USA har 10 gånger större militärutgifter än sin andel av världens befolkning!

0
433

Redaktörens bakgrundsinformation: SIPRI rapporterar att de globala militärutgifterna ökade för åttonde året i rad 2022 och uppgick till uppskattningsvis 2240 miljarder dollar, den högsta nivå som SIPRI någonsin registrerat. Trots utgiftsökningen på 3,7 procent jämfört med året innan låg världens militärutgifter som andel av världens bruttonationalprodukt (BNP) – den militära bördan – kvar på 2,2 procent eftersom den globala ekonomin också växte under 2022. Regeringar runt om i världen spenderade i genomsnitt 6,2 procent av sina budgetar på militären.

Kriget i Ukraina hade en stor effekt på både de globala och regionala militärutgifterna under 2022. Militärutgifterna i Europa ökade med 13 procent.  Rysslands militärutgifter ökade också, med 9,2 procent, trots ekonomiska sanktioner från västländerna. SIPRIs Årsbok 2023.

USA, med mindre än 5 % av världens befolkning svarar för ungefär 40 % av världens militärutgifter, vilket innebär en ökad andel.

Nu över till en artikel av David DeCamp.

David DeCamp

https://news.antiwar.com/2024/03/12/biden-requests-895-billion-for-military-spending-for-2025/

Biden begär 895 miljarder dollar för militära utgifter för 2025. Med hänsyn till andra kostnader kommer den verkliga kostnaden för militära utgifter 2025 lätt att överstiga 1,5 biljoner dollar.

Av detta belopp kommer cirka 850 miljarder dollar att gå till Pentagon, och de återstående medlen kommer att gå till andra amerikanska federala myndigheter för militära program, inklusive energidepartementets kärnvapenprogram.

Även om det är en enorm summa skulle begäran sannolikt ha varit större om det inte vore för överenskommelsen om skuldtaket mellan republikanerna i representanthuset och Vita huset förra året, som begränsade militärutgifterna för 2024 och 2025. De 895 miljarder dollar är en ökning med 1% från 2024 National Defense Authorization Act, som fortfarande inte har tilldelats av kongressen.

Skuldtaksöverenskommelsen innehöll inget tak för ”nödtillägg” för militära utgifter, vilket är hur USA har finansierat proxykriget i Ukraina. President Biden uppmanar också representanthuset att anta en tilläggslag om militärt bistånd på 95 miljarder dollar som inkluderar finansiering för Ukraina, Israels slakt av palestinier i Gaza och Taiwan.

Om man räknar in andra kostnader, inklusive budgeten för veteranfrågor och räntor på nationella säkerhetsrelaterade skulder, kommer den verkliga kostnaden för militära utgifter för 2025 lätt att överstiga 1,5 biljoner dollar.

En stor del av Pentagons enorma utgifter motiveras med att hotet från Kina, som den amerikanska militären har utsett till sitt största hot, är för stort. ”Vi måste fortsätta att anpassa oss, utvecklas och förnya oss i snabb takt och i stor skala inom alla områden, och prioritera Kina som den största utmaningen och Ryssland som ett akut hot. Vår strategidrivna budget gör just detta”, sade Adm. Christopher Grady, vice ordförande för Joint Chiefs of Staff.

Pentagons budget inkluderar 500 miljoner dollar i militärt stöd till Taiwan i form av Presidential Drawdown Authority, som tillåter USA att skicka vapen direkt från USA:s militära lager. USA gav sitt första PDA-paket till Taiwan förra året, vilket markerade en betydande upptrappning av USA:s stöd till ön.

President Bidens budgetförslag för 2025 inkluderar också 100 miljoner dollar till Taiwan via utrikesdepartementet i form av Foreign Military Financing, som ger pengar till utländska regeringar för att köpa amerikanska vapen. USA tillkännagav också sitt första FMF-paket för Taiwan 2023.

Utrikesdepartementet beskrev den nya begäran om 100 miljoner dollar som en ”historisk investering i Taiwans säkerhet”. Kina reagerade skarpt på det nya stödet till Taiwan, eftersom man starkt motsätter sig allt amerikanskt militärt stöd till ön.

USA har sålt vapen till Taiwan sedan Washington bröt de diplomatiska förbindelserna med Taipei 1979, men har aldrig finansierat inköpen eller tillhandahållit vapen kostnadsfritt fram till 2023.

”Jag vill betona att Kina är starkt emot USA:s militära band med Taiwan och dess försök att beväpna Taiwan. Vi uppmanar USA att följa principen om ett Kina och sluta lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Kina kommer att vidta åtgärder för att bestämt upprätthålla sin suveränitet och territoriella integritet”, sade Wang Wenbin, talesman för det kinesiska utrikesdepartementet.

 

 

Föregående artikelDN Insändare: Artikel av mig och tre andra Nato-kritiker publicerade
Nästa artikelDiskussion mellan känd svensk ”Ukraina-journalist” i MSM, och mig
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here