Påven manar till fredssamtal om Ukraina innan det är ”för sent”.

5
743

 

Bild: från möte 2019. Wimimedia Commons.

Påve Franciskus får skarp kritik i Ukraina för sitt uttalande att parterna som strider i Ukraina bör ”ha modet” att hissa vit flagg och förhandla om fred.

”Vår flagga är gul och blå. Det är den enda flaggan som vi lever, dör och segrar med. Vi kommer aldrig att hissa några andra flaggor”, skriver Ukrainas utrikesminister på X.

Påvens uttalande väcker vrede i Ukraina.

Ryssland å andra sidan är positivt till fredsförhandlingar.

Påven Franciskus kommentarer om att inleda fredssamtal för att avsluta konflikten i Ukraina är ett eko av de upprepade uppmaningar som Moskva har gjort, sade Kremls talesman Dmitry Peskov på måndagen.

Peskovs kommentar kommer efter att den katolska kyrkans överhuvud i en intervju med schweiziska RSI under helgen sagt att det skulle vara en uppvisning av mod från Kiev om man hissade en ”vit flagga” och inledde fredsförhandlingar med Ryssland.

”Den idé som [påven] talade om är ganska förståelig”, sade Peskov. ”Ni vet att [Rysslands president Vladimir Putin] upprepade gånger har talat om vår beredskap och öppenhet för att lösa våra problem genom förhandlingar och detta är det föredragna sättet.” https://www.rt.com/russia/594070-peskov-pope-francis-peace/

________________________________________________________

Andrew Korybko har diskuterat frågan. Läget är mycket allvarligt.  https://korybko.substack.com/p/pope-francis-peace-push-comes-at

Påven Franciskus fredsinitiativ kommer vid en avgörande tidpunkt i proxykriget mellan Nato och Ryssland.

Att fredssamtalen återupptas är osannolikt, men en betrodd och neutral tredje parts medling skulle fortfarande kunna avvärja det värsta scenariot med ett tredje världskrig genom felberäkningar om varje aktörs eventuellt falska uppfattningar om de andras planer korrigeras innan det är för sent.

Påven Franciskus uppmanade Zelensky att återuppta fredssamtalen med Ryssland i en del av en tidigare inspelad intervju vars utdrag publicerades just under helgen. Han sade att ”jag tror att den starkaste är den som ser situationen, som tänker på folket och har modet att bära den vita flaggan, och den som förhandlar. När du ser att du är besegrad, att saker inte går bra, måste du ha modet att förhandla.”

Han tillade att ”förhandling handlar aldrig om att ge upp, utan om modet att inte leda landet till självmord” och avslutade med att ”Ni kanske skäms, men hur många dödsfall kommer det att bli i slutändan? Förhandla i tid, leta efter länder som kan medla.” Hans ord kom kort efter att den ukrainska underrättelsekommittén varnat för det värsta tänkbara scenariot ur deras perspektiv, där Ryssland uppnår ett militärt genombrott över kontaktlinjen (LOC) som sammanfaller med deras lands politiska kollaps.

Upptrappning ligger också i luften efter att Frankrikes president Macron avslöjade att NATO diskuterar om man ska ingripa konventionellt i Ukraina, vilket han senare sa att han skulle kunna godkänna i händelse av att Ryssland avancerar mot Kiev eller Odessa. De baltiska staterna och Polen antydde intresse för att placera ut sina trupper där tillsammans med Frankrikes för ”icke-stridande” uppdrag som minröjning och utbildning, men som verkligen skulle göra det möjligt för dem att enkelt ta sig österut för att blockera Ryssland i händelse av att det uppnår ett genombrott.

Två andra narrativa utvecklingar sammanföll med de tidigare nämnda politiska och militära. Wall Street Journal (WSJ) delade plötsligt villkoren i det rysk-ukrainska fredsfördraget från våren 2022 och sedan citerade CNN anonyma amerikanska källor för att exklusivt rapportera att USA på allvar trodde att Ryssland skulle kunna använda taktiska kärnvapen i slutet av 2022 efter en rad bakslag som pressade LOC österut. Alla dessa händelser på senare tid ger ett tydligt intryck av det nuvarande läget.

Å ena sidan är det tydligt att situationen längs LOC förmodligen kommer att försämras under de kommande månaderna, att döma av den ukrainska underrättelsekommitténs prognos om det värsta tänkbara scenariot och Macons öppna tal om under vilka förhållanden Frankrike kan komma att ingripa konventionellt. USA förväntar sig sannolikt att det senare också skulle kunna öka risken för tredje världskriget genom felbedömningar på grund av den jämförelsevis låga tröskel som dess tjänstemän enligt uppgift anser att Ryssland har för att använda taktiska kärnvapen.

Å andra sidan skulle detta eventuellt apokalyptiska händelseförlopp kunna förhindras om Zelensky hörsammar påven Franciskus kloka ord om att återuppta fredssamtalen även på bekostnad av att de facto avstå territorium för att sluta begå nationellt självmord.

WSJ:s tidigare nämnda rapport visade indirekt hur pragmatiskt flexibel president Putin faktiskt är, till skillnad från det sätt på vilket västvärlden framställer honom som någon slags orubblig ideolog.

Sammantaget är det tydliga intrycket att fönstret för att återuppta fredssamtalen snabbt håller på att stängas eftersom det blir mer sannolikt att Ryssland kan nå ett genombrott någonstans längs LOC, vilket i sin tur skulle kunna leda till Frankrikes hotade ingripande. Det är vid denna tidpunkt som en neutral och pålitlig tredje part som påven Franciskus eller Indien skulle kunna ingripa diplomatiskt bakom kulisserna för att undersöka alla sidors intresse av att återuppta samtalen eller åtminstone lära sig hur långt var och en är villig att gå i vissa scenarier.

Om varken Ryssland, västvärlden eller Ukraina vet hur de andra två skulle reagera i det tidigare nämnda värsta tänkbara scenariot ur Kievs perspektiv, blir det mer sannolikt att åtminstone en av dem kommer att göra en felbedömning, eventuellt på ett katastrofalt sätt.

Det ligger därför i allas intresse att en neutral tredje part som de alla litar på lär sig grunderna om deras positioner och förmedlar dem till de andra i syfte att förhindra att det odeklarerade och hittills begränsade NATO-Ryska heta kriget i Ukraina förvärras.

Det betyder inte att Zelensky kommer att lyssna på påven Franciskus genom att vifta med den vita flaggan och stoppa sitt lands självmord, vilket är det bästa scenariot för alla ansvariga intressenter, utan bara att det värsta scenariot med större säkerhet skulle kunna undvikas om alla hade större klarhet om varandras motiv. Ryssland kanske inte ens är intresserat av att avancera mot Kiev (igen) och/eller Odessa, men den eventuellt felaktiga uppfattningen att man planerar att göra det skulle kunna få Frankrike att ingripa och därmed förvärra spänningarna i onödan.

På samma sätt kan Zelensky vägra att återuppta samtalen även om frontlinjen kollapsar så länge han antar att en ”koalition av villiga” kommer att ingripa för att blockera Rysslands framryckning, men detta kan också vara ett misstag eftersom ingen sådan koalition kanske kommer att uppstå eller åtminstone inte under de förhållanden som han förväntar sig. I så fall kanske Kiev och/eller Odessa inte hotas av Ryssland, men han kan ändå riskera att förlora mer territorium till Ryssland bortom de administrativa gränserna för de fyra regioner som röstade för att ansluta sig till Ryssland (som runt Charkov).

Om Ryssland misstänker att Ukraina och västvärlden håller på att hitta på en förevändning för att rättfärdiga den senares konventionella ingripande i konflikten, t.ex. Macrons förslag att officiellt placera ut trupper där för ”icke-stridande” ändamål, så kan de komma att trappa upp sin specialoperation till ett fullskaligt krig för att föregripa detta. Hittills har de varit relativt återhållsamma och känsliga för civila förluster, men båda dessa egenskaper kan snabbt bli ett minne blott om de känner att det är ”nu eller aldrig” som gäller för att bryta igenom LOC.

Det är av dessa skäl som en neutral och pålitlig tredje part diplomatiskt bör ingripa bakom kulisserna för att få insikt om deras beräkningar och sedan vidarebefordra dem till de andra med deras tillstånd för att på ett mer ansvarsfullt sätt hantera ”krigsdimman” vid denna avgörande tidpunkt i konflikten. Det är osannolikt att fredssamtalen återupptas, men detta skulle ändå kunna avvärja det värsta scenariot med tredje världskriget genom felberäkningar om varje aktörs eventuellt falska uppfattningar om de andras planer korrigeras innan det är för sent.

Föregående artikelDetta är vad vår härskande klass har beslutat att ska vara normalt
Nästa artikelVad är kommunism? Något annat och mycket bättre än du tror? Du är kanske kommunist själv!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Genocide Joe har nog förstått att han inte kommer att bli omvald, så då återstår bara för honom att starta ett världskrig för att slopa valet och fortsätta som president till the bitter end. Man får hoppas oligarkerna inte tillåter honom starta WW3 med risk för kärnvapenkrig och allmän utplåning.

  2. Tycker påven fick oförtjänt med SKIT ärligt talat. Han även citerades HELT åt skogen fel och det var dåliga attacker mot hans uttalande. Nej jag är EJ katolik kan jag lova. Men tycker de var oförtjänt, hur man från högsta toppen från Ukraina regimens företrädare gick till attack med fel citat dessutom. Man vred på detta åt skogen fel, både Zelenski och hans klantskalle till utrikesminister. Jag såg hörde påvens tal och meningar. Tror att jag även skrev det här för bara någon dag sedan. Usa Nato terroristerna med Biden Lill-Brittanen och Frankrike i förarsätet vill EJ ha något med Fred att göra. Sverige med Polen och baltiska 3dvärgarna är på samma noter även dom. Tycker påven sa sin sak på bra sätt ärligt talat

  3. […] Som svar till Nato-vännen som efterlyser alternativ skriver hon att ”Alternativet till samverkan med militäralliansen Nato skulle vara massiva ansträngningar för att i samarbete med internationella diplomater få till stånd förhandlingar och hjälpa till att laga relationerna mellan Ryssland och Ukraina, som västvärlden varit delaktiga i att förstöra. Återuppta och förstärka fredliga samarbeten med det ryska folket inom kultur, forskning, teknik med mera, som monterats ner under de senaste decennierna när Ryssland vuxit fram som den stora fienden ” Även jag pläderar för förbättrade relationer med Ryssland, vilket jag tror minskar risken för krig. Avslutningsvis skriver Lena Jarlöv ”Nu är risken för kärnvapenkrig större än någonsin och USA och Nato har ett stort ansvar att hjälpa Ukraina att fatta det svåra beslutet att följa påvens uppmaning och visa vit flagga. ” Ja, påvens fredsförslag har kritiserats skarpt liksom andra fredsförslag. Påven manar till fredssamtal om Ukraina innan det är ”för sent”. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here