Folkets fredspris delas ut idag! Till vem?

3
1265
Peace Symbol by Robert Engman installed 1967 University of Pennsylvania in front of Van Pelt Library Stainless steel 156 x 104 x 3 in In Smithsonian SIRIS database. Wikipedia Commons.

FOLKETS FREDSPRIS 2018

i enlighet med Nobels testamente

Seminarium, Nobelfest och prisutdelning

lördagen den 1 december 2018

i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust)

PROGRAM

10.00 Samling och fika

10.40 Välkomsthälsningar av föreningens ordförande Ola Friholt och Orust kommun-

fullmäktiges förre ordförande, tillika Mayor för peace, Bengt Torstensson

11.00 ”VI MÅSTE BLI URSINNIGA!”

Vår fredspristagare aktivisten, skribenten, debattören Agneta Norberg

12.00 Lunch

13.00 AKTIVIST I EN FÖRÄNDRAD MEDIEVÄRLD

Kulturskribenten, författaren och aktivisten Sören Sommelius

14.15 Trubaduren och kompositören Mikael Wiehe och hans gitarr stärker vår

beslutsamhet, våra känslor och vår uthållighet

15.15 Fullödig fika och med musik av Turid Ryan

16.00 Antagande av slutdeklaration från deltagarna

16.30 c:a Mellanspel hos konstnären och författaren Ulla Keyling i Bjönni

18.45 Välkomstdrink och mingel

Utdelning av Fredspriset till Agneta Norberg, med musik av Turid Ryan

Nobelbankett


Anmälan senast 26 nov till Erni & Ola Friholt, Mail: , tel 0304-51215

eller 073-9072717.

Avgiften 400 kr inkl allt betalas till Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. Skriv ”Fredspris”.

Glöm inte avsändarnamn!

Du som saknar bil, ring oss, så kan vi kanske förmedla samåkning från Uddevalla och Göteborg. Bussar går till Varekils busstation, där vi hämtar, om vi vet…

Övernattning: Ring/maila oss eller ring Tofta Gård 0304-50380 (Tvåbäddsrum tillgängliga).

Arr: Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och studieförbundet SENSUS.


Dikt till Agneta Nordberg

 

Agneta är en värdig västerbottning.

Du står idag som aktivismens drottning.

Till detta krävs det vissa karaktärsdrag

till skillnad från de själviska affärsdrag

som fostrats under egennyttans fana.

Helt annorlunda började din bana.

Din skolväg i en tungrodd flottarbåt

gick tvärs igenom älvens timmerbråt.

Att ro i ström bland timmer med den båten

hade nog fått de flesta ta till gråten.

Den risk du tog i hårda verkligheten

blev mönstret för din kamp för mänskligheten.

Men först gick du den väg de flesta gått

med nästan vanligt liv i stort och smått.

Fast du gick ändå före då på femtitalet:

två barn att sköta under studietiden

med amningspaus på rasterna. Den friden

blev minimal men ändå skapande,

för det blev folk av båda utan gapande.

Din lärarbana bjöd dig prövningar.

Där gavs ej rum för extra övningar.

Trots detta blev snart kriget i Vietnam

den måstekänsla som du först förnam.

Du satte upp affischer helt offentligt

och chockade befolkningen ordentligt.

”Vad nu? Ska själve åklagarens fru,

Agneta, öppet driva kuttrasju

med vänsterslöddret mot det USA

som slåss för att vi ska få ha det bra

i detta demokratiskt fina väst,

där ingenting är dåligt, allting bäst?”

Då var det gott att ha ett minnesflimmer

av trots mot älvens ström och grova timmer.

Grupp 8 blev ännu ett steg på vägen

som gjorde dig än mer benägen

att driva krav på politik för folk.

Du blev alltmer en tydlig, högljudd tolk

för dagisplatser och kondomer, allt

som kan ge kvinnolivet högre halt

av frihet, verksamheter och respekt.

De hundratals idéer som du kläckt

har haft som mål att väcka folk till handling.

Att veta och förstå ger en förvandling,

får människor att kolla vad som händer

här hemma och i fjärran länder.

Vad blev receptet? Utmana de makter

som med hjälp av oheliga pakter

med våld försöker styra hela världen

och plundrar den, förtrycker och förtär den.

Om USAs missiler skrev du mycket

och mot det nya nukleära trycket

från Västeuropas många Natobaser.

Du har beskrivit rustningarnas faser

och Sveriges roll i ledningen av krigen,

som Esrange har, här hemma helt förtigen.

På fredsmarsch genom Sovjet åttitvå,

då gjorde du det lättare att gå

med dina ryska texter, gott humör

och tolerans mot dem som utanför

förtalade den resan helt på känn.

Ja, utan kunskap mässar maktens män.

Från nittitalet blev det konferenser.

I flera länder fick du ofta chanser

att hålla sakkunniga föredrag.

Den vanan fortsätter du än i dag.

Fast på Zimbabwes kvinnokonferens

fick du en gång va´me´om hur det känns

att kvinnor leds av fyra vita män.

Det har du inte kommit över än.

Att klippa stängsel lärde du med tiden

och störde då den militära friden

i först Nevadas ökentestområde

med det lokala ursprungsfolket. Både

i denna öken och Los Alamos,

och labbet Lawrence Livermore förstås,

bedrivs det konstruktion och ökentest

av kärnvapen, en dödlig djävulsfest.

Du lät dem alla veta: Världen ser

att lagstridiga verksamheter sker,

och provstoppsavtal gäller inte mer.

Diyar Bakir var nästa mål för dig.

Där brändes byar i Turkiets krig

mot kurderna. Där blev du arresterad

igen. Men ändå: Medierna teg.

Sen var det dags för nästa steg

i Menwith Hill. Där lyssnar militären

på allt som sker i alla landamären.

Den basen nära Leeds är störst i världen

och överträffar svenska Lerkils värden

för Natoalliansen. Du slog till

två gånger där i Menwith Hill.

På Jeju Island, Sydkoreas bas,

har du klippt stängsel, visat med emfas

att världen ser hur USA förmår

att utmana och ingenting försmår

i vapenväg, i luft, till lands, till sjöss,

i rymden. Snart är det ajöss

ifall vi inte klipper upp staketen.

Du manar oss att starta fredsraketen.

Från svenska riksdagshusets läktare

blev du brutalt förd bort av väktare.

Din banderoll mot kriget i Irak

blev sedan anledning till domstolssak

ackompanjerad av en högljudd kör

vid tingshuset. Den stod där utanför.

Fast böterna ändå blev dömda ut

blev manifestationen stark till slut.

När du blev haffad senast av polisen

var under Arctic Challenge, platt på isen

på Kallax flygfält, med en kärngrupp

som satt på banan, vägrade gå upp

och lämna väg för hundrafemton plan

som skulle skjuta sönder tall och gran

och betesmarker, skrämma slag på djuren

som kämpade för livet i naturen.

Det var visst juni månad. Smält var isen.

Finns något annat rimord på polisen

än fisen, grisen, spisen och novisen?

Ja, ickevåldet ger ju självt bevisen

och tar ju konsekvenserna och prisen.

Visst kunde jag ha fortsatt länge till

med Jokkmokk, Norge, Equador och vad du vill,

Agneta. Tiden räcker bara inte till.

Ett fåtal visdomsord ska ändå nämnas.

Med dristigt språk ska fredens vägar jämnas:

”Vi lever i en förkrigsperiod!

Vad har du att bli rädd för? Repa mod!”

Och ditt recept att möta maktens män:

”Vi måste ut på vägarna igen!”

Du avstår från att vara fisförnäm:

”Var inte rädd att vara obekväm!

Man måste inte jämt vara till lags!”

Agneta! Därför har det blivit dags

att ge dig priset denna kväll

så som det stipulerats av Nobel

för kamp mot rustningar. Det har ju glömts

av Natostaten Norge, som har dömts

av medlemskapet till att smidigt välja

att prisa värdigt folk som går att sälja

med bibehållna militära krav.

Agneta! Dig som Alfred håller av

tillönskar vi allt gott på färden

för din beslutsamhet att ändra världen!

Fredsrörelsen på Orust, genom
Ola Friholt

Föregående artikelLäs Folket i Bild Kulturfront
Nästa artikelJemen – information och möte i Stockholm 1 december inför fredskonferensen!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Det slår mig när jag läser om:
  https://www.alliansfriheten.se/nobelstiftelsen-maste-agera-mot-feltolkning-av-fredspriset-dn-se/
  ..att norge har en brottsbalk som kallas för straffeloven…
  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*
  …i vilken jag fann följande paragafer som ev. kan komma till god användning för fredsaktivister vad gäller att få ordning på Nobels fredspris som i dag inte visar någon respekt för Alfred Nobels vilja…

  Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

  § 173. Misbruk av offentlig myndighet

  Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
  a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
  b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
  c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
  d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

  Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet

  § 198. Forbund om alvorlig organisert kriminalitet

  Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av lovbrudd kommer ikke i betraktning.

  Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

  Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten

  § 324. Underslag

  For underslag straffes den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig
  a) selger, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han besitter, men som tilhører en annen, eller
  b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på annen måte er betrodd ham.

  En handling som går inn under §§ 385 eller 386, straffes ikke etter paragrafen her.

  Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.

  § 325. Grovt underslag

  Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om
  a) verdien av det underslåtte er betydelig,
  b) underslaget har pågått over lengre tid,
  c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller
  d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

  Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

  § 372. Grovt bedrageri

  Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om
  a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
  b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
  c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
  d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
  e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
  f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
  g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

  § 390. Økonomisk utroskap

  Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

  Även om lagen inte kommer kunna användas, eftersom rättsstaten kanske inte är vad den borde vara, så kan en polisanmälan ev. ge en politisk tyngd till fredsaktivisterna? Paragrafer, formuleringar och ord ur straffeloven kan kanske även ”uppmuntra” en Nobel-kommitté att välja bättre kandidater för priset?

  Även politiker är människor som vill framstå som goda inför sin omgivning. Skicka vidare till rätt personer, Anders!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here