Cyberstölden, förtalskampanjen och Oksanen som tappar fattningen

6
2711
Bild till Patrik Oksanens artikel.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ämnet diskuteras hela tiden om än i olka former.

I en lång artikel i Hela Hälsingland för ett år sedan skriver han om ”Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen” i avsnitt 5 bland annat följande (se nedan): Oksanen: Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen


”Kapitel 5: Så sprider sig attacken i Sverige
Det börjar som krusningar på nätets träskvikar, men svallvågorna kommer att med tiden ta sig in på landets största kultursida när attacken på Martin Kragh lyfts av kulturchefen Åsa Linderborg på Aftonbladet.

Så här ser det ut steg för steg under december och januari. Det är små nätverk som genom rundgång och ”oheliga” allianser mellan extremkanterna som får fart på anklagelserna mot Kragh.

Först ut, som ledarsidan hittat, är Anders Romelsjö som på sin blogg redan 3:e december lyfter att Martin Kragh nämns i det nordiska klustret. Romelsjö är sedan inne på twitter och kommenterar Kraghs tweets med länkar till bloggen. En punktmarkering.

Anders Romelsjö är ingen okänd spelare i det ryska internationella informationskriget. Genom organisationen ”Swedish Doctors for Human Rights” har Romelsjö bidraget till att sprida konspirationer om bland annat Vita Hjälmarna i Syrien och påståenden om att Assadregimen inte begått kemvapenattacker. Den här svenska läkargruppen har använts av ryska UD:s talesperson såväl som Syriens FN-ambassadör, för att inte tala om ryska statsmedier och pro-ryska publikationer på både den konspirativa höger- och vänsterkanten”.

Kritik av detta format från en så’n som Oksanen kan ses som en hyllning och man sträcker på sig. Jag inskränker mig i denna artikel till att diskutera skriverierna mot mig. Återkommer om andra frågor som Oksanen behandlar i artikeln.

* Inte bara Åsa Linderborg utan också Lars Drake i Folket i Bild Kulturfront och Tord Björk i ”Aktivister för fred” kritiseras. Berörs i kommande artikel.

Samma kritik har också framförts av en Henrik Sundbom mot mig, vilket jag bemött. Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?

Patrik Oksanen. Twitterbild.

I. Angående kritiken mot mig  för att ”Sprida konspirationer om bland annat Vita Hjälmarna i Syrien”.

Jag tillhör dem som i många faktarika artiklar med olika källor, allitfrån CNN till ”vänster”-siter påtala att Vita Hjälmarna i Syrien är en hjälp- och propagandaorganisation för terroristerna. De har oetiskt använt barn i sin propaganda, vilket till och CNN har kritiserat. Det finns mycket starka misstankar om att Vita hjälmarna är ansvariga för vissa kemgasattacker i Syrien.

 


I den senaste artikeln här skriver Lars Drake inledningsvis i De VITA hycklarna – som tappade- HJÄLMARNA.

”De Vita Hjälmarna har nyligen granskats på ett möte i FN som hölls på initiativ av den ryska FN-delegationen. Där framfördes skarp kritik från några experter. De Vita Hjälmarna, som fått en Oscar och Right Livelihood-priset, har nästan helgonförklarats i Väst, men blir allt mer grundligt avslöjade för vad de verkligen är och har gjort. Länken innehåller en video på drygt 1 timme och 20 minuter från mötet i FN. (1)

De Vita Hjälmarna grundades av en pensionerad engelsk militärofficer och har finansierats av bl.a. Storbritannien, USA och Danmark, tre av de sju västerländska länder som flygbombat i Syrien de senaste åren utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Att de bevisligen gjort propagandafilmer om arrangerade ”räddningsinsatser” och ”kemgasattacker” gör inte saken bättre. Inte heller att de verkat inom terroristkontrollerade områden i Syrien. De är intimt hopkopplade med Al Qaida-anknutna gruppen Al Nusra (som för övrigt bytt namn mer än en gång) och har sysslat med organhandel.

Det har gjorts över hundra intervjuer med personer som varit med i eller kommit i kontakt med de Vita Hjälmarna som vittnat om deras falska verksamhet.

Naturligtvis har kritiken mot de Vita Hjälmarna tagits upp av Västmedier, men då främst som ett exempel på en rysk propagandakampanj. Kritiken har dock kommit från några experter i Väst – långt innan ryska medier lyft frågan. Det normala hyckleriet med andra ord.

Reportern, Claus Relotius, som nyligen avslöjades med att fabricera minst fjorton artiklar för den tyska tidningen Der Spiegel har bl.a. bidragit till att ge en falsk bild av det som skett i Syrien. En artikel han till och med fått ett pris för i Tyskland handlade nämligen om en av de saker som i Väst uppfattats som den utlösande gnistan för kriget i Syrien. Den innehöll en påhittad berättelse om en pojke som påstods ha klottrat slagord i Daraa. Få berättelser om Syrien har spritts så mycket. (2)

1 Geopolitics.co

2 The Guardian

3 Transnational

Mer detaljer om kritiken som framfördes på mötet i FN mot Vita Hjälmarna finns inlägget på Geopolitics av Eva Bartlett. (1)


II. Något om ”Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)”

SWEDHR (Svenska Läkare för mänskliga rättigheter) är en oberoende, alternativ NGO fokuserad på forskning och upplysning om hälsofrågor relaterade till krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter världen över. Vi avslöjar även övergrepp av mänskliga rättigheter utförda mot organisationer eller individer som har avslöjat krigsbrott. Den bildades för ungefär 4 år sedan.

SWEDHR:s uttalanden kommer bara från medlemmarna. SWEDHR följer både FN:s doktrin om mänskliga rättigheter och etiska normer enligt World Medical Association Etiska Helsingforsdeklarationen.

SWEDHR är öppen för varje intresserad läkare eller sjukvårdsforskare som delar föreningens mål och forskningsintressen enligt föreningen stadgar. För frågor, kommentarer, eller om du vill bidra med våra publikationer på nätet, kontakta

Sammanfattning
”SWEDHR:s mål är att bidra till den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter på grundval av vår forskning och yrkeserfarenhet inom hälsovetenskap. Hälsofrågor är ett viktigt område i HR (Human Rights) internationellt som tyvärr har försummats som primärt fokus av de flesta etablerade frivilligorgani-sationerna inom HR. Vi har valt att genomföra detta arbete från en oberoende plattform, som en ny etablerad organisation som är oberoende av regeringars eller anknutna politiska intressen. Vi agerar på grundval av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och etiska normer i World Medical Association.
Vi söker ingen sponsring från någon institution. Vi är helt oberoende från regeringen, och vi kommer inte att ta emot något ekonomiskt stöd från statliga eller korporativa enheter.
”Vi tror att dåligt definierade ställningstaganden av Sverige i en mängd olika internationella konflikter, med hänsyn till FN-stadgan under de senaste åren, en växande närhet till Nato, har påverkat innehåll och inriktning av Sveriges människorättsorganisationer, både statliga och icke-statliga organisationer som helt eller delvis finansieras av staten.”

”Vårt syfte är att öka medvetenheten om krigets grymheter mot civilbefolkningen och liknande effekter för av krigsförbrytelser på ett brett spektrum av hälsofrågor, däribland den epidemiologiska spridningen av sjukdomar, traumatiska fysiska och psykiska skador på individer, familjer och befolkningar, och risker och utmaningar att ge medicinsk hjälp till offren under riskabla förhållanden. Dessutom motsätter vi oss starkt de statliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna för personer som har fördömt krigsförbrytelser eller exponerat allvarliga överträdelser av de medborgerliga rättigheterna av befolkningen. Vi är inriktade på FORSKNING och RAPPORT och vi önskar att vårt bidrag, om än begränsat, ska bidra till att återställa Sverige till en ledande plats som ledande försvarare av mänskliga rättigheter. ”

• En fullständig presentation finns på SWEDHR

Ordföranden Marcello Ferrada de Noli i SWEDHR har intervjuats några gånger i media i Ryssland, Italien och i andra länder, liksom i Sverige. Medier i Väst attackerar kritiken mot de kontroversiella Vita hjälmarna.

DN har två gånger osakligt angripit den lilla organisationen ”Swedish Doctors for Human Rights”, och i strid med sin skrivna policy förvägrat oss replik. DN – mästare i desinformation – angriper åter oss i SWEDHR.;
Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorganisationen SWEDHR om Syrien.
DN angriper åter människorättsorganisationen SWEDHR, där jag är med. April 2018.

I den artikeln skrev jag: I april förra året publicerade DN på första sidan och på 2 sidor inne i tidningen en artikel om den svenska organisationen SWEDHR, Swedish Doctors for Human Rights, där jag är vice ordförande. Artikeln innehöll bl.a. grovt felaktig information i viktiga frågor. DN vägrade ta in en kommentar, under hänvisning till att man i artikeln intervjuade ordföranden i SWEDHR, professor emeritus Marcello Ferrada de Noli. Man återgav i DN inte hela intervjun. Jag skrev i min mailkorrespondens med DN:s redaktionschef att DN därmed bröt med sina egna publiceringsregler ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”

Jag publicerade då några artiklar i frågan Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien,
DN desinformerar friskt och förnekar sin policy. Professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, som främst kritiserades, besvarade också kritiken. The Fake News attack by Dagens Nyheter on Swedish Professors and Doctors for Human Rights.
Läkartidningen hade som vanligt högt i tak och tillät debatt. Debatt i Läkartidningen om krig och etik


III. Gasattacker i Syrien.

Jag har granskat gasattacker i Syrien i många artiklar. Sammanfattningsvis finns inte bevis att Syriens regering orsakat sådana. Däremot finns starka belägg för att terrorister och Vita hjälmarna är inblandade. Och Syrien har för några år sedan förstört sina kemvapen under FN:s överinseende, vilket FN intygat.

Några artiklar om gasattacker i Syrien.

FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack

Andra artiklar om Vita Hjälmarna.
Medier i Väst attackerar kritiken mot de kontroversiella Vita hjälmarna
White Helmets – al-Qaidas skyddslingar fick Right Livelihood-priset. Får de Nobels fredspris?
TV2 visar ”The last men in Aleppo” – propagandafilm för terroristvännen White Helmets (Vita hjälmarna)
Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?
Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White HelmetsLäkare utan gränser finns inte i Syrien, återger bara terroristvännen White Helmets uppgifterI White Helmets högkvarter i Aleppo fanns al-Nusras och ISIS’ emblem
Föregående artikelSe och lyssna på USA:s presidentkandidat fredskämpen Tulsi Gabbard!
Nästa artikelVenezuela – Vad är pudelns kärna?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. ”Svarta skälmare” –
  en typ av journalister som kopierar och massproducerar propaganda och förtal
  (genom ”naming”, ”quilt by association” och andra former av nedsvärtning)
  utifrån från källor som ”Atlantic council” ”State Craft” , ”Integrity Initiative”, ”ProporNot” ”Canary mission” mfl. Sök gärna på dessa citat med tillägget ”smear”. ( Bifogar några siter nedan).

  https://timhayward.wordpress.com/2018/12/15/integrity-grasping-the-initiative/
  https://theintercept.com/2014/02/24/jtrig-manipulation/
  https://www.zerohedge.com/news/2019-01-10/covert-british-military-smear-machine-moving-us
  https://washingtonsblog.com/2015/07/government-trolls-are-using-psychology-based-influence-techniques-on-youtube-facebook-and-twitter.html
  https://www.globalresearch.ca/criticism-of-israeli-policy-is-not-anti-semitic/5656440
  https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-propaganda-about-russian-propaganda
  https://www.commondreams.org/views/2018/12/04/film-israel-lobby-does-not-want-you-see

 2. Försvarsministern, general James Mattis har ju själv sagt 2018 att det saknas bevis för att Assad verkställt kemgasangrepp. Måste vara antiamerikan denne Oksanen (Lill-Qvist) som inte litar på självaste Mad Dog himself.
  Vanessa Beeley har besökt Oslo i helgen och hållit ett föredrag om de Vita hjälmarna, 50 min. Finns på YouTube och steigan.no.
  Sputniknews rapporterar idag att en BBC-producent vid namn Riam Dalati på Twitter meddelat att ”kemgasattacken” i Douma var en iscensatt bluff. Denna bluff ledde till ett massivt missilangrepp från USA, Frankrike och Storbritannien. Dalati säger kryptiskt i sina tweets att det fanns åtmistone ett NATO-land som i detalj kände till hur bluffen genomförts, de hade medverkat i planerna. Han säger dock inte vilket.

 3. Hittar ingen like-knapp, så det for bli en ödmjuk hyllning, både för text och den administrativa förmågan att arkivera, hålla tillgängliga, all den info som så väl behövs. Jämtarna har sin Oxanen , i Småland har vi flera liknande vindflöjla,r som bara visar att det blåser österut. Man får i de Svenska lokalbladen snart nöja sig med att läsa om födslar och dödslar. Den entreprenör som startar webbplatsen , Födda, Gifta, Skilda och Avlidna i Sverige, kommer säkert att kunna försörga sig på annonsutrymme, och samtidigt göra Oksanen med flera av samma sort arbetslösa.

 4. Bra sagt Torsten Johansson! Precis så är det i mina val av artiklar i SvD och DN om jag nu händelsevis bläddrar i dom. En sak till som dessa blad kan användas till – KORSORDEN är riktigt nöjsamma. Men när får Anders Romelsjö ett pris för sina absolut nödvändiga, informativa artiklar?

  • Tack Agneta Norberg . Låt mig passa på att ge julklappstips . Böcker eller i folders uppsamlade korsord , Suduko o liknande. Alltid hindrar en väl avvägd svårighetsgrad, lite av medias fördumning i vår närhet. Med blyerts kan de även återanvändas. 🙂

 5. Hans Wåhlberg, medlem i Miljöpartiet diskuterar Oksanens artikel.
  Patrik Oksanen – en redaktör som tappat fattningen?

  Han skriver ”Oksanen galopperar i en ledare i tidningen Hela Hälsingland ut på en vildsint svingande attack till försvar för Martin Kragh. Han skjuter på allt som rör sig och eftersom även jag, till min stora förvåning, hamnat i hans skottlinje bara måste jag skriva något om det hela…. ”Av Oksanen får vi dock inga ledtrådar. Det är nämligen framför allt två saker som kan sägas om hans artikel. Dels att den är rekordlång (måste ha upptagit halva hälsingland i Hela Hälsingland) och dels att den är oerhört osaklig.”

  ” Det yttersta syftet med attackerna mot Martin Kragh och Integrity Initiative är, enligt Oksanen, ”att Ryssland vill tysta det fria ordet och experter med kunskap om rysk påverkan”. Han menar att de skickar en ”signal till andra, både individer och organisationer, ´tänk er för nu om ni tycker att det är värt att ägna er åt de här frågorna´”. Med detta följer en självcensur och oro i organisationer, fortsätter han. ”Metoderna går tillbaka till Sovjettiden där den psykologiska vetenskapen ställdes i partiets och statens totalitära tjänst. Välkommen till informationskriget 2019”, konstaterar han. Jo, tack, Patrik Oksanen, det är ju precis på pricken dessa metoder som du själv använder i din artikel. Jag vågar nog dessutom påstå att förhållandet är precis det omvända. För inte kan väl Oksanen mena att det i Sverige finns ett dominerande pro-ryskt narrativ som skribenter som han själv går och våndas över att avvika ifrån? Jag vill hävda att det är precis tvärtom. Vilket bevisas av bland andra Kragh, Sundbom, Oksanen och andra, exempelvis Expressens Karin Olsson, som också ryckt ut till Kraghs försvar och med samma metoder som Oksanen.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here