Finns alternativ till Nato-medlemskap? Debatt i DN

34
1191

DN Insändare publicerade 15 mars, fyra Nato-kritiska artiklar. De fyra artiklarna är alla svar på en artikel av en Nato-vän 12/3. Utkräv ett trovärdigt alternativ av Natomotståndarna.

Nato-vänner Laars Thulin ställde 4 frågor, som jag explicit besvarade medan de tre andra debattörerna presenterade andra viktiga aspekter på Nato-frågan.

Enligt gällande publiceringsregler får man inte återpublicera sin egen artikel, och ej heller andras artiklar uppger ansvarig för DN Insändare till mig.
Jag har redan publicerat en summering av två av artiklarna. DN Insändare: Artikel av mig och tre andra Nato-kritiker publicerade och här följer en summering av Lars-Gunnar Liljestrands och min egen artikel samt även av Nato-vännens artikel.

Lars-Gunnar Liljestrand, som är utgivare av Alliansfriheten.se har själv rapporterat huvuddragen av sin artikel. Återskapat territorialförsvar ett alternativ till Natoberoende

Lars-Gunnar Liljestrand

I artikeln betonar Lars-Gunnar Liljestrand att alternativet till Nato-medlemskap är alliansfrihet och ett starkt territorialförsvar som den svenska säkerhetspolitiken bygget på under decennier.

Han påminner om att Sverige nästan saknar ett försvar för landet och menar att man ensidigt satsat på fly och i viss utsträckning på örlogsfartyg, men framför allt ubåtar. Armén har rustats ned sedan länge och nu finns bara två motoriserade brigader.

Det är ett insatsförsvar för operationer utanför landets gränser och han menar att Nato ställer långtgående krav på att Sverige ska fortsätta bygga upp styrkor för insatser utomlands.

Dessutom vill ÖB att de planerade ytter­ligare två brigaderna skjuts på framtiden och att de brigader vi har ska öronmärkas för Nato i Baltikum eller norra Finland. Sveriges territorialförsvar är bara hemvärn, och några bataljoner som i första hand ska användas för skydda Natostyrkors transport över vårt territorium.

Han påpekar att Natomedlemskapet inte ger oss försvarsgarantier då det är upp till varje medlemsland att själv avgöra vilket stöd man vill ge. DCA-avtalet med USA saknar åtaganden från USA:s sida att ge Sverige militärt stöd.

Själv försökte jag tydligt besvara Nato-vännen Thulins fyra frågor till oss Nato-motståndare. Inledningsvis hävdar jag att Nato inte är en försvarsallians utan en militär- och kärnvapenallians i USA:s intressen. Påminde sedan om de folkrättsstridiga krigen mot Serbien 1999 och Libyen 2011 med övertolkning av en FN-resolutioner, det 20-åriga kriget i Afghanistan och nämnde att Natoländer deltog i kriget mot Irak, som skördat miljoner människoliv.

Första frågan: Hur ska Sveriges försvar organiseras och bli trovärdigt utanför Nato? Svar: Liksom ÖB och många andrar menar jag att Sverige bara kommer att – kanske – angripas i ett större krig mellan Ryssland och Nato, som satsar tio gånger mer på det militära än Ryssland. Som Nato-medlem och med kanske kärnvapen är risken klart ökad för krig mot Sverige, och med krig från Sverige genom USA:s stora inflytande. Tycker liksom Liljestrand att ett alliansfritt Sverige bör ha ett starkt försvar. Menar vidare att Sverige bör normalisera relationen till Ryssland och att detta kan minska risken för krig.
Andra frågan Nato-vännen Thulin menar att Natomotståndare inte vill att Sverige sänder militär i krig utomlands, och frågar om dessa blir upprörda om utländska soldater krigar i Sverige. Svar: Påminner om Sveriges fina tradition att sända militär till FN:s fredsbevarande uppgifter. Föreslår att Sverige slutar att sända militär till Nato:s krig utomland och menar att även många Nato-vänner troligen ogillar militäravtalet DCA med USA.
Tredje frågan. Nato-vännen Lars Thulin påstår att Ryssland 17 december 2021 krävde att Finland och Sverige skulle lägga sig platt för Ryssland. Svar: Nej, Ryssland bad om säkerhetsgarantier under hänvisning till Internationella avtal, vilket avvisades av Nato och USA. Annars hade krig troligen undvikits. Menar att Natos utvidgning längs Rysslands gränser i strid med löften motverkar ”gemensam säkerhet” och frågar hur USA skulle ha reagerat om Ryssland börja bygga baser runt USA via allians med Mexiko.
Fjärde frågan. Thulin frågar varför ” inte svenska fredsvänner åker till Moskva och kräver att Putin genast ska förhandla?” Svar: Svenska fredsorganisationer fördömde direkt Rysslands angrepp på Ukraina och har upprepade gånger förordat vapenvila och förhandlingar. Putin har visat öppenhet för förhandlingar, bl.a. i intervjun med Tucker Carlson medan Zelensky uteslutit förhandlingar med Putin. Påminner om att fredsöverenskommelse med ömsesidiga eftergifter var nära våren 2022 men saboterades av USA och Storbritannien enligt fredsmäklarna Israels premiärminister Bennet och Arakhamia, ordförande i Zelenskys parti.

Undertecknar Anders Romelsjö, Stockholm. Aktiv i Nätverket Nej till Nato och i fredsorganisationer

Föregående artikelDemonstrera för stöd åt Palestina och mot Israels folkmord
Nästa artikelSanningen om TikTok och Kina äntligen avslöjad!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

34 KOMMENTARER

 1. Alternativ till NATO eliminerades av Kreml efter andra världskriget när man tydligt visade att ”säkerhetszon” är synonymt med politisk, ekonomisk och militär dominans över sina grannländer. Någon som minns Ungern 1956, Pragvåren 1968, Polen 1970, Georgien 2008, Ukraina 2014?

  • Att det blev som det blev efter 1945 beror enbart på att västmakterna drog igång kalla kriget.

   • Ja, det var Västmakterna som drog igång Kalla Kriget.
    Orsaken var USA som såg risken att Kommunismen skulle sprida sig över Världen.
    Revolutionära tendenser skulle stoppas med alla medel.
    Även med krig. Och där krig fanns, fanns också USA med en militärmakt som bara växte och växte försörjd av kapitalismens profiter som också var förmöget att upprätta ett imperialistiskt välde som lyckats överleva än idag.

    Det finns fördelar som gör en Marknadsekonomi överlägsen.
    Där människors fria tankar, fria viljor, fria möjligheter och fria villkor är själva grunden.
    Det är i sådan miljö som kreativiteten kan frodas.

    Ännu har väl ingen lyckats skapa någon bättre ersättning till det här?

   • 10 år av frihet. Hur Krimhalvön räddade Rysslands identitet.
    Folkomröstningen på Krim blev en ledstjärna för Rysslands val av självständighet.
    https://www.pravda.ru/politics/1973565-referendum/

    Låt mig påminna er om att det var den 16 mars 2014 som en folkomröstning om anslutning till Ryska federationen hölls på halvön. Den 11 mars förklarade Krim sig själv som en självständig stat, och några dagar senare höll den denna folkomröstning. Förresten, Krim själva firar semestern att gå med i Ryska federationen den 18 mars.
    Efter många år av nederlag och stagnation blev Krims återkomst till sitt hemland Rysslands första seger i modern historia. Naturligtvis kan vi här inte bortse från det faktum att Krims intåg i Ryssland var en direkt följd av statskuppen i Ukraina.
    Ja, det var Maidan som blev triggern till att halvön återvände hem. Därför är det ingen mening att anklaga oss för att ”ta” honom. Kom ihåg, ukrainska medborgare och era västerländska mästare, allt började med en kupp i Kiev. Allt detta konstruerades av Washington och London och togs sedan upp av resten av Europa.

    Du kan kalla det en revolution av värdighet som du vill! Men jag minns hur en amerikansk faster flög till Kiev och lovade att Ukraina skulle ”leva med värdighet.” Nuland sa att ”snart kommer en bättre framtid.” Idag ser vi hur värdigt Ukraina lever. Det finns ingenstans mer värdig. Och denna framtid är så ”vacker” att nästan hälften av befolkningen redan har flytt därifrån. Och många medborgare på Square minns nu Janukovitjs tider som en underbar dröm.

    Men sedan uppstod en ganska allvarlig och komplex situation. Alla dessa ”Maidanuts” skulle ta itu med Krim på ett blodigt sätt, och de gömde det inte. Och Ryssland kunde inte titta på detta, eftersom det skulle vara ett absolut 100% svek.
    Ja, valet var svårt, med all sannolikhet tvekade landets ledning till sista stund. Men han gjorde detta och tjänade vår fortsatta globala målsättning och relation med väst.

    Så det visar sig att våra fienders aktivitet tvingade Ryssland att mer skarpt börja försvara sina intressen, och förmodligen blev detta Rysslands verkliga räddning. Annars skulle olika negativa processer utvecklas i landet, vilket i slutändan skulle leda till katastrofala resultat.

    Med ett ord, vi accepterade inte deras värderingar, vi gick vår egen väg, vilket visade sig vara den enda sanna. Krim har precis blivit en ledstjärna vid denna vägskäl. Jag upprepar, beslutet var inte lätt för alla: för Vladimir Putin , för Sergej Aksenov , för Vladimir Konstantinov . Men tack och lov att de gjorde det. Dessutom skulle nederlag för Krim vara lika med döden.
    Nåväl, låt mig påminna er om att enligt resultatet av folkomröstningsvalet röstade nästan 97 procent av befolkningen för att gå med i Ryssland. Nästan alla människor som bor där.

    Denna krimvår bröt hela paradigmet för integration i den västerländska modellen av världsordningen. Detta var just den vändpunkt som tvingade Ryssland att vända sig till valet av självständighet. Det var då vi inte var rädda och utmanade väst.
    Sedan dess har det här västerlandet självt sprattlat och alla dessa 10 år har hotat oss med allt, och även gjort alla typer av smutsiga trick mot oss. Det är inte lämpligt för oss att uppmärksamma honom i dag. Hunden skäller – husvagnen går vidare…
    https://www.pravda.ru/politics/1973565-referendum/

    • Folk glömmer också att Krim faktiskt hade en omröstning 1991 där de röstade för att träda ut ur Ukraina. Men senare det året blev Ukraina självständigt så den processen stoppades och Krim förblev inbakat i Ukraina sedan dess. Därefter har det i alla år fram till nyligen varit dragkamp mellan Krim, som ville ha autonomi, och Kyiv, som ville styra över det..

   • Så det är ”västmakterna” som bär skulden för att sovjetisk militär gick in in Tjeckoslovakien 1968 när den politiska ledningen med folkets stöd ville reformera det politiska systemet?

    • Det är lite mer invecklat än så geopolitiskt. Sovjet kände sig nog tvunget att behålla sin buffert gentemot väst, som i 20 år varit öppet aggressiv mot Sovjet. Och nyckelordet här varande – Sovjet. När ska folk fatta att USSR och Ryska Federationen är två HELT olika saker? Militärt, ekonomiskt, politiskt, religiöst, och, ja, på alla tänkbara sätt…

     • ”Behålla sin buffert…”. Vilken respektlös smörja. Vi talar om ett antal nationer – varav en tvångsdelad tysk – som enligt internationella rättsprinciper har rätt till självbestämmande. Inte en bakgård där översittare gör som de önskar. Argumenten belyser tydligt Kremls chauvinism, fascism och brist på både respekt för mindre nationer och de avtal man själv skrivit på.

     • Det hade ju varit på sin plats, Georg Weiss, om du nämnt att Tysklands delning var ett initiativ av västmakterna.

     • Så du menar att det fanns andra alternativ på bordet? Alternativ som hade inneburit att Kreml släppt kontrollen av DDR? Kan på styrka detta utan att gräva i Kremls dokument av historieförfalskning?

     • Vad menar du med ” Kremls dokument av historieförfalskning”? Sanningen är den att DDR bildades motvilligt. Landet har kallats ”Stalins oönskade barn”. 1953 hade Beria (innan han mördades) ett förslag som skulle innebära Tysklands återförening som en neutral stat.

     • Var kan jag läsa mer om ”…Tysklands återförening som neutral stat”? För Kreml är ”neutral stat” synonymt med en stat som inte ingår allianser som inte faller Kreml på läppen.
      Du nämner Stalin och Befria… Båda massmördare, den ene dessutom pedofil.

     • Felet med dig, Georg Weiss, att du är okunnig i det här ämnet. Nånting som du delar med många andra. Varken Stalin eller Beria var någon ”massmördare” eller någon ”pedofil”. Berias reformprogram finns beskrivet bland annat i följande verk:

      A.I. Kokurin & A.I. Pozhalov, ”’ Novyi Kurs’, i Istoricheskiy Arkhiv 4 (1996)
      Boris Starkov, ”Sto Dney ’Lubyanskogo Marshala'”, i Istochnik 4 (1993)
      Amy Knight, Beria. Stalin’s First Lieutenant (1993)
      Jurij Muchin, Ubiystvo Stalina i Beria (2003)

      Tyskland skulle återförenas som en neutral, icke-socialistisk stat. Något som skulle varit populärt bland tyskarna, men ovälkommet för NATO. Mordet på Beria satte stopp för det. En del andra av Berias reformer hann han dock genomföra:

      * Amnesti för en miljon människor som dömts för brott mot staten.
      * Ett stopp för utredningen av den s.k. ”doktorsplotten”.
      * Ett stävjande av NKVD:s ”Speciella Kommission”:s befogenheter att döma folk till döden eller långa fängelsestraff.
      * Agerande mot personkulten av ledarskapet genom att förbjuda porträtt av ledarna vid massmöten. Något som direkt återinfördes efter Berias död.

  • Vi minns så klart Gaza, Palestina och folkmordet live med ban och kvinnor som slaktas varje dag inför världens kameror, anno 2023-2024

  • Jag skrev ett lliknande kommentar längre ned – geopolitik kan vara invecklad. Men du förväxlar Sovjet med Ryssland, vilket är fel. Georgien blev manipulerad till att STARTA kriget mot Ryssland och fick stryk på 5 dagar eller så.

   Ukraina startade 2014 kriget (deras ’anti-terroristiska operation’) mot sin egen rysktalande befolkning, som faktiskt bröt sig loss, skapade egna republiker och sedan dess vädjade till Ryssland att erkänna dem och ta in dem i federationen. Ryssland har inte gjort det förrän 2022, och har fram till dess medverkat i Minsk-avtalen och snarare försökt bidra till fredlig lösning. Under tiden har Ukraina bombat civilbefolkning i Donbass sedan 2014. Och jag tänker att det nån gång får vara nog.

   • Minns att det räckte med två veckor för Ryssland för att sätta Georgien och imperiespringpojken Shakashivili på plats anno 2008. Efter det blev det ukrozionazi regimens tur. Nu hetsar både europas hyena och en viss Macaroni. Russia will oblige som jänkarna säger👏👏👏

 2. https://www.gazeta.ru/politics/2024/03/16/18415333.shtml
  Europeiska unionen upplever en ökning av populariteten för högerextrema rörelser när valen till Europaparlamentet närmar sig. Portugisiskt ”Nog!”-fest för första gången kunde få en femtedel av platserna i parlamentet. Dess framgångar förstärker bara trenden de senaste två åren. Under den här tiden har extremhögern stärkts i Italien, Frankrike, Sverige, Tyskland, Finland, Bulgarien och Grekland. Hur denna trend kommer att visa sig för Europa och vad man kan förvänta sig för Ryssland, i Gazeta.Ru-materialet.
  I början av mars hölls tidiga parlamentsval i Portugal . Enligt preliminära resultat var vinnaren av omröstningen det center-höger-socialdemokratiska partiet (PSD), som fick 29,5 %. Det regerande mittenvänsterpartiet Socialist Party (PS) var på andra plats med 28,7 %, och högerextrema Chega (”Nog!”) stängde de tre bästa och fick 18,1 % av stödet.

  Det sistnämnda partiets resultat väckte särskild uppmärksamhet eftersom det var första gången som högerextrema populister nådde sådan framgång. För två år sedan vann Chega endast 12 platser i valet, men nu har den politiska kraften provisoriskt vunnit 48 av de 230 platserna i det portugisiska parlamentet – och därmed fått en femtedel av platserna i den lagstiftande församlingen.

  Högerextrema trend: Chegas framgång är inte en isolerad incident, utan en del av en trend i hela EU som har observerats sedan 2022. Allt började med sommarvalet i Frankrike, som slutade med rejäla framgångar för det högerextrema National Rallyt. Partiet lyckades få 89 platser i parlamentet, även om de innan dess bara hade sju mandat.
  På hösten nådde ökningen Italien , där röstningen för landets lagstiftande församling slutade med seger för de högerextrema bröderna i Italien. Den politiska kraften lyckades så småningom bilda en regering och göra dess ledare Giorgio Meloni till den första högerextrema premiärministern i Västeuropa. Parallellt med Italien hittade extremhögern in i den nya regeringen i Sverige . Sverigedemokraterna tog andraplatsen i valresultatet, in i det nya kabinettet.

  År 2023 nådde ”högervågen” Finland , där ”Sannfinländarna”, efter att ha fått andraplatsen efter en riksdagsomröstning, blev en del av regeringen. Dessutom förbättrades populisternas ställning i Bulgarien och Grekland . En annan stor framgång var Frihetspartiets seger i parlamentsvalet i Nederländerna och att komma in bland de tre bästa i Alternativet för Tyskland i omröstningen i Bayern och Hessen. Det tyska fallet är av särskilt intresse, eftersom det var första gången som extremhögern kunde uppnå ett så högt resultat i de västra delarna av Tyskland.

  Utöver uppgångarna var det även nedgångar. I Polen vann det högerextrema partiet Lag och rättvisa, som har regerat sedan 2015, valet men förlorade ändå makten till en proeuropeisk oppositionskoalition. Och spanska VOX (”Voice” (organisationen finns med på listan över utländska agenter av justitieministeriet)) förlorade mer än hälften av sina mandat efter resultatet av parlamentsvalet.

  Medelklassen blir fattigare – precis som i Tyskland före kriget
  Högerextrema politiker över hela Europa är förenade av flera faktorer. För det första lägger de i sin retorik huvudvikten på att försvara nationella intressen, utifrån euroskeptikers ställning. För det andra använder de de mest angelägna frågorna för samhället – migration, HBT (International LGBT Social Movement är erkänd som extremist och förbjuden i Ryska federationen), skatter, sanktioner och till och med konflikten i Ukraina , och föreslår radikala åtgärder för att lösa problem. För det tredje insisterar extremhögern ofta på att utveckla sina egna industrier och tror inte på klimatförändringar.

  Experter som intervjuats av Gazeta.Ru förklarar extremhögerns växande popularitet i EU på olika sätt . Timofey Bordachev, vetenskaplig chef för Centre for Comprehensive European and International Studies vid National Research University Higher School of Economics, kopplar detta till situationen kring medelklassen i Europa.

  ”Förstärkningen av de högerextrema krafternas ställning i Europa är en rimlig konsekvens av medelklassens ruin.
  Medelklassen i Europeiska unionen krymper och blir fattigare. De kan inte bli vänster, alltid gå till höger. Vi har observerat detta mer än en gång i historien, till exempel i Tyskland under mellankrigstiden.

  Väst- och Östeuropa berättar olika historier. I det senare fallet befinner sig nationalismen i ett tidigare utvecklingsstadium. Det kan kallas vild i stil med tidigt 1900-tal”, förklarade experten.

  Chefredaktören för tidningen ”Russia in Global Affairs” Fjodor Lukyanov är övertygad om att ordet ultrahöger låter väldigt hotfullt, men i själva verket är deras extremitet tveksam.
  ”De är mer till höger än de konservativa som är vanliga i Europa, men de är inte fascister eller nazister. Och deras framgångar bör inte betraktas som en uppgång i någon helt annan stämning. Detta visar det politiska systemets och situationens dysfunktion. De röstar på dem för att folk är besvikna och inte litar på mer etablerade politiska krafter”, tillade experten.

  Högerhot: Trendens utveckling väcker viss spänning i Bryssel när valet till Europaparlamentet närmar sig . Omröstningen ska äga rum i början av juni och enligt resultaten från European Council on Foreign Relations (ECFR) tankesmedja kan det resultera i en seger för extremhögern i åtminstone Österrike , Frankrike och Polen. Högerextrema partier förväntas komma tvåa eller trea i ytterligare nio europeiska länder.

  Ur Timofey Bordachevs synvinkel från National Research University Higher School of Economics är konsekvenserna av en ytterligare förstärkning av sådana krafter i Europa ganska svåra att förutse. Enligt honom har hittills inga systemlösningar spårats här.
  ”På 1900-talet blev sådana beslut två världskrig, då alla missnöjda först blev nationalister och sedan gick till döds i strid. Nu syns inte sådana utsikter. Inom en snar framtid är det osannolikt att några radikala förändringar kommer att ske i Europeiska unionens politik, eftersom den är oligarkisk och inte demokratisk. Processer i samhället kan påverka det under de kommande 10-15 åren”, konstaterade experten.

  Samtidigt är Fjodor Lukyanov skeptisk till möjligheten till några allvarliga förändringar på grund av den växande populariteten för högerextrema krafter i EU.
  ”Till skillnad från USA , där [fd president Donald] Trump faktiskt försökte genomföra en annan politik, om än utan framgång, i Europa kommer det allmänna systemet att suga in vem som helst. Även om du föreställer dig framgången för [tidigare National Rally-ledare] Marine Le Pen i det franska valet, skulle det vara en stark chock, vilket tyder på ett tydligt misstroendevotum för de vanliga partierna.
  Ju fler sådana partier det finns, desto fler nerver kommer det att finnas i Europa. Men det finns ingen anledning att förvänta sig dramatiska förändringar på grund av detta”, sa experten.

  Högerextrema i Europa bråkar om Ryssland: Den europeiska extremhögern är inte överens i alla frågor. En av dem är just inställningen till Ryssland. Typiskt fokuserar partier på de interna problemen i sina stater och använder varje tillfälle för att avslöja den ”europeiska byråkratin”.
  Under sådana förhållanden blir sanktioner mot Ryska federationen föremål för kritik, eftersom de delvis drabbar Europa självt, och militärt bistånd till Ukraina, som förses med skattebetalarnas pengar.

  ”EU har satsat allt på Kiev”: hur den ukrainska frågan har bråkat Europa
  01 mars 10:16
  Detta används av tyska Alternative für Deutschland, Österrikes frihetsparti i Nederländerna och det franska nationella mötet. De får också stöd i detta av ungerskan Fidesz, som framgångsrikt har upprätthållit det styrande partiets status i nästan 14 år. Samtidigt stöder Italiens italienska bröder, spanska VOX och polska lag och rättvisa, tvärtom, Ukraina.
  Enligt Timofey Bordachev, när man diskuterar fördelarna för Ryssland, är det värt att ta hänsyn till försöken från traditionella eliter i Europa att avlyssna högerns agenda.

  ”Ett slående exempel är Italien, där högerregeringen i spetsen för landet är en av de mest pro-amerikanska. En balanserad politik gentemot Ryssland blir inte ett mönster. Förändringar kräver en seriös omvandling av politiska system, som ännu inte är synlig”, konstaterade experten.

  Fjodor Lukyanov är övertygad om att det fortfarande finns gränser för ultrahögerns förstärkning. Som ett exempel nämnde han ”Alternativ för Tyskland”, som med ett betyg på 19 % med största sannolikhet har nått sitt tak i popularitet i Tyskland.

  ”När sådana krafter väl kommer in i regeringen är det troligt att korrigeringen av den politiska kursen kommer att bli mycket mindre än de säger före valet. Därför behöver vi inte räkna med någonting, det är bara att skapa illusioner åt oss själva. Andra faktorer måste spela för att något ska förändras i förhållande till Ryssland”, betonade experten.https://www.gazeta.ru/politics/2024/03/16/18415333.shtml

 3. Varför ska ni bry er om DN efter allt som varit? Varför ska ni ens ta i den där nazi-sionistiska tidningen med tång, när den ljuger, vilseleder och bedrar dygnet runt?

  Fokusera istället på att ta makten, tillsammans med alla hederliga människor, arbetare, samt oss arbetslösa som ständigt blir fler (8,5%!!!!)!

  Det är många som är mer höger socialpolitiskt som är emot 2020-talets största democid och genocidet i Gaza. Båda massmorden utförs av satans monopolkapitalister, pedofiler, nazister och sionister i maskopi.

  Visst. Högerns patriotiska arbetare är för en lägre skattesats och har ofta blivit rasister när kapitalismens hårda realitet har gjort sig påminnd.

  Gemensamt för oss dock ofta att vi inte vill att skatten skall gå till det massmord som sittande 348 politiker verkar vara rörande eniga om och sitter i knät på, utom Elsa Widding som gjort en insats på båda områdena.

  Högerns arbetare må vara lite väl kortsiktiga och egoistiska, ja ibland t.o.m. reagera rasistiskt när faktum stirrar dem i vitögat
  https://proletaren.se/artikel/okad-arbetskraftsimport-och-stort-morkertal
  … men arbetare som röstat höger eller högerextremt är sällan mördare, fastän de ofta röstat helt fel i decennier, men se på er själva! Har era röster skapat fred, arbete och inkomst åt oss alla än? – Nej.

  Det är mycket snack och demonstrationer som media aldrig uppmärksammar. Varför vill ni inte valsamverka brett och ordentligt politiskt och ta makten för fred?

 4. Allt kunde lösas fredligt. Detta passade dock inte ledarskapet i Nato-länderna, i första hand USA och Storbritannien.
  https://iz.ru/1666202/2024-03-16/antonov-predskazal-silnoe-oslablenie-ssha-na-fone-uspekhov-voennykh-vs-rf

  Framgångarna för den ryska väpnade styrkan (AF) under stridsuppdrag i den särskilda militära operationszonen (SVO) kommer att bidra till att försvaga USA:s position på världsscenen. Den ryska ambassadören i Washington Anatolij Antonov meddelade detta lördagen den 16 mars. ”Allt kunde lösas fredligt. Detta passade dock inte ledarskapet i Nato-länderna, i första hand USA och Storbritannien”, noterade Antonov i en intervju med RIA Novosti . Som Antonov betonade är Washington en verklig sponsor av terrorism och tillhandahåller militärt bistånd till Ukrainas väpnade styrkor (AFU). Genom sådana handlingar skadar USA sin redan tynande politiska prestige, tillade Antonov.
  Tidigare samma dag antydde Antonov att USA faktiskt hade blivit deltagare i konflikten i Ukraina på grund av Washingtons leverans av långdistansvapensystem till Kiev. Ryska federationens förste vice ständige representant vid FN, Dmitrij Polyanskij, sa också att inte ett enda västerländskt land som levererar vapen till Ukraina borde undgå ansvaret för detta.
  Den 12 mars sade USA:s presidentassistent Jake Sullivan att Washington skulle överföra ett nytt paket med militärt bistånd till Kiev värt cirka 300 miljoner dollar. Som Pentagon senare meddelade, skulle det inkludera Stinger man-portable luftförsvarssystem (MANPADS) och luftförsvar ammunition. Dessutom kommer Washington att förse Kievregimen med 84 pansarvärnsmissiler samt 155 mm granater.
  Västvärlden har stärkt sitt stöd för Ukraina mot bakgrund av den ryska specialoperationen för att skydda Donbass , vars början tillkännagavs av Rysslands president Vladimir Putin den 24 februari 2022 . Beslutet togs mot bakgrund av en förvärring av situationen i regionen på grund av beskjutning från den ukrainska militären. På senare tid har det dock kommit allt oftare uttalanden om behovet av att minska stödet till Kiev.
  https://iz.ru/1666202/2024-03-16/antonov-predskazal-silnoe-oslablenie-ssha-na-fone-uspekhov-voennykh-vs-rf

 5. SVT Public Service skriver idag att Fredsrörelsen ”växer så det knakar”.
  Kanske folk upptäckt att med NATO behövs Fredsrörelsen mer än någonsin?

  NATO är ett gödningsmedel för den Demokratiska polariseringen.

  Det är denna Demokratiska polarisering som håller kapitalismen vid liv och Kommunismen på avstånd.
  Eller auktoritära samhällssystem byggda på statlig Centralmakt.

  Kapitalismens länder i Västvärlden har lyckats få in den Demokratiska polariseringen i Ukraina dock med vissa defekter men ännu inte lyckats med Ryssland trots ihärdiga påverkansförsök som den Ryska Centralmakten med auktoritär styrka effektivt avleder.

  Västvärldens Demokratiska politiker gapar om att ”Ryssland får inte vinna kriget!!!! men som jag tror vinner Ryssland kriget ändå tack vare Ryssland lyckats hålla den Demokratiska polariseringen utanför det stora landets gränser.

  Förvisso tror jag inte Ryssland har något emot liberaler.
  Villkoret är bara att de tjänar Ryssland och inte blir till utländska agenter.

  Jag har tittat lite på Youtube filmer hur man blir medborgare i Ryssland.
  Det ställer krav men det är inte omöjligt.
  Snarare tycker jag kraven är fullt relevanta och Ryska Staten gör vad de kan för att hjälpa migranter.
  På senare år har skett en liberalisering. Det är enklare nu än tidigare.
  Det är som att Ryska Staten vill hjälpa till bara de ser allt är i sin ordning.
  Du kan bli medborgare i Ryssland men det är en process du måste gå igenom och som samtidigt ställer krav.
  Någon likhet med det liberala Sverige i denna fråga finns inte alls.
  Sveriges migrationspolitik verkar vara något extremt.

 6. Alternativet är både enkelt och beprövat. Det är Vietnams ”fyra nej -linje” som omfattar: inga militära allianser, inget partitagande i stormaktskonflikter, inga främmande militärbaser och inga krigshot riktade mot någon.

  Det är i det stora hela den politik som Sverige tillämpat i tvåhundra år och som Finland iakttog från 1944 framåt i sådär sextio-sjuttio år. All ackumulerad klokskap har nu kastats överbord. Finland är redan snäppet värre än Sverige och det kan hävdas att dagens politik redan strukit samtliga fyra nej som Vietnam formulerat.

  Socialdemokraterna har återigen fungerat murbräcka. Utan deras avgörande medverkan hade krigsäventyret med Hitler kunnat undvikas. Socialdemokraternas ordförande Väinö Tanner var enda socialisten i Europa som Hitler var villig att skaka hand med och det skedde med uppskattning. Från 1990 framåt började socialdemokraterna rehabilitera Tanners dåliga rykte och han framfördes som en förebild. Partiledaren Paavo Lipponen liksom partibokssocialdemokraten och presidenten Martti Ahtisaari var entusiastiska anhängare av den amerikanska senimperialismen, den sistnämnde beryktad för sitt öppna hot att låta lägga Natos bombmatta över Belgrad om inte Milosevic kapitulerade inför Natos krav.

  Tyvärr föreligger inte presidenten Paasikivis dagböcker i svensk översättning. Dessa vore chockläsning för dagens svenskar emedan de är fyllda av citat från svenska dagstidningar som visar hur nykter , skärpt och realistisk den dåtida svenska hållningen var under kriget. Ett sammanbrott utan dess like har skett sedan dess.

 7. Aj, aj, aj! Det gick inte som vi trott. Vad värre är gick det inte alls som vi ville. Vi sitter i klistret. Katastrof! Vi är avslöjade som bluffmakare och skojare.

  • Och nu kommer Vladimir Putin att sitta sex år till vid makten! Vad ska vi ta oss till vi russofober? 🙀🙀🙀

   • Tack för en klar och analyserande kommentar den visar tydligt den höga intellektuella nivån som kännetecknar Global Politcs.

    • Till råga på allt så har Nato förlorat kriget mot Ryssland (förnedrat/besegrat av Ryssland) och landet 404 på väg att bli till.

     Alltså, kan man uttrycka det ovan med klar och analyserande inspel med bibehållen hög intellektuell nivå så här ”solen går ner på den 500 år långa västerländska hegemonin. Fram träder en ny epok i världs historien där väst kommer att spela andra fiol. Framtiden ’will be a bumpy ride’ (som jänkarna säger) för väst i allmänhet och Europa i synnerhet.”

     Välkommen med ett inlägg som visar din skyhöga intellektuella nivån, Eftileitir

     Tips: läs detta först https://www.presstv.ir/Detail/2024/03/18/722110/Ukraine-air-defense-ammunition-running-out

    • Vi alla väntar med spänning att du tar fram ”någon högt intellektuell” och t o m ”trovärdig” artikel från The Guardian som den om de tvångsrekryterade indierna…

 8. Jan Nybondas 16 mars, 2024 At 15:40

  Hej

  Du skriver om Vietnams ”fyra nej-linje” som omfattar: inga militära allianser, inget partitagande i stormaktskonflikter, inga främmande militärbaser och inga krigshot riktade mot någon.

  Låter som något att ta hand om.

  Hur får man veta mer? Var det någon officiell politisk deklaration och, i så fall, vet du var man kan hitta den någonstans nu? Eller vet du var det går läsa lite om detta?

  • Jo Björn, det är officiellt deklarerat. Genom att googla på ”the four no’s” och gallra bland resultaten kommer man vidare. Jag minns inte vilket år denna formulering blev till men senast sades det att man fortsätter att hålla fast vid och befästa denna lyckade politik.

 9. Alla svenskar som genuint tror att Nato är undsättningen i fall kriget bryter ut kommer att bli ordentlig besvikna. Varför? Jo för att Nato är vår tids Ozymandias – en tom koloss mer eller mindre.

  ”NATO’s problems go beyond its inadequate military resources. The very political consensus binding NATO together is coming apart. The recent verbal sniping between the French and the Germans over whether to commit NATO troops to Ukraine is emblematic of a much deeper rift. Based on a recent meeting in Germany, hosted by Scholz and attended by France’s Macron and Poland’s Tusk, Macron was compelled to walk back his insistence on sending more NATO troops to Ukraine. NATO is a mess yet Western leaders and NATO commanders continue to indulge the fantasy that they are ready and capable of carrying out a combined arms military conflict with Russia. They are not.

  Russia sent a deadly reminder of this fact in the form of an Iskander missile that hit a site in Odessa filled with French, Poles and Georgians. U.K. Defense Secretary Grant Shapps cancelled a planned visit to Odessa in the wake of this strike. He probably needed an underwear change and decided it was better to stay home rather than risk becoming cannon fodder.

  The following video is a compilation of Russia destroying NATO equipment delivered to Ukraine. The stuff burns well.”

  https://sonar21.com/can-nato-survive-a-loss-in-ukraine/

 10. Och när jag råkar sitta vid tangentbordet skall jag göra en liten avstickare till Kennedymordet. I ett samtal mellan Jeffrey Sachs och ”Judge” Napolitano nyligen kom det fram att Napolitano träffade Trump vid dennes avgång då denne hade begärt Napolitanos åsikt om vissa benådningar.

  Då säger Napolitano till Trump att han noterat att presidenten inte hållit sitt löfte att släppa Kennedy-filerna. ”Judge” säger Trump ”det hade ni inte heller gjort om ni sett vad de visat mig”.

  Om vi antar att det är sant, vilka slutsatser väcker det sagda ? Min första reaktion var att det måste vara fler än CIA inblandade, dvs. folk högre upp såsom vicepresidenten. Men kanske räcker det med CIA. Jag tänkte nämligen att ”alla” vet ju redan att CIA var inblandat så varför skulle det vara ett skäl. Men kanske det räcker. Jag vet att flera har föreslagit Israel men frågan är om de vid denna tidpunkt hade förmågan. Deras kärnvapenprogram stod i vågskålen. CIA, FBI eller dessa plus någon över dem samt militära kretsar ?

 11. Färska nyheter rapporterar om att ”Russian forces strike meeting of top Ukrainian commanders – MOD
  Senior officials from the Security Service of Ukraine were targeted in the attack, the Russian military reported.
  Russian forces have struck a location where Ukrainian security and defense commanders were holding a meeting, the Defense Ministry claimed on Monday.”

  Måtte Budanov varit där och inte bara säkerhets folk från lill-britannien, israel och usa!
  Vi lär väl veta mera under veckan … Under tiden är det popcorn som gäller

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here