Delar av demokratirörelsen i Hongkong är allierad med högerextrema politiker i USA som försöker krossa “Black Lives Matter.”

19
1153
Längs till vänster träffar Joshua Wong statskuppsstödjande senator M Rubio, USA. Bild Consortiumnews.

Denna artikel av Ajit Singh i Consortiumnews 10 juni, som inte precis uppmärksammas i etablerade media, har vänligen översatts av Catarina. Tack!

Endast ett fåtal av många referenser i originalartikeln återges här.


Demokratirörelsen i Hongkong är allierad med högerextrema politiker i USA som försöker krossa Black Lives Matter.

Ajit Singh rapporterar om Hongkongorganisatörerna band till högerextrema politiker i Washington.

En ledande aktör för demokratirörelsen i Hongkong, Jimmy Lai, har dömt ut de landsomfattande protesterna i USA mot polisbrutalitet och systemisk rasism, som utlöstes av polismordet på afroamerikanen George Floyd. Lais åsikter illustrerar ett betydande drag i stadens proteströrelse, som saluför den exceptionella myten om USA. som en ledstjärna för “frihet och demokrati”.

Hongkongs “pro-demokrati”-aktivister har gått så långt som att spåra upp en afroamerikansk kvinnas insats när hon försökte organisera en Black Lives Matter-demonstration i staden, de anklagar henne för att vara agent för polisen och kommunistpartiet i Kina.

Samtidigt har vissa ledare i Hongkongs anti-Peking-opposition, som Joshua Wong, försäkrat sitt stöd för protesterna och Black Lives Matter i USA. Men dessa uttryck för “solidaritet” klingar ihåligt, med tanke på att, precis som Lai, har dessa “pro-demokrati”- ledare också bildat allians med själva staten USA och högerextrema politiker som har demoniserat och brutalt försökt förtrycka amerikanska demonstranter. I själva verket har Wong och hans kamrater noggrant undvikit att komma med någon specifik kritik mot president Donald Trump eller någon av deras andra sponsorer i Washington.

Lais kommentarer och dubbelspel i Hongkongs “pro-demokratiska”-opposition, belyser återigen obekväma sanningar om denna rörelse som många i väst anser vara progressiv. Även om vissa har försökt att jämställa Hongkongs “pro-demokrati- rörelse med Black Lives Matter, är de i själva verket motsatta ändar av det politiska spektrumet.

Hong-Kong “pro-demokratiska” ledare fördömer demonstrationerna för George Floyd.

Som Dan Cohen rapporterade för The Grayzone, är miljardären Lai, mediamagnat och vida känd som “Asiens Rupert Murdoch”, huvudfinansiär och uppbackare av Hongkongs proteströrelser i medierna.

Enligt New York Times har han under de senaste åren, förutom att ha givit miljontals dollar till Hongkongs opposition, och beskrivit sig själv som “ledaren för oppositionens media” och grundat den regeringsfientliga tidningen Apple Daily, även försett demonstranterna med “enastående gynnsam täckning”. Lai har fått omfattande täckning i medierna i USA och i väst, i vilka oligarken ofta prisas som en bråkstake med ett rent samvete ” som är “står upp mot Kina.”

Den 2 juni delade Lai en video av Avi Yemini, en högerextrem YouTube-personlighet och tidigare israelisk armésoldat, och förklarade att det var “förbaskat skamligt” att likna “upploppen i Amerika” med Hongkongs proteströrelse.

I videon radade Yemini upp högerns åsikter, om de antirasistiska demonstranterna och hänvisade till “Antifa-extremister” som “förstör allt som är amerikanskt, i själva verket allt som hongkongbor kämpar för att uppnå.” Lai uttryckte sin tacksamhet till Yemini, “tack för att du ställer upp för oss #HKers.

Enligt Australian Jewish Democratic Society har Yemini knutit starka band med nynazister som Soldiers of Odin och fascistiska agitatorer som Milo Yiannopoulis.

Några dagar tidigare sade Lai, som upprepade gånger har träffat Trump-administrationen, till CNN att “bara Trump kan rädda Hongkong”. Lai upprepade sitt stöd för president Trump bara timmar efter att presidenten hade hotat med att se till att USA:s militär skulle skjuta George Floyd-demonstranter.

De åsikter han uttryckte var föga förvånande med tanke på att en stor del av proteströrelsen i Hongkong har dyrkat USA och regeringen där, och president Trump som deras “befriare”. I åratal har ledare för Hongkongs opposition träffats och diskuterat strategier med USA:s regeringstjänstemän och politiker, oftast de längst till höger.

I själva verket förefaller Lais åsikter om George Floyd-protesterna att återspegla viktiga delar i Hongkongs “pro-demokratiska” rörelse, till bestörtning för dem som hävdar att rörelsen är “progressiv.”
En engelskspråkig publikation, Lausan Collective, som beskriver sig som “avkolonialiserad vänster”, och som grundats av ståndaktiga anhängare till protesterna i Hongkong, beklagade att “vissa hongkongbor har vägrat att ställa upp för Black Lives Matter”, de uppmanade sina kamrater att stödja protesterna i USA .

Wilfred Chan, en New York-baserad författare som skriver i The Nation och är en av grundare av Lausan, uttryckte frustration över att sådana åsikter förekom. I en tweet från den 2 juni, skrev Chan att “varannan hongkongbo [sic]” på LIHKG (en populär online-plattform i proteströrelsen som har kallats “Hong Kong’s Reddit”), ” har plötsligt blivit expert på det amerikanska [sic] straffrättsliga systemet och tror också att den enda anledningen till att någon kan vara kritisk mot Trump [sic] är att denne någon är agent för [kommunistpartiet i Kina]”.

Exempel på detta har dykt upp på Twitter, högljudda anhängare av Hongkong-protesterna hävdar att kommunistpartiet i Kina ligger bakom Black Lives Matter, och jämför svarta demonstranter med gorillor, och hävdar att det “riktiga Amerika” består av svarta människor som är plundrare och vita människor som städar upp efter dem.

Rasistiska och nativistiska underströmmar har funnits hela tiden som protesterna i Honkong har ägt rum. Även om dessa främst har riktats mot kinesiska fastlandet, har anti-svart rasism också tidigare brutit ut under protesterna.

Efter att NBA:s superstjärna LeBron James vägrade att stödja rörelsen, svepte intensiva motreaktioner över staden med demonstranter som trampade på och brände basketikonens tröjor. På ett möte, verkade hundratals arga demonstranter ha skanderade rasistiska slagord riktade mot James. Associated Press rapporterade att ramsan ” var omöjlig att publicera.”

Demokratirörelsen i Hongkong stoppade “Black Lives Matter”-demonstration i Hongkong.

Demokrati-aktivister i Hongkong har gått så långt som att spåra ansträngningarna för att organisera en Black Lives Matter-demonstration i staden efter mordet på George Floyd. I ett brev som delats med Hongkong Free Press, beskriver arrangören Jayne Jeje, en afroamerikansk kvinna som har bott i Hongkong i åtta år, de trakasserier hon fick utstå som ledde till att hon ställde in evenemanget.

Enligt Jeje anklagade “pro-demokrati” -aktivister henne för att“arbeta med polisen för att sätta dit människor”  och att “ha stöttats av CCP [Kinas kommunistiska parti].” På evenemangssidan på sociala medier för demonstrationen skrev Jeje att hon bombarderades med “attacker” och fientliga kommentarer bestående av “misstänksamhet, mobbning, anklagelser och svordomar.”

Ett utdrag av/ur Jayne Jejes brev i Hong Kong Free Press finns i den ursprungliga artikeln i Consortiumnews och återges inte här.

19 COMMENTS

 1. Om man gräver djupare i Hongkongs proteströrelse finner man att organisationen Civil Human Rights Front som ligger bakom proteströrelsen är en gren av USAs organ för undergrävande verksamhet National Endowment for Democracy. Hela kärnan i Hongkongs civilsamhälle ingår i Civil Human Rights Front. På NEDs hemsida finns uppgifter om hur organisationen fördelar sina ekonomiska bidrag till “demokratirörelser” i olika länder, t ex Hongkong https://www.ned.org/region/asia/hong-kong-china-2019/. NED spelar rollen av “demokratirörelse”, men under den snygga ytan handlar det om psykologisk krigföring mot Kina, inte om att försvara demokratin. Precis som i andra länder där NED agerar, t ex Ukraina där NED var djupt inblandad i den våldsamma statskuppen som satte stopp för en ordnad lösning av konflikten mellan regering och proteströrelse på Maidan.

 2. Lokala invändningar mot Kina Kommunsitiska Partis hegemonisträvanden är fullt naturliga, särskilt i en demokrati. HongKong-borna känner väl till de inrikes förhållandena i Kina, precis som taiwaneserna gör. De vill inte hamna i kinesisk gulag, inte lyda under folkdomstolar, inte kvävas i statstelevisionens monopol, inte förföljas av säkerhetspolis och sparkas från jobb på politiska grunder.

  KKP försöker dölja sitt machübernahme bakom nationalism och idén om “ett Kina”, men KKP är inte rättmätig maktinnehavare i Kina, utan maktursurpator. KKP representerar inte Kinas arbetare och bönder, utan sina kadrer. Problemet är alltså KKP, inte de som protesterar.

  • Ja, det förekommer sedan många månader omfattande protester mot brister styret i Hongkong, och också stödmanifestationer. Ganska demokratiska former, där övervåld slås ned, dock kanske inte lika hårt som i protesterna i USA. En stor skillnad är det stora utländska in flytande i protesterna i Hongong. Tror någon att USA skulle tolerera stort ryskt eller kinesiskt inflytande då det gäller BLM-protesterna. Hongkong är en del av Kina, längre tillbaka än då många av delstaterna i USA blev del av USA. I USA kan man verkligen tala om machtubername genom krig med Mexiko, utrotande av usprungsbefolkning, samt placerande av övriga i internering i “territorier.”

  • I Sverige har vi statstelevisionens propaganda, politruker som dömer i domstolar, S-partiets hegemonisträvanden osv! Inte bättre än i Kina alltså, så man måste nog sopa framför egen dörr innan man kritiserar andra!

 3. I KKP´s desinformationsarsenal ligger att lägga ord i munnen på andra. Vi vet ingenting om BLM i HongKong, bara för att någon påstår saker. KKP har övergripande mål, alla kineser under KKP´s styre och splittring inom västvärlden toppar listan över målen. BLM är bara ett medel för att uppnå målen, det kan användas på vilket sätt som helst. Man bör påminna om att det finns ganska omfattande rasistiska motsättningar mellan asiater och svarta latent överallt där de möts. De föreligger oavsett om någon försöker utnyttja dem för egna syften.

  KKP undervisades i desinformations- och splittringskonsten av de ledande mästarna, agitprop från RSDAP. Där finns generationer av falsifikatmästare att falla tillbaka på. KKP är kapabla att ge sig på vem som helst, även en fullständigt fredlig massrörelse av välmåendekaraktär som Falun Gong kan terroriseras bort från gator och torg.

  • Kina och Ryssland ligger långt efter USA i desinformations- och splittringskonst. Hongkong och tidigare bl.a. Ukraina är exempel på detta.

 4. Naturligtvis är det så att hela proteströrelsen i Hongkong styrs av USA och utan USA hade säkert alla i Hongkong levt lyckliga under den kinesiska diktaturen. För det kan ju knappast vara så att protesterna i Hongkong beror på att befolkningen där vill ha yttrandefrihet, pressfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och möjligheten att utse sina ledare själva? Saker som lyser med sin frånvaro i Kina. Saker som du Anders också hävdar att du är för även om ditt okritiska stöd till diktaturer gör det tydligt att så inte är fallet.

 5. Kina uppmanar USA att respektera Kinas suveränitet, behandla Hongkongs nationella säkerhetslagstiftning objektivt och rättvist och sluta blanda sig i Hongkongs interna frågor i någon form.
  Tillsammans med demonstranter antog den amerikanska kongressen ett lagförslag förra året som förutsåg påföljder för Kina om Hong Kong befinner sig sakna självständighet.
  Peking har upprepade gånger kritiserat Washingtons stöd för demonstranterna och anklagat USA för att väcka upp Hong Kongs oro med ett slutligt mål .. regimeskifte

 6. Som vanligt måste det vara antingen eller. Jag blir så less på detta trånga synsätt!
  Här gäller som vanligt både och. Demokratirörelsen i Hongkong är som sådan naturligtvis naturlig och berättigad. Men det hindrar inte att den är helt och hållet infiltrerad och styrd av USAs organ för psykologisk krigföring NED. Och det är så USAs psykologiska krigföring fungerar – blandar sig i och trappar upp lokala proteströrelser och provocerar till våld från den angripna regimen. I Hongkong har den kinesiska regeringen, väl meveten om USA-strategin, nogsamt undvikit att låta sig provoceras och låtit Hongkongs egen polis agera ostört, en polis som har haft ett gott anseende bland hongkongborna. Vi har sett hur motsättningarna har skärpts, inte minst på grund av proteströrelsens provokativa våldsmetoder, som inte fått någon större uppmärksamhet i västeuropeiska medier, som istället har kritiserat polisens jämförelsevis måttliga motåtgärder i förhållande till exempelvis den franska polisens våldsamma reaktioner på det egna landets proteströrelser.

  Hongkong är sist och slutligen en del av Kina och Hongkongs återlämnande från Storbritannien en del i avkoloniseringen. USAs inblandning försvårar den fullt legitima proteströrelsens försök att påverka den kinesiska regeringen, som ser sig tvingad att försvara sig mot en främmande makts inblandning i sina interna angelägenheter.

 7. Men nog har väl polisen i Hongkong agerat försiktigt mot demonstranterna som på vissa ställe betett sig som rena vandaler. Förresten vad vill demonstranterna? Vill de ha tillbaka tiden när Kina var en koloni under England och Amerika? Kanske har de glömt att på den gamla goda tiden fanns det plakat uppsatta vid en del parker där det stod: “Tillträde förbjudet för kineser och hundar.”

  • I propagandans värld så fungerar alltid att utnyttja att folk har dåliga kunskaper om historia! Vi har ju åtskilliga exempel på detta fenomen i fallet med Krim t ex. Sedan är många “debattörer” sådana att de tolkar historien som “fan läser bibeln” och bortser från bakomliggande orsaker för att det passar den egna politiska åsikten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here