluett in i graniten.

Jag stirrade på skuggan i en timme eller mer, sedan gick jag ner till floden där de överlevande fortfarande bodde i kåkstäder.

Jag träffade en man som hette Yukio, vars bröst var etsat med mönstret från den skjorta han hade på sig när atombomben släpptes.

Han beskrev en enorm blixt över staden, ”ett blåaktigt ljus, något som liknar en elektrisk kortslutning”, varefter vinden blåste som en tornado och svart regn föll. ”Jag kastades till marken och märkte att bara stjälkarna av mina blommor fanns kvar. Allt var stilla och tyst, och när jag reste mig upp fanns det människor, nakna, som inte sa något. Några av dem hade varken hud eller hår. Jag var säker på att jag var död.”

Nio år senare återvände jag för att leta efter honom och han var död i leukemi.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/Screen-Shot-2020-08-03-at-8.04.33-AM-1536×840.png

”Ingen radioaktivitet i Hiroshimas ruin” stod det på en rubrik i New York Times den 13 september 1945, en klassiker av planterad desinformation. ”General Farrell”, rapporterade William H. Lawrence, ”förnekade kategoriskt att [atombomben] producerade en farlig, kvardröjande radioaktivitet”.

Endast en reporter, Wilfred Burchett, en australiensare, hade trotsat den farofyllda resan till Hiroshima omedelbart efter atombombningen, i trots mot de allierade ockupationsmyndigheterna, som kontrollerade ”journalistpacket”.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/burchett-500×372.jpg Wilfred Burchett (YouTube)

”Jag skriver detta som en varning till världen”, rapporterade Burchett i London Daily Express den 5 september 1945. Han satt i spillrorna med sin Baby Hermes-skrivmaskin och beskrev sjukhusavdelningar fyllda med människor utan synliga skador, som dog av vad han kallade ”en atompest”.

För detta drogs hans pressackreditering in, han blev utskälld och smutskastad. Hans vittnesmål om sanningen förläts aldrig.

Atombombningen av Hiroshima och Nagasaki var en handling av överlagt massmord, som släppte loss ett vapen med inneboende brottslighet. Det rättfärdigades med lögner som utgör grunden för USA:s krigspropaganda på 2000-talet och som skapar en ny fiende och ett nytt mål – Kina.

Under de 75 år som gått sedan Hiroshima är den mest bestående lögnen att atombomben fälldes för att avsluta kriget i Stilla havet och rädda liv.

”Även utan atombombsattackerna”, konstaterade USA:s Strategic Bombing Survey från 1946, ”skulle luftherravälde över Japan ha kunnat utöva ett tillräckligt tryck för att åstadkomma villkorslös kapitulation och undvika behovet av invasion”. ”Baserat på en detaljerad undersökning av alla fakta, och med stöd av vittnesmål från de överlevande japanska ledare som var inblandade, är det undersökningens uppfattning att … Japan skulle ha kapitulerat även om atombomberna inte hade släppts, även om Ryssland inte hade gått in i kriget [mot Japan] och även om ingen invasion hade planerats eller övervägts.”

Nationalarkivet i Washington innehåller dokumenterade japanska fredstrevare så tidigt som 1943. Ingen av dem fullföljdes. Ett telegram som skickades den 5 maj 1945 av den tyske ambassadören i Tokyo och som avlyssnades av USA, klargjorde att japanerna var desperata att söka fred, inklusive ”kapitulation även om villkoren var hårda”. Ingenting gjordes.

USA:s krigsminister, Henry Stimson, berättade för president Truman att han var ”rädd” att det amerikanska flygvapnet skulle få Japan så ”utbombat” att det nya vapnet inte skulle kunna ”visa sin styrka”. Stimson erkände senare att ”ingen ansträngning gjordes, och ingen övervägdes på allvar, för att få Japan att kapitulera enbart för att slippa använda [atombomben]”.

Stimsons utrikespolitiska kollegor – som såg fram emot den efterkrigstid som de då höll på att forma ”till vår avbild”, som George Kennan, planerare av det kalla kriget, berömt uttryckte det – klargjorde att de var angelägna om att ”slå ryssarna på fingrarna med [atombomben], som vi höll ganska demonstrativt på vår höft”. General Leslie Groves, chef för Manhattanprojektet som tillverkade atombomben, vittnade: ”Det fanns aldrig någon illusion från min sida om att Ryssland var vår fiende, och att projektet genomfördes på den grunden.”

Truman om Andra Världskriget

Bild inklistrad av redaktören.

Dagen efter att Hiroshima utplånats uttryckte president Harry Truman sin tillfredsställelse över ”experimentets överväldigande framgång”.

”Experimentet” fortsatte långt efter att kriget var slut. Mellan 1946 och 1958 sprängde USA 67 atombomber på Marshallöarna i Stilla havet: det motsvarade mer än en Hiroshima varje dag under 12 år.

De mänskliga och miljömässiga konsekvenserna var katastrofala. Under inspelningen av min dokumentärfilm The Coming War on China chartrade jag ett litet flygplan och flög till Bikini Atollen i Marshallöarna. Det var här som USA sprängde världens första vätebomb. Den förgiftade fortfarande jorden. Mina skor registrerade ”osäkra” på min Geigerräknare. Palmerna stod i overkliga formationer. Det fanns inga fåglar.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/Bikini_Atoll_Nuclear_Test_Site-115009-1536×1024.jpg

Bikini Atoll Nuclear Test Site Marshallöarna. (UNESCO)

Jag vandrade genom djungeln till betongbunkern, där knappen trycktes in klockan 6.45 på morgonen den 1 mars 1954. Solen, som hade gått upp, gick upp igen och förångade en hel ö i lagunen och lämnade kvar ett stort svart hål, som från luften utgör ett hotfullt skådespel: ett dödligt tomrum på en plats med skönhet.

Det radioaktiva nedfallet spred sig snabbt och ”oväntat”. I den officiella historieskrivningen står det att ”vinden vände plötsligt”. Det var den första av många lögner, vilket avslöjas av deklassificerade dokument och offrens vittnesmål.

Gene Curbow, en meteorolog som fick i uppdrag att övervaka testområdet, sade: ”De visste vart det radioaktiva nedfallet skulle ta vägen. Till och med på skjutdagen hade de fortfarande möjlighet att evakuera människor, men [människor] evakuerades inte; jag evakuerades inte… USA behövde några försökskaniner för att studera vad effekterna av strålning skulle göra.”

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/CHINA-ARTICLE-JULY-2020-1.jpg

Marshallöbon Nerje Joseph med ett fotografi av henne som barn, strax efter att H-bomben exploderade den 1 mars 1954.

Precis som Hiroshima var hemligheten på Marshallöarna ett kalkylerat experiment med ett stort antal människors liv. Detta var projekt 4.1, som började som en vetenskaplig studie av möss och blev ett experiment på ”människor som utsätts för strålning från ett kärnvapen”.

 

Marshallöborna, som jag träffade 2015 – liksom de överlevande från Hiroshima, som jag intervjuade på 1960- och 70-talen – led av en rad olika cancerformer, vanligen sköldkörtelcancer; tusentals hade redan dött. Missfall och dödfödslar var vanliga; de barn som överlevde var ofta fruktansvärt missbildade.

Till skillnad från Bikini hade den närbelägna atollen Rongelap inte evakuerats under H-bombsförsöket. Direkt i medvind från Bikini mörknade Rongelaps himmel och det regnade, vad som först verkade vara snöflingor. Mat och vatten förorenades och befolkningen drabbades av cancer. Detta är fortfarande sant än i dag.

Jag träffade Nerje Joseph, som visade mig ett fotografi av sig själv som barn på Rongelap. Hon hade fruktansvärda brännskador i ansiktet och mycket av hennes hår saknades. ”Vi badade vid brunnen den dag då bomben exploderade”, sade hon. ”Vitt damm började falla ner från himlen. Jag sträckte mig för att fånga upp pulvret. Vi använde det som tvål för att tvätta vårt hår. Några dagar senare började mitt hår falla ut.”

Lemoyo Abon sade: ”Några av oss vred oss i plågor. Andra hade diarré. Vi var livrädda. Vi trodde att det måste vara världens undergång.”

USA:s officiella arkivfilm, som jag inkluderade i min film, hänvisar till öborna som ”fogliga vildar”. Efter explosionen ses en tjänsteman från USA:s atomenergiorgan skryta med att Rongelap ”är den överlägset mest kontaminerade platsen på jorden”, och han tillägger: ”Det ska bli intressant att få ett mått på människans upptag när människor lever i en kontaminerad miljö”.

Amerikanska vetenskapsmän, däribland läkare, har byggt upp framstående karriärer genom att studera ”mänskligt upptag”. Där är de i flimrande filmrutor, i sina vita rockar, uppmärksamma med sina anteckningsblock. När en öbo dog i tonåren fick hans familj ett sympatikort från den forskare som studerat honom.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/1920px-Operation_Crossroads_Baker_Edit-1536×806.jpg

”Baker Shot”, en del av Operation Crossroads, ett amerikanskt kärnvapentest vid Bikini Atoll 1946. (USA:s försvarsdepartement)

Jag har rapporterat från fem platser i världen där kärnvapen sprängts – i Japan, Marshallöarna, Nevada, Polynesien och Maralinga i Australien. Ännu mer än min erfarenhet som krigskorrespondent har detta lärt mig om stormaktens hänsynslöshet och omoral: det vill säga imperie-makten, vars cynism är mänsklighetens sanna fiende.

Detta slog mig med kraft när jag filmade vid Taranaki Ground Zero i Maralinga, i den australiska öknen. I en skålliknande krater fanns en obelisk med en inskription: ”Ett brittiskt atomvapen provsprängdes här den 9 oktober 1957”. På kraterkanten fanns denna skylt:

VARNING: STRÅLNINGSRISK

Strålningsnivåer på några hundra meter runt denna punkt kan vara högre än vad som anses vara säkra för permanent bosättning.

Så långt ögat kunde se, och även längre bort, var marken bestrålad. Rå plutonium låg omkring, utspridd som talkpulver: plutonium är så farligt för människor att en tredjedel av ett milligram ger en 50-procentig risk för cancer.

De enda människor som kunde ha sett skylten var australiensiska ursprungsbefolkningen, för vilka det inte fanns någon varning. Enligt en officiell redogörelse hade de tur och ”jagades iväg som kaniner”.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/British_nuclear_tests_memorial_St_Johns_Gardens-500×396.jpg

Det bestående hotet

I dag är det en propagandakampanj utan motstycke som skrämmer oss alla iväg som kaniner. Det är inte meningen att vi ska ifrågasätta den dagliga strömmen av antikinesisk retorik, som snabbt överträffar strömmen av antirysk retorik. Allt kinesiskt är dåligt, förbjudet, ett hot: Wuhan …. Huawei. Hur förvirrande är det inte när ”vår” mest avskydda ledare säger det?

Den nuvarande fasen av denna kampanj började inte med Trump, utan med Barack Obama, som 2011 flög till Australien för att deklarera den största uppbyggnaden av amerikanska flottstyrkor i Asien-Stillahavsregionen sedan andra världskriget. Plötsligt var Kina ett ”hot”. Detta var naturligtvis nonsens. Vad som var hotat var USA:s oomtvistade psykopatiska syn på sig själv som den rikaste, mest framgångsrika, mest ”oumbärliga” nationen.

Vad som aldrig ifrågasattes var dess förmåga som översittare – med mer än 30 medlemmar av Förenta nationerna som drabbats av amerikanska sanktioner av något slag och ett blodspår som löper genom försvarslösa länder som bombats, deras regeringar störtats, deras val störts och deras resurser plundrats.

Obamas deklaration blev känd som ”omsvängningen mot Asien”. En av de främsta förespråkarna var hans utrikesminister Hillary Clinton, som enligt Wikileaks avslöjade att hon ville döpa om Stilla havet till ”det amerikanska havet”.

Medan Clinton aldrig dolde sin krigshets var Obama en mästare i marknadsföring. ”Jag hävdar tydligt och med övertygelse”, sade den nye presidenten 2009, ”att USA:s åtagande är att sträva efter fred och säkerhet i en värld utan kärnvapen”.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/Obama_visits_Australia_111117-M-BO337-039-1536×1024.jpg

Obama talar om 60 år av den amerikansk-australiska alliansen i Darwin, Australien, den 17 november 2011. (Sergeant Pete Thibodeau/Wikimedia Commons)

Obama ökade utgifterna för kärnvapenstridsspetsar snabbare än någon annan president sedan kalla krigets slut. Ett ”användbart” kärnvapen utvecklades. Det kallas B61 modell 12 och innebär, enligt general James Cartwright, tidigare vice ordförande för stabscheferna, att ”om det blir mindre [blir det] mer tänkbart att använda det”.

Målet är Kina. I dag finns mer än 400 amerikanska militärbaser, som nästan omringar Kina med missiler, bombplan, krigsfartyg och kärnvapen. Från Australien norrut, genom Stilla havet till Sydostasien, Japan och Korea och genom Eurasien till Afghanistan och Indien bildar baserna, som en amerikansk strateg sa till mig, ”den perfekta snaran”.

Det otänkbara

En studie från RAND Corporation – som sedan Vietnam har planerat USA:s krig – har titeln War with China: Thinking Through the Unthinkable. Författarna till rapporten, som beställts av den amerikanska armén, frammanar det ökända slagordet från dess chefsstrateg från kalla kriget, Herman Kahn – ”att tänka det otänkbara”. I Kahns bok, On Thermonuclear War, utarbetades en plan för ett kärnvapenkrig som skulle kunna vinnas.

Kahns apokalyptiska syn delas av Trumps utrikesminister Mike Pompeo, en evangelisk fanatiker, som tror på ”hänryckningen vid yttersta dagen”. Han är kanske den farligaste, nu levande, mannen. ”Jag var CIA-chef”, skryter han, ”vi ljög, vi bluffade och vi stal. Det var som om vi hade hela utbildningskurser.” Pompeos är besatt av Kina.

Slutspelet för Pompeos extremism diskuteras sällan eller aldrig i de angloamerikanska medierna, där myter och påhitt om Kina är standardmat, liksom lögnerna om Irak. En virulent rasism är undertexten till denna propaganda. Kineserna klassificeras som ”gula” trots att de är vita och är den enda etniska grupp som genom en ”exclusion act” har förbjudits att komma in i USA på grund av att de är kineser. Populärkulturen förklarade dem som ondskefulla, opålitliga, ”smygande”, depraverade, sjuka och omoraliska.

En australisk tidskrift, The Bulletin, ägnade sig åt att sprida rädsla för den ”gula faran”, som om hela Asien var på väg att falla ner över den vita kolonin med gravitationens kraft.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/CHINA-ARTICLE-JULY-2020.png

”The Chinese Octopus”, The Bulletin, Sydney 1886, en tidig förespråkare av den ”gula faran” och andra stereotyper.

 

Som historikern Martin Powers skriver, hotade erkännandet av Kinas modernism, dess sekulära moral och ”bidrag till det liberala tänkandet den europeiska självbilden, så det blev nödvändigt att undertrycka Kinas roll i upplysningsdebatten …. Under århundraden har Kinas hot mot myten om västvärldens överlägsenhet gjort landet till ett lätt mål för rashets.”

I Sydney Morning Herald beskrev den outtröttlige Kina-bashern Peter Hartcher de som sprider kinesiskt inflytande i Australien som ”råttor, flugor, myggor och sparvar”. Hartcher, som välvilligt citerar den amerikanske demagogen Steve Bannon, gillar att tolka den nuvarande kinesiska elitens ”drömmar”, som han tydligen är insatt i. Dessa är inspirerade av längtan efter ”Himlens mandat” för 2 000 år sedan. Ad nausea.

För att bekämpa detta ”mandat” har Scott Morrisons australiska regering åtagit ett av världens säkraste länder, vars viktigaste handelspartner är Kina, att för hundratals miljarder dollar köpa amerikanska missiler som kan avfyras mot Kina.

Det är redan uppenbart att det har sipprat ner. I ett land som historiskt sett är märkt av våldsam rasism mot asiater, har australiensare av kinesisk härkomst bildat en medborgargrupp för att skydda budfirmor. Telefonvideor visar hur en budbilschaufför slås i ansiktet och hur ett kinesiskt par utsätts för rasistiska övergrepp i en stormarknad. Mellan april och juni inträffade nästan 400 rasistiska attacker mot asiatiska australier.

”Vi är inte er fiende”, sade en högt uppsatt strateg i Kina till mig, ”men om ni [i väst] bestämmer er för att vi är det måste vi förbereda oss utan dröjsmål”. Kinas arsenal är liten jämfört med USA:s, men den växer snabbt, särskilt utvecklingen av maritima missiler, som är utformade för att förstöra flottor av fartyg.

”För första gången”, skrev Gregory Kulacki från Union of Concerned Scientists, ”diskuterar Kina att sätta sina kärnvapenmissiler i högsta beredskap, så att de snabbt kan avfyras vid varning om en attack… Detta skulle vara en betydande och farlig förändring i den kinesiska politiken…”.

https://consortiumnews.com/wp-content/uploads/2020/08/coming-war-500×282.jpg

 

I Washington träffade jag Amitai Etzioni, framstående professor i internationella frågor vid George Washington University, som skrev att en ”bländande attack mot Kina” planerades, ”med slag som felaktigt skulle kunna uppfattas [av kineserna] som förebyggande försök att ta ut deras kärnvapen, vilket skulle tvinga dem in i ett fruktansvärt vinna-eller försvinna—dilemma [som skulle] leda till kärnvapenkrig”.

Under 2019 genomförde USA sin största enskilda militärövning sedan kalla kriget, till stor del i stor hemlighet. En armada av fartyg och långdistansbombare övade ett ”Air-Sea Battle Concept for China” – ASB – som blockerade sjövägarna i Malacka sundet och skar av Kinas tillgång till olja, gas och andra råvaror från Mellanöstern och Afrika.

Det är rädslan för en sådan blockad som har fått Kina att utveckla sitt ’Bält- and road-initiative’ längs den gamla sidenvägen till Europa och att skyndsamt bygga strategiska flygfält på omtvistade rev och öar i Spratlyöarna.

I Shanghai träffade jag Lijia Zhang, en journalist och romanförfattare från Peking, som är typisk för en ny klass av frispråkiga avvikare. Hennes bästsäljande bok har den ironiska titeln Socialism is great! Efter att ha vuxit upp under den kaotiska och brutala kulturrevolutionen har hon rest och bott i USA och Europa. ”Många amerikaner föreställer sig”, säger hon, ”att kineser lever ett eländigt, förtryckt liv utan någon som helst frihet. [Idén om] den gula faran har aldrig lämnat dem … De har ingen aning om att det finns cirka 500 miljoner människor som lyfts ur fattigdom, och vissa skulle säga att det är 600 miljoner.”

Det moderna Kinas episka prestationer, dess seger över massfattigdomen och folkets stolthet och tillfredsställelse (som omsorgsfullt mäts av amerikanska opinionsundersökningsinstitut som Pew) är medvetet okända eller missförstådda i västvärlden. Bara detta är en kommentar till den västerländska journalistikens beklagliga tillstånd och övergivandet av ärlig rapportering.

Kinas repressiva mörka sida och det vi gärna kallar dess ”auktoritära styre” är den fasad som vi nästan uteslutande får se. Det är som om vi matas med oändliga berättelser om den onda superskurken Dr Fu Manchu. Och det är dags att vi frågar varför: innan det är för sent att stoppa nästa Hiroshima.

John Pilger är en australisk-brittisk journalist och filmare som är bosatt i London. Pilgers webbplats är: www.johnpilger.com. År 2017 tillkännagav British Library att ett John Pilger-arkiv, med alla hans skrivna och filmade verk, skulle inrättas. British Film Institute inkluderar hans film från 1979, ”Year Zero: the Silent Death of Cambodia”, bland de tio viktigaste dokumentärfilmerna under 1900-talet. Några av hans tidigare bidrag till Consortium News finns här

 

Föregående artikelMitt tal i domkyrkan i Lund på Hiroshimadagen
Nästa artikelSverige går in mera aktivt i kriget i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Tack för god artikel! John Pilger är en författare och tänkare som vi alla bör ta del av, och framför allt människor i den anglosaxiska världen!

  Amerikanarna kan inte leva utan fiender – det är välkänt! Från infödingar, negroes, papister, pinkies, commies och den gula faran(d.v.s. japanerna). (De brutala tilltalsorden här ovan ursäktas självklart, men det var så de hette och användes i lokal till och med tryckt press på amerikansk tid).

  Det som är så slående är den överallt tillstädes amerikanska vålds- och vapenfetischismen: vapen hemmavid, alla fiender ska och kan skjutas -och överallt ute i världen. Mera våld, mera död. Det amerikanska standardreceptet. Ett slags universalpolitisk undermedicin. Det amerikanska vapenvåldet har till och med nått svenska förorter och städer; för man amerikansk socialpolitik, får man som vi i Sverige just amerikanskt gängkulturellt stadsvåld.

  Europa och Sverige har istort sett bara nytta av och friåkt i decennier på denna amerikanska berserkerism, d.v.s. förmågan att ta till vapen och våldet som ”lösning” på ”allt”.

  Nackdelen med den amerikanska berserkerismen och våldsgrobianismen är att de vinner inga som helst krig, utan lämnar bara kvar långvariga, fastlåsta och olösliga politiska konfliktzoner -som i sin tur måste köpa just amerikanska vapen i decennier efter decennier.

  När dessa länder ekonomiskt och effektivitetsmässigt går kapitalistiskt om sina amerikanska berserkar i modern tid, som japaner, koreaner och kineser -då blir de fiender.

  Europa kan framtida som fritt och självständigt lätt effektivitetsmässigt gå om Amerika socialt, industriellt och politiskt-ekonomiskt. Det vet Washingtons våldsetablissemang, och därför får vi eviga uppfunna politiska och militära konflikter i Europa: från Berlin, Kosovo, Polen och dagens Ukraina: typiskt uppfunna och igångsatta amerikanska geopolitiska konflikter i Europa för att hålla inte bara amerikansk vapenindustri igång, dessutom som absolut nykolonial kontrollmekanism; det gamla koloniala Europa, numera återkoloniserat av Washingtons våldsetablissemang.

  Det har John Pilger med klokhet insett. Därför skall han läsas och hans filmer ses.

  Vi måste alla civiliserade ta lärdom om detta världens farligaste och mest dödsbringande land i väster. Ingenstans på jorden går så många krigsförbrytare på fri fot som i Washington.

  Och de har inte avslutat sitt handelsresande i död.

  Ett återciviliserat, återeuropeiserat och avamerikaniserat Europa kan göra den amerikanska våldsfetischismen svagare och världen fredligare!

  Ut med de amerikanska våldsockupanterna i alla länder!

  Låt oss befria Europa från amerikansk ockupation!

  • ”Det har John Pilger med klokhet insett. Därför skall han läsas och hans filmer ses.”
   Man bör även lyssna på honom, de råd han ger om vilka journalister som han anser gör bra journalistik,
   Han har givit mycket beröm till Eva Bartlett och hennes journalistik.

   John Pilger skriver på sin twitter:
   This is James Mates of ITV News, London, reporting the Ukrainian govt attack on Mariupol in May 2014 – eight years ago. The attacks never stopped. (ja, kriget började för åtta år sedan och slutade aldrig)

   https://www.youtube.com/watch?v=bQ5H9S2pv08

   Denna video måste man se skriver John Pilger: Another powerful report from Patrick Lancaster in the city of Mariupol.

   This is the news you don’t see. Patrick Lancaster, a Russian-speaking independent American journalist reports from inside Mariupol, Ukraine. The civilians here are eye witnesses to a war that, for them, began eight years ago. (ja, kriget började för 8 år sedan och slutade aldrig)

   //Patrick Lancaster har gjort flera videor, där han intervjuat personer direkt efter att deras trauma ägt rum. Han frågar dem är det ryssar som gjort detta, för det säger man i Europa.
   Några män blir arga och skriker: I helvete heller, hur skulle de kunnat, det är ukrainarna.
   Några är ilskna och säger att det finns inga militära mål här så varför skjuter de på oss.
   Patrick Lancaster har fått evakuera sin familj till Ryssland. Ukrainare hotar att våldta hans fru och barn. När han berättade om hoten mot sig, så stängde Facebook hans konto//

   https://www.youtube.com/watch?v=4XopADw6m9U&t=12s

   https://www.youtube.com/watch?v=rLZ2ZzoD-W0

   Nedan artikel av Jacque Baud säger John Pilger att man absolut måste läsa

   https://www.sott.net/article/466340-Retired-Swiss-Military-Intelligence-Officer-Is-it-Possible-to-Actually-Know-What-Has-Been-And-is-Going-on-in-Ukraine

   That is why, since 2014, Russia has systematically demanded the implementation of the Minsk Agreements while refusing to be a party to the negotiations, because it was an internal matter of Ukraine. On the other side, the West — led by France — systematically tried to replace Minsk Agreements with the ”Normandy format,” which put Russians and Ukrainians face-to-face. However, let us remember that there were never any Russian troops in the Donbass before 23-24 February 2022. Moreover, OSCE observers have never observed the slightest trace of Russian units operating in the Donbass before then. For example, the U.S. intelligence map published by the Washington Post on December 3, 2021 does not show Russian troops in the Donbass.

   In October 2015, Vasyl Hrytsak, director of the Ukrainian Security Service (SBU), confessed that only 56 Russian fighters had been observed in the Donbass. This was exactly comparable to the Swiss who went to fight in Bosnia on weekends, in the 1990s, or the French who go to fight in Ukraine today.

 2. Bomben var avsedd för Tyskland men när freden kom innan den var färdigutvecklad tog man tillfället i akt att släppa dom i Japan.Bomben måste prövas trots att Japan var helt under isen och ville fredsförhandla men det var också en markering mot Sovjet.Läste en artikel i Sydsvenska dagbladet att du Anders blir kallad konspirationsteoretiker.Det är helt klart i mina ögon att ukrainakrisen är ett maktspel från USA:s sida.Om man följt Natos utvidgning från Clinton -99 fram till Bukarestmötet 2008 och statskuppen 2014 bör även man känna till det krig som pågått mot östsidan.Nästan 10 000 dog i Donbass och ett 50 tal ryssar dog när man brände ner en byggnad i Oddessa 2 mars 2014.Ukraina förberedde sig på ännu en attack mot Donbass samtidigt som USA-Nato började bli riktigt fientliga mot Ryssland,då fick Putin nock.Om man vill få detta bekräftat är det bara att lyssna på några av världen mest kunniga experter på amerikansk utrikespolitik såsom John Mearsheimer, Noam Chomsky och Richard Black som fö.också gjort bra analyser av det helt oprovocerade kriget mot Syrien och dess folk.Alla som är tveksamma och inte köper den svensk-amerikanska propagandan utan vill ha ett helhetsperspektiv kallas Konspirationsteoretiker med stort K.Bara en sådan sak som att censurera Sputnik och RT,vad är myndigheterna rädda för?.Absolut nej till NATO därför det är ett sätt för amerikanerna att tvinga in Europa i det stora krig som kommer att komma.Vem tror att USA kommer att ge sig eller att Putin accepterar kärnvapen på gränsen till Ryssland.Tänk på cubakrisen -62 då kärnvapen skulle placeras 15 mil söder om Florida vilket var en tvärtom-situation,men då ställde hela världen upp på USA:s sida.När Putin är i samma situation(och ännu värre) då ska han krossas,vad är det för värld vi lever i där all diplomati som var så självklart när jag växte upp är som bortblåst och har inte ens varit på tal.Jag tror att de flesta inte har en aning om vad som komma skall

  • Sanningen är väl den att efter kalla kriget trodde västs segerrusiga liberaler och deras amerikanska Waffen-SS hos de neokonservativa våldsetablissemangen att de kunde spela James Bond i hela världen.

   Men den liberala och neokonservativa världsordningen tappade fotfästet. Eller rättare sagt: de hade inget.

   Internationell lag och rättsordning gällde alltid ”de andra länderna”, aldrig Washington och dess vapendragare och vasaller.

   När alla från Folkpartiet liberalerna, moderaterna och högerkonservativa krafter i Polen, Litauen och, på försigkommen anledning, just Ukraina(!) trodde de skulle med Washingtons hjärnor införa ordning och ”demokrati” med krigen i Afghanistan och Irak och dessutom bryta mot internationell lag och FN-beslut, så vällde till slut verkligheten ut ur den amerikanska biografens filmduk. James Bond fick fly och dö.

   Det gick inte, och det kanske finns liberala skribenter än idag som tror danskarna gjorde rätt som skickade en ubåt till Irakkriget. Undrar om den kommit fram ännu?

   När verkligheten inte längre stämmer med den liberala föreställningsvärlden så är inte det konspirationsteorier.

   Det kanske helt enkelt är ett vanligt möte med världshistorien. Ännu ett.

   Liberaler och neokonservativa trodde att historien tog slut åren 1989-1992.

   Det gjorde den inte.

   Det är det som är så konspiratoriskt! Det är själva verket den enpoliga världen med Washington som huvudstad som inte längre finns.

 3. Men liberaler vill alltid gott, de vet alltid bäst, och om det värsta ändå inträffar, är det ingen hemma som tar ansvar, skuld vet de inte vad det är,
  ambivalens existerar inte, de framstår som just omänskliga, och därför
  har de inte haft väljarna med sig. Däremot vill de att alla andra skall ta på
  sig skuld. Klart att ingen röstar på dem.

 4. Jag har haft Kina som min fasta punkt i över 50 år nu, och jag har en hel del att jämföra med för jag har bott och arbetat i sex andra länder, inklusive Sovjet, DDR och Sverige, och arbetat mer tillfälligt i kanske ett 50-tal. Jag känner ingen plats som har så stor frihet för individen som Kina, men det är frihet under ansvar mot andra. Även om man kan så gör man inte vad som helt hur som helst. Kina är vänskap, fred, harmoni och samverkan. Däremot är man auktoritära mot de som vill förstöra det samhället. Provokationer och våld skyr man och undviker. Kina har även utvecklat ett avancerat och genuint folkstyre. I stort allt i samhället är förankrat i folkviljan. Den bild av Kina som svenska media, främst Bonniers DN och SVT har målat upp är helt enkelt groteskt förfalskad.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here