EU och Globalismen – en diskussionsstartare?

0
975
Bild från Pål Steigans artikel Europeiske venstrepartier skal markedsføre EU som progressivt (https://steigan.no/2018/11/europeiske-venstrepartier-skal-markedsfore-eu-som-progressivt/)

Detta har skrivits av doktor Leif Elinder, Whakatane, Bay of Plenty, Nya Zeeland samt Uppsala. Det är egentligen en kommentar till en tidigare artikel som jag nu gör om till artikel.

Jag publicerar artikeln strax efter artikeln om ”Hård Brexit”. Måhända kan de två artiklarna förstärka intresset för varandra.

EU och Globalismen

(En negativt vinklad (?) sammanfattning för diskussion:)
Utländskt ägande och kontroll,
Frihandel,
Rörlig arbetskraft,
Urholkning av nationalstaten,
Öppna gränser (fri migration),
Frikostig belåning via Globala banker och låneinstitut,
Överstatliga regelverk,
Privatiserad offentlig verksamhet,
Fri etableringsrätt,
Hög skuldsättning (skapa beroende),
Storkapitalkontroll av marker (jordbruk), naturtillgångar, industri, arbetskraft och viktig industri, monopolföretag,
Storkapitalkontroll av Media (vinklad/selektiv)opinionsbildning, åsiktskorridor,
Natostyrd utrikespolitik, Natostyrd krigsmakt,
Mångkultur framför för en fungerande integration (minimikrav på anpassning)
Försvårad Lokal/Ekologisk produktion,

Kontroll över opinionsbildning – åsiktsmonopol,
Kontroll av västvärldens politiska etablissemang (Ledande svenska politiker hamnar på globalisternas payroll efter fullgjort värv),
Välfärden monteras ned, landsbygden tillåts dö, självförsörjning av livsmedel försvåras,
Avindustrialisering utflyttande av förmögenheter, kapitalflykt och skattesmitning. 

Plutokrati – rika mäktiga eliter tillförskansar sig makt  
Koncentration av kapital och förmögenheter i samhällstoppen,

Förslumning av av delar av samhälle och arbetsmarknad,
Flykting – och migrantströmmar riskerar att skapa parallellsamhällen,
Begränsade möjligheter att bygga en självständig ekonomisk utveckling och på bekostnad av medelklassen och nationella intressen,
Social nätverk bryter samman- social trygghet går förlorad,
Stora företagen lägger ut verksamheter där arbetskraften är billigast och där de via skatteplanering kan planera var mest ekonomiskt skattepliktiga inkomster ska redovisas.

Globalismen har ökat BNP men får som konsevens en skev ekonomisk tillväxt som i stort bara tillfaller en ekonomisk elit. (Enligt Oxfam hamnade tillväxten 2017 till 80% hos den rikaste hundradelen medan den fattigaste halvan knappt fick någonting.)
Demokratin har urholkats.

Föregående artikelJimi T Saint och bandet Ouroboroz har gett ut en bra låt om överproduktion och klimat. Lyssna!
Nästa artikelVad tycker Folkrörelsen Nej till EU? – Pressmeddelande

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here