För Fred, Stoppa USAs krig mot Venezuela!

9
1200

Detta flygblad utdelas med start lördag kl 12 på Hötorget i Stockholm. Kom dit och visa din solidaritet med Venezuela! Bilderna kan inte vara identiska med bilderna på flygbladet, men är snarlika.


Venezuelas president Nicolás Maduro tillsammans med FNs Generalsekreterare Antonio Guterres.

1998 valde Venezuela Hugo Chávez till president för att bryta med den nyliberala politik som massivt berikat överklassen på folkets be-kostnad. Chávez regering beslöt att använda oljerikedomarna till social välfärd och folkmakt – för utbildning, hälsovård, bostäder.

Redan i april 2002 försökte USA störta Chávez.
USA skulle flyga ut honom ur landet och Arbetsgivarföreningens direktörer intog presidentpalatset Miraflores och utnämnde sig själva till regering. Massiva folkliga protester tvingade dem att smyga ut bakvägen. Chavez kom tillbaka till Miraflores och omvandlingen till välfärdsstat med deltagande demokrati, kunde fortsätta.

USA tar sig an Juan Guaidó
New Endowment for Democracy (NED), USAs redskap för regimskifte, tog sig 2007 an studenten Juan Guaidó i Washington för utbildning i ”ickevåldsprotester” för regim- skifte. Hans mentor var Elliot Abrams, krigsförbrytare, ökänd ansvarig för 80-talets paramilitära styrkor i Centralamerika, idag Trumps ”särskilda sändebud” i Venezuela. År 2009 grundades partiet «Folkviljan» i Mexiko, finansierat av USAID (USAs biståndsorgan) med Leopoldo López som partiordförande och Juan Guidó för president..

Chávez dog hastigt 2013
Vicepresident Nicolás Maduro tog över för att sedan under flera år utsättas för våldsamma USA-stödda upplopp i Caracas med krav på hans avgång. De kallades Guarimba och kostade hundratals venezolaner livet. Men misslyckades störta Maduro. Så Guaidó reste till Washington för att med USAs utrikesminister Mike Pompeo planera det uppror som kulminerade 30 april i år.

USA skärper utsvältningsblockaden, Guaidó utnämner sig själv till övergångspresident, erkänd som sådan av USA, Latinamerikas nya högerregeringar och några EU-länder, bl.a Sverige.

Brott mot FN-stadga & Folkrätt
De begår brott mot Internationell Rätt. Det ankommer inte på någon stat att avsätta och tillsätta andra staters presidenter. USA har dock en lång historia av att göra just det, inte bara på sin ”bakgård”, Latinamerika och Karibien

Venezuelas olja viktigt för USAs bolag
Den 29 januari sa Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton: ”Det viktigt för USAs ekonomi att våra bolag får tillgång till Venezuelas olja, dess största. inkomstkälla.”

Slutstriden, ”Operación Libertad”, en flopp
Efter att ha bringat Venezuela till ruinens brant försökte USA den 23 februari med en ”humanitär intervention”, med livsmedelsstöd som täckmantel köra in en lastbilskonvoj från Colombia. Den stoppades innan gränsen av våldsamt motstånd i Colombias gränsstad Cúcuta.

Sabotage slog ut all el i Caracas
Sedan kom strömavbrotten, starkt misstänkta cyberangrepp från USA. Efter veckor av ström- avbrott och vattenbrist hade USA och Guiadó räknat med att kunna locka missnöjda till en avgörande marsch mot presidentpalatset Mi- raflores. Det blev ett litet möte i Caracas över- klassområde medan ”chavisterna” strömmade till presidentpalatset Miraflores där Maduro uppmanade till fortsatt kamp för att tillsammans hitta lösningar på svårigheter och sabotage: Engagera er i de kommunala råden, bilda fredskommittéer.

Häv blockaden!
Återlämna stulen egendom!

USA kväver Venezuelas ekonomi med finansiell blockad, oljeembargo samt cyberangrepp på el- försörjningen. All utrikeshandel stoppas, även mat- och medicinimport. På USAs order har Bank of England fryst Venezuelas deponerade guldreserver värda 1,2 miljarder US$. Sanktionerna har starkt förvärrat landets ekonomiska kris. Målet är tvinga det till underkastelse.

Folket gör motstånd
3 månader efter USAs upptrappning den 23 januari har de med sin blockad, sin stöld av Vetskapen, för att försvara sin folkmakt och överleva blockaden.

Fördöm brott mot FN-stadgan och Folkrätten
Alla USAs åtgärder är grova brott mot Internationell rätt som hävdar alla staters suveränitet, förbjuder inblandning i andra länders inre angelägenheter, förbjuder ekonomisk krigföring, förbjuder stöd till gatuvåld, terrorism och anfallskrig, men tillåter självförsvar.
För att rättfärdiga dessa brott bedriver västliga massmedia propagandakrig, utmålar Venezuela som diktatur och underkänner landets demo- kratiska valsystem. Det måste rivas upp för att bankernas och storbolagens politiker ska kunna överlåta makten över oljan till USA.

Utrikesminister Jorge Arreaza

Fredlig lösning,
Respekt för Internationell rätt

Presidenterna i Uruguay och Mexiko har tillsammans med Venezuelas utrikesminister Arreaza, EUs utrikesminister Mogherini och FNs Säkerhetsråds generalsekreterare Antonio Guterres tagit initiativ till förhandlingar för fredlig lösning, vilket Venezuela välkomnat. Men USA driver på konflikten.

Efter att med ekonomisk krigföring bringat Venezuela till ruinens brant försökte USA den 23 februari med en ”humanitär intervention”
– med livsmedelsstöd som täckmantel köra in lastbilar från Colombia och dra igång statskuppen för att få bort presidenten Nicolás Maduro. Konvojen möttes av våldsamt motstånd i Colombias gränsstad Cúcuta.
Kupplanerna fick skjutas fram i tiden.

Natten den 30 april inleddes 2:a statskuppsförsöket.
Soldater och nationalgardister, som lurats av sina befäl,
intog en vägbro nära flygbasen La Carlota. Där infann sig den självutnämnde ”presidenten” Juan Guaidó med sin partiordförande Leopoldo López, som fritagits från husarresten.

Guaidó talade till världen:
”Jag befinner mig på Carlotabasen. Vi mobiliserar alla. Timmen är slagen för Operation Frihet.”
Han manade militärerna att inta flygbasen och oppositionen att bege sig till presidentpalatset Miraflores. Västliga medier pumpade ut att dagen var kommen, att militärer ”äntligen” vänt Maduro ryggen. Trump gav snabbt sitt stöd.

Men kuppen misslyckades igen
La Carlota intogs inte och oppositionen begav sig inte till Miraflores. Guaido och López tog sig till Caracas överklasskvarter där Guaido talade till de församlade. López sökte sig till till Chiles ambassad och sedan Spaniens. 25 militärer sökte asyl på Brasiliens ambassad.

Men Trump fattar inte
”Trump och hans hejdukar förstår inte vad det venezolanska folkets motstånd betyder” sa en chavist. ”De kan inte förstå varför folkets stöd för Hugo Chavez efterträdare växer, trots lidandet under ett brutalt ekonomiskt krig och värsta mediakampanj mot Maduro.”»
En besviken Guaidó, med lika besvikna uppdragsgivare, meddelade sina följare att USA skjutit upp invasionen i brist på folkligt stöd för saken.

Eliots Abrams och Mike Pompeo

Internationell solidaritet, bemöt desinformationen!
Inför det som händer i Venezuela måste vi fördubbla den internationella solidariteten med Venezuelas folk, ta upp striden mot medierna, bemöta alla den desinformation som driver på fienderna till fred och frihet, och i alla våra länder stödja den Bolivarianska Revolutionens sanna företrädare, följa Bolivias och Kubas föredöme. De gick ut utan att tveka omedelbart efter kuppförsöket, i täten för folken i ”Vårt Amerika”, för att stödja den Bolivarianska Revolutionen.

Väpnade upproret misslyckades.
De som begav sig till presidentpalatset var det folkliga stödet för den Bolivarianska revolutionen. Militärens absoluta flertal förblir trogna Bolivarianska Revolutionen. Salvador Allendes barnbarn, Pablo Sepulveda Allende, bevittnade hur folk gav sig ut i Caracas och stoppade statskuppen.
Kommunikationsministern informerade om hur den lilla grupp militärer som deltog i kuppförsöket kontrolleras.

Hård nöt att knäcka för USA
Försvarsministern tillade:”De politiska låtsas- ledare som ställt sig i spetsen för denna upp- rorsrörelse, har använt försvarets och polisens vapen för krig på allmän gata och skapat rädsla och oro.”
Det venezolanska folket verkar ha blivit en hårdare nöt att knäcka än vad som föresvävat Trump och hans kuppspecialister Elliot Abrams och John Bolton.

”Amerika tillhör amerikanarna”.
”Vi ska skrubba vår bakgård ren med Monroedoktrinen” säger Trumps Säkerhetsrådgivare. USAs Monroedoktrin hävdar USAs överhöghet i världsdelen Amerika söder om Rio Bravo, även kallad USAs bakgård.
Doktrinen har sedan 1900-talet utnyttjats som förevändning för USAs militära ingripanden för att kontrollera och utnyttja Latinamerika och Karibien, och krossa alla självständighetsrörelser och progressiva regeringar..Alltsedan det oljerika Venezuela valde Hugo Chávez och hans självständiga, socialistiska politik.

Vi uppmanar Sveriges regering:

Ta tillbaka ert förhastade stöd till Guaidó,  han är en uppenbar USA-produkt för att återerövra herraväldet över Latinamerika.
Fördöm USAs folkrättsbrott, kräv att USA upphör med sin ekonomiska krig-
föring, skrotar planerna på militära interventioner i Latinamerika och Karibien, de skadar folkens oberoende, självständighet och intressen, från Rio Bravo till Patagonien.
Erbjud Venezuela humanitärt bistånd för att motverka USAs blockad.
Föregående artikelVad betyder det växlande deltagandet i segerparaderna i Ryssland, som besegrade Hitler
Nästa artikelSovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Skrattretande. Är detta på riktigt?
  Det bästa som amerikanarna kunde göra för Venezuelas folk vore att lyfta sanktionerna så att Venezuela kunde börja handla med omvärlden igen.

 2. Sveriges anpassning till EU är uppenbar. Gul väst upp i flaggstången som protest mot Sveriges och EU-s anpassning till korporatismen (smygfacismen )

  • Det låter som du pratar om de stora socialistpartierna som nu är på tillbakagång. Även Venezuela styrs av ett sådant parti, dock mer radikalt och har reformerat landets ekonomiska politik till en mer planekonomisk inriktning.

   För att återgå till Venezuela så tror jag det Nordamerikanska engagemanget i Venezuela kan liknas vid en tvåstegsraket. Det första steget ersätter planekonomin i Venezuela till en marknadsekonomi liknande de övriga länderna i Latinamerika. Det andra raketsteget fäller kommunistdiktaturen på Kuba där det socialistiska barnet inte längre kan suga sin modersmjölk ur amman Venezuela och kommer således dö av svält när de inte själv förmår skaffa sin egen föda.

   Är det någon som vet hur kommunismen bekämpas bäst så är det jänkarna skulle jag tro. De har lång erfarenhet av den saken och har uppenbarligen lärt sig av misstagen. Det blir nog inga fler invasioner à la Irak om inte USA själva blir angripna förstås. Den moderna imperialistiska krigsföringen har ändrat karaktär. Ett krigsskepp med alla vapen kan med fördel bytas ut till ett flytande sjukhus och ändå få större slagverkan.

 3. Regimvänliga Venezuela Analysis låter nu meddela att Maduro regeringen lättar på landets (socialistiska)valutakontroller. Affärer med utländsk valuta ska liberaliseras förmodligen för att få igång privatägd produktion och tillväxt för att på så sätt motverka landets ekonomiska stagnation.

  https://venezuelanalysis.com/news/14479

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here