Hur kan vi få säkerhet och fred? ”Dialogens kraft” motarbetas och demoniseras

6
1734

Ingress: Den här korta artikeln ”Hur kan vi få säkerhet och fred?” längre ned, som publicerats som en replik i Hela Hälsingland längre ned har skrivits av Karin Utas Carlsson och Gudrun Schyman. Karin Utas Carlsson var moderator vid mötet ”Dialogens kraft” 5 februari i Delsbo och Gudrun Schyman va talare tillsammans med Rysslands ambassadör Viktor Tatarintsev.

Jag har informerat inför mötet: “Dialogens kraft” Fredsmöte 5 februari i Delsbo. Rysslands ambassadör, Gudrun Schyman och musik

Och återgivit en första kommentar av Karin Utas Carlsson: Hur kan vi få säkerhet och fred? Fel att samtala även med Rysslands Sverige-ambassadör?

Och diskuterat den kraftiga kritik som mötet fick från Nato-vänner och högerhåll Hur kan vi få säkerhet och fred? Fel att samtala även med Rysslands Sverige-ambassadör?

Som bakgrund:
Karin Utas Carlsson, fil. doktor i pedagogi (konflikt- och fredsundervisning) samt med lic (pensionerad barnläkare) och fredsaktivist informerar i mail ”Flera artiklar i pressen tog skarpt avstånd från ett fredsevenemang den 5 febr. i Delsbo (”Dialogens kraft”) arrangerat av Hudiksvalls fredsdagar. Den ryske ambassadören och Gudrun Schyman hade inbjudits till ett samtal kring kärnvapen, miljö och dialog. Dialog sågs som en kraft för fredsskapande. Flera artiklar skrevs i Hudiksvalls Tidning där man inte hade samma uppfattning. Samma sak i Expressen. Hans Wallmark och Pål Jonson skrev i Fri Värld: Vänstern så in i Hälsingland blind när det gäller Moskva en artikel som häcklade vänsterpartiet och fredsrörelsen för att de bjudit in den ryske ambassadören. Rysslands perspektiv är inte intressant, tvärtom var det tydligt att motståndaren ska isoleras. Jag inkallades i sista stund för att leda samtalet. Eftersom jag skrivit en avhandling om att förebygga våld och lösa konflikter menar jag att dialogen, kontakten, med motparten måste upprätthållas för en fredlig utveckling. Alla perspektiv måste tas i beaktande. Att hantera Ryssland som fiende driver på konflikten och gör världen mycket osäker, särskilt som det finns kärnvapen som hotar mänskligheten och planeten. Samma sak med klimat-/miljöförstöringen, fastän långsammare. Det är skrämmande, mycket skrämmande. Se här mitt svar på debatten.” 

Karin Utas Carlsson och Gudrun Schyman har här besvarat REPLIK: Hur kan vi få säkerhet och fred? en kritisk insändare i Hela Hälsingland INSÄNDARE: Rysslands ambassadör i Delsbo – hallå vakna V och MP! av Hans Wallmark (M), utrikespolitisk talesperson och Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson.

Tilläggas skall att V och Mp, som ställt upp på arrangemanget snabbt drog sig ur pga. kritiken: Miljöpartiet och Vänsterpartiet tar avstånd från ryske ambassadören i Delsbo: ”Jag är chockad”


REPLIK: Hur kan vi få säkerhet och fred?

Väst behöver behandla Ryssland som likvärdig part. Att skapa fiender och fiendebilder leder slutligen till krig, mer eller mindre planerade sådana, skriver Karin Utas Carlsson och Gudrun Schyman i en replik till moderaterna Hans Wallmark och Pål Jonson.

Gudrun Schyman. Wikipeida.

”Jag vill gärna informera om fredsrörelsens avsikt med att bjuda in ryske ambassadören Viktor Tatarintsev till samtal med Gudrun Schyman om säkerhetspolitik, kärnvapen, klimat och möjlighet att med dialog skapa en fredligare värld. Emma Härdelin och Klint-Olle sjöng och spelade folkmusik och evenemanget filmades för att spridas i efterhand. Rekommendationer på grund av covid-19-pandemin följdes.

Rysslands perspektiv kommer sällan fram i den svenska debatten. Det skapar inte fred. Olof Palmes utredning på 80-talet om gemensam säkerhet ligger närmare vår syn på säkerhet än dagens politik. Vi bekymrar oss över den ökade spänningen mellan våra länder och ser allvarligt på de ökade rustningarna. Det gäller Natosidan likaväl som den ryska sidan. Resurserna behövs till människors välfärd och omställning till ett fossilfritt samhälle.

Rysslands ambassadör Viktor Tarantisev. Bild: Svensk-ryska vänskapsförbundet.

Under samtalet diskuterades Rysslands syn på avskräckning med kärnvapen vilken ställdes mot vår uppfattning att maktpolitiken inte leder till stabilitet och säkerhet för någon part, inte heller för Sverige, som riskerar att bli utnyttjat vid krigföring mellan Nato och Ryssland.

Kärnvapen finns inte bara i Kaliningrad, vilket nämnts i debatten, utan i Turkiet och i Västeuropa och på u-båtar runt omkring oss. Krigsmaterial och personal förs inpå Rysslands gränser och ständiga krigsövningar av båda parter leder inte till fred. Sverige behöver återgå till tidigare alliansfrihet.

Vi menar att maktpolitiken som bygger på avskräckning måste bytas ut. Vi MÅSTE tänka nytt, få till stånd ett paradigmskifte från maktpolitik till mänsklig säkerhet där människors behov tillgodoses. Detta blir särskilt tydligt när klimatförändring ger upphov till katastrof efter katastrof, nu senast glaciär-smältningen som ledde till översvämningar och ofattbart lidande i Indien. Resurser behövs för omställning av vårt samhälle. Om vi inte gör det kommer världen att drabbas av ännu mer krig med åtföljande flyktingströmmar och miljöförstöring i en uppåtgående spiral där det ena föder det andra.

Seminariet hette ”Dialogens kraft” därför att vi tror att det ännu går att stoppa mänsklighetens färd mot total katastrof. Det finns kunskaper i god konflikthantering och dit hör att se till ALLA parters perspektiv. Väst behöver behandla Ryssland som likvärdig part. Att skapa fiender och fiendebilder leder slutligen till krig, mer eller mindre planerade sådana.” (Slut på artikeln)


Avslutande kommentar:

Redaktör : Jag deltog i debatt i Expressen med anledning av en artikel där: “Tuff” Expressen-ledare: Nej till Dialog med Ryssland.

För övrigt – vem tror att Sveriges regering och viktiga myndigheter inte har möten med ambassadörer från USA och Nato-länder? Expressen skrev i artikeln 2017 Ambassadör i möte med Wallström om kärnvapenavtalet ”USA:s ambassadör i Stockholm har haft möte med utrikesminister Margot Wallström om Sveriges inställning till avvecklingen av kärnvapen, skriver DN. Regeringen avser underteckna en FN-konvention om kärnvapenavveckling – vilket USA motsätter sig. USA:s försvarsminister Jim Mattis har även varnat försvarsminister Peter Hultqvist om att ett undertecknande av FN-konventionen kan få negativa konsekvenser för det svensk-amerikanska försvarsarbetet, enligt SvD. På onsdagen avslöjade Svenska Dagbladet att USA:s försvarsminister Jim Mattis skickat ett hemligt brev till svenske försvarsministerkollegan Peter Hultqvist. Brevet handlar om Sveriges inställning till FN-konventionen om avveckling av kärnvapen i världen. Sveriges regering avser underteckna konventionen – vilket USA inte tänker göra. USA har varit kritiskt till konventionen, även under 2016 då Barack Obama var president. ”

Ska vi acceptera att USA:s regering och ambassadör försöker påverka Sveriges utrikes- och försvarspolitik och ta avstånd från ett offentligt fredsmöte med deltagande av bl.a. Rysslands ambassadör? Mötet med Rysslands ambassadör dokumenteras i film som blir offentlig medan de viktigare mötena med USA:s ambassadör inte offentliggörs på detta sätt.

 

Föregående artikelFN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Nästa artikelDen ihålige mannen och Kuba
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Bakom hetskampanjen mot dialogen med ryske ambassadöenTatarintsev låg Patrik Oksanen, som numera är kolumnist i SvD:s ledarredaktion. Han formligen terroriserade V och Mp med skrämselpropaganda per telefon.

 2. Patrik Oksanen har dåligt omdöme, och används av Svenska Dagbladet som torped, och kallar folk för ”ryska troll”, nånting som ärvts från Ukraina-fascisterna. I DN har man Anna-Lena Laurén som blandar friskt mellan ”känslor”, ”sin farsa” som är ”antisovjetisk”, säjer hon, Finlands historia, och personligt deltagande i demonstrationer, psykoanalys av ryssar, ty politisering av nyheter = DN:s paradgren, till något hon kallar” journalistik”, men journalistik skall vara objektiv rapportering från inblandade parter, inte att bli en del av en händelse. Där håller väl SvD ställningarna, men kompenserar med Oksanen.

  Anna-Lena var en frisk fläkt förr på SvD, men har nu riktigt dragits ner i DN-träskets finska problem, som om Sverige och Finland skall bilda en union, försvarsallians m.m. allt över huvet på svenska folket. Vi skall tvingas in i andra länders tänkande: USA, Nato, Finland, EU, annars väntar utvisning till åsiktskorridoren. Vi är svenskar, och vi har vår livsstil, vår röst, som många vill kapa, tror det finns ett utrymme för denna alliansfrihet, och livsstil, det som pågår nu är en typ av ”sovjetisering”,av EU-länderna, ” gleichschaltung” sa tyska nazisterna. Kom ihåg att några ubåtsperiskop aldrig var synliga i finska farvatten, norr om Åland, ” dom” ville inte oroa finnarna, även de har en skärgård lämplig att hänga i för allehanda ubåtar, bara svenskar som är mottagliga för PsyOps.

  Är det Oksanens finska bakgrund som format hans beteende, där hans uttalanden om ”ryska troll” syftar till att ”avhumanisera” människor, som år 1918 , redo att radas upp inför ”vitfinska arkebuseringskom-mandon”. Så dags att göra motstånd, annars blir dessa krafter än mer aggressiva, det är ju inte nazister som tidigare, utan detta är något ” finskt” obarmhärtigt , grymt, som nu finns i statsapparaten, militären, socialdemokratin, en, reaktionär idealisering av Finland, som inte kan sluta väl, där Sverige har åtagit sig att vara ”frontstat”, för att ”skydda” ” stackars ” Finland. Det var lika under kriget, Sverige stödde Hitler genom att svenska officerare,1941-1944, fick värva sig i finska armén, utan att få avsked hemma.

  Ryssland bör väl tänka på att utse någon mer tillgänglig populär ambassadör, än den något buttre, Tatarintsev som varit med länge, sedan Jeltsins tid. Gör en rockad, Tatarintsev till svensk försvarsminister, och Hultqvist till rysk ambassadör – ingen skulle märka skillnaden. Det var därför Hultqvist, reste till Kiev och hälsade på Kiev-juntan, i Lill-Ryssland, där satt han som i ett eget högsta/sovjet/politbyrån, mäkta stolt.

  Någon ”rysk” Schyman borde kunna normalisera relationerna. Men diplomater idag har inte den framträdande roll de hade förr, de var namnkunniga, som ministrar. T.v. är det lämpligt att säja upp ev. DN/SvD abonnemang, det går att klara sig ändå, sånt förstår de på redaktionerna.

 3. Karin Utas Carlsson kommenterar i Expressen.

  Jag ledde p g a ett avhopp det omskrivna samtalet i Delsbo den 5 februari arrangerat av Hudiksvalls fredsdagar. Debatten har blivit alldeles snedvriden. Det var ett viktigt möte som handlade om fredsskapande, och i sig självt var en del av just fredsbygge.

  I samtal om svensk utrikes- och säkerhetspolitik får vi ensidig information från väst-sidan, företrädd av USA/NATO. Rysslands perspektiv kommer inte fram och vi i fredsrörelsen misstänkliggörs när vi lyfter dem som en del av faktaunderlaget för bedömning och för att få till stånd en avspänning i ett väldigt farligt läge där kärnvapenmakter står emot varandra och ena sidan (väst) drar in Sverige som därigenom riskerar att bli måltavla för ett förödande och oerhört dyrbart maktspel där resurserna borde användas till välfärd och mänsklig säkerhet i enlighet med FN-stadgan och de globala målen.

  Det som saknas är kunskaper i konflikthantering och freds- och konfliktforskning. De finns men utnyttjas inte. Nu är det bråttom att ändra detta!

  Karin Utas Carlsson, fil.dr, pedagogik (konflikt- och fredsundervisning)

 4. Rysslands och Vitrysslands presidenter höll samtal i Sotji. Vladimir Putin noterade att staterna ständigt fortsätter att interagera i många frågor. Den ryska ledaren erinrade om att Moskva fortfarande är Minsks viktigaste handels- och ekonomiska partner och att länderna är kopplade av stora energiprojekt, aktiv handel och nära kultur. Lukashenko tackade i sin tur Putin för att han hjälpte republikens ekonomi och stöd i kampen mot koronaviruspandemin.
  Putin noterade att Ryssland och Vitryssland är i ständig kontakt.
  ”Våra samarbetsverktyg är finjusterade och fungerar bra. Vi har inte en enda dag då våra kollegor inte kommunicerar med varandra, inte löser vissa frågor som ligger framför oss, säger Rysslands president.
  Han uppmärksammade den höga nivån av partnerskap och allians mellan de två länderna. Putin nämnde att Moskva förblir Minsks största handels- och ekonomiska partner och tar en andel på cirka 50%. Dessutom är Ryssland den största investeraren i den vitryska ekonomin. Vi talar om 4 miljarder dollar i investeringar, sa den ryska ledaren.
  Putin noterade att Ryssland och Vitryssland genomför stora energiprojekt. I detta avseende nämnde presidenten det vitryska kärnkraftverket. Dessutom tillade den ryska ledaren att Moskva och Minsk verkar på traditionella marknader som jordbruksprodukter.
  Den ryska ledaren uppmärksammade också de kulturella banden mellan de två folken. ”Vi är mycket nära människor, nära människor. Kultur, språk, religion, historia är vanligt och inte bara baserat på det heroiska, relativt senaste förflutet, det stora patriotiska kriget, utan också djupt rotat i århundraden – vi förenar oss alla, sade Putin.
  https://russian.rt.com/world/article/835324-putin-lukashenko-peregovory-sochi

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here