Försvara den palestinska jorden!

8
1277

Försvara den palestinska jorden!

Varje år den 30 mars högtidlighålls Jordens Dag i Palestina. Det var 1976 som protester mot stölden av palestinskt land möttes av skarp eldgivning från den israeliska armén. Sex palestinier dödades, omkring 100 skadades och runt 300 arresterades. Sedan dess har Jordens Dag uppmärksammats i Palestina, och numera också runt om i världen, med aktioner till stöd för rätten till jorden.

Efter delningen av Palestina 1947, då palestinierna förlorade halva sitt land till det som blev Israel, och den efterföljande etniska rensningen – ”Katastrofen” eller ”Al-Nakba” – då Israel tog ytterligare hälften av det som var kvar, återstår idag 22% av det ursprungliga territoriet för den nu av 136 länder erkända, men i praktiken inte etablerade, palestinska staten. Det är här kampen om jorden står idag.

På ockuperad mark har Israel etablerat sina så kallade ”bosättningar” med syftet att på sikt erövra det sista av det historiska Palestina och förvisa palestinierna till små avgränsade enklaver under full israelisk kontroll. I samband med de så kallade ”Osloavtalen” 1993 och 1995 – det som skulle vara början till palestinsk självständighet – fanns runt 200.000 bosättare på det ockuperade Västbanken. I nuläget har ockupanterna mer än tredubblats till närmare 700.000 i drygt 130 bosättningar – bosättningar som är illegala enligt internationell lag och fördömts i ett otal FN-resolutioner, inte minst den viktiga Säkerhetsrådets resolution 2334 (december 2016), som inte ens USA röstade emot och som därför äger särskilt stor giltighet. Enligt FN utgör bosättningarna ett avgörande hinder för en rättvis fred i Palestina. Ändå tillåts fortsatt byggande – där även svenska företag medverkar- och fortsatt fördrivning av palestinier. Varför?

I praktiken kontrolleras 60% av det palestinska området av israeliska bosättare, murar och militär. Här finns de stora bosättningarna och medan det är omöjligt för palestinier att bygga kan israeliska bosättningar hela tiden utvidgas. Ytterligare landområden tas hela tiden i beslag för olika projekt inklusive så kallade ”fria eldzoner” för den israeliska armén att träna på. Endast 18% av Västbanken är i praktiken tillgängligt för ett någorlunda oberoende palestinskt liv.

Den så kallade separationsmuren, som israelerna dragit till 85% på ockuperad mark, slingrar sig kors och tvärs genom landskapet, skär rakt igenom de palestinska samhällena och separerar palestinier från varandra. Över 500 militära checkpoints gör vardagslivet för människor till en evig kamp för att komma till arbeten, skolor, sjukhus – eller bara besöka varandra. Beväpnade bosättare gör raider mot palestinska samhällen, förstör egendom, förorenar vattenkällorna och sågar ner olivträden. Allt medan den israeliska armén tittar på.

Rivningar och förstörelse av palestinsk egendom fortsätter, och har enligt FN:s observatörsstyrka OCHA ökat med 30-40% det senaste året. Sedan OCHA började sin registrering 2009 och fram till nu har 8.191 palestinska strukturer rivits – varav 1.478 finansierade med bistånd – medan 12.164 palestinier har fördrivits och 135.825 på olika sätt påverkats. 5.983 palestinier har dödats, och många 10.000-tals skadats under dessa år.

Sedan ockupationen inleddes 1967 har över 800.000 palestinier – 20% av befolkningen och 40% av alla män – passerat genom det israeliska fängelsesystemet. I israeliska fängelser sitter nu 4.550 palestinier, även barn, efter att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Omkring 500 politiska fångar, bland dem flera barn, hålls i “administrativt förvar” på obestämd tid utan anklagelser, rättegång eller dom. Medan israeler, även bosättare, lyder under civil israelisk lag, styrs palestinierna av över 1.000 så kallade ”militärorder” – som bland annat betraktar barn från 12 års ålder som vuxna. Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstol.

Gaza, som officiellt utrymts av Israel 2005, kontrolleras i praktiken ändå av Israel. En ”buffertzon” utefter gränsen på mellan 300 och 1.500 meter gör att palestinierna inte kan odla en stor del av marken, då de riskerar att skjutas. Och en gräns ut i havet, som Israel godtyckligt ändrar från dag till annan, begränsar fisket. Detta har kraftigt ökat fattigdomen i Gaza.

Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

I en rapport nyligen konstaterar Amnesty International att Israels behandling av palestinierna utgör en form av apartheid. Samma slutsats har tidigare dragits av bland annat Human Rights Watch och den israeliska människorättsgruppen B´Tselem. Brottet apartheid är ett allvarligt brott enligt både FN:s konvention om apartheid och stadgarna för den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Det vita rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika ledde till omfattande internationella protester och sanktioner och blev till sist avskaffat. Något motsvarande vad gäller israelisk apartheid har hittills inte inträffat. Varför är det så?

Vad kan vi göra för att försvara den palestinska jorden och Palestinas rätt till oberoende? Jo, vi kan stödja det palestinska icke-våldsalternativet – BDS för Bojkott, avinvesteringar och sanktioner – som sedan 2005 uppmanat oss att agera tills alla ockuperade arabiska områden återlämnats, alla medborgare i Israel fått samma rättigheter och de palestinska flyktingar som vill tillåtits att återvända.

Vi kan säga nej till israelisk apartheid, vägra samarbete inom kultur, idrott och vetenskap och bojkotta israeliska varor. Vi kan deltaga i det så kallade Medborgarinitiativet i EU som kräver en miljon underskrifter för att EU-kommissionen skall ta upp kravet på att handel mellan EU och de olagliga israeliska bosättningarna skall förbjudas. Kampanjen finns på nätet. Leta fram den, skriv under och se till att vänner och bekanta gör sammalunda.

Och: En vara vars streckkod börjar med 729 är tillverkad i Israel. Köp den inte!

 

Föregående artikelVad Ukrainakriget handlar om. För människor: känslor och grymheter. För geostrategen: kraften i det globala schackbrädet
Nästa artikelFörbereder Ukraina en ”false flag”-attack mot civila?
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

8 KOMMENTARER

 1. @Gunnar

  De kallar det apartheid men det är mycket värre, enligt Noam Chomsky, som själv har judisk bakgrund.
  https://www.democracynow.org/2014/8/8/noam_chomsky_what_israel_is_doing

  Du frågar dig varför det vita rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika ledde till omfattande internationella protester och sanktioner och till sist blev avskaffat, men varför något motsvarande, vad gäller israelisk apartheid, hittills inte har inträffat?

  En bra fråga.

  – Mitt svar är att det kan handla om flera faktorer. För ca tre decennier sedan upplever jag att psykopatin i partierna inte var lika genomgripande. Hatet mot oliktänkande fanns inte inom partierna och partierna var hederligare.

  Numera råder en cancel-kultur. Numera utesluts t.o.m. mer konservativa arbetare och klassiska vänstermän ur Vänsterpartiet av en ny slags feminiserad HBTQ- och pseudovänster, ledd av psykopater som har tagit över den. De likriktar den in i detta falska nät av rädsla som givetvis hotar att på sikt förgöra V. KP har världens läge nu, men är inte motiverat att ta tillfället i akt, tyvärr.

  Psykopatin arbetar idag visserligen under nya motsägelsefulla ideologier, t.ex. öppna gränser och bidrag till människor som inte är flyktingar och inte respekterar svenska lagar eller kultur, samtidigt som generation snöflingas diverse bisarra nycker skall ”särbehandlas positivt” och paraderas stolt framför näsan på dessa intoleranta grupperingar…. så vida de inte är blonda och blåögda (från Ukraina) för då ska de inte få någonting i en slags anti-rasism som ÄR rasism. Detta är sannolikt konstruerat i syfte att skapa den rasism och konflikt som psykopater livnär sig på och som är tänkt att gynna SD som är ett parti fullt med s.k. ”kristna” och frimurare, i små söta blommiga förkläden, som helhjärtat stödjer Israel.

  Förr underkastade sig inte Sverige USrael, men bekämpade psykopati, t.ex. Olof Palme genom en låg arbetslöshet och ord som ”dessa satans mördare” och fascister och talet riktat mot Henry Kissinger efter bombningarna av Hanoi.

  Numera står psykopaterna ogenerat i Riksdagen istället och applåderar en USA-stödd diktator, som har förbjudit oppositionspartierna i Ukraina, samt överväger t.o.m. att gå med i den imperialistiska krigsorganisationen NATO, i syfte att krossa vårt grannland Ryssland, vilket förmodligen kommer medföra grava konsekvenser för alla våra folk och framtidens generationer.

  Jag misstänker att dessa egennyttiga kortsiktiga psykopater är mutade, hotade och/eller snärjda. Flera av dem kan ha snärjts genom operatörer/agenter som Epstein och Maxwell. Maxwell arbetade med all sannolikhet för Israelisk underrättelsetjänst, tror jag.

  Jag har en annan teori också, som mer bygger på Abilene-paradoxen kombinerat med en mycket stor och mycket artig anpassning till det psykopatiska media-narrativet, som Ekis fått erfara att man inte får bryta, genom frågor, utan bestraffning.

  Det kan säkert vara en kombination. På lägre förstånds-nivåer räcker hjärnförsmutsning via media som skapar s.k. ”massformation” + den svenska ödmjuka artigheten i Abilene-paradoxen, men på högre och ledande nivåer krävs förmodligen mutor, hot och/eller snärjning.

  En lösning är att KP och annan äkta vänster går samman genom Valsamverkanpartiet. Det är ett utmärkt tillfälle, anser jag. Jag har hittills inte sett några hållbara argument emot detta. Jag är grundare, organisatör och talesperson, men vi måste ju bli flera, eftersom folk inte kan rösta rätt även om de upplever det som rätt, eftersom de ofta är offer för argumentationsfelet ”ad populum” och diverse andra lögner.

  Jag har träffat många Israeler på mina resor och många av dem resonerar likt nazister, att de tillhör en utvald ras. Palestinier (eller oss) ser de inte som människor. De Israeler som har vaknat är få, men de finns och vaknar ofta när de är utomlands.

  Snart genomför jag en panel där vi samtalar om denna ondska och dess orsaker. Välkommen att kontakta mig för samtal eller deltagande!

 2. FN är huvudproblemet i konflikten. FN:s Generalförsamling röstade år 1947 för en delningsplan för Palestina. Tanken var att europeiska flyktingar skulle få rätt att utropa en ny stat på mark som i allt väsentligt ägdes av en sedan århundraden bofast befolkning. Staten Israel utropades ensidigt av det sionistiska ledarskapet år 1948. FN:s säkerhetsråd ratificerade aldrig delningsplanen. Israel vilar ursprungligen inte på ett beslut taget av FN.
  Efter något år upptogs Israel märkligt nog som fullvärdig medlem i FN trots att delningsplanen aldrig ratificerades samt att Israel saknade fastlagda gränser och en skriven författning för landets medborgare. Efter 35? år tilläts en representant för palestinierna att framträda inför FN:s Generalförsamling. Därefter har allt om möjligt blivit sämre.
  FN:s, läs västvärldens och Sovjetunionens hantering av det palestinska folket är i mina ögon mänsklighetens största kollektiva brott alla kategorier.
  FN kan förstås rehabiliteras. En början kan vara att sänka skrapan i New York. Erforderlig kunskap finns nära till hands bland de experter som sänkte byggnad 7 i World Trade Center. Därefter kan ett nytt huvudkontor byggas i Gaza. Arbetet med rätten till återvändande och ersättningsfrågor kräver förstås öppna hamnar och flygplatser och skulle skapa mängder av arbetstillfällen för arbetslösa palestinier.

  • Inga formella förslag har lagts, men idén har väckts att Kina skulle avstå land, och i det landet, inte en längre en del av Kina utan som en separat FN stat, skulle FNs aktiviteter förläggas med nya byggnader. Alla FN delegater skulle vara medborgare under den tid dom representerade sina länder och inga visum skulle behövas för dom. Iden behöver mogna men USA skulle med säkerhet bekämpa den, så vi får se tiden an – vänta och se. USA förlorar alltmer sin hegemonimakt, så det blir fullt möjligt i framtiden.

   • Ja, det låter som ett realistiskt alternativ. Det palestinska folket måste naturligtvis återfå sin plats i den mänskliga familjen. Ett FN befriat från den organiserade galenskap som här i väst går under namnet kristen sionism är något att se fram emot.

 3. Apartheid israel är en fara till hela världen inte bara Palestina. Apartheid israels lömska signatur syns i alltifrån Ukraina, Libyen, Syrien, Irak, Jemen och Iran till västländers innersta maktorgan. Världen ska inte behöva uppleva krig, fördrivning och risk för total förintelse p ga av några som anser sig vara ”utvalda” av någon gud. Världen bör och måste sätta stopp för apartheid regimen israel och det meddetsamma! För denna regim har absolut ingen rätt att existera!!!

  https://www.middleeastmonitor.com/20210519-israel-is-the-real-threat-to-world-peace/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here