DN Insändare: Artikel av mig och tre andra Nato-kritiker publicerade

12
1018
NATO-styrkor i Europa - Foto från NATO-video: NATO.int
NATO-styrkor i Europa – Foto från NATO-video: NATO.int

DN Insändare har idag, nu när Nato-medlemskapet är klart publicerat 4 Nato-kritiska artiklar. Enligt gällande publiceringsregler får man inte återpublicera sin egen artikel, och ej heller andras artiklar uppger ansvarig för DN Insändare till mig.
Jag får kort summera artiklarna och ange länkar.

De fyra artiklarna är svar på en artikel av en Nato-vän 12/3. Utkräv ett trovärdigt alternativ av Natomotståndarna. Denne ställde 4 frågor, som jag explicit besvarade medan de tre andra debattörerna presenterade andra viktiga aspekter på Nato-frågan.

Jag publicerar nu en summering av två av artiklarna och återkommer senare (av tidsskäl) med artiklarna av Lars-Gunnar Liljestrand, utgivare av Alliansfriheten.se och av mig.

Karin Utas Carlsson. Med lic, barnläkare. Fil.dr. pedagogik (fredsundervisning) Fredsaktivist

I DN inleder Karin Utas Carlson, läkare och fil doktor i pedagogik (fredsundervisning) sin artikel med med ”Det är en tragedi att försvarsalliansen Nato utvidgats österut med den så kallade öppna dörrens politik. Sveriges och Finlands Natomedlemskap provocerar Ryssland, skriver Karin Utas Carlsson, fil dr i pedagogik (fredsundervisning). ” Hon välkomnar inviten att presentera ett trovärdigt alternativ till Natomedlemskapet, men påtalar en viktig erfarenhet som hon delare med andra Nato-kritiker då hon skriver att Nato-vännen inte har någon aning ”aning om hur många av våra insändare som aldrig tas emot och hur man helt enkelt inte bjuder in oss i samhällsdebatten utan föredrar ja-sägare, oftast med anknytning till militären.”

Hon menar att alternativet till Natomedlemskap är att använda kunskaper i god konflikthantering och förebygga krig och menar att Ukrainakriget skulle ha kunnat förebyggas. Vidare anser hon att det är en tragedi att Nato utvidgats mot Rysslands gränser med den så kallade öppna dörrens politik, där Ryssland aldrig varit välkommet, och att Sverige och Finland nu bidrar med en säkerhetspolitik som ytterligare provocerar och hotar Ryssland. Svar: Sveriges och Finlands Natomedlemskap provocerar Ryssland.

Arkitekten Lena Jarlöv menar att Klimathotet är större än risken för ett ryskt anfall. DN inleder artikeln med ”Risken för kärnvapenkrig är större än någonsin och USA och Nato har ett stort ansvar att hjälpa Ukraina. För Sverige är klimathotet är större än risken för ett ryskt anfall.”

Som svar till Nato-vännen som efterlyser alternativ skriver hon bland annat att ”Alternativet till samverkan med militäralliansen Nato skulle vara massiva ansträngningar för att i samarbete med internationella diplomater få till stånd förhandlingar och hjälpa till att laga relationerna mellan Ryssland och Ukraina, som västvärlden varit delaktiga i att förstöra. Återuppta och förstärka fredliga samarbeten med det ryska folket inom kultur, forskning, teknik med mera, som monterats ner under de senaste decennierna när Ryssland vuxit fram som den stora fienden ” Även jag pläderar för förbättrade relationer med Ryssland, vilket jag tror minskar risken för krig.
Avslutningsvis skriver Lena Jarlöv ”Nu är risken för kärnvapenkrig större än någonsin och USA och Nato har ett stort ansvar att hjälpa Ukraina att fatta det svåra beslutet att följa påvens uppmaning och visa vit flagga. ” Ja, påvens fredsförslag har kritiserats skarpt liksom andra fredsförslag. Påven manar till fredssamtal om Ukraina innan det är ”för sent”.

Föregående artikelUkrainas spännande och kontroversiella historia
Nästa artikelUSA har 10 gånger större militärutgifter än sin andel av världens befolkning!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Finland rustar till attack och det kommer att dra ner Sverige i samma spiral. Finland har Europas extremaste högerregering där t.o.m. socialdemokraterna tänker som ytterhögern. Det gjorde de redan 1941. Finland är en miltärstat där militärerna i det fördolda kapat makten redan för tjugo år sedan. Anskaffningen av 64 st F-35 är en anskaffning av ett attackvapen, det har medgetts från högsta militära instans. Utrustade med kryssningsrobotar eller andra missiler utgör de ett dödligt hot mot Ryssland som kommer att förbereda sig för en motattack som sopar de finsk-amerikanska installationerna från kartan. Det är priset för den övergivna neutralitetspolitiken – självdestruktion.

  Dags att lyfta blicken Sverige, som medlem i Nato och med DCA-avtal kommer ni att dras med i fallet. Finland har öppnat för oinskränkt etablering av amerikanska baser med full frihet att ta med kärnvapen i bagaget. Finland är känt för både hasardartade politiska drag som Hitleralliansen och allmänt självdestruktivt beteende som Sverige besparats. Men inte nu längre.

 2. @Anders
  Du bör veta att svensk lag – upphovsrättslagen – står över DNs publiceringsregler. Därmed är det fritt fram att återpublicera sina egna texter.

  • Inte om villkoret mellan skribenten och det publicerande mediet kommit överens om annat.

   T.ex. kan inte en författare som lämnat in manus till ett bokförlag och fått sin bok tryckt och utgiven på marknaden, parallellt börja trycka ”sin egen bok” vid sidan av och sälja den i konkurrens med det egna bokförlaget. Bokförlaget har då här utgivningsrätten enligt kontraktet till manuset d.v.s. den ingivna texten. Bokförlaget har likaså rätten gentemot andra som kan tänkas ”pirattrycka” manuset till bok på annat håll.

   Det Magnus uppger här är en blandning av två olika saker.

   Redaktionen får däremot inte ändra författarens text till oigenkännlighet eller vinkla den så att den ingivande skribenten delvis uppfattas ha annorlunda åsikter och uttryck än den ursprungliga texten.

   Tidningens villkor är en del av godkännandet att texten publiceras. Senare kan en ingivande författare däremot mycket väl få använda sin text i en låt säga memoartext, men man bör då skriftligt inhämta tidskriftens godkännande.

   • Visst kan man avsäga sig upphovsrätten. Själv sålde jag hela mitt kobildsarkiv, inklusive all upphovsrätt, till LRF-Media en gång i tiden. Att avsäga sig upphovsrätten är ett avsteg från lagstiftningen. Dvs ett undantag. Men jag förutsätter att ingen är så låg självaktning att hen avsäger sig sin upphovsrätt för att få en insändare eller debattartikel publicerad i Dagens Nyheter.

  • Tack för kommentaren. Jag har samma uppfattning som du. Upphovsrätten till någons text övergår inte till en tidning som accepterar att publicera den vid ett tillfälle. Är det verkligen lagligt att på detta sätt hota med ett framtida publiceringsförbud om man inte underkastar sig godtyckligt påhittade regler? Det borde det inte vara. Är inte det en kränkning av yttrandefriheten? För det mesta är det dock inte svårt att omdisponera och omformulera en opinionstext så att samma sakinnehåll uttrycks.

 3. Ang: Finland
  ”Europas extremaste högerregering där t.o.m. socialdemokraterna tänker som ytterhögern”

  Ett förhållande Sverige delvis kan skriva under på att tillhöra i samma mönster.
  Så sker gradvis där högern krigiska anförare i vår regering driver på och
  Sverigedemokraterna följer efter med sin politiskt dolda agenda bakom fasaden
  i allt annat övrigt vad denna regering företar sig.
  Ett förhållande som egentligen tillkommit genom socialdemokraters väljare,
  vika lurades in i tron att allt är ”utlänningarnas fel”, i mening att vår samhälle inte fungerar.
  Skola , sjukvård , äldreomsorg och allt annat i övrigt.
  Och nu följer Socialdemokrater efter som parti i samma hjulspår.
  Medverkar så vi ansluter oss till en krigsorganisation Nato och därtill
  stödjer att främmande makt-USA, ockuperar vårt land.
  Vad skall till för att förhindra så vi inte sjunker allt längre ned som ett lydland till
  maktintressen där krig, fattigdom och en klimatkris gör planeten
  bebolig enbart för dom mest besuttna.
  Tala om och kritisera brist på demokrati och folkvilja i andra länder.
  Nu skulle jag naturligtvis förmedla ett bra svar på hur detta elände går att stoppa.
  Dessvärre måste jag lämna det svaret öppet.

 4. Putins agerande mot internationell lag i Helsingfors-traktaten av år 1975 där inga staters gränser får utvidgas och flyttas med våld liksom Finlands snabba omvändelse våren 2022 där dess neutralitet inte kändes trygg ledde automatiskt att Sverige tvingades in i en ny säkerhetsordning när den av Helsingforskonferensens principer av 1975 ensidigt upphävdes av kärnvapenmakten Ryska federationen. I krigsförklaringen sennatten 24 februari 2022 hotade även president Putin (ned omskrivningar) med kärnvapen mot alla som ens hjälpte Ukraina.

  1975 och 1990-1992 års europeiska säkerhetsordning hade därmed satts ur spel helt och hållet av president Putin själv.

  Pressen från Finland och risken för att Sverige skulle stå ensamt allianslöst som enda land i norra Europa tvingade tyvärr Sverige taktiskt i nöd att söka Natomedlemskap.

  Sanna Marins regering meddelade att den ryska stat vi lärt känna i över 30 år inte längre fanns kvar och Putins invasionskrig ledde indirekt och automatiskt att Sverige blev en del av det gemensamma europeiska försvaret.

  Det var realpolitiskt helt oundvikligt.

  President Putin har nu därmed helt misslyckats med sin geopolitiska utmaning i norra Europa.

 5. Amerikanska företag äger mycket av ukrainsk åkermark..
  https://weeklyblitz.net/2024/03/15/american-companies-own-much-of-ukrainian-arable-land/
  Den Nato-orkestrerade ukrainska konflikten är förmodligen den mest följdriktiga sammandrabbningen mellan globala supermakter någonsin sedan andra världskrigets slut. Lyckligtvis representerar det bara en bråkdel av civila offer i jämförelse med det politiska västvärldens krigsförbrytelser och aggression mot världen som har dödat dussintals miljoner sedan Koreakriget och framåt .
  Sådan stridighet fortsätter till denna dag, med den oroliga Biden-administrationen som bombade nästan ett halvdussin länder bara under de första veckorna i år. Denna omfattande aggression mot hela världen kommer att fortsätta tills huggtänderna och klorna hos sådana som Nato en dag blir trubbiga och dess elakartade inflytande endast finns inom dess (helst förminskade och reducerade) maktpol.

  Fram till dess kommer det politiska väst att fortsätta att vara det största hotet mot global fred, ett tillstånd som nu påverkar inte bara världen (främst på grund av den USA-ledda maktpolens neokolonialistiska politik), utan också människorna som bor i västländer. Till exempel har Tysklands självmordspolitik med förnyad fiendskap med Ryssland drivit dess ekonomi till randen.
  Dess pågående avindustrialisering saknar motstycke till allt som landet har gått igenom sedan andra världskriget slutade, medan den allmänna krisen snart spred sig över till andra primära sektorer av ekonomin, särskilt det avgörande jordbruket. Genom att lova att skicka mer pengar till den nynazistiska juntan i Kiev, gjorde Berlin ett åtagande som man helt enkelt inte kan uppfylla utan att skada sin egen ekonomi.

  Någon måste stå för kostnaderna, så vem valde den tyska politiska eliten som sitt offerlamm? Bönderna såklart! Deras surt förvärvade förmåner för att mata hela landet togs effektivt bort, eftersom ”det inte finns några pengar kvar”. På frågan om hur det kommer sig att det inte finns tillräckligt med pengar för tyska bönder, men det finns mer än tillräckligt med pengar för den djupt korrupta Kievregimen, hade regeringen i Berlin ingen hållbar (mycket mindre trovärdig) förklaring.
  Dessutom var Tysklands övergripande ekonomiska resultat mycket sämre än väntat, vilket resulterade i ett ganska sorgligt försök att dölja sina misslyckanden och till och med felaktigt presentera dem som ”inte en lågkonjunktur”. Tiotusentals tyska lastbilschaufförer, bönder och jordbruksarbetare protesterade.

  Denna fråga var dock bara toppen av isberget för bönder över hela Europa. Nämligen att deras egna regeringar avslutar förmåner och/eller inför ytterligare skatter och andra utgifter är en sak, men att tillåta billiga jordbruksprodukter från Ukraina att översvämma europeiska marknader är ett helt annat problem. EU:s klimatförändringskultister och deras radikala politik är säkerligen en annan fråga för polackerna, men detta är fortfarande mycket mer hanterbart än konkurrens från Ukraina som till stor del är beroende av dumpning för att etablera en fastare närvaro i EU:s medlemsländer, särskilt grannländer som Polen , Ungern och Rumänien. Förväntat har detta också en spridningseffekt på andra viktiga sektorer av ekonomin, särskilt transporter av varor.

  Det är just därför som polska bönder som protesterar mot en sådan politik också stöds av polska lastbilschaufförer som nu konkurrerar med ukrainska lastbilsföretag som transporterar en uppsjö av billiga varor från Ukraina. Polska lastbilschaufförer riskerar att gå i konkurs eftersom deras ukrainska motsvarigheter arbetar för lägre löner och tar mindre betalt, vilket leder till vad polacker ser som ”orättvis konkurrens”. Även om detta verkligen är en hållbar strategi på kapitalistiska marknader, kan det verkligen vara farligt för värdländerna på lång sikt. Det är därför EU-medlemmar som Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien inför en protektionistisk politik för att förhindra långsiktig skada på deras primära sektorer av ekonomin.

  Som tidigare nämnts är jordbruk och transporter särskilt drabbade, vilket förklarar varför bönder och lastbilschaufförer är mest benägna att protestera om protektionistisk politik inte införs och/eller genomförs adekvat för att skydda deras intressen. Det är här det blir helt uppenbart att den pompöst tillkännagivna ”bröderalliansen” mellan Warszawa och Kievregimen inte var något annat än ett ”bekvämlighetsäktenskap” (även om det faktiskt liknar en ”affär” mycket mer). De byråkratiska eliterna i Bryssel är också djupt involverade i att översvämma EU:s marknader med billiga ukrainska råvaror, särskilt spannmål, eftersom de har låtit dem ta sig in i Europa utan att behöva följa strikta regler som inhemska bönder tvingas följa.

  Tillsammans med EU:s självmordsstrategier för energi, orsakar allt detta en flyktig blandning av frågor som gör det omöjligt för bönder i hela Europa att fortsätta att fortsätta. Dessutom kommer den nedåtgående spiralen i inhemsk jordbruksproduktion oundvikligen att påverka djurhållningen, eftersom djuruppfödare så småningom kommer att tvingas förlita sig mer på importerad mat snarare än sin egen för att mata sina djur. Detta kan få katastrofala konsekvenser på lång sikt, eftersom det snart kan öppna dörren för ytterligare import av billigare ukrainska boskap, vilket gör det mycket svårt för lokala bönder att hålla sig flytande. Det bör noteras att den här frågan hade funnits i flera år före den särskilda militära operationen (SMO), men den höll sig under radarn eftersom den inte var så extrem.

  Till viss del höll de konservativa som tidigare satt vid makten i Polen sitt löfte att skydda böndernas intressen, även om det inte räckte. Den nya regeringen ledd av Brysselbyråkraten Donald Tusk gjorde dock ett effektivt slut på denna protektionistiska politik, vilket gjorde polackerna ännu mer arga. Regeringen tvingades ge löften om att den skulle vidta åtgärder och skärpa gränskontrollen mot ukrainska företag, men dessa löften hölls aldrig. Tidigare premiärminister Mateusz Morawiecki stödde offentligt bönder och lastbilschaufförer och krävde till och med att ett embargo skulle införas mot ukrainska jordbruksprodukter. Detta visar hur ”vänlig” den tidigare polska administrationen var mot den nynazistiska juntan.

  Skrattande nog anklagades vissa bönder i Europa till och med för att vara ”pro-ryska” för att de protesterade mot ukrainsk spannmålsimport. Detta visar det politiska västs ”Ryssland, Ryssland, Ryssland!” besatthet överskrider McCarthyismens storhetstid på 1950-talet, eftersom den politiska eliten visar en vilja att bekämpa alla slags (rättmätiga) offentliga ilska och oliktänkande genom att dra den ”onda handen på Kreml”-kortet. Men vem vet, kanske polackerna plötsligt bestämde sig för att de älskar Ryssland mer än något annat i världen, vilket är anledningen till att de blockerar ukrainskt vete. Löjliga skämt åsido, det är omöjligt att inte se en annan vinkel i den här röran. Den faktiska handen från Uncle Sam och olika transnationella företag ligger förvisso bakom den pågående upplösningen av EU:s jordbruk.

  Många har glömt att amerikanska företag äger mycket av ukrainsk åkermark. Företag som ”Cargill”, ”DuPont” och ”Monsanto” är bland de mest framstående. Sådana som ”Vanguard”, ”Blackrock” och ”Blackstone” är de största aktieägarna i de tidigare nämnda jordbruksjättarna och äger biljoner i tillgångar. Tillsammans äger dessa massiva transnationella företag över 17 miljoner hektar (eller cirka 30 %) av all åkermark i Ukraina, vilket gör det omöjligt att dölja sin roll i den pågående krisen. Inblandningen av Washington DC:s högsta ledning är också obestridlig, eftersom USA:s president Joe Biden redan 2022 föreslog export av 20 miljoner ton ukrainskt spannmål för att ”stabilisera matpriserna” orsakade av den mytomspunna ”Putins inflation”.

  Tja, det verkar som att denna ”stabilisering” äntligen når Europa, där Kievregimen fungerar som både en syndabock för amerikanska företagsintressen och en språngbräda för att eliminera EU:s konkurrens inom jordbruk och transport. Hur som helst kommer Europa att fortsätta att lida för sina herrars finansiella och ekonomiska intressen över Atlanten, precis som Ukraina lider genom att användas som ett geopolitiskt och militärt verktyg mot Ryssland och den multipolära världen.
  TAGGAR Nato Andra världskriget

 6. Vi har idag upprustningar som saknar motstycke under 2000talet. Längre än så egentligen. Men tycker de så klantigt, idiotiskt med denna kapplöpning vad gäller upprustningen över hela Europa dvs Nato. Finland och Sverige gick med Nato, men orsaken, anledningen och tidspressen var också HELT klantigt och idiotiskt. Det var HELT onödigt och så KORKAT. Oavsett hur man tittar på det. Massiva summor går nu till upprustning årligen och man tänker även lägga mer än 2procent av BNP. Varför det? Har man befolkningen med sej att kasta bort ALLA dessa miljarderna årligen??Man gör som man vill. Det såg vi med DCA avtalet också. Dessa ALLA miljarder behövs överallt i välfärden. Varför kastar man bort dessa massiva summorna ÅRLIGEN framöver när dessa pengar behövs åt annat OCH detta akut. Jag tycker HELA skitet är idiotiskt, klantigt och häpnadsväckande KORKAT. Medierna piskar upp befolkningen DAGLIGEN till krigshunger senaste åren. Hade Nato antingen avvecklats på 90 talet när Warszawapakten gjorde det hade vi EJ haft detta katastrofala problemet. Annars borde Usa Nato hållt sina jävla upprepade löften om att ingen utvidgning österut fick ske. Läget är så enkelt. Men medierna vill se de på annat sätt och applåderar det som skett senaste åren nu, då dessa ständigt piskat upp stämningen utan motstycke dessa åren. Stollenberg borde fan häktas för uppvigling och massdöd. Vilka livsfarliga korkskallar dessa Usa Nato är, som ses och bokstavligt talat spelar Rambo med europeiska kartan. Men det är HELT verkligt det som pågår. De känns ibland verkligen som att Nato vill ha krig mot Ryssland med kärnvapen. Detta även om mänskligheten får betala så otroligt högt pris, som får 2a världskriget att se ut som en liten händelse. Denna upprustning kommer pågå minst 10år framåt. Är svenska befolkningen med på att betala ALLA dessa miljarderna årligen dessa 10åren framför undrar jag. För med är det HELT KORKAT och idiotiskt. Norra Europa, och hela Östersjön men även Arktis är på väg att HELT militäriseras som ALDRIG förr. Vilka klantiga idioter som styr. Ses och spela Rambo med europeiska kartan, och kasta bort ALLA dessa miljarderna, samtidigt som man militäriserar HELA Norra Europa från söder, genom hela Östersjön och norrut mot Arktis. Det är så dåliga tider vi lever i framöver

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here