Författaren Lasse Berg hamnar i ett hörvärt Sommarprogram något snett

3
239

Redaktörens svärtningar av texten.

I sitt sommarprogram 28/7 målar författaren Lasse Berg upp bilen av en fantastisk ekonomisk utveckling i världen, och framför allt i Asien. Det sker ganska mycket i Roslings anda, men där denne endast ritar kurvorna uppåt, ser Berg stora negativa förändringar sedan 15-20 år tillbaka. Det handlar om stormaktskonflikter, krig, klimatförändringar och risken för stora flyktingströmmar. Och det ger jag honom helt rätt i.

Berg har skrivit ett stor antal böcker, bl a om människans evolution och ”urfolk”, t ex Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa (2005), Skymning över Kalahari. Hur människan bytte tillvaro (2011). På 1,5 timmes radioprogram hinner man naturligtvis inte gå till grunden med alla frågor. Det ligger i radioprogrammet form att man sveper över vissa fält för att få det något lättsamt och hörbart.

Bergs tes i programmet är att vi som ”evolutionärer” är gruppmänniskor, tillhörande en familj, släkt, klan m fl konstellationer. Evolutionärt innnebar gruppen för t ex nomadiserade samlare en trygghet, som hjälp vid behov och skydd. Gruppen tillskrivs av Berg skydd mot ensamhet, vilket man under de bästa förhållande är beredd att hålla med om. Gruppens positiva sidor svarar dialektiskt mot negativa drag, som rädslan för ensamhet och dikotomiseringen av ”vi och de andra”. Beroende på socialhistoriska förhållanden kan dikotomin spetsas till rejält, t ex inom judisk och romsk tradition – där man talar om en ”goj”, vilken inte tillhör oss.

I sin kritiska analys av utvecklingen av dagens samhällen lutar sig Berg väl tungt mot dikotomiseringen. Kanske är det en anpassning till radioprogrammets form, men han betonar frågan så ihärdigt, som förklaringsmodell, att jag rimligen måste ta honom på orden.

Berg är verkligen inte ensam om vad jag kallar ”filosofiskt idealistiska” förklaringar inom historia, idéhistoria och samhällsteori. Fram till 1800-talet var de legio, men förekommer fortfarande.

Det är ganska vanligt att man tillgriper psykologiska förklaringar till samhällsförändringar, i stället för att göra en konkret analys av olika klasskrafters intressen, motsättningar och makt.

Berg tillbringade 4 år i Ruanda och förklarar hutuernas folkmordet på tutsier med kategorin ”vi-de andra”, där de senare beskrevs som kackerlackor (en veritabel plåga vid lagring av livsmedel). Utmålandet av tutsierna som kackerlackor spelade säkert en roll, i ett senare skede, men det började knappast med det. Berg skriver att dikotomin utnyttjats av makthungriga män. Det kan vara en faktor som succesivt byggde upp folkmordet, men troligare är förklaringen att delar av tutsierbefolkningens tidigarde maktposition i Ruanda. Vi kan se det vid pogromer mot judar under historien. Katolska kyrkan förbjöd, i en gammal tradition, ”ocker”, t ex ränta, medan judiska köpman inte hindrades i det avseendet. Rent religiösa, absurda aspekter som att judarna utmålades som Jesu mördare har utnyttjats vid pogromer.

Ser vi till dagens växande samhällsproblem så skrapar psykologiska och socialpsykologiska faktorer bara på ytan. I sämsta fall avleder de fokus från verkliga, underliggande faktorer. Den ekonomiska regim som lanserades på 1980-talet och slog igenom fullt ut på 2000-talet, dvs nyliberalismen, är väl den starkaste kandidaten.

Nyliberalismens manifestationer har, i form av reformer, genom avregleringar, bankernas nya spekulativa roll, sänkta bolagsskatter, nya finansiella instrument, t ex derivaten, ökat kapitalismen instabilitet. Det har vi sett genom ökat antal finansiella kriser. Outsorcing av produktion, eller upphandling av produkter i ”Globala Syd” har skapat superprofiter för de Stora Bolagen (TNC, TransNational Cooperations).

Nyliberalismens regim har därutöver skapat ökad ekonomisk ojämlikhet och ökad stress inom arbetslivet. Särskilt utsatt är anställda inom vissa sektorer av offentlig verksamhet. Som Lasse Berg förtjänstfullt påpekade i Sommar har krigen ökat och därmed krigsindstrin.

Den och gökungen NATO urholkar nu den offentliga sektorn. Så, förvisso, det är en mycket illavarslande samhällsutveckling vi bevittnar. Och för att motsätta sig och försöka skapa motrörelsen hjälper inte idealistiska analyser.

Till det krävs konketa, materialistiska analyser, där marxistiska sådana är en viktig variant.

Föregående artikelDelar av demokratirörelsen i Hongkong är allierad med högerextrema politiker i USA som försöker krossa ”Black Lives Matter.”
Nästa artikelSjälvklart ska FN:s Michelle Bachelet kritiseras för sitt besök i Kina!
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

3 KOMMENTARER

 1. Jo, göken placerar sina egna ungar i andras bon för sin egennytta.
  Det är så vi i Sverige genom undertecknandet av DCA-avtalet tvingas få USA:s militär i Sverige och med full kraft riskerar dras in i direkta krigshandlingar.

  Herr och Fru Gök med alla sina Dollar och som har största nyttan av det här finns på andra sidan Atlanten.
  Faktum är dessvärre att ingen regerande och få oppositionella svenska politiker skulle våga vara emot USA trots DCA-avtalet saknar folkligt stöd.

  Den svenska Demokratins svar blir därmed:
  – Vi talar inte om det sedan bara och gör vi det.

  Om jag förstått saken rätt så är det just den sortens Demokrati liberalen Macron börjar få problem med i Frankrike.
  Jag uppfattade i dag på SVT hemsida att SVT:s journalister ängslades över att det nationella partiet i Frankrike kommer vinna fler väljare.

  Jag tycker det verkar så över hela Västvärlden, USA och Europa hur folket nu börjar reagera på liberalisternas framfart de senaste decennierna.
  Folkblandning, Nyliberalism, så kallad ”demokratisering”, Identitetspolitik med flera andra sociala och progressiva förändringar den ”upplysningsvillige” Europén hittar på.
  Tydligt är i alla fall att alla minsann inte är nöjda.
  Inte jag heller för den delen och kräver en ändring.
  Det stora problemet är bara att i Västvärlden är Borgarens vilja den lag som är gällande.

  Av alla krafter menar jag att Nationen är en starkaste kraften för att kunna stoppa Borgaren.
  För utan Världen som arena blir Borgaren inte längre oövervinnerlig.
  Jag hoppas Ryssland m.fl. stora länder i Asien med militär och ekonomisk styrka må stoppa den Girige.

 2. Hur mycket behöver ändras i juridiskt hänseende i samband med DCA avtalet? Enligt information ska inte svenska lagar gälla de som befinner sig på militärbaserna och skulle en svensk medborgare råka ut för brott begånget av någon av dessa på suveräna svenska statens mark, så är det ändå amerikansk juridik som ombesörjer det hela med amerikanska lagar.
  Milda makter, där kommer ännu en milljard utgift för Sveas malätna (parasit) kassaskrin. Detta eftersom denna ”rättsindustri”, förutom att vara experter i ”vältalighetens förljugenhet”, också är bland de mest framgångsrika i stölder. Vilket fint nät DCA avtalet är konstruerat, ”in case” annat går i stöpet.

  Frågan är om det ändå är så enligt svenska lagar att om det är brott begånget mot svensk medborgare,
  dvs på svenskt territorium, så ska svenska staten juridiskt arbeta mot det land som är den skyldiges hemland. Säkert finns många som kan hitta ett och annat.
  SFS 2021:1016.
  Om nu Sverige ska omvandlas till Vassalstat, kan det vara möjligt att fåtal politiker bestämmer sådant avgörande. Det är helt enkelt omöjligt med tanke på medborgarnas folkrätt. Tänk om landet förvandlas till lapptäcke där varje län har amerikansk militärbas med egna lagar. Här handlar det om regelrätt stöld av svenska folkets territorium. Det måste till en folkomröstning.

  Tänka sig att svensk militär för decennie/r sedan avvecklades tillsammans med Sveriges försvarsorganisation. Kan det ha varit bestämt på förhand att USA efterhand som tiden gick skulle ta över land och rike.
  Nog var Carl Bildt framgångsrik och nu på lagom avstånd i Italien där han inte lär behöva riskera att andas in kärnvapenförorenad luft.
  Vilken fullträff av Calle Kung!

 3. Lasse berg brukar tillhöra de hör- och läsvärda. Så även delvis i sitt sommarprogram. Tyvärr gör han en rejäl PUDEL i slutet av programmet.
  Som Karlström skriver ägnar Berg mycket utrymme åt Homo sapiens sapiens behov av grupptillhörighet. Han gör t.om. detta behov till den stora anledningen till vår arts anpassningsförmåga och enorma expansion på andra arters bekostnad. Han påpekar att grupptillhörigheten gjort att vår art ursprungligen var mycket fredlig. Beviset enigt LB att i gravar från förneolitisk tid, har inte hittats några tecken på strid. Tecknen på död av sjukdom är desto fler. Här förtjänar Berg ett erkännande, eftersom hans ståndpunkt baseras på egna antropologiska studier på plats bl.a. hos Bushfolket i Kalahariöknen.
  Berg menar också att upplösningen av grupptillhörighet, både socialt och ekonomiskt, är orsaken till många av problemen i dagens samhälle. Inte minst den psykiska ohälsan.
  Så långt bra – men sedan kommer PUDELN!
  Berg säger sig vara tacksam över att människor mer eller mindre självmant självmant isolerat sig för att hejda CV-19 spridningen! Alltså: Det som Berg först sett som anledningen till vår arts överlevnad och framgång: Grupptillhörigheten. Överger LB. Och det som han ser som anledningen till dagens samhällsproblem – upplösningen av grupperna gör han till det stora skyddet mot ”Pandemin”.
  LB har helt enkelt lyssnat på fel profeter. Han har lyssnat på läkemedelsindustrins profeter, styrda och ägda av finansolikarker. (t.ex. Bill Gates) Tyvärr är LB inte ensam om med vänstertillhörighet att numera följa kapitalets breda väg.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here