Hur kan vi få säkerhet och fred? Fel att samtala även med Rysslands Sverige-ambassadör?

4
1674

Ingress: Den här korta artikeln har skrivits av Karin Utas Carlsson som var moderator vid mötet ”Dialogens kraft” 5 februari i Delsbo. Jag har informerat om mötet “Dialogens kraft” Fredsmöte 5 februari i Delsbo. Rysslands ambassadör, Gudrun Schyman och musik.

Karin Utas Carlsson, fil. doktor i pedagogi (konflikt- och fredsundervisning) samt med lic (pensionerad barnläkare) och fredsaktivist informerar i mail ”Flera artiklar i pressen tog skarpt avstånd från ett fredsevenemang den 5 febr. i Delsbo (”Dialogens kraft”) arrangerat av Hudiksvalls fredsdagar. Den ryske ambassadören och Gudrun Schyman hade inbjudits till ett samtal kring kärnvapen, miljö och dialog. Dialog sågs som en kraft för fredsskapande. Flera artiklar skrevs i Hudiksvalls Tidning där man inte hade samma uppfattning. Samma sak i Expressen. Hans Wallmark och Pål Jonson skrev i Fri Värld: Vänstern så in i Hälsingland blind när det gäller Moskva en artikel som häcklade vänsterpartiet och fredsrörelsen för att de bjudit in den ryske ambassadören. Rysslands perspektiv är inte intressant, tvärtom var det tydligt att motståndaren ska isoleras. Jag inkallades i sista stund för att leda samtalet. Eftersom jag skrivit en avhandling om att förebygga våld och lösa konflikter menar jag att dialogen, kontakten, med motparten måste upprätthållas för en fredlig utveckling. Alla perspektiv måste tas i beaktande. Att hantera Ryssland som fiende driver på konflikten och gör världen mycket osäker, särskilt som det finns kärnvapen som hotar mänskligheten och planeten. Samma sak med klimat-/miljöförstöringen, fastän långsammare. Det är skrämmande, mycket skrämmande. Se här mitt svar på debatten.”

Skriver detta med anledning av debatt kring Hudiksvalls fredsdagar som i år bjöd in till samtal mellan den ryske ambassadören och Gudrun Schyman.

Redaktören: Jag deltog i debatt i Expressen med anledning av artikeln där. Se separat bloggartikel. Miljöpartiet och Vänsterpartiet drog tillbaka sitt stöd för evenemanget pga presskritiken. Tongivande i den var den icke helt okände SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen som lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer.

För övrigt – vem tror att Sveriges regering och viktiga myndigheter inte har möten med ambassadörer från USA och Nato-länder? Expressen skrev i artikeln 2017 Ambassadör i möte med Wallström om kärnvapenavtalet ”USA:s ambassadör i Stockholm har haft möte med utrikesminister Margot Wallström om Sveriges inställning till avvecklingen av kärnvapen, skriver DN. Regeringen avser underteckna en FN-konvention om kärnvapenavveckling – vilket USA motsätter sig. USA:s försvarsminister Jim Mattis har även varnat försvarsminister Peter Hultqvist om att ett undertecknande av FN-konventionen kan få negativa konsekvenser för det svensk-amerikanska försvarsarbetet, enligt SvD. På onsdagen avslöjade Svenska Dagbladet att USA:s försvarsminister Jim Mattis skickat ett hemligt brev till svenske försvarsministerkollegan Peter Hultqvist. Brevet handlar om Sveriges inställning till FN-konventionen om avveckling av kärnvapen i världen. Sveriges regering avser underteckna konventionen – vilket USA inte tänker göra. USA har varit kritiskt till konventionen, även under 2016 då Barack Obama var president. ”

Redaktör Romelsjö: Ska vi acceptera att USA:s regering och ambassadör försöker påverka Sveriges utrikes- och försvarspolitik och ta avstånd från ett offentligt fredsmöte med deltagande av bl.a. Rysslands ambassadör? Mötet med Rysslands ambassadör dokumenteras i film som blir offentlig medan de viktigare mötena med USA:s ambassadör inte offentliggörs på detta sätt.

Hur kan vi få säkerhet och fred?

Jag (Karin Utas Carlsson) vill gärna informera om fredsrörelsens avsikt med att bjuda in ryske am-bassadören Viktor Tatarintsev till samtal med Gudrun Schyman om säker-hetspolitik, kärnvapen, klimat och möjlighet att med dialog skapa en fredli-gare värld. Emma Härdelin och Klint-Olle sjöng och spelade folkmusik och evenemanget filmades för att spridas i efterhand. Rekommendationer p.g.a. Covid-19-pandemin följdes.

Rysslands perspektiv kommer sällan fram i den svenska debatten. Det skapar inte fred. Olof Palmes utredning på -80-talet om gemensam säkerhet ligger närmare vår syn på säkerhet än dagens politik. Vi bekymrar oss över den ökade spänningen mellan våra länder och ser allvarligt på de ökade rustningarna. Det gäller Natosidan likaväl som den ryska sidan. Resurserna behövs till människors välfärd och omställning till ett fossilfritt samhälle.

Under samtalet diskuterades Rysslands syn på avskräckning med kärnvapen vilken ställdes mot vår uppfattning att maktpolitiken inte leder till stabilitet och säkerhet för någon part, inte heller för Sverige, som riskerar att bli ut-nyttjat vid krigföring mellan Nato och Ryssland. Kärnvapen finns inte bara i Kaliningrad, vilket nämnts i debatten, utan i Turkiet och i Västeuropa och på u-båtar runt omkring oss. Krigsmaterial och personal förs inpå Ryss-lands gränser och ständiga krigsövningar av båda parter leder inte till fred. Sverige behöver återgå till tidigare alliansfrihet.

Vi menar att maktpolitiken som bygger på avskräckning måste bytas ut. Vi MÅSTE tänka nytt, få till stånd ett paradigmskifte från maktpolitik till mänsklig säkerhet där människors behov tillgodoses. Detta blir särskilt tyd-ligt när klimatförändring ger upphov till katastrof efter katastrof, nu senast glaciärsmältningen som ledde till översvämningar och ofattbart lidande i In-dien. Resurser behövs för omställning av vårt samhälle. Om vi inte gör det kommer världen att drabbas av ännu mer krig med åtföljande flykting-strömmar och miljöförstöring i en uppåtgående spiral där det ena föder det andra.

Seminariet hette ”Dialogens kraft” därför att vi tror att det ännu går att stoppa mänsklighetens färd mot total katastrof. Det finns kunskaper i god konflikthantering och dit hör att se till ALLA parters perspektiv. Väst behö-ver behandla Ryssland som likvärdig part. Att skapa fiender och fiendebil-der leder slutligen till krig, mer eller mindre planerade sådana.

 

Föregående artikelRätt att ryska operasångerskan Anna Netrebko får Polarpriset?
Nästa artikel”Tuff” Expressen-ledare: Nej till Dialog med Ryssland
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Bra att bjuda in den ryske ambassadören, men det hade givetvis sett bättre ut att bjuda in den amerikanske ambassadören samtidigt, för annars får de folkförrädare som arbetar åt främmande makt i Sverige bara vatten på sin kvarn.

  MAD-doktrinen har skapat långvarig fred för Ryssland och kanske har den minskat risken för kärnvapenkrig, men doktrinen är givetvis farlig för varje folk som väljer galna politiker som väljer galna överbefälhavare.

  Vi ser i geopolitiken att hotet av total ömsesidig utrotning gör människoapan fredlig, men inte hövlig, samt inte hövlig eller fredlig mot de som saknar dem.

  Förhoppningsvis kan människoaporna snart börja välja hövligare och fredligare politiker i hela världen, även om det inte skulle leda till nedrustning av vare sig folkförsvar eller kärnvapenarsenaler. Men vem vet, kanske skulle kärnvapen precis överallt leda till ömsesidig respekt och världsfred?

  När världsfreden är uppnådd och människorna inser hur dumt det är med narcissistiska eliter och deras krig, så kan vi alla tillsammans avskaffa dem i ett nafs och exempelvis återanvända missiler, uran och plutonium för framdrivning av rymdskepp.

  F.ö. ett intressant faktum att den president som nyligen framstod som komplett galen, i mångt och mycket, faktiskt var fredligare än den tidigare som fick Nobels fredspris och framstod som mentalt frisk, samtidigt som denne begick krigsförbrytelser mot människor i 8 nationer i maskopi med extrema sekterister/terrorister.

  • Ja, Obama är en gåta men kanske kände norska Nobelkommiten till vad han var för typ och försökte stävja detta med att ge honom Fredspriset? Kanske så hoppades man att han inte skulle starta några nya krig och förhoppningsvis avsluta Bushs gamla krig! Nu gick väl den ”planen” inte så bra i så fall utan det visade sig att Obama är en av USA:s värsta mördarpresidenter i gott sällskap med Truman, Kennedy, Johnson, Nixon, Bush…Ja, många blir det och det saknas nog en del namn i den uppräkningen! Egentligen är det en skandal att USA inte stämplas som paria av resten av världen!

   • Enligt elaka tungor fick Obama, som hade varit med om att destabilisera Kenya, fredspriset mot att Stoltenberg fick NATO-jobbet. Ren korruption, alltså.

    Betänker man raden av krigsförbrytare som har fått priset kunde det vara läge att undersöka hur det kom sig att dessa vidriga as prisades, alltså kolla vilka norrmän fick vilka dusörer senare. Alfred Nobel torde rotera vilt i sin grav varje gång.

 2. Väldigt bra, tack för att ni ännu orkar kämpa för dialog och fred!

  En liten, men ack så störande detalj, i era artiklar är de hårda bindestreck som fastnar mitt i ord även där avdelning inte behövs. Det försvårar läsandet. Testa att göra mjuka bindestreck (håll ner Ctrl samtidigt) alternativt skriva löpande och låta texten avdelas automatiskt.
  Tack för intressant läsning.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here