EU-imperialismen

2
570

Detta är det femte av 8 föredrag som presenterades och ivrigt diskuterades vid Forum om den svenska imperialismen i en fullsatt sal hos Viktor Jara-föreningen 20/10 i ett arrangemang av Stockholms-avdelningen av Folket i Bild Kulturfront.

* Vi tackar Franz Smidek för filminspelningarna.

Visste Du att:


• Åren 1980 – 2008 55-dubblades Sveriges direktinvesteringar i utlandet.
• Svenska storföretags dotterbolag utomlands står för 2/3 av företagens omsättning.
• År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK, varav 60 % utomlands.
• Svenska kapitalisternas tillgångar utomlands utgör 75 % av BNP jämfört med 55 % för Storbritannien och 50 % i Frankrike.

Några frågor


Vad betyder detta för
-utrikespolitiken?
-den svenska ekonomin och klasskampen i Sverige.
-Bör en ”Antiimperialistisk paraplyorganisation” inrättas? I så fall varför?
-Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?
-Vad är imperialism?
-Bör detta begrepp användas?

Jan-Erik Gustafsson. Folkrörelsen Nej till EU.

Föredragshållare: Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

2 COMMENTS

  1. 1. Om ett land är ”kapitalexportör” eller inte, dvs har en överskott i bytesbalansen, beror på om sparandet över- eller understiger investeringar.

    2. I ett land med ett inflöde av direktinvesteringar ökar mängden kapital per arbetare, därmed arbetskraftens produktivitet, reallöner och andel av nationalinkomsten. Alltså minskar ojämlikheten i det landet.

    3. Den processen drivs på genom att det utländska föret som genomför direktinvesteringen är mer produktiva än inhemska företag. Via transaktioner med inhemsk företag sprids teknologi och know-how vilket ökar den inhemska ekonomins produktivitet och betalningsförmåga.

    4. Vid ansökan om medlemskap i EU fick de östeuropeiska länderna tillträde på sammavillkor som de gamla EU-länderna. Under tiden för medlemskapet i COMECON fick de underkasta sig det imperialistiska Sovjetunionens villkor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here