Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar

7
3482
Tuberkulos. Bild Wikipedia.

Denna artikel har publicerats av The Guardian, och översatts av redaktören.

Det är troligt att hundratusentals extra dödsfall skett i andra sjukdomar på grund av minskade resurser för diagnostik och behandling. ”Mellan den 1 mars och den 1 augusti registrerade USA:s Disease Control and Prevention (CDC 225 530 fler dödsfall än tidigare års genomsnitt, vilket brukar kallas för ”excess deaths.”. Men under den perioden uppgick dödsfall som tillskrivs Covid-19 150 500. Av de 75 000 dödsfall som inte tillskrivs coronavirus var de två främsta orsakerna hjärtsjukdoma och Alzheimers och demens.” här.

I en artikel i ansedda Lancet beräknar man att antalet dödsfall i malaria i Afrika kan komma att fördubblas till knappt 400 000 dödsfall år 2020.

För övrigt, mitt första jobb som läkare var på lungkliniken i Boden vid 23 års ålder. Där träffade jag förstås flera patienter med tuberkulos.

Jag har inte sett någon beräkning av ökning av dödsfall i andra sjukdomar.

Tillägg: Jag noterar nu på morgongen just efter publiceringen av denna artikel att den mycket kompetente professorn Johnny Ludvigsson publicerat artikeln Professorns kritik: Blåst upp räknandet av antalet dödsfall.

Han skriver bland annat ””Vilseledande
Trots att Sverige haft en betydligt mildare strategi jämfört med fler europeiska länder som gjort större nedstängningar, poängterar Johnny Ludvigsson att västvärldens beslut inte bara drabbar sina egna invånare utan också övriga världen.

– En total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet, vilket kan komma att döda många fler än själva viruset. Unicef räknar med att runt 80–90 miljoner barn i världen kommer hamna i fattigdom, och att miljontals barn kommer att dö före fem års ålder. Även uteblivna vaccinationer drabbar miljontals barn.

– Runt 1,5 miljoner människor dör av tuberkulos varje år men det är ingen som stänger ner världen för det. Och att jämföra döda med Norge och Finland som vi håller på med och få skuldkänslor är bara vilseledande och gör inte att vi tänker mer brett.”

 


Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år

Forskare har varnat för att flera hundra tusen extra dödsfall från tuberkulos (TBC) sannolikt kommer att inträffa i år till följd av Covid-19s effekt på tillgången till hälsovård. I många länder – inklusive Sydafrika, Indien och Indonesien – har läkare och hälsoarbetare flyttats från att spåra TB-fall till att spåra människor som är smittade med Covid-19. Utrustning och budgetar har också omfördelats, visar en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO).

Som ett resultat har miljoner TBC-diagnoser missats, och enligt WHO kommer detta sannolikt att resultera i över 200 000 till 400 000 dödsfall av sjukdomen bara i år, med ytterligare en miljon nya fall årligen därefter under de kommande fem år.”Detta är bara ett exempel på de mycket svåra valen som måste vidtas för att hålla tillbaka Covid-19”, säger Thomas Kenyon, chef för Project Hope, den humanitära icke-statliga organisationen.”Det var uppenbarligen avgörande att vi tar itu med pandemin, men vi kan inte glömma att vi har andra livsfarliga sjukdomar. Vi måste vara innovativa när det gäller att ta itu med dem”.

TBC är världens ledande dödsorsak till följd av smittsam sjukdom, följt av HIV och malaria. Det är smittsamt och orsakas av en bakterie som kallas Mycobacterium tuberculosis, som ofta attackerar lungorna men kan påverka någon del av kroppen, från blodomloppet till hjärnan. Mänskligheten har levt med hotet av tuberkulos i årtusenden.

De forntida egyptierna visste om dess faror och man tror att Nefertiti och hennes farao make Akhenaten båda dog av tuberkulos omkring 1330 f.Kr.I modern tid har tuberkulos blivit en global plåga och man tror att cirka 10 miljoner människor smittas med sjukdomen varje år, medan cirka 1,5 miljoner människor dör av den. WHO säger att planeten nu befinner sig i en global tuberkulosepidemi, som man har lovat att besegra 2030.

Tuberkulos kan behandlas med sex månaders läkemedelsbehandling – förutsatt att en diagnos ställs i tid. Stora ansträngningar för att begränsa sjukdomen inleddes 2015. Inledningsvis lyckades man begränsa TBC och antalet dödsfall började minska.

Denna nedgång har avtagit nyligen. Ett problem har varit spridningen av antibiotikaresistenta stammar av tuberkulos, särskilt i länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Med ankomsten av Covid-19 fick det globala arbetet mot TBC ytterligare ett bakslag. Enligt WHO har problem uppstått inte bara för att nyckelpersonal har omfördelats från TBC-spårning till Covid-19-behandling utan också för att kritiskt viktig utrustning och material har omplacerats.

Dessutom har vissa länder minskat slutenvården och öppenvården för TBC-drabbade. Ett särskilt problem har uppstått i samband med ett test som heter GeneXpert, vilket är effektivt för att identifiera molekylär signatur av Mycobacterium tuberculosis hos personer med TBC. Testet är också mycket bra för att identifiera individer som har Covid-19.

”Många länder har bytt till att använda GeneXpert-maskiner för Covid-19-testning istället för diagnostisk testning av TBC” enligt WHO. I Indien, Indonesien, Filippinerna och Sydafrika – som står för 44% av alla TBC-fall – ledde detta till stora minskningar i antalet personer som diagnostiserats med sjukdomen mellan januari och juni i år.  Enligt WHO kommer Covid-19 sannolikt att påverka världens TBC-epidemi på två andra viktiga sätt:

Minskning av BNP per capita och undernäring. ”Modellering visar att antalet personer som utvecklar tuberkulos kan öka med mer än en miljon per år under perioden 2020–2025. Effekten på försörjningen till följd av förlorade inkomster eller arbetslöshet kan också öka andelen människor med tuberkulos och deras hushåll som kan få katastrofala kostnader. ” Denna bedömning stöds av Kenyon. ”Vi måste inse att vi kommer att få många dödsfall orsakade direkt av Covid, men vi måste också inse att vi kommer att få många dödsfall orsakade indirekt av sjukdomen”.


PS. Varför tiger man om det ryska vaccinet Sputnik-V som vaccinerat tusentals människor i Ryssland och i andra länder? Effekten anges till över 90 %. Kostnaden blir min dre än 100 kr på den internationella marknaden. Indien har beställt 100 miljoner doser. DS.
Om Sputnik-V. Här en annan artikel.

 

Föregående artikelLukashenko avgår som president sedan en ny konstitution antagits!
Nästa artikelSverige, Nato och EU vill inte kritisera resolution mot nazismen i FN!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. https://www.globalresearch.ca/plea-mps-mike-yeadon-dont-vote-lockdown/5729192

  Länkat ett intressant inlägg, som förutom att det går emot den brittiska och övriga regeringars linje kommer från en expert som jobbat för ett läkemedelsföretag. Dessa brukar ju i regel inte vara kända som kritiker eller skeptiker.
  Mike Yeadon påpekar många saker som även tyska experter tidigare gjort. Wolfgang Wodarg undrade redan i våras varifrån allt prat om den andra vågen kommer. Forskningen känner inte till ett sådant fenomen som den andra vågen. Yeadon hävdar att all influensa har en enda våg som ebbar ut av sig själv. Eftersom den aktuella coronan var extra smittosam betyder det att den tog sig igenom samhället snabbare än snittvågen som tar sådär fyra månader i anspråk.
  Den fortsatta paniken bygger nu på PCR-testet som både Yeadon och tyska experter dömt ut som helt oandvändbart för diagnosticering. PCR-testet är inte ens avsett för detta ändamål enligt dess skapare. Det kan ge positivt utslag även utan fragment av viruset men de falska positiva svaren kommer oftast från fragment som är så obetydliga att de säger ingenting om personens hälsotillstånd eller dennes förmåga att överföra smitta.
  I Portugal har en högre rättsinstans redan dömt ut PCR-testet som otillförlitligt. En domstolsutsaga i ett EU-land borde kunna åberopas i övriga EU-länder men så tycks inte vara fallet. I Tyskland har advokater och läkare lämnat in ett klagomål där de försöker punktera PCR-testet som är den aktuella boven i dramat, för att få ett slut på undantagstillståndet.
  Samtidigt erfar vi att den tyske hälsoministern inhandlat en fyramiljonersvilla i Berlin. Hans expertis inom vården är mycket begränsad, hans bakgrund är bankmannens. En ledande rådgivare till Merkels kabinett sägs ha personliga ekonomiska intressen i PCR-testet.

 2. Apropå diskussioner så är jag mer intresserad av handling och det är bråttom nu. I morgon måndag den 30/11 inlämnas 5000 sidor med dokumentation till Socialdepartementet av den svenska avdelningen av World Freedom Alliance. Dokumentationen visar att Coronahysterin är en del av plandemin och Att det begås ”Brott mot Mänskligheten” . Dokumentationen blir därmed också offentlig handling. Här i ett dagsfärskt tal talar World Freedom Alliance ordförande prof Dolores Cahill, Irland på hemmaplan. https://www.facebook.com/ifpdolorescahill/videos/400539121098747
  Den 31 oktober talade hon i Kungsträdgården. Många kloka ord.

 3. Covid:  FMI/IMF & Worldbank/IBRD Världsbanken bakom den förödande hanteringen av plandemin?

  https://eng.belta.by/president/view/belarus-president-unwilling-to-accept-additional-terms-to-get-foreign-loans-131164-2020
  Belarus president unwilling to accept additional *terms to get foreign loans19 June 2020, 14:09
  *{samma villkor som Italienpåbjödes}

  https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-approves-90m-loan-agreement-with-ibrd-to-respond-to-covid-19-131983-2020
  24 July 2020, 09:06
  Lukashenko approves €90m loan agreement with IBRD to respond to COVID-19

  https://bakomkulisserna.biz/2020/11/27/president-alexandr-lukashenko-erbjod-nastan-1-miljard-dollar-i-mutor-fran-imf-och-varldsbanken
  President Alexandr Lukashenko erbjöds nästan 1 miljard dollar i mutor från IMF och Världsbanken
  By bakomnyheterna on 27 november, 2020 2020-09-30 Sven-Inge Johansen
  http://www.nyhetsspeilet.no/2020/09/president-alexandr-lukashenko-tilbudt-nesten-1-mrd-us-i-bestikkelse-fra-imf-og-verdensbanken President Alexandr Lukashenko tilbudt nesten 1 mrd US$ i bestikkelse fra IMF og Verdensbanken 
  Tekst oversatt fra Armstrong Economics, her: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/belarusian-president-claims-imf-world-bank-offered-him-a-bribe-to-impose-covid-restrictions
  Posted Sep 7, 2020 by Martin Armstrong
  , Fort-Russ, her: https://fort-russ.com/2020/09/belarusian-president-lukashenko-says-imf-offered-a-billion-usd-bribe-to-impose-covid-19-lockdown
  Belarusian President Lukashenko Says IMF Offered A Billion USD Bribe to Impose Covid-19 Lockdown By Joaquin Flores Last updated Sep 10, 2020

  Vitrysslands president Lukashenko säger att IMF erbjöd en bestickning på cirka 1 miljard dollar för att införa en Covid-19-nedstängning.
  Vitrysslands president Alexander Lukashenko sa i förra månaden via den vitryska telegrafbyrån BelTA att Världsbanken och IMF hade erbjudit honom mutor på 940 miljoner dollar i form av ”Covid Relief Aid”. I utbyte mot 940 miljoner dollar krävde Världsbanken och IMF att Vitrysslands president införde följande:
  Introducerar extrem ”lockdown” av sitt eget folk
  Tvingar människor till att bära ansiktsmasker
  Lägger mycket stränga utegångsförbud
  Tvingar människor till en polisstat
  Kraschar ekonomin
  Vitrysslands president Alexander Lukashenko vägrade att acceptera erbjudandet och uppgav att han inte kunde acceptera ett sådant erbjudande och *{inte} ville utsätta sitt folk för IMF:s och Världsbankens önskemål *{krav/villkor}. 
  …/…

  *: GCs anmärkning. Varken Armstrong eller de som citerar honom anger något datum för BelTa:s depesch. Det betyder att Lukashenko nobbade IMFs villkor senast i augusti.

 4. Den 27 oktober (pappersversionen) publicerade dagstidningen La Croix ett samtal med en narkosläkare verksam vid ett sjukhus i Bourgogne-Franche-Comté.
  Dr. Idris Amrouche är mycket bekymrad över följderna av de otaliga inställda operationerna, som inte går att komma ikapp med. Det för med sig, bland annat, att kemiterapi förlängs i onödan.

  Axel Kahn, Cancerföreningens ordförande är upprörd över 30 000 uteblivna diagnoser. Mer om detta på la-croix.com

 5. Jag litar inte på snabbtillverkade vacciner, oavsett vilken nation eller företag som har tillverkat dem, eller prislappen. Innehållet i vacciner bör också ifrågasättas när läkemedelsföretagen som producerar dem inte vill ta ansvar för deras biverkningar.

  En annan sak som fattas i diskussionen är:

  – Räcker inte förebyggande åtgärder, ex. hälsa och kost, samt en beredskap som gör effektiva behandlingar tillgängliga?

  – Om överdödligheten (utan att medvetet mörda de drabbade) motsvarar en vanlig influensa, är det då en ”pandemi” och vem äger/kontrollerar WHO som har utropat detta?

 6. В последнее время не могу найти нормальную информацию чтоб получить независимое мнение по той или иной информации, в основном большая часть контролируема государством.
  Я вижу, что сейчас на небольших СМИ информация более достоверная.
  Нашел и хочу поделиться: https://beljizn.by/povyshenie-pensii-po-potere-kormilca-v-belarusi/
  А где ищите ВЫ?

  • Artikelns inledning ”ÖKNING AV EFTERLEVANDEPENSION I VITRYSSLAND 2021
   Enligt lagstiftningen från Republiken Vitryssland 1992 om pensionsskydd är alla skäl för att få underhåll i händelse av förlust av en vuxen försörjare familjemedlemmar som är funktionshindrade och var på hans stödberoende. Därför har en av de efterlevande makarna rätt att få en sådan pension, oavsett om han var på den avlidnes ersättning eller inte behövde hjälp. En efterlevandepension i Vitryssland år 2021 tilldelas varje funktionshindrad släkting i familjen högst 40,0% av den avlidnes genomsnittliga månadslön, men inte mindre än 100,0% av minimipensionen efter ålder. Detta framgår av artikel 38 i nämnda lag.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here