Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR): Uttalande om Julian Assanges situation – Statement about Julian Assange

3
1649

Detta är ett uttalande från Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) igår 5/4 om Julian Assanges situation. Uttalandet är på engelska, och har översatts av mig något fritt.


Uttalande om Julian Assanges situation

Ecuadors utrikesminister Jose Valencia har både logiskt och etiskt fel då det gäller situationen för Julian Assange i London: 1. Detta är inte en ”diplomatisk” asyl. Det är en politisk asyl.

2. Villkoren för asyl i ambassaden, som förändrats av Lenin Moreno-administrationen – som har berövat Assange hans grundläggande mänskliga rättigheter och som försämrar hans hälsa – har medfört att Assanges politisk asyl har blivit en mycket stor humanitär fråga.

Båda dessa inskränkning i de mänskliga rättigheterna för Julian Assange och kränkningen eller hotet mot kränkningar av de konventioner för politisk asyl som finns i länder i Latinamerikan är frågor som Ecuadors utrikesministerium måste besvara förr eller senare inför internationella organ för mänskliga rättigheter.

3. En av dessa organ, FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden (UNWGAD), har begärt omedelbar frihet för Assange. Det är den lösning som Mr Valencia ska arbeta för, samtidigt som han representerar sitt land och dess människor – i stället för att arbeta för att Assange överlämnas till de makter som ansvarar för hans långvariga besvärliga situation.

Professor, med dr, Marcello Ferrada de Noli, ordförande

Professor, med dr, Anders Romelsjö, vice ordförandeSWEDHR – Statement April 5, 2019

This is why Ecuador’s Foreign Minister Jose Valencia is logically and ethically wrong about the situation of Mr Assange in London:

1. It is not a “diplomatic” asylum; it is a political asylum.

2. The conditions of the asylum at the embassy, as changed by the Lenin Moreno administration –which has deprived Mr Assange of fundamental human rights and which are also worsening his health – have added to the political asylum of Mr Assange a huge humanitarian issue.

Both these human rights infringements on the person of Mr Assange and the violation, or threat of violation, of the political-asylum conventions prevalent in the Latin American countries, are matters for which the Foreign Ministry of Ecuador will sooner or later have to answer for to international Human Rights bodies.

3. One of these bodies, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD), has requested the immediate freedom of Mr Assange.

This is the solution for which Mr Valencia should be working, while representing his country and its noble people – instead of working for the rendition of Mr Assange to the powers that are responsible for this protracted situation in the first place.

Professor, med dr, Marcello Ferrada de Noli, chairman

Professor, med dr, Anders Romelsjö, vice-chairman

Swedish Professors & Doctors for Human Rights

Julian Assange och Marcello Ferrada de Noli.

 

Relaterat.

* SWEDHR har publicerat flera artiklar om Julian Assange: SWEDHR: The Assange case.

Ska Julian Assange, Wikileaks demokratiske kämpe för yttrandefrihet utlämnas till stränga straff i USA?
New Yorks förre borgmästare & Trumps advokat Rudy Giuliani: Assange bör inte åtalas.
Hur går det för Julian Assange som tar fight i domstol?
Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm 16 december
Går Julian Assange en stilla död till mötes?
Pentagon beslöt 2008 att krossa Julian Assange – John Pilger
Aftonbladet 5/2 2016: FN-grupp uppmanar Sverige Uppmanar Sverige: ”Släpp Assange fri”.

Föregående artikelRussiagate: Stort fiasko för media och Demokraterna döljer brott och banar väg för Trump
Nästa artikelVi stödjer freds- och miljörörelsen! Skriv på uppropet!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. RT, Russia Today, en site som generellt är klart mer tillförlitligt än etablerade svenska och utländska media har nyss rapporterat att Julian Assange inte kommer att utlämnas nu. Har blivit fördröjt.

    https://youtu.be/V4Iw8MbPi_4

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here